Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur

Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur, ofte bare kaldet Det Norske Akademi, er et privat norsk lærd akademi. Akademiet blev grundlagt i 1953 på initiativ fra blandt andre Arnulf Øverland, Sigurd Hoel, A.H. Winsnes, C. J. Hambro, Cora Sandel og Francis Bull, for at «skape en stabiliserende faktor i sprogutviklingen og gjenreise respekten for skriftsproget» og «til vern om det norske riksmål og dets litteratur og til fremme av et fritt og allsidig åndsliv i Norge». Forbilledet var de nationale akademier i Frankrig (Académie française) og Sverige (Svenska Akademien).

Akademiet ledes af et valgt præsidium, som anno 2013 består af Nils Heyerdahl (præses), Tor Guttu (vicepræses), Karin Gundersen, Per Qvale, og Helene Uri.

AktiviteterRediger

Akademiets vigtigste opgave er at udarbejde riksmålsnormeringen, og akademiet har dermed et nært forhold til Riksmålsforbundet. Forskellen på de to organisationer er, at Riksmålsforbundet er en politisk organisation som arbejder for riksmålets udbredelse, mens Det Norske Akademi er et videnskabeligt akademi. Det Norske Akademi udgiver Norges mest omfattende ordbog og det eneste litterære ordbogsværk på norsk, og støtter også udgivelsen af klassisk litteratur på riksmål, gennem Thorleif Dahls Kulturbibliotek. Det udddeler Det Norske Akademis Pris, og medlemmerne deltager gerne i den offentlige samtale om kulturelle og sproglige temaer.

Riksmålsvernet, stiftet 1919, indgik i Akademiet i 1981, og Akademiet overtog da ansvaret for Norsk riksmålsordbok. I 1995 udgav Akademiet to supplementsbind til værket. Værket har fået status som et af fire nationale bogprojekter som norske myndigheder skal satse på frem mod 2014, og vil udkomme i elektronisk udgave under titlen Det Norske Akademis store ordbok.

Riksmålsordlisten bliver godkendt af Det Norske Akademi og følger akademiets normering. Akademiet har tidligere godkendt skolebøger (f.eks. André Bjerkes ABC).

I 2004 markerede Akademiet 50-årsjubilæet med udgivelsen af digtsamlingen 50 år – 50 dikt.

Det Norske Akademi havde fra 1972 til 2005 to repræsentanter i Norsk språkråd.

PræsesRediger

Akademiets præses vælges af medlemmene. Selv om medlemskabet i akademiet er på livstid, kan præses vælge at fratræde lederposten og fortsætte som almindeligt medlem. Hidtil har alle valgte præseser valgt at fratræde.

fra 2021 John Ole Askedal

Nuværende akademimedlemmerRediger

Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur har 49 medlemmer, som dækker fagområder som nordisk, tysk, engelsk og fransk litteratur og sprog, historie, statskundskab, filosofi, jura, scenekunst og digtekunst.

Akademiet er selvsupplerende, sådan at nye akademimedlemmer vælges på livstid af de eksisterende medlemmerne.

PræsidiumRediger

Navn Indvalgt Baggrund
Nils Heyerdahl, preses 1988 Mag.art, tidl. teaterchef
Karin Gundersen 2004 Professor i fransk litteratur
Per Qvale 2007 Oversætter
Helene Uri 2008 Forfatter, tidl. førsteamanuensis i nordisk sprogvidenskab
Tor Guttu, kasserer 1977 Førsteamanuensis (em.) i nordisk sprogvidenskab

Andre akademimedlemmerRediger

Navn Indvalgt Baggrund
John Ole Askedal 1994 Professor i germanistikk
Bodil Aurstad 2010 Filolog og forlagsredaktør
Kjetil Bang-Hansen 1999 Skuespiller, regissør
Trond Berg Eriksen 2012 Professor i idéhistorie
Liv Bliksrud 1990 Professor i nordisk litteratur
Tor Bomann-Larsen 2000 Forfatter
Fredrik Bull-Hansen 1997 General, tidl. forsvarschef
Bentein Baardson 1987 Regissør
Lars Saabye Christensen 2003 Forfatter
Liv Dommersnes 1979 Skuespiller
Arnold Eidslott Lyriker
Thor Falkanger 1984 Professor (em.) i retsvidenskab
Ivo de Figueiredo 2009 Forfatter og historiker
Lise Fjeldstad Skuespiller
Dagfinn Føllesdal 1987 Professor i filosofi
Erik Fosnes Hansen 1999 Forfatter
Håkon Harket 2005 Forlægger
Per Egil Hegge Redaktør
Carsten Hopstock 1980 Konservator
Roy Jacobsen 2006 Forfatter
Christian Janss 2005 Ibsen-forsker, dr. art.
Anine Kierulf 2011 Advokat, forsker
Knut Kleve Professor i klassisk filologi
Egil Kraggerud 2001 Professor i klassisk filologi
Sissel Lange-Nielsen Forfatter, litteraturkritiker
Lars Roar Langslet (preses 1995–2011) 1965 Mag. art., tidl. kulturminister
Mari Lending 2013 Professor i arkitekturhistorie
Jørn Lund (korresponderende medlem) 2005 Direktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, professor i dansk
Helge Nordahl (præses 1988–1995) Professor i fransk språk
William Nygaard 1997 Forlægger
Kjell Arild Pollestad 1997 Forfatter, katolsk præst
Arthur O. Sandved Professor i engelsk sprog
Francis Sejersted 1985 Professor (em.) i social og økonomisk historie
Hilde Sejersted Forfatter
Ole Michael Selberg 1982 Amanuensis i polsk sprog og litteratur
Rune Slagstad 1995 Professor i sociologi
Kristian Smidt 1980 Professor i engelsk litteratur
Henrik Syse 2008 Forsker
Jan Jakob Tønseth Forfatter, lyriker, oversætter
Trond Vernegg 2011 Advokat
Finn-Erik Vinje 2005 Professor (em.) i nordisk sprogvidenskab
Gunnar Christie Wasberg 1980 Dr. philos., universitetsbibliotekar
Egil A. Wyller Professor (em.) i filosofi
Vigdis Ystad Professor i nordisk litteratur

Se ogsåRediger

Eksterne henvisningerRediger