Et dobbeltmandat indebærer, at en politiker er valgt til to folkevalgte forsamlinger på samme tid, for eksempel byråd/regionsråd (tidligere amtsråd) og Folketinget.

I Danmark tillades dobbeltmandater ikke af Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne, mens Radikale Venstre, Liberal Alliance, Venstre, Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti accepterer dem og har alle politikere der har dobbeltmandater. Dobbeltmandater gøres ofte til genstand for kritik i den offentlige debat, bl.a. fordi politikerne også oppebærer vederlag fra begge mandater, mens det undertiden betvivles at de er i stand til at varetage begge hverv ordentligt.

Danske politikere med dobbeltmandat redigér

Eksterne kilder og henvisninger redigér