Åbn hovedmenuen

Eksistentiel pædagogik

Eksistentiel pædagogik eller eksistenspædagogik er en retning inden for den moderne pædagogik, der bygger videre på den eksistentielle filosofi. Den eksistentielle pædagogik lægger vægt på menneskets eksistens i opdragelse, læring, undervisning og dannelse.

Den eksistentielle pædagogiks idéhistorieRediger

Den tidlige eksistentielle pædagogik findes blandt andet hos Søren Kierkegaard og Friedrich Nietzsche.[1] Den moderne eksistenspædagogik har ikke mindst sin oprindelse hos Otto Friedrich Bollnow (1903-1991)[2]. Som filosof var han ikke blot inspireret af den eksistentielle filosofi[3][4]. I sit akademiske arbejde blev han optaget af forbindelsen mellem filosofi og pædagogik helt frem til sin død[5], og han var interesseret i at grundlægge og udvikle eksistenspædagogikken som en filosofisk pædagogik[6]. Bollnow lagde blandt andet vægt på den pædagogiske betydning af mødet[7]. Desuden betoner han, hvordan livet kræver valg. Han beskæftigede sig også med fænomenologien og dens forhold til pædagogik[8].

Den eksistentielle pædagogik fik i det hele taget en særlig betydning i efterkrigstiden. Amerikaneren Van Cleve Morris har i Existentialism in Education særligt taget fat på eksistentialismens muligheder i pædagogiske sammenhænge[9]. Et andet vigtigt navne i efterkrigstidens eksistenspædagogik var George Kneller[10]

Den eksistentielle pædagogik oplever en genopblomstring i det 21. århundrede. Julia Weitzel har blandt andet skrevet bogen Existenzielle Bildung om et nyere perspektiv på eksistentiel dannelse[11]. Herner Saeverot hævder i Indirect Pedagogy, at der er særligt brug for eksistenspædagogik i det 21. århundrede, hvor eksistentielle emner er mere påtrængende[12]. Steve Nelson viser i First, Do No Harm: Progressive Education in a Time of Existential Risk fra 2016, hvordan der er brug for progressiv pædagogik i en tid, hvor eksistensen er udsat og mennesket er tilbøjeligt til at blive konformt[13].

Slægtskab med humanistisk pædagogikRediger

Den eksistentielle pædagogik er idéhistorisk set tæt beslægtet med den humanistiske pædagogik, der blev grundlagt af den amerikanske psykolog Carl Rogers. Den humanistiske pædagogik er også inspireret af den eksistentielle filosofi og betoner menneskets valg og frihed[14]. I den dansk sammenhæng forbindes den humanistiske pædagogik sommetider med N.F.S. Grundtvig og Christen Kold.

Eksistentiel læring og eksistenspædagogisk psykologiRediger

Den amerikanske psykolog og filosof Paul Colaizzi har udviklet en teori om eksistentiel læring, som han har undersøgt empirisk[15]. Denne form for læring er forskellig fra overførsel af information. Den medfører en forandring af elevens væren-i-verden. Anders Draeby Sorensen, Rosemary Lodge og Emmy van Deurzen har undersøgt, hvordan den eksistentielle læring opnås i eksistentiel terapi, og at eksistentiel terapi dermed kan forstås som en pædagogisk metode.[16]

Eksistentiel pædagogik i DanmarkRediger

I en dansk sammenhæng har Bo Jacobsen været vigtig for den eksistentielle pædagogik. Han foreslår en eksistentiel voksenundervisning baseret på kortlægning og artikulation af deltagernes livserfaringer.[17] Bo Jacobsen udgav Mød eleven i 2003 sammen med Christina Sand Jespersen og Irene Christiansen[18]. Denne bog er baseret på en række observationer og interviews med lærere og elever, og den handler om, hvad det vil sige at arbejde socialpsykologisk med en skoleklasse. I 2004 udkom bogen Den vordende demokrat - en undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested, der er skrevet af Bo Jacobsen, Flemming Troels Jensen, Mikkel Bo Madsen, Marius Sylvestersen og Claude Vincent[19]. Denne bog viser, at den danske folkeskole kan opdrage eleverne til at blive demokratisk bevidste borgere.

Finn Hedegaard Nielsen har redigeret bogen Pædagogik og eksistens, der handler om, hvordan man kan praktisere pædagogik i arbejdet med psykisk sårbare mennesker[20]. Det eksistentielle perspektiv lægger vægt på at se disse mennesker som hele og fuldbyrdede mennesker og ikke blot som diagnoser eller sygdomme.

Gunvor Løkken har forsket i småbørnspædagogik ud fra et fænomenologisk og eksistentielt perspektiv[21][22].

Desuden har Kaj Aalbæk-Nielsen, Søren Dupont, Finn Thorbjørn Hansen og Anders Sørensen skrevet og redigeret bøger om emnet[23].[24][25][26]

Aarhus Universitet har en forskningsenhed for eksistentielfænomenologiske perspektiver på pædagogisk psykologi[27]. Enheden ledes af Ditte Winter Lundquist og hører under DPU.

NoterRediger

 1. ^ Anders Sørensen (2017): “Opdragelsens filosofi”. Statsbiblioteket
 2. ^ Bollnow, Otto (1959): “Existensphilosophie und pedagogik”. Kohlhammer
 3. ^ Otto Bollnow: Existenzphilosophie, Kohlhammer, Stuttgart (1943)
 4. ^ Otto Bollnow : Französischer Existentialismus, Stuttgart (1965)
 5. ^ Otto Bollnow: Zwischen Philosophie und Pädagogik, Vorträge und Aufsätze, Weitz, Aachen (1988)
 6. ^ Bollnow, Otto (1973): “Philosophisches paedagogik”. De Gruyter
 7. ^ Bollnow 1959;1973
 8. ^ Otto Bollnow: Die pädagogische Atmosphäre. Untersuchung über die gefühlsmäßigen zwischenmenschlichen Voraussetzungen der Erziehung, Quelle & Meyer, Heidelberg (1964)
 9. ^ Morris, Van Cleve (1990): "Existentialism in Education": Waweland
 10. ^ Kneller, G. F. (1958). Existentialism and Education. NY: Philosophical Library, Inc.
 11. ^ Weitzel "Existenzielle Bildung: Zur ästhetischen und szenologischen Aktualisierung einer bildungstheoretischen Leitidee". Transcript Verlag, 31. mar. 2014
 12. ^ Herner Saeverot 2012 Indirect Pedagogy. Sense Publishers
 13. ^ Steve Nelson 2016 First, Do No Harm: Progressive Education in a Time of Existential Risk. Garn Press
 14. ^ Jan Olsen (2017). "Humanistisk pædagogik". In Klassisk og moderne pædagogisk teori, Hans Reitzels Forlag
 15. ^ Colaizzi, Paul (1973): "Reflection and Research in Psychology: A Phenomenological Study of Learning". Kendall
 16. ^ Anders Draeby Sorensen & Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen (2018): Exploring Learning Outcomes in Existential Therapy. Existential Analysis - Journal for the Society of Existential Analysis, 29.1, pp 49-63
 17. ^ Jacobsen, Bo (1998): “Voksenundervisning og livserfaring”. HRD
 18. ^ Jacobsen, Bo mfl. (2003): “Mød eleven”. Hans Reitzels Forlag
 19. ^ Jacobsen, Bo mfl. (2004). "Den vordende demokrat : en undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested". Aarhus Universitetsforlag
 20. ^ Nielsen, Finn Hedegaard (2006). "Pædagogik og eksistens". B&B
 21. ^ Løkken, G. (1997). Når små børn mødes : om de yngste børns gruppefællesskab i daginstitutionen. Hans Reitzel.
 22. ^ Løkken, G. (2005). Toddlerkultur - Om et- og toåriges sociale samspil i vuggestuen. Hans Reitzel
 23. ^ Aalbæk-Nielsen, Kaj (1975):” I tidens løb : eksistentiel pædagogik og historisk eksistens”. Ejlers
 24. ^ Dupont, Søren & Finn Hansen (red.) (1998), Eksistenspædagogik : på vej mod en ny voksenpædagogik? FOFU
 25. ^ “Eksistensanalyse som pædagogik”. Det Kongelige Bibliotek, 2017
 26. ^ Dupont, S. (2012). Pædagogik og Fænomenologi mellem demokrati og dannelse. Roskilde Universitetsforlag
 27. ^ http://edu.au.dk/forskning/forskningsenheder/eksistensfaenomenologiske-perspektiver-paa-paedagogisk-psykologi/

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

 • Aalbæk-Nielsen, Kaj (1975):” I tidens løb : eksistentiel pædagogik og historisk eksistens”. Ejlers
 • Bollnow, Otto (1959): “Existensphilosophie und pedagogik”. Kohlhammer
 • Bollnow, Otto (1973): “Philosophisches paedagogik”. De Gruyter
 • Bollnow, Otto (1976): "Eksistensfilosofi og pedagogikk". Norge: Ejlers
 • Bollnow, Otto (1988): “Zwischen Philosophie und Pädagogik, Vorträge und Aufsätze”, Aachen
 • Colaizzi, Paul (1973): "Reflection and Research in Psychology: A Phenomenological Study of Learning". Kendall
 • Dupont, Søren & Finn Hansen (red.) (1998): “Eksistenspædagogik : på vej mod en ny voksenpædagogik?” FOFU
 • Dupont, Søren (2012). “Pædagogik og Fænomenologi mellem demokrati og dannelse”. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag
 • Jacobsen, Bo (1998): “Voksenundervisning og livserfaring”. KbH: HRD
 • Jacobsen, Bo mfl. (2003): “Mød eleven”. Hans Reitzels Forlag
 • Jacobsen, Bo mfl. (2004). "Den vordende demokrat : en undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested". Aarhus Universitetsforlag
 • Kneller, George (1958)."Existentialism and Education". NY: Philosophical Library, Inc.
 • Løkken, Gunvor (1997). "Når små børn mødes : om de yngste børns gruppefællesskab i daginstitutionen". Hans Reitzel.
 • Løkken, Gunvor (2005). "Toddlerkultur - Om et- og toåriges sociale samspil i vuggestuen". Hans Reitzels Forlag
 • Morris, Van Cleve (1990): "Existentialism in Education": Waweland
 • Nelson, Steve (2016): "First, Do No Harm: Progressive Education in a Time of Existential Risk". Garn Press
 • Nielsen, Finn Hedegaard (2006). "Pædagogik og eksistens. Om pædagogisk arbejde med psykisk syge". B&B
 • Saeverot, Herner (2012): "Indirect Pedagogy". Sense Publishing
 • Sørensen, Anders (2017): “Opdragelsens filosofi”. Statsbiblioteket
 • Sørensen, Anders (2017): “Eksistensanalyse som pædagogik”. Det Kongelige Bibliotek