Filskov

lille by nordøst for Grindsted

Filskov er en by i Sydjylland med 662 indbyggere (2020)[1], beliggende 8 km syd for Blåhøj, 9 km øst for Sønder Omme, 10 km nordøst for Grindsted og 13 km nordvest for Billund. Byen hører til Billund Kommune og ligger i Region Syddanmark.

Filskov
Banestien krydser Omme Å Filskov Station
Diagonalbanen130OmmeÅ.JPG FilskovStationVejsideØ.JPG
07-08-30-d21 Filskov (Billund).jpg
Filskov Kirke
Overblik
Land Danmark Danmark
Motto "Landsbyen med det gode sammenhold"
Region Region Syddanmark
Kommune Billund Kommune
Sogn Filskov Sogn
Grundlagt 11-1200-tallet
Postnr. 7200 Grindsted
Demografi
Filskov by 662[1] (2020)
Kommunen 26.608[1] (2020)
 - Areal 536,51 km²
Andet
Tidszone UTC +1
Hjemmeside www.billund.dk
Oversigtskort

Filskov blev i 2003 kåret som "Årets Landsby" af landsforeningen Landsbyerne i Danmark.[2] Byens motto er "Landsbyen med det gode sammenhold", og man kalder sig også "Den selvejende landsby", fordi der ikke længere er kommunale institutioner i byen efter at Billund Kommune nedlagde byens folkeskole og plejehjem, så beboerne måtte oprette friskole og friplejehjem som selvejende institutioner.

EtymologiRediger

Byens navn er en sammensætning af fil og skov. Navnet tyder på, at bebyggelsen er fra Valdemarstiden. Endelsen skov menes at have sammenhæng med en egeskov, der strakte sig hen til det nuværende Filskov. Forstavelsen fil kan være en sammentrækning af ordet fælles, hvorfor det samlede navn kan have betydet Fællesskov.[3] Andre tolkninger, der harmonerer godt med egeskoven, er at Filskov betyder Fjælskov eller Fælgskov, altså skov, hvor man kunne skaffe træ til fjæle (lange brædder)[4] eller hjulfælge.

HistorieRediger

Der foreligger meget lidt information om den tidligste historie i Filskov, men adskillige gravhøje vidner om beboelse tilbage til oldtiden.[5] I 1100-1200-tallet blev der i området opført en kirke, som hed Østergård. Den er nævnt i Ribe Oldemoder, en liste fra omkring 1350 over kirkernes bidrag til Ribe domkapitel. Blandt kirkerne i Jellingsyssel lå Østergård Kirke på den højeste bidragssats, hvilket også var tilfældet i 1325 og 1394.[5][6] Så området har været velstående, og rigdommen fik man ved at udvinde jern fra myremalm og eksportere det. Generelt var egnen frodig på den tid, og der var skove og enge, hvilket ses af træstammefund fra moser.[6] Ikke desto mindre menes det, at stort set hele områdets befolkning var uddød sidst i det 14. århundrede.[6][7] Måske skete det allerede midt i århundredet, hvor den sorte død rasede på sit højeste i Europa - i Ribe Oldemoder er der nemlig ud for Østergård Kirke tilføjet "desolata" (øde).[8]

Da der atter blev befolket på egnen, fortsatte man udvindingen af myremalm, som krævede trækul, så skoven blev hugget ned og var næsten helt væk i 1761.[6] Det ændrede støt landskabet til hede med meget lyng. Filskov overlevede dog, idet den lå ved åen, hvor der endnu var eng. Østergård Kirke overlevede ligeledes til efter Reformationen.[6] Man forstod at udnytte lyngen og engene, så dyrene kunne få føde, og fæstebønderne på gårdene i Filskov betalte store summer i fæsteafgift til herregården Juellingsholm i Sønder Omme.[9]

I 1600-tallet kom der tilbagegang for egnen. Da den levede af kvæghandel, var det hårdt for bønderne, at der rasede kvægpest i landet.[7] Desuden medførte Svenskekrigene stor uro, og svenskere og polakker foretog mange plyndringer.[7][9] I 1660, da de værste uroligheder var ovre på Filskov-egnen, var to af Filskovs fem gårde forladte.[10] De 2 ødegårde var dog atter beboet i 1664.[11] Stor selvstændighed blandt fæstebønderne og et mere ligeværdigt forhold med præsten samt herremændene på Juellingsholm bevirkede, at fæsteforholdet blev afløst allerede i midten af 1700-tallet.[12]

Udskiftningen i Filskov skete i 1790, hvor der var 8 gårde i byen. Landboreformerne medførte, at de skulle have fordelt deres fællesjord, men selvom en forordning herom var kommet i 1758, skete udskiftningen altså først senere pga. modvilje blandt Filskovs bønder, der bl.a. var bange for, at opgravning af diger ville føre til sandflugt.[13]

I løbet af 1700-tallet faldt indbyggertallet en smule, idet der var dårlige tider for bønderne. I 1787 var der 53 indbyggere, hvilket steg til et højdepunkt på 81 i 1880 ifølge folketællingerne.[14]

Kro og flyvepladsRediger

Filskov Kro blev i 1853 grundlagt som kongelig privilegeret landevejskro - en betegnelse, der ikke længere må bruges.[15] I 1903 flyttede kroen til en ny bygning mere centralt i Filskov. Kroen blev i 1960'erne landskendt og også kendt i udlandet, fordi kroejeren anlagde en flyveplads, så gæster let kunne komme på weekend langvejsfra, bl.a. for at fiske i Omme Å. Der blev bygget en separat værelsesfløj til de flyvende lystfiskere.

Efter at den samme familie havde drevet Filskov Kro i 4 generationer, ønskede ejerne at sælge i 2013. Kroen blev købt af et investeringsselskab med 14 deltagere, heraf 11 lokale.[16] Selskabet har givet kroen en gennemgribende renovering, og ejerne af Grønbjerg Hotel har forpagtet den.[17]

Filskov Flyveplads har en græsbane på 820*15 m.[18] Den ejes nu af et interessentskab og benyttes primært af Filskov Modelflyveklub, der blev stiftet i 1992 af 5 medlemmer fra klubben Nuserne, som havde benyttet den siden starten af 1960'erne.[19] Når Flyvestation Vandel havde restriktioner for luftrummet, flyttede Vejle Svæveflyveklub til Filskov Flyveplads.[20]

StationsbyRediger

Filskov fik i 1917 stationDiagonalbanen, som i 1920 blev fuldt udbygget mellem Randers og Esbjerg. Byen opstod på bar mark omkring stationen, og de oprindelige gårde ligger ikke i den nuværende bymidte.[21] Efter at byen havde fået jernbane, kom der et bredt udvalg af handlende og andre erhverv,[22] og befolkningstallet voksede hurtigt. Filskov stationsby havde 299 indbyggere i 1925, 212 i 1930, 311 i 1935, 297 i 1940, 351 i 1945 379 i 1950, 407 i 1955, 415 i 1960[23] og 565 indbyggere i 1965.[24]

I 1960'erne var en uforholdsmæssig stor del af byens arbejdsstyrke beskæftiget i transportsektoren, men erhvervslivet prægedes også af håndværk og industri.[25]

Diagonalbanen blev nedlagt i 1971, hvorefter der stadig kørte godstog mellem Filskov og Grindsted til 1977. Den gamle stationsbygning er bevaret på Stationsvej 24, og banen er mellem Grindsted og Brande omdannet til cykel- og gangstien Den skæve bane, opkaldt efter et af Diagonalbanens kælenavne i folkemunde.

Viadukten, der midt i byen førte landevejen over banen, blev revet ned i vinteren 1979-80, og i juni 1980 holdt man den første Viaduktfest for at fejre, at man var sluppet af med den flaskehals, som delte byen. Viaduktfesten er blevet en årlig tradition. Byens idrætshal fra 2004 fik navnet Viadukthallen.

Efter nedlæggelsen af banen stagnerede byens indbyggertal: 519 i 1976 og 518 i 1990. Men efter 1990 er det steget støt.[26] I starten af 2000-tallet er der bygget 50 nye huse i byen,[2] og der er ledige byggegrunde ved Kirkehusvej i byens sydvestlige udkant. Byens Spar-købmand har bygget nye lokaler i 2010.[27]

Sogn og kommuneRediger

Østergård Kirke lå i Nørvang Herred, som i Middelalderen var en del af Jellingsyssel og i 1793 kom under Vejle Amt. De få beboere opgav i 1578 at vedligeholde kirken og rev den ned, hvorefter de søgte til Sønder Omme Kirke. Under jordarbejde ved Østergård i 1866 fandt man den gamle kirkegård, men ingen spor af kirkebygningen. Fundet bidrog til, at indbyggerne ønskede sig en ny kirke. Den bevilgede staten penge til, men indbyggerne valgte at bygge to kirker for pengene, bare uden tårne. Så både Blåhøj og Filskov kunne indvie en kirke i 1877. Filskov Kirke, der ligger i den vestlige ende af byen, fik tårn i 1929 Tårnet blev bygget med midler fra Anton Moustgaard

Begge kirker hørte til Sønder Omme Sogn indtil 1911, hvor Blåhøj-Filskov Sogn blev udskilt. I 1913 blev også Blåhøj-Filskov Sognekommune udskilt fra Sønder Omme Sognekommune. I 1947 blev Blåhøj og Filskov to selvstændige kommuner, stadig i Vejle Amt. Ved kommunalreformen i 1970 indgik Filskov Sognekommune i Grindsted Kommune i Ribe Amt. Grindsted Kommune indgik ved kommunalreformen i 2007 i Billund Kommune.

NaturRediger

Filskov ligger på Grindsted Hedeslette i den vestlige del af den jyske højderyg. Omme Å, der udspringer vest for Jelling, går nord for byen. I østbyen er der anlagt en lille park med bordbænkesæt ud mod landevejen mellem to erhvervsområder.

I byens nordøstlige udkant ligger en gammel mergelgrav. I samme område er der en mose med rig flora. Her findes blandt andet Klokke-Ensian, Rundbladet Soldug og Vibefedt, der er meget sjældne for regionen.[28]

InfrastrukturRediger

Filskov ligger på sekundærrute 473, der giver forbindelse med Sønder Omme og udgør hovedgaden i byen. Landevejen har gennemsnitligt en trafik på 2.400 køretøjer i døgnet (2012).[29] Filskov skrev vejhistorie i 1925, da hovedvejen gennem byen blev asfalteret som den første vej i Jylland.[30] Primærrute 30 passerer lidt øst for byen og giver forbindelse med Grindsted og Give.

Af kollektiv trafik betjenes byen af Sydtrafik med to buslinjer: 217 (Vejle-Sønder Omme) og 208 (Give–Grindsted).

Filskovs vejnet er præget af mange vejbump. Sammen med et veludviklet stisystem, herunder cykelsti langs landevejen, gør det byen børnevenlig.[2]

ForsyningRediger

Filskov Energiselskab forsyner 230 forbrugere med varme og el. Selskabet startede i 1992 med flis som brændsel og blev i 1995 udbygget med biogasanlæg, hovedsagelig baseret på gylle. Biogasproduktionen kører kontinuerligt hele året og suppleres med flis om vinteren, desuden kan der fyres med olie ved driftsstop og spidsbelastning.[31] Byen bliver forsynet med vand af Filskov Vandværk. Ifølge målinger foretaget af GEUS har der været for mange colibakterier på vandværket og i ledningsnettet.[32] Spildevand og dagrenovation håndteres af kommunen.

I Filskov er der kabel-tv, og via kabelnettet kan man også få IP-telefoni. Fjernsyn er siden 1976 blevet distribueret via foreningen Filskov Fællesantenne.

Skole og børnehaveRediger

Filskovs nuværende skole fra 1962 har været en folkeskole med knap 150 elever. Her gik de indtil 7. klasse, hvorefter de måtte færdiggøre deres grundskole i Sønder Omme. I Billund Kommunes budgetforlig 7. september 2010 blev det vedtaget at lukke Filskov Skole ultimo juli 2012, men tilbyde byen en fordelagtig anvendelse af bygningerne, hvis man ville oprette en friskole.[33] Beslutningen om at lukke skolen blev efter 14 dage ændret til, at kun 7. klasse skulle fjernes, men samtidig blev der planlagt yderligere besparelser. Så en initiativgruppe undersøgte i efteråret 2010 holdningen til at oprette en friskole. Det gik 90% af byens borgere ind for, og der blev holdt stiftende generalforsamling i marts 2011. Bl.a. satte man det mål at udvide med 8. klasse i 2012 og 9. klasse i 2013, og det er lykkedes, så Filskov Friskole nu også kan tilbyde at være overbygningsskole for de omegnsbyer, som kun har folkeskole op til 6. klasse.

Friskolen har (pr. 16. januar 2014) 124 elever, heraf 8 i 8. klasse og 13 i 9. klasse. Klassekvotienten er 14, idet 2. og 3. klasse er slået sammen. I børnehaven går der mellem 30 og 50 børn, hvoraf ca. 15 går i førskole fra 1. april. Om eftermiddagen går ca. 35 børn i SFO. De mindste børn kan få kommunal pasning hos 7 dagplejere.

Social- og sundhedsvæsenRediger

Efter Billund kommunes beslutning om at lukke det plejehjem, som Filskov Kommune via Anton Moustgaard havde oprettet i 1951, lykkedes det i foråret 2009 at indsamle lokale bidrag på godt 2 mill. kr., som med bidrag fra forskellige fonde voksede til 3,4 mill. kr., så man 1. april 2010 kunne begynde at realisere planen om Filskov Friplejehjem med plads til 36 beboere i 3 bo-miljøer. Byggeriet startede i august 2010, og beboerne flyttede ind efterhånden som de 3 bygninger blev færdige. Hele plejehjemmet blev indviet 6. oktober 2012 og er nu fuldt belagt, så der er oprettet venteliste.[34] Plejehjemmet har en lokalt forankret bestyrelse, som har indgået administrationsaftale med Danske Diakonhjem.[35]

Der er desuden en lægepraksis i byen.

ForeningslivRediger

Filskov er hjemsted for et aktivt sport- og fritidsliv. Der findes klubber for billard, bridge og jagt samt Filskov Idrætsforening, der tilbyder badminton, cykling/spinning, fodbold, gymnastik, hardball, håndbold og styrketræning. Viadukthallen, der også rummer et cafeteria, er hjemsted for alle disse sportsklubber og benyttes desuden til fastelavnsfester, loppemarkeder og andre kulturarrangementer.

I Filskov Sogn er 93% af indbyggerne medlemmer af folkekirken (2014). Byen har et missionshus fra 1906, hvor bl.a. den lokale KFUMs Soldatermission og Indre Mission holder til.

Filskov Sogns Borgerforening blev startet i 1913 og arbejdede for forskønnelse af byen og festligt samvær. Det mest synlige resultat af foreningens virke er byens anlæg, som blev etableret i 1941. Foreningen varetog vedligeholdelse af anlægget, flagning og julebelysning på hovedgaden, årligt bankospil og juletræsfest, men i 2013 var der ingen, der ville overtage opgaverne. Foreningen blev nedlagt, og dens aktiver blev overdraget til Kontaktudvalget, som består af en repræsentant for hver af byens foreninger, forsyningsselskaber og selvejende institutioner. Kontaktudvalget er etableret i 1978 og begyndte i 1980 at udgive bladet INFO for Filskov og omegn hvert kvartal - siden august 2010 er bladet også blevet lagt på nettet. Kontaktudvalget repræsenterer byen i Billund Landdistriktsråd og er dermed lokalråd for Filskov Sogn.

Byen har et aktivt lokalhistorisk arkiv, der bl.a. har opsat en mindesten for to allierede bombefly, der blev nedskudt ved Filskov under 2. verdenskrig. Byen har en Venstre-vælgerforening, der forsøger at få lokalpolitisk indflydelse for borgere i Filskov. Foreningens formand, Robert Terkelsen, er medlem af byrådet i Billund Kommmune.

NoterRediger

 1. ^ a b c Danmarks Statistik: Statistikbanken Tabel BY1: Folketal 1. januar efter byområde, alder og køn
 2. ^ a b c Trangbæk, Roar Rude (25. september 2003) "Filskov kåret til Danmarks bedste landsby" Vejle Amts Folkeblad
 3. ^ Fog, s. 8
 4. ^ INFO for Filskov og omegn maj 2011, s. 26 (Kilde: Gordon Albøge: Stednavne på Grindsted-Billund egnen)
 5. ^ a b Fog, s. 6
 6. ^ a b c d e Brockdorff, s. 7-10
 7. ^ a b c Vestergaard, s. 20
 8. ^ Nationalmuseet Danmarks kirker Vejle Amt s. 1015 ff.
 9. ^ a b Brockdorff, s. 15
 10. ^ Hvis Hjortlundgård umiddelbart syd for Filskov tælles med, var der 6 gårde i alt. Hjortlundgård var beboet.
 11. ^ Brockdorff, s. 19
 12. ^ Brockdorff, s. 26
 13. ^ Brockdorff, s. 39 og Vestergaard, s. 35
 14. ^ Vestergaard, s. 47-140
 15. ^ Nils G. Bartholdy (18. februar 2014) "Redegørelse om de tidligere kgl. privilegerede kroer og brug af krone" Statens Arkiver
 16. ^ Christiansen, Bent (15. januar 2013) "Filskov Kro får 14 nye ejere" JydskeVestkysten (jv.dk)
 17. ^ Om Filskov Kro
 18. ^ Flykort: Filskov Flyveplads
 19. ^ Filskov Modelflyveklub
 20. ^ Rasmussen, Erling & Jacobsen, Claus Nedergaard (red.) "50 år med Bergfalke i Vejle Svæveflyveklub" Baby'en marts 2009 s. 18
 21. ^ Thøgersen, s. 233 og 328
 22. ^ Thøgersen, s. 197 f.
 23. ^ Folketællingen 1960, s. 185
 24. ^ Folketællingen 1965, s. 21
 25. ^ Thøgersen, s. 164 og 173
 26. ^ Statistikbanken Tabel BEF4A
 27. ^ Christensen, Bent (10. maj 2010) "Landsbykøbmand bygger nyt" JydskeVestkysten (jv.dk)
 28. ^ Nagstrup, Inge Naturen i Grindsted Kommune - Bilagsrapport til naturkvalitetsplan for Ribe Amt s. 30-34. Ribe Amt 2006
 29. ^ Årsdøgntrafik 2012
 30. ^ INFO for Filskov og omegn, februar 2014 s. 4-5
 31. ^ Hvor kommer energien fra?
 32. ^ Dit drikkevand
 33. ^ Forlig om Billund kommunes budget for 2011 til 2014
 34. ^ Om Filskov Friplejehjem
 35. ^ Danske Diakonhjem: Friplejehjem

Eksterne kilder/henvisningerRediger