Folketingsmedlemmer valgt 27. maj 1853

Wikimedia liste

Dette er en liste over folketingsmedlemmer valgt 27. maj 1853 ved det fjerde folketingsvalg i Danmark. Der blev valgt eller kåret 101 medlemmer til Folketinget med en valgperiode på højst 3 år. I Danmark valgtes 100 medlemmer i 100 enkeltmandsvalgkredse 27. maj 1853. På Færøerne valgtes 1 medlem 17. juni 1853. Der blev afholdt adskillige suppleringsvalg, hvis resultater også er medtaget her, i valgperioden frem til næste folketingsvalg 1. december 1854.

I tabellerne nedenfor angiver Folketal befolkningstallet ved folketællingen 1. februar 1850. Vælgere angiver hvor mange som var berettigede til at stemme. Deltagelse angiver det afgivne antal stemmer, og Stemmer hvor mange stemmer som den valgte kandidat fik.

Staden København

redigér
Kreds Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. 1896 509 Professor J.F.C.E. Wilkens 281
2. 1778 Konsul, grosserer Alfred Hage Valgt ved kåring
3. 1678 Kammerherre Mathias Hans Rosenørn Valgt ved kåring
4. 1657 Jernbanedirektør, statsrevisor Viggo Rothe Valgt ved kåring
5. 1781 Sadelmagermester, borgerrepræsentant Carl Adolf Ferdinand Christensen Valgt ved kåring
6. 1238 405 Grev J. Raben 204
7. 1501 Justitsråd, overretsassessor, dr.jur. Andreas Lorents Casse Valgt ved kåring
8. 1860 Pastor Casper Frederik Gram Valgt ved kåring
9. 1204 Kaptajnløjtnant Nikolai Elias Tuxen Valgt ved kåring

Københavns Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Frederiksberg 15899 2400 Professor, lic.jur. Carl Christian Hall Valgt ved kåring
2. Lyngby 14842 2648 Professor, dr.med. Carl Johan Kayser Valgt ved kåring
3. Roskilde 15726 2441 713 Gårdmand Morten Hansen 460
4. Køge 14591 2390 641 Gårdmand Peter Hansen af Snoldelev 546
5. Blæsenborg 11895 1829 Overretsprokurator Balthazar Mathias Christensen Valgt ved kåring

Frederiksborg Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Helsingør 14420 1764 Regeringsråd Christian Tiemroth Valgt ved kåring
2. Fredensborg 15035 2191 148 Proprietær L.A.Th. Jung 94
3. Hillerød 15478 2097 122 Kammerråd, vejinspektør H.C. Ørsleff 103
4. Frederiksværk 14751 2305 487 Gårdejer J. Nielsen 278
5. Frederikssund 15945 2528 Højesteretsadvokat Carl Edvard Rotwitt Valgt ved kåring

Holbæk Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Holbæk 15788 2374 Cand.theol. Peter Christian Zahle Valgt ved kåring
2. Svinninge 16527 2492 Oberst Anton Frederik Tscherning Valgt ved kåring
3. Vedby 15810 2562 468 Sognefoged Mikkel Rasmussen 365
4. Kalundborg 15625 2636 482 Forhenværende møller J.J. Nielsen 284
5. Nykøbing 13425 2208 Skolelærer Frederik Nikolai Andresen Valgt ved kåring

Sorø Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Ringsted 14583 2359 Major Laurits Michael Müllen Valgt ved kåring
2. Sorø 15655 2062 Overretsprokurator Carl Christian Alberti Valgt ved kåring
3. Slagelse 14952 2163 Adjunkt Hans Christian Henrik Fischer Valgt ved kåring
4. Skælskør 14317 2252 994 Smed Søren Jensen af Rude 582
5. Fuglebjerg 13460 2140 Skoleinspektør Caspar Frederik Sophus Frølund Valgt ved kåring

Præstø Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Store Heddinge 14029 2325 Gårdmand Lars Hansen af Bjælkerup Valgt ved kåring
2. Faxe 14000 2254 Skolelærer Ove Peter Olsen Valgt ved kåring
3. Næstved 14305 2297 Gårdmand Jens Jochumsen Valgt ved kåring
4. Præstø 13415 2243 Gårdmand Jens Petersen af Kjøng Valgt ved kåring
5. Vordingborg 12709 2032 Arvefæster Christian Schroll Valgt ved kåring
6. Stege 13607 2291 Gårdmand Anders Christophersen Valgt ved kåring

Bornholms Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Rønne 14117 2134 425 Urmager F.J. Petersen 235 for, 190 imod
2. Aakirkeby 13810 2174 Farver Ole Edvard Sonne Valgt ved kåring

Maribo Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Nakskov 17647 3004 Pastor, magister Jacob Christian Lindberg Valgt ved kåring
2. Maribo 17628 2842 Prokurator Just Georg Valdemar Aagaard Valgt ved kåring
3. Sakskøbing 15429 2354 489 Gårdejer H. Olesen 480
4. Nykøbing 14050 2212 508 Redaktør Chr. Jørgensen 349
5. Stubbekøbing 14265 2479 970 Gårdfæster Rasmus Olsen 503

Odense Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Odense 15154 2166 603 Kaptajn J.T. Schovelin 419
2. Kerteminde 15000 2429 832 Gårdfæster Chr. Larsen 481
3. Assens 14710 2158 526 Prokurator H.V. Ettrup 369
4. Middelfart 14671 2294 575 Gårdfæster Anders Larsen 334
5. Bogense 14954 2399 534 Boelsmand H.M. Petersen 282
6. Søndersø 13834 2104 Gårdfæster Hans Christian Johansen Valgt ved kåring
7. Verninge 13282 2210 920 Postmester Ove Th. Thomsen 475

Svendborg Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Nyborg 14146 2240 944 Bogbinder J.N. Gomard 510
2. Kværndrup 12393 2050 452 Fuldmægtig V.C. Theill 339
3. Svendborg 15695 2513 Gårdfæster Jens Rasmussen Jacobsen Valgt ved kåring
4. Fåborg 13422 2201 Seminarielærer Iver Nielsen Meier Valgt ved kåring
5. Sønder Broby 13189 2031 Gårdfæster Knud Christian Høier Valgt ved kåring
6. Rudkøbing 17368 2598 879 Redaktør J.A. Hansen 766

Hjørring Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Frederikshavn 13521 1978 Gårdmand Lars Christian Petersen Valgt ved kåring
2. Sæby 15095 2099 Skolelærer Hartvig Jacobi Schou Valgt ved kåring
3. Hjørring 14958 2377 690 Konsul C.H. Nielsen 408
4. Vrejlev 15954 2495 Gårdejer Knud Peter Christian Larsen Valgt ved kåring
5. Halvrimmen 12044 1877 Gårdejer Lars Jensen Valgt ved kåring

Thisted Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Bjerget 12072 1935 Skolelærer Peter Christensen Myrup Valgt ved kåring
2. Thisted 12509 1969 300 Pastor Emil Boesen 282 stemmer for, 18 stemmer imod
3. Vestervig 11985 1934 226 Exam. juris And. Lychegaard 157
4. Nykøbing 12166 1857 410 Gårdejer Peder Christensen Østergaard 284

Ålborg Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Nørresundby 13117 1979 Pastor Ludvig Daniel Hass Valgt ved kåring
2. Ålborg 12888 2195 Justitsråd, toldkasserer Schule Theodor Thorbrøgger Valgt ved kåring
3. Bælum 13441 2200 Skolelærer Anders Jungersen Valgt ved kåring
4. Brorstrup 13412 2229 Skolelærer Morten Andersen Valgt ved kåring
5. Nibe 12906 2114 Redaktør Bernhard Philip Rée Valgt ved kåring

Viborg Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Skive 5072 2373 Sognefoged Søren Pedersen Lyby Valgt ved kåring
2. Viborg 9805 1564 Overretsassessor Laurits Nørgaard Bregendahl Valgt ved kåring
3. Levring 12918 2214 490 Sognefoged Christen Jensen 341
4. Sønder Vinge 12359 2047 471 Skolelærer P. Hansen 277
5. Løvel 12095 2020 559 Gårdmand Lars Christensen Dalsgaard 330

Randers Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Mariager 14152 2385 Skolelærer, redaktør Daniel Eiler Rugaard Valgt ved kåring
2. Randers 15119 2497 597 Provst J. Vallentin 422
3. Hørning 16242 2532 Gårdfæster Niels Christensen Condrup Valgt ved kåring
4. Grenå 13110 2152 417 Justitsråd, toldinspektør J.M.A. Müller 346
5. Ebeltoft 13737 2243 Gårdmand Jens Degn Andersen Valgt ved kåring

Århus Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Odder 13935 2275 Magister Geert Henrik Winther Valgt ved kåring
2. Århus 13585 2360 674 Kancelliråd C.P.R. Ingerslev 460 stemmer for, 214 stemmer imod
3. Skjoldelev 15622 2173 Gårdejer Jens Pedersen Valgt ved kåring

Skanderborg Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Horsens 16530 2931 Adjunkt Johan Laurits Sandal Bohr Valgt ved kåring
2. Skanderborg 15871 2674 Gårdejer Laurits Schøler Valgt ved kåring
3. Brædstrup 16634 2609 Gårdejer Rasmus Matthiassen Valgt ved kåring

Vejle Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Fredericia 13603 2172 Avlsbruger, borgerrepræsentant Rasmus Ottesen Valgt ved kåring
2. Kolding 13603 2119 355 Gårdejer J. Jørgensen 147
3. Vejle 15309 2486 1069 Justitsråd, postinspektør V.B. Hjort 671
4. Give 12858 1927 401 Sognefoged J. Christensen 244
5. Bjerre 14871 2324 Gårdejer Therkel Therkelsen Valgt ved kåring

Ringkøbing Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Ringkøbing 12569 1919 384 Pastor H.V.R. Schøler 288
2. Lemvig 12165 1789 211 Møller C.N.M. Brockdorff 118 stemmer for, 93 stemmer imod
3. Holstebro 14632 2329 859 Gårdejer And. Vestergaard 559
4. Herning 10514 1652 428 Gårdmand P. Knudsen 362
5. Skjern 10758 1876 967 Gårdmand J. Andersen Clausager 584

Ribe Amt

redigér
Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Varde 12586 2175 Sognefoged Jens Mathias Bollerup Andersen Valgt ved kåring
2. Hjerting 12134 2010 294 Pastor J.S. Schade 159
3. Ribe 12800 1956 Pastor Bent Lindhardt Valgt ved kåring
4. Stensvanggård 12744 1964 Gårdmand Daniel Eiler Valgt ved kåring
5. Bredebro 12069 1797 220 Møller N. Andersen Hansen 135

Færøerne

redigér

Valget blev afholdt 17 juni 1853 på Færøerne. Der var 1469 valgberettigede vælgere, og kun en kandidat, exam.juris N. Winther. Han blev valgt med 280 stemmer for og 14 stemmer imod.

Suppleringsvalg i valgperioden

redigér
Årsag Dato Kreds Valgsted Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
Balthazar Christensen valgt til Landstinget 5. juli 1853 1853-08-03 Københavns Amts 5. kreds Blæsenborg 1829 Forhenværende depotforvalter C.C Tronier Valgt ved kåring
Hans Olesens udtræden 8. september 1883 1853-10-04 Maribo Amts 3. kreds Sakskøbing 2354 Bibliotekar Poul Frederik Barfod Valgt ved kåring
Christian Jørgensens udtræden 14. september 1853 1853-10-10 Maribo Amts 4. kreds Nykøbing 2212 Biskop, magister Ditlev Gothard Monrad Valgt ved kåring
S.Th. Thorbrøggers udtræden 20. august 1853 1853-09-27 Ålborg Amts 2. kreds Ålborg 2195 Ingen valgt Ingen kandidater til valget
Ingen valgt 27. september 1853 1853-11-15 Ålborg Amts 2. kreds Ålborg 2195 Generalkrigskommissær, departementsdirektør Niels Wiborg Valgt ved kåring
Lars Dalsgaards udtræden 15. november 1853 1853-12-15 Viborg Amts 5. kreds Løvel 2020 295 Gårdmand Graves Pedersen 200
Johan Schades udtræden 6. september 1853 1853-11-02 Ribe Amts 2. kreds Hjerting 2010 Ingen valgt Ingen kandidater til valget
Ingen valgt 2. november 1853 1853-11-17 Ribe Amts 2. kreds Hjerting 2010 Cand. juris. Edvard Philip Hother Hage Valgt ved kåring
C.P.R. Ingerslevs fratræden 22. april 1854 1854-05-30 Århus Amts 2. kreds Århus Overretsprokurator J.E. Damkier Valgt ved kåring
Jens Pedersens fratræden 24. marts 1854 1854-06-02 Præsstø Amts 4. kreds Præstø Pastor N.F.S. Grundtvig Valgt ved kåring
Hans Ettrups død 10. maj 1854 1854-07-12 Odense Amts 3. kreds Assens Pastor C.E. Møller Valgt ved kåring
Vilhelm Hjorts fratræden 10. maj 1854 1854-07-10 Vejle Amts 3. kreds Vejle Ingen valgt Den eneste kandidat, Lucianus Kofod, kom i mindretal
Ingen valgt 10. juli 1854 1854-07-17 Vejle Amts 3. kreds Vejle Pastor F. Hammerich Valgt ved kåring
Mathias Hans Rosenørns fratræden 23. maj 1854 1854-07-18 Københavns 3. kreds Grosserer C.A. Broberg Valgt ved kåring
Andreas Lorentz Casses fratræden 10. juni 1854 1854-08-02 Københavns 7. kreds Kaptajn, brygger J.C. Jacobsen Valgt ved kåring
Emil Boesens fratræden 28. juni 1854 1854-08-10 Thisted Amts 2. kreds Thisted Kammerråd C.A. Hansen Valgt ved kåring
P.C. Østergaards fratræden 22. juni 1854 1854-08-10 Thisted Amts 4. kreds Nykøbing M. Prokurator J.M.B. Calundan Valgt ved kåring
Jens Rasmussen Jacobsens fratræden 4. august 1854 1854-09-08 Svendborg Amts 4. kreds Svendborg Redaktør C. Ploug Valgt ved kåring
Christian H. Nielsens fratræden 7. april 1854 1854-07-07 Hjørring Amts 3. kreds Hjørring 355 Proprietær Hans Simonsen af Aagaard 225 stemmer for, 130 stemmer imod
J.L.S. Bohrs fratræden 3. august 1854 1854-09-25 Skanderborg Amts 1. kreds Horsens Hofjægermester P.A. Tutein Valgt ved kåring
Ove Thomsens fratræden 6. august 1854 1854-09-14 Odense Amts 7. kreds Verninge Gårdmand, amtsrådsmedlem Cornelius Petersen Valgt ved kåring
K.C. Høiers fratræden 8. august 1854 1854-09-20 Svendborg Amts 5. kreds Sønder Broby Lektor L. Oppermann Valgt ved kåring
Johan Müllers fratræden 8. august 1854 1854-09-20 Randers Amts 4. kreds Grenå Fabriksejer M. Drewsen Valgt ved kåring
Nicolai Elias Tuxens fratræden 24. august 1854 1854-09-28 Københavns 9. kreds Tømrermester H.H. Kayser Valgt ved kåring
Julius Wilkens' fratræden 31. august 1854 1854-09-30 Københavns 1. kreds Overretsprokurator L.C. Larsen Valgt ved kåring

For valget:

 • Det statistiske Bureau: Statistisk Tabelværk. Ny Række, niende Bind, indeholdende tabellariske Oversigter over de Valgberettigede samt over Valgrettens Afbenyttelse ved Folkethingsvalgene i Kongeriget Danmark i Aarene 1852 og 1853. København 1854:
  • Tabel med valgkredsenes valgsted, folketal, vælgerantal, side XV-XIX
  • Tabel med valgberettigede og stemmeafgivende vælgere, side XXXVI-XXXVII
  • Omvalg, side XL-XLI
  • Om Rigsdagsvalg på Færøerne, side XLVII
  • Tabel over den skriftlige Stemmegivning ved Folkethingsvalgene den 27de Mai 1853, side 194-237
  • Samlet Oversigt over Vælgernes antal og Stemmegivningen ved Valgene den 4de August 1852, den 26de Februar 1853 og den 27de Mai 1853, side 237-268

For omvalg i 1854:

For identificering af de valgte ud fra de angivne navne, samt flere oplysninger om suppleringsvalg: