Grundstoffer efter atomnummer

Wikimedia liste
Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Denne tabel lister alle grundstoffer efter deres atomnumre. Grundstofferne er ofte systematiseret i det periodiske system.

Atomnummer Symbol Danske navn(e) Latinsk navn
1 H Hydrogen(¤), Brint Hydrogenium
2 He Helium Helium
3 Li Lithium(*)(¤), Litium Lithium
4 Be Beryllium Beryllium
5 B Bor Borium quod etiam Boracium
6 C Carbon(*)(¤), Karbon, Kulstof Carbonium
7 N Nitrogen(¤), Kvælstof Nitrogenium
8 O Oxygen(¤), Ilt Oxygenium
9 F Fluor Fluorum
10 Ne Neon Neon
11 Na Natrium Natrium
12 Mg Magnesium Magnesium
13 Al Aluminium Aluminium
14 Si Silicium Silicium
15 P Phosphor(*)(¤), Fosfor Phosphorus
16 S Svovl Sulphur
17 Cl Chlor(*)(¤), Klor Chlorum
18 Ar Argon Argon
19 K Kalium Kalium
20 Ca Calcium(¤), Kalcium Calcium
21 Sc Scandium(**)(¤), Skandium(**) Scandium
22 Ti Titan(¤), Titanium Titanium
23 V Vanadium(¤), Vanadin Vanadium
24 Cr Chrom(*)(¤), Krom Chromium
25 Mn Mangan Manganum
26 Fe Jern Ferrum
27 Co Cobolt(*), Kobolt, Cobalt(*)(¤) Cobaltum
28 Ni Nikkel Niccolum
29 Cu Kobber Cuprum
30 Zn Zink Zincum
31 Ga Gallium Gallium
32 Ge Germanium Germanium
33 As Arsen Arsenicum
34 Se Selen Selenium
35 Br Brom Bromum
36 Kr Krypton Krypton
37 Rb Rubidium Rubidium
38 Sr Strontium Strontium
39 Y Yttrium(**) Yttrium
40 Zr Zirkonium(*), Zirkon, Zirconium(*)(¤) Zirconium
41 Nb Niobium(¤), Niob(*) Niobium
42 Mo Molybdæn, Molybden(*)(¤) Molybdenum
43 Tc Technetium(**)(¤), Teknetium(**) Technetium
44 Ru Ruthenium(**)(¤), Rutenium(**) Ruthenium
45 Rh Rhodium(**)(¤), Rodium(**) Rhodium
46 Pd Palladium Palladium
47 Ag Sølv Argentum
48 Cd Cadmium(¤), Kadmium Cadmium
49 In Indium Indium
50 Sn Tin Stannum
51 Sb Antimon Stibium
52 Te Tellur(¤), Tellurium(*) Tellurium
53 I Iod(*)(¤), Jod Iodium
54 Xe Xenon Xenon
55 Cs Cæsium, Caesium(*)(¤), Cesium(*) Caesium
56 Ba Barium Barium
57 La Lanthan(**)(¤), Lantan(**) Lanthanum
58 Ce Cerium Cerium
59 Pr Praseodym(**)(¤), Praseodymium(**) Praseodymium
60 Nd Neodym(**)(¤), Neodymium(**) Neodymium
61 Pm Promethium(**)(¤), Prometium(**) Promethium
62 Sm Samarium(**) Samarium
63 Eu Europium(**) Europium
64 Gd Gadolinium(**) Gadolinium
65 Tb Terbium(**) Terbium
66 Dy Dysprosium(**) Dysprosium
67 Ho Holmium(**) Holmium
68 Er Erbium(**) Erbium
69 Tm Thulium(**)(¤), Tulium(**) Thulium
70 Yb Ytterbium(**) Ytterbium
71 Lu Lutetium(**) Lutetium
72 Hf Hafnium Hafnium
73 Ta Tantal Tantalum
74 W Wolfram Wolframium
75 Re Rhenium(**)(¤), Renium(**) Rhenium
76 Os Osmium Osmium
77 Ir Iridium Iridium
78 Pt Platin Platinum
79 Au Guld Aurum
80 Hg Kviksølv Hydrargyrum aut Hydrargentum
81 Tl Thallium(*)(¤), Tallium Thallium
82 Pb Bly Plumbum
83 Bi Bismuth(*)(¤), Bismut, Vismut, Vismuth(*) Bismuthum
84 Po Polonium Polonium
85 At Astat(**) Astatium
86 Rn Radon Radon
87 Fr Francium(**) Francium
88 Ra Radium Radium
89 Ac Actinium(**)(¤), Aktinium(**) Actinium
90 Th Thorium(¤), Torium(*) Thorium
91 Pa Protactinium(**)(¤), Protaktinium(**) Protactinium
92 U Uran Uranium
93 Np Neptunium Neptunium
94 Pu Plutonium Plutonium
95 Am Americium(**) Americium
96 Cm Curium(**) Curium
97 Bk Berkelium(**) Berkelium
98 Cf Californium(**) Californium
99 Es Einsteinium(**) Einsteinium
100 Fm Fermium(**) Fermium
101 Md Mendelevium(**)(¤), Mendelejevium(**) Mendelevium
102 No Nobelium Nobelium
103 Lr Lawrencium(**) Lawrencium
104 Rf Rutherfordium(**) Rutherfordium
105 Db Dubnium(**) Dubnium
106 Sg Seaborgium(**) Seaborgium
107 Bh Bohrium(**) Bohrium
108 Hs Hassium(**) Hassium
109 Mt Meitnerium(**) Meitnerium
110 Ds Darmstadtium(**) Darmstadtium
111 Rg Røntgenium(**), Roentgenium(**)(¤) Roentgenium
112 Cn Copernicium(**), Kopernikium(**) Copernicium
113 Nh Nihonium
114 Fl Flerovium
115 Mc Moscovium
116 Lv Livermorium
117 Ts Tennessin
118 Og Oganesson
(*) Stavemåde, der er af og til bruges i dansk faglitteratur, men som ikke er godkendt ifølge Retskrivningsordbogen.
(**) Grundstoffet ikke medtaget i Retskrivningsordbogen.

(¤) Stavemåden der bruges i Kemisk Ordbog (kun hvor flere navneformer er nævnt).

Grundstoffer med højere atomnummer tildeles et foreløbigt, systematisk navn indtil der opnås international enighed om det endelige navn. Navnet og symbolet baseres da på de tre cifre i atomnummeret.
Atomnummer Symbol Navn
119 Uue ununennium
120 Ubn unbinilum
121 Ubu unbiunium
og så videre