Thorium

grundstof med atomnummer 90
Egenskaber
Udseende
Thorium sample 0.1g.jpg
Sølv-hvidt
Generelt
Kemisk symbol: Th
Atomnummer: 90
Atommasse: 232,03806(2) g/mol
Grundstofserie: Actinider
Gruppe: ingen
Periode: 2
Blok: f
Elektronkonfiguration: [Rn] 6d² 7s²
Elektroner i hver skal: 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
Atomradius: 180 pm
Kemiske egenskaber
Oxidationstrin: 4
Elektronegativitet: 1,3 (Paulings skala)
Fysiske egenskaber
Tilstandsform: Fast stof
Krystalstruktur: Kubisk, f-centreret
Massefylde (fast stof): 11,7 g/cm3
Smeltepunkt: 1842 °C
Kogepunkt: 4788 °C
Smeltevarme: 13,81 kJ/mol
Fordampningsvarme: 514 kJ/mol
Varmefylde: 26,230 J·mol–1K–1
Varmeledningsevne: 54,0 W·m–1K–1
Varmeudvidelseskoeff.: 11,0
Elektrisk resistivitet: 147 n
Magnetiske egenskaber: ingen data
Mekaniske egenskaber
Youngs modul: 79 GPa
Forskydningsmodul: 31 GPa
Kompressibilitetsmodul: 54 GPa
Poissons forhold: 0,27
Hårdhed (Mohs' skala): 3,0
Hårdhed (Vickers): 350 MPa
Hårdhed (Brinell): 400 MPa

Thorium er et grundstof med symbolet Th og atomnummer 90 i det periodiske system. Det er et naturligt forekommende, radioaktivt metal, der overvejes som alternativ til uran i kernekraft.

Under udviklingen af atombomben, blev uran valgt som det materiale, der var det bedste til kernespaltning. Den opnåede ekspertise blev senere anvendt til atomkraft.

Thorium er et bedre valg end uran til atomkraft, da det i praksis er uanvendeligt til kernevåben, og frembringer en mindre mængde restaffald af mindre farlighed, samtidig med at reaktorer, der anvender thorium forbruger restaffald fra konventionelle værker.[1].

KarakteristikaRediger

I ren form er thorium et sølvhvidt metal, som kan bevare sin glans i flere måneder. Til gengæld bliver det hurtigt anløbet når det er forurenet med sit oxid, hvilket resulterer i en grå og siden sort overflade. Thoriumdioxid (ThO2) har et af de højeste smeltepunkter af alle oxider (3300 °C). Når det opvarmes i luft antændes thorium og brænder med et hvidt lys.

HistorieRediger

Thorium blev opdaget i 1828 af den svenske kemiker Jöns Jakob Berzelius som kaldte det Thor efter tordenguden i den nordiske mytologi. Metallet fandt ingen anvendelse før opfindelsen af glødenettet (Auer-nettet) i 1886. I gaslamper katalyserer glødenettet forbrændingen af gassen, og thoriumoxids dårlige varmeledningsevne får glødenettets temperatur op på 1400 °C. Det giver et kraftigt, hvidt lys der var efterspurgt på fabrikker og som vejbelysning. Ved elektrificeringen af samfundet mistede glødenettet sin betydning, men det anvendes stadigvæk til campingbrug[2].

Navnet ionium blev tidligt i studier af radioaktive grundstoffer givet til 230Th-isotopen, som bliver dannet når 238U henfalder. Senere blev man klar over at ionium og thorium var identiske. Symbolet Io blev foreslået for ionium.

AnvendelseRediger

Thoriums anvendelser:

  • I legeringer med magnesium
  • Som belægning om wolframtråde til elektroniske komponenter
  • Thorium har været brugt i varmeresistent keramik
  • Uran-thorium aldersbestemmelse har været brugt til i undersøgelser af fossiler
  • Brændstof i kernereaktioner
  • Thorium er effektivt til afskærmning mod stråling

Anvendelse af thoriumdioxid (ThO2):

ForekomstRediger

 
Monazit, et mineral som er verdens største thoriumkilde

Thorium findes i små mængder i de fleste slags sten og jord, hvor det forekommer i tre gange så store mængder som uran, og er omtrent lige så almindeligt som bly. Jord har typisk et gennemsnitligt thoriumindhold på 12 ppm. Thorium findes i mange mineraler, hvor det mest almindelige er monazit, som indeholder op til 12% thorium. 232Th henfalder langsomt (dets halveringstid er ca. tre gange Jordens alder) men andre thoriumisotoper forekommer i thorium og urans henfaldskæder. De fleste af disse har en kort levetid, og er derfor mere radioaktive end 232Th, men masseprocentdelen af disse er forsvindende lille.

Thorium som kernebrændselRediger

Thorium kan, ligesom uran og plutonium, bruges som brændsel i kernereaktorer. 232Th selv undergår ikke kernefission, men det absorberer neutroner, idet der dannes uran-233 (233U), som undergår fission. 233U er på et område bedre egnet som kernebrændsel end de to andre isotoper som normalt bruges (235U og 239Pu), da det har et højere neutronudbytte per absorberet neutron.

IsotoperRediger

Naturligt forekommende thorium består af en isotop: 232Th. Der er blevet karakteriseret 27 radioisotoper, hvor de mest almindelige og/eller stabile er 232Th med en halveringstid på 14,05 milliarder år, 230Th med en halveringstid på 75.380 år, 229Th med en halveringstid på 7340 år, og 228Th med en halveringstid på 1,92 år. De resterende radioaktive isotoper har alle halveringstider mindre end 30 dage, og hovedparten af disse har halveringstider på mindre end 10 minutter.

De kendte thoriumisotoper har atommasser mellem 210 u (210Th) og 236 u (236Th).

ForholdsreglerRediger

Pulveriseret thorium antænder spontant, og bør behandles med forsigtighed.

Udsættelse for luftbåret thorium giver risiko for lungekræft, kræft i bugspytkirtlen og leukæmi. Indtagelse af thorium kan give leversygdomme. Thorium har ingen biologisk anvendelse.

KilderRediger

  1. ^ Extreme Tech (1. juli 2013). "Thorium nuclear reactor trial begins…". 
  2. ^ Bogen om Grundstofferne (2. udgave). Gyldendal. 2010. s. 191. ISBN 978-87-02-03685-5. 

Eksterne henvisningerRediger

Wikimedia Commons har medier relateret til: