Højdespring (atletik)

gren af atletik, hvor deltagerne skal hoppe over mål uden at rive
(Omdirigeret fra Højdespring)
Højdespring
Canadieren Nicole Forrester under et højdespring
Canadieren Nicole Forrester under et højdespring
Verdensrekorder
Cuba Javier Sotomayor (1993) 2,45 m
Bulgarien Stefka Kostadinova (1987) 2,09 m
Øvrige rekorder
Danmark 2,28 m 1,94 m
Olympisk 2,39 m 2,06 m
Europa 2,42 m 2,09 m
Afrika 2,38 m 2,06 m
Asien 2,39 m 1,97 m
Nordamerika 2,45 m 2,04 m
Sydamerika 2,33 m 1,96 m
Oceanien 2,36 m 1,98 m
Rekorderne blev sidst opdateret 5. december 2010

Højdespring er en springdisciplin i atletik. Et tilløb efterfølges af et afsæt på ét ben og et spring over en vandret overligger, som deltagerne uden brug af hjælpemidler skal forsøge at passere uden at rive ned. Deltagerne springer på højder, som på forhånd er fastlagt af arrangørerne og kan fortsætte, indtil de har haft tre ugyldige forsøg i træk.

Disciplinen har været kendt siden oldtiden, hvor der i Grækenland blev dystet under olympiske lege.

I de forgangne 100 år har højdespring gennemgået en enorm teknisk udvikling, og i nutiden er den såkaldte Fosbury flop-teknik den mest udbredte teknik. Denne optræder i flere varianter.

Den eksisterende verdensrekord for mænd blev sat i 1993 af Javier Sotomayor fra Cuba og lyder på 2,45 m, mens kvindernes rekord er sat af Stefka Kostadinova fra Bulgarien med 2,09 m i 1987. For begge rekorders vedkommende gælder, at de har stået urørt i en længere periode end nogen tidligere verdensrekord.

Springform

redigér

Der skal sættes af på én fod.

Banen og overligger

redigér

Konkurrencer i højdespring skal foregå på særlige springbaner indrettet i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Springstøtternes udliggere, som skal bære overliggeren, skal vende mod hinanden, og overliggeren skal hvile på dem på en sådan måde, at den let falder ned – fremad eller bagud – hvis den berøres af deltageren.

Springhøjder

redigér

En konkurrence indledes med, at overliggeren placeres på en på forhånd besluttet minimumshøjde. Deltagerne vælger selv, om de ønsker at forsøge sig på denne højde eller på nogen af de efterfølgende højder. Når alle, der ønsker det, har sprunget på en bestemt højde, øges overliggerens højde. Medmindre der kun er én deltager tilbage, må overliggeren ikke hæves mindre end 2 cm efter afslutningen af hver omgang, og endvidere må intervallet for hævningen af overliggeren ikke forøges.

Konkurrencen fortsætter, indtil alle deltagere har haft tre forfejlede forsøg i træk. Selv om alle andre deltagere er udgået af konkurrencen, har en deltager ret til at fortsætte, indtil vedkommende taber retten til yderligere forsøg. Når deltageren har vundet konkurrencen (dvs. der kun er én deltager tilbage, der har flere forsøg), skal de højder vedkommende skal springe på, afgøres efter samråd mellem lederen for spring og deltageren. I de tilfælde, hvor højdespring indgår som et led i mangekamp, skal der dog altid springes med de fastlagte 3 cm-intervaller.

Forfejlede forsøg

redigér

Det noteres som et forfejlet forsøg, hvis:

  • overliggeren ikke bliver liggende på udliggerne efter springet,
  • deltageren med nogen del af legemet berører jorden eller landingsområdet på den anden side af det lodrette plan mellem overligger og springstøtter, eller forlængelsen af dette plan uden først at have passeret overliggeren, medmindre lederen af højdespring skønner, at dette ikke har givet deltageren nogen fordel.

Tre forfejlede forsøg, uanset på hvilken højde de indtræffer, udelukker fra videre deltagelse i konkurrencen. En deltager kan f.eks. undlade sit 2. og 3. forsøg på en højde efter at have forfejlet 1. forsøg og i stedet benytte dem på en eller to følgende højder. Hvis en deltager afstår fra et forsøg på en højde, må han/hun ikke senere springe på denne højde.

En deltager ikke anvende mere end 1 minut på et forsøg. Tiden regnes fra det øjeblik, deltageren bliver kaldt frem. Når der er to eller tre deltagere tilbage i konkurrencen, må deltagerne benytte 1½ minut til udførelsen af hvert forsøg. Når der er en enkelt deltager tilbage, må denne benytte 3 minutter.

Afgørelsen af en konkurrence

redigér

For at afgøre, hvem af et antal deltagere der er den bedste i en højdespringskonkurrence, skal alle disse deltagere være ude af konkurrencen, dvs. hver have haft tre forfejlede forsøg i træk. Hvis det bedste korrekt gennemførte forsøg for én af disse deltagere er på en større højde end det bedste forsøg for de øvrige, bliver førstnævnte bedst placeret.

Har to eller flere deltagere sprunget lige højt, afgøres placeringen således:

  1. Den deltager, som har færrest antal forsøg på den højde, på hvilken det uafgjorte resultat indtræffer, placeres først.
  2. Hvis konkurrencen stadig er uafgjort, skal den deltager, som har færrest antal forfejlede forsøg gennem konkurrencen op til og inklusiv den sidst klarede højde, placeres først.
  3. Hvis konkurrencen stadig er uafgjort, placeres de pågældende deltagere lige, såfremt der ikke er tale om afgørelse af førstepladsen.

Ved afgørelse af førstepladsen i tilfælde, hvor to eller flere deltagere har sprunget lige højt og der ikke har kunnet træffes nogen afgørelse, foretages der omspringskonkurrence. De pågældende deltagere får så et spring mere på den højde, de ikke klarede, og såfremt der ikke er tale om samme højde, dvs. en deltager har undladt forsøg på følgende højde, skal omspringet ske på den laveste. Hvis kun en af deltagerne klarer højden, er vedkommende vinder af konkurrencen. Såfremt der ikke opnås nogen afgørelse, skal overliggeren hæves eller sænkes 2 cm afhængigt af, om deltageren har klaret den forudgående højde eller ej. Deltagerne skal springe ét spring på hver højde, indtil en afgørelse foreligger. Alle deltagere noteres for deres bedste spring i hele konkurrencen, inkl. resultater opnået i omspringskonkurrence.

 
Den amerikansk guldvinder fra OL 1900, Irving Baxter, brugte saksespring
 
Den canadiske guldvinder fra OL 1928, Ethel Catherwood, brugte saksespring og kom over 1,59 m

I lighed med de mange andre af atletikkens discipliner anvender udøverne pigsko. I denne disciplin er skoene udover de sædvanlige pigge under forfoden også udstyret med pigge på hælen. Endvidere er sålen normalt uhyre stiv. Derudover anvendes almindelig sportsbeklædning, typisk sportsbluse og shorts.

Historie

redigér

Højdespring har gennem årtierne været udført med en række vidt forskellige teknikker kendt under navne som saksespring, "Eastern Cut-off", "Western Roll" og væltespring, der har haft hver deres glansperiode.

Saksespring

redigér

De tidligste højdespringere anvendte denne teknik, som den dag i dag ofte anvendes som introduktion til højdespring. Fra et skråt tilløb sættes af på det yderste ben, og svingbenet løftes strakt over, hvorefter det strakte afsætsben følger efter i en sakselignende bevægelse.

Eastern Cut-Off

redigér
 
Den britiske guldvinder fra OL 1948, John Winter, var en af de sidste som brugte Eastern Cut-Off teknikken på internationalt niveau

Denne teknik var næste trin i udviklingen, da den omkring 1900 dukkede op som en videreudvikling af saksespring. Afsættet foregår på samme måde som i saksespring, hvorefter springeren i luften læner sig bagover og passerer overliggeren liggende parallelt med denne. Tilløbet var også det samme som i saksespring.

John Winter, guldmedaljør på OL 1948, og franskmanden Georges Damitio var de to sidste som brugte denne teknik på internationalt niveau. Ved OL i 1948 var de de to eneste af de 26 deltagere som stadig brugte Eastern Cut-Off teknikken.

Western Roll

redigér

Få år senere skete den første større omvæltning i højdespringsteknik. Western Roll introducerede afsæt på det inderste ben efter et skråt tilløb. Svingbenet førtes strakt mod overliggeren, hvorefter kroppen passerede overliggeren sideliggende parallelt med denne.

 
Western Roll

Væltespring

redigér

Omkring 2. verdenskrig begyndte man at udvikle Western Roll. Efter et skråt tilløb og afsæt på inderste ben roteres kroppen, således at springeren passerer overliggeren parallelt med denne og med maven vendt mod overliggeren.

Der eksisterede to varianter af væltespring: det parallelle væltespring og en mere dykende version. Med det parallelle væltespring passerede hoved og krop overliggeren samtidigt, John Thomas, sølvmedaljevinder i OL 1964, brugte denne teknik. Valerij Brumel, dykkede en lille smule, idet hans hoved passerede overliggeren før hans krop. Han var guldmedaljevinder ved OL 1964 som den sidste væltespringer.

Den sidste verdensrekord sat med med væltespringsteknik var Vladimir Yashtshenkos 2,34 meter i 1978. Yashtshenkos verdensrekord blev forbedret i 1980 af en "flopper", Jacek Wszola fra Polen. Det bedste resultat opnået med væltespringsteknik er 2,35 meter, som Yashtshenko sprang i Milano i 1978 da han vandt indendørs-EM. Rosemarie Ackermann var den sidste kvinde som satte verdensrekord med med væltespringsteknik, da hun i 1977 samtidig blev den første kvinde som sprang over 2 meter. Ackermanns verdensrekord blev forbedret i 1978 af en "flopper", Sara Simeoni fra Italien. I 1976 vandt hun som den sidste væltespringer OL-guld i Montréal.

I 1967 satte Sven Breum dansk rekord med 2,09 m, som blev den sidste sat med med væltesprings teknik. Grith Ejstrup var den sidste, der satte dansk rekord med med væltespringsteknik for kvinder, da hun sprang 1,85 m ved de danske mesterskaber 1972. Et resultat hun tangerede ved de danske mesterskaber tre år senere. Ejstrups rekord blev forbedret i 1981 af "flopperen" Dorte A. Rasmussen.

 
Rosemarie Ackermann den sidste kvinde som satte verdensrekord med væltespringsteknik, da hun i 1977 blev den første kvinde som sprang over 2 meter.
 
Rolf Beilschmidt udfører et væltespring som en af de sidste i verdenseliten (1977).

Fosbury-flop

redigér

Den nu dominerende teknik Fosbury-flop-teknik tilskrives den kvindelige canadiske højdespringer Debbie Brill. Hun var den første flopspringer og tiltrak sig en del opmærksomhed ved sin bemærkelsesværdige højdespringsteknik, inden Dick Fosbury vandt højdespringskonkurrencen ved sommer-OL 1968 i Mexico City med teknikken. Den fik dermed sit store gennembrud og revolutionerede højdespring. Siden har Fosbury-flop, som teknikken kom til at hedde, udviklet sig til flere varianter. I dag opererer man således med "Speed-flop"" og "Power-flop"", som er baseret på henholdsvis fart og styrke. Fosbury-flop udføres med et kurveformet tilløb, hvor et løb vinkelret på forlængelsen af overliggeren de sidste 3-5 skridt løbes i et imaginært spor følgende en cirkels periferi. Afsættet foretages dernæst på yderste fod, mens svingbenet med bøjet knæ føres opad. Springeren roterer efter afsættet om egen længdeakse således, at overliggeren passeres med ryggen vendt mod denne.

Sammenligning af teknikker

redigér

Der er nogen uenighed om, hvorvidt væltespring eller flop er mest effektivt. Begge har fordele og ulemper, men flop anses af de fleste som lettere at lære, især for yngre springere, og dermed er den blevet den dominerende teknik.

 
Debbie Brill udførte som den første Brill Bend som skulle blive kendt som Fosbury flop
 
Yelena Slesarenko udfører et Fosbury flop

Bedste højdespringsresultater

redigér

Mænd, udendørs

redigér
Placering Højde (m) Atlet Nationalitet Sted Dato
1. 2,45 Javier Sotomayor   Cuba Salamanca 23. juli 1993
2. 2,43 Mutaz Essa Barshim   Qatar Bruxelles 5. september 2014
3. 2,42 Patrik Sjöberg   Sverige Stockholm 30. juni 1987
Bohdan Bondarenko   Ukraine New York City 14. juni 2014
5. 2,41 Igor Paklin   Sovjetunionen Kobe 4. september 1985
Ivan Ukhov   Rusland Doha 9. maj 2014
7. 2,40 Rudolf Povarnitsyn   Sovjetunionen Donetsk 11. august 1985
Sorin Matei   Rumænien Bratislava 20. juni 1990
Charles Austin   USA Zürich 7. august 1991
Vjatjeslav Voronin   Rusland London 5. august 2000
Mutaz Essa Barshim   Qatar Eugene 1. juni 2013
Derek Drouin   Canada Des Moines 25. april 2014
Andriy Protsenko   Ukraine Lausanne 3. juli 2014
Danil Lysenko   Rusland Monaco 20. juli 2018


Kvinder, udendørs

redigér
Placering Højde (m) Atlet Nationalitet Sted Dato
1. 2,09 Stefka Kostadinova   Bulgarien Rom 30. august 1987
2. 2,08 Blanka Vlašić   Kroatien Zagreb 31. august 2009
3. 2,07 Lyudmila Andonova   Bulgarien Berlin 20. juli 1984
Anna Tjitjerova   Rusland Tjeboksary 22. juli 2011
5. 2,06 Kajsa Bergqvist   Sverige Eberstadt 26. juli 2003
Hestrie Cloete   Sydafrika Paris 31. august 2003
Jelena Slesarenko   Rusland Athen 28. august 2004
Ariane Friedrich   Tyskland Berlin 14. juni 2009
8. 2,05 Tamara Bykova   Sovjetunionen Kijev 22. juni 1984
Heike Henkel   Tyskland Tokyo 31. august 1991
Inga Babakova   Ukraine Tokyo 15. september 1995
Tia Hellebaut   Belgien Beijing 23. august 2008
Chaunté Lowe   USA Des Moines 26. juni 2010

Mænd, indendørs

redigér
Placering Højde (m) Atlet Nationalitet Sted Dato
1. 2,43 Javier Sotomayor   Cuba Budapest 4. marts 1989
2. 2,42 Carlo Thränhardt   Vesttyskland Berlin 26. februar 1988
Ivan Ukhov   Rusland Prag 25. februar 2014
4. 2,41 Patrik Sjöberg   Sverige Piræus 1. februar 1987
5. 2,40 Hollis Conway   USA Sevilla 10. marts 1991
Stefan Holm   Sverige Madrid 6. marts 2005
Aleksej Dmitrik   Rusland Arnstadt 8. februar 2014
8. 2,39 Dietmar Mögenburg   Vesttyskland Köln 24. februar 1985
Ralf Sonn   Tyskland Berlin 1. marts 1991
9. 2,38 Igor Paklin   Sovjetunionen Indianapolis 7. marts 1987
Gennadij Avdejenko   Sovjetunionen Indianapolis 7. marts 1987
Steve Smith   Storbritannien Wuppertal 4. februar 1994
Wolf-Hendrik Beyer   Tyskland Weinheim 18. marts 1994
Sorin Matei   Rumænien Wuppertal 3. februar 1995
Matt Hemingway   USA Atlanta 4. marts 2000
Jaroslav Rybakov   Rusland Stockholm 15. februar 2005
Linus Thörnblad   Sverige Göteborg 25. februar 2007
Mutaz Essa Barshim   Qatar Sopot 9. marts 2014

Kvinder, indendørs

redigér
Placering Højde (m) Atlet Nationalitet Sted Dato
1. 2,08 Kajsa Bergqvist   Sverige Arnstadt 6. februar 2006
2. 2,07 Heike Henkel   Tyskland Karlsruhe 8. februar 1992
3. 2,06 Stefka Kostadinova   Bulgarien Athen 20. februar 1988
Blanka Vlašić   Kroatien Arnstadt 6. februar 2010
Anna Tjitjerova   Rusland Arnstadt 4. februar 2012
6. 2,05 Tia Hellebaut   Belgien Birmingham 3. marts 2007
Ariane Friedrich   Tyskland Karlsruhe 15. februar 2009
8. 2,04 Alina Astafei   Tyskland Berlin 3. marts 1995
Elena Slesarenko   Rusland Budapest 7. marts 2004
Antonietta Di Martino   Italien Banská Bystrica 9. februar 2011

Danske mænd, udendørs[1]

redigér
Placering Højde (m) Atlet År
1. 2,28[2] Janick Klausen 2019
2. 2,27 Michael Mikkelsen 1991
3. 2,25 Jesper Tørring 1974
4. 2,17 René T. Nielsen 1983
5. 2,15 Leon Axen 1981
Sami el Nasser 1989
Lars Werge Andersen 1995
Martin Gärtner 1999
Anders Black 2005
10. 2,14 Hans Ravn Kristensen 1985

Danske kvinder, udendørs[1]

redigér
Placering Højde (m) Atlet År
1. 1,94 Pia Zinck 1997
2. 1,86 Dorthe A. Rasmussen 1981
3. 1,85 Grith Ejstrup 1972
4. 1,82 Solveig Langkilde 1972
Birgitte Kulas Kristensen 1979
Kathrine Nielsen 2001
7. 1,81 Dorte Bæk Klein 1982
Charlotte Beiter 1991
9. 1,80 Lise Wilbek 1976
Lene Demsitz 1984

Referencer

redigér
 Søsterprojekter med yderligere information:
  1. ^ a b "Resultater og statistik". Dansk Atletik Forbund. Hentet 2010-12-07.
  2. ^ "Langvarig vedholdenhed får Janick Klausen til at slå 28 år gammel dansk rekord i højdespring, dansk-atletik.dk, 20. juni 2019". Arkiveret fra originalen 20. juni 2019. Hentet 20. juni 2019.

Oversigtslister

redigér