Linje 300S

buslinje i København

Linje 300S er en buslinje i København, som kører mellem Gammel Holte, Øverødvej og Ishøj st. Linjen er en del af Movias S-busnet og er udliciteret til Nobina, der driver linjen fra sit garageanlæg i Glostrup. I 2022 havde linjen ca. 3,1 mio. passagerer. Den kører på tværs gennem Københavns forstæder ad Ring 3 og betjener blandt andet DTU, Kongens Lyngby, Buddinge, Herlev og Glostrup undervejs.

300S
Linje 300S ved Lyngby st.
Overblik
Land Danmark
Kommune Rudersdal Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Gladsaxe Kommune
Herlev Kommune
Glostrup Kommune
Brøndby Kommune
Vallensbæk Kommune
Ishøj Kommune
Fra Gammel Holte, Øverødvej
Til Ishøj Station
Oprettet 21. oktober 1990
Drift
Materiel Volvo B12BLE-62/Säffle
Linjetype S-bus
Trafikselskab Movia
Entreprenør Nobina
Garage Glostrup
Link til køreplan Din Offentlige Transport

Linjen blev oprettet mellem Lyngby st. og Hundige st. som en af de tre første S-buslinjer 21. oktober 1990. Ved oprettelsen erstattede den linje 134, 162 og 172E. I 1994 blev den forlænget fra Lyngby st. til Kokkedal st. I 2005 blev den afkortet fra Hundige st. til Ishøj st. I 2006 blev den afkortet fra Kokkedal st. til Nærum st. men forlænget til Gammel Holte i 2013-2014 og igen fra 2016.

Fra 1991 til 2008 kørte der ledbusser på linjen, indtil de blev taget ud af drift som det på det tidspunkt sidste sted i Hovedstadsområdet. I 2025 forventes det, at linjen bliver erstattet af en ny letbane på Ring 3.

Fra 26. september 1993 til 24. september 1995 blev linje 300S suppleret af en myldretids-S-bus, linje 303S, mellem Gammel Holte og Ishøj st. Det var den hidtil eneste S-buslinje til kun at køre i myldretiderne. Linje 300S blev efterfølgende suppleret af linje 174E fra 1995 til 2006 og igen fra 2010 af linje 330E, der blev til linje 30E i 2016 og indstillet i 2022.

Historie redigér

 
Ledbus på linje 300S i Glostrup i 1999.
 
Ledbus på linje 300S i Hørsholm i 1999.

De første konkrete planer til det, der skulle blive til S-busnettet, fremkom i Kollektiv Trafikplan 1989, hvor det blev foreslået at oprette syv såkaldte "superbuslinjer" i årene 1989-1993 og yderligere en efter 1993. Tanken var at de skulle fungere som regionale forbindelser på tværs af de eksisterende S-baner og fjernbaner og samtidig komplettere dem. Rejsehastigheden skulle være høj med få stoppesteder undervejs, og frekvensen og komforten skulle ligeledes være høj. Desuden skulle der være et samlet design- og sloganprogram for hele det nye system. Endelig var det tanken, at de nye linjer ikke bare skulle have numre men også kunne have hver deres navn, der skulle stå med store bogstaver på siden af busserne.[1][2]

En af de påtænkte linjer var en tværlinje med betegnelsen Superbus "Ringvejen" og linjeføringen Klampenborg - Lyngby - Buddinge - Gladsaxe Trafikplads - Herlev - Glostrup - Ishøj - Hundige.[1][2] Den nye linje ville erstatte linje 162, der kørte fra Lyngby via Buddinge og Herlev til Glostrup, den supplerende myldretidslinje 172E, der fortsatte videre til Ishøj, og linje 134 der kørte mellem Glostrup og Hundige. Desuden ville den nye linje fortsætte fra Lyngby til Klampenborg.[1][3] Navnet "Ringvejen" hentydede til, at linjen en stor del af vejen ville køre ad Ring 3.

Linjen blev oprettet som den ene af de tre første linjer i det nye net 21. oktober 1990.[4] Navnet Superbusser var dog blevet ændret til S-busser i mellemtiden, ligesom ideen med navne på de enkelte linjer var blevet droppet til fordel for numre med hele hundreder, i dette tilfælde 300S, idet linjen som nævnt kørte ad Ring 3.[1][5] Som sådan kørte den fra Lyngby st. via Buddinge st., Herlev og Glostrup st. til Ishøj st., hvorfra der fortsattes til Hundige st. i myldretiderne.[1] Til Klampenborg kom linjen derimod aldrig, men det gjorde den i 1991 oprettede linje 200S til gengæld i årene 1993-95.[6][7]

Fra starten var det meningen, at komforten skulle være høj på S-busserne med blandt andet fuldturiststole med nakkestøtte og armlæn, mørktonede sideruder, læselamper, bagagehylder, lys ved gulvet i midtergangen der tillige fik gulvtæppe samt oversigter over både den enkelte linje og hele S-busnettet. Udenpå fik busserne blå/hvide striber i tagkanten og blå destinationsskilte med hvid tekst. Dertil kom så selve rejsetiden, der blev holdt nede ved, at man kun stoppede ved de største stoppesteder og ikke kørte ind omkring terminalerne på Gladsaxe Trafikplads og ved Herlev st.[1][8]

Men et var de fine intentioner og mange nye tiltag, noget andet var virkeligheden. Da en busentusiast dagen efter oprettelsen noterede hvilke busser, der faktisk var indsat, måtte vedkommende konstatere, at kun tre ud af tolv busser på linje 300S var rigtige S-busser.[9] Og på de faktiske S-busser viste det sig, at gulvtæpperne var for dyre at gøre rent, og at lamperne ved gulvet i midtergangen blev sparket i stykker.[1] Ikke desto mindre var successen hurtigt hjemme, ikke mindst på netop linje 300S, hvor belægningen var så høj, at der i 1991 forsøgsvist blev indsat ledbusser for at dække efterspørgslen. I første omgang blev almindelige ledbusser overflyttet fra andre garager, men efterfølgende kom der ledbusser indrettet som S-busser i fast drift på linjen.[10] Derudover ændredes køreplanen, så Hundige st. blev betjent i hele driftsdøgnet fra 6. januar 1991.[11]

Linje 303S og andre tiltag redigér

 
Linje 300S ved Buddinge Station i 2019.

26. september 1993 fik linje 300S en makker, da en del kørsel udskiltes i den nye myldretidslinje 303S fra Gammel Holte, Malmbergsvej ad Helsingørmotorvejen og Ring 3 til Ishøj st. I modsætning til linje 300S kørte den nye linje ikke ind omkring Lyngby st. og Glostrup st. men supplerede den ellers en stor del af vejen. 29. maj 1994 fik den en mindre ændring, da endestationen i Gammel Holte flyttedes til Trørød Kollegiet. Ideen med en myldretids-S-bus holdt dog ikke i længden, og der blev ikke oprettet andre af slagsen. Linje 303S selv blev nedlagt 24. september 1995 og erstattet af den almindelige ekspresbuslinje 174E med en lidt ændret linjeføring.[1][12]

25. september 1994 blev linje 300S forlænget fra Lyngby st. via Lyngby Storcenter, DTU, Nærum st. og Hørsholm til Kokkedal st. Den nye strækning gik blandt andet ad Helsingørmotorvejen, hvilket medførte nogle omlægninger i 1996 og 1997, da motorvejen blev udvidet. Omlægningen i 1997 gav dog indledningsvis anledning til irritation for nogle passager, fordi en afkørsel blev lukket senere end planlagt. Det betød at nogle busser fejlagtigt kørte ad den normale rute forbi Nærum st. i stedet for via et midlertidigt stoppested på Rundforbivej ved Nærum Posthus, som de skulle. 24. maj 1998 blev det aktuelt med en omlægning i Glostrup ad Østbrovej og Park Allé, da den hidtil benyttede Kildevej blev spærret.[11]

Fra 1995 til 2003 fandt det såkaldte Skybus-projekt sted på linje 300S.[13] Det havde til formål at forbedre informationen for passagererne både ved stoppestederne og i busserne. Med hjælp fra GPS-satellitter blev det muligt at bestemme de enkelte bussers placering. Computere i busserne kunne så styre displays med informationer om næste stoppested og skiftemuligheder. Buscomputerne var desuden forbundet med en central computer hos HT, der beregnede køretiden til de forskellige stoppesteder. Den information blev så sendt ud til udvalgte stoppesteder, hvor der var displays med antal minutter til de to næste busser på linjen. Derudover blev der sendt signaler til fem vejkryds, så lyssignalerne skiftede til grønt, når en bus nærmede sig.[14]

Forsøget kostede ca. 6,5 mio. kr., hvoraf Trafikministeriet betalte knap 3 mio. kr., leverandøren en halv mio. kr. og HT resten. Erfaringen fra projektet var, at passagererne var tilfredse med den ekstra information, det gav dem. Det endte dog med at blive indstillet, da det var blevet overhalet af den teknologiske udvikling. I stedet satsedes på indføre elektronisk her-og-nu-information med en ny generation af computere.[13]

I 1999 var linje 300S i udbud, og i den forbindelse ville HT have tilbud på kørsel med både ledbusser og dobbeltdækkerbusser på både denne linje og linje 250S. På sidstnævnte linje var der foretaget prøvekørsler med en dobbeltdækkerbus fra Berlin i april 1998. Passagererne havde været positive overfor dobbeltdækkerbussen, der udmærkede sig ved flere siddepladser og højere komfort end ledbusserne. Priserne ved udbuddet var dog for høje i første omgang, og de to linjer blev derfor genudbudt, idet der som alternativ nu også skulle bydes med 13,7 m lange enetages busser.[15] Resultatet blev at der kom til at køre dobbeltdækkerbusser på linje 250S.[16] På linje 300S måtte man derimod opgive det, da dobbeltdækkerbusserne ikke kunne komme under jernbaneviadukten ved Lyngby st.,[17] så i stedet indsattes der 13,7-busser sammen med ledbusserne.[18]

Natten mellem 24. og 25. august 2003 fandt der et lidt usædvanligt uheld sted. Et skybrud betød, at forsænkningen under jernbaneviadukten ved Lyngby st. blev oversvømmet, og en bus uden passagerer fra linje 300S blev fanget i vandmasserne. Falck-dykkere måtte bruge gummibåd for at redde chaufføren fra bussen, der stod i vand til vinduerne. Også en bilist, der var blevet fanget i vandmasserne og havde måtte kravle op på taget af sin bil, måtte reddes med gummibåd.[19][20]

Forlængelser og forkortelser redigér

 
Linje 300S på Nordre Ringvej, en del af Ring 3. Her kommer letbanen til at køre i 2025.

25. maj 2003 blev linjen gaffeldelt om aftenen og søndag, så nogle ture i stedet for at køre til Kokkedal st. fik endestation i Gammel Holte ved Mariehøjvej. Det holdt til 9. januar 2005, hvor linjen afkortedes fra både Kokkedal st. og Gammel Holte til Nærum st. netop aften og søndag.[11] De sparede vogntimer blev så brugt til at forstærke linje 150S i de samme tidsrum, da den havde væsentlig flere passagerer på de to linjers fælles strækning mellem Nærum og Kokkedal.[21]

Et par måneder senere, 20. marts 2005, afkortedes linjen i den modsatte ende fra Hundige st. til Ishøj st. i hele driftstiden, da der ikke var så mange passagerer på den strækning. Ved samme lejlighed blev linjen delt i to ved Lyngby st. i dagtimerne på hverdage. Baggrunden for det var, at Motorring 3 blev udvidet, hvilket forventedes at give ekstra pres på den parallelle Ring 3, som en del trafik antageligt ville benytte imens. For at undgå at forsinkelser som følge deraf forplantede sig alt for meget på den lange linje 300S, blev den derfor delt frem til 8. januar 2006.[11][22] I praksis blev der dog ikke så store problemer på Motorring 3 som frygtet.[23] Til gengæld var der problemer på S-banen, som formentlig var årsag til, at de korresponderende tværgående S-buslinjer som 300S oplevede betydelige fald i passagertallene i sommeren 2005. De rettede sig dog i efteråret, samtidig med at der kom styr på S-banen.[24]

22. oktober 2006 blev linje 300S afkortet fra Kokkedal st. til Nærum st.[25] Samtidig fik linjen øget drift i myldretiden, da den parallelle linje 174E, der på det tidspunkt kørte mellem Trørød og Ishøj st., blev nedlagt.[25] Konceptet med en supplerende linje blev dog genoplivet 28. marts 2010 med oprettelsen af linje 330E. Den nye linje kom til at køre fra DTU (senere Nærum st.) ad Ring 3 til Ishøj st. I lighed med sine forgængere, 303S og 174E, betjente den ikke Lyngby st. og Glostrup st. men fulgte ellers linje 300S på det meste af strækningen. Forskellen fra forgængerne var til gengæld, at linje 330E kørte i dagtimerne mandag-fredag og ikke kun i myldretiden, samt at linje 330E kørte gennem selve Lyngby, hvor forgængerne kørte ad Motorring 3 uden om Lyngby.[26][27]

I 2008 sagde linje 300S farvel til ledbusserne. De havde været et fast indslag på linjen siden 1991, men i løbet af 2000'erne var den efterhånden blevet den eneste linje i Hovedstadsområdet til at bruge dem. Den sidste dag blev den 14. marts 2008, hvorefter ledbusserne blev taget ud af drift i forbindelse med at linjen skiftede garage.[28][29] Ledbusserne vendte dog tilbage til Hovedstadsområdet ni år senere, da linje 5A blev relanceret som linje 5C 23. april 2017.[30][31] Det havde dog ingen betydning for linje 300S, udover at linje 5C kom til at følges med den på et stykke af Herlev Ringvej.

Fra 24. marts 2013 til 8. august 2014 blev linje 300S forlænget fra Nærum st. ad Helsingørmotorvejen til Gammel Holte i forbindelse med udvidelser af Helsingørmotorvejen, hvor linje 150S og 173E ikke kunne betjene Gammel Holte i normalt omfang. 27. marts 2016 blev den igen forlænget til Gammel Holte, efter at arbejdet var færdigt.[11] Ved samme lejlighed skiftede linje 330E nummer til 30E i forbindelse med en relancering af ekspresbusserne, nu kendt som E-busser. Desuden blev den afkortet fra Nærum st. til DTU.[32]

Letbanen som afløser redigér

  Uddybende artikel: Hovedstadens Letbane
 
Linje 300S og 30E under Lyngby Kronen ved Lyngby Hovedgade.

I 2013 blev der indgået en politisk aftale mellem de fleste af Folketingets partier og en principaftale med de berørte kommuner om etablering af en letbane på Ring 3.[33] Hovedstadens Letbane, som den senere blev døbt, kommer til at gå fra Lundtofte via Lyngby st., Herlev st. og Glostrup st. til Ishøj st. og vil få 29 stationer.[34] Anlægsloven blev vedtaget af Folketinget 31. maj 2016,[35] og efter en ekstern undersøgelse blev arbejdet med udbud af anlæg og drift sat i gang i oktober 2016.[36]

De første anlægsarbejder gik i gang i efteråret 2018.[37] Movia forventede at anlægsarbejderne vil kunne påvirke driften af linje 300S og 30E med vejlukninger og dårlig trafikafvikling. I entreprenørkontrakten blev der derfor indbygget mulighed for, at linjerne kunne deles eller omlægges med kort varsel, hvis det skulle blive nødvendigt.[38] Det blev det fra 2020, hvor de to linjer blev omlagt i perioder.[11] Indvielsen af letbanen forventes at ske i 2025.[39] Til den tid vil de parallelle buslinjer blive nedlagt,[40] hvilket i praksis især dækker over netop linje 300S og 30E.

I Movias udbud af linje 300S og 30E, der trådte i kraft i december 2020, indgår der et forsøg med en brintbus på de to linjer. Den vindende entreprenør, Nobina, har lejet en H2.City Gold til formålet og sørger desuden for tankanlæg, brændstof mv. Bussen blev sat i drift 10. januar 2022 og skal køre mest muligt i mindst 24 måneder. Bussen kan køre 400 km på en fuld optankning, der tager ni minutter. Det rækker til for eksempel til seks dobbeltture på sammenlagt 350 km på linje 300S samt garagekørsel. Det er første gang, at Movia indsætter brintbusser. Der er i forvejen indsat elbusser som et miljøvenligt alternativ til dieselbusser på flere andre linjer, men de har en kortere rækkevidde og er derfor ikke så interessante for længere linjer som linje 300S.[41]

I sommeren 2022 havde arbejderne til letbanen påvirket fremkommeligheden på linje 300S og 30E så meget, at det var gået udover passagertallene. 7. august 2022 blev linje 300S derfor ændret til blive kørt som tre systemer, så forsinkelser et sted på ruten ikke forplantede sig til andre. Det ene system kørte fra Ishøj st. til Gladsaxe Trafikplads, det andet fra Gladsaxe Trafikplads til Gammel Holte og det tredje overlappende fra Glostrup st. til DTU, Rævehøjvej. Desuden blev linje 30E inddraget, og dens busser overført til linje 300S. Det skønnedes at ca. 20 % af passagerne ville få et ekstra skift, mens de 80 % gerne skulle få mere stabil drift. Derudover ville passagererne få gavn af et ensartet standsningsmønster på de to linjers fællesstrækninger, hvor linje 30E trods færre stop her alligevel ikke kom hurtigere frem.[42][43][44]

Konceptet med skift ved Gladsaxe Trafikplads blev droppet igen ved køreplansskiftet 10. december 2023.[45] I stedet blev køreplanen ændret til skiftevis kørsel Gammel Holte, Øverødvej - Glostrup st. og DTU, Rævehøjvej - Ishøj st. i myldretiderne og hele vejen Gammel Holte, Øverødvej - Ishøj st. resten af tiden.[46]

Fakta redigér

 
Linje 300S i august 2022.
 • Linjeføring
  • Gammel Holte, Øverødvej - Helsingørmotorvejen - (< Vejporten < Lundtoftevej <) - Lundtoftegårdsvej -/ DTU, Rævehøjsvej - Anker Engelunds Vej - Lundtoftevej - Sorgenfrigårdsvej - Klampenborgvej - Lyngby Torv - Lyngby st. - Buddingevej - Gladsaxe Ringvej - Gladaxe Trafikplads - Gladsaxe Ringvej - Herlev Ringvej - Nordre Ringvej - Hovedvejen - Nyvej - Glostrup st. - Banegårdsvej - Østbrovej - Park Allé - Søndre Ringvej - Ishøj Strandvej - Ishøj Stationsvej - Ishøj st.[46]
 • Overordnede linjevarianter
  • Gammel Holte, Øverødvej - Ishøj st.[46]
  • Gammel Holte, Øverødvej - Glostrup st.[46]
  • DTU, Rævehøjvej - Ishøj st.[46]
 • Materiel
  • 37 13,7 m-busser af typen Volvo B12BLE-62/Säffle garageret hos Nobina, Glostrup.[43][47]
  • 1 brintbus af typen Caetano H2.City Gold garageret hos Nobina, Glostrup.[47]
År Entreprenør og garage
21-10-1990 Busdivisionen, Gladsaxe[11]
01-04-1994 Busdivisionen, Ballerup[11]
1995 Bus Danmark, Ballerup
14-06-1999 Arriva, Ballerup[11]
16-03-2008 Arriva, Gladsaxe[11]
19-10-2008 Concordia, Glostrup[11]
01-12-2009 Nobina, Glostrup[11]
År 2019 2020 2021 2022
Passagertal[48] 4.225.836 2.882.985 2.597.448 3.057.372

Kronologisk oversigt redigér

Oversigten nedenfor omfatter permanente og længerevarende ændringer. Der er set bort fra ændringer af stoppesteder og kortvarige omlægninger ved vejarbejder, sportsbegivenheder og lignende.

Dato Hændelse
21-10-1990 Linje 300S oprettes ad følgende rute:
Lyngby st. - Buddingevej - Buddinge st. - Gladsaxe Ringvej - Herlev Ringvej - Nordre Ringvej - Hovedvejen - Nyvej - Glostrup st. - > Sydvestvej > Engtoftevej /(< Kildevej < Nyvej <) - Søndre Ringvej - Ishøj Strandvej - Ishøj Stationsvej - Ishøj st. - Vejlebrovej - Ishøj Strandvej - Hundige Strandvej - Hundige Centervej - Hundige Stationsvej - Hundige st.
Ishøj st. - Hundige st. betjenes kun i myldretiden. Linjen erstatter linje 134, 162 og 172E, der alle nedlægges.[11][4]
06-01-1991 Der køres til Hundige st. i hele driftsdøgnet.[11]
1991 Materiel ændres så fremover både 12 m- og ledbusser.
26-09-1993 Frekvens reduceres på grund af oprettelsen af linje 303S.[49]
25-09-1994 Forlænges fra Lyngby st. ad Lyngby Torv - Klampenborgvej - Sorgenfrigårdsvej - Lundtoftevej - Anker Engelunds Vej - DTU - Lundtoftegårdsvej - > Lundtoftevej > Vejporten > - Helsingørmotorvejen - Nærum st. - Hørsholm Kongevej - Rungstedvej - Usserød Kongevej - Højmosen - Ådalsvej til Kokkedal st.[11][50]
Ca. 01-01-1995 Omlægges ad Usserød Kongevej - Ådalsvej i stedet for ad Højmosen.[11]
02-06-1996 - 12-12-1996 Omlægges ad Park Allé - Østbrovej - Banegårdsvej - Glostrup st. - Banegårdsvej - Hovedvejen i retning mod Kokkedal st. og mod Hundige st. ad Hovedvejen - Banegårdsvej. Omlægningen skyldes vejarbejde på Nyvej.[51][52]
21-02-1997 - 29-10-1997 Omlægges ad Nøjsomhedsvej - Ørholmvej - Skodsborgvej - Rundforbivej i retning mod Kokkedal st. Omlægningen skyldes udvidelse af Helsingørmotorvejen.[53][54]
24-05-1998 Omlægges ad Park Alle - Østbrovej - Glostrup st. Omlægningen skyldes spærring af Kildevej.[55]
30-05-1999 Afkortes på hver anden afgang fra Kokkedal st. til Nærum st.
02-07-2001 Materiel ændres så fremover både 12 m-, 13,7 m- og ledbusser.
25-05-2003 Aftener og søndage afkortes og omlægges nogle ture så der i stedet for kørsel til Kokkedal st. køres ad Langhaven - Malmbergsvej til Gammel Holte, Mariehøjvej.[11]
09-01-2005 Afkortes aftener og søndage fra hhv. Kokkedal st. og Gammel Holte til Nærum st.[11]
20-03-2005 Afkortes fra Hundige st. til Ishøj st.
På grund af vejarbejde på Motorring 3 og følgende afsmitning på Ring 3 deles linjen ved Lyngby st. i dagtimerne mandag-fredag, så der køres Kokkedal st. - Lyngby st. og Lyngby st. - Ishøj st.[56]
08-01-2006 Delingen ved Lyngby st. ophører.[11]
22-10-2006 Afkortes fra Kokkedal st. til Nærum st.
Frekvens øges i myldretiderne på grund af nedlæggelsen af linje 174E.[57]
15-03-2008 Materiel ændres så fremover kun 12- og 13,7 m-busser.
19-10-2008 Materiel ændres så fremover kun 13,7 m-busser.
28-03-2010 Frekvens reduceres i myldretiderne på grund af oprettelsen af linje 330E (fra 2016 30E).[58]
I myldretiderne afkortes hver anden afgang fra Ishøj st. til Glostrup st.[59]
24-03-2013 Forlænges fra Nærum st. ad Helsingørmotorvejen til Gammel Holte, Øverødvej på grund af udvidelse af Helsingørmotorvejen.[60]
08-08-2014 Afkortes igen til Nærum st. på grund af Helsingørmotorvejens udvidelse. Afkortningen var oprindelig annonceret til 10. august 2014 men blev fremrykket til 8. august 2014 kl. 18 på grund af nedrivning af broerne for Øverødvej og Gøngehusvej.[61]
27-03-2016 Forlænges igen fra Nærum st. ad Helsingørmotorvejen til Gammel Holte, Øverødvej efter afslutningen på arbejdet med Helsingørmotorvejen.[62][63]
17-07-2019 - ca. 01-11-2020 Omlægges i retning mod Gammel Holte ad Rævehøjvej - Eremitageparken - Vejporten. Omlægningen skyldes fjernvarmearbejde og ensretning af Lundtoftegårdsvej.[11][64]
17-03-2020 - 16-06-2020 Omlægges ad Gl. Jernbanevej - Nørgaardsvej - Firskovvej - Klampenborgvej. Ændres til Gl. Jernbanevej - Nørgaardsvej - Kanalvej 7. april 2020. Omlægningen skyldes letbanebyggeri.[11]
14-09-2020 - ca. 22-01-2020 Omlægges ad Toftebæksvej - Lyngby Hovedgade. Omlægningen skyldes letbanebyggeri.[11]
25-01-2021 - ca. 30-06-2021 Omlægges Engelsborgvej i stedet for Buddingevej. Omlægningen skyldes vejarbejde.[65]
12-04-2021 - ca. 31-08-2021 Omlægges ad Gl. Jernbanevej - Nørgaardsvej - Kanalvej. Omlægningen skyldes letbanebyggeri.[65]
02-08-2021 - ca. 31-10-2022 Omlægges ad Engelsborgvej - Nybrovej i retning mod Ishøj st. og ad Buddingevej - Christian X's Allé - Engelsborgvej mod Lyngby st. Indtil 13. august 2021 gjaldt sidste omlægning dog i begge retninger. Omlægningen skyldes vejarbejde.[66]
Ca. 16-08-2021 - ca. 01-06-2022 Omlægges ad Rævehøjvej - Eremitageparken - Vejporten i retning mod Gammel Holte. Omlægningen skyldes ensretning af Lundtoftegårdsvej.[66]
08-08-2021 - 31-10-2021 Omlægges ad Søndre Ringvej - "Hanken" - Sydvestvej i retning mod Ishøj st. Omlægningen skyldes spærring af krydset Nordre Ringvej/Hovedvejen i forbindelse med letbanearbejde.[66]
??-06-2022 - forår 2023 Omlægges ad Lyngby Torv ved udkørsel fra Lyngby st. mod Ishøj st. Omlægningen skyldes letbanearbejde.[67]
Ca. 01-05-2022 - ca. 01-11-2022 Omlægges på nogle ture ad Ishøj Strandvej - Vejlebrovej afhængig af køkørsel. Omlægningen skyldes letbanearbejde.[67]
07-08-2022 Driften ændres da letbanebyggeriet giver problemer med at holde køretiderne. Linje 30E og 300S lægges sammen til 300S, der samtidig kommer til at køre i tre systemer. En nordlig kører mellem Gammel Holte og Gladsaxe Trafikplads, en sydlig mellem Gladsaxe Trafikplads og Ishøj st. og en overlappende mellem DTU, Rævehøjvej og Glostrup st. Sidstnævnte kører kun mandag-lørdag.[68]
05-09-2022 - ca. 30-04-2023 Omlægges ad Lundtoftegårdsvej - DTU Syd - Akademivej. Omlægningen skyldes letbanearbejde og lukning af Anker Engelunds Vej.[69]
20-09-2022 - forår 2023 Omlægges ad Gammelmosevej - Sandtoften - Nybrovej i retning mod Gammel Holte. Omlægningen skyldes letbanearbejde og ensretning af Buddingevej.[70]
10-05-2023 - 19-12-2023 Omlægges ad Gladsaxe Møllevej - Stengården st. - Gammelmosevej på grund af letbanearbejde.
10-12-2023 Skift ved Gladsaxe Trafikplads ophører.[45] I stedet køres skiftevis Gammel Holte, Øverødvej - Glostrup st. og DTU, Rævehøjvej - Ishøj st. i myldretiderne og hele vejen Gammel Holte, Øverødvej - Ishøj st. resten af tiden.[46]

Linje 303S/174E redigér

Fakta redigér

 
Linje 303S ved nedlæggelsen i september 1995.
 • Linjeføring ved nedlæggelsen
  • 303S: Ishøj st. - Ishøj Stationsvej - Ishøj Strandvej - Søndre Ringvej - Nordre Ringvej - Herlev Ringvej - Gladsaxe Ringvej - Buddinge st. - Buddingevej - Motorring 3 - Nærum st. - Helsingørmotorvejen - Langhaven - Gøngehusvej - Trørød Kollegiet[12]
  • 174E: Ishøj st. - Ishøj Stationsvej - Ishøj Strandvej - Søndre Ringvej - Nordre Ringvej - Herlev Ringvej - Gladsaxe Ringvej - Buddinge st. - Buddingevej - Motorring 3 - Klampenborgvej - Lundtoftegårdsvej - Akademivej - Niels Koppels Allé - Anker Engelunds Vej - Lundtoftegårdsvej - (> Lundtoftevej > Vejporten >) - Helsingørmotorvejen - Langhaven - Gøngehusvej - Trørød Kollegiet[71]
 • Overordnet linjeføring for linje 303S
  • Ishøj st. - Trørød Kollegiet
 • Overordnede linjeføringer for linje 174E
  • Ishøj st. - Trørød Kollegiet
  • Ishøj st. - Nærum st. (kun morgen)
  • Ishøj st. - Buddinge st. (kun eftermiddag)
Fra Entreprenør og garage
26-09-1993 Busdivisionen, Gladsaxe[12]
01-04-1994 Busdivisionen, Ballerup[12]
24-09-1995 Bus Danmark, Ballerup[71]
02-06-1996 City-Trafik, Glostrup[71]
24-05-1998 City-Trafik, Holte[71]
ca. 08-1998 City-Trafik, Holte+Glostrup[71]
25-05-2003 City-Trafik, Avedøre+Glostrup[71]
23-05-2004 City-Trafik, Glostrup[71]

Kronologisk oversigt redigér

Dato Hændelse
26-09-1993 Linje 303S oprettes ad følgende rute:
Ishøj st. - Ishøj Stationsvej - Ishøj Strandvej - Søndre Ringvej - Nordre Ringvej - Herlev Ringvej - Gladsaxe Ringvej - Buddinge st. - Buddingevej - Motorring 3 - Nærum st. - Helsingørmotorvejen - Langhaven - Gammel Holte, Malmbergsvej.
Linjen kører kun i myldretiderne.[12][49]
29-05-1994 Omlægges så der i stedet for til Malmbergsvej køres ad Langhaven - Gøngehusvej til ny endestation ved Trørød Kollegiet.[12][72]
24-09-1995 Linjen degraderes til ekspresbuslinje 174E med et par ændringer. Ved DTU omlægges den ad Klampenborgvej - Lundtoftegårdsvej - Akademivej - Niels Koppels Allé - Knuth Wintherfeldts Allé - Nordvej - Lundtoftegårdsvej (> Lundtoftevej > Vejporten >) i stedet for direkte ad Helsingørmotorvejen. Desuden grendeles den ved Gammel Holte så nogle ture fortsætter som hidtil ad Langhaven til Trørød Kollegiet, mens andre kører ad Helsingørmotorvejen - Fredensborg Kongevej - Usserød Kongevej - Ådalsvej til Kokkedal st.[71][7]
25-03-1996 Omlægges ad Anker Engelunds Vej - Lundtoftegårdsvej i stedet for Knuth Wintherfeldts Allé - Nordvej.[73]
21-02-1997 - 29-10-1997 Omlægges ad Nøjsomhedsvej - Ørholmvej - Skodsborgvej - Rundforbivej i retning mod Trørød og Kokkedal. Omlægningen skyldes udvidelse af Helsingørmotorvejen.[53][54]
01-02-1998 Ture med endestation ved Kokkedal st. afkortes til Nærum st. om morgenen og til Buddinge st. om eftermiddagen. Afkortningen skyldes oprettelsen af linje 150S.[74]
22-10-2006 Linjen nedlægges og erstattes af øget frekvens på linje 300S i myldretiderne og en forlængelse af linje 353 til Lyngby st.[25]

Kilder redigér

 • S-busserne runder 25 år af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 21. oktober 2015.
 • Køreplaner og informationer om linjeændringer fra Hovedstadsområdets Trafikselskab, HUR Trafik og Movia.
 • Løbende omtale i HT's personaleblad HT-nyt, fra 2003 Trafiknyt. ISSN 1901-3906
 • Løbende oversigter over linjeændringer og notitser i Busfronten, medlemsblad for foreningen Busfronten. ISSN 0907-2810
 • S som succes af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 150/2000, s. 4-12.
 • Tema om linje 300S og supplerende linjer i Busfronten 300/2020, s. 10-21.

Noter redigér

 1. ^ a b c d e f g h S som succes af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 150/2000, s. 4-12.
 2. ^ a b Kollektiv trafikplan 1989, s. 42-45, Hovedstadsrådet, 1989.
 3. ^ HT Køreplan, Buslinier 111-987, gyldig fra 28. maj 1989, s. 150-151, 204-205 og 218-221.
 4. ^ a b HT Køreplan 111-987, gyldig fra 21. oktober 1990, s. 4.
 5. ^ S-busserne runder 25 år af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 21. oktober 2015.
 6. ^ Linieændringer 26. september 1993, Busfronten 91/1993, s. 4.
 7. ^ a b HT linieændringer 24.9.1995 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 106/1995, s. 4.
 8. ^ S-busser, Busfronten 65/1990, s. 5-6.
 9. ^ Notits under Do. Gladsaxe, Busfronten 66/1990, s. 3.
 10. ^ Notits under Do. Gladsaxe, Busfronten 66/1990, s. 4.
 11. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Linje 300S af Jesper Kiby. Busfronten 300/2020, s. 10-14.
 12. ^ a b c d e f Linje 303S af Jesper Kiby. Busfronten 300/2020, s. 14-15.
 13. ^ a b Skybus lukker også af Hans Trier. HT-nyt 10/2002, s. 5.
 14. ^ SkyBus - bedre service på vej, HT-nyt 10/1996, s. 4-5.
 15. ^ HTs 9. udbud delvist afgjort af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 141/1999, s. 4-7.
 16. ^ HTs 9. udbud afgjort af Thomas de Laine. Busfronten 144/2000, s. 3-4.
 17. ^ Ingen dobbeltdækkere på linie 300S. Myldretid.dk, 22. marts 2000. Hentet 15. november 2015
 18. ^ HTs genudbud af 9. udbud af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 145/2000, s. 7.
 19. ^ Vandbus af Hans Trier. Trafiknyt 8/2004, s. 12.
 20. ^ August er lig med uvejr af Elisabeth Lumby. Berlingske, 26. august 2004.
 21. ^ Skiftet i mørket af Anders Borring-Møller. Trafiknyt 11/2004, s. 3-4.
 22. ^ Motorringvej 3 har vokseværk af Louise Agger. Trafiknyt 2/2005, s. 4.
 23. ^ Månedens passagertal af Anders Borring-Møller. Trafiknyt 5/2005, s. 11.
 24. ^ Månedens passagertal af Anders Borring-Møller. Trafiknyt 11/2005, s. 11.
 25. ^ a b c "Ændringer på linje 174 E, 300 S og 500 S, Brøndby Kommune, 6. oktober 2006". Arkiveret fra originalen 9. august 2016. Hentet 17. juli 2016.
 26. ^ Ny linje 330E i hovedstaden af Jef Pallavicini. Busfronten 223/2010, s. 3-4.
 27. ^ Øvrige linjeændringer af flere forfattere. Busfronten 224/2010, s. 11.
 28. ^ Snart farvel til ledbusser i Hovedstadsområdet af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 21. februar 2008.
 29. ^ Sidste ledbus i Hovedstadsområdet, Myldretid.dk, 16. marts 2008.
 30. ^ "5A bliver til 5C". Arkiveret fra originalen 1. juni 2016. Hentet 10. august 2017.
 31. ^ "Københavnsk buslinje bliver udskiftet med lang, hurtigere gasbus". ing.dk. 21. april 2017. Hentet 21. april 2017.
 32. ^ Linje/driftsændringer 27.3.2016 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 4.
 33. ^ Tidsplan Arkiveret 28. oktober 2020 hos Wayback Machine, Hovedstadens Letbane. Besøgt 1. marts 2020.
 34. ^ Linje og stationer Arkiveret 25. oktober 2020 hos Wayback Machine, Hovedstadens Letbane. Besøgt 1. marts 2020
 35. ^ Anlægslov om Hovedstadens Letbane på plads Arkiveret 1. marts 2020 hos Wayback Machine, Hovedstadens Letbane, 2. juni 2016.
 36. ^ "Granskning er offentliggjort, Hovedstadens Letbane, 11. oktober 2016". Arkiveret fra originalen 20. oktober 2016. Hentet 20. oktober 2016.
 37. ^ Byggeriet af Hovedstadens Letbane går i gang Arkiveret 1. marts 2020 hos Wayback Machine, Hovedstadens Letbane, 29. august 2018.
 38. ^ Movias 18. udbud i gang af Thomas de Laine. Myldretid, 4. juli 2019.
 39. ^ Hovedstadens Letbane åbner i 2025 Arkiveret 1. marts 2020 hos Wayback Machine, Hovedstadens Letbane, 11. juni 2018.
 40. ^ Ofte stillede spørgsmål, Hovedstadens Letbane. Besøgt 1. marts 2020.
 41. ^ Brintbus sat i drift på 300S af Thomas de Laine. Myldretid, 15. januar 2022.
 42. ^ Meddelelse - Busdrift i Ring 3, Møde i udvalget for trafik og regional udvikling den 20. juni 2022, Region Hovedstaden.
 43. ^ a b Letbanebyggeri udfordrer Ring 3: 30E og 300S sammenlægges af Thomas de Laine. Myldretid, 5. juli 2022.
 44. ^ "Køreplanskift 5. - 10. august 2022". Arkiveret fra originalen den 6. august 2022. Hentet 7. august 2022.{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: BOT: original-url status ukendt (link)
 45. ^ a b Køreplanskift 10. december, Din Offentlige Transport. Besøgt 9. december 2023.
 46. ^ a b c d e f Køreplan for linje 300S, gyldig fra 10. december 2023.
 47. ^ a b Glostrup, Garagefakta på Myldretid, 2. august 2022.
 48. ^ Passagertal, regneark tilgængeligt på Nøgletal, Moviatrafik.dk. Sidst kontrolleret 10. april 2023.
 49. ^ a b Busser og tog - HT Køreplan, gyldig fra 26. september 1993 til 28. maj 1994, s. 7.
 50. ^ Ændringer i forbindelse med køreplansskiftet 25.09.94, Busfronten 100/1994, s. 16.
 51. ^ Øvrige linieændringer af Jesper Kiby Denborg m.fl. Busfronten 115/1996, s. 6.
 52. ^ HT linieændringer af flere forfattere. Busfronten 119/1997, s. 7.
 53. ^ a b HT linie- og køreplansændringer af Jesper Kiby Denborg m.fl. Busfronten 120/1997, s. 3.
 54. ^ a b HT linieændringer af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby Denborg m.fl. Busfronten 125/2007, s. 8.
 55. ^ HT linieændringer 24.5.98 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 128/1998, s. 4.
 56. ^ Køreplansændringer 20.03.2005, Busfronten 184/2005, s. 5.
 57. ^ HUR-linjeændringer 22. oktober 2006 af Dennis Holm Petersen og Thomas de Laine. Busfronten 197/2006, s. 4.
 58. ^ Linjeændringer i område Hovedstaden 28.3.2010 af flere forfattere. Busfronten 224/2010, s. 9.
 59. ^ Nobina 6038 på Ringvejsbroen, Herlev
 60. ^ Linjeændringer 24.3.2013 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 13.
 61. ^ Linje/driftsændringer før 10.8.2014 af flere forfattere. Busfronten 260/2014, s. 4.
 62. ^ "Køreplanskift 27. marts 2016, Din Offentlige Transport". Arkiveret fra originalen 18. marts 2016. Hentet 11. marts 2016.
 63. ^ Linje/driftsændringer 27.3.2016 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 5.
 64. ^ Linjeændringer i perioden 14.4.11.8.2019 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 293/2019, s. 12.
 65. ^ a b Linjeændringer i perioden 13.12.2020-27.6.2021 af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby og Thomas de Laine. Busfronten 304/2021, s. 7.
 66. ^ a b c Linjeændringer i perioden før 12.12.2021 af Jesper Kiby m.fl. Busfronten 309/2022, s. 4-5.
 67. ^ a b Linjeændringer i perioden 12.12.2021-26.6.2022 af Jesper Kiby m.fl. Busfronten 309/2022, s. 12.
 68. ^ Linje/driftsændringer 7.8.2022 af Jesper Kiby. Busfronten 310/2022, s. 9.
 69. ^ Linjeændringer efter 7.8.2022 af Jesper Kiby. Busfronten 310/2022, s. 12.
 70. ^ Linjeændringer efter 7.8.2022 af Jesper Kiby. Busfronten 310/2022, s. 12-13.
 71. ^ a b c d e f g h Linje 174E II af Jesper Kiby. Busfronten 300/2020, s. 15-16.
 72. ^ Busser og tog - HT Køreplan, gyldig fra 29. maj til 24. september 1994, s. 7.
 73. ^ HT linieændringer af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby Denborg og Lars Elmvang. Busfronten 112/1996, s. 7.
 74. ^ HT linieændringer 1.2.98 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 126/1997, s. 11.

Eksterne henvisninger redigér