Linje 300S

buslinje i København
Linje 300S ved Lyngby st.

Linje 300S er en buslinje i København, som kører mellem Gammel Holte, Øverødvej og Ishøj st. Linjen er en del af Movias S-busnet og er udliciteret til Nobina, der driver linjen fra sit garageanlæg i Glostrup. I 2019 havde linjen ca. 4,2 mio. passagerer. Den kører på tværs gennem Københavns forstæder ad Ring 3 og betjener blandt andet DTU, Kongens Lyngby, Buddinge, Herlev og Glostrup undervejs.

Linjen blev oprettet mellem Lyngby st. og Hundige st. som en af de tre første S-buslinjer 21. oktober 1990. Ved oprettelsen erstattede den linje 134, 162 og 172E. I 1994 blev den forlænget fra Lyngby st. til Kokkedal st. I 2005 blev den afkortet fra Hundige st. til Ishøj st. I 2006 blev den afkortet fra Kokkedal st. til Nærum st. men forlænget til Gammel Holte i 2013-2014 og igen fra 2016.

Fra 1991 til 2008 kørte der ledbusser på linjen, indtil de blev taget ud af drift som det på det tidspunkt sidste sted i Hovedstadsområdet. I 2025 forventes det, at linjen bliver erstattet af en ny letbane på Ring 3.

Fra 26. september 1993 til 24. september 1995 blev linje 300S suppleret af en myldretids-S-bus, linje 303S, mellem Gammel Holte og Ishøj st. Konceptet med en myldretids-S-bus endte som en enlig svale, men linje 300S blev efterfølgende suppleret af linje 174E fra 1995 til 2006 og igen fra 2010 af linje 330E, der blev til linje 30E i 2016.

HistorieRediger

 
Ledbus på linje 300S i Glostrup i 1999.
 
Ledbus på linje 300S i Hørsholm i 1999.

De første konkrete planer til det, der skulle blive til S-busnettet, fremkom i Kollektiv Trafikplan 1989, hvor det blev foreslået at oprette syv såkaldte "superbuslinjer" i årene 1989-1993 og yderligere en efter 1993. Tanken var at de skulle fungere som regionale forbindelser på tværs af de eksisterende S-baner og fjernbaner og samtidig komplettere dem. Rejsehastigheden skulle være høj med få stoppesteder undervejs, og frekvensen og komforten skulle ligeledes være høj. Desuden skulle der være et samlet design- og sloganprogram for hele det nye system. Endelig var det tanken, at de nye linjer ikke bare skulle have numre men også kunne have hver deres navn, der skulle stå med store bogstaver på siden af busserne.[1][2]

En af de påtænkte linjer var en tværlinje med betegnelsen Superbus "Ringvejen" og linjeføringen Klampenborg - Lyngby - Buddinge - Gladsaxe Trafikplads - Herlev - Glostrup - Ishøj - Hundige.[1][2] Den nye linje ville erstatte linje 162, der kørte fra Lyngby via Buddinge og Herlev til Glostrup, den supplerende myldretidslinje 172E, der fortsatte videre til Ishøj, og linje 134 der kørte mellem Glostrup og Hundige. Desuden ville den nye linje fortsætte fra Lyngby til Klampenborg.[1][3] Navnet "Ringvejen" hentydede til, at linjen en stor del af vejen ville køre ad Ring 3.

Linjen blev oprettet som den ene af de tre første linjer i det nye net 21. oktober 1990.[4] Navnet Superbusser var dog blevet ændret til S-busser i mellemtiden, ligesom ideen med navne på de enkelte linjer var blevet droppet til fordel for numre med hele hundreder, i dette tilfælde 300S, idet linjen som nævnt kørte ad Ring 3.[1][5] Som sådan kørte den fra Lyngby st. via Buddinge st., Herlev og Glostrup st. til Ishøj st., hvorfra der fortsattes til Hundige st. i myldretiden.[1] Til Klampenborg kom linjen derimod aldrig, men det gjorde den i 1991 oprettede linje 200S til gengæld i årene 1993-95.[6][7]

Fra starten var det meningen at komforten skulle være høj på S-busserne med blandt andet fuldturiststole med nakkestøtte og armlæn, mørktonede sideruder, læselamper, bagagehylder, lys ved midtergangen der tillige fik gulvtæppe samt oversigter over både den enkelte linje og hele S-busnettet. Udenpå fik busserne blå/hvide striber i tagkanten og blå destinationsskilte med hvid tekst. Dertil kom så selve rejsetiden, der blev holdt nede ved, at man kun stoppede ved de største stoppesteder og ikke kørte ind omkring terminalerne på Gladsaxe Trafikplads og ved Herlev st.[1][8]

Men et var de fine intentioner og mange nye tiltag, noget andet var virkeligheden. Da en busentusiast dagen efter oprettelsen noterede hvilke busser, der faktisk var indsat, måtte vedkommende konstatere, at kun tre ud af tolv busser på linje 300S var rigtige S-busser.[9] Ikke desto mindre var successen hurtigt hjemme, ikke mindst på netop linje 300S, hvor belægningen var så høj, at der i 1991 forsøgsvist blev indsat ledbusser for at dække efterspørgslen. I første omgang blev almindelige ledbusser overflyttet fra andre garager, men efterfølgende kom der ledbusser indrettet som S-busser i fast drift på linjen.[10] Derudover ændredes køreplanen, så Hundige st. blev betjent i hele driftsdøgnet fra 6. januar 1991.

Linje 303S og andre tiltagRediger

 
Linje 300S ved Buddinge Station i 2019.

26. september 1993 fik linje 300S en makker, da en del kørsel udskiltes i den nye myldretidslinje 303S fra Gammel Holte, Malmbergsvej ad Helsingørmotorvejen og Ring 3 til Ishøj st. I modsætning til linje 300S kørte den nye linje ikke ind omkring Lyngby st. og Glostrup st. men supplerede den ellers en stor del af vejen. 29. maj 1994 fik den en mindre ændring, da endestationen i Gammel Holte flyttedes til Trørød Kollegiet. Ideen med en myldretids-S-bus holdt dog ikke i længden, og der blev ikke oprettet andre af slagsen. Linje 303S selv blev nedlagt 24. september 1995 og erstattet af den almindelige ekspresbuslinje 174E med en lidt ændret linjeføring.[1]

25. september 1994 blev linje 300S forlænget fra Lyngby st. via Lyngby Storcenter, DTU, Nærum st. og Hørsholm til Kokkedal st. Den nye strækning gik blandt andet ad Helsingørmotorvejen, hvilket medførte nogle omlægninger i 1996 og 1997, da motorvejen blev udvidet. Også i Glostrup blev det aktuelt med en omlægning i 1998, her ad Østbrovej og Park Allé, da den hidtil benyttede Kildevej blev spærret.

Fra 1995 til 2003 fandt det såkaldte Skybus-projekt sted på linje 300S.[11] Det havde til formål at forbedre informationen for passagererne både ved stoppestederne og i busserne. Med hjælp fra GPS-satellitter blev det muligt at bestemme de enkelte bussers placering. Computere i busserne kunne så styre displays med informationer om næste stoppested og skiftemuligheder. Buscomputerne var desuden forbundet med en central computer hos HT, der beregnede køretiden til de forskellige stoppesteder. Den information blev så sendt ud til udvalgte stoppesteder, hvor der var displays med antal minutter til de to næste busser på linjen. Derudover blev der sendt signaler til fem vejkryds, så lyssignalerne skiftede til grønt, når en bus nærmede sig.[12]

Forsøget kostede ca. 6,5 mio. kr., hvoraf Trafikministeriet betalte knap 3 mio. kr., leverandøren en halv mio. kr. og HT resten. Erfaringen fra projektet var, at passagererne var tilfredse med den ekstra information, det gav dem. Det endte dog med at blive indstillet, da det var blevet overhalet af den teknologiske udvikling. I stedet satsedes på indføre elektronisk her-og-nu-information med en ny generation af computere.[11]

I 1999 var linje 300S i udbud, og i den forbindelse ville HT have tilbud på kørsel med både ledbusser og dobbeltdækkerbusser på både denne linje og linje 250S. På sidstnævnte linje var der foretaget prøvekørsler med en dobbeltdækkerbus fra Berlin i april 1998. Passagererne havde været positive overfor dobbeltdækkerbussen, der udmærkede sig ved flere siddepladser og højere komfort end ledbusserne. Priserne ved udbuddet var dog for høje i første omgang, og de to linjer blev derfor genudbudt, idet der som alternativ nu også skulle bydes med 13,7 m-busser.[13] Resultatet blev at der kom til at køre dobbeltdækkerbusser på linje 250S.[14] På linje 300S måtte man derimod opgive det, da dobbeltdækkerbusserne ikke kunne komme under jernbaneviadukten ved Lyngby st.,[15] så i stedet indsattes der 13,7-busser sammen med ledbusserne.[16]

Natten mellem 24. og 25. august 2003 fandt der et lidt usædvanligt uheld sted. Et skybrud betød, at forsænkningen under jernbaneviadukten ved Lyngby st. blev oversvømmet, og en bus uden passagerer fra linje 300S blev fanget i vandmasserne. Falck-dykkere måtte bruge gummibåd for at redde chaufføren fra bussen, der stod i vand til vinduerne. Også en bilist, der var blevet fanget i vandmasserne og havde måtte kravle op på taget af sin bil, måtte reddes med gummibåd.[17][18]

Forlængelser og forkortelserRediger

 
Linje 300S på Nordre Ringvej, en del af Ring 3. Her kommer letbanen til at køre i 2025.

25. maj 2003 blev linjen gaffeldelt om aftenen og søndag, så nogle ture i stedet for at køre til Kokkedal st. fik endestation i Gammel Holte. Det holdt til 9. januar 2005, hvor linjen afkortedes fra både Kokkedal st. og Gammel Holte til Nærum st. netop aften og søndag. De sparede vogntimer blev så brugt til at forstærke linje 150S i de samme tidsrum, da den havde væsentlig flere passagerer på de to linjers fælles strækning mellem Nærum og Kokkedal.[19]

Et par måneder senere, 20. marts 2005, afkortedes linjen i den modsatte ende fra Hundige st. til Ishøj st. i hele driftstiden, da der ikke var så mange passagerer på den strækning. Ved samme lejlighed blev linjen delt i to ved Lyngby st. i dagtimerne på hverdage. Baggrunden for det var, at Motorring 3 blev udvidet, hvilket forventedes at give ekstra pres på den parallelle Ring 3, som en del trafik antageligt ville benytte imens. For at undgå at forsinkelser som følge deraf forplantede sig alt for meget på den lange linje 300S, blev den derfor delt frem til 8. januar 2006.[20] I praksis blev der dog ikke så store problemer på Motorring 3 som frygtet.[21] Til gengæld var der problemer på S-banen, som formentlig var årsag til, at de korresponderende tværgående S-buslinjer som 300S oplevede betydelige fald i passagertallene i sommeren 2005. De rettede sig dog i efteråret, samtidig med at der kom styr på S-banen.[22]

22. oktober 2006 blev linje 300S afkortet fra Kokkedal st. til Nærum st.[23] Samtidig fik linjen øget drift i myldretiden, da den parallelle linje 174E, der på det tidspunkt kørte mellem Trørød og Ishøj st., blev nedlagt.[23] Konceptet med en supplerende linje blev dog genoplivet 28. marts 2010 med oprettelsen af linje 330E. Den nye linje kom til at køre fra DTU (senere Nærum st.) ad Ring 3 til Ishøj st. I lighed med sine forgængere, 303S og 174E, betjente den ikke Lyngby st. og Glostrup st. men fulgte ellers linje 300S på det meste af strækningen. Forskellen fra forgængerne var til gengæld, at linje 330E kørte i dagtimerne mandag-fredag og ikke kun i myldretiden, samt at linje 330E kørte gennem selve Lyngby, hvor forgængerne kørte ad Motorring 3 uden om Lyngby.[24][25]

I 2008 sagde linje 300S farvel til ledbusserne. De havde været et fast indslag på linjen siden 1991, men i løbet af 2000'erne var den efterhånden blevet den eneste linje i Hovedstadsområdet til at bruge dem. Den sidste dag blev den 14. marts 2008, hvorefter de sidste ledbusser blev taget ud af drift i forbindelse med at linjen skiftede garage.[26][27] Ledbusserne vendte dog tilbage til Hovedstadsområdet ni år senere, da linje 5A blev relanceret som linje 5C 23. april 2017.[28][29] Det havde dog ingen betydning for linje 300S, udover at linje 5C kom til at følges med den på et stykke af Herlev Ringvej.

Fra 24. marts 2013 til 8. august 2014 blev linje 300S forlænget fra Nærum st. ad Helsingørmotorvejen til Gammel Holte i forbindelse med udvidelser af Helsingørmotorvejen, hvor linje 150S og 173E ikke kunne betjene Gammel Holte i normalt omfang. 27. marts 2016 blev den igen forlænget til Gammel Holte, efter at arbejdet er færdig. Ved samme lejlighed skiftede linje 330E nummer til 30E i forbindelse med en relancering af ekspresbusserne og blev afkortet fra Nærum st. til DTU.

Letbanen som afløserRediger

  Uddybende artikel: Ring 3 Letbane

I 2013 blev der indgået en politisk aftale mellem de fleste af Folketingets partier og en principaftale med de berørte kommuner om etablering af en letbane på Ring 3.[30] Hovedstadens Letbane, som den senere blev døbt, kommer til at gå fra Lundtofte via Lyngby st., Herlev st. og Glostrup st. til Ishøj st. og vil få 29 stationer.[31] Anlægsloven blev vedtaget af Folketinget 31. maj 2016,[32] og efter en ekstern undersøgelse blev arbejdet med udbud af anlæg og drift sat i gang i oktober 2016.[33]

De første anlægsarbejder gik i gang i efteråret 2018.[34] Movia forventer at anlægsarbejderne vil kunne påvirke driften af linje 300S og 30E med vejlukninger og dårlig trafikafvikling. I entreprenørkontrakten er der derfor indbygget mulighed for, at linjerne kan deles eller omlægges med kort varsel, hvis det skulle blive nødvendigt.[35] Indvielsen af letbanen forventes at ske i 2025.[36] Til den tid vil de parallelle buslinjer blive nedlagt,[37] hvilket i praksis især dækker over netop linje 300S og 30E.

I forbindelse med Movias udbud af linje 300S og 30E, der træder i kraft i december 2020, er det meningen, at der skal foretages forsøg med en brintbus på de to linjer. Den vindende entreprenør skal selv købe bus, tankanlæg, brændstof mv. Desuden skal bussen køre mest muligt i mindst 24 måneder. Udbuddet rummer derudover mulighed for, at de øvrige busser på de to linjer kan blive ledbusser, hvis de berørte kommuner vil give tilladelse til det.[35]

FaktaRediger

 
Linje 300S i marts 2016.
 • Linjeføring
  • Gammel Holte, Øverødvej - Helsingørmotorvejen - (< Vejporten < Lundtoftevej <) - Lundtoftegårdsvej - Anker Engelunds Vej - Lundtoftevej - Sorgenfrigårdsvej - Klampenborgvej - Lyngby Torv - Lyngby st. - Buddingevej - Gladsaxe Ringvej - Herlev Ringvej - Nordre Ringvej - Hovedvejen - Nyvej - Glostrup st. - Banegårdsvej - Østbrovej - Park Allé - Søndre Ringvej - Ishøj Strandvej - Ishøj Stationsvej - Ishøj st.[38]
 • Overordnede linjevarianter
  • Ishøj st. - Gammel Holte, Øverødvej[38]
  • Ishøj st. - Lyngby st.[38]
  • Glostrup st. - Gammel Holte, Øverødvej[38]
 • Materiel
  • 24 13,7 m-busser af typen Volvo B12BLE-62/Säffle garageret hos Nobina, Glostrup.[39]
År Entreprenør og garage
21-10-1990 Busdivisionen, Gladsaxe
01-04-1994 Busdivisionen, Ballerup
1995 Bus Danmark, Ballerup
14-06-1999 Arriva, Ballerup
16-03-2008 Arriva, Gladsaxe
19-10-2008 Concordia, Glostrup
01-12-2009 Nobina, Glostrup
År 2016 2017 2018 2019
Passagertal[40] 4.542.335 4.632.555 4.566.178 4.225.836

Kronologisk oversigtRediger

Dato Hændelse
21-10-1990 Linje 300S oprettes ad følgende rute:
Lyngby st. - Buddingevej - Gladsaxe Ringvej - Herlev Ringvej - Nordre Ringvej - Hovedvejen - Glostrup st. - Hovedvejen - > Sydvestvej > Engtoftevej /(< Kildevej < Nyvej <) - Søndre Ringvej - Ishøj Strandvej - Ishøj Stationsvej - Ishøj st. - Vejlebrovej - Ishøj Strandvej - Hundige Strandvej - Hundige Centervej - Hundige Stationsvej - Hundige st.
Ishøj st. - Hundige st. betjenes kun i myldretiden. Linjen erstatter linje 134, 162 og 172E, der alle nedlægges.[4]
06-01-1991 Der køres til Hundige st. i hele driftsdøgnet.
1991 Materiel ændres så fremover både 12 m- og ledbusser.
26-09-1993 Frekvens redceres på grund af oprettelsen af linje 303S.[41]
25-09-1994 Forlænges fra Lyngby st. ad Lyngby Torv - Klampenborgvej - Sorgenfrigårdsvej - Lundtoftevej - Anker Engelunds Vej - DTU - Lundtoftegårdsvej - > Lundtoftevej > Vejporten > - Helsingørmotorvejen - Nærum st. - Hørsholm Kongevej - Rungstedvej - Usserød Kongevej - Ådalsvej til Kokkedal st.[42]
02-06-1996 - 12-12-1996 Omlægges ad Park Alle - Østbrovej - Banegårdsvej - Glostrup st. - Banegårdsvej - Hovedvejen i retning mod Kokkedal st. og mod Hundige st. ad Hovedvejen - Banegårdsvej. Omlægningen skyldes vejarbejde på Nyvej.[43][44]
21-02-1997 - 29-10-1997 Omlægges ad Nøjsomhedsvej - Ørholmvej - Skodsborgvej - Rundforbivej i retning mod Kokkedal st. Omlægningen skyldes udvidelse af Helsingørmotorvejen.[45][46]
24-05-1998 Omlægges ad Park Alle - Østbrovej - Glostrup st. Omlægningen skyldes spærring af Kildevej.[47]
30-05-1999 Afkortes på hver anden afgang fra Kokkedal st. til Nærum st.
02-07-2001 Materiel ændres så fremover både 12 m-, 13,7 m- og ledbusser.
25-05-2003 Aftener og søndage afkortes og omlægges nogle ture så der i stedet for kørsel til Kokkedal st. køres ad Langhaven - Malmbergsvej til Gammel Holte, Mariehøjvej.
09-01-2005 Afkortes aftener og søndage fra hhv. Kokkedal st. og Gammel Holte til Nærum st.
20-03-2005 Afkortes fra Hundige st. til Ishøj st.
På grund af vejarbejde på Motorring 3 og følgende afsmitning på Ring 3 deles linjen ved Lyngby st. i dagtimerne mandag-fredag, så der køres Kokkedal st. - Lyngby st. og Lyngby st. - Ishøj st.[48]
08-01-2006 Delingen ved Lyngby st. ophører.
22-10-2006 Afkortes fra Kokkedal st. til Nærum st.
Frekvens øges i myldretiderne på grund af nedlæggelsen af linje 174E.[49]
15-03-2008 Materiel ændres så fremover kun 12- og 13,7 m-busser.
19-10-2008 Materiel ændres så fremover kun 13,7 m-busser.
28-03-2010 Frekvens reduceres i myldretiderne på grund af oprettelsen af linje 330E.[50]
I myldretiderne afkortes hver anden afgang fra Ishøj st. til Glostrup st.[51]
24-03-2013 Forlænges fra Nærum st. ad Helsingørmotorvejen til Gl. Holte, Øverødvej på grund af udvidelse af Helsingørmotorvejen.[52]
08-08-2014 Afkortes igen til Nærum st. på grund af Helsingørmotorvejens udvidelse. Afkortningen var oprindelig annonceret til 10. august 2014 men blev fremrykket til 8. august 2014 kl. 18 på grund af nedrivning af broerne for Øverødvej og Gøngehusvej.[53]
27-03-2016 Forlænges igen fra Nærum st. ad Helsingørmotorvejen til Gammel Holte, Øverødvej efter afslutningen på arbejdet med Helsingørmotorvejen.[54][55]
17-07-2019 - ca. 31-01-2020 Omlægges i retning mod Gammel Holte ad Rævehøjvej - Eremitageparken - Vejporten. Omlægningen skyldes fjernvarmearbejde og ensretning af Lundtoftegårdsvej.[56]

Linje 303S/174ERediger

FaktaRediger

 
Linje 303S ved nedlæggelsen i september 1995.
 • Linjeføring ved nedlæggelsen
  • 303S: Ishøj st. - Ishøj Stationsvej - Ishøj Strandvej - Søndre Ringvej - Nordre Ringvej - Herlev Ringvej - Gladsaxe Ringvej - Buddingevej - Motorring 3 - Nærum st. - Helsingørmotorvejen - Langhaven - Gøngehusvej - Trørød Kollegiet
  • 174E: Ishøj st. - Ishøj Stationsvej - Ishøj Strandvej - Søndre Ringvej - Nordre Ringvej - Herlev Ringvej - Gladsaxe Ringvej - Buddingevej - Motorring 3 - Klampenborgvej - Lundtoftegårdsvej - Akademivej - Niels Koppels Allé - Anker Engelunds Vej - Lundtoftegårdsvej - (> Lundtoftevej > Vejporten >) - Helsingørmotorvejen - Langhaven - Gøngehusvej - Trørød Kollegiet
 • Overordnet linjeføring
  • Ishøj st. - Trørød Kollegiet
Fra Entreprenør og garage
26-09-1993 Busdivisionen, Gladsaxe
01-04-1994 Busdivisionen, Ballerup
24-09-1995 Bus Danmark, Ballerup
02-06-1996 City-Trafik, Glostrup
24-05-1998 City-Trafik, Holte
25-05-2003 City-Trafik, Hvidovre+Glostrup


Kronologisk oversigtRediger

Dato Hændelse
26-09-1993 Linje 303S oprettes ad følgende rute:
Ishøj st. - Ishøj Stationsvej - Ishøj Strandvej - Søndre Ringvej - Nordre Ringvej - Herlev Ringvej - Gladsaxe Ringvej - Buddingevej - Motorring 3 - Nærum st. - Helsingørmotorvejen - Langhaven - Gammel Holte, Malmbergsvej.
Linjen kører kun i myldretiderne.[6][41]
29-05-1994 Omlægges så der i stedet for til Malmbergsvej køres ad Langhaven - Gøngehusvej til ny endestation ved Trørød Kollegiet.[57]
24-09-1995 Linjen degraderes til ekspresbuslinje 174E med et par ændringer. Ved DTU omlægges den ad Klampenborgvej - Lundtoftegårdsvej - Akademivej - Niels Koppels Allé - Knuth Wintherfeldts Allé - Nordvej - Lundtoftegårdsvej (> Lundtoftevej > Vejporten >) i stedet for direkte ad Helsingørmotorvejen. Desuden grendeles den ved Gammel Holte så nogle ture fortsætter som hidtil ad Langhaven til Trørød Kollegiet, mens andre kører ad Helsingørmotorvejen - Fredensborg Kongevej - Usserød Kongevej - Ådalsvej til Kokkedal st.[7]
25-03-1996 Omlægges ad Anker Engelunds Vej - Lundtoftegårdsvej i stedet for Knuth Wintherfeldts Allé - Nordvej.[58]
09-09-1996 - ca. 05-10-1996 Omlægges ad Helsingørmotorvejen - Lundtoftegårdsvej - Anker Engelunds Vej i retning mod Ishøj st. Omlægningen skyldes spærring af motorvejsfrakørslen i Hjortekær.[43]
21-02-1997 - 29-10-1997 Omlægges ad Nøjsomhedsvej - Ørholmvej - Skodsborgvej - Rundforbivej i retning mod Trørød og Kokkedal. Omlægningen skyldes udvidelse af Helsingørmotorvejen.[45][46]
01-02-1998 Ture med endestation ved Kokkedal st. afkortes til Nærum st. om morgenen og til Buddinge st. om eftermiddagen. Afkortningen skyldes oprettelsen af linje 150S.[59]
22-10-2006 Linjen nedlægges og erstattes af øget frekvens på linje 300S i myldretiderne og en forlængelse af linje 353 til Lyngby st.[23]

KilderRediger

NoterRediger

 1. ^ a b c d e f g S som succes af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 150/2000, s. 4-12.
 2. ^ a b Kollektiv trafikplan 1989, s. 42-45, Hovedstadsrådet, 1989.
 3. ^ HT Køreplan, Buslinier 111-987, gyldig fra 28. maj 1989, s. 150-151, 204-205 og 218-221.
 4. ^ a b HT Køreplan 111-987, gyldig fra 21. oktober 1990, s. 3-5.
 5. ^ S-busserne runder 25 år af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 21. oktober 2015.
 6. ^ a b Linieændringer 26. september 1993, Busfronten 91/1993, s. 3-4.
 7. ^ a b HT linieændringer 24.9.1995 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 106/1995, s. 3-4.
 8. ^ S-busser, Busfronten 65/1990, s. 5-6.
 9. ^ Notits under Do. Gladsaxe, Busfronten 66/1990, s. 3.
 10. ^ Notits under Do. Gladsaxe, Busfronten 66/1990, s. 4.
 11. ^ a b Skybus lukker også af Hans Trier. HT-nyt 10/2002, s. 5.
 12. ^ SkyBus - bedre service på vej, HT-nyt 10/1996, s. 4-5.
 13. ^ HTs 9. udbud delvist afgjort af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 141/1999, s. 4-7.
 14. ^ HTs 9. udbud afgjort af Thomas de Laine. Busfronten 144/2000, s. 3-4.
 15. ^ Ingen dobbeltdækkere på linie 300S. Myldretid.dk, 22. marts 2000. Hentet 15. november 2015
 16. ^ HTs genudbud af 9. udbud af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 145/2000, s. 7.
 17. ^ Vandbus af Hans Trier. Trafiknyt 8/2004, s. 12.
 18. ^ August er lig med uvejr af Elisabeth Lumby. Berlingske, 26. august 2004.
 19. ^ Skiftet i mørket af Anders Borring-Møller. Trafiknyt 11/2004, s. 3-4.
 20. ^ Motorringvej 3 har vokseværk af Louise Agger. Trafiknyt 2/2005, s. 4.
 21. ^ Månedens passagertal af Anders Borring-Møller. Trafiknyt 5/2005, s. 11.
 22. ^ Månedens passagertal af Anders Borring-Møller. Trafiknyt 11/2005, s. 11.
 23. ^ a b c Ændringer på linje 174 E, 300 S og 500 S, Brøndby Kommune, 6. oktober 2006 fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 9. august 2016)
 24. ^ Ny linje 330E i hovedstaden af Jef Pallavicini. Busfronten 223/2010, s. 3-4.
 25. ^ Øvrige linjeændringer af flere forfattere. Busfronten 224/2010, s. 11-12.
 26. ^ Snart farvel til ledbusser i Hovedstadsområdet af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 21. februar 2008.
 27. ^ Sidste ledbus i Hovedstadsområdet, Myldretid.dk, 16. marts 2008.
 28. ^ 5A bliver til 5C, pressemeddelelse fra Movia, 27. april 2016.
 29. ^ "Københavnsk buslinje bliver udskiftet med lang, hurtigere gasbus". ing.dk (dansk). 21. april 2017. Hentet 21. april 2017. 
 30. ^ Tidsplan, Hovedstadens Letbane. Besøgt 1. marts 2020.
 31. ^ Linje og stationer, Hovedstadens Letbane. Besøgt 1. marts 2020
 32. ^ Anlægslov om Hovedstadens Letbane på plads, Hovedstadens Letbane, 2. juni 2016.
 33. ^ Granskning er offentliggjort, Hovedstadens Letbane, 11. oktober 2016 fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 20. oktober 2016)
 34. ^ Byggeriet af Hovedstadens Letbane går i gang, Hovedstadens Letbane, 29. august 2018.
 35. ^ a b Movias 18. udbud i gang af Thomas de Laine. Myldretid, 4. juli 2019.
 36. ^ Hovedstadens Letbane åbner i 2025, Hovedstadens Letbane, 11. juni 2018.
 37. ^ Ofte stillede spørgsmål, Hovedstadens Letbane. Besøgt 1. marts 2020.
 38. ^ a b c d Køreplan for linje 300S, gyldig fra 11. august 2019.
 39. ^ Glostrup, Garagefakta på Myldretid.dk, 16. oktober 2019.
 40. ^ Opregnede og budgetterede passagertal, regneark tilgængeligt på Statistik og nøgletal, Moviatrafik.dk. Sidst kontrolleret 12. februar 2020.
 41. ^ a b Busser og tog - HT Køreplan, gyldig fra 26. september 1993 til 28. maj 1994, s. 3-9.
 42. ^ Ændringer i forbindelse med køreplansskiftet 25.09.94, Busfronten 100/1994, s. 15-17.
 43. ^ a b Øvrige linieændringer af Jesper Kiby Denborg m.fl. Busfronten 115/1996, s. 5-7.
 44. ^ HT linieændringer af flere forfattere. Busfronten 119/1997, s. 7-8.
 45. ^ a b HT linie- og køreplansændringer af Jesper Kiby Denborg m.fl. Busfronten 120/1997, s. 3.
 46. ^ a b HT linieændringer af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby Denborg m.fl. Busfronten 125/2007, s. 8.
 47. ^ HT linieændringer 24.5.98 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 128/1998, s. 4.
 48. ^ Køreplansændringer 20.03.2005, Busfronten 184/2005, s. 5.
 49. ^ HUR-linjeændringer 22. oktober 2006 af Dennis Holm Petersen og Thomas de Laine. Busfronten 197/2006, s. 3-5.
 50. ^ Linjeændringer i område Hovedstaden 28.3.2010 af flere forfattere. Busfronten 224/2010, s. 3-11.
 51. ^ Nobina 6038 på Ringvejsbroen, Herlev
 52. ^ Linjeændringer 24.3.2013 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 9-13.
 53. ^ Linje/driftsændringer før 10.8.2014 af flere forfattere. Busfronten 260/2014, s. 3-4.
 54. ^ Køreplanskift 27. marts 2016, Din Offentlige Transport fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 18. marts 2016)
 55. ^ Linje/driftsændringer af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 4-5.
 56. ^ Linjeændringer i perioden 14.4.11.8.2019 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 293/2019.
 57. ^ Busser og tog - HT Køreplan, gyldig fra 29. maj til 24. september 1994, s. 3-9.
 58. ^ HT linieændringer af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby Denborg og Lars Elmvang. Busfronten 112/1996, s. 7.
 59. ^ HT linieændringer 1.2.98 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 126/1997, s. 10-11.

Eksterne henvisningerRediger