Rudersdal Kommune

dansk kommune i Region Hovedstaden

Rudersdal Kommune er en kommune i det nordlige Storkøbenhavn under Region Hovedstaden.

Rudersdal Kommune
Map DK Rudersdal.PNG
Rudersdal Kommune shield.jpg
Kommunesæde Holte
Kommunekode 230
Region Hovedstaden
Areal 73,36 km²
Indbyggere 56.728 pr. 2020
Befolkningstæthed 773 (Indbyg. pr. km²)
Borgmester Jens Ive
Borgmesterparti Venstre
Hjemmeside www.rudersdal.dk
DigDag digdag.dk Rediger på Wikidata

I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 opstod Rudersdal Kommune ved en sammenlægning af flg.:

Rudersdal Kommune har taget navn efter Rudersdal Kro. Kroen har navn efter den allerede i middelalderen nedlagte landsby Rude, der også har givet navn til Rude Skov.

Rudersdal Rådhus har til huse i det tidligere Søllerød Rådhus i Holte, der er tegnet af Arne Jacobsen og Flemming Lassen.

Kommunen blev dannet 1. januar 2007 efter svære fødselsvanskeligheder.

Borgmesteren i Birkerød Ove C. Alminde var i tvivl om de økonomiske fordele ved sammenlægningen i foråret 2005, og Birkerød Byråd udskrev en folkeafstemning om sammenlægningen der blev afholdt d. 12. april 2005. 8.075 stemte, og med 50,65% ja-stemmer fortsatte arbejdet med sammenlægningen. Der blev ikke holdt folkeafstemning i Søllerød Kommune.

Søllerød Kommune var gennem årtier en af landets absolut rigeste kommuner målt på husstandsindkomster og friværdier - efter sammenlægningen med Birkerød Kommune blev nuværende Rudersdal Kommune den næstrigeste kommune i Danmark, hvor Søllerød før var den rigeste kommune. [kilde mangler]

ByerRediger

Kommunens største byer[1]
Nr By Indbyggere (2011)
Birkerød med Bistrup, Kajerød & Ebberød(?) 20.008
Trørød, Gl. Holte, Vedbæk del af Hørsholm 12.443
Søllerød med Øverød 7.975
Holte 6.373
Nærum 5.322
Skodsborg 1.169
Brådebæk med Ubberød 971
(2009)
Ravnsnæs 682
Høsterkøb 298

PolitikRediger

ValgårABCFIOVØØVRGrafik: Mandatfordeling og valgdeltagelseTOT%Kønsfordeling (M/K)
20053221145
322145
2776.1
1611
2009314294
314294
2371.1
149
201331311914
31311914
2375.79
1310
20174241813
4241813
2374.93
158
 • For valget 2005: Lokallisten (4), Rudersdallisten (1)
 • For valget 2009: LokalListen Rudersdal (4)
 • For valget 2013: Lokallisten (4)
 • For valget 2017: Lokallisten (3)
Data hentet fra Danmarks Statistik, KMD Valg og Statens Arkiver.

BorgmestreRediger

Navn Parti Periode
Erik Fabrin Venstre Januar 2007 - Oktober 2012
Jens Ive Venstre Oktober 2012 - nu

Nuværende kommunalbestyrelse[2]Rediger

Den nuværende kommunalbestyrelse blev valgt pr. 1. januar 2018, og består af 23 personer.

Navn Parti Udvalgsmedlem Note
Jens Ive Venstre Økonomiudvalget (Formand) Borgmester (2012 - nu)
Erik Mollerup Venstre Byplanudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Bycenterudvalget (Formand) 1. viceborgmester
Birgitte Schjerning Povlsen Det Konservative Folkeparti Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget (Formand), Kultur- og Fritidsudvalget 2. viceborgmester
Søren Hyldgaard Venstre Byplanudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Bycenterudvalget Maiken Gjerrow Andersen fungerer som suppleant.
Poul Bach Socialdemokratiet Miljø- og Teknikudvalget, Social- og Sundhedsudvalget
Per Carøe Venstre Kultur- og Fritidsudvalget, Bycenterudvalget, Byplanudvalget
Anne Christiansen Lokallisten Byplanudvalget (Formand), Bycenterudvalget, Økonomiudvalget, Miljø- og Teknikudvalget
Jens Darket Venstre Børne- og Skoleudvalget, Miljø- og Teknikudvalget
Trine Dybkjær Lokallisten Børne- og Skoleudvalget, Erhvervsudvalget
Daniel Ernst Hansen Venstre Børne- og Skoleudvalget (Formand), Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget
Lars Engelberth Hansen Det Konservative Folkeparti Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget
Elisabeth Ildal Liberal Alliance Byplanudvalget, Erhvervsudvalget
Jacob Jensen Enhedslisten Erhvervsudvalget
Jakob Kjærsgaard Det Konservative Folkeparti Børne- og Skoleudvalget
Mona Madsen Lokallisten Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget
Randi Mondorf Venstre Økonomiudvalget, Erhvervsudvalget (Formand), Social- og Sundhedsudvalget, Bycenterudvalget
Court Møller Radikale Venstre Økonomiudvalget, Miljø- og Teknikudvalget (Formand), Bycenterudvalget, Børne- og Skoleudvalget
Jacob Netteberg Radikale Venstre Erhvervsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget
Erik Eugen Olsen Socialdemokratiet Byplanudvalget, Erhvervsudvalget
Thomas Lesly Rasmussen Socialdemokratiet Byplanudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Bycenterudvalget
Christoffer Buster Reinhardt Det Konservative Folkeparti Byplanudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Bycenterudvalget
Kristine Thrane Socialdemokratiet Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget (Formand), Børne- og Skoleudvalget
Maiken Gjerrow Andersen Venstre Miljø- og Teknikudvalget, Børne- og Skoleudvalget Fungerer som suppleant for Søren Hyldgaard.

Stående udvalg[3]Rediger

Under Rudersdal Kommunes kommunalbestyrelse findes syv stående udvalg. Derudover har Kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg – Bycenterudvalget.[3]

ByplanudvalgetRediger

Udvalgets ansvarsområde omfatter kommunens opgaver vedrørende bygge- og boligforhold på arealanvendelsesområder, herunder opgaver vedrørende lokalplaner, fredningslovgivning, administration af bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven, kystsikring samt servitutter og deklarationer. Under udvalget er der politikområdet Faste ejendomme, som omfatter ejendomsadministration af kommunale bolig- og erhvervslejemål samt andre arealer, som udlejes.

Miljø- og TeknikudvalgetRediger

Miljø- og Teknikudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens veje, stier, pladser, vintertjenesten samt den kollektive busdrift. Kommunens grønne arealer, parker, legepladser, skove og andre naturområder samt kirkegårde hører også til under ansvarsområde.

På miljøområdet hører miljøplanlægning og miljøundersøgelser mv., miljøtilsyn, vedligeholdelse af vandløb og rottebekæmpelse, samt naturbeskyttelse, naturgenopretning og jordforurening til udvalgets ansvarsområde. Renovation, olie- og kemikalieaffald samt genbrug hører også til under dette område. Vand- og spildevandsforsyning er udskilt i et selvstændigt aktieselskab.

Udvalgets ansvarsområde er opdelt i to politikområder: Veje og grønne områder mv. samt Miljø.

Kultur- og FritidsudvalgetRediger

Udvalgets ansvarsområde omfatter biblioteker, museer, biografer, kulturarrangementer, musikskole, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter, Ung i Rudersdal samt folkeoplysning, fritidsundervisning, frivillighed og frivilligt socialt arbejde. Under udvalget er der politikområdet Kultur, Fritid og Idræt.

Børne- og SkoleudvalgetRediger

Udvalgets ansvarsområde omfatter folkeskoler, efterskoler, privatskoler, specialundervisning, SFO samt en række tilbud til børn i form af vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, dagpleje og tilbud om tilskud til pasningsordninger. Udvalgets ansvarsområde omfatter desuden tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder pædagogisk, psykologisk rådgivning mv. Der varetages ligeledes opgaver vedrørende sundhedspleje og tandpleje herunder en række specialopgaver i relation til børn og unge med behov for en særlig indsats – herunder anbringelsesområdet.

Børne- og Skoleudvalget er opdelt i tre politikområder: Undervisning, Tilbud til børn og unge med særlige behov og Børn.

Børne- og Skoleudvalget bliver rådgivet af to rådgivende organer for kommunens skolevæsen, Skoleforum og Rudersdal Fælleselvråd.[4]

Social- og SundhedsudvalgetRediger

Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde omfatter ældre-, sundheds- og socialområdet. Det indbefatter blandt andet opgaver vedrørende ældreboliger og hjemmehjælp, indsatser på det psykosociale område, handicapområdet og misbrugsområdet samt førtidspensionsområdet.

Desuden hører den kommunale genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse, redningsberedskabet og udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet til udvalgets område.

Endelig hører indsatsen over for hjemløse borgere, voldsramte kvinder og den boligsociale indsats under udvalget.

Udvalget er inddelt i tre politikområder: Sundhedsudgifter, Ældre og Tilbud til voksne med særlige behov.

ErhvervsudvalgetRediger

Erhvervsudvalgets ansvarsområde omfatter kontanthjælpsområdet, a-dagpengeområdet, sygedagpengeområdet, revalideringsområdet, arbejdsfastholdelse, fleksjob, den aktive beskæftigelsesindsats samt integrationsindsatsen for borgere over 18 år.

Derudover omfatter Erhvervsudvalgets ansvarsområde opgaver vedrørende lokal erhvervsudvikling og virksomhedsservice.

Under Erhvervsudvalget er der politikområderne Beskæftigelse og Erhvervsudvikling mv.

ØkonomiudvalgetRediger

Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens administration, løn- og personaleforhold, kommunikation og IT-sikkerhed samt planlægning (herunder kommuneplanlægningen, økonomisk planlægning og planlægning af det civile beredskab).

Udvalget varetager endvidere opgaver vedrørende kommunens administrationsbygninger med tilhørende anlæg. Udvalget står desuden for køb og salg af fast ejendom samt indgåelse af lejemål.

Derudover forestår udvalget kommunens forsikringer og samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

Under udvalget hører politikområderne Administration, Lån og renter mv. samt Skat, tilskud og udligning.

Grundskoler i Rudersdal KommuneRediger

Folkeskoler i Rudersdal KommuneRediger

Rudersdal Kommune er inddelt i 8 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 12 folkeskoler.[5] Rudersdal Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne; den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 63,359 kr., som er den 30. laveste blandt de 98 danske kommuner.[6]

Gennemsnitlig TrivselRediger

Den gennemsnitlige trivsel er god på Rudersdal Kommunes folkeskoler. Ved den sidste trivselsundersøgelse svarede 39.2 procent af Rudersdal Kommunes folkeskolelever i 4. til 9. klasse, at de trives godt. Det er den 7. bedste gennemsnitlige trivsel blandt de 98 danske kommuner.[7]

Gennemsnitlig UndervisningskvalitetRediger

Samlet set klarer folkeskoleeleverne i Rudersdal Kommune sig bedre end forventet.[8] Det såkaldte undervisningseffekt var i 2017 positiv: 0.091. En positiv undervisningseffekt betyder at skolerne i gennemsnit præsterer bedre ved afgangsprøverne i 9. klasse end forventet, efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund.[7]

Tabel over folkeskoler i Rudersdal KommuneRediger

Skole Elevantal
Birkerød Skole 680
Bistrupskolen 531
Dronninggårdskolen 768
Høsterkøb Skole 232
Ny Holte Skole 506
Nærum Skole 454
Sjælsøskolen 699
Skovlyskolen 431
Toftevangskolen 487
Trørødskolen 998
Vangeboskolen 443
Vedbæk Skole 506

Privatskoler i Rudersdal KommuneRediger

I Rudersdal Kommune er der 3 Privatskoler.

Skole Elevantal
Birkerød Privatskole 391
Nærum Privatskole 87
Rudersdal Lilleskole 76

Statistisk kildeRediger

ReferencerRediger

  1. ^ Danmarks Statistikbank
  2. ^ Politik og Demokrati, Kommunalbestyrelsen, Rudersdal.dk, hentet d. 6/5
  3. ^ a b "Politisk udvalg". Rudersdal Kommune. 2016-04-11. Hentet 31/5 2020
  4. ^ "Fælles elevråd skal give indflydelse hos politikerne". sn.dk. 2019-12-19. Hentet 31/5 2020
  5. ^ "Opskriv til skole". Rudersdal Kommune. 2016-04-13. Hentet 2020/05-31.
  6. ^ "Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal". www.noegletal.dk. Hentet 31/5 2020.
  7. ^ a b "Hvordan klarer din kommune sig? Sådan har vi gjort - TV 2". nyheder.tv2.dk. 2017-10-12. Hentet 31/5 2020.
  8. ^ "Rudersdal Kommune - Højskole og Nøgletal | DinGeo". www.dingeo.dk. Hentet 2020/05/31.


Koordinater: 55°48′39.72″N 12°28′25.43″Ø / 55.8110333°N 12.4737306°Ø / 55.8110333; 12.4737306