Rudersdal Kommune

dansk kommune i Region Hovedstaden

Rudersdal Kommune er en kommune i det nordlige Storkøbenhavn under Region Hovedstaden.

Rudersdal Kommune
Kommunesæde Holte
Kommunekode 230
Region Hovedstaden
Areal 73,36 km²
Indbyggere 57.193 pr. 2023
Befolkningstæthed 780 (Indbyg. pr. km²)
Borgmester Ann Sofie Orth
Borgmesterparti Konservative
Hjemmeside www.rudersdal.dk
DigDag digdag.dk Rediger på Wikidata

I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 opstod Rudersdal Kommune ved en sammenlægning af flg.:

Rudersdal Kommune har taget navn efter Rudersdal Kro (i tidligere tider Rude Stald). Kroen har navn efter den allerede i middelalderen nedlagte landsby Rude, der også har givet navn til Rude Skov. I kommunen ligger dele af Sjælsø og Furesø. Arealet af vand udgør omkring 10 km² af kommunens i alt 73 km².

Rudersdal Rådhus har til huse i det tidligere Søllerød Rådhus i Holte, der er tegnet af Arne Jacobsen og Flemming Lassen.

Kommunen blev dannet 1. januar 2007 efter svære fødselsvanskeligheder.

Borgmesteren i Birkerød Ove C. Alminde var i tvivl om de økonomiske fordele ved sammenlægningen i foråret 2005, og Birkerød Byråd udskrev en folkeafstemning om sammenlægningen der blev afholdt d. 12. april 2005. 8.075 stemte, og med 50,65% ja-stemmer fortsatte arbejdet med sammenlægningen. Der blev ikke holdt folkeafstemning i Søllerød Kommune.

Byer redigér

Kommunens største byer[1]
Nr By Indbyggere (2011)
Birkerød med Bistrup, Kajerød & Ebberød(?) 20.008
Trørød, Gl. Holte, Vedbæk del af Hørsholm 12.443
Søllerød med Øverød 7.975
Holte 6.373
Nærum 5.322
Skodsborg 1.169
Brådebæk med Ubberød 971
(2009)
Ravnsnæs 682
Høsterkøb 298

Politik redigér

ValgårABCFILOVØØVRGrafik: Mandatfordeling og valgdeltagelseTOT%Kønsfordeling (M/K)
200532214141
322414
2776.1
1611
2009314249
314249
2371.1
149
201331314191
31314191
2375.79
1310
20174241381
4241381
2374.93
158
20213291251
3291251
2374.07
1310
Nu32812511
32812511
23
1310

 • Øvrige 2005: Rudersdallisten (1)

 • Øvrige Nu: Løsgænger (1)
Data hentet fra Danmarks Statistik, KMD Valg og Statens Arkiver.

Borgmestre redigér

Navn Parti Periode
Erik Fabrin   Venstre Januar 2007 – Oktober 2012
Jens Ive   Venstre Oktober 2012 – 31. december 2021
Ann Sofie Orth   Det Konservative Folkeparti 1. januar 2022 –

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 redigér

Valgte ved kommunalvalget 2021[2]
Navn Parti
Ann Sofie Orth (Borgmester)   Det Konservative Folkeparti - 9 mandater
Christoffer Buster Reinhardt
Julie Quass
Nicola Emily Larsen
Birgitte Schjerning
Flemming Møller
Peter Lemmich
Elisabeth Ildal
Knud Skadborg
Jens Ive   Venstre - 5 mandater
Randi Mondorf
Søren Hyldgaard
Malene Barkhus
Jens Kloppenborg-Skrumsager
Kristine Thrane   Socialdemokratiet - 3 mandater
Thomas Lesly Rasmussen
Anette Maj Billesbølle
Anne Christiansen Lokallisten - 2 mandater
Khaled Mustapha
Court Møller   Radikale Venstre - 2 mandater
Jacob Netteberg
Christoffer E. Jørgensen   Enhedslisten - 1 mandat
Dorte Nørbo   Socialistisk Folkeparti - 1 mandat
Skiftet parti i perioden
Navn Skiftet fra Skiftet til Dato
Julie Quass[3]   Det Konservative Folkeparti      Løsgænger 5. december 2022

Kommunalbestyrelse efter kommunalvalget 2017[4] redigér

Denne kommunalbestyrelse blev valgt pr. 1. januar 2018, og bestod af 23 personer.

Navn Parti
Jens Ive (Borgmester) Venstre – 8 mandater
Daniel Ernst Hansen
Randi Mondorf
Søren Hyldgaard
Erik Mollerup
Jens Darket
Per Carøe
Anika Rée
Kristine Thrane Socialdemokratiet – 4 mandater
Poul Bach
Thomas Lesly Rasmussen
Erik Eugen Olsen
Kenneth Birkholm Det Konservative Folkeparti – 4 mandater
Birgitte Schjerning
Christoffer Buster Reinhardt
Jakob Kjærsgaard
Trine Dybkjær Lokallisten – 3 mandater
Axel Bredsdorff
Mona Madsen
Court Møller Radikale Venstre – 2 mandater
Kirstine Flarup Tofthøj
Elisabeth Ildal Liberal Alliance – 1 mandat
Jacob Jensen Enhedslisten – 1 mandat
Kommunalbestyrelsen pr. 20. maj 2020
Parti Antal
Venstre 8 mandater
Konservative 5 mandater
Socialdemokratiet 4 mandater
Lokallisten 3 mandater
Radikale Venstre 2 mandater
Enhedslisten 1 mandat
Liberal Alliance 0 mandater
Partihoppere
Navn Skiftet fra Skiftet til Dato
Elisabeth Ildal[5] Liberal Alliance Konservative 20. maj 2020
Udtrådt i perioden
Dato Udtrådt Indtrådt Parti
22. november 2018 Kenneth Birkholm[6] Lars Engelberth Konservative
19. juni 2019 Kirstine Flarup Tofthøj[7] Jacob Netteberg Radikal Venstre
13. september 2019 Søren Hyldgaard[8] Maiken Gjerrow Andersen Venstre
4. december 2019 Axel Bredsdorff[9] Anne Christiansen Lokallisten

Stående udvalg[10] redigér

Under Rudersdal Kommunes kommunalbestyrelse findes syv stående udvalg. Derudover har kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg – Bycenterudvalget.[10]

Byplanudvalget redigér

Udvalgets ansvarsområde omfatter kommunens opgaver vedrørende bygge- og boligforhold på arealanvendelsesområder, herunder opgaver vedrørende lokalplaner, fredningslovgivning, administration af bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven, kystsikring samt servitutter og deklarationer. Under udvalget er der politikområdet Faste ejendomme, som omfatter ejendomsadministration af kommunale bolig- og erhvervslejemål samt andre arealer, som udlejes.

Miljø- og Teknikudvalget redigér

Miljø- og Teknikudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens veje, stier, pladser, vintertjenesten samt den kollektive busdrift. Kommunens grønne arealer, parker, legepladser, skove og andre naturområder samt kirkegårde hører også til under ansvarsområde.

På miljøområdet hører miljøplanlægning og miljøundersøgelser mv., miljøtilsyn, vedligeholdelse af vandløb og rottebekæmpelse, samt naturbeskyttelse, naturgenopretning og jordforurening til udvalgets ansvarsområde. Renovation, olie- og kemikalieaffald samt genbrug hører også til under dette område. Vand- og spildevandsforsyning er udskilt i et selvstændigt aktieselskab.

Udvalgets ansvarsområde er opdelt i to politikområder: Veje og grønne områder mv. samt Miljø.

Kultur- og Fritidsudvalget redigér

Udvalgets ansvarsområde omfatter biblioteker, museer, biografer, kulturarrangementer, musikskole, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter, Ung i Rudersdal samt folkeoplysning, fritidsundervisning, frivillighed og frivilligt socialt arbejde. Under udvalget er der politikområdet Kultur, Fritid og Idræt.

Børne- og Skoleudvalget redigér

Udvalgets ansvarsområde omfatter folkeskoler, efterskoler, privatskoler, specialundervisning, SFO samt en række tilbud til børn i form af vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, dagpleje og tilbud om tilskud til pasningsordninger. Udvalgets ansvarsområde omfatter desuden tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder pædagogisk, psykologisk rådgivning mv. Der varetages ligeledes opgaver vedrørende sundhedspleje og tandpleje herunder en række specialopgaver i relation til børn og unge med behov for en særlig indsats – herunder anbringelsesområdet.

Børne- og Skoleudvalget er opdelt i tre politikområder: Undervisning, Tilbud til børn og unge med særlige behov og Børn.

Børne- og Skoleudvalget bliver rådgivet af to rådgivende organer for kommunens skolevæsen, Skoleforum og Rudersdal Fælleselevråd.[11]

Social- og Sundhedsudvalget redigér

Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde omfatter ældre-, sundheds- og socialområdet. Det indbefatter blandt andet opgaver vedrørende ældreboliger og hjemmehjælp, indsatser på det psykosociale område, handicapområdet og misbrugsområdet samt førtidspensionsområdet.

Desuden hører den kommunale genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse, redningsberedskabet og udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet til udvalgets område.

Endelig hører indsatsen over for hjemløse borgere, voldsramte kvinder og den boligsociale indsats under udvalget.

Udvalget er inddelt i tre politikområder: Sundhedsudgifter, Ældre og Tilbud til voksne med særlige behov.

Erhvervsudvalget redigér

Erhvervsudvalgets ansvarsområde omfatter kontanthjælpsområdet, a-dagpengeområdet, sygedagpengeområdet, revalideringsområdet, arbejdsfastholdelse, fleksjob, den aktive beskæftigelsesindsats samt integrationsindsatsen for borgere over 18 år.

Derudover omfatter Erhvervsudvalgets ansvarsområde opgaver vedrørende lokal erhvervsudvikling og virksomhedsservice.

Under Erhvervsudvalget er der politikområderne Beskæftigelse og Erhvervsudvikling mv.

Økonomiudvalget redigér

Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens administration, løn- og personaleforhold, kommunikation og IT-sikkerhed samt planlægning (herunder kommuneplanlægningen, økonomisk planlægning og planlægning af det civile beredskab).

Udvalget varetager endvidere opgaver vedrørende kommunens administrationsbygninger med tilhørende anlæg. Udvalget står desuden for køb og salg af fast ejendom samt indgåelse af lejemål.

Derudover forestår udvalget kommunens forsikringer og samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

Under udvalget hører politikområderne Administration, Lån og renter mv. samt Skat, tilskud og udligning.

Grundskoler i Rudersdal Kommune redigér

 
Birkerød Privatskole

Folkeskoler i Rudersdal Kommune redigér

Rudersdal Kommune er inddelt i 8 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 12 folkeskoler.[12] Rudersdal Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne; den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 63,359 kr., som er den 30. laveste blandt de 98 danske kommuner.[13]

Gennemsnitlig Trivsel redigér

Den gennemsnitlige trivsel er god på Rudersdal Kommunes folkeskoler. Ved den sidste trivselsundersøgelse svarede 39.2 procent af Rudersdal Kommunes folkeskolelever i 4. til 9. klasse, at de trives godt. Det er den 7. bedste gennemsnitlige trivsel blandt de 98 danske kommuner.[14]

Gennemsnitlig Undervisningskvalitet redigér

Samlet set klarer folkeskoleeleverne i Rudersdal Kommune sig bedre end forventet.[15] Det såkaldte undervisningseffekt var i 2017 positiv: 0.091. En positiv undervisningseffekt betyder at skolerne i gennemsnit præsterer bedre ved afgangsprøverne i 9. klasse end forventet, efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund.[14]

Tabel over folkeskoler i Rudersdal Kommune redigér

Skole Elevantal
Birkerød Skole 680
Bistrupskolen 531
Dronninggårdskolen 768
Høsterkøb Skole 232
Ny Holte Skole 506
Nærum Skole 454
Sjælsøskolen 699
Skovlyskolen 431
Toftevangskolen 487
Trørødskolen 998
Vangeboskolen 443
Vedbæk Skole 506

Privatskoler i Rudersdal Kommune redigér

I Rudersdal Kommune er der 3 Privatskoler.

Skole Elevantal
Birkerød Privatskole 391
Nærum Privatskole 87
Rudersdal Lilleskole 76

Statistisk kilde redigér

Referencer redigér

55°48′39.72″N 12°28′25.43″Ø / 55.8110333°N 12.4737306°Ø / 55.8110333; 12.4737306