Livskunst er en betegnelse for kunsten at leve vel eller få det bedste ud af sit liv[1]. På den måde kan livskunst både betegne den egenskab, indsigt eller særlige levemåde, der skal til for at kunne leve et godt liv. Livskunst er blevet populært de senere år, og der findes forskellige tilgange:

Filosofisk livskunstRediger

Den filosofiske livskunst har været kendt siden antikken. Det er ikke selvhjælpslitteratur men har fokus på, hvordan man kan få et mere bevidst liv ved at søge efter visdom[2]. Selve betegnelsen ‘livskunst’ stammer fra den oldgræske filosof Platon.

I Danmark er den filosofiske livskunst blevet genoplivet af filosoffen Anders Dræby[3]. Han beskriver filosofisk livskunst som en praktisk etik, der har fokus på opnåelse af det gode liv[4]. Filosofisk livskunst er derfor noget andet end livsfilosofi[5]. Anders Dræby demonstrerer i bogen Livskunsten – filosofien om at vågne op til livet, hvordan filosofien kan vise vejen til at vågne op fra en form for søvngængerliv[6]. Det forudsætter, at man forholder sig til døden, forvandler sit indre og træder ud af flokken og det konforme liv[7]. Derigennem kan man få et liv, der i højere grad er baseret på menneskelige end på materielle værdier[8].

Visdomsordenes livskunstRediger

En del af livskunsten findes især som samlinger af visdomsord fra filosofi og litteratur. Nogle af disse samlinger findes som almanakker, der indeholder en fortegnelse over årets dage med et visdomsord til de enkelte dage.

I Danmark er denne tilgang repræsenteret ved bogen Livskunstens almanak, hvor Nils Simonsen og Karen Glemte har samlet en række visdomsord[9]. Svend Christiansen står bag Livskunstens Almanak - Anden Samling, der omfatter ordsprog, citater og bønner til hver eneste af årets dage[10].

Hverdagens livskunstRediger

Livskunsten findes også som "hverdagens livskunst", der sætter fokus på at kunne leve et almindeligt hverdagsliv. Litteratur om denne form for livskunst handler først og fremmest om at skabe større trivsel eller lykke i hverdagen.

I Danmark udgav forfatteren Edith Rode allerede i 1948 bogen Livskunst uden filosofi, der kan betragtes som en lærebog i almindelige leveregler. Den danske læge Jesper Bay-Hansen fortæller i Livskunst i praksis – empowerment i din hverdag hele livet om[11], hvordan man træffer de valg, der giver størst mulig glæde og trivsel. Jesper Bay-Hansen har også skrevet bogen Mærk efter, der giver en anvisning på, hvordan man får et godt liv ved at mærke efter i sig selv[12].

Derudover kan nævnes den schweiziske forfatter Rolf Dobellis bog Kunsten at leve godt, som hævder, at det kræver en hel værktøjskasse af redskaber og tankesæt for at kunne leve godt[13]. Rolf Dobelli er også forfatter til bogen Kunsten at tænke klart, der viser, hvordan klar tænkning giver mulighed for at træffe valg, samt bogen Kunsten at handle klogt, som handler om at handle mere hensigtsmæssigt i hverdagen[14]. Den tyske forfatter Wilhelm Schmids bog Kunsten at blive gammel har til gengæld et mere specifikt fokus på at blive gammel med ro, eftertænksomhed og nydelse[15]. I den anden ende af aldersskalaen har Lasse Schou Larsen udgivet bogen Livskunst for drengerøve, der viser, hvordan yngre mænd kan opnå et lykkeligt liv[16].

Psykologisk og psykoterapeutisk livskunstRediger

Der findes også psykologisk livskunst, som blandt andet er repræsenteret i de tyske bøger Lebenskunst og Psychologie der Lebenskunst[17]. Meget af denne psykologiske livskunst tager et videnskabeligt udgangspunkt i den positive psykologi. Sådan handler det gode liv om at have en positiv livsindstilling. Den psykologiske tilgang anvendes blandt andet inden for coaching[18]. Andre psykologer og psykoterapeuter har et andet udgangspunkt eller ser mere snævert på blandt andet kunsten at give slip eller begrænse sig[19][20].

Den hollandsk-britiske psykolog Emmy van Deurzen opfatter eksistentiel terapi som en livskunst, der handler om at lære klienterne at leve livet[21] Det kræver, at der læres indsigt og færdigheder til at leve livet.

Livskunsten findes også inden for pædagogikken, hvor det handler om opdragelse, dannelse, undervisning og læring med fokus på det gode liv. Dette perspektiv findes blandt andet i bogen Lebenskunst lernen: Annäherungen an eine Pädagogik des Zulassens af Wolfgang Müller-Commichau[22]. Her lærer man at blive livskunstner gennem pædagogiske møder.

I Danmark har Anders Sørensen fremfært den pædagogiske livskunst som en åndelig pædagogik, der er baseret på principper om livslang aflæring og omdannelse[6]. Der er således tale om, at man må gennemgå en åndelig forvandling ved at give slip på gamle vaner og forestillinger[23].

Religiøs og spirituel livskunstRediger

Noget af livskunsten er baseret på religiøse tanker eller er spirituel. Det omfatter både kristne, buddhistiske, hinduistiske og mere moderne spirituelle opfattelser af livskunsten. Den tyske teolog Wilfried Engemanns bog Frihed og kristen livskunst lægger vægt på, hvordan den kristne tro og de bibelske tekster kan bidrage til et godt liv[24].

Christopher Hansards bog Tibetansk livskunst har til gengæld sit udgangspunkt i den tibetanske buddhisme[25]. Bogen fortæller om, hvordan man kan opnå en kontrol af tankens kraft. Baggrunden er den åndelige og religiøse disciplin, der er blevet kendt under navnet ’bon’.

Shunmyu Masuno har udviklet en mere zen buddhistisk livskunst[26]. Shunmyō Masuno er japansk munk og havedesigner.

Endelig har den indiske hinduguru Sri Sri Ravi Shankar udgivet en lang række bøger om livskunst. Han står bag den internationale organisation ’Art of Living’, der ikke er tilknyttet nogen egentlig religiøs retning men er mere spirituel og udbreder yoga og meditation[27].

Amrit Gangars bog Jainernes livskunst giver en indføring i den indiske jainisme.[28]

Feministisk og kvindelig livskunstRediger

Den feministiske og kvindelige livskunst er baseret på den tanke, at der findes en særlig feministisk eller kvindelig tilgang til det gode liv. Den feministiske livskunst er blandt andet inspireret af Simone de Beauvoir[29].

Naturlivets kunstRediger

Noget livskunst fokuserer på kunsten at leve i eller med naturen. Marc Hamers bog Kunsten at fange muldvarpe giver et indblik i, hvordan man kan finde hjem i naturen[30]. Bogen handler om at afgive kontrol og leve i det fri.

LivskunstnerRediger

Ordet 'livskunstner' bruges som en betegnelse for en person, der formår at få det bedste ud af sit liv[31]. Det vil sige et menneske, der er i stand til at leve et meningsfuldt liv og nyde sin tilværelse[32].

Begrebet livskunstner bruges sommetider om personer, der har en meget individuel og kreativ tilgang til livet, og som derfor lever et inspirerende liv. Nogle af disse personer er ligefrem kunstnere i ordets mest almindelige betydning[33][34][35][36].

Kilder og henvisningerRediger

 1. ^ Livskunst på ordnet.dk
 2. ^ https://www.kristeligt-dagblad.dk/stoicismen-kan-laere-os-leve-vores-liv-paa-en-god-og-smuk-maade
 3. ^ Anders Dræby Sørensen, 2016
 4. ^ Anders Dræby, Filosofisk livskunst, Statsbiblioteket, 2016. ISBN 978-87-7507-373-3
 5. ^ Sørensen, Anders Dræby (2016): ”Filosofien mellem livskunst og dødskunst”. Aarhus/København: Statsbiblioteket, ISBN 978-87-7507-366-5
 6. ^ a b Anders Dræby, Livskunsten, København 2018
 7. ^ https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/vi-kan-alle-goere-verden-til-et-mere-kaerligt-sted
 8. ^ http://www.tidsskriftet-epsilon.dk/artikel565.htm.
 9. ^ Simonsen & Glemte, Livskunstens almanak 2015
 10. ^ Svend Christiansen, 1992
 11. ^ Jesper Bay-Hansen, 2014
 12. ^ Jesper Bay-Hansen, Mærk efter, Mindspace 2015. ISBN13: 9788792542793
 13. ^ Rolf Dobelli, Kunsten at leve godt, 2017
 14. ^ Rolf Dobelli, 2014; 2015
 15. ^ Wilhelm Schmid, 2015
 16. ^ Larsen, 2016
 17. ^ Bernhard Schmitz mfl, 2017; Andrea Revers, 2018
 18. ^ Se også Ole Vadum Dahls bog Coaching - kunsten at leve, Borgen 2006. ISBN13: 9788721027247
 19. ^ Svend Brinkmann, Gå glip, 2017, ISBN13: 9788702245349
 20. ^ Carsten Garff & Bengt Andersen, Kunsten at give slip, Stemningshotellet 2011 ISBN13: 9788799403417
 21. ^ Emmy Van Deurzen & Martin Adams, 2012
 22. ^ ISBN: 3834003166
 23. ^ “Pædagogikken som livskunst og livslang aflæring”. Det Kongelige Bibliotek 2017: https://ebooks.au.dk/aul/catalog/view/217/157/703-2
 24. ^ Wilfried Engemann, 2011
 25. ^ Christopher Hansard, 2005
 26. ^ Masuno (2019).”Zen”. Michael Joseph Publishing
 27. ^ Shankar, 2014
 28. ^ Gangar 2001 Forlaget Systime
 29. ^ "Simone de Beauvoir's Feminist Art of Living", Céline Leboeuf Vol. 33, No. 3 (2019), pp. 448-460
 30. ^ Marc Hamer (2019): “Kunsten at fange muldvarpe”. Kristeligt Dagblads Forlag
 31. ^ https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=livskunst&tab=rel
 32. ^ https://www.information.dk/2003/01/vaek-indre-livskunstner
 33. ^ https://m.amtsavisen.dk/artikel/livskunstner-og-humanist
 34. ^ Fx Lars Olsen (2016): “Bjørn Wiinblad - en livskunstner”. Gyldendal
 35. ^ https://nordjyske.dk/nyheder/livskunstner/6ef61a9a-4373-47ce-9190-d1cb1e5f3879
 36. ^ https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/den-største-kunst-er-livskunsten

LitteraturRediger

 • Bay-Hansen, Jesper (2014): ”Livskunst i praksis - empowerment i din hverdag hele livet”. Forlaget Ella, ISBN 978-87-996746-0-2
 • Christiansen, Svend (1992). “Livskunstens Almanak - Anden Samling”. Forlaget Notabene
 • Dahl, Ole Vadum (2006). “Coaching og kunsten at leve”. Borgen. Isbn: 9788721027247
 • Deurzen, Emmy Van & Martin Adams (2012). “Eksistentiel terapi”. Hans Reitzels Forlag
 • Dobelli, Rolf (2014): ”Kunsten at tænke klart ”. Kbh.: Kristeligt Dagblads Forlag, ISBN13: 9788774672104
 • Dobelli, Rolf (2015). ”Kunsten at handle klogt”. Kbh.: Kristeligt Dagblads Forlag, ISBN13: 9788774672487
 • Dobelli, Rolf (2017): ”Kunsten at leve godt”. Kbh.: Kristeligt Dagblads Forlag, ISBN13: 9788774673583
 • Dræby, Anders (2018): ”Livskunsten. Filosofien om at vågne op til livet”. Kbh.: Akademisk Forlag, ISBN:  9788750050827
 • Engemann, Wilfried (2011): “Frihed og kristen livskunst”. ISBN 978-87-7003-671-9
 • Hansard, Christopher (2005): ”Tibetansk livskunst - bliv en bevidst medskaber af dit liv”. Udgivet af Borgen. ISBN 978-87-21-02527-4
 • Masuno, Shunmyo (2019). “Zen”. People’s Press
 • Olsen, Lars (2016): “Bjørn Wiinblad - en livskunstner”. Gyldendal. Isbn: 8702164459
 • Revers, Andrea & Claudia Härtl-Kasulke (2018): ”Lebenskunst!. Eine Anleitung zur Positiven Psychologie: Einführung für Trainer, Coaches und Personalentwickler”. Beltz, ISBN 978-3-407-36659-7
 • Rohde, Edit (1963). "Livskunst uden filosofi". Kbh.: Spektrum
 • Schmid, Wilhelm (2015): ”Kunsten at blive gammel - tid til sindighed og nydelse”. Kbh.: Lindhardt og Ringhof, ISBN13: 9788711449165
 • Schmitz, Bernhard & Jessica Lang & Janina Linten (2017). ”Psychologie der Lebenskunst: Positive Psychologie eines gelingenden Lebens - Forschungsstand und Praxishinweise”.  Springer Verlag, ISBN 978-3-662-55250-6
 • Shankar, Sri Sri Ravi (2014): ”The Art of Being You (The Art of Living)”. ISBN 978-81-921798-8-9
 • Simonsen, Nils & Karen Glemte (red)(2015): ”Livskunstens almanak: et ord for hver dag af året om kunsten at leve vel”. Kbh.: Borgen, ISBN 978-87-21-03466-5
 • Sørensen, Anders Dræby (2016): ”Filosofien mellem livskunst og dødskunst”. Aarhus/København: Statsbiblioteket, ISBN 978-87-7507-366-5
 • Sørensen, Anders Dræby (2016):” Filosofisk livskunst”. Statsbiblioteket. ISBN 978-87-7507-373-3