Livskunst

Livskunst er en betegnelse for kunsten at leve vel eller få det bedste ud af sit liv[1]. På den måde kan livskunst både betegne den egenskab, indsigt eller særlige levemåde, der skal til for at kunne leve et godt liv. Livskunst er blevet populært de senere år, og der findes forskellige tilgange:

Filosofisk livskunstRediger

Den filosofiske livskunst har været kendt siden antikken. Det er ikke selvhjælpslitteratur men har fokus på, hvordan man kan få et mere bevidst liv ved at søge efter visdom[2]. Selve betegnelsen ‘livskunst’ stammer fra den oldgræske filosof Platon.

I Danmark er den filosofiske livskunst blevet genoplivet af filosoffen Anders Dræby[3]. Han har siden begyndelsen af 2010’erne stået for at genindføre filosofisk livskunst som en praktisk etik, der har fokus på opnåelse af det gode liv[4]. Filosofisk livskunst er derfor også noget andet end livsfilosofi, der handler om at tænke over livet[5]. Anders Dræby demonstrerer i bogen Livskunsten – filosofien om at vågne op til livet, hvordan filosofisk livskunst kan bane vejen til at vågne op fra en form for søvngængerliv[6]. Det forudsætter, at man forholder sig til døden, forvandler sit indre og træder ud af flokken og det konforme liv[7]. Derigennem kan man få et liv, der i højere grad er baseret på menneskelige end på materielle værdier[8]. I den forbindelse kan den filosofiske livskunst i høj grad forstås som en åndelig livsform.

Visdomsordenes livskunstRediger

En del af livskunsten findes især som samlinger af visdomsord fra filosofi og litteratur. Nogle af disse samlinger findes som almanakker, der indeholder en fortegnelse over årets dage med et visdomsord til de enkelte dage.

I Danmark er denne tilgang repræsenteret ved bogen Livskunstens almanak, hvor Nils Simonsen og Karen Glemte har samlet en række visdomsord[9]. Svend Christiansen står bag Livskunstens Almanak - Anden Samling, der omfatter ordsprog, citater og bønner til hver eneste af årets dage[10].

Religiøs og spirituel livskunstRediger

Noget af livskunsten er baseret på religiøse tanker eller er spirituel. Det omfatter både kristne, buddhistiske, hinduistiske og mere moderne spirituelle opfattelser af livskunsten. Den tyske teolog Wilfried Engemanns bog Frihed og kristen livskunst lægger vægt på, hvordan den kristne tro og de bibelske tekster kan bidrage til et godt liv[11]. På tilsvarende vis har Dietrich von Hildebrand givet en anvisning på, hvordan man kan leve et kristent liv i tro[12].

Christopher Hansards bog Tibetansk livskunst har til gengæld sit udgangspunkt i den tibetanske buddhisme[13]. Bogen fortæller om, hvordan man kan opnå en kontrol af tankens kraft. Baggrunden er den åndelige og religiøse disciplin, der er blevet kendt under navnet ’bon’. I samme boldgade står Dalai Lama bag bogen Kunsten at leve lykkeligt[14]. Her gives buddhistiske anvisninger på lykken.

Thich Nhat Hahn har udviklet en mere zen buddhistisk livskunst[15]. Den er blevet kendt i hele verden. Han har især fokus på at leve med mindfulness. Shunmyu Masuno står også for en zenbuddhistisk livskunst[16]. Hans bog er oversat til dansk med titlen Zen: 100 praktiske råd der bringer ro og glæde i dit liv[17]. Shunmyō Masuno er japansk munk og havedesigner. Zenbuddhismen eksisterer over hele verden. Zenbuddhismen afviser ikke idéen om genfødsel, men ser den som irrelevant – det er nuet, der er i fokus, hvorfor det næste liv er uvedkommende for nuet.

Den indiske lærer Maharishi Mahesh Yogi udgav i 1963 bogen Science of Being and Art of Living[18]. Her fremstiller han sin praksis, der også er kendt som transcendental meditation. Det er en særlig meditationsteknik, der siden er blevet i hele verden. William Hart har lignende skrevet Art of living; The Vipassana meditation, der giver en indføring i Vipassna, som er en metode til dybdemeditation[19].

Endelig har den indiske hinduguru Sri Sri Ravi Shankar udgivet en lang række bøger om livskunst. Han står bag den internationale organisation ’Art of Living’, der ikke er tilknyttet nogen egentlig religiøs retning men er mere spirituel og udbreder yoga og meditation[20].

Amrit Gangars bog Jainernes livskunst giver en indføring i den indiske jainisme.[21] Jainisme er en indisk religion baseret på Mahavir Swamis (599-527 f.Kr.) forkyndelser. Jainismens vigtigste hellige bog er Siddhanta. De tror at alt levende har en sjæl

Psykologisk og psykoterapeutisk livskunstRediger

Der findes også psykologisk livskunst, som blandt andet er repræsenteret i de to tyske bøger Lebenskunst[22] og Psychologie der Lebenskunst[23]. Meget af denne psykologiske livskunst tager et videnskabeligt udgangspunkt i den positive psykologi. Sådan handler det gode liv om at have en positiv livsindstilling. Den psykologiske tilgang anvendes blandt andet inden for coaching[24]. Andre psykologer og psykoterapeuter har et andet udgangspunkt eller ser mere snævert på blandt andet kunsten at give slip eller begrænse sig[25][26].

Den hollandsk-britiske psykolog Emmy van Deurzen opfatter eksistentiel terapi som en livskunst, der handler om at lære klienterne at leve livet[27] Det kræver, at der læres indsigt og færdigheder til at leve livet.

Pædagogisk livskunstRediger

Livskunsten findes også inden for pædagogikken, hvor det handler om opdragelse, dannelse, undervisning og læring med fokus på det gode liv.

I Danmark har Anders Dræby Sørensen fremført den pædagogiske livskunst som en åndelig pædagogik, der er baseret på principper om livslang aflæring og omdannelse[6]. Der er således tale om, at man må gennemgå en åndelig forvandling ved at give slip på gamle vaner og forestillinger[28]. Han sporer samtidig den pædagogiske livskunst hos blandt andet Epiktet[29], Lukrets[30] og John Dewey.[31] Her er pædagogikken på forskellig vis rettet mod det gode liv, og man kan også generet forstå luvskunsten som en dannelse til det gode liv[32].

Et andet perspektiv findes i bogen Lebenskunst lernen: Annäherungen an eine Pädagogik des Zulassens af Wolfgang Müller-Commichau[33]. Her lærer man at blive livskunstner gennem pædagogiske møder.

Kvindelig og feministisk livskunstRediger

Den feministiske og kvindelige livskunst er baseret på den tanke, at der findes en særlig feministisk eller kvindelig tilgang til det gode liv.

Irene Silverman skrev bogen Nine to five and after; the feminine art of living and working in the big city[34]. Denne bog handler især om livet som kvinde i storbyen.

Karen Stubbs skrev bogen The Art of Motherhood, der har en religiøs tilgang til kunsten at være mor. Således er man ikke alene som mor men kan altid vende sig til Gud for støtte og vejledning[35].

Den mere feministiske livskunst er blandt andet inspireret af Simone de Beauvoir[36].

Naturlivets kunst, grøn livskunst og økologisk livskunstRediger

Noget livskunst fokuserer på kunsten at leve i eller med naturen. Marc Hamers bog Kunsten at fange muldvarpe giver et indblik i, hvordan man kan finde hjem i naturen[37]. Bogen handler om at afgive kontrol og leve i det fri. Forfatteren er walisisk digter, og han har ernæret sig som muldvarpefanger.

Liam Leonard, John Barry og Marius De Geus præsenterer i bogen Environmental Philosophy: The Art of Life in a World of Limits en grøn eller økologisk livskunst, der er bæredygtig[38]. Her lægges der vægt på kunsten at leve et bæredygtigt liv i balance med miljøet[39].

Ann Lowenhaupt Tsing, Niels Bubandt og Elaine Gan har redigeret antologien Arts of Living on a Damaged Planet: Ghosts and Monsters of the Anthropocene. Her ses på kunsten at leve med et ødelagt miljø og klima[40].

Selvhjælpsbøger til hverdagslivetRediger

Livskunsten findes også som selvhjælpsbøger, der sætter fokus på at kunne leve et helt almindeligt hverdagsliv. Litteraturen handler først og fremmest om at skabe større trivsel eller lykke i hverdagen. Genren er i høj grad uden filosofi eller spiritualitet.

I Danmark udgav forfatteren Edith Rode allerede i 1948 bogen Livskunst uden filosofi, der kan betragtes som en lærebog i almindelige leveregler[41]. Derudover kan nævnes den schweiziske forfatter Rolf Dobellis bog Kunsten at leve godt, som hævder, at det kræver en hel værktøjskasse af redskaber og tankesæt for at kunne leve godt[42]. Rolf Dobelli er også forfatter til bogen Kunsten at tænke klart[43], der viser, hvordan klar tænkning giver mulighed for at træffe valg, samt bogen Kunsten at handle klogt, som handler om at handle mere hensigtsmæssigt i hverdagen[44]. En anden er danskeren Jesper Bay Hansen, der har skrevet om at trives og mærke efter[45][46]. Den tyske forfatter Wilhelm Schmids bog Kunsten at blive gammel har til gengæld et mere specifikt fokus på at blive gammel med ro, eftertænksomhed og nydelse[47]. I den anden ende af aldersskalaen har Lasse Schou Larsen udgivet bogen Livskunst for drengerøve, der viser, hvordan yngre mænd kan opnå et lykkeligt liv[48].

LivskunstnerRediger

Ordet 'livskunstner' bruges som en betegnelse for en person, der formår at få det bedste ud af sit liv[49]. Det vil sige et menneske, der er i stand til at leve et meningsfuldt liv og nyde sin tilværelse[50].

Begrebet livskunstner bruges sommetider om personer, der har en meget individuel og kreativ tilgang til livet, og som derfor lever et inspirerende liv. Nogle af disse personer er ligefrem kunstnere i ordets mest almindelige betydning[51][52][53][54].

Kilder og henvisningerRediger

 1. ^ Livskunst på ordnet.dk
 2. ^ https://www.kristeligt-dagblad.dk/stoicismen-kan-laere-os-leve-vores-liv-paa-en-god-og-smuk-maade
 3. ^ Anders Dræby Sørensen, 2016: “Filosofien mellem livskunst og dødskunst”. Statsbiblioteket
 4. ^ Anders Dræby, Filosofisk livskunst, Statsbiblioteket, 2016. ISBN 978-87-7507-373-3
 5. ^ Sørensen, Anders Dræby (2016): ”Filosofien mellem livskunst og dødskunst”. Aarhus/København: Statsbiblioteket, ISBN 978-87-7507-366-5
 6. ^ a b Anders Dræby, Livskunsten, København 2018
 7. ^ https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/vi-kan-alle-goere-verden-til-et-mere-kaerligt-sted
 8. ^ http://www.tidsskriftet-epsilon.dk/artikel565.htm.
 9. ^ Simonsen, Nils & Karen Glemte (red)(2015): ”Livskunstens almanak: et ord for hver dag af året om kunsten at leve vel”. Kbh.: Borgen, ISBN 978-87-21-03466-5
 10. ^ Christiansen, Svend (1992). “Livskunstens Almanak- Anden Samling”.Forlaget Notabene
 11. ^ Engemann, Wilfried (2011): “Frihed og kristen livskunst”. ISBN 978-87-7003-671-9
 12. ^ Dietrich von Hildebrand, The Art of Living, 2017, The Hildebrand Project
 13. ^ Hansard, Christopher (2005): ”Tibetansk livskunst - bliv en bevidst medskaber af dit liv”. Udgivet af Borgen. ISBN 978-87-21-02527-4
 14. ^ Dalai Lama og Howard C. Cutler: Kunsten at leve lykkeligt. 1999. Vinten
 15. ^ Hahn 2017
 16. ^ Masuno (2019).”Zen”. Michael Joseph Publishing
 17. ^ Masuno, Shunmyo (2019). “Zen”. People’s Press
 18. ^ Yogi 2019
 19. ^ William Hart (2008): Art of living; The Vipassana meditation. Vipassna Research Institute
 20. ^ Shankar, 2014
 21. ^ Gangar 2001 Forlaget Systime
 22. ^ Revers, Andrea & Claudia Härtl-Kasulke (2018): ”Lebenskunst!. Eine Anleitung zur Positiven Psychologie: Einführung für Trainer, Coaches und Personalentwickler”. Beltz, ISBN 978-3-407-36659-7
 23. ^ Schmitz, Bernhard & Jessica Lang & Janina Linten (2017). ”Psychologie der Lebenskunst: Positive Psychologie eines gelingenden Lebens - Forschungsstand und Praxishinweise”.  Springer Verlag, ISBN 978-3-662-55250-6
 24. ^ Se blandt ander Ole Vadum Dahls bog “Coaching - kunsten at leve”, Borgen 2006. ISBN 9788721027247
 25. ^ Svend Brinkmann, Gå glip, 2017, ISBN 9788702245349
 26. ^ Carsten Garff & Bengt Andersen, Kunsten at give slip, Stemningshotellet 2011 ISBN 9788799403417
 27. ^ Deurzen, Emmy Van & Martin Adams (2012). “Eksistentiel terapi”.Hans Reitzels Forlag
 28. ^ “Pædagogikken som livskunst og livslang aflæring”. Det Kongelige Bibliotek 2017: https://ebooks.au.dk/aul/catalog/view/217/157/703-2
 29. ^ https://ebooks.au.dk/aul/catalog/view/209/156/696-3
 30. ^ https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/131
 31. ^ https://ebooks.au.dk/aul/catalog/view/210/153/690-2
 32. ^ https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/238
 33. ^ ISBN 3834003166
 34. ^ Nine to five and after; the feminine art of living and working in the big city. lst ed. Garden City, N.Y., Doubleday. 157 p. Ö Irene Silverman
 35. ^ Karen Stubbs, ISBN 978-0999281338
 36. ^ "Simone de Beauvoir's Feminist Art of Living", Céline Leboeuf Vol. 33, No. 3 (2019), pp. 448-460
 37. ^ Marc Hamer (2019): “Kunsten at fange muldvarpe”. Kristeligt Dagblads Forlag
 38. ^ Liam am Leonard, John Barry, Marius De Geus Emerald Group Publishing, 24. okt. 2013 -
 39. ^ DeGeus, M. (2007), "Towards an Ecological Art of Living", Leonard, L. (Ed.) Utopias, Ecotopias and Green Communities: Exploring the Activism, Settlements and Living Patterns of Green Idealists (Advances in Ecopolitics, Vol. 1), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 26-50.
 40. ^ Tsing 2017
 41. ^ Rohde, Edit (1963). "Livskunst uden filosofi". Kbh.: Spektrum
 42. ^ Rolf Dobelli (2017): ”Kunsten at leve godt”. Kbh.: Kristeligt Dagblads Forlag,
 43. ^ Dobelli, Rolf (2014): ”Kunsten at tænke klart”. Kbh.: Kristeligt Dagblads Forlag, [[Special:Booksources/ 9788774672104|ISBN 9788774672104]] Invalid ISBN
 44. ^ Dobelli, Rolf (2015). ”Kunsten at handle klogt”. Kbh.: Kristeligt Dagblads Forlag, ISBN 9788774672487
 45. ^ Jesper Bay-Hansen, 2014: “Livskunst i praksis”. Forlaget Ella
 46. ^ Jesper Bay-Hansen, Mærk efter, Mindspace 2015. ISBN 9788792542793
 47. ^ Schmid, Wilhelm (2015): ”Kunsten at blive gammel - tid til sindighed og nydelse”. Kbh.: Lindhardt og Ringhof
 48. ^ Larsen, 2016
 49. ^ https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=livskunst&tab=rel
 50. ^ https://www.information.dk/2003/01/vaek-indre-livskunstner
 51. ^ https://m.amtsavisen.dk/artikel/livskunstner-og-humanist
 52. ^ Fx Lars Olsen (2016): “Bjørn Wiinblad - en livskunstner”. Gyldendal
 53. ^ https://nordjyske.dk/nyheder/livskunstner/6ef61a9a-4373-47ce-9190-d1cb1e5f3879
 54. ^ https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/den-største-kunst-er-livskunsten

LitteraturRediger

 • Dræby, Anders (2018): ”Livskunsten. Filosofien om at vågne op til livet”. Kbh.: Akademisk Forlag, ISBN 9788750050827
 • Hahn, Thich Nhat (2017): “The Art of Living”. Rider
 • Hart, William (2008): “Art of living; The Vipassana meditation”. The Vipassana Research Institute. ISBN 8174140085
 • Olsen, Lars (2016): “Bjørn Wiinblad - en livskunstner”. Gyldendal
 • Shankar, Sri Sri Ravi (2014): ”The Art of Being You (The Art of Living)”. ISBN 978-81-921798-8-9
 • Sørensen, Anders Dræby (2016): ”Filosofien mellem livskunst og dødskunst”. Aarhus/København: Statsbiblioteket, ISBN 978-87-7507-366-5
 • Sørensen, Anders Dræby (2016): “Filosofisk livskunst”. Statsbiblioteket. ISBN 978-87-7507-373-3
 • Tsing, Anna Lowenhaupt et al (2017): “Arts of Living on a Damaged Planet: Ghosts and Monsters of the Anthropocene”. University of Minnesota Press
 • Yogi, Maharishi Mahesh (2019): “Science of Being and Art of Living”. Diana