Åbn hovedmenuen

En madkværn er en kværn, som kan findele mad til flydende og pumpbar masse. Nogle madkværne sættes direkte i en køkkenvask (en køkkenkværn) og udleder i spildevandsnettet, men grundet skadedyr er der udviklet lukkede systemer til opbevaring af madaffald, så kværnen pumper madaffaldet ned i en opbevaringstank. I en opbevaringstank kan madaffaldet opbevares i længere tid og derved nedbringe CO2 på transport, og efterfølgende kan madaffaldet udnyttes til bioforgasning, hvorved madaffaldet bliver til en ressource og restaffaldet fra denne proces er slam, der kan anvendes til gødning af marker med fosfor, kalcium og andre vigtige næringsstoffer, der således ikke går tabt i en forbrændingsproces.