Natura 2000-område nr. 74 Husby Klit

Natura 2000-område nr. 74 Husby Klit er et habitatområde (H197), ligger langs en ca. 14 km lang strækning ved vestkysten mellem Nissum Fjord og Vest Stadil Fjord. Det udpegede areal er på i alt 493 hektar hvoraf 192 ha er statsejet, men en del er forsvundet på grund af kysterosion.

Husby Klit
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Holstebro- og Ringkøbing-Skjern Kommune.
Areal 493 ha ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Husby Klit består dels af hvid klit samt forholdsvis store arealer af grå/grøn klit og klithede. I den nordlige ende af området er der fugtige klitlavninger. Længere mod syd er der desuden registreret et mindre areal med enebærklit i forbindelse med andre klitnaturtyper.

Fredning redigér

I området findes to fredede arealer. Det drejer sig om et areal ved Vedersø Klit [1], og et areal ved Husby Klit, som er fredet pga. det smukke og uberørte klitlandskab, hvor der er nem adgang til havet. Fredningen af Husby Klit, der omfatter ca. 559 ha, blev gennemført i 1974 i sammenhæng med fredningen af Vest Stadil Fjord [2].

Videre forløb redigér

Natura 2000-planen blev vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Holstebro- og Ringkøbing-Skjern Kommune, og naturplanen koordineres med vandplanen for Hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord og 1.8 Ringkøbing Fjord,[3] og .

Se også redigér

Eksterne kilder og henvisninger redigér