Åbn hovedmenuen

Nordisk Råd er et samarbejdsorgan for parlamenterne i de nordiske lande, og dermed et central element i den formelle del af det nordiske samarbejde. Nordisk Råd er en pendant til Nordisk Ministerråd, som er regeringernes samarbejdsorgan.

Nordisk Råds flag
Flag
Medlemsstater og regioner i Nordisk Råd (blå).
Medlemsstater og regioner i Nordisk Råd (blå).
Hovedsæde Danmark København
Arbejdssprog
Type Mellemstatslig organisation
Medlemskab
Ledere
Sverige Britt Bohlin
Norge Michael Tetzschner
- Vicepræsident
Norge Martin Kolberg
- Formandskab for Ministerrådet
Norge Norge
Etableret
- Nordisk Råd stiftet
12. februar 1953
1. juli 1962
Nordisk Ministerråd og Sekretariat stiftet
Juli 1971
Areal
- Total
3.493.000 km2 
- Uden Grønland
1.318.412 km²
Indbyggertal
- Anslået 2012
25.880.000[1]
7,2/km²
Uden Grønland:
18,9/km2 
Valuta
Hjemmeside
www.norden.org

Nordisk Råd blev oprettet i 1952 og omfatter de fem nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de tre selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Rammerne for Nordisk Råd er fastlagt i Helsingforsaftalen fra 1962. Rådets formål er at bevare og udvikle det nordiske samarbejde inden for retsvæsen, kultur, samfærdsel, miljø, sociale og økonomiske forhold.

Nordisk Råd uddeler hvert år følgende priser:

Priserne er på 350.000 danske kroner og uddeles i forbindelse med Nordisk Råds årlige session.

OrganisationRediger

RolleRediger

Nordisk Råd tager initiativer og er rådgivende i spørgsmål der vedrører det officielle nordiske samarbejde. Rådets beslutninger er ikke bindende for medlemslandene og skal således først godkendes i de lokale parlamenter.

SammensætningRediger

Nordisk Råd består af 87 medlemmer. Parlamentarikerne i forsamlingen udpeges af parlamenterne i de nordiske stater og selvstyreområder.

Hver af de større nordiske stater har tyve pladser i rådet, mens Island har syv. De tre selvstyrende områders pladser går fra moderlandets andel. Færøerne og Grønland har hver to medlemmer, der indgår i den danske delegation, mens Åland har to medlemmer, der indgår i den finske delegation. Sammensætningen af Nordisk Råd er således:

 • Danmark (16)
  • Færøerne (2)
  • Grønland (2)
 • Finland (18)
  • Åland (2)
 • Island (7)
 • Norge (20)
 • Sverige (20)

Kongeriget Danmarks delegationRediger

DanmarkRediger
FærøerneRediger
GrønlandRediger

SessionerRediger

 
Olga P. Berthelsen ved Nordisk Råds session i Stockholm 2009.

Hvert år mødes Nordisk Råds plenarforsamling til session. Plenarforsamlingen er rådets øverste besluttende myndighed og består af de 87 medlemmer af Nordisk Råd samt en repræsentant for hver af de nordiske landes regeringer (uden stemmeret). De nordiske lande skiftes til at arrangere Nordisk Råds session.

Plenarforsamlingens opgaver er:

 • at vedtage anbefalinger og udtalelser
 • at godkende budgetterne for Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd
 • vælge Nordisk Råds præsident, præsidium, udvalgsformænd og kontroludvalg

Udvalg og partigrupperRediger

Nordisk Råd arrangerer hvert år et temamøde om et aktuelt emne. Derudover foregår rådets arbejde mellem sessionerne i de fem udvalg:

 • Kultur- og uddannelsesudvalget
 • Velfærdsudvalget
 • Medborger- og forbrugerudvalget
 • Miljø- og naturresurseudvalget
 • Erhvervsudvalget

Og i de fem partigrupper

At oprette en partigruppe kræver mindst fire medlemmer fra mindst to lande[2]. En del af Nordisk Råds medlemmer er ikke tilknyttet nogen partigruppe.

Ledelse og budgetRediger

Rådet ledes af et præsidium på tolv menige medlemmer og en præsident der vælges af for ét år ad gangen af plenarforsamlingen. Præsidentposten går på skift mellem de fem lande.

Præsidiets vigtigste opgaver er:

 • at behandle overordnede politiske og administrative sager
 • at behandle udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål
 • at have kontakt til nærområder samt regionale og internationale organisationer.
 • Nordisk Råds budget

Nordisk Råds sekretariat ligger i København på samme adresse som Nordisk Ministerråds sekretariat. Derudover har hver delegation et sekretariat i de nationale parlamenter.

Nordisk Råd finansieres af bidrag fra de nordiske parlamenter. Budgettet er på ca. 30 millioner danske kroner om året (2005).

Se ogsåRediger

ReferencerRediger

Eksterne henvisningerRediger