Portal        Projekt:Kristendom        Deltagere        Kategori:Kristendom    
Redigér  

Portal om KristendomKristendom er en monoteistisk religion med centrum i Jesus fra Nazaret, der betragtes som Guds søn og menneskets frelser. Kristendommens centrale dogmer bygger på Bibelens budskab. Kirkens medlemmer kaldes kristne. Kristendommen lærer, at jøden Jesus er Kristus (eller Messias) og har sit udspring i jødedommen. Kristendommen øgede sin indflydelse i Middelhavsområdet i de første århundreder e.Kr., og har siden bredt sig til det mest af verden pga. missionsvirksomhed. I dag er kristendommen den største af verdens religioner med omkring 2,1 milliarder tilhængere på verdensplan eller rundt regnet en tredjedel af hele menneskeheden.


Redigér  

Udvalgt artikelBjergprædikenen af Carl Bloch.
Bjergprædikenen af Carl Bloch.

Narrativ teologi er en kristen teologisk retning, der udviklede sig i 1970'erne, og som tager udgangspunkt i, at kristne fortællinger især i Bibelen er det grundlæggende for den kristnes selvforståelse frem for opsummeringer eller sammenfatninger af trosindholdet i trosbekendelser, etik og lovbud; disse kommer først efter at være indført af fortællingen. Som eksempel kan nævnes, at den apostolske trosbekendelse ville være uforståelig, hvis den ikke opfattes som en essens af hele Bibelens forkyndelse.

Den kristne grundfortælling er den historie, hvori Gud identificeres. Bibelen fremstår her som en samlet fortælleenhed, som én grundfortælling sammensat af flere enkeltfortællinger, omend det også her gælder, at det ikke er muligt at udlede den samlede opfattelse af Gud alene ved bibelfortolkning; også for Guds vedkommende bliver der forhold tilbage, som ikke lader sig udlede alene ved bibelforståelse. Gud er andet og mere end, hvad der har fundet vej til og udtrykkes i Bibelen. (Læs mere..)


Redigér  

Kristendommens skrifterBibelen (gr. βιβλία biblia "bøger") er betegnelsen for de grundliggende kanoniske skrifter i bl.a. jødedommen og kristendommen, dog er den jødiske bibel, også kaldet Tanakh, ikke identisk med den kristne bibel, som beskrives her. Desuden er der inden for kristendommen variationer i antallet og indholdet af Bibelens bøger.

Den kristne bibel er inddelt i to hoveddele. Den første del, Det Gamle Testamente, er næsten identisk med den hebraiske bibel, og blev oprindeligt inddelt i tre hoveddele Torah (Loven), Nevi’im (Profeterne) og Kethuvim (Skrifterne). Den anden hoveddel, Det Nye Testamente, indeholder de særligt kristne skrifter, og er skrevet i det første århundrede e. Kr. Bibelen indeholder i nogle kirkesamfund yderligere de Deuterokanoniske Bøger, som i den katolske og ortodokse kirke medregnes til Det Gamle Testamente, men som generelt ikke regnes for kanoniske af jøder og protestanter, og i de fleste protestantiske bibler udelades de da også helt. De deuterokanoniske skrifter findes bl.a. i Septuaginta, den tidligste græske oversættelse af Tanakh med rødder helt tilbage til det 3. århundrede f.Kr., der bl.a. udgjorde de første kristnes bibel, hvorimod apokryferne ikke er at finde i den hebraiske bibel.

Bibelen indeholder skrifter af mange forskellige genrer som for eksempel jura, poesi, historie og profeti. Bibelens bøger inddeles i protestantisk tradition i to testamenter, 66 bøger, 1.189 kapitler og 31.173 vers. Denne opdeling var ikke at finde i de oprindelige tekster, men er kommet til efterhånden som det på grund af deres religiøse brug blev nødvendigt at kunne henvise mere nøjagtigt til steder i teksterne.

Bibelen er den bog i verden, som er oversat til flest sprog. Den 31. december 2006 er hele Bibelen oversat til 429 forskellige sprog og dele af Bibelen, oversat til i alt 2.426 sprog.


Redigér  

Udvalgt missionKlosteret for den hellige Moses fra Abyssinien (Dair Mār Mūsā al-Habaschi) er en af den syriske kirkes helligdomme, og det ligger tæt ved An Nabk, som var en af de fem byer, hvor Østerlandsmissionen virkede fra 1905

Østerlandsmissionen var en dansk missionsvirksomhed, der havde sin arbejdsmark i Syrien, i Qalamoun-distriktet nordøst for Damaskus, med byerne Deir Atiyeh, An Nabk, Karjatèn, Yabrud, Hafar og Sadad som missionsstationer, hvortil Damaskus kom i 1921.

Qalamoun-distriktet er på ca. 2.000 km2 udpræget højland med et for europæere ret usundt klima. Den fastboende befolkning i distriktet ansloges til ca. 150.000; hertil kom så beduinerne, som strejfede om i større og mindre flokke og jævnlig foretog plyndringer og overfald rundt omkring. Sproget var arabisk. Der var store religiøse modsætninger mellem muslimerne, som udgjorde 3/4 af hele befolkningen, på den ene side, og de forskellige indbyrdes uenige og stridende kristne samfund - græsk-ortodokse, syriske og katolske kristne - på den anden side.

Blandt de kristne inden for den græsk-ortodokse og den syriske kirke var det lykkedes romerkirken at vinde en del tilhængere således, at der blev dannet »unerede« samfund, der anerkendte Roms og pavens overhøjhed, men i øvrigt havde fået lov til at beholde de fleste af deres ejendommeligheder: kirkesprog, ritual, fester og helgener - ja endog gifte præster.


Redigér  

Lovende artikler


Redigér  

Gode artikler


Redigér  

Kirkesamfund
Redigér  

Aktuel højtid
Jesu indtog i Jerusalem. Malet af Pietro Lorenzetti.
Den sidste nadver skærtorsdag.

Påske er den største jødiske fest og den vigtigste og ældste kristne fest. Oprindeligt var det en gammel israelitisk fest fra nomadetiden, hvor man fejrede foråret og kvægets frugtbarhed. Den kristne fest fejrer Kristi opstandelse.


Redigér  

Vidste du at...
Redigér  

Kategorier


Redigér  

Portalansvarlige


Bibelske begivenheder


Liturgi og højtider


Teologi


Kirke- og kristendomshistorie

Perioder: Urkristendommen · Oldkirken (ca. 100-450) · Kirken i Middelalderen (ca. 450-1500) · Reformation (ca. 1500-1600) · Kirken efter reformationen (ca. 1600- )

Emner: Urmenigheden i Jerusalem · Apostelmødet i Jerusalem ·


Kirkens organisation


Kunst og arkitektur