Skærbækværket

gas/oliefyret kraftvarmeværk ved Kolding Fjords munding

Skærbækværket er et dansk træflisfyret kraftværk ved Skærbæk i Sydjylland. Omlægningen til flisfyring blev iværksat 7. maj 2017,[1] og anlægget anvender ifølge de lokale fjernvarmeværker resttræ fra skovbrug og savværker.[2] Værket producerer elektricitet og fjernvarme. Operatøren, af værket, er Ørsted A/S.

Skærbækværket
Skærbækværkets indgang
Skærbækværket, juli 2014, set fra Løveode i Sønder Stenderup

Det var tidligere kombineret gas- og oliekraftværk, og havde da en installeret produktionskapacitet på 392 MW.

HistorieRediger

Skærbækværket var i starten et interessentskab, der blev stiftet i 1945, af kommunerne Kolding, Fredericia, Horsens, Odder, samt nogle selskaber i oplandet, med det formål at levere energi til området. I 1951 indviede selskabet så selve kraftværket; Skærbækværket.[3]

Anlægget er sidenhen blevet ombygget og flere dele er nu nedlagt. I dag er det kun Blok 3, der er aktiv og brændselstypen er hovedsagelig naturgas. Olie bruges kun til opstart og som reservebrændsel.[4] Værket producerer elektricitet til højspændingsnettet og leverer fjernvarme til Trekantområdet. Skærbækværkets Blok 3 blev sat i drift i 1997 og leverede samme år en virkningsgrad på 49% ved ren elproduktion. Det var verdensrekord for naturgasfyrede anlæg og anlægget er i dag et af verdens mest effektive kraftværker, med en samlet udnyttelsesgrad på 93%.[4] Akkumulatortanken til opbevaring af fjernvarmevandet, er 47,5 m høj og 28,5 m i diameter, og kan rumme ca. 25.000 m³ vand, med en temperatur på op til 120 °C.[4]

Værket udledte 769.047.320 kg CO2 i 2010 og udledningen var faldet til 521.906.000 kg i 2011.[5]

Elektricitet og fjernvarmeproduktionRediger

Den grundlæggende proces, er at omdanne energien i naturgassen til fjernvarme og elektricitet.

Naturgassen kommer til værket i en rørledning, direkte fra Nordsøen, med et tryk på 65-80 bar. Dette tryk udnyttes til at lave elektricitet og det sker med en elektrisk generator, der er tilkoblet en ekspansionsbeholder. Denne proces får trykket til at falde og naturgassen ledes videre ind til kedlens 16 brændere. Forbrændingen skaber meget varmeenergi og det omsættes til damp, der under høj tryk, ledes ind i dampturbinen. Dampen får turbinens skovle til at rotere og den tilkoblede generator producerer selve elektriciteten.[4] Hvis behovet for fjernvarme er større end behovet for elektricitet, kan dampen tages ud på vej gennem turbinen og bruges til fjernvarmeproduktion i fjernvarmevekslerne og hvis behovet er omvendt, kan dampen tages ud og bruges til elproduktion, hvor dampen forlader turbinen efter lavtryksdelen. Dampen kondenseres i kodensatoren, hvor kølevandet er vand hentet fra Kolding Fjord. [4]

Til disse processer bruges der årligt ca. 280-310 mio. Nm³ naturgas og ved fuldlast bruges der ca. 76.800 Nm³ i timen, hvilket svarer til 120 tons naturgas i timen.[4]

Værkets tekniske dataRediger

Tekniske nøgletal for Blok 3;[4]

 • Max. elproduktion(netto) 392 MW
 • Max. fjernvarmeydelse 444 MJ/s
 • Gasforbrug ved fuldlast/time 76.800 Nm³
 • Damptryk 290 bar
 • Damptemperatur 580 °C
 • Akkumulatortank 5500 GJ. Hvilket svarer til 8 timers forbrug på en vinterdag.

Andet infoRediger

I Kolding Fjord lige ud for værket, har det været et godt sted at fiske efter ørreder, da de søgte ind mod det lune vand, der blev udledt fra værket. Da det kun er temperet vand, der udledes i dag, er denne fordel nu forsvundet.[6]

I 2005/2006 blev der første gang observeret en stationær vandrefalk på Skærbækværket, som havde fast overnatningsplads på den østlige skorsten. Værket satte så, i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening en falkekasse op på Blok 2. Falkekassen har været forladt og bosat flere gange, men så sent som i 2012, er der dukket et falkepar op. [7]

Ved opførelsen af Skærbækværket blev der lukket flere lokale elektricitetsværker, heriblandt Elektricitetsværket, Sct. Jørgens Gade i Kolding.

Poul Gernes har udsmykket dele af Skærbækværket.[8]

KilderRediger

 1. ^ Nu leverer Skærbækværket til fjernvarmenettet 24. maj 2017 på energy-supply.dk hentet 5. maj 2021
 2. ^ Træflis til Skærbækværket er udelukkende resttræ tvis.net 2021-01-19
 3. ^ www.denstoredanske.dk Gyldendals encyklopædi. Hentet 28-12-2012.
 4. ^ a b c d e f g ipaper.ipapercms.dk Brochure om Skærbækværket. Udgivet af DONG Energy. Hentet 29-12-2012.
 5. ^ www.dongenergy.com Skærbækværkets grønne regnskab. Hentet 29-12-2012.
 6. ^ www.lystfiskeri.dk Anmeldelse af fiskepladsen. Hentet 30-12-2012.
 7. ^ www.dof.dk Infoside om falkene på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. Hentet 29-12-2012.
 8. ^ www.kolding.dk Infoside om Poul Gernes, på Kolding Kommunes hjemmeside. Hentet 30-12-2012.

Eksterne henvisningerRediger

Koordinater: 55°30′42″N 9°37′0″Ø / 55.51167°N 9.61667°Ø / 55.51167; 9.61667