Skabelondiskussion:Sammenskrives

Restaurering af sammenskrivnings-skabelonerneRediger

Dette indlæg samler diskussionen for ialt 7 redigeringer.

OverblikRediger

De nu tidligere skabeloner benytter op til 2 unavngivne parametre samt to navngivne parametre.

Første unavngivne parameter
 • er navnet på en artikel
{{Sammenskrives}}, {{SammenskrivesTil}}, {{SammenskrivesFra}}
Andet unavngivne parameter
 • er en kort begrundelse
{{SammenskrivesTil}}
 • eller navnet på en artikel
{{SammenskrivesFra}}
Den navngivne parameter
 • er |dato=
{{Sammenskrives}}, {{SammenskrivesTil}}, {{SammenskrivesFra}}
 • og |navnerum=
{{Sammenskrives}}, {{SammenskrivesTil}}, {{SammenskrivesFra}}

OvervejelserRediger

Skabelonerne er indtil for nylig forblevet udokumenterede. De nuværende skabeloner giver et flertydigt indtryk, ihvertfald når man er ved at skrive dokumentationen, og de trænger til en opstramning.

Specielt er det
 • unødigt begrænsende at skabelonerne kun kan omfatte to artikler
 • uhensigtsmæssigt at diskussions-linket altid er forskelligt
 • uhensigtsmæssigt at kunne angive navnerum

En mere diskret problematik er den manglende dokumentation. Den er også svær at skrive når skabelonkoden ikke er helt entydig.

Det andet unavngivne parameterRediger

Det andet unavngivne parameter i {{SammenskrivesFra}} giver ingen mening.

Artiklen |1= er foreslået skrevet ind i |2=

Udelades |2= kommer der til at stå

Artiklen |1= er foreslået skrevet ind i denne artikel

Det andet unavngivne parameter i {{SammenskrivesTil}} er en kort begrundelse. Den praksis giver mening og er foreløbigt heller ikke blevet antastet - men findes altså kun på {{SammenskrivesTil}}.

NavnerumRediger

Parameteret navnerum findes på alle de nuværende skabeloner.

{{SammenskrivesFra}}, {{SammenskrivesTil}}
 • {{{navnerum|:{{NAMESPACE}}}}}:{{{1}}}
{{Sammenskrives}}
 • {{{navnerum|{{NAMESPACE}}}}}:{{{1}}}

I alle tilfælde benævnes siden som en artikel, hvilket bliver misvisende når navnerummet er en kategori, en skabelon eller et modul.

At sammenskrivning sker på tværs af navnerum er - jvf skabelonkoden - ikke en umulighed. Men er det hensigtsmæssigt? Undtagelsesvist kan der 'importeres' tekst fra artikel navnerummet til Wikipedia: eller Hjælp:, og vice versa (ex historik Wikilink samt Administrator (Wikipedia) - dog uafklaret) Sammenskrivning mellem Hjælp: og Wikipedia: er umiddelbart nærliggende, i og med der ikke er en klar afgrænsning, mht artikel-indhold, mellem de to. Jeg kender ikke til nogle eksempler men det betyder jo ikke at der ikke er nogen, eller ikke vil komme nogen fremover. Som et tankeeksperiment er der egentlig ikke noget der forhindrer eller umuliggør de ovennævnte tilfælde eller i det hele taget sammenskrivninger på tværs af flere andre mulige navnerum: modul ↔ skabelon; artikel ↔ skabelon; artikel ↔ kategori; artikel, skabelon ↔ modul; artikel, modul ↔ skabelon.

Men det der også er væsentligt at have med i betragtningen er at artiklerne på Wikipedia, altså de der ligger i artikel-navnerummet, burde kunne hvile i sig selv og præsentere en digital form for encyklopædi. Wikipedia er et teknisk projekt, men indholdet i mange af de encyklopædiske artikler vedkommer jo ikke teknik og teknologi som så, så Wikipedia er også bare en encyklopædi, hvor tekniske meddelelser ofte kan virke irrelevante og forstyrrende.

På trods af at sådanne meddelelser virkelig er relevante, i og med Wikipedia nu engang netop er et teknisk projekt.

Med hensyn til forslag der omfatter artikel-navnerummet er det også et argument for ikke at blande navnerum sammen når det der stiles mod faktisk er et et sletningsforslag.

Med hensyn til forslag der ikke involverer artikel-navnerummet vil det være mere rimeligt at nyoprette en eller flere skabeloner til det/de formål, hvis der er et behov for det.

Hvorfor ikke en varslet redigering?Rediger

Der er noget ved en varslet redigering der kan få en diskussion til at trække i langdrag, og det er spekulationerne over hvis nu artiklen var på den eller den måde så kunne man gøre det eller det. Og, kun i bedste fald vil diskussions-deltagerne kunne stå ved deres indlæg, forstået som at redigere artiklen på den eller den måde. Nogen gange er det sikkert rimeligt, og det har noget at gøre med redigeringens kontroversialitet; hvorvidt det er rimeligt at foreslå en redigering i stedet for at redigere og begrunde. For, det er virkelig bedst kun at redigere når man føler sig sikker. Motivet for at skrive en begrundelse for redigeringen er at imødegå de standpunkter der kunne gå imod redigeringen.

Omredigeringen hér synes på flere måder kontroversiel

 • Dels drejer det sig om 7 sider der er redigeret på samme tid.
 • Dels drejer det sig om skabeloner (3 ud af 7).

Det er langt fra meget udbredte skabeloner, men trods alt alligevel omkring 900 sider - iflg WP:O - der berøres. Skabelonerne kan, i et trendy sprogbrug, siges at være meta-skabeloner. Deres indhold uddyber ikke artiklens faglige eller informative indhold. Helt meta- bliver det ikke, for skabelonernes formål retter sig faktisk mod artiklens faglige eller informative indhold, men på en generel og primært kritisk måde. Deres funktion er af den grund også midlertidig, dvs de er ikke beregnet som blivende bestanddel af en artikel. At redigere den slags skabeloner er klart nok ikke det samme som at redigere en artikel, men derfor ikke kontroversiel.

Men det er fornuftigvis mere kontroversielt at lade skabelonerne stå til.

ImplementeringRediger

Implementeringen falder i fire dele.

1. delRediger

En ret lang indledende proces - små to måneder. Efter at være blevet opmærksom på de nu tidligere skabeloners krinkelkroge, den manglende dokumentation og de muligheder og ikke-muligheder som sammenskrivninger omfatter - herunder også et kig på en:Template:Merge og de:Vorlage:Redundanztext - ligger udfordringen klar.

2. delRediger

Der er noget uklarhed omkring både det andet unavngivne parameter og parameteret for navnerum, men efter nogen tids spekulation viser det sig muligt at komme om usikkerheden, bla ved at bruge parserfunktionerne if og ifeq

Omredigeringen af skabelonerne er først ad hoc, og forudsat der tages højde for det andet unavngivne parameter og parameteret for navnerum.

Afsluttet en god samling skabelonkode og dokumentations-tekst senere.

3. delRediger

Dernæst omredigeringen af skabelonerne. Det foreløbige udgangspunkt er at |navnerum= bibeholdes. Redigerings-projektet omfatter følgende

Samt dette indlæg

Afsluttet dags dato.

4. delRediger

Den sidste del består i at se tiden lidt an og rette eventuelle fejl. Restaureringen er bagudkompatibel så hvis der er nogen sider/forslag hvor skabelonen ikke længere virker, er det en fejl. Rapportér gerne hvis du falder over sådan en.

Restaureringen indvirker også på den gængse og som nævnt udokumenterede praksis, men det kommer mest til udtryk på dokumentations-siderne - evt også hvis du går igang med at læse skabelonkoden. Der er flere alternativer til sammenskrivnings-skabelonerne. Eksempelvis kan det være en god ide at nøjes med et diskussions-indlæg når artiklen er aktiv. Det er også en mulighed bare at gå igang med redigeringen uden at spørge først. Det er nævnt på alle dokumentations-siderne at oprettelsen af et sletningsforslag er mere hensigtsmæssig, når det altså er hensigten at den givende artikel skal slettes. Endelig er der brugt nogle ord på det tilfælde hvor den der indsætter en sammenskrivningsskabelon faktisk ikke har til hensigt at redigere sammenskrivningen - det relaterer sig klart nok til perspektivet kvalitetsmærkning, men der er stadigvæk lidt tvetydighed i det tema. Måske kan dette aspekt bedre indlemmes i ex {{uencyklopædisk}}, {{indforstået}}, {{tætpå}}, så vi undgår sammenskrivningsskabeloner så at sige vedligeholdes på en artikel.

NavnerumRediger

Mest konkret er det oplagt at komme om ved navnerums-parameteret, der formentlig er i brug på nogle af de mange sider der allerede har en af de tre skabeloner. {{Sammenskrives}} er den eneste af de (nu) nuværende skabeloner hvor |navnerum= nødvendigvis må angives. Når der ikke er nogen af de nuværende sammenskrivnings-forslag der går på tværs af navnerum, kan skabelonkoden forenkles lidt.

Vil det mon være en god ide også at oprette en skabelon der er målrettet andre navnerum end artikel-navnerummet, evt 1 for Modul/Skabelon/Kategori "Teknisk Sammenskrivning" og 1 for Wikipedia/Hjælp "Intern Sammenskrivning"?

Huskeliste
Antal udenfor artikel-navnerummet:?
Tjek hvordan/om navnerum-parameteret er benyttet
Antal:?
Antal m. begrundelse:?


KommentarerRediger

Hej Sechinsic, det er et imponerende arbejde du har lavet her. Jeg har læst hele din vejledning i Hjælp:Sammenskrivning, der også virkelig trængte til at blive udvidet. Jeg interesserer mig tilfældigvis også for sammenskrivninger for tiden. Der ligger jo flere hundreder i Kategori:Sammenfletningsforslag som jeg så småt er gået i gang med. Jeg har også forsøgt at forbedre dokumentationen for skabelonen {{Sf}}, der kan bruges til at henvise til et formelt sammenskrivningsforslag på Wikipedia:Sammenskrivningsforslag fra de diskussionssider, der hører til artiklerne foreslået sammenskrevet. Jeg har beskrevet i detaljer, hvordan {{SammenskrivesFra}} og {{SammenskrivesTil}} anvendes her. Faktisk fungerede dette par sammen således at de linkede til en fælles diskussionsside (ved den givende artikel).

Mit forslag er nu at gå lidt langsommere frem. Dit arbejde kan jo genfindes vha. historiksiderne, så intet er spildt. Jeg har arbejdet en del med artikler om dyr og planter, hvor man ofte bruger skabelonen {{Taksoboks}} og {{Taxobox2}}, hvor den første (trods navnet) er den nyeste og kan lidt mere end den anden. Man er ved at udfase brugen af Taxobox2. På samme måde tænkte jeg vi kunne gøre med sammenskrivningsskabelonerne, for der er jo et stort antal artikler, der bruger dem i øjeblikket. Jeg har lagt mærke til at {{Sammenskrives}} nu viser teksten "Artiklen A er foreslået skrevet ind i B" i stedet for "Denne artikel er foreslået sammenskrevet med B", hvilket jo ikke er helt det samme. Desuden henviser {{SammenskrivesTil}} nu ikke længere til samme diskussionsside som {{SammenskrivesFra}}. Det er i øvrigt godt, at det bliver muligt at foreslå mere end to artikler sammenskrevet.--Weblars (diskussion) 24. maj 2016, 19:43 (CEST)Svar[svar]


@Bruger:Weblars: Det med den faste diskussions-side på den tidligere version af SammenskrivesTil/Fra havde jeg overset. Det er jo heller ikke dokumenteret og jeg kunne først heller ikke se det skulle gøre så meget der nu er nogle flere muligheder for at angive hvor et forslag diskuteres - hvis de da diskuteres. Netop det - altså at de ikke diskuteres - er lidt af en pointe. For når et forslag måske engang kommer til at blive diskuteret kan det være en kilde til forvirring at diskussions-stedet ikke oprindeligt er blevet registreret, ved indsættelse af skabelonen.
Selvom det også er endnu et punkt at føje til overvejelserne om skabelonernes uenshed, så er det faktisk en god praksis som nu også er indarbejdet i restaureringen.
Der findes nu {{SmskrSkabelon}}, {{SmskrTilSkabelon}} og {{SmskrFraSkabelon}} - de giver pt samme kategorisering som sammenskrivningsskabelonerne for artikelnavnerummet. {{SmskrTilSkabelon}} og {{SmskrFraSkabelon}} er kun oprettet som midlertidige - deres dokumentation henviser til Skabelon:SmskrTilSkabelon/doc.
Jeg har arbejdet videre med skabelonkoden som faktisk fejlede udenfor artikelrummet. Alle kategoriserede sider er nu enten med ns=0 (artikel) eller ns=14 (kategori), men både modtagende og givende artikel *kan* være med andet navnerum. Når det er tilfældet gives *nu* en informativ fejlmeddelelse, og artiklen kommer i Kategori:Sammenskriv navnerum.
Jeg forstår ikke helt dit forslag om at gå langsommere frem, da det du jo foreslår er en tilbagestilling, og nærmere betegnet er at gå langsommere tilbage : ) Sechinsic (diskussion) 28. maj 2016, 03:47 (CEST)Svar[svar]
Hej Sechinsic, tak for dit svar. Det ser ud til, at diskussionssiden er fælles, når man bruger SammenskrivesTil og SammenskrivesFra, men det er blot den forkerte diskussionsside. Se f.eks. Isothecium, hvor vi begge har skrevet vores mening fornylig om en sammenskrivning. Mon det er noget der kan rettes? Et andet spørgsmål: Kunne man indføje et "og" mellem artikelnavnene når {{Sammenskrives}} anvendes? Lige nu anvendes et komma, f.eks.: "Artiklerne Forening, Klub er foreslået sammenskrevet" (se Forening). Det kunne også være fint at få testet skabelonerne grundigt, for at se om der er andre ting der bør rettes. Hvis tingene kommer til at virke, er der ingen grund til en tilbagestilling af skabelonerne. --Weblars (diskussion) 29. maj 2016, 09:43 (CEST)Svar[svar]
Jeg tror godt jeg forstår hvad du mener med den diskussions-side. Ifølge dokumentationen står der indtil videre ikke noget om linket, men den funktion du omtalte i din første kommentar er jo indarbejdet. Til gengæld virker hverken "vurdering" eller "forslag" fra "SammenskrivesTil/Fra", paramtrene står heller ikke nævnt i dokumentationen - men nok i dokumentationen for "Sammenskrives". Det er såmænd helt tilsigtet, idet disse skabeloner bør udfases. Jeg har ad hoc fikset billedvisningen i "Sammenskrives" og rettet parametrene i Hydrogenion så du kan se den forventede funktion (derimod har jeg fjernet skabelonen fra "isothecium", jvf vores diskussion der). Komma'et må jeg lige tænke over - dvs jeg foretrækker faktisk komma'et. Sechinsic (diskussion) 3. jun 2016, 16:30 (CEST)
Tak for svaret, jeg skal nok vende tilbage senere med flere kommentarer.--Weblars (diskussion) 4. jun 2016, 11:49 (CEST)

Parametre som substantiverRediger

Jeg synes alle parametre skal holdes som substantiver: altså |begrund= til |begrundelse= Det er lettere at huske end at en af dem skal være som opfordring i bydeform. -- Mvh PHansen (diskussion) 3. jun 2016, 17:36 (CEST)

Foreløbigt søger jeg at holde parametrene så korte som muligt. Din nylige tilføjelse af "begrundelse" det ene sted og "motivering" det andet sted var ihvertfald ikke optimal: ) (Jeg har sat dit afsnit under kommentarer istedet, håber det er ok) Sechinsic (diskussion) 3. jun 2016, 17:56 (CEST)

'Motivering' havde jeg fra den svenske universalskabelon Mall:Brister, men 'begrundelse' er bedre.
Det kunne jo være dit næste projekt at lave en sådan modulbaseret universalskabelon?
-- Mvh PHansen (diskussion) 3. jun 2016, 18:24 (CEST)

Der er sørme nok at gøre rundt med i det igangværende. Men tanken har strejfet mig at hive alle de if's og ikke mindst tuborg-klammer over i et modul. Måske .. Sechinsic (diskussion) 3. jun 2016, 18:49 (CEST)

Næste rundeRediger

Efter nogen fejlsøgning lykkedes det endelig at få {{Sammenskrives}} til at virke nogenlunde korrekt (igen); men nu er den også fuldt dokumenteret, og med et par ekstra muligheder.

Undervejs blev det for fristende at tilføje en skabelon målrettet sammenskrivningen, eller samredigeringen, af skabeloner, {{SmskrvSkabelon}}, og tillige blev {{Sammenskrives}} tilføjet en fejlmeddelelse, der vises når den indsættes i ns=10 - skabelon-navnerummet. Nuværende dokumentation tager højde for dette, og de skabeloner der findes under Kategori:Sammenfletningsforslag kalder nu "SmskrvSkabelon". En fejlmeddelelse der skulle vises også når det ene unavngivne parameter der angiver sidenavn hører til et andet navnerum end den side hvorfra {{Sammenskrives}} kaldes, fungerer til gengæld ikke. Det kunne nok gøres, men da det er midlertidigt - se videre Hen mod den næste status - er det ikke værd at gå til parentetiske yderligerheder hér.

Den faktiske statusRediger

Kategoriserede sider er i ns=0 (artikler), ns=10 (skabelon, ca.25 stk) og ns=14 (kategori, ca.5 stk.)
Skabeloner i brug: {{Sammenskrives}}, {{SmskrvSkabelon}} samt {{SammenskrivesTil}}, {{SammenskrivesFra}} der nu kalder {{Sammenskrives}} (samt et ukendt antal skabelon-omdirigeringer, ex {{Sammenskrivestil}})
Øvrigt: fejlmeddelelse fra {{Sammenskrives}} når den indsættes på en skabelon (men ikke når den linker til forskellige navnerum) og dokumentation der beskriver skabelonerne samt en opdateret hjælpe-side, Hjælp:Sammenskrivning

På skrivebordetRediger

Det viser sig at navnerums-problematikken, heldigvis, er mere principiel end reel. Af de ca 900 kategoriserede sider er der henved 30 som er udenfor artikel-navnerummet. Det har så ført til det følgende:

 • To delvist midlertidige skabeloner: {{SmrSkabelon}} og {{SmrKategori}}, samt deres tilhørende, og blivende, dokumentations-sider.
Det er hensigten de skal fungere ved at kalde {{Sammenskrives}}, men i første omgang er de skrevet som selvstændigt fungerende skabeloner. Årsagen er den diagnostisk motiverede fejlmeddelelse fra {{Sammenskrives}} - den som ikke virker, men altså alligevel stadig er indredigeret ..

Hen mod den næste statusRediger

Indredigeringen af de nævnte skabeloner, dokumentations- og hjælpe-sider forudsætter lidt efterprøvning samt den mere overkommelige ændring af skabelon-navn og tilføjelsen af 1 eller 2 parametre på de ca.5 kategori-sider og de ca.25 skabelon-sider. Udover de nævnte nye sider omfatter dette batch også en opdatering af {{Sammenskrives}} samt dokumentationen og hjælpe-siden.

 • Implementeringen skulle egentlig lede hen mod udfasningen af {{SammenskrivesTil}}, {{SammenskrivesFra}}, inklusive deres dokumentation, idet bevæggrunden for de to skabeloner synes vanskelig at forstå og den mere konkrete funktion - billedvisning og formulering af meddelelse - er indarbejdet i den opdaterede version af {{Sammenskrives}}. Men, der har jeg nok siddet for meget bøjet over dokumentationen - dvs den dokumentation der først nu er kommet på bordet. At bevæggrunden ganske enkelt er at de ikke behøver navngivne parametre var ikke faldet mig ind, og den tidligere version af "Sammenskrives" behøvede jo heller ingen navngivne parametre. Man kan komme langt med unavngivne parametre, og det er måske værd at overveje en discount-udgave af "sammenskrives", det har jeg ikke helt set mig sikker på.
 • Implementeringen er ikke bagudkompatibel, idet der gives fejlmeddelelse fra {{Sammenskrives}} når skabelonen indsættes udenfor artikelnavnerummet. Der vil heller ikke være nogen kategoriserede sider udenfor artikel-navnerummet der kalder {{Sammenskrives}} og implementeringen er - i netop de tilfælde - kompatibel med (næste) status
 • Det er til gengæld muligt at nogle sider der ikke er kategoriseret under Kategori:Sammenfletningsforslag befinder sig udenfor artikel-navnerummet (sic). Alene vha skabelon-kode er det (vist) ikke muligt at få kategoriseret disse, og det er faktisk også mere relevant (sic) at få kategoriseret de artikler der annoncerer samredigering med sider undenfor artikel-navnerummet. De vil (forhåbentlig) kunne findes under Kategori:Sammenskriv navnerum. Men, i de tilfælde er implementeringen ikke kompatibel med status, da der udover kategoriseringen, som kun vil omfatte "Sammenskriv navnerum", kun vises en fejlmeddelelse. Det er (sådan bare) forventet det drejer sig om meget få artikler.
Plan
 • DEL 1   Gjort• annoncér (dette indlæg) • afprøv delvis ny skabelon (SmskrvSkabelon→SmrSkabelon) • implementer delvis ny skabelon
 • DEL 2   Gjort• afprøv og opret SmrKategori SmrNavnerum • implementer SmrKategori • afprøv og opdater "Sammenskrives" (forudsætter *kun* ns=0)
 • DEL 3 (efter næste status) • afprøv "Sammenskrives" som fælles-skabelon for SmrSkabelon og SmrKategori • implementering forudsætter hundredevis tilretninger • medfører opdateret "Sammenskrives" • medfører evt sletningsforslag, men under alle omstændigheder omredigering af, SammenskrivesTil SammenskrivesFra Sechinsic (diskussion) 3. jun 2016, 21:53 (CEST)

Ajourført Sechinsic (diskussion) 4. jun 2016, 16:26 (CEST)

Kommentarer (2)Rediger

Se også første kommentarer, Sechinsic (diskussion) 3. jun 2016, 21:53 (CEST)

Det er godt, at du har fået rettet en del småfejl. Jeg synes det er vigtigt, at de skabeloner der i øjeblikket bruges rundt omkring stadig virker som da de oprindeligt blev indsat. Jeg tænker specielt på linket til diskussionssiden, der nu ikke længere linker til det oprindelige sted, se fx anvendelsen af {{SammenskrivesTil}} i artiklen Underrubrik. Denne skabelon bruges lige nu på over 350 sider. Desuden vil det nok tage noget tid (år), inden folk tager de nye parametre til sig. Se f.eks. det nyoprettede forslag i DB Schenker Rail, hvor linket heller ikke er korrekt. Jeg ved, at du ikke er online så ofte, så måske forsøger jeg mig selv med at ordne det. Så kan det godt være at jeg genindfører linjeskift i Skabelon:Sammenskrives, for det gør den da mere læsbar. Du har også arbejdet meget med "sammenskrivning" af skabeloner og forskellige navnerum. Jeg synes det er fint, at den slags sammenskrivninger har deres egne skabeloner, selvom jeg kan forstå at det kun er midlertidigt. Når de er adskilt, er det mindre omfattende at afprøve skabelonen efter ændringer i den. Hvorfor foretrækker du i øvrigt komma (og ikke "og") mellem navne på artikler, der foreslås sammenflettet, se fx Forening? Jeg synes, det virker som "computersprog", når man bruger komma. Har du for øvrigt set, at de to eksempler, der vises i dokumentationen til Skabelon:Sammenskrives ikke virker?--Weblars (diskussion) 6. jun 2016, 19:24 (CEST)

Det er godt at se der er andre end mig der har lidt interesse for emnet. Mht. til de her diskussions-sider som du øjensynligt synes ikke virker som før, så kan det godt være du har ret i det. Hvad jeg egentligt bed mærke i for et par uger siden, var det du dengang skrev om "Desuden henviser {{SammenskrivesTil}} nu ikke længere til samme diskussionsside som {{SammenskrivesFra}}". Det gør de nu! Hvad angår eksemplerne på dokumnetationssiden så må du have overset hvad der står mellem linjerne, og det er jo også let nok at gøre det. Sechinsic (diskussion) 10. jun 2016, 16:35 (CEST)
Efter nogen ekskursion gik det op for mig at der faktisk var et problem med diskussions-siderne. Det er rettet nu. Sechinsic (diskussion) 11. jun 2016, 03:44 (CEST)
Ja, du har ret i at diskussionssiderne nu er fælles for {{SammenskrivesTil}} og {{SammenskrivesFra}}, men jeg kunne godt tænke mig at denne fælles side er den givende artikels diskussionsside. Der er godt nok ikke så mange sammenskrivningsforslag, der bliver diskuteret, men dem der er bruger den givende artikels diskussionsside, se fx Underrubrik. --Weblars (diskussion) 11. jun 2016, 12:07 (CEST)
Jow, der var jo to muligheder :=) ..men altså, at link-formateringen prioriterer destination frem for givende artikel har sin konsistente betydning når der er mere end en enkelt artikel der er givende. Konsistensen er altså her prioriteret på skabelon-plan. Herudover synes jeg også det giver en menneskelig mening - specielt adskilt fra den script-tekniske mening - idet det jo er destinations-artiklen der ender med at blive redigeret. Iøvrigt har jeg ændret lidt på sammenskrivningsforslaget på underrubrik. Forslaget er helt tilbage fra 2009 og det eneste diskussionsindlæg der er, kom først 2015 og går på ikke at sammenskrive, så forslaget har altså ligget mod konsensus i et års tid. Men er nu blevet opdateret. Sechinsic (diskussion) 11. jun 2016, 14:31 (CEST)
Ja, du kan have ret i at diskussionen ikke nødvendigvis skal foregå på den givende artikels diskussionsside, men af hensyn til "bagud-kompatibilitet" har jeg ændret en lille smule på {{SammenskrivesTil}} og {{SammenskrivesFra}}. Nu er jeg ved at være tilfreds, men synes i øvrigt ikke at vi skal udfase disse to skabeloner nu, for jeg tror at der er en del folk som er vant til at bruge dem. Det tager nok lidt tid før de lærer at bruge parametrene til {{Sammenskrives}}.--Weblars (diskussion) 16. jun 2016, 22:12 (CEST)

Skabelondiskussion:DubletRediger

Der er dukket en ny skabelon op, Dublet. Jeg har stillet nedenstående spørgsmål i Skabelondiskussion:Dublet:

Kan det lade sig gøre at få uddybet forskellen på Skabelon:Dublet og Skabelon:Sammenskrives? --Madglad (diskussion) 12. jun 2016, 20:17 (CEST)

Svar gerne i Skabelondiskussion:Dublet, så vi har diskussion samlet ét sted! --Madglad (diskussion) 12. jun 2016, 20:21 (CEST)

Tilbage til siden »Sammenskrives«.