Tronprætendent

En tronprætendent er en person, der gør krav på en trone, der er afskaffet eller besat af en anden. Udtrykket bruges både om personer, hvis krav er retmæssige, og om personer, der mere eller mindre åbenlyst mangler et sådant retmæssigt krav.

Prætendenter til den danske troneRediger

I Danmarks historie har der været flere tronprætendenter, men primært de første år efter samlingen af riget. Eksemplerne omfatter:

  • Harald Kesja: Ønskede at efterfølge sin far Erik Ejegod som konge, efter at denne var død i 1103, men i stedet blev farbroderen Niels valgt som konge.
  • Albrecht 7. af Mecklenburg: Under grevens fejde efter Christian 2.'s afsættelse gjorde Albrecht krav på den danske trone på grund af sit tilhørsforhold til den mecklenburgske slægt. Han fik imidlertid ikke held med sit forehavende, idet den jyske adel stod stærkest og fik gennemtrumfet indsættelsen af deres kandidat, Christian 3.