Wikipedia-diskussion:Eksterne henvisninger

Aktive diskussioner

Teksten er en oversættelse af en guideline-artikel fra en:, der også beskriver praksis hos os, med mindre nogen kan få øje på forskelle? Det er en tekst jeg selv længe har savnet at kunne henvise til. - Kåre Thor Olsen (Kaare) 17. jun 2008, 17:34 (CEST)

Tiden løbet fra normen vedrørende "sociale netværk" m.v. ?Rediger

Normen anfører under "Henvisninger der normalt skal undgås", at der bør undgås "Henvisninger til sociale netværkssteder (så som MySpace, Arto og Facebook), chat eller debatfora/-grupper ..."

Det gav sikkert god mening i 2008, da sociale medier som Facebook og MySpace var en slags private blogs for "almindelige" mennesker. Siden er der sket en del med disse medier. MySpace er i dag mere eller mindre afgået ved døden i sin oprindelige form og er i stedet blevet en platform for musikere og musikindustri. MySpace fremstår i dag således som et temmelig officielt website for mange artister og pladeselskaber, og det bør derfor overvejes, om det fortsat er hensigtsmæssigt at anbefale, at der ikke linkes til sådanne sites. Tilsvarende er Facebook ved at udvikle sig til at blive et noget mere officielt site for en række virksomheder og "initiativer". Sådanne Facebook-sider kan indeholde fornuftig information, der kan benyttes som kilder.

Særlig vedørende MySpace gælder det for mange artister, at de har en officiel hjemmeside med meget begrænset indhold, hvorimod MySpace-siden indeholder megen information.

Det er derfor min opfattelse, at vi bør overveje, at modernisere normen på dette område, således at det præciseres, at afstandtagen for sociale medier som kilde/henvisning primært vedrører mere private sider i dette univers, hvorimod der ikke gælder en forhåndsafvisning af sider, der drives af ellers notable artister eller virksomheder. Der skal som altid være tale om en konkret vurdering af relevansen, og tanken med nærværende er således ikke, at Wikipedia skal plastres til med ligegyldige henvisninger til Facebook eller MySpace, men blot at bløde op på den nuværende temmelig skarpe afstandtagen.

Kommentarer ? Pugilist 18. jan 2012, 10:43 (CET)

Et af problemstillingerne er vel hvordan man finder ud om fx. en given Youtubeprofil, er den pågældende musikers, officielle kanal (udover VEVO-kanal), eller blot en oprettet af en fan der lægger materiale ud omkring musikeren. Jeg har set sådanne kanaler, og det kan godt være lidt svært at skelne mellem dem. Mvh. Trade 18. jan 2012, 10:50 (CET)
@Trade: Lad os tage en ting af gangen. Youtube er en anden problemstilling, og er ikke omfattet af den norm, der nu er til debat (nemlig nr. 10 på den konkrete liste). Vi kan også godt drøfte Youtube, men Youtube-henvisninger er ikke omfattet af det man normalt ikke må henvise til (selvom mange åbenbart tror det). Youtube er en seperat diskussion, som vi også meget gerne kan tage, men det bør så være i en anden tråd, da det ellers mudrer til. Pugilist 18. jan 2012, 10:56 (CET)
Det gælder vel også for fx Facebook, at det kan være svært at skelne mellem egne konti og fan-oprettede grupper, så helt forkert er det ikke at inddrage den diskussion.
Overordnet set kan jeg godt følge dine overvejelser, men jeg synes, at der er forskel på fx Facebook og MySpace. For MySpace kan jeg også godt se lidt af et skift, specielt for musikere, der måske i højere grad etablerer sig her end med egen hjemmeside. I lighed med andre (virksomheder, enkeltpersoner, organisationer etc.) er de typisk også oprettet på Facebook, men her mangler jeg stadig at se gode eksempler på materiale, der kan være relevant at linke til i encyklopædisk sammenhæng.
De generelle vurderinger af, om en ekstern henvisning skal med eller ej, må fortsat være, om den indeholder reelt supplerende information og/eller baggrundsinformation (kildemateriale). Og der kan måske godt være forskel mellem de forskellige fora. Mvh. Arne (Amjaabc) 18. jan 2012, 11:28 (CET)
I udgangspunktet så er jeg enig i at normerne har ændret sig. Et andet eksempel er LinkedIn som er vokset op til at blive et "seriøst" socialt netværk. I tilfælde hvor nulevende personer har en veludbygget profil på LinkedIn, så ville jeg foretrække at linke til en sådan profil, fremfor at linke til en traditionel hjemmeside.
Så på linie med at det er acceptablet at linke til et firmas hjemmeside, f.eks. i bunden af en infoboks, eller en IMDB profil på en skuespiller, så ville jeg finde det hensigtsmæssigt at linke til en LinkedIn profil for nulenvende, fagligt aktive personer, som f.eks. erhversledere. --VicVal 18. jan 2012, 11:39 (CET)
Jeg synes det er en god ide at bløde op på normen om henvisninger til sociale netværkssteder. Jeg må lige indskyde, som kommentar til Puglist og Arne, at det er mit indtryk at i løbet af de sidste par år er der sket et markant skift fra MySpace til Facebook også inden for musikindustrien. Under alle omstændigheder er mange kunstnere repræsenteret på flere sociale netværk på samme tid, og for at undgå en alen lang liste af links til facebook, myspace, twitter, linkedin, osv. foreslår jeg at normen, bortset fra helt særlige tilfælde, højst bør tillade een henvisning til en social netværksside (udover henvisningen til evt. officiel hjemmeside). Hvilken side der skal henvises til bør bero på et skøn af hvilken een af de sociale sider der er den defacto officielle (eller hvis det ikke er klart så den mest aktive).
Det bør dog ikke baseres på antallet af "venner". På myspace er det f.eks. muligt for kunstneren selv at sende et nærmest ubegrænset antal af venneanmodninger afsted, i nogle tilfælde ved hjælp af "bots", hvilket kan give et meget højt men misvisende antal "venner", også i forhold til andre sider. I det hele taget bør sociale netværkssider generelt ikke kunne benyttes til at etablere notabilitet. Så kunstnerens notabilitet bør, efter min mening, stadig skulle etableres via andre pålidelige kilder. Mvh, Danmuz 18. jan 2012, 12:13 (CET)
Er enig i at vi skal undgå at oversvømme vores artikler med disse links. Jeg overvejer om vi kunne det gøre det via en skabelon og så kun tillade denne type links i denne skabelon. Skabelonen kunne være default collapsed, således at brugeren aktivt skal ekspandere den og den kunne laves i et format så den naturligt lå i bunden/forlængelse af en Infoboks på siden. --VicVal 18. jan 2012, 12:19 (CET)
Hvad er fordelen ved at opstille en regel om, at et link, som ellers accepteres, skal indføjes i en infoboks for at være gyldigt ? Pugilist 19. jan 2012, 22:25 (CET)
Det var ikke tænkt som en regel, men tænkt som en måde at strømline den måde vi præsenterer ting på. På manger personer er der en infoboks af en slags. De har næsten alle det til fælles at man kan indsætte et billede i toppen. Tilsvarende kunne der være en "typisk" måde at indsætte disse referencer i bunden af sådanne infobokse, ligesom at infoboksen for firmaer nederst indeholder et felt til at angive deres primære hjemmeside. Så ingen regel, blot en strømlining hvor det givee mening :-) --VicVal 20. jan 2012, 18:04 (CET)
Fin idé at gøre plads i skabelon til den type links (hvis de ellers er relevante), blot det ikke udelukker, at der også kan indsættes et relevant link på almindelig måde. Pugilist 20. jan 2012, 22:05 (CET)

(et år efter) Det er også mit indtryk at officielle Facebook-profiler er en væsentlig del af mange virksomheders, foreningers og kommunikationsfolks tilstedeværelse på nettet, så nu har jeg tilrettet: Officielle profiler på Facebook (og andre sociale netværk) er nu i gruppen "kan overvejes" i stedet for "skal normalt undgås". --Palnatoke (diskussion) 9. feb 2013, 09:11 (CET)

LuftfotosRediger

En række sider, der tilbyder landkort, tilbyder endvidere adgang til luftfotos fra det område, man ser på. Sådanne henvisninger kunne muligvis være relevante i omtaler af f.eks. arkitekter, der kendes for medvirken til specifikke bygninger. Men jeg er noget i tvivl om hvorvidt den specifikke bygning måske 'drukner' i information blandt alt det øvrige på billedet.

Hvis man nu kunne linke til en affotografering af bygningen fra flere forskellige vinkler, kunne det være mere interessant. Men de mere generelle kortsider med luftfotos finder jeg noget uhensigtsmæssigt. --|EPO| COM: 20. maj 2013, 18:18 (CEST)

Type af linksRediger

Eksterne links sker ved hjælp af tekstlinks og fx ikke ved hjælp af brugerdesignede grafik. --Kontoreg 4. jun 2013, 20:15 (CEST)

Hvis "brugerdesignet grafik" gør det lettere at lave relevante links, er det da fjollet at begrænse det. Kast i øvrigt et blik på Wikipedia:Landsbybrønden/Signering af indlæg. --Palnatoke (diskussion) 4. jun 2013, 20:28 (CEST)
A) I hvilke tilfælde forestiller du dig, at en ekstern henvisning i form af grafik under afsnittet "Ekstern henvisning" skulle være mere hensigtsmæssigt i stedet for et tekstlink? B) Hvor stor skulle pixel-dimensionerne i fald være - kunne du forestille dig en grafik på 500X500 pixels? C) Skulle det være muligt at anvende grafik til samtlige henvisninger, såfremt brugeren synes, at denne teknik er mere brugervenligt? --Kontoreg 4. jun 2013, 20:43 (CEST)
Hvad har 'Signering af indlæg' med 'Eksterne henvisninger' at gøre? --Kontoreg 4. jun 2013, 20:51 (CEST)
Hvad gik denne nu tilbageførte redigering ud på? Normen er ikke begrænset til eksterne henvisninger i form af tekst, men gælder alle former for eksterne henvisninger, som MediaWiki måtte tillade nu eller i fremtiden. Debat om selve udformningen af eksterne henvisninger, hører ikke til på denne diskussionsside. - Kåre Thor Olsen (Kaare) (diskussion) 4. jun 2013, 22:34 (CEST)
Jeg har besluttet mig for at bringe diskussionen op i Landbybrønden i håb om at få flere brugere til at interessere sig for dette emne. --Kontoreg 4. jun 2013, 23:48 (CEST)

Links til søsterprojekterRediger

Det fremgår Wikipedia:Eksterne henvisninger#Punkter der er vigtige at være opmærksom på, at links til Wikipedias søsterprojekter ikke betragtes som eksterne, men Dannebrog Spy har efter en anmodning om botassistance om at flytte {{commonscat}} fra afsnittet Eksterne henvisninger til Se også, foreslået, at normen bringes til at stemme overens med virkeligheden, hvilket jeg i det store hele er enig i. Derfor foreslår jeg, at betragtningen bliver fjernet eller omskrevet, så {{commonscat}} kan placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Mvh Asger (henvendelse) 20. jan 2014, 21:53 (CET)

God idé. For kutyme følger på ingen måde normen. Hovedparten er Commons-link er placeret som øverste link i "Eksterne henvisninger". --Pixi Uno (diskussion) 20. jan 2014, 21:57 (CET)
Asger bad mig om en kommentar her: De fleste steder er links til commons netop placeret som Pixi Uno beskriver, så det vil jo alt andet lige være adskilligt nemmere at rette normen tilsvarende end at skulle ændre tusindvis af artikler og ændre på mange brugeres vaner. Derudover bør det dog nævnes, at på sider med gallerier kan henvisninger til commons også placeres der, ligesom der kan være andre lokale løsninger alt efter behov. --Dannebrog Spy (diskussion) 20. jan 2014, 22:11 (CET)
I forlængelse af ovenstående har jeg nu tilføjet et afsnit om henvisninger til Wikipedias søsterprojekter, så det nu fremgår, at det er i orden. Desuden har jeg tilføjet lidt om henvisninger til databaser og YouTube m.fl. --Dannebrog Spy (diskussion) 21. jun 2015, 23:42 (CEST)
Udmærket initiativ. Jeg skal dog lige forstå, hvad du mener med, at "de fungerer dog på samme øjne" - skulle der bare stå "på samme måde"? --Arne (Amjaabc) (diskussion) 22. jun 2015, 18:01 (CEST)
Naturligvis. Det var vist ordet iøjnefaldende i sætningen lige før, der smittede af. --Dannebrog Spy (diskussion) 22. jun 2015, 21:00 (CEST)

Henvisninger eller linksRediger

Der er på Wikipedia-diskussion:Almindelige_stavefejl#Eksterne_henvisninger en lille debat om hvorvidt henvisninger og links er det samme og om det ene er bedre end det andet samt om vi bør ensrette eller ej. --MGA73 (diskussion) 23. sep 2014, 20:01 (CEST)

Er dette et eksempel på en ekstern henvisning, vi vil undgå?Rediger

Jeg er ikke alt for stiv i det juridiske, men spiller helst sikkert på det område. TGCP er uenig med mig i min sletning af dette link. Er der nogen, der tør udtale sig med mere autoritet end jeg? Mvh. Arne (Amjaabc) (diskussion) 9. mar 2015, 14:22 (CET)

Problemet med YouTube links er, at der ofte (særlig tidligere) er lagt materiale op på YouTube i strid med givne ophavsrettigheder. Problemet er således ikke, at der ikke må linkes til en given hjemmeside, men at hjemmesiden potentielt kan indeholde materiale, der krænker andres ophavsret. Er et værk retmæssigt lagt på internettet, er der intet problem i at linke til det, heller ikke selv om det ligger på YouTube.
Jeg har ingen holdning til det konkrete Vimeo-link, men umiddelbart har Vimeo færre problemer end YouTube med ophavskrænkelser (bl.a. fordi YouTube er mere benyttet, særlig af dem, der synes det er sjovt at lægge en spillefilm på nettet). Er det ophavsmanden selv, der har lagt en video på Vimeo, kan vi linke til dem. Hvordan vi sikrer, at uploaderen også er den reelle ophavsmand, er en anden historie. --Pugilist (diskussion) 9. mar 2015, 14:38 (CET)
Tilbage til projektsiden »Eksterne henvisninger«.