Arkiverede diskussioner


redigér

Jeg har bemærket, at artiklerne om buslinjerne navngives i formatet "Linje XYZ". Er der en særlig årsag til, at dette præfix anvendes? Personligt ville jeg mene, at det er talesprog, når man gør det på dén måde. I stedet ville jeg forvente at finde artiklen under f.eks. 350S. --|EPO| COM: 1. mar 2020, 17:26 (CET)

Movia/Din Offentlige Transport bruger begge betegnelser. For eksempel har siderne med køreplaner for de enkelte linjer bare 350S og tilsvarende som overskrifter. Men i den aktuelle trafikinformation på de samme sider står der for eksempel "Linje 350S kører en anden rute ved Nørrebrogade". Så svaret er nok, at det afhænger af sammenhængen, og hvem der skriver. Når det er givet, at der er tale om linjer, er det selvfølgelig ikke nødvendigt at angive. Og de buslinjer, der hidtil har fået artikler, har typisk et bogstav efter linjenumrene, der mindsker risikoen for forvekslinger, måske bortset fra 7A, der kan minde om Bjarne Reuters roman 7.A. Til gengæld gør brugen af ordet linje det klart, at der netop er tale om en linje. Desuden slipper man for parenteser ved flertydighed, for eksempel linje 21 i stedet for 21 (buslinje) der alligevel ville skulle kaldes noget andet i en given tekst.
Den nuværende praksis forhindrer dog på ingen måde, at der oprettes omdirigeringer. For eksempel omdirigerer 250S til linje 250S. --Dannebrog Spy (diskussion) 1. mar 2020, 21:18 (CET)

Kig forbi

redigér

Kære Dannebrog Spy. Du var en del af diskussionen i tilblivelsen af forslaget, så vil opfordre dig til at kigge forbi Wikipedia:Landsbybrønden/Procedure for gendannelse og komme med en kommentar. Tøndemageren 25. apr 2020, 08:56 (CEST)

You beat me to it...

redigér

So thanks a lot for fixing the announcement. All the best, Elitre (WMF) (diskussion) 9. jul 2020, 22:19 (CEST)

Redigeringer - Love Me for Who I Am

redigér

Mogumo er ikke-binær, I mangaen bruger de "ぼく", fordi at der er ikke rigtig er nogle ordentlige kønsneutrale ord for "mig/jeg" på Japansk. (Endda det "kønsneutrale" 私 har feminine træk når det bruges uformelt) Artiklen på Engelsk bruger kønsneutralt sprog til at referer til Mogumo.

Derfor valgte jeg at bruge de/dem hvilket bruges af nogle ikke-binære Danskere som jeg kender. - Sidenote; er selv en trans kvinde. --CliLuna (diskussion) 12. aug 2020, 21:17 (CEST)

Jeg er godt klar over problemet. Men brugen af de/dem får det til at fremstå, som at Mogumo er flere personer, hvilket jo ikke er tilfældet. Man kan måske benytte ord som denne eller vedkommende eller simpelthen Mogumos navn. --Dannebrog Spy (diskussion) 12. aug 2020, 21:24 (CEST)
De/dem bliver dog brugt af ikke-binære personer i Danmark, det ville nok være godt at bruge det kønsneutrale sprog også på Dansk. "De/dem" er ikke meget anderledes end "they/them", undtaget hvis du insisterer på vi skal bruge "hen/høn"... --CliLuna (diskussion) 12. aug 2020, 21:30 (CEST)
Som udgangspunkt skal artiklerne på Wikipedia benytte de ord, begreber og betydninger, som folk benytter i almindelighed. Der er så nogle undtagelser, fordi folk er uenige om navne og betydninger, eller fordi menigmand ikke nødvendigvis kender de relevante fagord. Især det sidste er nok problemet her. LGBT-bevægelsen (hvis jeg må bruge det udtryk) har en række ord og begreber, som almindelige mennesker simpelthen ikke kender og forstår. Men artikler om gængse emner skal gerne kunne læses og forstås af alle uden særlige forudsætninger. Og mens nogle mener, at de/dem kan bruges om en ikke-binær person, så vil de fleste nok opfatte det enten som en fejl eller som direkte forvirrende, hvis der netop kun er tale om en person.
Jeg bemærkede i øvrigt, at artiklen om høn er meget kort. Hvis du har lyst, er du velkommen til at udvide den, for eksempel med stof fra den svenske artikel. Derudover må du selvfølgelig også gerne oversætte og oprette artikler om andre mangaserier. --Dannebrog Spy (diskussion) 12. aug 2020, 22:00 (CEST)

Dokumentariske optagelser

redigér

Jeg vil få oprettet de film, som har kategorien "Dokumentariske optagelser" i filmdatabasen, som vi mangler. Jeg har oprettet de første 100 i dag for at teste det af, inden jeg tager resten som mangler. Pt. mangler ca. 660 stk. Jeg har ventet lidt længe med dem. Der er også lidt over 100 stk. i deres kategori "Antologi" som mangler. Dem vil jeg tager på et senere tidspunkt.

Men hvis er noget, som skal ændres, så sig til. --Steen Th (diskussion) 11. okt 2020, 13:01 (CEST)

Det lyder fint, så ser jeg på dem efterhånden. Jeg synes dog, at der bør oprettes særskilte kategorier til de dokumentariske optagelser her på Wikipedia. Der er allerede over 4.000 artikler i Kategori:Dokumentarfilm fra Danmark, så alene af den grund vil det være nyttigt med en opdeling. Dokumentariske optagelser er desuden typisk optagelser af steder og begivenheder uden forklaringer undervejs, så de fungerer på en lidt anden måde end nutidens dokumentarfilm. --Dannebrog Spy (diskussion) 11. okt 2020, 13:24 (CEST)
Det forslag modtager jeg, så jeg opretter Kategori:Dokumentariske optagelser og flytter alle de relevante artikler der over. --Steen Th (diskussion) 12. okt 2020, 09:05 (CEST)
Lige en tilføjelse: der er en stavefejl i indledningen i de artikler, du har oprettet i din test. "dokumentariske optagelse" skal være "dokumentarisk optagelse". --Dannebrog Spy (diskussion) 13. okt 2020, 22:15 (CEST)
Jeg har rettet til i scriptet. Tak for det. --Steen Th (diskussion) 13. okt 2020, 23:43 (CEST)

Ang. håndteringen af konflikter

redigér

Hej DS. Ville lige skrive her i stedet for på AOA'en om Rmir2 så det ikke bliver for off-topic. Jeg er rimeligt enig med din kommentar. Baseret på min egen erfaring har jeg en teori om, at jo mere kompliceret en konflikt er, des mindre er chancen for, at der bliver gjort noget ved den. Håndtering af komplicerede konflikter er en generel problemstilling for Wikimedia-projekterne (f.eks. så jeg for nyligt en konflikt på den engelske en:WP:ARBCOM hvor et tidligere forsøg på at løse problemet blot havde resulteret i at diskussionen blev lukket med "can you two just not?", hvilket selvsagt ikke hjalp den fremtidigere håndtering af problemet.) Et af elementerne i Wikimedias 2030-strategi, er at opbygge kapacitet i de forskellige communities, blandt andet med henblik på at kunne håndtere sådanne situationer bedre. Vinklingen i 2030-strategien er ganske vist primært forebyggelsen af chikane (harrassment), men vil forhåbentlig også være gavnlig for anden konflikthåndtering.

Jeg kunne godt tænke mig at høre din holdning til en:WP:Civil POV, altså ideen om brugere, der forsøger at fremme en bestemt POV, men samtidigt agerer i overensstemmelse med WP:IPA og forsøger at "baite" modparten i en diskussion til at bryde denne norm, med henblik på at modparten bliver sanktioneret og POV-redigeringen går uset hen. Synes du, der er en tendens til at vi kigger for ensidigt på at der f.eks. er begået personangreb, uden at kigge på hvad den underliggende konflikt handler om? Jeg har en fornemmelse af, at problemstillingen har været aktuel i nogle af de konflikter Rmir2 var involveret i for nogle år siden, hvor en række brugere blev sanktioneret for upassende sprogbrug, men hvor den underliggende konflikt ikke blev adresseret. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 2. apr 2021, 15:45 (CEST)

En række konflikter på dansk Wikipedia skyldes eller er blevet forstærket af brugere der troller. De er ikke nødvendigvis høflige, men de forfølger gerne sager langt hinsides al rimelighed i håb om at hidse andre op. Sagerne kan være reelle problemer, eller det kan være bagateller. De pågældende brugere taler gerne om regler, korrekt sprogbrug, notabilitet osv., men i virkeligheden handler det om at genere dem, der gerne vil gøre en indsats for at forbedre encyklopædien. Selv kunne de naturligvis ikke drømme om at gøre en konstruktiv indsats. Så hellere provokere dem der gør og tiltræk diskussionsdeltagere uden viden om og interesse for emnet, så mål for trollingen enten må slås for at få lov til at lave noget eller helt giver op. Administratorerne både kunne og burde gøre noget i sådanne situationer, men risikoen er bare, at de kun ser ophidselsen og ikke trollen, der står bag.
Andre konflikter skyldes til gengæld brugere, der bliver ved med at udvise uønsket adfærd. Her kan andre brugere forsøge at bremse, stoppe eller få dem til at ændre adfærd. Men uden held for de pågældende bliver bare fornærmede over andres indblanding i stedet for at tage et kritisk blik på sig selv. Men det resultat at konflikterne fortsætter. Også her er det nødvendigt, at administratorerne griber ind, så andre kan få fred til at løse problemerne, inden de bliver alt for store.
Og ja, der er ingen tvivl om, at en del administratorer går udenom konflikter. De bandlysningsafstemninger vi har haft i det forgangne årti præges af uhyggelig lave stemmetal. Her ville det være rart, hvis de mere klarsynede administratorer kunne få lov til simpelthen bare at smide besværlige brugere ud uden nødvendigvis at skulle sætte gang i en større proces. For nok skal vi vise god tro, men folk der provokerer bevidst, eller som fortsætter uønsket adfærd efter flere blokeringer er ikke i god tro. --Dannebrog Spy (diskussion) 2. apr 2021, 16:30 (CEST)
Da min handling i forhold til nævnte AOA er udgangspunkt for InsaneHacker 🕊️ 's indlæg, har jeg her en kommentar. I det konkrete tilfælde var brugeren involveret i 5 større eller mindre konflikter indenfor 14 dage efter et års blokering. Jeg tolkede vores retningslinjer sådan, at der her var tale om "gentagen utilbørlig optræden". Der er naturligvis tale om en fortolkning af reglerne, men at administratorer ikke har hjemmel til en tidsubegrænset blokering i sådanne tilfælde, gør os nærmest overflødige som indgribere i konflikter. Så kan man jo bage lade det være op til afstemning blandt alle erfrane brugere, fx ud fra begrebet "autopatrolled". Jeg har da set Knud tage sådanne "radikale" beslutninger i flere tilfælde, men når andre prøver at følge Knuds efter min opfattelse oftest korrekte afgørelser, får de på puklen, jf. Tøndemagerens skæbne, som øjensynlig har betydet, at han har forladt projektet. Det er op til andre at vurdere min indsats, men jeg bestræber mig på først og fremmest at mægle mellem "kamphaner", i næste række at give advarsler og hvis alle andre muligheder er udtømt -og først da- blokeringsværktøjet. I forhold til den konkrete bruger har jeg foreslået kompromiser, analyseret flere hundrede artikler, som blev kritiseret for "copyvio", tilbudt min assistance i en meget kompleks sag - men det er nyttesløst. Desværre er det kun et mindretal blandt administratorerne, der involverer sig i konflikter mellem erfarne brugere, det er jo nemmere at give en anonym bruger en tænkepause. En af Dannebrog Spy 's mange udmærkede pointer vil jeg især fremhæve: Vi bør sætte større fokus på og gribe hurtigere ind overfor brugere, der sjældent eller aldrig bidrager til artiklerne, men kaster sig ud i konfliktskabende diskussioner. God påske til alle,--Ramloser (diskussion) 5. apr 2021, 15:26 (CEST)
En væsentlig forudsætning for mægling er, at alle de involverede parter er villige til at give indrømmelser. Men hvis en eller flere har "jeg har ret" som udgangspunkt, så er det spild af tid. En anden forudsætning er, at man ser på alle parters adfærd. I sagen med kopiering blev der brugt meget tid på at se på Rmir2's adfærd, hvor der da heller ikke var nogen reel selverkendelse at spore. Men var der blevet set nærmere på Rodejongs stadige fablen om sagsøgning og Madglads udnyttelse af sagen til trolling kunne det godt være, at konklusionen var blevet en lidt anden. For det er i hvert fald tydeligt, at afvisningen af bandlysningsforslaget ikke skyldtes venlighed overfor Rmir2 men frustration over Rodejong og Madglads adfærd. Adfærd der stort set ikke fik konsekvenser til trods for, at blokering og bandlysning af dem alle tre havde været mere end berettiget. Og ja, jeg var også blandt dem, der holdt sig udenfor dengang, fordi indblanding nemt ville være blevet besvaret med angreb.
Nå, bandlysningsreglerne blev så ændret efterfølgende, hvilket da også hjalp til at få Rodejong bandlyst senere det år. Det har utvivlsomt sparet os for flere konflikter, men vi har haft andre og langt fra altid med konsekvenser. Og nye afstemninger om bandlysninger er tilsyneladende ikke særligt fristende. De giver nemt en ophidset stemning, og langt fra alle kan eller vil indse, at der er brugere, der må smides ud, for at alle kan få fred. Her ville det være rart, hvis der kunne skaffes en hurtigere måde at få bandlyst besværlige brugere på. En mulighed kan være, at administratorerne får lov til at bandlyse brugere administrativt efter et vist antal blokeringer. For når en bruger først har været blokeret tre-fire gange er det jo åbenlyst, at de ikke vil ændre adfærd. Alternativt kan den nuværende mulighed for administrative bandlysninger af vandalbrugere udvides. Men det kan risikere at ramme de forkerte, hvis administratoren ikke får set på hele sagen. --Dannebrog Spy (diskussion) 5. apr 2021, 17:40 (CEST)

Anbefaling

redigér

Jeg har anbefalet Dannebrog Spy som målrettet, omhyggelig og flittig til en stilling på et kontor. Min anbefaling er fjernet. Hvorfor? Skyldes det det uortodokse i at søge stilling på Wiki, skal ansøgningen vel væk.188.179.123.130 13. aug 2021, 09:12 (CEST)

Sletning af billeder

redigér

Hej leif.

Jeg bemærker at du har sat en del af mine billeder til sletning heraf "Rute 601A i Næstved". Jeg har igennem Facebook fået tilladelse af Netop Kaj W til at uploade dem på Wikipedia....

Jeg bemærker ligedan har du har sendt anmodning om billedderne af "Sydtrafik Bybus/Rutebil design", Disse billeder lå i forvejen på Wikipedia commons og jeg var nødsaget til at slette billederne i artiklen at jeg finskrev og udvidede selve artiklen. Hvad med at du spørger til råds før du bare træffer konstateringer? Er du Wikipedia Moderator? For ærligt føler flere brugere inklusive jeg selv at du opføre dig som en alt dominærende politimand der bestemmer over hvad folk lægger op på wikipedia.....

Dertil kan spørges. Er det "Movia" logo du har lagt op til artiklen om "Movia" et du selv har siddet og tegnet i hånden?? i såfald skal det også slettes. hov nej der står "Public domain", Ligedan er Sydtrafik, Fynbus og Nordjyllands trafikselskab OGSÅ "Public domain". ligedan er trafikkortene "Public domain"....

Jeg har godt nok uploaded dem som "jeg er ophavsejer" det er dog en fejl fra min side. - Erobran

Til orientering for andre så handler det her om commons:Commons:Deletion requests/Files uploaded by User:Erobran. Jeg har indstillet nogle kort til sletning, da de er kopieret fra forskellige trafikselskabers hjemmesider uden tegn på nogen form for tilladelse. Desuden har jeg stillet spørgsmålstegn ved nogle logoer og andre filer. Et af dem er File:Line 601A Rute.jpg, da der er benyttet et satellitbillede som baggrund. File:Abus Næstved.jpg, som Erobran åbenbart forveksler det med, har jeg derimod ikke nævnt noget om. File:Movia Logo.svg er uploaded af brugeren Driveware, så det har jeg heller ikke noget med at gøre. --Dannebrog Spy (diskussion) 16. jan. 2022, 16:19 (CET)Svar

DannebroSpy. Kortet er tegnet af mig personligt pr paint. jeg er også igang med en artikel om "Metrobus Aalborg" hvor jeg ligeledes med et kort fra Krak har brugt et satelitbillede til optegning af ruter. et screenshot man selv tager bryder da ikke ophavsrettighederne når dette gælder satelitkort?

Hvilke kort har du da benyttet når du har optegnet dine artikler om A-busser f.eks? (Skrev Erobran (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Satellitbilledet har jeg stillet spørgsmålstegn ved, da jeg tvivler på, at den slags bare må bruges frit. Men det ved administratorerne på Wikimedia Commons sikkert mere om. Kortene med A-buslinjer er baseret på kort fra OpenStreetMap. De er til fri brug, men man skal angive de rigtige licenser. Se for eksempel File:A-bus Roskilde 2019.png. --Dannebrog Spy (diskussion) 16. jan. 2022, 16:47 (CET)Svar

Jeg takker for det link, det vil jeg benytte mig af fremadrettet når jeg tegner artikler så. Hvis billederne fra trafikselskaberne slettes vil jeg få dem uploadet på ny men med rigtig licens. det erkender jeg dog er en fejl fra mit vedkommende.

Tak!

redigér

Du er ikke beæret over at skrive dette! [1] Tak! Vi vil huske det i den bulgarske Wikipedia! --PowerBUL (diskussion) 13. maj 2022, 00:12 (CEST)Svar

Bla.a.

redigér

Den officielle forkortelse er bl.a.188.179.123.130 3. jun. 2022, 16:33 (CEST)Svar

HT

redigér

Hvis du ikke har set det, er HT nomineret til ugens artikel: Wikipedia:Ugens_artikel/Nomineringer#HT_-_udløber_17._juli_2022 . — Biscuit‑in‑Chief :-) (DiskussionssideBidrag) 18. jun. 2022, 19:01 (CEST)Svar

Dit billede.

redigér

Hej. Dit billede fra touren er blevet brugt her. :-) https://standby.dk/turistselskab-vil-have-jonas-vingegaard-paa-banen/ Hilsen Vandcykel. Vandcykel (diskussion) 25. jul. 2022, 14:11 (CEST)Svar

Jamen det var da godt, at det kunne bruges. Jeg fik jo taget billeder af nogle ryttere fra hver af Tour de France-holdene ved præsentationen, men desværre aner jeg ikke, hvem der er hvem. Men måske du eller andre kan identificere nogle af dem i commons:Category:Team presentation Tour de France 2022 --Dannebrog Spy (diskussion) 25. jul. 2022, 20:24 (CEST)Svar

Alstom Coradia

redigér

Hej Leif. Jeg har oprettet en artikel om Alstom Coradia, hvis Stream-variant DSB regner med at købe i alt 150 af og forventes taget i brug i Danmark i 2025. Tænkte du måske var interesseret i at udvide artiklen eller oprette en separat artikel for Stream-varianten. — Biscuit‑in‑Chief :-) (skriv til mig – bidrag) 28. jul. 2022, 00:20 (CEST)Svar

Det tror jeg ikke. Jeg skriver ikke så meget om materiel. Og der er mange andre artikler, der enten burde tages hånd om eller oprettes. Desuden rækker mit lager af billeder til daglige upload i hvert fald de næste par måneder. --Dannebrog Spy (diskussion) 28. jul. 2022, 20:28 (CEST)Svar

A.P. Møller Skolen i Slesvig

redigér

Dannebrog Spy har fjernet en version af A.P. Møller Skolen med begrundelsen: »Fjernet vision der er åbenlys reklame«. - Jeg så det snarere som en vurdering. En reklame skal have et formål og en modtager. Nogen der vil købe en lovprist vare. Den fjernede version og vision kan imidlertid ikke sælge nogen vare, for det er ret så forudbestemt, hvem der kan komme ind på skolen, og en »reklame« vil hverken gøre fra eller til. Jeg synes ikke, du skulle have fjernet de pågældende oplysninger. Hans Christophersen (diskussion) 3. sep. 2022, 13:42 (CEST)Svar

Store dele af afsnittet om skolens version lignede ærligt talt mere propaganda end seriøs information. Det her er for eksempel på ingen måde skrevet fra et neutralt synspunkt: "Dette vil bidrage til, at eleverne dygtiggøres på en måde, så de naturligt og selvbevidst kan navigere i og på tværs af kulturerne/grænserne og samtidig forholde sig aktivt til det at have et personligt udgangspunkt i et mindretal, der er rodfæstet i Sydslesvig, men tillige har et utvetydigt tilhørsforhold til Danmark og i kraft af mindretalstilværelsen samtidig er knyttet til Tyskland." Og det her er jo åbenlys reklamesnak, som talrige skoler kunne have benyttet sig af: "Skolen vil ydermere skulle dygtiggøre eleverne til at kunne finde sig til rette i en verden, der er præget af en tiltagende og gennemgribende globalisering, som gør sig gældende på alle områder. De unge vokser ind i en verden, hvor det at bevæge, tænke, uddanne og arbejde i en international sammenhæng vil blive et krav og et grundvilkår. Dette har betydning for alle i samfundet, uanset uddannelse, fremtidsforventninger eller tilhørsforhold til et mindretal." --Dannebrog Spy (diskussion) 3. sep. 2022, 13:57 (CEST)Svar

En småkage

redigér
 
For din trofaste og evige håndtering af MassMessage-beskeder på Landsbybrønden der ikke kan finde ud af at bruge {{Brønd}}-formatet. – InsaneHacker ⚖️🕊️ (💬) 24. dec. 2022, 16:11 (CET)Svar