Landsforeningen Bedre Byggeskik var en indflydelsesrig dansk landsdækkende forening, som 27. juni 1915 blev oprettet af en gruppe arkitekter, herunder Thorkild Henningsen og Carl Brummer. Foreningen blev nedlagt 1965, og betegnelsen "Bedre Byggeskik" anvendes nu om en stilperiode i dansk arkitektur ca. 1915-1940, der tog udgangspunkt i ældre dansk byggeskik og overlappede nyklassicismen.

Skagen Station af Ulrik Plesner opsummerer mange af de dyder, som Bedre Byggeskik opdyrkede
Huset på Bakkekammen 50 i Holbæk er et skoleeksempel på arkitekturen i Bedre Byggeskik

Historie redigér

Foreningens formål var at forbedre den danske bygningskultur. Det skete ved den såkaldte tegnehjælp, der bestod i at foreningens arkitekter tegnede enkle huse karaktiseret ved simple materialer og håndværksmæssigt gode løsninger. Tegningerne til et sådant hus kunne bestilles hos foreningen og lade en lokal bygmester opføre huset, hvorfor man ofte kalder det en murermestervilla. Typisk var der tale om et symmetrisk hus i halvanden etage i røde mursten og med rødt, halvvalmet tag og kælder. Bevægelsens idealer overlapper i vid udstrækning nyklassicismen, selvom Bedre Byggeskik-normen typisk gav arkitekterne større frihed til pittoreske detaljer.

Holbæk var et tidligt arnested for denne arkitekturretning (særligt vejen Bakkekammen) med arkitekterne Ivar Bentsen og Marius Pedersen. Bentsen havde allerede i 1911 stiftet en "bygmesterskole" i byen. Akademisk Arkitektforenings tegnehjælp, etableret 1907, Landsudstillingen i Århus 1909 og P.V. Jensen Klints agitationer i bogen Bygmesterskolen var tidlige forløbere for Bedre Byggeskik.

Foreningen eksisterede til 1965, men allerede fra omkring 1930 begyndte den i byerne at miste indflydelse og tabe terræn til funktionalismen. Poul Henningsen og kredsen omkring Kritisk Revy gjorde tykt nar af Bedre Byggeskik, som de anså for en stilistisk spændetrøje og et tilbageskuende kulturfænomen, som de kaldte "akademisk Arkitekturs Nulpunkt". Men i byggeskikken på landet levede indflydelsen længe videre ind i 1940'erne.

Formænd redigér

Institutioner og kvarterer med bebyggelser i Bedre Byggeskik redigér

 
Hus i Annebergparken
 
Bygmesterskolen i Holbæk var et af centrene for udbredelsen af Bedre Byggeskik

Væsentlige udøvere af Bedre Byggeskik redigér

Litteratur redigér