Hadsund

by ved Mariager Fjord
Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se Hadsund (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Hadsund)

Hadsund (udtalt [ha̝ð̠ˠ̞ˈsɔ̟̝nˀ]) er en fjordby i Himmerland med 5.051 indbyggere (2019)[1] (5.520 indbyggere (2019)[1] inkl. Hadsund Syd).[Nb 1] Byen, der er hovedby i det østlige Himmerland, er vokset op omkring det gamle færgested. Afstanden over Mariager Fjord er kortest ved Hadsund hvilket betød, at Hadsundbroen blev bygget. Via broen udgør byen et trafikalt knudepunkt mellem Kronjylland og Himmerland.

Hadsund
Sundhusene
Byvåben Segl
Hadsunds våben.png Hadsund segl 1937.png
Hadsund Collage2.png
Fra venstre hjørne: Udsigt over Hadsunds havne område og dele af midtbyen, den historiske gamle politigård, Byens museum set fra Rosendalssøen og byens gågade Storegade.
Overblik
Land Danmark Danmark
Motto "På kanten af Nordjylland"
Borgmester Mogens Jespersen (fra 2014)Rediger på Wikidata
Region Region Nordjylland
Kommune Mariagerfjord Kommune
Sogn Vive-Hadsund Sogn og Visborg Sogn (Hadsund Syd: Falslev-Vindblæs Sogn)
Grundlagt Handelsprivilegier i 1854. Nævnt første gang i 1467 som "Haddeswnth"
Postnr. 9560 Hadsund
Demografi
Hadsund byområde 5.051[1] (2019)
 - Areal 4,89 km²
Hadsund-Hadsund Syd 5.520 (2019)
 - Areal 5,16 km²
Kommunen 42.055[1] (2019)
 - Areal 792,92 km²
Andet
Tidszone UTC +1
Højde m.o.h. 6 m
Hjemmeside www.hadsundby.dk
Oversigtskort

Byen fik handelspladsprivilegier den 1. december 1854, men har aldrig opnået købstadsrettigheder.

Byen ligger i den østlige del af Mariagerfjord Kommune og tilhører Region Nordjylland. Indtil 2007 var Hadsund hovedbyen i den nu nedlagte Hadsund Kommune og er i dag den næststørste by i Mariagerfjord Kommune efter Hobro. På den sydlige side af Mariager Fjord ligger Hadsund Syd, som betragtes som et selvstændigt byområde med knap 500 indbyggere.

Hadsund er sammen med Mariager, Arden og Hobro er udpeget som Mariagerfjord Kommunes hovedbyer. Det sker på baggrund af en forventning om, at den største del af bosætningen og befolkningsudviklingen vil ske i disse byer. Hovedbyerne indeholder flere forskellige boligtyper og ejerformer. Hobro og Hadsund har begge en bred erhvervsudvikling.[3]

Byen har et større udvalg af supermarkeder og specialbutikker. I byen findes også et overdækket indkøbscenter, Hadsund Butikscenter.

Storegade har siden 1990 udgjort byens gågade.

NavnRediger

Oprindelsen til navnet Hadsund kendes ikke med sikkerhed. En sandsynlig forklaring er, at landsbyen Haderup på sydsiden af fjorden 500 m fra Hadsund Syd, har givet navn til det smalle sund ved byen, altså Haderup Sund, som jo nemt kunne forkortes til Hadsund. De første gårde kaldtes omkring år 1700 Sundhusene; først i 1850'erne gik denne betegnelse ud af brug og disse huse og gårde begyndte at blive omtalt som Hadsund Husene; ligeså med bebyggelsen syd for fjorden.

Stednavnet "Hadsund" var betegnelsen på det smalle sund og blev senere brugt om bebyggelsen, der opstod både nord og syd for sundet. Første gang navnet Hadsund bliver nævnt i skriftlige kilder er i et tingsvidne læst på Hindsted Herreds ting den 3. september 1467. Da stavedes navnet Haddeswnth. I 1478 Hadswnd, i 1487 Hadsvnd, i 1581 Hatzsund, og i 1700 Hatsund.[4] [5]

HistorieRediger

  Uddybende artikel: Hadsunds historie

Indtil 1700Rediger

Hadsunds oprindelse fortaber sig i middelalderen. Stednavnet optræder første gang i 1400-tallet (3. september 1467 Haddeswnth, 11. januar 1468 Hadesundt, Haddersund, 21. januar 1468 Hadissundt)[6]. Navnet har sikkert oprindeligt betegnet farvandet og senere den bebyggelse, der både nord og syd for sundet voksede frem. Bebyggelsens opståen kan dels skyldes behovet for en overfart mellem Himmerland og egnen syd for Mariager Fjord, dels muligheden for fiskeri i fjorden. overfarten bestod af en færge drevet med sejl og årer, når vinden svigtede. Færgen var et åbent fartøj med plads til rejsende, køretøjer, stykgods, heste og kreaturer.[7][8]

Hadsund færgested havde i 1682 tre gårde og tre huse med jord. Det dyrkede areal udgjorde 56,3 tdr. land, skyldsat til 6,99 tdr. hartkorn.[9] Dyrkningsformen var græsmarksbrug.[10]

1700-1854Rediger

 
Aagaardsstedet: Før handelsprivilegiet blev givet, lå der kun få spredte gårde og husmandssteder ved fjorden.

Hadsund blev i det 18. århundrede kaldt Sundhusene som er en forkortelse af Sundskovhusene. Færgegården i Vive Sogn lå ved overfarten og blev derfor næppe regnet med til Sundskovhusene; den var en mere afsides liggende ejendom, der senere bærer navnet Ladestedet Hadsund (i forbindelse med færgeriets flytning fra Hadsund Syd til Hadsund).

Hadsunds opkomst som ladeplads skyldes hovedgården Dalsgaard. Erik Pontoppidan oplyser i Den Danske Atlas fra 1769: "Til Gaarden er frie Udskibnings Rettighed i Mariager-Fiord ved 4. Ladepladser, hvorfor Eieren af vedkommende nyder Betaling, ved den ene Lade-Plads Hadsund er en Skibsbroe, hvortil Skibene kan ligge og lade og losse."[11]

Da der i 1850 begyndte en udvikling af bebyggelsen nær færgegårdens bredder, overgik betegnelsen "Hadsund" til al bebyggelse i både Vive og Visborg Sogn, og betegnelsen Sundhusene gik hurtigt ud af brug og blev erstattet af betegnelsen "Hadsund Husene"; ligeså med bebyggelsen syd for fjorden. Det er muligt, at formen "Hadsund Husene" senere er blevet ført videre i navnet på Hadsunds nordlige bydel, Hadsund Huse, som dog også kan være en forvanskning af Sundhusene.[12].

 
Segl fra 1610 og 1648.

Hadsund har siden 1100-tallet været benyttet som et overfartssted[13] over Mariager Fjord. Her slog vejen fra Hobro langs fjordens nordkyst et slag helt ned til vandkanten ved Sundhusene og færgegården og fortsatte derfra videre nordpå mod Aalborg. Men det var først med ændringerne i landbrugets struktur i årtierne omkring år 1800, at der blev behov for mere end et færgested ved Hadsund.

I forlængelse af de omlægninger af landbruget, som fulgte efter landboreformerne, voksede behovet for omsætning, der i datiden var normalt forbeholdt købstæderne. Imidlertid gjaldt købstædernes privilegier kun to mil fra deres bygrænse, og fra overfartsstedet i det sydøstlige Himmerland var der længere til nærmeste købstad. Som følge af datidens færdsel kunne en rejse til købstæderne tage op til at par dage, og der udviklede sig derfor et behov hos lokalbefolkningen for en omsætningsmulighed tættere på deres hjem. Det begyndte, da der i 1838 blev givet tilladelse til at afholde to årlige kvægmarkeder ved Hadsund Færgested. Lidt før begyndte korn at blive udskibet fra Hadsund, og derfor opførtes allerede i 1829 et kornmagasin ved færgekroen. Men først fra 1. december 1854 blev det gamle færge- og overfartssted tildelt begrænsede rettigheder som handelsplads for Hobro og Mariager.[14]

1854-1910Rediger

 
Hadsund omkring 1920.

Startskuddet til Hadsunds fremvækst skete således i 1854, da stedet modtog handelspladsprivilegier. Da først mulighederne blev skabt, gik udviklingen hurtigt: Allerede inden tildelingen af handelsrettigheder blev der lavet en udstykningsplan, men krisen i 1857 medførte et midlertidigt tilbageslag.[15] I 1861 blev en trafikhavn anlagt, og i 1883 åbnedes en jernbaneforbindelse til Randers, fra 1900 også til Aalborg.[16][17] Byen Hadsund blev i jernbanens tid også kaldt Hadsund Nord fordi den nordlige station lå her.

Hobro var købstad lang tid tilbage; det gav anledning til, at megen trafik gik gennem byen. Men der var også behov for en transportvej gennem det østlige Himmerland og videre sydpå mod Randers. Ruten gik fra gammel tid over Hobro, men det var i den forbindelse naturligt at passere Mariager Fjord på det smalleste sted, og det var netop, hvor Hadsund ligger. Derfor blev der i 1904 anlagt en Jernbanebro med et enkelt vejspor.[18][19]

1910-1970Rediger

 
Hadsund set fra sydsiden i 1910

Byens nye folkeskole i Kirkegade blev indviet i 1911; med skolen havde byen næsten opnået alt ønskeligt i første omgang: skole, kirke, jernbane, bro, telefonstation, apotek, posthus, læge, jordemoder, vandværk, og el-værk. Hertil kom de tidligere industrier: mejeri, slagteri, Hornbechs Fabrikker, bryggeri m.fl. Hadsund led dog stadig under to alvorlige mangler; byens kirke var en annekskirke i Visborg Sogn, og byen var således ikke et selvstændigt sogn, men stadig delt mellem Vive og Visborg Sogne. Det samme gjaldt kommunegrænsen: Byen var stadig delt mellem Vive og Skelund/Visborg Sognekommuner, til stor gerne for den daglige administration af byen.[20]

I 1914 blev Hadsund Teknisk Skole etableret, i 1919 indviedes politigården, og mellem 1922 og 23 blev Storegade brostensbelagt. Hadsund fik herefter karakter af en rigtig by. I 1926 blev Hadsund Boldklub oprettet, og i 1937 blev byens fiskerihavn indviet.[21] Jernbanen i Hadsund blev nedlagt den 31. marts 1969[16]

1970-1985 IndustribyenRediger

 
Hadsund omkring 1980.

I 1970 blev Hadsund et egnscenter efter Kommunalreformen i 1970. Det betød store omvæltninger for mange af de gamle sognekommuner. For Hadsund betød det, at Als Kommune blev sammenlagt med Hadsund Kommune og en lille del af Falslev-Vindblæs Kommune. Den nydannede kommune havde 9.500 indbyggere.[22]

I slutningen af 1960'erne var indbyggertallet i Hadsund Kommune begyndt at falde. Forklaringen var, at landområderne affolkedes i takt med, at landbruget blev mekaniseret. Selv om befolkningen i Hadsund voksede, gik det ikke hurtigt nok til at kunne opveje afvandringen af landområderne.[23]

I 1960'erne begyndte de første skridt i den industrielle udvikling af Hadsund. I 1970'erne var man i gang med at få byen etableret som industri. Det gjaldt da om af fastholde og etablere industrier. I løbet af de de næste fire år[hvornår?] etableredes hele syv virksomheder i Hadsund.[24]

Den voksende industri krævede også ordentlige muligheder for transport til og fra Hadsund. Efter jernbanen var blevet nedlagt, havde landevejstrafikken fået en væsentlig større betydning end tidligere; det gjaldt både persontransport med busser og godstransport med lastbiler. De centrale gader i Hadsund var ikke bygget til den tunge trafik. Der gik mere end 13 år efter jernbanernes nedlæggelse, før den ny omfartsvej på det tidligere jernbaneterræn sydøst for byen fra broen og frem til Alsvej lige nordøst for Sindholt kunne indvies 3. december 1982.[25]

Men det største problem i mange år havde trods alt været den gamle Hadsundbro fra 1904. Den bød med sin ensporede vej industrien uacceptable transportforhold mod syd. Den 1. maj 1973 vedtog Folketinget et endeligt broprojekt som blev fremlagt i 1972. I 1974 skrev Vejdirektoratet en kontrakt med borgmester Tage Jespersen om anlæggelse af en ny bro. Prisen var 32,4 millioner DKK. Allerede to måneder senere i juli 1974, påbegyndtes byggeriet af den nye bro, som stod færdig i 1976.[26]

ByvåbenRediger

 
Hadsunds byvåben fra 1937.

Hadsunds byvåben blev tegnet af Lind Madsen og tildelt byen i 1937. Byvåbnet forstiller den gamle jernbanebro.[27] De to dele symboliserer de to tidligere kommuner. De fire bølger er symbolet på de fire landsbyer, som lå i Hadsund Kommune, nemlig Skelund, Visborg, Vive og Hadsund. Halvmånen i byvåbenets top symboliserer den nye kommune, og stjernerne er symbolet på levealderen.[hvad?] Den gamle bro med de klassiske buer af stål blev aldrig ændret i byvåbnet.

Historiske indbyggertalRediger

På Himmerlandssiden af Hadsund bor 4.912 (2013) indbyggere og i Hadsund Syd på Kronjyllandsiden bor 471 (2013).

Byen voksede i perioden 2017-2018 med 146 nye indbyggere, det er dermed det største antal siden 1980'erne. Dels skyldes det nye Bosted Hadsund i østbyen, men samt også de mange nye lejligheder på byens havn.[28] Hadsunds indbyggertal har været dalende siden finanskrisen i 2008, faktisk nåede indbyggertallet at falde med 201 indbyggere i perioden mellem 2007-2017 er at flere større virksomheder er lukket eller flyttet fra byen.[29][30][31]

Indbyggertal fra 1801-2018 [1][32][5]
År Antal boliger Antal indbyggere Fra/til
1787 8 41 -
1801 7 42 +1
1834 7 31 -11
1840 49 +18
1860 170 +121
1870 270 +100
1880 390 +120
1890 110 gårde og huse 701 +311
1901 976 +275
1930 2.415 +444
1950 3.504 +446
1965 3.707 +283
1986 4.000 +293
1997 5.103 +1.103
2006 5.526 +423
2011 2.558 5.519 -7
2017 2.576 5.341 -178
2018 2.621 5.485 + 144

GeografiRediger

Hadsund er belligende i det nordlige Jylland, i den sydøstlige del af Himmerland. Afstanden til Kattegat er 12 km. Byen ligger 45 km syd for Aalborg og 30 km nord for Randers, 25 km øst for Hobro, 60 km nordøst for Viborg, 70 km øst for Skive og 90 km nordvest for Grenaa. Der er 360 km (via. Storebæltsbroen) til København.

Byen Hadsund og området omkring Hadsund har flere lokale stedbetegnelser, se nedenstående afsnit.

OmråderRediger

Hadsund CentrumRediger

Uddybende artikel: Hadsund Centrum.
 
Hadsund Centrum markeret med lyserød.

Hadsund Centrum er området omkring Hadsund Kirke – der er midtpunkt for hele byen – og gågaden Storegade, der ligger i den vestlige del af byens centrum. Hadsund Centrum er den ældste del af Hadsund. Der findes tre store veje: Alsvej, Himmerlandsgade og Storegade.

Handelsgaderne i midtbyen udover gågaden er Vestergade, Østergade, Nørregade, Mejerigade, Jernbanegade og Brogade, der alle er almindelige trafikveje med fortove. Byen har fire torve/pladser af meget forskellig karakter. "Torvet", fra gammel tid byens handelsplads, udgør i dag en del af selve gågaden. "Butikscenteret" ligger i Johan & Axel Hornbechs gamle marmeladefabriks bygninger der blev bygget i 1898. Centeret er nærmest en overdækket arkade i to etager. Det tredje torv, "Midtpunkt", er fra 1970'erne; der er tale om en åben plads med et centralt parkeringsareal og butikker. Det fjerde torv, "Bankpladsen", er en af byens gamle brostensbelagte torve; navnet kommer af Hadsund Bank.[33]

 
Storegade set fra nord.

Storegade er en af Hadsunds ældste gader og stammer fra før 1800. Gaden var også Hadsunds Hovedgade (fra Hobro til Aalborg) frem til 1970'erne, hvor den blev afløst af Himmerlandsgade. Storegade blev dog først brostenslagt i 1950'erne og senere asfalteret. I 1990 blev Storegade indviet som gågade, asfalten og fortovet blev taget op, og gaden blev flisebelagt. I begge sider af gaden er der rendestene, hvori vandet løber ned til enden af gågaden. I gågadens nordligste ende ligger indkøbscenteret Hadsund Butikscenter. Det er indrettet i 2 etager, der er forbundet med en rulletrappe, og omfatter 17 butikker og 2 supermarkeder.[34] På torvet uden for centret findes et springvand med skulptur, der blev skænket af Sparekassen Hadsund ved butikscenterets indvielse den 16. august 1975.[35] Butikscenteret er indrettet i bygningerne fra Brdr. Johan & Axel Hornbechs gamle marmeladefabriks, der blev bygget i 1898 og tilbygget 1916. Den 9. december 1974 flyttede virksomheden Scandic Food ud i industrikvarteret Hadsund Nord.[36]

SøndergårdeRediger

Søndergårde ligger i den nordlige del af Hadsund. Bydelen var indtil ca. 1970 et selvstændigt byområde, men den voksede sammen med Hadsund efter bygningen af et industrikvarter og et boligområde i tilknytning til byen. Bydelen består af 446 parceller fordelt på 96 rækkehuse, 11 træhuse og 304 parcelhuse

Hadsund HuseRediger

Hadsund Huse ligger i den nordvestlige del af byen ved Sekundærrute 507. Bydelen består af 275 parceller fordelt på 74 rækkehuse, 8 boligblokke på 3 etager og 93 parcelhuse. Hadsund Huse er opstået omkring 1855, som en ny bebyggelse med fire huse på vestsiden af den daværende landevej mod Aalborg. Endelsen -huse afspejler, at der var tale om små husmandsbrug.[37]

Hadsund SydRediger

Hadsund Syd, oprindeligt Sønder Hadsund, ligger umiddelbart syd for Hadsundbroen (ca. 250 m) og har knap 500 indbyggere. Byen er grundlagt ca. 1880. I Hadsund Syd findes Hadsund Syd Station og Færgekroen. Byområdet er vokset op ved det gamle færgested og overfartssted ved Mariager Fjord. Byområdet fungerer i praksis som en bydel til Hadsund. Den 252 m lange Hadsundbro forbinder byerne, hvilket gør afstanden til Hadsund til mere end 200 m; Danmarks Statistik betragter derfor Hadsund Syd som et selvstændigt byområde.

KlimaRediger

Ligesom i resten af Danmark er foråret i Hadsund forholdsvist tørt og solrigt og typisk med temperaturer mellem 5 °C – 10 °C , men med mulighed for nattefrost og ikke sjældent temperaturer op til 15 °C. Sommerne har i gennemsnit maksimum temperaturer omkring 20 °C og minimumstemperaturer på 12 °C, men sommetider med temperaturer over 25 °C dog sjældent over 30 °C. Efteråret har typisk temperaturer mellem 6 °C – 12 °C og er præget af en del regn. September kan byde på sensommervejr, mens november sommetider byder på snefald. Vinterne har gennemsnitstemperaturer mellem −3 – 2 °C, og sjældent lavere end −10 °C. Nedbøren er typisk skiftende mellem regn, slud og sne.[38]

NaturRediger

 
Linddalene i Hadsund.

Hadsund er omgivet af flere skove: I byens udkant ligger Marienhøj Plantage; midt i denne plantage ligger den gyvel- og enebærbevoksede Marienhøj Hede. Længere mod syd ligger den fredede skov Linddalene, der strækker sig langt ind i Hadsund; skoven var oprindeligt en del at herregården Dalsgaards privilegerede jord, men ejes nu af Mariagerfjord Kommune.[39] Midt i byen ligger dyreparken Hadsund Dyrehave, der omfatter en bestand på 21 dådyr, 8 sika og 10 gedern.[39]

InfrastrukturRediger

TransportRediger

 
Hadsund Rutebilstation.

Byens offentlige transport varetages af Nordjyllands Trafikselskabs buslinjer (54, 55, 58, 115, 234, 235, 237 og 54N). Linje 888, der kører mellem Aalborg og København, holder én gang dagligt på Busstationen. Hadsund Busterminal blev bygget i 2006 og taget i brug samme år. Busterminalen ligger, hvor den gamle Hadsund Nord Station lå før nedrivningen i 1986. Til busterminalen hører en ventesal med toiletter.[40] Nærmeste jernbanestationer ligger i Arden (19 km), der betjenes med Intercity- og regionaltog, og i Hobro (25 km) og Randers (32 km), der betjenes af lyntog, Intercity- og regionaltog.

Kollektiv trafikRediger

Større vejeRediger

 
Hadsunds vejnet. (De største veje)

Tekniske anlægRediger

Hadsund FjernvarmeRediger

  Uddybende artikel: Hadsund Fjernvarme
 
Hadsund Fjernvarmes flisanlæg.

Hadsund Fjernvarme ligger i industrikvarteret i det nordlige Hadsund. Anlægget består af Hornbech Centralen på Hornbechsvej midt i Hadsund og forsyner ca. 1.300 installationer. Hedepark Centralen ligger på Gyvelvej i Hadsund og forsyner ca. 180 installationer. Transbjergholt Centralen ligger på Gl. Visborgvej i Hadsund og forsyner ca. 320 installationer. Flisanlægget er den største central og kan dække hele Hadsunds varmebehov uden brug af olie. Siden 2012 har Visborg fået fjernvarme i form af Transbjerholt Centralen.[42]

Fra 2014 får 120 husstande på Hadsund Syd for første gang fjernvarme fra Hadsund Bys Fjernvarme. Projektet er budgetteret hvorfra 3,5 millioner skal bruges til et fjernvarmerør under fjorden.[43]

Hadsund HavnRediger

  Uddybende artikel: Hadsund Havn
 
Hadsund Trafikhavn.

Hadsund Trafikhavn, der ejes af kommunen, er beliggende vest for Hadsundbroen og består af en fragthavn og en trafikhavn. Trafikhavnen er for større skibe og kan anvendes ved udskibning af eksempelvis træ og korn.[44] Havnen blev anlagt i 1860 med en speciel skibsbro til Københavndamperen Ydun.[45] På havnen ligger kontorfællesskabet "Ved Havnen" i de bygninger, der tidligere husede Trip Traps hovedkontor. I havnens østlige del ligger den italienske restaurant Davinci, der er beliggende i byens tidligere biblioteks bygninger.

Hadsund Fiskerihavn ligger øst for Hadsundbroen. Hadsund har også to lystbådehavne.

UddannelseRediger

Mariagerfjord Kommune driver en folkeskole i Hadsund med klasser fra 0. til og med 9. klasse. Skolen har over 700 elever.[46] Der er mulighed for gå i 10. klasse på Mariagerfjord 10. Klassecenter i Hadsund, der underviser i fagene dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, fysik og kemi [47]

VUC Himmerland tilbyder undervisning, der kan lede videre til OBU, FVU, AVU og HF. Afdelingen har selvstændig administration.[48]

I Hadsund findes også Tech College Mariagerfjord, som er en skole, der siden 1983 har tilbudt erhvervsuddannelser (EUD). Skolen underviser i Bilteknologi, flyteknologi og andre transportmidler. Skolen tilbyder også undervisning i bygge- og anlægsbranchen.[49]

Hadsund Produktionsskole startede i 1992. Den er en selvejende institution med ca. 100 elever. Skolen hører under Undervisningsministeriet. Skolen underviser i dansk, regning og matematik.[50]

Hadsund Erhvervsklasse underviser i dansk og matematik. Skolen startede i 1990'erne og har ca. 10 elever.

ErhvervRediger

 
Mariagerfjord Vands nye hovedkontor i Hadsund.
 
DLG Himmerland i Hadsund.
 
XL Byg i Hadsund.

På moræneplateauet i byens nordlige del findes byens nordlige og største industrikvarter "Industri Nord" som har flere mellemstore teknologivirksomheder, hvoraf den største er Nilfisk-ALTO som bl.a. fremstiller rengøringsudstyr. Sydøst for den har Beauté Pacifiques egen medicinske hudklinik. Nord for Industri Nord ligger æg- og æggeprodukt-virksomheden DAVA Foods.

Øst for byen ligger industrikvarteret "Industri Øst" med flere virksomheder, der omfatter XL-Byg, JYSK og Jem & fix.[51]

Havemøbelproducenten Trip Trap blev i 1973 grundlagt af erhvervsmand Ib Møller i Hadsund, men flyttede til Aalborg i 2012. Elbilproducenten Whisper Electronic Car A/S (det senere Hope Motor A/S), der gjorde det første danske forsøg på fremstilling af en elbil, lå i Hadsund. Virksomheden flyttede til Norge sidst i 1980'erne.

Største arbejdspladserRediger

De største arbejdspladser i Hadsund (min. 50 fuldtidsstillinger i Hadsund) er følgende:

Nr. Største arbejdspladser i Hadsund Antal fuldtidsstillinger
1. Hadsund Rådhus[52] 124
2. Hadsund Skole[53] 90
3. Bostedet Hadsund 80
4. Hjemmeplejen, Hadsund 77
5. Skovgården 66
6. Bernadottegården[54] 55
7. Mariagerfjord Vand[55] 50

Største private virksomhederRediger

De største private arbejdspladser i Hadsund (min. 40 fuldtidsstillinger i Hadsund) er følgende:

Nr. Største private virksomheder i Hadsund Antal fuldtidsstillinger Forhandlere
1. Nilfisk-ALTO 160
2. SSI Schäfer 125[56][57][58]
3. DAVA Foods 100[59] Grønland, Tyskland, Finland, Norge, Tjekkiet og Holland.
4. Hans Jensen Lubricators 100[60] Danmark og Kina
5. Himmerlandskød 75[61][62] England, Sverige, Italien, Rusland, Tyskland, Grønland, Spanien og Hongkong
6. SuperBrugsen Hadsund 58[63]
7. Bjarne Brath 52[64]
8. Beauté Pacifique 50[65] USA, Grønland, Færøerne, Norge, Sverige, Polen, Holland, Belgien, England, Irland, Spanien, Tyskland, Østrig, Sydafrika, Australien, Singapore og Taiwan.[66]
9. Metafix 47[67]
10. GM Pack 40[68] Sverige, Norge, Tyskland, England, Frankrig, Spanien og Italien[69]
11. Aagaard 40[70] Australien, Østrig, Belgien, Cypern, Estland, Tyskland, Island, Irland, Italien, Litauen, Holland, New Zealand, Norge, Rusland, Skotland og Sverige[71]
12. Actulux 40[72]
13. Intelligent Systems 40[73]

TurismeRediger

I byen findes både et vandrehjem, og en lille campingplads.[74]

10 kilometer nordøst for Hadsund ligger Øster Hurup, der tilbyder attraktive badestrande, sommerhusområder og campingpladser.

KulturRediger

Hadsund har et omfattende kulturliv med museum, biograf, sportsklubber og årligt tilbagevendende kulturbegivenheder.

I forbindelse med Mariagerfjord Festuge er der adskillige kulturbegivenheder i byen, heriblandt koncerter på Torvet.

AttraktionerRediger

I byen ligger der to museer Hadsund Egnssamling og Nordjyllands Møllehistorisk Samling.[75] Førstnævnte er et kulturhistorisk egnsmuseum, der blev grundlagt i 1962 og som i dag er indrettet i Rosendalsgården midt i byen. Møllehistorisk Samling, der beskæftiger sig med vind- og vandmøller. Begge museer er en del af Nordjyllands Historiske Museum.

Hadsund Dyrehave er en lille zoologisk have, der blev grundlagt i 1983. Den rummer i dag forskellige hjorte og geder. Hadsund KulturCenter har biografen Hadsund Bio 1+2, koncertsal og café. Den rummer også Hadsund Bibliotek, siden kommunesammenlægningen i 2007 har været en del Mariagerfjord Kommunes Biblioteker; det første bibliotek åbnede i 1911.

Hadsund Kirke fra 1898, og blev tegnet af arkitekten Claudius August Wiinholt.

Et par kilometer øst for Hadsund ligger Havnø Mølle, som er Nordjyllands ældste vindmølle,[76] bygget i 1842. Møllen er fredet, og blev gennemrestaureret i 1990'erne.[77]

SportRediger

 
Foran Hadsund Boldklubs klubhus står den professionelle fodboldspiller Ebbe Sand, som i 2013 besøgte hjembyen
 
Hadsund Roklubs klubhus

I Hadsund findes flere idrætsforeninger og sportsklubber. Det mest fremtrædende inden for sportens verden er fodboldklubben Hadsund Boldklub, der udbyder fodbold, håndbold og petanque. Inden for sportens verden er Hadsunds nok mest kendt for fodboldspilleren Ebbe Sand, der spillede i Hadsund Boldklub i perioden 1977-1992. Byens roklub er nu også lidt kendt, de har hvert år haft roere med til VM.[78] I Hadsund findes også Hadsund Idrætscenter der består af to store og to små sportshaller, hvori der udføres forskellige aktiverer. Byens stadion har en tilskuerkapacitet på 2.000 (150 siddepladser) og har en størrelse på 105 × 68 m. Syd for stadionet er der anlagt 4 fodboldbaner, som er til offentlig afbenyttelse.[79]

Der findes følgende idrætsklubber og -foreninger i Hadsund:

KvindeløbRediger

Beaute Pacifique Kvindeløb er et årligt motionsløb på 5.1 km, der foregår i det sydlige Hadsund. Løbet blev afholdt for første gang i 2010. Løbet gik i 2010-2014 med start på Hadsund Havn, og målet var samme sted. Det er det største motionsløb på egnen. i 2013 deltog 1.158 løbere.[98][99]

Løbet foregår i Hadsund og Hadsund Syd. Løbet arrangeres i et samarbejde mellem Beauté Pacifique, Ristorante Davinci og Orienteringsklubben Mariager Fjord OK.[100]

HadsundløbetRediger

Hadsundløbet er et motionsløb, der afholdes den første torsdag i september hvert år i Hadsund med start på Torvet. Løbet blev første gang afholdt i 1991 og kunne således fejre 20 års jubilæum i 2011.[101] Der er tre forskellige ruter, der alle starter på Torvet (henholdsvis 2,8 km, 5,8 km og 9,8 km). Løbet havde i 2012 879 deltagere, hvilket var det løbets største antal deltagere nogensinde.[102]

Notable bysbørnRediger

 
Hans Kirks barndomshjem på Jacob Møllersgade i Hadsund.
 
Integrations- og boligminister Inger Støjberg er bosiddende i Hadsund.

VenskabsbyerRediger

Hadsund har syv venskabsbyer.[103]

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

 
Hadsund ved Mariager Fjord

FodnoterRediger

 1. ^ Syd for Mariager Fjord ca. 250 m fra Hadsund ligger Hadsund Syd, som betragtes som et selvstændigt byområde.[2]

NoterRediger

 1. ^ a b c d e Danmarks Statistik: Statistikbanken Tabel BY1: Folketal 1. januar efter byområde, alder og køn
 2. ^ Danmarks Statistik - Byopgørelsen: Indhold afsnit "Begreber og definitioner
 3. ^ Forslag til Kommuneplan 2013-2025
 4. ^ Hadsund – en by bliver til, Hadsund Egns Museum, 2004; tekst af Lise Andersen, Erling Gammelmark og Heino Wessel Hansen
 5. ^ a b Hadsund – fra ladested til industriby, af Vibeke Foltmann m.fl., udgivet af Sparekassen Hadsund 1983
 6. ^ Hadsund i Danmarks Stednavne
 7. ^ jf. Ordbog over det danske sprog: en gaard, hvortil der hører (ell. hørte) forpligtelse til og privilegium paa at færge folk over, oftest tillige forbundet med ret til krohold. Hostr.FG.2sc. Tops.III.223. LandbO. II.335.
 8. ^ Mortensøn, s. 253
 9. ^ Pedersen, s. 233
 10. ^ Frandsen, bilagskort
 11. ^ Erik Pontoppidan: Den Danske Atlas Eller Konge-Riget Dannemark, Tomus V, Første Bind; Kiøbenhavn 1769 s. 67f
 12. ^ Hadsund – fra ladested til industriby, af Vibeke Foltmann m.fl., udgivet af Sparekassen Hadsund 1983
 13. ^ Nordjyske byers historie s. 34
 14. ^ Andersen, s. 30f
 15. ^ Andersen, s. 31
 16. ^ a b "Hadsundbanen". Nordjyllands jernbaner. Hentet 2014-05-04. 
 17. ^ "Randers Hadsund jernbane". Nordjyllands jernbaner. Hentet 2014-05-04. 
 18. ^ Hadsund fra ladested til industriby, Sparekassen Hadsund, 17. november 1986, tekst af Vibeke Foltmann
 19. ^ Hadsunds hjemmeside/Hadsund byvåben historie
 20. ^ Hadsund fra ladestad til industriby. s. 119.
 21. ^ Arne Lybech, Hadsund Bogen 2012, november 2012. ISBN 978-87-995524-6-7
 22. ^ Hadsund fra ladestad til industriby. S. 118
 23. ^ Hadsund fra ladestad til industriby. S. 189
 24. ^ Hadsund fra ladestad til industriby. S. 193.
 25. ^ H. Dahlerup: Mariager Kloster og Bys Historie. 1882. S. 207
 26. ^ Hadsund fra ladestad til industriby. S. 196
 27. ^ Byens hjemmeside med byvåbnet for oven
 28. ^ https://www.tv2nord.dk/artikel/hadsund-i-vaekst-146-nye-tilflyttere-paa-et-aar TV2 Nord "Hadsund i vækst: 146 nye tilflyttere på et år
 29. ^ Nordjyske d. 09. september 2009 "Uponor stopper produktionen i Hadsund"
 30. ^ Nordjyske d. 12. november 2010 "Hadsund-firma lukker - 38 mister jobbet"
 31. ^ Nordjyske d. 21. marts 2012 "Danish Crown lukker: 110 mister jobbet"
 32. ^ Hadsundby/Historie
 33. ^ [Lokalplan "Facader og skilte i Hadsund" 25. januar 2001. S. 6]
 34. ^ Butikscenterets hjemmeside
 35. ^ Hadsundby.dk - Butikstorvets indvielse 1975
 36. ^ Gammel Nyt, Nr. 25, 1998.
 37. ^ kontrolleret i Danmarks Statistiks folketælling 1930
 38. ^ "(dansk) Klimanormaler for Danmark". Danmarks Meteorologiske Institut. Hentet 12. maj 2009. 
 39. ^ a b * Arne Lybech, Hadsund Bogen 2012, november 2012. ISBN 978-87-995524-6-7
 40. ^ Hadsund Busterminal
 41. ^ Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside
 42. ^ Hadsund Fjernvarmes hjemmeside
 43. ^ Nordjyske d. 22. december 2012 "Udsigt til billig varme i Hadsund Syd"
 44. ^ Friii Nordjyske
 45. ^ Den Store Danske
 46. ^ Hadsund skoles elevtal
 47. ^ Mariagerfjord 10-klassecenters hjemmeside
 48. ^ VUCs hjemmeside.
 49. ^ Tech College Mariagerfjords hjemmeside
 50. ^ Produktionsskoles hjemmeside
 51. ^ Jem & Fix til Hadsund
 52. ^ Mariagerfjord.dk, Budgetmaterialet til Budget 2019‐22. (Bilag 2: Analyse af potentiale ved ændring af rådhusstruktur) ]
 53. ^ Hadsund Skoles hjemmeside
 54. ^ job.aka.dk/Bernadottegården
 55. ^ Mariagerfjord Vands hjemmeside
 56. ^ Nordjyske Erhvervsliv, Nordjyske Stiftstidende d. 18. september 2018
 57. ^ linkedin - SSI Schäfer
 58. ^ Fjordavisen.nu d. 18. maj 2016 "Nordjysk stabilitet gav succes for tysk koncern"
 59. ^ DAVA Foods hjemmeside
 60. ^ Hans Jensen Lubricators hjemmeside
 61. ^ Nordic Beef Food Supply
 62. ^ Nordic Beef Hadsunds hjemmeside
 63. ^ SuperBrugsen Hadsund. Jobindex. Hentet 2016-02-01
 64. ^ Bjarne Braths hjemmeside
 65. ^ Beauté Pacifiques hjemmeside
 66. ^ Distributører, fra hjemmesiden
 67. ^ Metafixs hjemmeside
 68. ^ Fjordavisen d. 27. juni 2014 "Hadsund Rotarys Erhvervspris 2014"
 69. ^ bergsbiosalad.dk
 70. ^ proff.dk - Aagaard
 71. ^ Aagaards hjemmside - forhandlere
 72. ^ Hadsund Folkeblad d. 27. oktober 2015 s. 18
 73. ^ Nordjyske Erhvervsliv, Nordjyske Stiftstidende d. 18. september 2018
 74. ^ Hadsund Camping og Vandrerhjems hjemmeside
 75. ^ Nordjyllands Historiske Museum Møllehistorisk Samlings boglade
 76. ^ Havnø Mølle
 77. ^ Havnø Mølles Venner (4. maj 2014). "Den gamle dame er stadig i fuldt vigør". Hentet 4. maj 2014. 
 78. ^ Nordjyske d. 6. juli 2013 "Seks roere til VM"
 79. ^ Danmarks Stadions – Hadsund
 80. ^ Dragon BMX Hadsunds hjemmeside
 81. ^ Hadsund Amatør Bokseklubs hjemmeside
 82. ^ Hadsund Bridgeklubs hjemmeside
 83. ^ Hadsund Badmintonklubs hjemmeside
 84. ^ Hadsund Boldklubs hjemmeside
 85. ^ Hadsund Golfklubs hjemmeside
 86. ^ Hadsund Gymnastikforenings hjemmeside
 87. ^ Hadsund Jagtklub hjemmeside
 88. ^ Hadsund Linedance Clubs hjemmeside
 89. ^ Hadsund Motorklubs hjemmeside
 90. ^ Hadsund Rideklubs hjemmeside
 91. ^ Hadsund Roklubs hjemmeside
 92. ^ Hadsund Sejlklubs hjemmeside
 93. ^ Hadsund Sportsfiskerforenings hjemmeside
 94. ^ Hadsund Skydeklubs hjemmeside
 95. ^ Sportsdykkerklubben Cimbrernes hjemmeside
 96. ^ Hadsund Svømmeklubs hjemmeside
 97. ^ Hadsund Tennisklubs hjemmeside
 98. ^ Trimguidener nedlagt
 99. ^ Beauté Pacifique Kvindeløb i Hadsund | Motionsløb | dit løbesite
 100. ^ Kvindeloeb
 101. ^ Alt info om Hadsundløbet
 102. ^ Fjordavisen "Hadsundløbet i 2013-udgaven"
 103. ^ Mariagerfjord Kommune venskabsbyer

Eksterne henvisningerRediger

 Søsterprojekter med yderligere information: