Brugerdiskussion:Tøndemageren/Arkiv 15

Aktive diskussioner

Ekko af et pipRediger

For ikke at lade stakkels Vrenaks diskussionsside blive spammet til med en debat, der ikke har så meget med Vrenak at gøre, svarer jeg her.

Nej, der var på ingen måde konsensus. Jeg har noteret, at det ikke gjorde indtryk på dig, at der efter din konklusion fra en række erfarne brugere blev gjort saglige indsigelser. Vi må nok leve med, at der efter det noget uskønne forløb ikke er den store autoritet knyttet til stilmanualen. Desværre. --Pugilist (diskussion) 24. maj 2017, 14:01 (CEST)

Der kom brugere efter diskussionen og gjorde indsigelser. Ønsker man sin mening hørt, må man deltage i diskussionerne. Du kan heller ikke komme efter et valg og sige, "hov hej vent, jeg stemte ikke, men synes at dem der vandt tager fejl" og så forvente at dem der deltog siger "nåå nej, det er da også rigtigt - så gør vi bare det dem der ikke deltog gerne vil". Stilmanualen har samme autoritet som hidtil. Men det gjorde skam indtryk på mig at du havde indsigelser (faglige kan man altid diskuterer) - men det ændrer ikke på at der var konsensus (som Vrenak også skrev på sin diskussionsside). mvh Tøndemageren (diskussion) 24. maj 2017, 14:14 (CEST)
Tak for din kommentar, der imidlertid svarer på noget andet, og ellers blot gentger standpunktet "der var konsensus". Sidstnævnte er vi uenige om, og det har ikke så meget at gøre med hvem, der deltog i diskussionen, men derimod, hvorledes der blev konkluderet. At Vrenak mener der var konsensus er fint (der var der også andre brugere der mente), men der var nu bemærkelsesværdigt mange, der havde en anden opfattelse. Jeg er selv af den opfattelse, at det er ret åbenbart, at der alene forelå et temmelig beskedent flertal blandt få deltagere i en diskusison, hvilket efter sædvanlig fremgangsmåde ikke anses som konsensus og under ingen omstændigheder kan ændre en tidligere beslutning vedtaget med konsensus.
Men nok om det. Problemet (hvis man kan tale om et sådant) er efter min opfattelse et andet, og illustreres af din korte bemærkning om, at Stilmanualen har samme autoritet som hidtil. Det er illustrativt for problemet; nemlig at jeg fornemmer, at du har vanskeligt ved at se, at andre brugeres respekt for en given beslutning mindskes, hvis flere brugerne ikke - med rette eller urette - anser beslutningen for legitim. Sidstnænte er et reelt problem, der rækker langt ud over et inferiørt spørgsmål om benævnelsen af diverse kildehenvisninger. Skal vi undgå den noget sure stemning p.t. på dawp, så er det efter min opfattelse væsentligt, at brugerne i højere grad søger at finde konsensus gennem respekt for andre brugere, fremfor at gennemtvinge egne synspunkter enten gennem spinkle flertal eller gennem udmarvende gentagelser på diskussionssiderne af de samme synspunkter igen og igen, indtil ingen orker at modsige. --Pugilist (diskussion) 24. maj 2017, 15:43 (CEST)
Jeg forstår ikke du mener jeg svare på noget andet - der var ingen spørgsmål, så ved ikke hvordan jeg kan svare på det. Men jeg agerede på det du skrev skulle jeg mene? :) Den diskussion du henviste til, var den diskussion der opstod efter implementeringen? Så med dine egen ord, så kan det mulige flertal der var der, ikke ændre på den beslutning der blev taget gennem konsensus tidligere? Jeg kan misforstå et eller andet i din argumentation dog? :) Men du må vel også give mig ret i, at konsensus skal findes blandt dem der deltager i diskussionen (altså den oprindelige diskussion)? Jeg anderkende til fulde, at andre brugere har haft en anden mening, men hvordan skal vi tage højde for denne holdning, hvis de først ytrer sig, når en beslutning er effektueret? Jeg forstår også godt problemet, når det man har været vant til længe, pludselig ændres (man bringes ud af sin comfort-zone so to speak) - det er en helt normal psykologisk reaktion som jeg vil mene at stort set alle har oplevet på et eller andet tidspunkt.
Vi er helt enige om hvordan vi skal undgå det sure stemning - især når vi ser på "udmarvende gentagelse" :) Men vi er vel også enige om, at hvis man ikke har deltage i en diskussion omkring ændringer, så respekterer man vel ret beset heller ikke andre brugere, hvis man pludselig brokker sig efter effektueringen? Igen, hvis jeg har misforstået noget, vil jeg sætte stor pris på at vide det :)
Ja, du misforstår mine bemærkninger. Den efterfølgende diskussion handlede ikke om stilmanual, men derimod om, hvorvidt den trufne konklusion, der ændrede stilmanualen var truffet på et korrekt grundlag. Allerede af den grund er det mindre væsentligt, hvem der deltog i den første og den anden diskussion.
M.h.t. confort zones og indbygget modvilje mod forandringer, så skriver du selv, at der løbende ændres mange ting. Det giver sjældent anledning til væsentlige problemer, hvis ellers ændringerne vedtages med konsensus.
Vi er ikke enige i din næstsidste sætning - og det er faktisk en væsentlig del af min pointe. Det er min opfattelse, at enhver bruger naturligvis kan stille spørgsmålstegn ved en gennemført konklusion, uanset om brugeren har ytret sig i den debat, der konkluderes. Det handler ikke om at "brokke sig", men det handler om, at der selvsagt kan rejses indsigelser, hvis ikke en konklusion er truffet på et korrekt grundlag - uanset om man er enig i konklusionen eller ej. Jeg synes det er lidt urovækkende, at du anser det for at have manglende respekt for andre brugere, hvis man påpeger, at der er noget galt med en truffen konklusion i en debat, som man ikke har deltaget i. Noget sådant skal naturligvis kunne diskuteres uden at den formastelige (af den grund) skal anses for at være respektløs over for andre. --Pugilist (diskussion) 24. maj 2017, 16:25 (CEST)
Det psykologiske jeg beskrev er mere tydeligt, jo større ændringer der laves - bare så det lige er på plads :)
Selvfølgelig skal man kunne spørge hvorfor - men jeg synes omvendt det er "urovækkende" (btw, tænk over ordvalg - du virker på mig meget aggressiv :) ) at en beslutning der er truffet ved konsensus, skal kunne omgøres af folk der ikke deltog i diskussionen, fordi de pludselig har indsigelser efter effektueringen. Det er sådan jeg forstår dig. Folk havde haft rigeligt med tid til at komme med deres synspunkter i den forudgående diskussion - hvorfor så vente til en effektuering er sket? Men igen, selvfølgelig skal man have lov til at komme med spørgsmål om hvorfor etc., men det er vel en smule respektløst, at man først giver lyd fra sig, når ændringen sker? Det var noget andet hvis det var foregået uden forudgående diskussion - men der var altså næste en måneds diskussion inden = god tid. Men jeg tror vi har læst især den sidste diskussion forskelligt, for jeg læste den som et ønske om at de vedtagne ændringer ikke skulle gennemføres (efter de blev gennemført) - og du læste den som et indsigelse omkring om der var konsensus. Jeg tror heller ikke vi bliver enige - så in the name of good spirit, så tror jeg vi skal stoppe den her :) mvh Tøndemageren (diskussion) 24. maj 2017, 16:47 (CEST)
Jeg tror, at forskellen ligger i opfattelsen af den anden diskussion, således som du selv skriver. - Så noget er vi enige om ;-)
Jeg beklager, hvis du opfatter mig som aggressiv, det er faktisk ikke min hensigt. Når jeg læser mine kommentarer her på siden, så synes jeg nu ikke, at de er aggressive, men problemet med kommunikation via skrift er jo desværre nogen gange, at ting kan opfattes anderledes end de er tænkt. Så læs gerne mine bemærkninger i det lys, og har jeg kommet til at fremstå aggressiv, så beklager jeg naturligvis det. --Pugilist (diskussion) 24. maj 2017, 17:05 (CEST)

Endnu et SpørgsmålRediger

Hej igen Tøndemageren. Jeg ville bare lige spørge om hvordan, man flytter en tekst? mvh Magn9359 (diskussion) 27. maj 2017, 08:28 (CET) Magn9359 (diskussion) 27. maj 2017, 08:28 (CEST) Magn9359 (diskussion) 27. maj 2017, 08:29 (CEST)

Hvad vil du flytte? Hvorfra, hvortil? Cut og paste er normalt løsningen. Det bedste sted at stille denne slags spørgsmål er Hjælp:Nybegynderforum. --Madglad (diskussion) 27. maj 2017, 09:40 (CEST)

Fortsat fra Glenns diskRediger

Jeg ved ikke hvordan jeg kan tydeliggøre det mere end at sige det er samtlige, alle, enhver, af de indlæg der henviser til en diagnose på omtalte bruger, uden undtagelse. Du kan af gode grunde ikke vide noget omt spørgsmålet omkring en skjulning og en evt. retssag ved nægtelse heraf, da du ikke har adgang til den relevante tekst via da.wikipedia.org. Det var blot til info for alle og for at understrege hvor upassende det er at nævne den slags uden at brugere selv har bragt det op i pågældende diskussion. At det tidligere har været nævnt i en anden diskussion af brugere validerer ikke brugen i andre diskussioner grundet den slags tings følsomme natur og at, som jeg skrev, det er de færreste der kan fortolke og gengive disse korrekt, hvilket netop er det der er sket i de her tilfælde. Bottomline er at siden det blev nævnt, er informationen kun blevet misbrugt hver evig eneste gang den er blevet nævnt, og af hensyn til ikke bare brugeren, evt. fremtidige tilfælde, men også wikipedias integritet, må det høre op straks. -- Mvh. Vrenak (diskussion) 27. maj 2017, 18:32 (CEST)

Hvis jeg skriver et sted at jeg har sukkersyge og nogen så i en anden diskussion, hvor man mangler info om sukkersyge, skriver "at man spørge savfisk, for han har sukkersyge", er det så også injuriende. Undskyld min uvidendhed, men jeg er ikke stærk i jura. - Savfisk (diskussion) 27. maj 2017, 18:47 (CEST)
Sukkersyge har det for det første ikke samme stigma i den brede befolkning, ydermere er den almene forståelse af sukkersyge enormt meget større, og så er den anvendelse af informationen helt anderledes, i dit tilfælde skriver den fiktive person at man kan spørge Savfisk. Så i det tilfælde nej ikke injurierende, men det er så også så anderledes et eksempel at det er som at sammenligne æbler og blåringede blæksprutter. -- Mvh. Vrenak (diskussion) 27. maj 2017, 18:55 (CEST)
Jeg vil rigtigt gerne være dig imødekommende Vrenak, men du bliver simpelthen nødt til at være specifik ift hvor og hvorfor bemærkninger er injurierende. Jeg kan dog selv finde et enkelt sted, hvor jeg har nævnt diagnosen (som Rodejong selv har ytret sig om tidligere). Det er her, hvor jeg nævcner følgende:
  Angående Torbens personangreb, vil jeg lige nævne (uden at forsvare Torben btw), at Rodejong faktisk har nævnt at have problemer i den retning han nævner (mener det var Aspergers syndrom, men kan huske forkert), og det kan være det der tænkes på i sammenhængen? Jeg kan dog ikke huske hvilke diskussion det blev nævnt i, men det er inden for de sidste seks måneder. Hvis en dygtig sjæl kan finde det frem, ville det kunne lette let ift det.  
I det ovenstående har jeg helt oprigtigt svært ved at se, hvad jeg skal undskylde for? :)
Yderligere, så synes jeg det er særdeles upassende, at komme med en reel trussel mod Wikipedia (eller enkelte brugere?) i form af en mulig retssag, hvis ikke såkaldte injurierende påstande ophører og undskyldes - især når vi som brugere ikke har mulighed for at se den relevante tekst. Det er i min bog dybt dybt forkasteligt - og ud fra de oplysninger jeg har tilgængelige lige nu, har jeg mere end svært ved at se hvordan den påståede retssag overhovedet skulle løbe af stablen? Læg alle oplysninger på bordet, så vi kan forholde os til det. mvh Tøndemageren (diskussion) 27. maj 2017, 20:53 (CEST)
  • Jeg synes alle skulle stoppe helt øjeblikkeligt med at bruge udtrykkene "injurier" og "injurierende". Den slags implicitte trusler om at straffeloven og dens temrinologi er rleevant for at beskrive hvad der foregår i dikussioner og samtaler på wikipedia er dræbende for muligheden for en åben dialog. Ordvalg og henvisninger til folks sygdomme kan være fornærmende og upassende, men at anklage andre for injurier eller andre strafbare handlinger er simpelthen ikke noget der hører hjemme her på siderne. Hvis man anklager andre brugere for strafbare handlinger så må man blokere anklageren så de kan komme tilbage når de enten har valgt at benytte rettsystemet og sagen har gået sin gang, eller når de har valgt at løse problemerne på anden måde. Maunus (diskussion) 27. maj 2017, 21:03 (CEST)

[redigeringskonflikt

Når man tager en diagnose der potentielt bærer en eller anden form for betydeligt stigma i befolkningen og bringer frem uden en lægefaglig baggrund og undersøgelse af vedkommende, og begynder at agere ud fra dette så bevæger man sig hurtigt over mod en potentielt injurierende adfærd, det bør man selvfølgelig undgå. En retssag her er IKKE en trussel, men, igen, blot til info om at hvis ønsket om ikke at omtale emnet ikke imødekommes åbner man altså mulighed for at der sidenhen kan anlægges en retssag, både mod wikipedia, og desværre også mod de individer der ikke retter ind. Det bemeldte indlæg er efter ønske fra brugeren fjernet fra historik og arkiv jvf. persondataforordningens §65. Så vi er også nødt til at holde denne diskussion på det principielle plan. Brugeren har henvendt sig til flere administratorer udenom wikisiderne, og jeg har efterkommet ønsket da oplysningerne er personfølsomme, og brugeren har trukket sit samtykke tilbage, hvorefter det lovgivningsmæssigt påhviler wikipedia at fjerne oplysningerne uden yderligere ophold. Jeg håber du forstår situationen. Jeg siger ikke du partout skal undskylde, blot at du måske skulle passe lidt mere på med hvilke personoplysninger du gengiver. -- Mvh. Vrenak (diskussion) 27. maj 2017, 21:11 (CEST)
@Maunus: Du misforstår, der er IKKE nogen anklager, endnu heldigvis. Men indholdet i debatten har desværre et indhold af så "skarp" en natur at man er derovre hvor man gør sig sårbar overfor en sådan anklage, det er det jeg advarer imod, du skal anse det som det sidste STOP-skilt inden en vejspærring. -- Mvh. Vrenak (diskussion) 27. maj 2017, 21:14 (CEST)
Jeg er enig i det meste af Vrenak's indlæg om emnet.
Uanset om en Wikipedia-bruger måtte have en (mental) lidelse eller ej, skal brugeren overholde Wikikette og andre Wiki-normer. Herudover ved vi ikke om det er sandt, at brugeren har en lidelse - det kan være opdigtet, spin eller en hjemmebrygget diagnose (vi har ingen autoritære kilder). Det kan også være at brugernavnet er lavet for at chikanere en anden person, ved at forbinde en lidelse med denne. Så uanset hvordan man vender og drejer det er det problematisk at forbinde en (mental) lidelse med en bruger. På Wikipedia må vi tage udgangspunkt i de skrevne indlæg, vinklet med hvad der er relevant for Wikipedia. --Glenn (diskussion) 27. maj 2017, 21:15 (CEST)
At bruge udtrykket "injurier" er en implicit trussel om juridiske følgehandlinger. Det virker iøvrigt ikke for mig som rimeligt at antage at det overhovedet på nogen måde kan være "injurierende" at nævne eller hentyde til andre lidelser som andre folk selv har nævnt at de har. Det er simpelthen noget overdrevet vrøvl at en kommentar som Tøndemagerens indebærer nogen somhelst retsmæssig implikation hverken for tøndemageren eller for wikimedia. At bryde med wikikette eller for den skyld med almindelig anstændig opførsel er ikke injurierer og ikke strafbart.Maunus (diskussion) 27. maj 2017, 21:20 (CEST)
Formentlig er det slet ikke muligt at injuriere en person der optræder anonymt, for at noget skal injuriere skal det skade en persons generelle agtelse - når man bruger pseudonym er man netpo beskyttet mod den slags.Maunus (diskussion) 27. maj 2017, 21:23 (CEST)

[redigeringskonflikt

Nu har jeg udtrykkeligt beskrevet at det ikke er en trussel, og hvorfor det ikke er, at du, Maunus, så stadigvæk vælger at lægge en fejltolkning på det må blive din sag, men du sidder ikke med alle de forhåndenværende fakta, hvis du vil vide mere må du selv kontakte brugeren og udspørge, på en sober måde og uden at nævne personfølsomme ting, om vedkommende vil indvie dig i det. Uanset hvad svaret er må du så respektere det. Og skal vi så ikke se at komme videre fra denne mildest talt ulykkelige sag? -- Mvh. Vrenak (diskussion) 27. maj 2017, 21:25 (CEST)
Når man vælger at bruge en juridisk term så er der netop ikke mulighed for fejlfortolkning. Så må man bruge en anden terminologi og sige at det er ubehøvlet, groft fornærmende, krænkende, ydmygende, ubehageligt, nedsættende etc. "Injurier" er et juridisk begreb der netop derfor altid indebærer en implicit anklage om at en specifik paragraf i dansk lovgivning er overtrådt.Maunus (diskussion) 27. maj 2017, 21:33 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Så vil jeg mere end kraftigt anbefale dig, Vrenak, at lægge alle de forhåndenværende fakta på bordet, så vi som brugere (for jeg kan jo se at jeg potentielt bliver sagsøgt), så vi kan se hvad der er problemet. Så vidt jeg ved, er der ingen brugere der endnu har haft held til at skabe noget som helst positivt ved at nævne en mulig retssag. Så kom frem med det hele - som jeg læser §65 har Rodejong nemlig ikke så meget at have truslen i, men jeg kan misforstå. Men jeg vil meget meget gerne vide hvad jeg skal forvente fremadrettet? mvh Tøndemageren (diskussion) 27. maj 2017, 21:31 (CEST)

Når man vælger at bruge en juridisk term så er der netop ikke mulighed for fejlfortolkning. Så må man bruge en anden terminologi og sige at det er ubehøvlet, groft fornærmende, krænkende, ydmygende, ubehageligt, nedsættende etc. "Injurier" er et juridisk begreb der netop derfor altid indebærer en implicit anklage om at en specifik paragraf i dansk lovgivning er overtrådt.Maunus (diskussion) 27. maj 2017, 21:33 (CEST)
For sidste gang; Der er pt. ingen trussel, men fortsætter man med at nævne diagnosen på bemeldte bruger åbner man selv op for en potentiel injuriesag, de alternative ord som Maunus nævner også brugt i juraen, så det ændrer ikke noget. Bottomline er stop med at snakke om diagnoser på nogen som helst som ikke selv har bragt emnet på banen i den specifikke diskussion og så er der ingen problemer i den retning, fortsæt med at gøre det, og i åbner selv døren til den mulighed. Jeg har ikke mulighed, ej heller lyst til at kommentere yderligere på den her sag. Hvis i eller andre vil digte videre over det, må det stå for egen regning. -- Mvh. Vrenak (diskussion) 27. maj 2017, 21:42 (CEST)
Nej, man åbner sig ikke op for nogen injuriesag ved at nævne en diagnose på en anonym wikipedia bruger. Det er simpelthen forkert. Hvis det var injurierende ville loven allerede være brudt, og om den isåfald blev brudt igen ville være ligegyldigt. Og din påstandom at de andr eord også bruges i lovgivningen er også forkert, for hvorimod udsagn kan være æreskrænkende uden at være strafbart så er et udsagn kun injuriererende hvis det er strafbart og paragraffen er overtrådt. Maunus (diskussion) 27. maj 2017, 22:14 (CEST)
@Tøndemageren. Jeg er bange for at det her kan komme til at minde om fjeren der bliver til fem høns. Jeg vil også anbefale at man lader det ligge og kommer videre. Der vigtigere ting at diskutere en mulige dianoser og retsager. Ingen vinder ved at fortsætte denne diskussion og så vidt jeg kan se vil der ikke være nogen konflikt hvis vi stopper nu. Med venlig hilsen Savfisk (diskussion) 27. maj 2017, 21:46 (CEST)
Tøndemageren har naturligvis lov til at vide om Rodejong agter at sagsøge ham. Og hvis Rodejong siger at han agter det så skal han blokeres med det samme uden adgang til diskussoinssiden. Hvis Rodejong derimod siger at han ikke ikke agter at sagsøge så er der ikke noget grundlag for at advare Tøndemageren om ikke at referere til Rodejong's eventuelle diagnose, og heller ikke noget grundlag for at fortsætte med at true med at det kan være strafbart at nævne Rodejong's eventuelle diagnoser. I to administratorer har simpelthen ikke opnået andet med denne her forfejlede indsats end at eskalere konflikten helt ud af proportioner. Maunus (diskussion) 27. maj 2017, 22:14 (CEST)
Spørgsmålet om en eventuel retssag er overhovedet ikke relevant for wikipedia. Den er i givet fald en sag som finder sted i andet regi, også selvom den måtte have rod i noget, der er skrevet på wikipedia. Og jeg tvivler på, at den kan bevirke en blokering. Det forekommer mig, at det har stået et eller andet sted. Rmir2 (diskussion) 27. maj 2017, 22:24 (CEST)
Du snakker som du har forstand til Rmir2, de juridiske politikker for wikipedia (EN:NOLEGALTHREATS) specificerer meget tydeligt at man ikke har ret til at redigere wikipedia mens man har en udestående juridisk trussel omkring interaktion på wikipedia mod en anden bruger. Jeg er ret sikker på at de grundlæggende juridiske politikker gælder for alle wikimedia projekter, og derfor også på da.wiki. Det er iøvrigt selvindlysende at brugere ikke kan have lov til at bruge retssystemet som vægt i diskussioner på wikipedia. Maunus (diskussion) 27. maj 2017, 22:34 (CEST)

Kære Tøndemageren, har du overvejet, at din debatform måske har inspireret folk som undertegnede og andre på wikipedia? Rmir2 (diskussion) 27. maj 2017, 21:54 (CEST) [redigeringskonflikt

@Savfisk: Jeg tænker du har ret - føler dog stadig at jeg er blevet truet med potentiel sagsøgning (som jeg btw ikke mener der er nogen mening i jf føromtalt §65), så kan kun undre mig over den måde at tage en diskussion på :)
@Rmir2: Siger du jeg er skyld i din meget omdiskuterede debatform? Jeg tænker det var ment som en provokation, men det har jeg altså ikke tid til i aften ;) mvh Tøndemageren (diskussion) 27. maj 2017, 21:59 (CEST)
Nej, det er faktisk ikke ment som en provokation. Jeg provokerer (næsten) aldrig og slet ikke folk, som jeg respekterer. Men hvis du trækker en persons diagnose frem i en debat, så kan fx jeg med samme ret henvise til en anden persons politiske holdning (som også er blevet manifest udtalt her på wiki) som motiv for vedkommendes måde at omtale fx mig på. Forskellen er den, at jeg ikke er administrator og derfor lettere kan blokeres. Men mit egentlige budskab er faktisk et andet: du som administrator tjener faktisk som forbillede for os andre på, hvad der er tilladt eller ej. Det synes jeg lige, at du skulle tænke over. Rmir2 (diskussion) 27. maj 2017, 22:24 (CEST)
Først - så kan jeg næsten regne ud at du ikke respekterer mig ;) Dernæst så jeg tænker bestemt meget over hvordan jeg agerer - mange indlæg når aldrig længere end skrivefasen, før jeg sletter dem igen. Som jeg også bad Vrenak om, vil jeg nu bede dig om at finde de steder, hvor jeg har brugt Rodejongs diagnose (som brugeren selv nævnt) decideret mod Rodejong? Jeg har nævnt det nogle gange, for bedre at forstå hvorfor Rodejong tackler nogle ting som Rodejong gør - og så har jeg nævnt det for at bringe fakta ind i billedet (jf. citat). Men det kan også være relevant at se på folks politiske ståsted. Eksempelvis ville det nok ikke være så hensigtsmæssigt at have en holocaustbenægtende nynazist til at redigere på Holocaust. Hvis dette ikke er meldt ud, så kan man kun gisne, og det skal vi bestemt holde os fra. Men hvis en udmelding fra en bruger, muligvis kan være med til at forklare nogle af de problemer man støder på omkring en bruger, så er det da højst relevant at nævne. Og det er ikke injurierende, som Vrenak ellers påstår (går ud fra at Vrenak er juridisk uddannet med den påtagede rolle). Men hvis jeg har brugt Rodejongs diagnose, i et forsøg på at få Rodejong til at fremstå dårligt vil jeg da selvfølgelig undskylde det - det har aldrig været min hensigt (og er klar over at man skal være ekstra påpasselig på skrift), men tror jeg nu altså heller ikke at jeg har? :) mvh Tøndemageren (diskussion) 27. maj 2017, 22:35 (CEST)
Først: at vi er uenige betyder ikke, at jeg ikke respekterer dig. Jeg har faktisk fx rost dine bidrag om sundhedsemner i anden sammenhæng. Men jeg har også kritiseret din måde at bruge dine administrationsrettigheder på, og jeg ved, at jeg ikke er alene om den kritik. Det om det. Under alle omstændigheder er det ikke heldigt at henvise til folks sygdom ligesom det nok ikke var rigtigt af mig at henvise til politisk motiveret opførsel i det tilfælde, jeg senest blev blokeret for (ja, jeg lærer, selvom det går langsomt). Dette er, hvis jeg forstår det rigtigt, også både Glenns og Vrenaks opfattelse, og jeg ville bestemt foretrække, at det blev skrevet klart ind i fx wikikette eller et andet passende sted. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 27. maj 2017, 22:49 (CEST)
Nej, jeg ser ud til at dele vandene hvad angår mit administratorvirke ;) Men vi er helt enige om, at man ikke skal bruge det som en del af personlige angreb (og det har jeg så vidt jeg ved heller ikke gjort). Der kan dog også være situationer hvor det kan give mening (som jeg faktisk mener det gør i Rodejongs tilfælde), eksempelvis hvis man snakker om Intelligent Design, Holocaust, HPV-vaccine eller andet, hvor der er meget divergerende holdninger (men kun et bredt anderkendt synspunkt). Her kan det også være relevant at vide om en bidragsyder har en specifikt holdning til den givne artikel, som kan påvirke de bidrag der kommer. Håber det giver mening? :) mvh Tøndemageren (diskussion) 27. maj 2017, 23:00 (CEST)

For at følge op på Savfisks anbefaling: Jeg tror at energien kan bruges mere konstruktivt på andre ting end at diskutere hypotetiske sagsanlæg. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 27. maj 2017, 22:01 (CEST)

@Knud Winckelmann: Men er det ikke relevant at finde ud af hvad da.wiki's holdning er til juridiske trusler, i forlængelse af dette? Jeg ved at en.wiki kører nul-tolerance-politik på dette område - juridisk trussel og du blokeres. Lignende foranstaltninger findes på en stor del andre sprog. Hvad er da.wiki's holdning? Det eneste fortilfælde jeg kender er Bruger:Rosenquist? mvh Tøndemageren (diskussion) 27. maj 2017, 23:00 (CEST)

Wikipedia:Landsbybrønden/9. århundrede til 800-talletRediger

Jeg forestiller mig, at du har en mening om sp. mvh Per (PerV) (diskussion) 30. maj 2017, 16:22 (CEST)

Tilbage til brugersiden for »Tøndemageren/Arkiv 15«.