Diskussion:Danskernes Parti

Seneste indlæg: for 8 år siden af Rmir2 i emnet Svar fra Jacob Christensen Senholt

Sletningsforslag: Danskernes Parti

Se evt. på Wikipedia:Sletningsforslag

Danskernes Parti foreslås slettet: Nyoprettet parti, begrænset tilhængerskare, forventer tidligst at stille op til valg 2013. Hvis kandidaturer til Folketinget ikke er notable, kan dette næppe heller være det.

 • Slet - Af ovenstående årsager. --Medic (Lindblad) 20. jun 2011, 23:48 (CEST)
 • Slet - Med den begrænsede tilslutning og opmærksomhed der har været omkring "partiet", kan artiklen vel ikke betragtes som andet end reklame. At man kalder en lille forening et parti, kan vel ikke automatisk give notabilitet. - Nico 21. jun 2011, 07:34 (CEST)
 • Slet/ Sammenskriv - Artiklen kan efter min opfattelse slettes af de grunde, der er nævnt ovenfor. Jeg tror dog, at Terroristen vil være ked af at blive beskyldt for at reklamere for Danskernes Parti, men det ironiske er, at artiklen netop er blevet en platform for reklame; og uden anden indikation af, at foreningen har gjort sig bemærket, kan det ikke bære en artikel endnu. Foreningen synes imidlertid at være centreret omkring én enkelt person, nemlig Daniel Carlsen, hvorfor dele af artiklens indhold kan flyttes over i artiklen om Carlsen, og der kan oprettes en redirect. Kommer foreningen i fremtiden til at markere sig som forening og ikke som enkeltmandsprojekt, kan der oprettes en selvstændig artikel, men ikke før. Pugilist 21. jun 2011, 08:22 (CEST)
Enig med Pugilist - sagen er parallel til Ruth Evensen og Frihedspartiet. --Palnatoke 21. jun 2011, 08:48 (CEST)
Enig med Pugilist og Palnatoke. --CarinaT 21. jun 2011, 09:51 (CEST)
Enig med de tre overstående. --Tøndemageren 21. jun 2011, 10:03 (CEST)
 • Slet - Idem.. --
   •    Rodejong    ✉️ 👀 → 21. jun 2011, 11:54 (CEST)
 • At kalde det et enkeltmandsprojekt ville være løgn, partiet er dannet, viceformand og ledelses medlemmer er også at finde på hjemmede siden, et præsenstation møde er blevet afholdt for medlemmer, så til sammenligning med et så godt som ikke eksisterende parti, som Ruth Evensen's er det ergo ikke.--neo2000 21. jun 2011, 12:04 (CEST)
 Kommentar Ruth Evensens parti havde skam også på et tidspunkt viceformand og medlemmer. Det gik imidlertid i sig selv igen. Der findes rigtig mange foreninger, der har registreret et partinavn, men det gør ikke i sig selv sådanne foreninger notable. Pugilist 21. jun 2011, 16:47 (CEST)
 • Forskellen er dog, at samme politik har haft relativt succes i Sverige, når man tænker på hvor kontroversiel selv samme er. Jeg kender i hvert fald ikke til kristne sekter med politisk indflydelse heromkring. neo2000 21. jun 2011, 20:45 (CEST)
Artiklen må bedømmes på om foreningen er notabel, og ikke om en andet parti i Sverige har "relativ succes". Et lignende partiprogram nød midlertidigt også en vis succes i Tyskland, men det gør jo altså ikke foreningen i Viborg notabel. Pugilist 21. jun 2011, 21:20 (CEST)
 • min ide med denne wiki side har været den at det var et politiske parti i Danmark som kunne have relevans for en wiki artikel, jeg gør ikke reklame for n***-s***, men et dansk politisk parti bør alligevel have relevans for wikipedia på en eller anden måde, og det seneste reklame for politikken til partiet skal efter min mening omskrives MEGET --Terroristen 25. jun 2011, 01:39 (CEST)
 • Slet - Jeg har kigget på denne diskussion et par dage, samtidig med at jeg har luret på den lokale presses interesse. I Viborg er den obligatoriske pressemeddelelse blevet modtaget med det obligatoriske referat, og intet videre. Lille Viborg har ikke rigtigt bidt mærke i Carlsens nye forening, og jeg er derfor tvivlende overfor resten af Kongerigets interesse. InfoMedia har intet relevant på lager, udover pressemeddelelsen. Derfor slet. --Pixi Uno 25. jun 2011, 03:21 (CEST)
Konklusion:
Danskernes Parti redirectes til Daniel Carlsen.
--Palnatoke 25. jun 2011, 08:49 (CEST)

Man kan ikke konkludere en sletning eller omdirigering. Alle småpartier bør da have en artikel. Det er vel næppe pladsproblemer vi har her på wikipedia? --DanskeFrey (diskussion) 11. aug 2013, 18:57 (CEST)

Det er hvad der er konkluderet, og da der ikke er fremkommet nyt, er artiklen slettet igen. Pugilist (diskussion) 11. aug 2013, 20:36 (CEST)

Gendannelsesforslag: Danskernes Parti

Se evt. på Wikipedia:Gendannelsesforslag

Vi har netop kunnet konstatere, at der er stemning for, at artiklen om Forenede Demokrater anses som notabel, se nærmere hér. Forenede Demokrater har stillet op til et enkelt kommunalvalg og er ikke kommet ind. Det er der mange, der har gjort før Forenede Demkrater, og det er der nok også mange andre, der kommer til at gøre siden. En hurtig Google-søgning viser ca. 8.400 hits på søgning på "Forenede Demokrater".

Det lidt mere kontroversielle parti Danskernes Parti stillede også op ved seneste kommunalvalg. I popularitetskonkurrencen på Google opnår "Danskernes Parti" ca. 79.700 hits. Det er min fornemmelse, at Danskernes Parti i langt højere grad har været medieeksponeret end Forenede Demokrater, og det er min opfattelse, at der med den markant mere lempelige bedømmelse af Forenede Demokrater er lagt op til en praksis, hvor vi bør medtage langt flere lokallister og enmandspartier m.v. Det sidste mener jeg egentlig ikke er noget problem, bortset fra, at vi skal bruge noget arbejde til at rydde op i selvpromovering af diverse partier, når artiklerne oprettet, men det er vel til at overkomme. Pugilist (diskussion) 21. apr 2014, 15:00 (CEST)

 • Gendan - Pr. ovenstående. Pugilist (diskussion) 21. apr 2014, 15:00 (CEST)
 • Gendan ikke – Jeg er ikke enig i den ændrede praksis og mener ikke at nogen af de to partier er tilstrækkeligt notable til at have egne artikler. --|EPO| COM: 21. apr 2014, 15:08 (CEST)
 • Gendan - Enig. Username, Here! ! ? 22. apr 2014, 15:56 (CEST)
 • Gendan Peter Mulvany (diskussion) 22. apr 2014, 21:47 (CEST)
 • Gendan ikke – Jf. EPO. På vej ud på et skråplan, hvor alle der råber op og kalder sig "parti", nu automatisk er notabel på Wikipedia. - uden valg, uden kandidater, ja, uden noget som helst. --Pixi Uno (diskussion) 23. apr 2014, 16:15 (CEST)
 • Gendan - En del af dansk politisk historie - Nico (diskussion) 23. apr 2014, 16:38 (CEST)
 • Gendan Partiet stillede op til 5 kommunalvalg i 2013 og har markeret sig kraftigt med bl.a. gentagne medieoptrædner. Desuden er de - jf. en nylig DR2-udsendelse - en del af et internationalt netværk af nationalister, der bl.a. rummer et regeringsparti i Ukraine. Klart notabelt og at kalde det en "lokalliste" eller et "enmandsparti" er skudt helt ved siden af. -- Nissan42 (diskussion) 23. apr 2014, 17:16 (CEST)
 • Gendan gendan danskernes parti --DanskeFrey (diskussion) 23. apr 2014, 20:45 (CEST)
 • Gendan ikke - Det er netop skråplan, hvis mediernes heftige omtale af enkeltpersoner afgør, om den ene ikke-folkevalgte lokalliste er notabel, og den anden ikke. Med samme argumentation skulle de nye lister "Dovne Robert" og "Frihedspartiet" blive særdeles notable. Christiania-Listen har en lang historie og har faktisk haft mandater i Borgerrepræsentationen, men har ikke samme bevågenhed. Vi nærmer os en praksis, hvor Wikipedia bliver et halehæng til tabloidpressen i stedet for at fokusere på opnåede resultater. (I øvrigt savnes en argumentation fra tre af de ovennævnte støtter.) --Urbandweller (diskussion) 25. apr 2014, 16:39 (CEST)
 Kommentar Pointen er jo netop, at den tidligere praksis synes at være fraveget, idet der nu synes at gælde en praksis om, at et parti, der "blot" har stillet op til en kommunalvalg uden at være kommet ind, har notablitet alene af den årsag. Det er sågar således, at der tegner sig et flertal for, at selv partier uden politik og uden at have stillet op til noget, er notable. Så gendannelsesforslaget er blot en simpel konsekvens af denne noget mere lempelige praksis. Du har så fuldstændig ret i, at også Christianialisten og Dovne Roberts parti burde kunne gendannes, hvilket vel næppe heller vil være en væsentlig katastrofe. - Det bizarre er blot, at Danskernes Parti på alle parametre har været markant mere omtalt - på godt og ondt - end Forenede Demokrater, ligesom partiet på samme måde som Forenede Demokrater har stillet op til præcis det samme valg i flere forskellige kommuner. Forenede Demokrater er konkluderet notable - Men ikke Danskernes Parti. Og dette sidste savner jeg noget argumentation for. Det nytter ikke noget at have én standard for nogle partier og en anden for andre partier. Pugilist (diskussion) 25. apr 2014, 17:02 (CEST)
Blot lige for fuldstændighedens skyld bemærkes, at vi har artikler om Folkebevægelsen Ret- & Velfærd, Folkesocialistisk Alternativ, Grønne Demokrater, Kommunistisk Parti, Kommunistisk Parti i Danmark, Kommunistisk Samling, Miljøpartiet Fokus, Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, Nihilistisk Folkeparti, Opstillingslisten, Social Balance (parti), Stop Islamiseringen af Europa, og Visions-Partiet. Så vidt jeg kan se er det kendetegnende for dem alle, at de som Danskernes Parti har stillet op til regionalrådsvalg/kommunalvalg uden succes. Bortset fra Opstillingslisten er der tale om fornuftige artikler om mindre partier, der indeholder relevant information. Det står mig ikke klart, hvorfor Danskernes Parti skal bedømmes anderledes. Pugilist (diskussion) 28. apr 2014, 13:37 (CEST)
 • Gendan ikke - Endnu ikke et notabelt parti uanset omtale af frontfigur. --Hubertus (diskussion) 25. apr 2014, 17:05 (CEST)
 • Gendan - Pr. Nico --Kontoreg(Henvendelse) 27. apr 2014, 18:00 (CEST)
 • Gendan Partiet var på banen ved kommune- og regionsvalget. Partiet stillede op med flere kandidater; heriblandt også Daniel Carlsen, som partiet har viderestillet til; men partiet er mere end ham. At tale om notabilitet er noget vrøvl, for det ser ud, som om man skal kunne lide partiet, og det drejer sig blot om at konstatere udbredelse af aktualitet, hvad der tales om, hvad man søger på osv. Skal Stalin ikke med, fordi han udryddede store dele af sin egen befolkning? Skal personer og partier være vellidte for at måtte være med? Hvis man er republikaner, er kongehuset så ikke notabelt? Hans Christophersen (diskussion) 27. apr 2014, 23:14 (CEST)
 Kommentar Nu kan jeg kun tale for mig selv, men min modvilje mod at gendanne artiklen Danskernes Parti har intet at gøre med politisk holdning. Partilederen Daniel Carlsen mener jeg f.eks. er klart notabel, derimod er Alternativet (se Wikipedia:Sletningsforslag/Alternativet_(parti)) efter min mening ikke en artikel værd (endnu). Det er først og fremmest brugbarhedsovervejelser, der ligger bag mine tilkendegivelser, ikke politiske overvejelser --Hubertus (diskussion) 28. apr 2014, 13:59 (CEST)
Jeg tror nu heller ikke, at modviljen mod artiklen har politiske undertoner, således som nogle har antydet. Vi har artikler om Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse og Stop Islamiseringen af Europa, der vel begge ligger nogenlunde på linje med DP. Så inkonsekvensen er desto mere uforklarlig IMO. Pugilist (diskussion) 28. apr 2014, 14:11 (CEST)
 •  Kommentar Som jeg ser det, er valgresultater egentlig lidet relevante. I forhold til historiske eller tidløse emner kan vi læse relevante værker for at se, hvad fagfolk på området finder væsentligt. Det er vanskeligere med aktuelle emner, hvor der sagtens kan gå en årrække inden der kommer faglig konsensus om hvad der var væsentligt. Indtil denne konsensus kommer, må vi benytte de (mindre lødige/saglige/professionelle) kilder, der er, for eksempel medierne. --Palnatoke (diskussion) 28. apr 2014, 14:24 (CEST)
 •  Kommentar Enig med Palnatoke. Jeg vil desuden tilføje, at hvis man ikke mener, at artiklen om Danskernes Parti er notabel, fordi det ikke kan vurderes ud fra bl.a. den enorme medieopmærksomhed partiet har fået, så må man deraf også slutte, at artiklen om partilederen heller ikke er notabel, da han jo også er kendt fra medierne. Jeg er slet ikke enig i denne logik og mener heller ikke den kan begrundes i notabilitetskriterierne, da disse jo blot foreskriver, at Wikipedia ikke er et nyhedsmedie. Det optræder man heller ikke som ved at oprette en artikel om et parti, der har et stort internationalt netværk (herunder som førnævnt samarbejder de bl.a. med et ukrainsk regeringsparti), har fået massiv medieopmærksomhed, har opstillet i 5 kommuner+4 regioner osv. osv. --Nissan42 (diskussion) 29. apr 2014, 20:39 (CEST)
  •  Kommentar Spørgsmålet er om det er partiet eller lederen(s forhold til nazismen), der har fået opmærksomhed. --Palnatoke (diskussion) 29. apr 2014, 20:48 (CEST)
   •  Kommentar Det er et godt spørgsmål, men synes stadig, at min pointe holder; hvis omtale af partiet ikke giver notabilitet gør omtale af partilederen heller ikke (men som tidligere anført, så mener jeg ikke, at det konflikter med notabilitetskriterierne at lægge presseomtale (spredt over flere år) til grund for notabilitet, jf. tidligere kommentar). Videre synes jeg også det er vigtigt at anføre, at der er andre ting end presseomtalen af partiet, der gør dem notable - bl.a. at de er en del af et internationalt netværk af nationalister. Der er en tendens i Europa i øjeblikket, hvor nationalister går frem (bl.a. dem Danskernes Parti samarbejder med) og jeg tilslutter mig Christophersens pointe om, at det er relevant, når folk søger info om emnet. --Nissan42 (diskussion) 30. apr 2014, 15:34 (CEST)
 •  Kommentar En artikel er relevant, når folk søger info om emnet. Jeg spørger tit mig selv, hvem der søger info om de mange 4.-rangs sportsmænd, der er ukendte for andre end inderkredsen i Nørre Vøppelstrup sportsforening. Jeg mener, at udvalget af lemmata er meget politiseret. Hans Christophersen (diskussion) 29. apr 2014, 23:22 (CEST)
Konklusion:
Bred enighed om gendanne artiklen. --|EPO| COM: 5. maj 2014, 15:51 (CEST)Svar

POV redigér

Der er lidt optræk til redigeringskrig, idet der tilsyneladende er uenighed om, hvorvidt Danskernes Parti er nynazistisk eller ej. Nynazisme er et ofte brugt skældsord, og uden en neutral kilde er det et noget suspekt udsagn. Artiklen omtaler en SFI-rapport, der - ifølge artiklen - "frikender" partiet i den henseende. At der i partiet er elementer, der tidligere har bekendt sig til nazismen er velkendt, men det gør ikke i sig selv partiet nynazistisk. Kan de involverede i redigeringerne ikke komme med neutrale NPOV-kilder ? --Pugilist (diskussion) 3. feb 2015, 19:30 (CET)

Partiet bekender sig ikke til nationalsocialismen. At pådutte et parti en ideologi de ikke tilhøre er suspekt. Det må i det mindste kræve en redegørelse for hvad der menes med nazistisk og hvordan Danskernes Partis program eller praksis kan betegnes sådan. En henvisning til en "neutral" kilde er ikke tilstrækkeligt i mine øjne.TorbenTT (diskussion) 3. feb 2015, 21:24 (CET)
Vi bør have neutrale kilder. Redegørelser bliver hurtigt førstehåndsforskning og POV. Men kilderne bør selvsagt være lødige og redegøre for præmissen for at betegne partiet som nynazistisk eller ej. Kan der ikke findes en troværdig kilde for udsagnet bør det udgå. --Pugilist (diskussion) 3. feb 2015, 21:39 (CET)
Har fjernet {{km}}: såvel DNSB som Peter Nedergaard fatholder at DP er nazistisk.mvh Per (PerV) (diskussion) 4. feb 2015, 09:52 (CET)

Nazistisk eller ej, når en bruger med navnet SIADNU rediger i denne artikel så tænker jeg det er dybt politiske og ikke neutralt, da SIAD er en forkortelse for 'Stop Islamiseringen af Danmark' - bare lige så i ved hvorfor jeg fjernede hans redigering, som vidste sig at være forkert, men jeres andres redigeringer og bedre kilder ser godt ud --BillyDK (diskussion) 4. feb 2015, 14:49 (CET)

Jeg har fjernet brugen af ordet »ekstremist« fra artiklen, idet jeg finder udtrykket uneutralt. --Cgt (diskussion) 18. mar 2015, 18:10 (CET)

Nu er Nynazisme og Højreekstremisme endnu engang slettet fra artiklen om Danskernes Parti. Det er faktisk ikke rimeligt, eftersom der er kilde til udtalelsen, der kommer fra Professor i statskundskab Peter Nedergaard fra Københavns Universitet og endda DNSB. Iøvrigt bliver både Svenskernes Parti og Nationaldemokratische Partei Deutschlands, som Danskernes Parti har tætte forbindelser til, betragtet som højreekstremistiske og nynazistiske. Hvis oplysningerne skal fjernes fra artiklen må det sandsynliggøres både at partiet har brudt med de nynazistiske partier, har taget afstand, programmæssigt fra DNSB, som Daniel Carlsen kommer fra, og at Danskernes Parti har et program statskunskabsforskere ikke kalder nynazistisk. Ellers må oplysningerne blive stående. Hvad Danskernes Parti mener er uinteressant, wikipedia indeholder hvad der kan belægges med kilder, så for at fjerne oplysningerne må det belægges med troværdige kilder på at partiet ikke er nynazistisk/højreekstremistisk. Iøvrigt har jeg set andet sted at en bruger finder det upassende at kalde nazister for højreekstremister, så bliver jeg meget i tvivl, hvad er nazister eller nynazister så? Midtersøgende, eller måske venstreorienterede? mvh Per (PerV) (diskussion) 18. mar 2015, 18:16 (CET)
Ordet »ekstremist« er subjektivt, følelsesladet og bruges som regel nedsættende. Om man ser nogen som ekstremist, har meget at gøre med ens politiske orientering. Dette er dog let at overse, idet mange deler samme politiske grundorientering (f.eks. at en demokratisk stat er en legitim institution). Desuden er højre-venstreskalaen dybt meningsløs og misbrugt. F.eks. kaldes både nazister og liberalister højreorienterende, men det er jo tosset, eftersom liberalismen og nazismen er dybt forskellige, faktisk totalt modsatte. Liberalismen er ikke et stykke ude på et spektrum, hvor nazismen er endnu længere ude. Liberalister og nazister har intet med hinanden at gøre, og alligevel grupperer højre-venstreskalaen dem sammen. En sådan skala er dybt ubrugelig. Jeg har i øvrigt på intet tidspunket fjernet påstanden om, at partiet er nynazistisk fra artiklen, jeg har kun fjernet variationer af ordet »ekstremist«. --Cgt (diskussion) 18. mar 2015, 18:38 (CET)
Dit synspunkt om højre/venstre skala skal vist diskuteres på landsbybrønden, hvis det skal indføres. Højre/venstre er som jeg ser det en bredt accepteret omskrivning, som oven i købet stammer fra placeringen i det engelske parlament og afspejler sig i den fysiske placering af partierne i folketinget. Hvis Danskernes Parti, gud forbyde det, kom ind i folketinget er jeg sikker på de ville blive placeret fysisk på stole til højre for DF. Om ekstremisme en anden gang. Skal finde en definition frem, som vi sikkert kan enes om. mvh Per (PerV) (diskussion) 18. mar 2015, 19:10 (CET)
Intet i artiklen - i første række de gengivne citater og andet ved jeg ikke om partiet - antyder, at det skulle være "ekstremt" på nogen måde. At partiet er nationalt sindet fremgår derimod tydeligt af dets program (som det er gengivet), og denne betegnelse betragter jeg ikke som POV, da jeg formoder, at partiet selv vil vedkende sig en sådan karakteristik. Spørgsmålet om højre-venstre afhænger vist mest af med hvilke øjne, der ses. Mig bekendt er de eneste, der bruger udtryk af denne type (højreekstremistisk) folk og partier, der selv betragter sig som "venstreorienterede" og som derfor ønsker at lægge mest mulig afstand til et parti, de ikke sympatiserer med. Wikipedia skal imidlertid ikke uddele politiske "stempler", hvilket er POV. Forøvrigt: SF, VS og andre har som bekendt i sin tid plejet forbindelser med ekstremt racistiske (især antisemitiske) terrorgrupper. Skal de karakteriseres som ekstremt racistiske terrorister af den grund? Vi kan ikke bruge sådanne kontakter til at hævde, at partier automatisk har samme ideologi. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 18. mar 2015, 19:44 (CET)

Det er noget vrøvl Rmir2. Hverken SF eller VS har plejet forbindelser med ekstremt racistiske eller antisemitiske [kræfter], der i mod med antizionistiske kræfter. Hvad zionisme er, er en diskussion værdigt, men zionisme og semitisme er i hvert to vidt forskellige ting, som adskillige semitter (læs jøder) i USA vil skrive under på. mvh Per (PerV) (diskussion) 18. mar 2015, 19:57 (CET)

Jeg vedstår min kommentar. Interesserede, der måtte ønske at vide mere om det, kan selv undersøge disse sammenhænge og danne sig deres egen vurdering. Min pointe var, at vi ikke kan eller skal bruge denne måde at "stemple" politiske partier på. Det er et klassisk kommunistisk kneb, men det hører ikke hjemme i et sagligt opslagsværk. Rmir2 (diskussion) 18. mar 2015, 20:18 (CET)
Jeg er fløjtende ligeglad med om du vedstår din kommentar, det er vrøvl alligevel. Vil det sige du mener at "højreekstremisme" - ordet - kun benyttes af kommunister til at stemple andre politiske partier. Så må vi da vist være ved at blive overtaget af kommunister, i hvert fald benyttes det jævnligt både af politikere og nyhedsformidlere på tv. Men DR er jo også en flok røde lejesvende, eller hvad? mvh Per (PerV) (diskussion) 18. mar 2015, 20:43 (CET)
Må fuldstændigt give PerV ret her, højreekstremisme er ikke noget venstrefløjs fænomen - artiklen skal som PerV lidt langt fremhæver skrives ud fra hvad vi ved, hvad gruppen selv giver udtryk for, og hvad andre objektive/journalistiske kilder kan fortælle - og hvad det er, er at de er højreekstremistiske -- vh.BillyDK (diskussion) 19. mar 2015, 01:37 (CET)
Til PerV: Undtagelsesvis vil jeg ikke erklære mig uenig med dig (men så kender jeg også flere aktive danske journalister og deres baggrund fra "de gode gamle dage"). Lad mig for god ordens skyld tilføje: jeg ved naturligvis godt, at der inden for branchen findes andre journalister med et erklæret modsat standpunkt. At begge parter ikke kan skelne journalistik fra politisk propaganda viser blot lidt om hvor sørgeligt, det er gået tilbage for journaliststanden. Fænomenet er naturligvis ikke kun dansk: fx i Estland har mere end 10 journalister meldt sig under de partipolitiske faner ved det nyligt overståede valg.
Til BillyDK: Naturligvis er det et venstrefløjsfænomen. Jeg gad nok se eksempler på, at erklærede "højrefløjsekstremister" betegner sig selv på denne måde. Journalister tæller ikke - af indlysende grunde, som vi ikke behøver at diskutere videre. I virkeligheden er udtrykket bevidst stigmatiserende på samme måde som "reaktionær", "fascistisk" og "(neo)nazistisk" traditionelt har været det i venstrefløjsjargon (jeg ser her bort fra mellemkrigstiden, hvor de to sidste begreber repræsenterede politiske ideologier i henholdsvis Italien og Tyskland, jævnfør Politiske ideologier fra Platon til Mao (Politikens Forlag, flere udgaver) hvor begreberne er anderledes sagligt beskrevne end i det meste af vor tids diskussioner). Derimod er vi enige om, at "artiklen skal ... skrives ud fra hvad vi ved, hvad gruppen selv giver udtryk for" (min fremhævning), hverken mere eller mindre. Naturligvis kan man sagtens skrive, at denne eller hin gruppe betragter sig som højreorienterede eller venstreorienterede, når de selv har givet udtryk for det, og naturligvis med konkret kildeangivelse. Derimod skal vi ikke karakterisere grupper eller partier ud fra, hvad deres politiske modstandere pådutter dem. Wikipedia skal ikke være part i en POV-debat. Det kan vi trygt overlade til andre medier.
PS: Ovenstående betragtninger gælder principielt og har (strengt taget) ikke noget med det konkrete parti at gøre. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 19. mar 2015, 19:10 (CET)

Vil det sige Rmir2, at vi skal slette artiklen om højreekstremisme og slette kategorien højreekstremisme, så vi ikke stigmatiserer nogen, og ikke falder for et venstrefløjs fænomen. Så kan vi jo bare linke til den store danske, som er faldet for venstrefløjsfænomenet og stigmatiserer f.eks. Front National, eller vi kan linke til Jacob Mchangama fra CEPOS, der har udtalt "Højreekstremister er i kamp mod det danske demokrati". Der er også den mulighed at vi linker til en wiki, de wiki eller et af de ialt 39 sprog på wikipedia, hvor højreekstremismeartiklen findes, eller et af de 28 sprog på wikipedia, hvor højreekstremismekategorien findes?

Jeg synes du skal oprette et sletteforslag både på artiklen og på kategorien. Så får vi diskussionen ud i det åbne, ikke som en diskussion på en ellers inferiør artikel.

Når såvel politi som dansk presse og politikere taler om den højreekstremistiske trussel er det som en struds stikker hovedet i sandet, ikke måtte kalde en højreekstremist for højreekstremist fordi det kan være stigmatiserende for højreekstremisten. Vi benytter jo trods alt islamister og andre nedsættende ord, når de er velbegrundede. Såvel neonazister, nazister, neofascister, fascister, islamister, islamofober og en del andre xxxister er højreekstremister. Højreekstremisme er en samlebetegnelse, og hvis vi med rette kan kalde nogen islamister, nazister eller fascister ryger de automatisk i kategorien højreekstremister, uanset om organisationen stigmatiseres eller ej. Det er ikke POV, det er at kalde en spade for en spade. mvh Per (PerV) (diskussion) 19. mar 2015, 20:12 (CET)

Begrebet eksisterer, og derfor har det naturligvis krav på omtale. Jeg ville ikke drømme om at oprette eller foreslå en sletning. Blot skal omtalen være objektiv, det vil sige redegøre for hvem, der bruger/har brugt begrebet og i hvilke sammenhænge (tilsvarende for andre -ismer). Så må læseren selv vurdere rimeligheden af denne brug (det skal hverken du eller jeg eller nogen anden gøre) Jeg vil undlade at kommentere din liste, da jeg betragter den som din egen vurdering af hvem, der kan regnes som "højreekstremister", og den har du naturligvis lov at have. For mit vedkommende betragter jeg alle totalitært indstillede ideologier som hørende sammen i een gruppe uanset hvilken højre-venstre-ideologi, de måtte vedkende sig (det er min holdning, og den behøver du naturligvis ikke at være enig i). hilsen Rmir2 (diskussion) 19. mar 2015, 20:59 (CET)

Nu må al diskussion om brugen af ordet højreekstremisme "Naturligvis er [det] et venstrefløjsfænomen"(Rmir2), i hvert fald benytter såvel Bertel Haarder som Özlem Cekic udtrykket i omtalen af Gyldent Daggry. Bertel Haarder hører ihvertfald ikke til venstrefløjen i min optik. Men ligesom næsten hele journaliststanden bliver opfattet som venstrefløjs opportunister af Rmir2, kan han sikkert også finde en begrundelse for hvorfor selv Bertel Haarder er utilregnelig. mvh Per (PerV) (diskussion) 15. maj 2015, 08:53 (CEST)Svar

Tror ikke partiet Venstre vil have det godt med at blive betragtet som et venstrefløjsparti, og Bertel Haarder tilhøre ikke den fløj. Synes ordvalget "ekstremisme" passer meget godt, og i artiklen er der kilder for det. --BillyDK (diskussion) 16. maj 2015, 03:31 (CEST)Svar
Jeg noterer, at Torben TT skriver: "Partiet bekender sig ikke til nationalsocialismen. At pådutte et parti en ideologi de ikke tilhøre er suspekt." Det er jeg enig i. Som jeg tidligere skrev, er udtryk som "højreekstemisme" og "venstreekstremisme" snarere udtryk for holdningen hos den, der udtaler sig, end hos den, udtalelserne falder om. Og jeg mener ikke, at sådanne udtryk er forenelige med wikipedias neutralitetsprincip. Hvorledes skal vi så forholde os, når en eller anden professor eller lignende bruger disse udtryk? Jeg mener, at der kan skrives, at person X har tilkendegivet denne vurdering. I så fald er den kun udtryk for person X's holdning og ikke andet. Derimod kan man ikke skrive at et parti eller en person regnes som ekstrem (i almindelighed), da der ikke kan være nogen sikkerhed for, at dette er en vurdering, som alle deler. Problemet er, at disse udtryk ligeså vel kan vendes modsat, fx kan den velvillige tildeling af opholdstilladelser og rettigheder til udlændinge ses som udtryk for racisme - blot til fordel for en anden gruppe end danskere (nogle vil utvivlsomt endda mene: på bekostning af danskeres rettigheder). Hvis vi først åbner for den sluse, ender vi i uendelige "holdningskrige", og det kan ikke være i dansk wikipedias interesse. Når fx en ordfører for Det Radikale Venstre i TV2 NEWS giver udtryk for, at hun ikke er enig med et flertal af danskerne i en meningsundersøgelse i, at flygtninge skal sendes tilbage til Afrika, skal hun (eller partiet) så betegnes som "udemokratisk" eller "antidemokratisk", da hun jo tydeligvis ikke respekterer befolkningsflertallets holdning? Jeg mener, at vi helt skal undgå denne type af stigmatiserende udtryk på dansk wikipedia, da jeg opfatter dem som POV. Dybest set bunder de i hvad, vi selv mener om sagen, og det er imod principperne om at skrive neutralt. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 16. maj 2015, 09:28 (CEST)Svar

logo problem redigér

Hi, the logo image File:Danskernes Partis logo.png will likely be deleted from Commons, as the rights-holder does not allow creation of derivatives, which is a requirement per Commons' license policy. If you have a local exemption policy and can host such images locally, you should copy the file soon. --Túrelio (diskussion) 23. maj 2015, 23:15 (CEST)Svar

Nazisme - Ny omgang redigér

Vi kan ikke tillade os at kalde partiet for nazistisk når det ikke selv vedkender sig det og intet i dets program berettiger det. Partiet går ikke ind for lebensraum og er ikke specifikt antisemitisk. Det dyrker heller ingen førerkultur eller støtter en totalitær etpartistat på samme måde, som det kendes i Nazi-Tyskland. Det er ligeså malplaceret som at kalde Dansk Samling, der har stort set samme partiprogram, for nazistisk eller nynazistisk. På mig virker det, som om der bevidst er lagt afstand til Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, og det må vi respektere.
Peter Nedergaards udtalelser er direkte uvederhæftige og en professor uværdig - selv ved Københavns Universitet. Hvad enten manden driver politik eller er uvidende om nazismens særlige træk er udtalelserne uden saglig værdi, de har udpræget Goebbels-propagandistisk præg og hører ikke hjemme i fagligt og sagligt opslagsværk. Hvis ikke der kan fremføres saglige dokumentationer, der forbinder partiet med nynazismen efter bruddet med DNSB, ser jeg ingen rimelighed i at bruge denne betegnelse om partiets ideologi. Rmir2 (diskussion) 10. jan 2016, 14:18 (CET)

Det er helt sikkert undgået min opmærksomhed, at partiet har "lagt afstand til Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse". Vær venlig at dokumentere dette. Jeg fastholder: Hvad Danskernes Parti mener [om sig selv] er uinteressant, wikipedia indeholder hvad der kan belægges med kilder, så for at fjerne oplysningerne må det belægges med troværdige kilder på at partiet ikke er nynazistisk/højreekstremistisk. Og at kalde en professor i statskundskab for "uverderhæftig" er i det mindste bagtalelse og aldeles POV, som ikke hører hjemme på wikipedia: Jeg ruller Rmir2s sletning tilbage, til det er dokumenteret at DP programmæssigt har taget afstand fra DNSB, har brudt med Svenskernes Parti og Nationaldemokratische Partei Deutschlands, OG at der kommer belæg for at Peter Nedergaard er uvederhæftig. mvh Per (PerV) (diskussion) 10. jan 2016, 14:41 (CET)
Partiet har brudt med forgængeren. Det er bevis nok. Hvis ikke partiets program dokumenterer nazistisk ideologi har vi ikke ret til at påstå, at det har det. End ikke Juan Peron, der dog beundrede Hitler og hjalp nazister efter krigen, betegnes som nazist, og heller ikke Josef Stalin, der som bekendt direkte samarbejdede med ham, fx i Ribbentrop-Molotov-pagten. Hvad jeg skrev om Peter Nedergaard var, at hans udtalelser (som de er citerede i artiklen) er uvederhæftige og uværdige, og det fastholder jeg. Jeg forholder mig naturligvis ikke til manden som helhed. PerV burde kunne skelne mellem dette. Modkraft, der som bekendt er ekstremt venstreorienteret, er ikke nogen neutral kilde til partiets politik, og nogen henvisning til Nationaldemokratische Partei Deutschlands findes ikke på DPs hjemmeside, så den påstand vil jeg gerne se dokumenteret nærmere. Svenskernes Parti er åbenbart nedlagt, og jeg kan ikke finde overbevisende beviser for, at partiet skulle være nazistisk. Jeg har indtryk af, at der også her kan være tale om et skifte væk fra en tidligere nynazistisk ideologi i Nationalsocialistisk Front (uden at jeg vil hævde, at jeg kan bevise det). Som helhed er bevisbyrden således hos dem, der vil hævde, at Danskernes Parti er nazistisk, ikke omvendt. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 10. jan 2016, 15:11 (CET)
At partiet er nazistisk kræver selvfølgelig en troværdig kilde, og en professor på KU er vel troværdig, også selvom Rmir2 kalder udtalelsen uverderhæftig, det kan vist bare karakteriseres som Rmir2s point of view. Diskuter dine rettelser her. Jeg har forholdt mig til dit indlæg her. Et minimum må være at du dokumenterer at DP har taget afstand fra DNSBs politiske grundlag: Det er ikke nok at Daniel Carlsen ønskede sin egen højreekstremistisk organisation. Og nej det er ikke min opgave at bevise at Daniel Carlsen forventligt stadig står på DNSBs politiske grundlag. Det er Daniel Carlsen, der skal bevise at han har brudt med det. Og hvis du vil fjerne oplysningen, påhviler ansvaret dig. Det har du på ingen måde dokumenteret. Så til du har dokumenteret det, må du acceptere, at partiet for en professor på Københavns Universitet fremstår som nazistisk. Du siger jo selv at: "På mig virker det, som om der bevidst er lagt afstand til Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse" det er point of view, eller POV. Bevis at Daniel Carlsen har taget afstand fra DNSBs politiske grundlag, så selv folk, der ikke er enige med dig, må bøje sig for kendsgerningerne! mvh Per (PerV) (diskussion) 10. jan 2016, 15:31 (CET)
Jeg synes ikke, at du tager mine argumenter alvorligt - i hvert fald ikke på den måde, jeg havde forventet. Derfor tager jeg dem igen punkt for punkt:
1) For at partiet skal kunne betragtes som nazistisk, må det enten selv betegne sig som sådant eller opfylde mindst 4 krav mht ideologi og politik: 1) kræve lebenraum, 2) være antisemitisk, 3) være førerledet, 4) vedkende sig en totalitær etpartistat som mål. Jeg kunne opstille flere, men disse må være nok. Argumentationen for dem kan du finde i Politikens bog "Politiske ideologier fra Platon til Mao", hvor de også bruges. Hvis ikke partiet opfylder nogen af disse to betingelser, kan det ikke kaldes nazistisk. Punktum. Det kan måske kaldes "højreekstremistisk" (skønt denne benævnelse også siger mere om brugeren end om partiet), men det er immervæk noget andet.
2) Udbrydere fra partier og dannelser af nye partier er velkendte. Da Aksel Larsen brød med Danmarks Kommunistiske Parti, dannede han SF. Du vil vel ikke påstå, at SF skal bevise, at det ikke mere er (var) kommunistisk eller hvad? Bruddet var udtryk for, at der var (er) indtrådt holdningsbrud mellem det gamle og det nye.
3) Peter Nedergaard er ikke i sig selv en troværdig kilde. Det ville han være, hvis han argumenterede på linje med de 4 punkter, jeg nævnte oven for. Det gør han ikke. Han argumenterer, at krav om at danske arbejdspladser skal forbeholdes danskere skulle være udtryk for nazistisk tankegang. Det er simpelthen noget vrøvl. Den samme tanke findes fx i Indfødsretten fra 1776. Det er en nationalistisk tanke, ikke en specifikt nazistisk. Den tanke har meget bred støtte i befolkningen også langt uden for Danskernes Parti. Jeg behøver vel næppe at komme med uddybning heraf? Derfor er udtagelsen fra Peter Nedergaard uvederheftig og uværdig. Det er rystende, at en person som Peter Nedergaard ikke selv er opmærksom på det. Og det er under alle omstændigheder slet ikke ikke tilstrækkeligt kriterium til at definere nazisme.
Sådan, PerV. Nu skulle argumenterne være klart formulerede punkt for punkt. Forhold dig venligst sagligt til dem punkt for punkt, ikke blot under hensyn til den aktuelle artikel men også med henblik på at undgå unødvendige diskussioner i andre sammenhænge. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 10. jan 2016, 17:38 (CET)
Rmir2 du blander tingene for meget sammen, det er veldokumenteret at det er nazisme ifølge professorer og pressenævnet --BillyDK (diskussion) 19. jan 2016, 08:34 (CET) - ps. I stedet for en redigeringskrig foreslår at du Rmir2 diskuter indholdet herinde
Jeg har opstillet 3 argumenter. Jeg vil meget gerne drøfte dem et for et inden, at du retter igen. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 19. jan 2016, 09:01 (CET)
@BillyDK: Hvad for en afgørelse i pressenævnet vil du bruge som dokumentation? --Steen Th (diskussion) 19. jan 2016, 10:11 (CET)
BillyDK: jeg har allerede godtgjort, at professorens mening er hamrende ligegyldig. Det samme kan jeg sige om pressenævnet. Det kan kun tage stilling til god og dårlig presseskik, intet andet. Det har ingen som helst beføjelser til at afgøre et politisk partis politiske ståsted. Dette kan kun partiet selv, enten i sit program eller ved at fremtrædende partifolk udtaler sig herom uden at blive modsagt af resten af partiet. Selv om pressenævnet fx har afgjort, at det er ok at kalde partiet "nazistisk" (jeg formoder, at det er en afgørelse af denne art, du sigter til), så har den ingen værdi som bevis. Beskyldninger om "ekstreme højre", "fascisme" og "nazisme" er som bekendt gængs retorik på venstrefløjen, og man kan næppe just sige, at danske journalister er de mest neutrale mennesker, tværtimod. Som de seneste tiders begivenheder har vist, forvrænger de ofte kendsgerninger, hvis det passer ind i deres politiske agenda. Vi kan da også beskylde hinanden for at være "ekstremt x-drejet", men sådanne beskyldninger har ingen anden beviskraft en den at vise, hvad vi selv måtte ønske at markere afstand til. Også det er (desværre) gængs retorik i vore dage. Nej, kravet er, at partiet efter sit udbrud fra det gamle parti selv på den ene eller anden måde skal have markeret, at det har dette ståsted.
PS: Ovenstående betragtning er principiel, det vil sige kan anvendes på et hvilket som helst parti, ikke kun i det aktuelle tilfælde. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 19. jan 2016, 12:04 (CET)
Lige den tilføjelse, at jeg finder sådanne "klassificeringer" helt uacceptable i en infoboks. Rmir2 (diskussion) 19. jan 2016, 12:07 (CET)
@Rmir2 så kan jeg jo køre videre i dit ordvalg for forklare at dine kommentarer er "hamrende ligegyldig" for mig - en professor og pressenævnet er mere troværdige end dig - jeg ved ikke hvad der ikke passer ind i din "politiske agenda", men jeg er ikke her af politiske årsager så stop din mudderkast ! --BillyDK (diskussion) 20. jan 2016, 01:35 (CET) PS. er du selv medlem af Danskernes Parti siden du bliver ved? Og hvad er din egen politiske agenda, du vil også bortccensurer et Ruslandskort der bruges på over 300 wikier fordi Krim ifølge dit verdensbillede ikke er Russisk, jeg tror du skal overveje om du enlig selv er så neutral du gerne vil fremstå !
BillyDK: hverken Redox, eller professoren med de usaglige argumenter eller pressenævnet har afgørende beviskraft her. Det har kun partiet selv. Og: nej, jeg har intet med partiet at gøre. Som jeg skrev: "Ovenstående betragtning er principiel, det vil sige kan anvendes på et hvilket som helst parti, ikke kun i det aktuelle tilfælde." Mit agenda i den foreliggende sammenhæng er, at wikipedia skal beskrive politiske partier på disses egne præmisser og ikke andet. Hvis partiet kalder sig socialistisk, så er det socialistisk uanset, at det ikke rumme een ærlig arbejder. Hvis partiet kalder sig nationalistisk, og det ligeledes fremgår af dets program, så er det nationalistisk. At sætte lighedstegn mellem nationalisme og nazisme er noget vås. Nordkorea er også ultranationalistisk, jvf juche-ideologien, men du vil vel ikke kalde det nazistisk, vel?
PS: diskussionen om Rusland er foregået et andet sted. Jeg har dog besluttet at afvente afstemningen inden, at jeg foretager mig yderligere i det spørgsmål. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 20. jan 2016, 08:32 (CET)
@Steenth - Redox er underlagt pressenævnet, de kalder Danskernes Parti for nazister, det kan Redox ikke hives i retten for da pressenævnet og professorer vurder det som rigtigt - er den længere? Neutralt fra pressenævnet og professorers sider er definitionen ret klar ! --BillyDK (diskussion) 20. jan 2016, 01:39 (CET)
Vi kan simpelthen ikke forsætte denne diskussion på de premisser Rmir2 stiller op!
Det er overhovedet ikke wikipedias opgave at opstille kriterier for hvad det politiske grundlag for et nazistisk parti minimum skal indeholde. Det er ikke og kan ikke være wikipedias opgave, det minder alt for meget om Førstehåndsforskning. Wikipedia kan kun citere autoritative kilder, hvis de findes. Så hvis partiet skal erklæres ikke nazitisk, må vi have en autoritativ kilde. Og i denne sammenhæng tæller partiet syn på sig selv ikke. En autoritativ kilde må være en annerkendt institution eller anerkendt person. Hverken Rmir2s mening eller politikeres mening tæller i den sammenhæng. I Wikipedia:Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt står der: "En løsning, som vi kan acceptere for at kunne arbejde på Wikipedia, er at "menneskelig viden" indbefatter alle forskellige væsentlige teorier om alle forskellige emner. Vi er forpligtede til at leve op til formålet med at repræsentere menneskelig viden i den betydning." Hvis vi skal implimentere dette på denne artikel kunne vi ende med en løsning, der kommer til at se ud nogenlunde sådan her. I Infoboksen indsætter vi igen Nazisme og skriver omdiskuteret i parantes, hvorefter vi indsætter de nødvendige kilder, altså kilder for hvem der kalder partiet nazistisk, og hvem der påstår de ikke er, og, husk kun autoritative kilder. Alle må acceptere at en kilde som en professor i statskundskab er autoritativ. Ellers må Danskernes Parti eller andre anlægge injuriesag mod ham, og vinde den.
Hvad angår tidligere partibrud, kan det kun benyttes som argument, hvis partiet har fremlagt en grundig kritik af nazismens idelogiske grundlag i forbindelse med bruddet med DNSB. Rmir2s argument: "Da Aksel Larsen brød med Danmarks Kommunistiske Parti, dannede han SF. Du vil vel ikke påstå, at SF skal bevise, at det ikke mere er (var) kommunistisk eller hvad? Bruddet var udtryk for, at der var (er) indtrådt holdningsbrud mellem det gamle og det nye." duer ikke i denne sammenhæng. For ud for SF's brud foregik en omfattende, åbent tilgængelig partikamp, hvorAksel Larsen og SF netop tog grundigt afstand fra DKP og Sovjet. Hvis Daniel Carlsen har gennemført en tlsvarende partikamp, og efterfølgende fremlagt dokumentation for den, er mit krav om dokumentation opfyldt. Det er tidligere kommunisters ansvar at domkumentere, at de ikke længere er kommunister, ellers skal det sandsynliggøres ud over al rimelig tvivl med autoritative kilder, at de har brudt med kommunisterne. Det samme må gælde for nazister.
Danskernes Parti må kunne karateriseres som nazistisk, da der ikke er dokumenteret et ideologisk brud med nazismen, kun et organisatorisk, som ligesågodt kan være sket fordi "Daniel Carlsen hellere vil være formand i en lille organisation istedet for næstformand i en lidt større". Specielt må vi acceptere karakteristikken når en professor i statskundskab har udtalt, at "Uanset hvad han kalder det [partiet], er det en nazistisk tankegang, at man skal reservere jobs til dem, der har »blodets bånd« og ikke til dem, der er bedst til at udføre dem".
Mit forslag ser altså sådan ud:
Danskernes Parti  
 
Partiformand Daniel Carlsen
 
Grundlagt 10. juni 2011
Hovedkontor Viborg, Danmark
 
Politisk ideologi Nationalisme
Nazisme(omdiskuteret)[1][2]
Politisk placering Yderste Højrefløj
 
Website danskernesparti.dk


og afsnittet
PerV: et par spørgsmål:
 1. er Nordkorea nazistisk? Ja eller nej? Er Cuba? Er Vietnam? Er Kina? Alle disse lande repræsenterer extrem nationalisme, for Kinas vedkommende kombineret med imperialisme (lebensraum) fx i Tibet, Mongoliet, Manchuriet og Xinjiang - ikke at forglemme det Kinesiske Hav. Skal vi lige skrive det ind? Og naturligvis Ruslands nazistiske lebensraum-politik i Ukraine nu vi er i gang? (argumentet blot for at vise hvor horribel denne måde at argumentere på er).
 2. autoriseret kilde: "Politiske ideologier fra Platon til Mao". Det værk er nævnt flere gange tidligere. Heraf fremgår det tydeligt, at der ikke kan sættes lighed mellem den tyske nazisme og andre senere totalitære bevægelser (Danskernes Parti er end ikke totalitært!).
En professor, der politiserer, og Redox, "en venstreorienteret og antifascistisk researchgruppe", der bedriver "hacking, ulovlig indsamling af personoplysninger samt vold og hærværk" (oplysninger hentet fra artiklen om dem), har ikke sandhedsværdi for noget som helst. Punktum. Vi kan ikke skrive wikipedia på et så ensidigt, rabiat, extremt, voldeligt, antidemokratisk propagandagrundlag. Det burde være indlysende. Du søger og vælger åbenbart dine "kilder" blandt de værste propagandister for den holdning, du sympatiserer med. Det kan ikke bruges til noget. Jeg har sagt, at det eneste, vi kan bruge, er enten oplysninger hentet fra partiet selv eller analyser, der er omfattende og påviser stribevis af parallelle sammenfald, ikke blot et enkelt, stærkt diskutabelt pseudoargument a la det, professoren har præsteret. Det er jo ikke "Erasmus Montanus", dette her. hilsen Rmir2 (diskussion) 20. jan 2016, 10:11 (CET)
Tja Nordkorea, Cuba, Vietman, Kina osv. er jo lande som basere sig på ideologisk retninger, om de så er det ene eller det andet kan være svært at definer. For at komme med et eksempel, Kina er kommunistisk, men er det så det alligevel, nogen vil netop argumenter for som du siger Rmir2 at landet bruger imperialisme, andre vil sige de forsvare deres grænser, nogen vil fremhæve de har markedsøkonomi som er uforenlig med Marx, andre vil sige det handler om tilpasning i forhold til verdens situationen - den med Kina kunne være meget interessant og køre en debat om efterfølgende hvis den ikke er taget, for hvordan og hvorledes skal vi beskrive det lands forhold - tilbage fra sidesporet, min point er at Kina og Danskernes Parti er meget langt fra hinanden, et land og et politisk parti har jeg lidt svært ved at sammenligne.
Artiklen om Redox er lidt upræcis, for det er enkelt personer som muligvis har afleveret materialer som stammer fra hacking, kan ikke udfaldet fra retssagen, men at sige at det var Redox som gruppe der stod bag hackingen er for snæversynet. Min pointe her er at de mennesker som kalder Danskernes Parti for nazister, de kan ikke dømmes i retten. Sympatiser i øvrigt ikke med nogen af partnerne, jeg synes Redox som medie er interessant, efter de er blevet tilmeldt pressenævnet og har fået en redaktør anser jeg dem for meget mere troværdige end tidligere da de var mere hemmelighedsfulde. Derudover: venstreorienteret kan jo dække over meget, alt fra anarkister, kommunister, socialister, SF'ere, SUF'ere, Ø-folk og nogen vil sikkert os nævne socialdemokraterne og hvad de ellers kalder sig ude på den fløj, tror ikke at vi kan sige noget er ekstremt bare fordi det er højre eller venstre orienteret, det har du ret i Rmir2, der skal det tilgengæld beskrives bedre i artiklen hvorfor enten det ene eller andet; ved godt at vi ikke skriver et parti som eks. DF er nazistisk eller ekstremistisk, eller hvad de nu ellers kaldes i pressen/debatten, her har vi dog bedre kilder for at beskrive at partiet tager afstand fra nazisme, blandt andet støtter Israel og har smidt medlemmer ud som også var medlem af dvs. højreekstreme grupper.
Vil se på om jeg indenfor den næste tid ikke kan få arbejdet på et afsnit der mere dækkende kan beskrive gruppens politiske udgangspunkt og forklare hvorfor eller hvorfor ikke det skulle være ekstremistisk - må nok hellere smide det op på diskussionssiden så det kan blive diskuteret inden, bare så vi undgår vores redigeringskrige. vh. BillyDK (diskussion) 20. jan 2016, 10:52 (CET)
Du skriver: "Min pointe her er at de mennesker som kalder Danskernes Parti for nazister, de kan ikke dømmes i retten." Det må vel afhænge af næste retssag, eller næste igen... Selv om nogen er sluppet af sted med at fremsætte beskyldinger af den ene eller anden art, behøver det jo ikke at betyde, at alle gør det. Desværre synes jeg ikke, at du i tilstrækkeligt omfang forholder dig til problemstillingen med hensyn til neutrale kilder. Det er det, der er kernen i min argumentation her. Ved neutral vil jeg forstå eget udtrykt standpunkt eller en omfattende analyse, som jeg oven for nævnte det. Resten duer efter min mening ikke. Det er ikke mange dage siden, at en fremtrædende venstreorienteret politiker måtte trække en racisme-beskyldning tilbage for at undgå en retssag. Disse "skrappe" beskyldninger er beklageligvis blevet hverdag i den politiske debat, og derved udvandes ordenes egentlige betydning (her: nazisme) på en uheldig måde. Mellem 4 øjne kan jeg oplyse, at jeg har det særlige forhold til Nazi-Tyskland, at min egen mor (og hendes søster og mine bedsteforældre) flygtede fra Tyskland i 1934. Derfor har jeg et måske lidt følsomt forhold til brug (og misbrug) af netop dette udtryk. Jeg har heller ikke protesteret imod udtrykket "højreekstremistisk", da dette vist nu er alment accepteret om partier af DPs karakter. Men det er altså ikke det samme som nazistisk. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 20. jan 2016, 12:12 (CET)
Det er noget af et postulat, at fremføre at en professor i statskunskab er "blandt de værste propagandister for den holdning, du sympatiserer med", jeg tror ikke, du ved, hvad jeg sympatiserer med, og det har intet med sagen at gøre. Jeg referer blot hvad en professor i statskundskab, Redox og pressenævnet fremfører. Du må hjertens gerne referere folk, der mener det modsatte, hvis du kan finde autoriative kilder, der beviser at Danskernes Parti ikke er nazistisk, så er sagen klar. Partiet har imidlertid, så vidt jeg ved, på intet tidpunkt så meget som antydet, at de har brudt med den nazistiske fortid, så selv uden kilder ville det være ok at kalde dem nazister. Vi kan ikke skrive artikler, ud fra hvad du synes om dette eller hint parti er, eller din tolkning af "Politiske ideologier fra Platon til Mao". Oplysning venligst, er der anlagt injurie sag mod professoren i statskunskab for hans udtalelse, eller er det din private mening at har er utroværdig?
Om denne diskussion, du har er ikke ok at du sætter punktum i diskussionen, den må løbe, til vi er blevet enige, eller har taget en afstemning om spørgsmålet.
Alt hvad du skriver under punkt 1 vil jeg overhovedet ikke kommentere, du kan mene, hvad du vil om diverse lande, og du kan indsætte, hvad du vil, hvis du kan komme med autoritative kilder, kan du ikke det, bliver det bare slettet; men Cuba, Vietnam, Kina og Rusland har vist ikke meget med Danskernes Parti at gøre. mvh Per (PerV) (diskussion) 20. jan 2016, 12:38 (CET)
"Det er ikke mange dage siden, at en fremtrædende venstreorienteret politiker måtte trække en racisme-beskyldning tilbage for at undgå en retssag." Det er jo fint, og understreger mit krav, er udtalelsen trukket tilbage, kan vi aller højest referere den, perifert i en artikel. Står den ved magt, og er det udtalt af en professor i statskundskab må det på wikipedia have vægt. mvh Per (PerV) (diskussion) 20. jan 2016, 12:50 (CET)
Det afgørende må være hvad, der er sagt, ikke hvem, der har sagt det. Når professoren ikke er i stand til at fremlægge overbevisende dokumentation, så er det politisering. Men politisering har ingen udsagnsværdi for artikler på wikipedia. Erasmus Montanus havde heller ikke ret, i det mindste ikke i sin måde at argumentere på. Det er for mig klart, at partiet ikke er nazistisk. Fx. Svenska motståndsrörelsen, Norges Nationalsocialistiske Bevægelse og Nordfront har derimod klart meldt ud, at de betragter sig som nazister. Hvor svært kan det være at trække det skel? Wikipedia skal være neutral, ikke videreformidle politiske holdninger. hilsen Rmir2 (diskussion) 20. jan 2016, 13:03 (CET)
Med alt det vrøvl, der siges mellem år og dag, kan vi ikke lade spørgsmålet, om nogen har orket at protestere over det, være afgørende for, om det har autoritet. hilsen Rmir2 (diskussion) 20. jan 2016, 13:42 (CET)

Hvor svært kan det være, at når nazister stifter en ny organisation, må organisationen betragtes som nazistisk, hvis de ikke offentligt erklærer sig for uenige i deres tidligere ideologi. Det må da være indlysende. Og så er det vist din opgave, eller Danskernes Parti, at bevise at professoren "politiserer". Uanset hvad du skriver på en diskussionsside på wikipedia, står hans udtalelse fast, indtil du eller Danskernes Parti har taget diskussionen på Berglingske, og har fået Berglingske eller professoren til at dementere deres udtalelser. Bevis, med autoritative kilder, at Danskernes Parti ikke er nazistisk, så kan vi indsætte mit forslag til infoboks, det vil jo så være omstridt og mindst én professor, har udtalt at de er nazister, ellers må du acceptere, at hvad du synes er nazistisk eller ej er ikke hvad autoritative kilder mener. Jeg synes du burde finde dig for god til at påstå at en professor i statskundskab er "blandt de værste propagandister for den holdning, du sympatiserer med". Det klæder dig ikke, og det tjener ikke wikipedia. Slut redigeringskrigen, og koncenter dig om at finde kilder, der påstår at Danskernes Parti ikke er nazitisk, dine udtalelser tæller ikke.

Og så lige, lad være med at argumentere følelsesladet. Din mors og andres skæbne, uanset hvor beklagelig den måtte være, har intet med dette at gøre. mvh Per (PerV) (diskussion) 20. jan 2016, 13:47 (CET)

PerV:
 1. når professoren ikke fører noget kvalificeret bevis for sine påstande, så politiserer han.
 2. jeg gider ikke bruge tid på diverse beskyldninger, der kommer frem i dagspressen. Jeg ignorerer dem. De har nul værdi.
 3. jeg behøver ikke andet bevis end det, at det ikke fremgår af partiets program eller af dets talsmænds udtalelser. Vi kan kun slutte "positivt" (hvad der er fremført), ikke "negativt". Jeg har allerede givet eksempler på partier, hvor nazibeskyldningen kan retfærdiggøres, fordi de selv erklærer det. Hvis Danskernes Parti betragter sig som nynazister, så vil de ikke tøve med at erklære det. Det kan du roligt regne med.
 4. min pointe er, at ord ikke skal devalueres som led i politisk propaganda. Ord med specifik betydning skal kun anvendes, når det er berettiget.
Mere er der ikke at sige om den sag. Lad være med at køre i den samme rille, at "en professor har sagt". Nej, det har han ikke! Personen har sagt. At han tilfældigvis er professor er revnende hamrende ligegyldigt. Han optræder som medieklovn på linje med stribevis af andre professorer, der åbenbart har mere travlt med medieopmærksomhed end med seriøst arbejde. Det er åbenbart et træk i tiden, men det er ikke noget, wikipedia kan bruge til seriøst artikelskriveri. hilsen Rmir2 (diskussion) 20. jan 2016, 16:25 (CET)
PS: Nedergaard var "afdelingschef i Forbrugerrådet og kontorchef i Beskæftigelsesministeriet. Nedergaards forskning fokuserer især på europæisk politik og europæisk integration med særligt henblik på erhverv-, indre marked-, klima-, landbrugs- og beskæftigelsespolitik i såvel de enkelte lande, som på EU-plan" (beskrivelse hentet fra artiklen om ham). Der er INTET i dette, der kvalificerer ham som sagkyndig i nazisme. hilsen Rmir2 (diskussion) 20. jan 2016, 16:44 (CET)
Helt sikkert utilsigtet kvalificerede du ham lige: Nedergaards forskning fokuserer især på "europæisk politik og europæisk integration". Han udtaler sig jo netop inden for det felt: "Uanset hvad han kalder det [partiet], er det en nazistisk tankegang, at man skal reservere jobs til dem, der har »blodets bånd« og ikke til dem, der er bedst til at udføre dem". Du kan ikke påstå at en professor i statskunskab, der netop i hovedsagen har beskæftiget sig med politik og europæisk integration, er ukvalificeret til at udtale sig om integration og politik, eller om at "reservere jobs til dem, der har »blodets bånd«". En professor er både notabel og autoritativ, og at afvise Nedergaard som "medieklovn" er ikke ok. Der er kilder der bekræfter at partiet bygger på en nazistisk tankegang. Jeg kan kun forslå dig at sætte endnu en afstemning igang.
Min stillingtagen bygger på Wikipedia:Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt hvor der står: "En løsning, som vi kan acceptere for at kunne arbejde på Wikipedia, er at "menneskelig viden" indbefatter alle forskellige væsentlige teorier om alle forskellige emner. Vi er forpligtede til at leve op til formålet med at repræsentere menneskelig viden i den betydning." Med udgangspunkt i det, vil jeg genindsætte nazist, når det bliver muligt. Du er aldeles velkommen til at sikre at "Nazist" bliver modificeret med autoritative kilder. Find nu de kilde(r), der kan give dit synspunkt legitimitet. Så sætter vi den/dem på sammen med ordet omstridt efter Nazist i infoboksen. Det er ikke i overensstemmelse med wikipedias normer at fjerne udtalelser fra en professor om et emne, der er hans særlige forskningsområde, fordi du ikke synes om dem mvh Per (PerV) (diskussion) 20. jan 2016, 18:39 (CET)
Du undlod at citere fortsættelsen "særligt henblik på erhverv-, indre marked-, klima-, landbrugs- og beskæftigelsespolitik". Ikke en kæft om nazisme. Nej, Nedergaard var blot den person, det lykkedes pressen at få fat i i mangel af bedre, da man havde brug for den "sædvanlige" nedgøring af nogen, man ikke brød sig om. Og han slap håbløst ukvalificeret fra opgaven ved sin udtalelse, hvis kvalitet jeg allerede har kommenteret flere gange. Han har IKKE leveret det grundlag, der berettiger til at bruge ham som kildeautoritet i en artikel på wikipedia. Lad ham levere beviset: de mange sammenfald mellem DP og DNSAP eller NSDAP. Jobreservation er på ingen måde nok. Længere er den ikke. Jeg fatter ikke, hvorfor du har så travlt med at udnævne netop dette parti skal beskyldes for at være nazistisk, når der er andre partier, som direkte erklærer, at de er nazistiske. Hvor er fx antisemitismen? Nåh jo, den er Enhedslisten og SF jo drivkræfter for nu om stunder (foruden andre). Er de nazistiske? Og hvor er så hr "specialist" Nedergaard med sin påpegning af sammenfaldet i dette tilfælde? Den kommer ikke, for manden politiserer. Han er IKKE autoritet på en brik, når det drejer sig om nazisme. Og det kan vi (fortsat) ikke bruge til noget. Men jeg vil bestemt ikke afvise at bruge ham i artikler om Forbrugerrådet eller Beskæftigelsesministeriet. hilsen Rmir2 (diskussion) 20. jan 2016, 19:16 (CET)
Jeg kan også love, at så længe omtalte artikel er den eneste kilde til den påståede nazisme, vil jeg fjerne den lige så ofte, som du indsætter den. Find nogle seriøse kilder - eller drop det. hilsen Rmir2 (diskussion) 20. jan 2016, 19:32 (CET)
Og så lige: i Wikipedia:Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt står også "Vi bør, både individuelt og i fællesskab, forsøge at præsentere disse modstridende synsvinkler på retfærdig vis uden at være fortalere for nogen af dem." En så omstridt beskyldning kan derfor ikke stå i en infoboks. Den kan muligvis indgå i en løbende tekst, hvis det indgår i en omtale af forskellige holdninger til partiet (hvilket den allerede gør). Forøvrigt har partiets egne talsmænd udtrykkeligt taget afstand fra karakteristikken "nazistisk". hilsen Rmir2 (diskussion) 20. jan 2016, 19:42 (CET)
Her er et link til partiets program. Find lige nazismen. (Skrev Rmir2 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Jeg gider ikke at scrolle så langt, så her er en mellemoverskrift redigér

Nu har jeg vist mindst 10 gange bedt dig om en kilde til at partiet har taget afstand fra Nazismen, det har du endnu ikke så meget som forsøgt, hvis dette: "Forøvrigt har partiets egne talsmænd udtrykkeligt taget afstand fra karakteristikken "nazistisk"." står til troende, kan du vel sagtens lægge en kilde frem. Dit vrøvl om antsemitisme kommenterede jeg for flere måneder siden. Hvis du ikke kender forskel på antisemitisme og antizionisme, skal du lade være med at kaste om dig med sådanne udtalelser. OG hvad har DKP, SF og Enhedslisten nu med Danskernes Parti at gøre, du kan åbentbart ikke begrænse dine angreb på mig. Først eksploderer du med angreb på Cuba osv, nu vil du også involvere SF/DKP, slå koldt vand i blodet, istedet for at hidse dig sådan op, så fremlæg dine kilder på at partiet ikke er nazistisk. Ellers stop den her diskussion, og accepter, at så længe du ikke kan bevise dét, kan du ikke fjerne omtalen. mvh Per (PerV) (diskussion) 20. jan 2016, 21:30 (CET)

Bare for lige at slå det fast semitiske folk er arabere og hebræere, herunder også folk fra Eritrea og Etiopien. Så det er da vist ikke antisemitisme du vil beskylde folk som Johanne Schmidt-Nielsen for, jeg tror du mener hun er arabelsker, ligesom den svenske udenrigsminister. Og hvis de elsker arabere kan de altså højst være antzionister. Det tror jeg så også de er. Derimod kan man sagtens være antisemit, hvis man står for et synspunkt, der hedder "Vi vil hjemsende ikke-vestlige personer fra Danmark og stoppe den ikke-vestlige indvandring med det formål at bevare det danske folk." Som jeg ser det, er det bare en smart måde at sige det samme, mindre stødende end "vi skal gasse jøderne og araberne"; men under alle omstændigheder skal der da vist nogle store kreaturvogne til at bringe 5-10% af befolkningen ud af landet, og ærligt, hvem skal tage imod dem. Skal vi sende dem tilbage til Syrien? Hvis den udtalelse fra partiets program ikke ligger betænkeligt tæt op ad andre folkeudrensninger, også det man kalder etnisk udrensning, ved jeg snart ikke. Det var så fra partiet eget program. Der er i hvert fald kraftige indicier for at de ligger tæt op ad DNSBs grundlag. mvh Per (PerV) (diskussion) 20. jan 2016, 21:49 (CET)
Undskyld, at jeg siger det, men der er altså en alvorlig brist i din logik. Du citerer partiet for at sige: "Vi vil hjemsende ikke-vestlige personer fra Danmark og stoppe den ikke-vestlige indvandring med det formål at bevare det danske folk." og det ligestiller du så med, at de vil gasse dem! Den er ærlig talt for langt ude. Du er næppe uvidende om, at Tyskland, Sverige, Norge og Storbritannien for tiden taler om at sende en stor del af asylansøgerne tilbage til det land, de kom fra. Det er en helt parallel politik, omend ikke helt så vidstgående som DP lægger op til. Du vil vel ikke påstå, at disse lande har nazistiske regimer? DPs program gider jeg i øvrigt ikke diskutere. Jeg betragter det som forsimplet og uigennemtænkt. Men partiet taler ikke om kz-lejre, lebensraum, afskaffelse af demokratiet og indførelse af en partistat med hierarkisk ledelse, det hylder ikke holocaust osv. osv. Det er milevidt fra nazisme, og det er hele sagen. Jeg er bestemt ikke tilhænger af partiet, men jeg vil lige så bestemt modsætte mig at nazisme-betegnelsen misbruges i tilfælde, hvor dette ikke er berettiget. Min pointe var i øvrigt, at man ved at bruge Erasmus Montanus syllogismer ender i rene tåbeligheder, og at det var det, hr professoren ville være endt i, når han argumenterer som tilfældet er. Det om det. Jeg vil fastholde, at DP ikke kvalificerer til betegnelsen nazistisk. hilsen Rmir2 (diskussion) 21. jan 2016, 10:14 (CET)
 1. ^ Berlingske (1. august 2011): Hovedrysten over nyt parti på den yderste højrefløj, hentet 4. februar 2015
 2. ^ en anden autoritativ kilde, eller bare, det synes Daniel Carlsen ikke, med citat af ham
Og selvfølgelig de øvrige kilder
mvh Per (PerV) (diskussion) 20. jan 2016, 09:39 (CET)

Vedrørende ideologi redigér

Der har jo været en lang diskussion om partiet var nynazistisk. Rmir2 påpegede ganske rigtigt, at citatet af Peder Nedergaard er tyndbenet (journalisten burde have gået ham på klingen). PN sætter lighedstegn mellem etnisk diskrimination og nynazistisk tankegang, og det er problematisk, da etnisk og racemæssig diskrimination jo langt fra er et fænomen der kun kendes fra nazismen (tænk på Jim Crow etc.). Generelt har mange af de forskere, der har udtalt sig om partiet sat lighedstegn mellem etnonationalisme og nynazisme, hvilket er ukorrekt, da der findes adskillige andre former for etnonationalisme og nazismen som ideologi indeholder mange andre komponenter end etnonationalisme. Der har ikke været foretaget egl. forskning om partiet, så man er afhængig af medieudtalelser. Det er nok svært at komme uden om, at stigmatiseringen af partiet gør, at journalister ikke har spurgt ind til og problematiseret "etnonationalisme=nazisme" udsagnene fra forskere. Kildegrundlaget er således tyndt. Af partiets nuværende ledelse er leder og viceleder tidligere nazister, "partistrategen" tidligere fremskridtsmand og DDF medlem, og kasseren fra DFs højrefløj. Medlemsgrundlaget er ikke undesøgt, men klart bredere end ex-DNSB (folk fra DDF, Fremskridtspartiet og DF). I programmet står der at "Danskernes Parti vil til enhver tid arbejde for: Bevarelsen af det etnisk danske folk" (...) "Hævdelsen af danske interesser". På den baggrund kan man uden videre beskrive partiet som etnonationalistisk. Under medlemskab skriver de at "Danskernes parti optager medlemmer på frivilligt basis, der kan tilslutte sig partiets program og som er af europæisk afstamning." Jeg mener "etnonationalistisk og racistisk" er langt mere korrekt end referencen til nynazisme, da disse forhold kan udledes på objektiv basis. Nynazisme er en kontroversiel vurdering, og der er ikke lavet egl. undersøgelser af det. PN udtalelsen fylder for meget i forhold til at det er et uunderbygget udsagn, hvor han kun vurderer ift. en enkelt dimension af nazismen. Rmir2 har ret i, at PN ikke er ekspert i nazisme el. højreekstremisme. Hans kompetence ligger primært på EU-spørgsmål. Jeg er uenig i Rmir2s vurdering af, at de har nogenlunde samme politik som Dansk Samling. DS går ikke ind for tilbagekaldelse af statsborgerskab og tvangshjemsendelse, men ønsker kun frivillig hjemrejse (mod økonomisk kompensation), og stiller ingen krav vedr. afstamning til medlemmer (og har ikke-hvide medlemmer). Hele DS program er indenfor retsstatens grænser, hvorimod DP overskrider dette. Desuden er DS definition af etnicitet kulturel, mens DPs er baseret på afstamning.--Batmacumba (diskussion) 28. apr 2016, 19:53 (CEST)

SFIs ekstremisme rapport fra 2014 medtager kun Danish Defence League, Danmarks Nationale Front, Dansk National Socialistisk Bevægelse, Right Wings, Stop Islamiseringen af Danmark Folkebevægelsen mod indvandring. Ikke DP.--Batmacumba (diskussion) 28. apr 2016, 20:18 (CEST)
23. april holdt Jacob Christiansen Senholt fordraget “Højreideologi: Fra Danskernes Parti til det Europæiske Nye Højre" i Studenterhuset i Aarhus. Nogen der hørte det, eller blev det referet i universitetsavis el. lign. Han er nok den nærmeste til at have en kvalificeret mening, men har tilsyneladende ikke publiceret artikler specifikt om DP.--Batmacumba (diskussion) 28. apr 2016, 20:26 (CEST)
Udfra din egen argumentation bør vi vel så karaterisere partiet som racistisk? Det er jeg enig i! Til spørgsmålet om Nynazistisk eller måske Neofascisme er det vel interessant at kigge på hvilke organisationer DP internationalt forbinder sig med. DP er medlem af Alliancen for Fred og Frihed, der er det interessant at læse den engelske artikel: Alliance for Peace and Freedom, præsidenten for "Alliancen" er Roberto Fiore, der definerer sig selv som facist.(The Guardian).
Jeg synes diskussionen om nazisme/fascisme bliver mere og mere en syg diskussion for at undgå at "stigmatisere" et åbent reaktionært parti, ved at kalde dem det de er.
 1. Hvis man var nynazist, og ikke har taget afstand fra nynazismen, må man fortsat betragtes som nynazist!
 2. Hvis man melder sig ind i en organisation, der har en fascist som formand, anser jeg diskussion for afsluttet, så er partiet enten nynazistisk eller neofascistisk.
For at undgå den betegnelse er det DPs opgave at bevise at de ikke sympatiserer med præsidenten for den organisation de er medlem af. mvh Per (PerV) (diskussion) 28. apr 2016, 22:07 (CEST)
Du har flere punkter, men jeg tror det giver mindre rod at tage det samlet 1) ja, "etnonationalistisk og racistisk" burde være dækkende 2) fascisme og nazisme er ikke det samme, og AFF er sammensat af flere typer af højreradikale partier, så det kan ikke bruges til at afgøre spm. om nynazisme 3) det handler ikke om stigmatisering, men om at nynazisme er en ideologi med et konkret indhold, der rækker udover etnonationalisme og racisme 4) Et parti kan ikke udelukkende defineres ud fra formandens tidl. ideologiske tilhørsforhold. Ledelsen indeholder som nævnt folk fra flere forskellige traditioner. Peter Neerup Buhl har status af "chefideolog" og kommer fra en ikke-nazistisk tradition.--Batmacumba (diskussion) 28. apr 2016, 23:00 (CEST)
Du har overhovedet ikke forsøgt at antyde, at Daniel Carlsen har rejst nogen som helst kritik af hans tidligere nazistiske standpunkt. Lægger han ikke afstand til det, er han stadig at betegne som nazist. At Peter Neerup Buhl er "chefideolog" i en organisation hvor formanden ikke har taget afstand fra sin nazistiske fortid, siger mere om Peter Neerup Buhl og hans forhold til "den ikke-nazistisk tradition" han kommer fra. Det var sikkert en meget vaklende antinazistisk tradition, ellers ville han vel forlange af Daniel Carlsen at han tog entydigt afstand fra sin nazistiske fortid. Og jo, en organisation der har valgt en nazist som formand, må og skal betragtes som nazistisk. Og ja, der er forskel på fascisme og nazisme, men Europa har årtiers historie, der viser at modsætninger mellem de to ideologier er til at overkomme. Jeg har ikke sagt Daniel Carlsen er fascist, men at melde Danskernes Parti ind i en organisation under ledelse af en fascist, antyder vist, at afstandstagen til den nazistiske fortid mest er officiel reelt står Daniel Carlsen og partiet på samme grundlag som DNSB. mvh Per (PerV) (diskussion) 29. apr 2016, 00:57 (CEST)

Jeg har skrevet til en forsker indenfor området og bedt om at få hans vurdering af spm. + om muligt læse manuskriptet til et foredrag han har holdt, så vi har en skriftlig kilde. Jeg vender tilbage, hvis han svarer. Ellers fører det næppe videre at diskutere emnet.--Batmacumba (diskussion) 29. apr 2016, 02:09 (CEST)

Nej det fører ikke videre at diskutere med dig, når du ikke vil forholde dig til Daniel Carlsens manglende afstandstagen fra hans nazistiske fortid, og ikke vil forholde dig til Danskernes Partis medlemskab af en organisation, hvis formand er erklæret fascist. Det er urimeligt! mvh Per (PerV) (diskussion) 29. apr 2016, 02:32 (CEST)
Batmacumba, velkommen i klubben. Det er ret håbløst at diskutere dette emne med PerV, som her er ude i et gammelkommunistisk felttog, hvor alle med ikke-venstreorienterede meninger pr automatik klassificeres som fascistisk eller nynazistisk (desværre for PerV er jeg rundet af det samme venstrefløj, som han er, så jeg kender argumenterne og deres svagheder til bunds). Vi to er åbenbart enige om, at denne misbrug af ordet ikke hører hjemme i et opslagsværk og at nazisme kun bør defineres i sin historiske kontekst og ikke som skældsord. Forøvrigt er partiet ikke engang racistisk heller. Nationalisme og racisme er ikke identiske, og DP gør sig jo ikke til talsmand for, at det er racemæssige kriterier, der afgør retten til ophold, men fødested kombineret med forældres baggrund. Det er klart, at man derved ender i håbløse genealogiske spidsfindigheder, men det er så partiets problem. Reelt kan partiets program vel sammenfattes i to punkter nemlig "nej til indvandring" og i forlængelse heraf "send indvandrere hjem" og så er den ikke længere. Det er på det nærmeste et et-sags-parti som så mange nystartede partier gennem tiden har været. Hvad, der reelt måtte blive partiets politik, vil vise sig, hvis det får et politisk gennembrud. Det konkurrerer jo med andre partier, der har det samme standpunkt i indvandrerspørgsmålet, og nu er selv venstrefløjen (Socialdemokratiet, SF) begyndt at skifte holdning i spørgsmålet. Det om det. Som sagerne står, mener jeg, at infoboksen bør forblive urørt. Derimod kan den "løbende" tekst sikkert udvides og forbedres. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 29. apr 2016, 07:40 (CEST)

Svar fra Jacob Christensen Senholt redigér

Han ville ikke sende noget på manuskript (formentlig fordi det indgår i hans ph.d. afhandling), men siger:

"I fht. klassifikation, så vil jeg personligt være varsom med at bruge ord som nynazistisk og racistisk. Dette skyldes primært, at jeg er imod den 'udvanding' af begreberne som har fundet sted de sidste årtier, hvor man eksempelvis er begyndt at tale om 'kulturel racisme', og 'krypto-nazisme' som en slags allestedsnærværende skjult fascisme (a la bl.a. Umberto Ecos urfascisme begreb), hvilket i mine øjne formudrer billedet, ligesom det er svært at genfinde de klassiske fascistiske træk, man ellers har antaget for at være definitoriske for den historiske fascisme og totalitarisme.

Danskernes Parti bruger selv begrebet etnopluralisme, og som jeg forstår dem er det ikke bare ment som en semantisk gimmick, men et udtryk for en reel forestilling om at alle folkeslag og kulturer har ret til eget land, selvbestemmelse og kulturel egenart. Deres fokus er i kraft af deres nationalisme dog den danske 'odelsret', men principielt set anerkender de også denne ret for andre, og derfor har jeg svært ved at se en 'overherre'-tankegang af den slags, der klassisk har kendetegnet nazismen og den biologiske racisme.--Batmacumba (diskussion) 8. maj 2016, 19:01 (CEST)Svar

Jeg ved ikke, om det bringer diskussionen videre, men nu har jeg da forsøgt. Ellers må vi vente på afhandlingen.--Batmacumba (diskussion) 8. maj 2016, 19:01 (CEST)Svar

Glimrende initiativ. Det svarer til min vurdering. Det vil være fint, hvis vi kan få det officielt bekræftet. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 8. maj 2016, 20:55 (CEST)Svar

Om betegnelsen 'nynazistisk' redigér

Hvis du havde læst vores omfattende diskussion ville du, at spørgsmålet om nynazisme har været indgående behandlet, at indsætte prædikatet uden videre er derfor hærværk. Jeg regner med andre vil fjerne det. Du kunne også finde dette citat af den danske forsker Jacob Sehested Christiansen, der rent faktisk har undersøgt DP: "I fht. klassifikation, så vil jeg personligt være varsom med at bruge ord som nynazistisk og racistisk. Dette skyldes primært, at jeg er imod den 'udvanding' af begreberne som har fundet sted de sidste årtier, hvor man eksempelvis er begyndt at tale om 'kulturel racisme', og 'krypto-nazisme' som en slags allestedsnærværende skjult fascisme (a la bl.a. Umberto Ecos urfascisme begreb), hvilket i mine øjne formudrer billedet, ligesom det er svært at genfinde de klassiske fascistiske træk, man ellers har antaget for at være definitoriske for den historiske fascisme og totalitarisme. Danskernes Parti bruger selv begrebet etnopluralisme, og som jeg forstår dem er det ikke bare ment som en semantisk gimmick, men et udtryk for en reel forestilling om at alle folkeslag og kulturer har ret til eget land, selvbestemmelse og kulturel egenart. Deres fokus er i kraft af deres nationalisme dog den danske 'odelsret', men principielt set anerkender de også denne ret for andre, og derfor har jeg svært ved at se en 'overherre'-tankegang af den slags, der klassisk har kendetegnet nazismen og den biologiske racisme."--Batmacumba (diskussion) 3. okt 2016, 22:16 (CEST)

Följer ni inte NPOV som riktlinje på den här språkversionen? Det finns otaligt antal källor på danska och svenska (och engelska) som benämner partiet för nazistiskt/nynazistiskt. Hur kommer det sig att ni underkänt dessa källor och med vilka argument i relation till NPOV görs detta? Dnm (diskussion) 3. okt 2016, 22:34 (CEST)
Se diskussionen. Men grundlæggende er problemerne:
 1. partiet har udviklet sig gennem årene og optaget mange ikke-nazister, også på ledende poster, mens en del nazister har forladt det. Derfor er gl. kilder fra dets første år ikke særlig relevante. Meget af det, der er skrevet om DP, bygger på partiets tidl. fase. Daniel Carlsen selv var organiseret nazist som helt ung (17 til 20), og har også udviklet sig holdningsmæssigt.
 2. De akademiske kilder er ofte enten skrevet af forskere med en baggrund som venstrefløjsaktivister el. af etablerede politologer, som ikke arbejder med feltet. Vi har lagt vægt på de få forskere, som rent faktisk har undersøgt partiet. Også selv om deres resultater måtte være upublicerede.
 3. På dansk wiki bruger vi helst ikke yderfløjenes indlæg om hinanden dvs. højreradikale om venstrefløjen, og venstreradikale om højrefløjen. Vi ville derfor vægte fx Expo lavere end I gør.
 4. Partiets selvopfattelse bør indgå i artiklen. Man kan ikke skrive om et politisk parti udelukkende baseret på eksterne kilder.
 5. Vi anvender en snæver/traditionel definition af nynazisme, hvor synet på staten og vedkendelse af den nazistiske arv er vigtigt. Det er ikke nok at være racist el. etnonationalist for at blive benævnt nynazist. Vi skelner desuden ml. nynazisme og nyfascisme (det er mere relevant at diskutere om DP er nyfascistisk end nynazistisk).--Batmacumba (diskussion) 3. okt 2016, 22:55 (CEST)
Men inte enligt oberoende bedömare så vitt jag kan se. Enligt vem har Danskarnas parti utvecklats från nazism till något annat? Dnm (diskussion) 3. okt 2016, 22:58 (CEST)
Kopieret tekst slut. --Madglad (diskussion) 4. okt 2016, 03:06 (CEST)

Jeg har fjernet Bruger:Dnm's redigering. Spørgsmålet er grundigt diskuteret her på diskussionssiden gennem tiden, og spørgsmålet burde have været taget op her inden redigering. Der findes i øvrigt allerede et afsnit, Danskernes_Parti#Forbindelse_til_nazismen, hvor synspunkterne passende kan uddybes. --Madglad (diskussion) 4. okt 2016, 03:22 (CEST)

Jag ser att mina tillägg av källor från oberoende bedömare raderats. Jag kommer inte diskutera detta vidare. Ni väljer hur ni vill hantera NPOV och uppenbart är att det i detta fall definieras utifrån Danskarnas partis självbild. Som akademiker kan jag inte annat än konstatera att det är inte är en neutral förhållning. Vi ska undvika egen forskning men när externa bedömare inte accepteras finns det inte mycket annat än gå på än skönmålade självbilder. Hur ni hanterar detta på danskspråkiga Wikipedia är givetvis upp till er. Lycka till! Dnm (diskussion) 4. okt 2016, 12:29 (CEST)
@Dnm: Der er intet ønske om at fjerne kilder, men et ønske om at POV-forskeres vurderinger placeres passende formuleret i et passende afsnit, i stedet for at de placeres som en ukommenteret konklusion i første sætning. Og som det ses har emnet været grundigt diskuteret før. --Madglad (diskussion) 4. okt 2016, 13:23 (CEST)
@Madglad: Jag ska inte argumentera för källorna men vill kommentera om formalia och originalforskning. Du skriver "POV-forskare", enligt vem undrar jag? Wikipedianers egen POV? Det finns ett trovärdighetsproblem i detta. Visst måste vi som skriver på Wikipedia bedöma källors trovärdighet, men vi ska aldrig börja diskutera dem politiskt som Batmacumba gjort här och annanstans. Den användarens argument signalerar intressekonflikt lång väg och användaren tycks vara väldigt driven i att partiet inte ska få framstå som nazistiskt varför användaren bland annat ifrågasätter källor.
I dagens artikel är det skrivet "nationalistisk", och det är väl helt ok, men till saken hör att det blir bekymmer när "nationalism" på danskspråkiga Wikipedia kan vara/är samma som nazism (för så blir konsekvensen när begreppet döljs bakom en förskönande omskrivning).
Vill ni vara helt säkra får ni skriva "DP är ett politiskt parti. De beskriver sig själva som nationalister. Utomstående bedömare beskriver DP som ett nynazistiskt parti." I den inledningen finns inget normativt innehåll (förutom att Wikipedia hävdar att det är ett politiskt parti). Nåväl. Hur ni sköter detta är upp till er. Jag noterar dock att dagens artikel är gravt vinklad utifrån partiets självbild. Det borde ni åtgärda för att uppnå NPOV. Dnm (diskussion) 4. okt 2016, 15:07 (CEST)
Jeg "skriver POV-forskare, enligt" mig selv. Dette er en diskussionsside, og jeg udtrykker mine egne holdninger baseret på den nazisme-definition, jeg har lært. De nævnte forskere har formodentligt en anden definition. Og jo, vi kommer ikke uden om at diskutere politiske begreber i visse artikler, det er derfor vigtigt at der findes almindeligt accepterede, neutrale kilder. Og at det ved påstande der kan være kontroversielle klart fremgår, hvem der står bag påstandene, så det ikke bare præsenteres som et faktum. Du behøver ikke at skrive "ni" til dine med-wikipedianere, der er ikke én samlet holdning, som du er oppe imod. --Madglad (diskussion) 4. okt 2016, 15:22 (CEST)
Det er et reelt problem, at forskere i ekstremisme så ofte har en baggrund på den yderste venstrefløj - det svækker deres status som objektive videnskabsfolk. I Danmark er den tidligere inspirator for den voldelige radikalisering af BZ-bevægelsen sociologen Rene Karpantschoff bl.a. en hyppigt brugt kilde om højreradikale. Derfor har vi valgt at tillægge yngre forskere med baggrund uden for den yderste venstrefløj forholdsvis større vægt. Også selvom deres resultater er formidlet via foredrag og personlig korrespondance i stedet for publicerede kilder. Rent objektivt er nynazisme mere end nationalisme + racisme. Det er også et bestemt syn på staten og dens forhold til individet, til demokratiet osv - og antisemitisme er et bærende element i nazismen, der ikke uden videre kan erstattes af had til andre grupper. Mange af de kilder, du nævner, anvender en overfladisk definition på nazisme, hvor de næsten udelukkende fokuserer på racismen. Forhåbentlig kommer der snart bedre kilder i form af egl. forskningsartikler el. afsnit om DP i bøger om højrefløjen.--Batmacumba (diskussion) 5. okt 2016, 00:23 (CEST)
@Madglad: En parentes: Att jag skriver "ni" har inget med att jag anser att jag har "alla emot mig". Jag skriver "ni" eftersom jag ännu inte är en del av Wikipediagemenskapen i detta projekt. Jag skriver "ni" också för att varje projekt har sina egna regler, förhållningssätt och tolkningar av exempelvis NPOV. Eftersom jag inte är en del av detta ännu så är det fel av mig att säga "vi" (vilket jag gör på SvWP även om saker jag inte håller med om).
Till sakfrågan: Att diskutera forskares eventuella politiska ståndpunkter är jag inte speciellt intresserad av. Det jag är intresserad är vad forskningskonsensus är eller åtminstone huvudfåran. Alla forskare har politiska åsikter av något slag och det går inte att utesluta forskare på basis av dessa. Forskning måste följa en uppsättning regler. En forskare som driver politiska teser genom sin forskning kommer förlora sitt anseende, och för en forskare är anseendet allt. En forskare utan anseende har ingen plattform.
Med resonemang som det av Batmacumba "Det er et reelt problem, at forskere i ekstremisme så ofte har en baggrund på den yderste venstrefløj - det svækker deres status som objektive videnskabsfolk." kommer man alltid till en återvändsgränd. Den argumentationen har under flera år anförts av en rad användare på svenskspråkiga Wikipedia med, men dessa avfärdas ganska snabbt då argumentationen är ohållbar. Det är en argumentation som i sin konsekvens innebär att i princip bara forskare som själva är högerextremister kan uttala sig som "trovärdiga" källor om högerextremism. Är detta en rimlig hållning? Jag tycker inte det. Det tycker inte svenskspråkiga Wikipedia heller, och mig veterligen ingen annan språkversion av Wikipedia heller. Jag vet inte om detta är den hållning ni diskuterat fram på danskspråkiga Wikipedia (?), men om så är fallet är det djupt problematiskt ur NPOV-synpunkt.
Nuvarande version av denna artikel är formulerad på ett sådant sätt som antyder om att en sådan linje på danskspråkiga Wikipedia praktiseras. Här tillåts Danskarnas parti definiera sig själva, och ur NPOV-synpunkt är det ett misslyckande. Ett politiskt parti är alltid intresserad av att vara väljarvänligt och framstå i positiv dager vad än saken gäller (när det kommer till vänsterextremister och högerextremister är detta ännu viktigare då extremism inte brukar sälja in sig speciellt bra till väljare, varför man gärna förnekar och putsar sina fasader). Att presentera denna självbild är djupt problematiskt när man avfärdar externa källor som oacceptabla av det ena eller andra subjektiva orsaken på grund av att dessa ger annan, för partiet negativ, bild av partiet. Dnm (diskussion) 6. okt 2016, 18:23 (CEST)
Når man ser på diskussionen og kilderne nævnt i de tidligere diskussioner ser man at der ikke er enighed om hvorvidt DP kan kaldes nazistisk. Også blandt de kilder, du selv indsatte, er der ikke enighed om betegnelsen. Som jeg skrev indledningsvis: "Der findes i øvrigt allerede et afsnit, Danskernes_Parti#Forbindelse_til_nazismen, hvor synspunkterne passende kan uddybes." --Madglad (diskussion) 6. okt 2016, 19:41 (CEST)

Sidespring redigér

@Batmacumba: Sidespring: Det er et problem, vi måske burde tage passende sted en gang (Landsbybrønden?), for vi har det samme problem vedr. koldkrigsforskningen, hvor vi har en lille hård kerne af forskere på den yderste højrefløj, der stædigt kæmper den kolde krig videre her 25 år efter Sovjetunionens opløsning. En af dem er endda lejlighedsvis skribent på Wikipedia. Og René Karpantschoff burde vi have en artikel om. Hans (tidligere) politiske holdning er relativt velkendt. Hvordan har han virket som "inspirator"? Og har vi et passende wiki-projekt at diskuttere denne slags emner? --Madglad (diskussion) 5. okt 2016, 06:07 (CEST)

Ifl. Peter Øvig Knudsen var han en drivende kraft i radikalisering af bz-bevægelsen. Jeg har lavet en stub.--Batmacumba (diskussion) 5. okt 2016, 16:33 (CEST)
I øvrigt i, at spørgsmålet godt kunne trænges til at diskuteres på LB. Det er nok især et problem, fordi danske forskningsmiljøer ofte er så små, men visse typer af forskning tiltrækker også folk med en bestemt dagsorden. Normalt er vi selvfølgelig nødt til loyalt at referere den forskning, der er, men måske er der undtagelser, hvor det kolliderer med ønsket om at undgå POV.
Mht. DP er problemet jo iøvrigt, at der ikke er lavet en egentlig videnskabelig undersøgelse af partiet og dets udvikling (ikke engang et speciale så vidt jeg ved), så Redox "Demokratisk nazister" (https://redox.dk/sites/default/files/resources/demokratiske_nazister_opslag.pdf) fra 2013 står alene. Der er sket en del personudskiftning siden og Peter Neerup Buhls "afnazificering" af politik og kommunikation var ikke slået igennem. Derfor er det svært at afgøre, hvorvidt tesen om, at det stadig er et "camoufleret nazistparti" holder. Specielt en sammenligning af den nuværende medlemskreds og den oprindelige ville være interessant. Allerede i 2013 hævdede de selv, at kun 10-15% af medlemmerne var ex-nazister.--Batmacumba (diskussion) 5. okt 2016, 16:52 (CEST)

Nationaldemokratisme redigér

Det er ikke et særligt veldefineret begreb. Kun svensk wiki har en artikel: https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationaldemokrati, men den er ikke understøttet af uafhængige kilder. I Sverige er der en klar historisk betydning (indenfor konservatismen), men den moderne højreekstreme brug af begrebet er mest et postulat (både i Tyskland og Sverige). Jeg vil lade det være op til andre, om begrebet skal blive stående. DP bruger det selv, men om nationaldemokratisme kan kaldes en egentlig ideologi er straks mere tvivlsomt.--Batmacumba (diskussion) 25. dec 2016, 07:04 (CET)

Jeg har udkommenteret udsagnet. Det giver ingen mening at oplyse dette i en koncis infoboks, når ingen ved hvad begrebet dækker. I øvrigt er der alt for stor tendens til at dette felt, som jeg gerne så udgå, bruges til skribenternes egen fortolkning. Alle oplysninger her må uddybes i artiklen. Med kilder. --Madglad (diskussion) 25. dec 2016, 08:59 (CET)
Jeg så ikke din kommentar, så jeg kildebelagde udsagnet (det er let nok at dokumentere, at de bruger begrebet, og deres internetavs hedder "Nationaldemokraten"). Jeg er enig i, at ideologibegrebet misbruges i infobokse, fx. blive euroskepticisme gjort til en "ideologi" istedet for en holdning til et bestemt politisk spørgsmål. I det hele taget er brug af anti- et eller andet som ideologi noget ævl (men det er en anden diskussion). Mht. DP er de reelt et enkeltsagsparti vendt mod det multietniske samfund ("ud med de fremmede") og imod alle begrænsninger af dansk suverænitet; etnopluralisme er mere relevant, hvis det endelig skal være. Men nationalisme og yderste højrefløj burde række. Det er en objektiv karakteristik, der ikke afhænger af, om man tager partiets selvbeskrivelse for gode varer eller ej. Når vi undlader at betegne partiet som nynazistisk (hvilket jeg som bekendt mener er korrekt), bør vi også undlade de mere hjemmestrikkede ideologiske betegnelser fra den yderste højrefløj. Jeg er nok ikke så meget til at udkommentere den slags. Vi er for få, der arbejder med det til, at det rigtig giver mening, og her kan udsagnet godt kildebelægges. Jeg lader nationaldemokratisme stå en uges tid, og sletter det så, hvis der ikke er kommet yderligere kommentarer.--Batmacumba (diskussion) 25. dec 2016, 17:43 (CET)
Begrebet "demokrati" optræder vist aldrig som -isme. Den korrekte form bør vist være "demokratisk nationalisme" (eller "demokratisk patriotisme"). At man har en internetavis med et bestemt navn vil jeg nu nok ikke lægge så megen vægt på. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 26. dec 2016, 09:38 (CET)
Den mest anvendte form er nationaldemokrati (parallelt til kristendemokrati), men da socialdemokratisme er etableret som ideologisk begreb, får du også nu og da -isme på de andre ideologier som afsmitning. Begge dine forslag er hjemmestrikkede, og det skal vi undgå. Internetavisen er med til at understrege, at det er den officielle partiideologi, lige som Socialdemokraten som partiavis i sin tid var det. Det er Peter Nerup Buhls påfund, og det er også ham der, efter svensk og tysk forbillede, har indført begrebet i DP.--Batmacumba (diskussion) 26. dec 2016, 12:11 (CET)
Jeg sporer ikke den helt store uenighed, men skal vi ikke fortsætte på Landsbybrønden, hvor diskussionen også kører? Uanset hvad den ideologi, der her ønskes påklistret DP skal kaldes, er der vist enighed om at betegnelsen er for snævert udbredt til at den skal bruges. --Madglad (diskussion) 26. dec 2016, 12:19 (CET)
Nej, det er en anden og bredere diskussion. Det her er direkte relateret til artiklen. Min kritik er ikke, at "ideologien" er "snævert udbredt", men at det simpelthen ikke er en egentlig ideologi, men blot en markering af at "vi er godt nok fremmedfjendtlig nationalister, men derfor går vi alligevel ind for demokrati". Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) blev stiftet i 1964, som en sammenslutning af flere højrefløjspartier, derfra har betegnelsen så bredt sig, og som nævnt har den ældre rødder i Sverige. Så selvom begrebet nationaldemokrati er nyt i Danmark, er det det ikke i vores nabolande.--Batmacumba (diskussion) 26. dec 2016, 16:26 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Der er selvfølgelig også det østtyske National-Demokratische Partei Deutschlands (DDR parti for ex-Nazister), men det såvidt jeg ved ingen betydning for begrebets udbredelse (ville også have været mærkeligt, om det havde).--Batmacumba (diskussion) 26. dec 2016, 22:05 (CET)

Vælgererklæringer redigér

Har det nogen informativ værdi hvormange vælgererklæringer der er indsamlet på et bestemt tidspunkt, hvis det alligevel ikke er nok? Jeg synes, at vi kan nøjes med at skrive hvis/når kravene er opfyldte. Rmir2 (diskussion) 10. mar 2017, 12:17 (CET)

Jeg synes, at det er relevant information, ligesom at det er relevant at beskrive, hvor mange stemmer en kandidat eller et parti fik ved et valg. Vælgererklæringer er også en slags stemmer, og antallet fortæller noget om partiet i forhold til andre partier, som heller ikke opstillingsberettigede. At Danskernes Parti har indsamlet over 5000 vælgererklæringer fortæller, at der er større interesse for og aktivitet omkring partiet, end der er for f.eks. Retsforbundet (264 vælgererklæringer) eller "Hampepartiet" (10 vælgererklæringer). --Cgt (diskussion) 10. mar 2017, 13:39 (CET)
Enig. Næst efter Kristendemokraterne er de det parti, der pt. har flest. Det siger noget om gennemslagskraft. Indenrigsministeriet er lige begyndt at offentliggøre listen over, hvor mange underskrifterne partierne har indsamlet, og Altinget har publiceret den: http://www.altinget.dk/artikel/oversigt-saa-taet-er-nye-partier-paa-at-kunne-stille-op-til-folketingsvalget. Det kunne også være en god rettesnor for os for, hvornår et parti er notabelt (el. skal på "OBS-liste" mht. om de er ved at være notable). Investeringsbankieren Mads Palsbys Jorden Frihed Kundskab (der bygger på tanker om pengemængde og kreditgivning oprindeligt lanceret af Nobelpristageren Frederick Soddy i 20erne) har f.eks. overrraskende mange.--Batmacumba (diskussion) 10. mar 2017, 14:58 (CET)
Okay, jeg kan se, du har anvendt dem.--Batmacumba (diskussion) 10. mar 2017, 15:02 (CET)
Tilbage til siden »Danskernes Parti«.