Åbn hovedmenuen
Værdier af R Enheder
8,314472 J·K-1·mol-1
0,08314472 L·bar·K-1·mol-1
0,0820574587 L·atm·K-1·mol-1
8,20574587 × 10-5 m3·atm·K-1·mol-1
8,314472 cm3·MPa·K-1·mol-1
8,314472 L·kPa·K-1·mol-1
8,314472 m3·Pa·K-1·mol-1
8,314472 m2·kg·s-2·mol-1·K-1
62,3637 mmHg·K-1·mol-1
62,3637 Torr·K-1·mol-1
83,14472 L·mbar·K-1·mol-1
1,987 cal·K-1·mol-1
6,132440 lbf·ft·K-1·g·mol-1
10,7316 ft3·psi·°G-1·mol-1
0,7302 ft3·atm·°G-1·lb-mol-1
1716 ft·lb·°G-1·slug-1

Gaskonstanten (også kaldet idealgaskonstanten og ofte betegnet med symbolet R) er proportionalitetsfaktoren i idealgasligningen. Den kan opfattes som en molar udgave af Boltzmanns konstant, idet gaskonstanten er produktet af Avogadros tal NA og Boltzmanns konstant k.

Den omtrentlige værdi er givet ved

R = NA · k = 8,3145 J/(mol·K)