Købstædernes Forsikring

Købstædernes Forsikring er grundlagt 1761 og er dermed et af de ældste eksisterende forsikringsselskaber i Danmark. Forsikringsselskabet var en del af statsadministrationen i tiden frem til 1870, hvor selskabet blev privatiseret. I dag er Købstædernes Forsikring kundeejet med en delegeret forsamling på i alt 35 personer, der alle er valgt af og blandt forsikringstagerne.

Et glimt af selskabets hovedsæde

HistorieRediger

Forsikringsselskabet blev stiftet den 13. januar 1761 under navnet Kjøbstædernes almindelige Brandforsikring. Stiftelsen skete i henhold til Frederik V's kongelige anordning om brandforsikring i alle danske købstæder. Ligesom den tilsvarende brandforsikring for København, der blev oprettet i 1731, blev denne brandforsikring for købstæderne baseret på gensidighed. Bestyrelsen blev henlagt direkte under regeringen (General- Landøkonomi- og Kommercekollegiet, senere Justitsministeriet), og indtrædelse i forsikringen var tvungen for alle ejere af købstadbygninger. Anordningen gav også landboere adgang til at indtræde i forsikringen, men dette ophørte i 1792, da Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger blev oprettet.

Ved lov af 14. maj 1870 blev der givet Brandforsikringen selvstyre, og bestyrelsen blev henlagt til et af interessenterne valgt repræsentantskab under justitsministerens tilsyn. Dette udøves gennem en tilforordnet, og dette hverv varetoges af departementschef, gehejmekonferensråd C.F. Ricard (1830-1908) indtil 1908, fra 1908 af overformynder M.P. Friis (1857-1944) og fra 1944 af departementschef Aage Svendsen (1880-1974).

Formænd for repræsentantskabetRediger

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.

DirektørerRediger

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.

Siden Brandforsikringen overgik til egen bestyrelse har de administrerende direktører været:

Data om forsikringsselskabet i 1950Rediger

De stedlige forretninger udførtes oprindelig af byfogederne, men varetages nu af branddirektører, idet der i hver af de 80 købstæder findes et branddirektorat.

Brandforsikringen tegner kun forsikring af fast ejendom med tilbehør og i visse tilfælde af maskiner og kun indenfor købstædernes område. Den 1. april 1950 var der indtegnet ca. 115.000 ejendomme med en samlet forsikringssum af over 7 milliarder kroner. Foreningens formue udgjorde ca. 28 millioner kroner.

BygningRediger

Efter at Brandforsikringens styrelse blev udskilt fra staten, havde foreningen kontorer i lejede lokaler i ejendommen Nørre Voldgade 29, indtil ejendommen Store Kannikestræde 16 blev erhvervet i 1876.

Købstædernes Forsikring har siden 1944 haft hovedkontor på Grønningen 1 i København. Bygningen er tegnet af Henning Hansen, bygget i 1907-08 og senere ombygget i 1933.

LitteraturRediger

  • Jan Møller, Købstædernes alm. Brandforsikring 1761 13. januar 1986, Købstædernes almindelige Brandforsikring, 1986.
  • Mette Frisk Jensen, Ved ulykkelig Ildebrand 1761 – 2011, Købstædernes Forsikring 2011.
  • Om broders huus vorder brent. Købstædernes almindelige Brandforsikring gennem to hundrede år., Købstædernes almindelige Brandforsikring 1961.

KilderRediger

Eksternt linkRediger