Åbn hovedmenuen
Disambig bordered fade.svg Denne artikel omhandler buslinje 4A i København. For linjen med samme nummer i Aarhus, se A-bus (Aarhus).
Nuvola apps download manager2-70%.svg Hovedartikel: A-bus.
En Mercedes-Benz Citaro på linje 4A ved Svanemøllen Station.

Linje 4A er en buslinje i København mellem Svanemøllen st. og Lergravsparken st. hhv. Ørestad st. Linjen er en del af Movias A-busnet og er udliciteret til Anchersen, der driver linjen med 33 Mercedes-Benz Citaro-busser fra sit garageanlæg ved Jernholmen. Med ca. 10,1 mio. passagerer i 2018 er den en af de mest benyttede af Movias buslinjer.[1] Linjen er en tværlinje, der krydser en række andre linjer undervejs, både en og to gange. Den betjener Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg, Valby, Kongens Enghave, Ørestad og Sundbyerne.

Linje 4A blev oprettet mellem Svanemøllen st. og Lergravsparken st. 14. december 2003. I 2007 blev den omlagt til Femøren st., men den vendte tilbage til Lergravsparken st. i 2012. Ved samme lejlighed fik linjen desuden en afgrening til Ørestad st. Derudover har der været flere omlægninger, især omkring Nørrebro st. I forbindelse med åbningen af metroens Cityringen bliver linjen kraftigt omlagt 13. oktober 2019, så den kommer til at køre fra Buddinge st. via Høje Gladsaxe til Nørrebro st., ad nuværende rute til Toftegårds Plads og derfra til Friheden st. Kørslen til Svanemøllen st. bliver overtaget af en omlagt linje 12, mens en ny linje 18 overtager kørslen til Lergravsparken st. og Ørestad st.

Fra marts 2013 til april 2017 blev der gjort skiftende forsøg med ændret ind- og udstigning på linje 4A, så passagerer der havde kort eller billet i forvejen ikke behøvede at vise dem til chaufføren. Årsagen til forsøgene var et ønske om afkorte stoppestedsopholdene og dermed mindske rejsetiden. Forsøgene endte med, at der blev indført fri ind- og udstigning af alle døre på linjen fra 23. april 2017.

HistorieRediger

 
Snevejrsdag ved Bella Center.
 
Linje 4A blev omlagt ad Vermundsgade i 2011.

Linje 4A blev oprettet sammen med linje 3A 14. december 2003 som den femte og sjette linje i det nye A-busnet, der etableredes i 2002-2003. Baggrunden for etableringen var anlægget af metroen, der medførte store påvirkninger af det københavnske busnet. I den forbindelse valgte man at nytænke nettet med seks grundlæggende stambuslinjer med direkte linjeføringer og hyppig drift suppleret af et antal andre linjer. I de første planer fra 2000 var en de seks foreslåede stambuslinjer en linje med arbejdsnummeret S6 fra Svanemøllen st. via Nørrebro st., Valby st. og Sundbyvester Plads til Øresundsvej ved den senere Øresund st. Linjeføringen var næsten identisk med den hidtidige linje 100S og en stor del af linje 39, som begge blev erstattet af den nye linje.

I senere planer fra 2001 var linjen blevet afkortet fra Øresundsvej til Sundbyvester Plads, men ved den endelige etablering i 2003 valgte man alligevel at føre den nye linje, nu kendt som linje 4A, ad linje 100S' hidtidige rute ad Elbagade og Backersvej til Lergravsparken st. Det holdt sig de første år, indtil metroen blev udvidet med Østamagerbanen, hvorefter linje 4A blev omlagt fra Sundbyvester Plads ad Wibrandtsvej og Hedegårdsvej til den nye Femøren st. 30. september 2007. Den nye rute måtte dog justeres allerede 16. marts 2008, så der atter kørtes via Elbagade. Det skete dels for at undgå problemer med højresving fra Sundbyvester Plads til Wibrandtsvej og dels ønsker fra kunder om atter at betjene Amager Hospital, som linjen havde betjent før omlægningen til Femøren st.

I 2010 begyndte byggeriet af metroens Cityringen at give udfordringer omkring Nørrebro st., hvor en ny metrostation skulle anlægges under Folmer Bendtsens Plads ved siden af den eksisterende S-togsstation. Linje 4A havde her hidtil kørt ad Folmer Bendsens Plads – LundtoftegadeHillerødgade i begge retninger men 16. juli 2010 omlagdes den ad Nørrebrogade – Hillerødgade i retning mod Femøren st. og modsat ad Nordre Fasanvej – Nørrebrogade. 23. januar 2011 gik man dog over til en større omlægning i begge retninger ad VermundsgadeRovsingsgadeTagensvejLygten – Nordre Fasanvej. Den nye omlægninger havde dog trafikale problemer så fra 6. november 2011 til 1. juli 2012 omlagdes linjen i stedet ad Lersø Parkallé - Jagtvej – Tagensvej – Lygten – Nordre Fasanvej. Efterfølgende vendte linjen dog atter tilbage til Vermundsgade og Rovsingsgade.

1. april 2012 bød på både omlægning og grendeling af linje 4A. Omlægningen bestod i, at linjen i stedet for at køre til Femøren st. omlagdes ad Backersvej til den gamle endestation ved Lergravsparken st. Samtidig blev linjen imidlertid også grendelt i dagtimerne, så de afgange, der hidtil havde endt ved Bella Center st., forlængedes ad Ørestads Boulevard til Ørestad st. med endestation på Kay Fiskers Plads. Her fik den så forbindelse til både Øresundsbanen og indkøbscentret Field's. På grenen til Lergravsparken st. blev Backersvej skiftet ud med Kastrupvej, da linje 4A byttede rute med linje 2A her 13. april 2014.

24. marts 2013 indførtes der drift døgnet rundt på de fleste københavnske A-buslinjer, heriblandt linje 4A. Dennes strækning havde hidtil været stort set ubetjent om natten.

I forbindelse med det årlige BogForum i Bella Center 6.-8. november 2015 gennemførtes et lidt usædvanligt initiativ på linje 4A, hvor passagerer ved at vise en bog kunne køre gratis med til Bella Center. Samtidig gjorde DR linje 4A til en "bogbus" med plakater og en litteraturquiz. Søren Englund fra Movia begrundede initiativet med en bog som billet med at "Mange oplever, at tiden ikke slår til i hverdagen, og at det er småt med tid til fordybelse. Busturen er et kærkomment afbræk i en ellers travl hverdag, som du kan bruge til lige, hvad du vil. For eksempel at læse en bog."[2]

2018 bød på et par længerevarende omlægninger. 18. februar blev linjen således omlagt ad Borgbjergsvej og Sydhavnsgade i stedet for at køre direkte ad Borgmester Christiansens Gade. Årsagen er anlæggelsen af Sydhavnsmetroen, herunder den nye Mozarts Plads Station. 23. april betød et flerårigt byggeri på Kay Fiskers Plads ved Ørestad st., at turene hertil kom til at køre i sløjfe ad Martha Christensens Vej - Ørestads Boulevard - Hannemanns Allé - Center Boulevard. Endestationen blev samtidig forlagt til Ørestads Boulevard ved Field's på den modsatte side af stationen.

Forsøg med ændret indstigningRediger

 
Fra oprettelsen i 2003 og frem til slutningen af 2015 blev linje 4A betjent af busser af typen Scania OmniLink CL94UB. Bemærk de to grønne markeringer af indstigning ad midterdørene.

4. april 2011 indledtes et forsøg på linje 4A, hvor passagerer med kort eller billet også kunne stige ind ad bagdøren. Dette system benyttes i forvejen i en del udenlandske byer, men i Danmark er standard indstigning foran hos chaufføren undtagen i bybusserne i Aarhus. Ved evalueringen i november 2012 kunne det konstateres, at der efter halvandet år stadig herskede lidt forvirring om det nye system blandt passagererne, men at de generelt havde taget det til sig. Det medførte kortere stop og dermed 5% kortere rejsetid, mens snydprocenten overraskende nok var uændret. På den baggrund anbefalede Movias bestyrelse, at konceptet skulle fortsættes og desuden udbredes til de øvrige A-buslinjer i København, noget som Københavns Kommunes økonomiforvaltning havde beregnet ville give en besparelse på 36 mio. kr. En reform af indstigningsforholdelne ville tage et års tid, i det dog overvejedes, om man i stedet skulle have et system, hvor passagererne steg ind i midten og ud foran og bagi. Desuden skulle det overvejes, om systemet også skulle udbredes til resten af Movias busser.[3]

3. marts 2013 ændredes forsøget med ind- og udstigning på linje 4A, så passagerne jf. ovenfor steg ind ad midterdørene og ud af for- og bagdøre. Passagerer der ønskede at købe billet skulle henvende sig til chaufføren umiddelbart efter indstigningen. Generelt anbefaledes det dog, at passagererne i forvejen havde billet eller kort, som de så til gengæld ikke behøvede at vise til chaufføren.[4] Ved det efterfølgende udbud af linjen i 2014 bemærkede Movia, at passagererne havde taget positivt imod forsøget, og at stoppestedsopholdene var blevet kortere, men også at der var kommet flere gratister. Desuden var det et problem, at busserne oprindelig ikke var indrettet til indstigning ad midterdørene, så hvis forsøget skulle gøres permanent og udbredes til de øvrige A-buslinjer, skulle nye busser være forberedt på ændret ind- og udstigning.[5]

Forsøget blev ikke umiddelbart udbredt til andre linjer. Imidlertid gik Movia fra 2015 i gang med arbejdet på at omdanne linje 5A til den højklassede linje 5C, der skulle betjenes af ledbusser med fri ind- og udstigning af alle døre, såkaldt "frit flow". 3. november 2016 besluttede Movias bestyrelse, at dette system også skulle indføres på linje 4A, hvilket skete samtidig med etableringen af linje 5C 23. april 2017.[6][7] Ved omlægningen af busnettet i 2019 som beskrevet nedenfor er det så meningen, at konceptet med fri ind- og udstigning skal udbredes til alle de københavnske A-buslinjer. Forventningen er at det kan reducere rejsetiden og dermed det nødvendige antal busser i drift. Til gengæld vil det føre til flere gratister med deraf forøget behov for billetkontrol. Derudover vil de laventrébusser der bruges nu skulle udskiftes med lavgulvsbusser med lavt gulve hele vejen igennem. Forsøgene på linje 4A har nemlig netop vist, at laventrébusser ikke er velegnede til frit flow, idet de typisk kun har en enkelt dør bagi, hvor der ellers kan være mange passagerer.[6]

FremtidRediger

Metroselskabet planlægger at åbne metrostrækningen Cityringen 29. september 2019. Det vil blandt andet berøre linje 4A, der får berøring med Cityringen ved Nørrebro st., ligesom flere andre stationer kommer til at ligge i nærheden. Mange andre linjer bliver også berørt, så derfor vil Movia ændre det københavnske busnet 13. oktober 2019 til det, de kalder for Nyt Bynet.[8] Grundlaget for ændringerne blev skabt i forbindelse med udarbejdelse af Trafikplan 2016, der blev godkendt af Movias bestyrelse 23. februar 2017.[9] Planerne blev efterfølgende mere konkrete med præsentationen af Nyt Bynet i januar 2018 med enkelte efterfølgende ændringer.[10][11]

I Nyt Bynet bliver linje 4A kraftigt omlagt, idet den dog kommer til at køre næsten som hidtil mellem Toftegårds Plads og Nørrebro st. Fra Nørrebro st. overtager den linje 66's nuværende rute ad Frederiksborgvej til Emdrup Torv og derfra videre via Høje Gladsaxe til Buddinge st. Fra Toftegårds Plads overtager den linje 8A's nuværende rute ad Gammel Køge Landevej til Friheden st. Strækningen fra Nørrebro st. til Svanemøllen st. overgår til en omlagt linje 12, da Cityringen reducerer behovet for busbetjening her. Strækningen fra Toftegårds Plads over Sjællandsbroen til Lergravsparken st. og Ørestad st. overgår til en ny linje 18.[10][11] Det skal ses i lyset af, at de to grene af linje 4A her i dag ikke har den frekvens, der normalt forventes af en A-buslinje. I de første planer var det ellers tanken, at en omlagt linje 9A skulle have overtaget strækningen over Sjællandsbroen til Ørestad st., men det blev senere droppet.[12][13][14]

LinjeføringRediger

 
Linje 4A i oktober 2015.

Linje 4A kører mellem Svanemøllen st. og Lergravsparken st. hhv. Ørestad st. Ved Svanemøllen st. har linjen endestation i en vendesløjfe mellem stationen og Svanemøllehallen. Fra endestationen køres ad Edvard Griegs Gade og Bellmansgade, mens der modsat køres ad Kildevældsgade. De to kørerretninger forenes ved Kildevældsparken, hvorfra der køres ad Vennemindevej og Nygårdsvej til den store rundkørsel på Sankt Kjelds Plads. Herefter fortsættes ad Sejrøgade forbi Danmarks Statistik og videre ad Haraldsgade. Ved Krakas Plads drejes om ad Vermundsgade og ved Khayr El-Barriya Moskeen ad Rovsingsgade. Med denne kommer linjen til Tagensvej, som der fortsættes ad forbi Bispebjerg st. til Lygten og videre ad denne forbi Nørrebro Bycenter og den gamle Lygten Station til krydset med Frederikssundsvej ved Nørrebro st.

Fra Nørrebro st. køres ad Nordre Fasanvej under Ringbanen og Bispeengbuen og videre forbi Frederiksberg Hospital og Fasanvej st.. Ved krydset med Smallegade skifter gadenavnet til Søndre Fasanvej, og der fortsættes nu forbi Royal Copenhagen og op over Valby Bakke forbi Solbjerg Kirkegård, Frederiksberg Have, København Zoo og Søndermarken. Med Toftegårds Allé kommer linjen forbi Valby st. til Toftegårds Plads med Movias hovedsæde. Herfra fortsættes ad Vigerslev Allé og Sjælør Boulevard langs Vestre Kirkegård til Sjælør st. Derefter fortsættes ad Borgmester Christiansens Gade og Borgbjergsvej gennem kvarteret Musikbyen. Sydhavnsgade fører linjen videre gennem industrikvarteret i Sydhavnen, hvorfra Sjællandsbroen bringer den over Sluseløbet til Amager og Vejlands Allé. Med denne kører linjen et kort stykke gennem Amagerfælled til Bella Center, hvor den kører ad Martha Christensens Vej under hotellet Bella Sky hen til Bella Center st.

Ved Bella Center st. deler linjen sig. Den ene gren kører ad Ørestads Boulevard langs med metroens Ørestadsbanen til en endestation ved indkøbscentret Field's og overfor Ørestad st. Herfra køres retur ad Hannemanns Allé og Center Boulevard.

Den anden gren fortsætter ad Vejlands Allé gennem Sundbyvester og ad Amagerbrogade til Sundbyvester Plads. Herfra fortsættes gennem Sundbyøster ad Wibrandtsvej og Kastrupvej forbi Amager Hospital og endelig det sidste stykke ad Øresundsvej til sløjfen ved Lergravsparken st.

FaktaRediger

 
Linje 4A ved Sundbyvester Plads.
 • Linjeføring
  • Svanemøllen st. – > Kildevældsgade >(/< Borgervænget < Edvard Griegs Gade < Bellmansgade <) - Vennemindevej – Nygårdsvej – Sankt Kjelds Plads – Sejrøgade – Haraldsgade – Vermundsgade – Rovsingsgade – Tagensvej – Lygten – Nordre Fasanvej – Søndre Fasanvej – Toftegårds Allé – Vigerslev Allé – Sjælør Boulevard – Borgmester Christiansens Gade > Louis Pios Gade > Sigvald Olsens Gade >(/< Borgmester Christiansens Gade < Mozarts Plads <) – Borgbjergsvej – Sydhavnsgade – Sjællandsbroen – Vejlands Allé – Center Boulevard – Martha Christensens Vej – Bella Center st. – Ørestads Boulevard – Vejlands Allé – Amagerbrogade – Sundbyvester Plads – Wibrandtsvej – Kastrupvej – Øresundsvej – Lergravsparken st. / – > Martha Christensens Vej > Ørestads Boulevard >(/< Center Boulevard < Hannemanns Allé <) – Ørestad st.
 • Overordnede linjevarianter
  • Svanemøllen st. – Lergravsparken st.
  • Svanemøllen st. – Ørestad st.
  • Svanemøllen st. - Bella Center st.
 • Vigtige knudepunkter
  • Svanemøllen st., Lyngbyvej, Lersø Parkallé, Bispebjerg st., Nørrebro st., Borups Allé, Godthåbsvej, Fasanvej st., Peter Bangs Vej, Roskildevej, Valby st., Toftegårds Plads, Sjælør st., Mozarts Plads, Bella Center st., Ørestad st., Røde Mellemvej, Sundbyvester Plads, Amager Hospital, Lergravsparken st.
Entreprenør
Fra Entreprenør, anlæg
14-12-2003 Arriva Skandinavien A/S, Ryvang
13-12-2015 Anchersen, Jernholmen[16]
År 2015 2016 2017 2018
Passagertal[1] 10.083.766 9.884.947 10.131.555 10.066.061

Kronologisk oversigtRediger

Nedenfor er der gjort rede for permanente og længerevarende ændringer af linjen, idet der dog er set bort fra stoppestedsændringer og omlægninger af få dages varighed.

Rutehistorik
Dato/periode Ændring
14-12-2003 Linje 4A oprettes ad følgende rute:
Svanemøllen st. – Kildevældsgade (i modsat retning Bellmansgade – Edvard Griegs Gade – Borgervænget – Østerbrogade) – Vennemindevej – Nygårdsvej – Sankt Kjelds Plads – Sejrøgade – Haraldsgade – Hamletsgade – Mimersgade – Folmer Bendsens Plads – Lundtoftegade – Hillerødgade – Nordre Fasanvej – Søndre Fasanvej – Toftegårds Allé – Vigerslev Allé – Sjælør Boulevard – Borgmester Christiansens Gade – Mozarts Plads – Borgmester Christiansens Gade – Sydhavnsgade – Sjællandsbroen – Vejlands Allé – Center Boulevard – Center Østvej – Ørestads Boulevard – Vejlands Allé – Amagerbrogade – Sundbyvester Plads – Amagerbrogade – Elbagade – Italiensvej – Backersvej – Lergravsparken st.
Mandag-fredag kører hver anden tur kun til Lyngbyvej om morgenen. Mandag-lørdag kører hver anden tur kun til Sjælør st. i dagtimerne. Enkelte turer kører kun til Toftegårds Plads.
Linjen erstatter linje 39 og 100S, der nedlægges.[17][18]
22-08-2004 Turer der hidtil endte ved Lyngbyvej forlænges til Svanemøllen st., så alle nu ender der. Turer der endte ved Sjælør st. forlænges til Mozarts Plads.[19]
11-07-2007 - 18-09-2007 Omlægges ad Elbagade - Kastrupvej - Øresundsvej. Omlægningen skyldes fjernvarmearbejde.[20]
30-09-2007 Omlægges fra Sundbyvester Plads så der i stedet for at køres til Lergravsparken st. køres ad Wibrandtsvej – Kastrupvej – Hedegårdsvej til ny endestation ved Femøren st.[21]
16-03-2008 Omlægges fra Sundbyvester Plads ad Amagerbrogade – Elbagade – Kastrupvej og videre ad sædvanlig rute. Omlægningen sker dels for at undgå problemer med højresving fra Sundbyvester Plads til Wibrandtsvej og dels ønsker fra kunder om atter at betjene Amager Hospital.[22]
05-04-2009 De korte vognløb mellem Svanemøllen st. og Mozarts Plads forlænges til Bella Center st. med sløjfe ad Vejlands Allé - Ørestads Boulevard - parkeringspladsen - Center Boulevard. Ændringer sker for at forstærke betjeningen af arbejdspladserne omkring Sluseholmen og for at forbedre forbindelsen mellem Sydvestkvarteret og metroen.[23]
01-07-2010 – ca. 16-05-2011 Omlægges pga. hotelbyggeri ved Bella Center ad Vejlands Allé – Ørestads Boulevard med vending ved Bella Center Øst.[24]
16-07-2010 Omlægges på grund af anlæggelse af metrocityringen på Folmer Bendtsens Plads fra Mimersgade ad Nørrebrogade – Hillerødgade – Nordre Fasanvej og videre ad normal rute. I retning mod Svanemøllen st. køres ad Nordre Fasanvej – Nørrebrogade – Mimersgade.[24]
23-01-2011 Omlægningen fra 16-07-2010 erstattes af ny omlægning i begge retninger fra Haraldsgade ad Vermundsgade – Rovsingsgade – Tagensvej – Lygten – Nordre Fasanvej.[25]
04-04-2011 Der indledes et forsøg, hvor passagererne med billet eller kort på linje 4A kan stige ind ad bagdøren og ikke kun foran.[26] Forsøget der ikke omfatter andre linjer var oprindelig tænkt som etårigt[27] men fortsatte til 3. marts 2013.
06-11-2011 - 01-07-2012 Omlægges på grund af trafikale problemer i begge retninger fra Haraldsgade ad Lersø Parkalle – Jagtvej – Tagensvej. Der stoppes ikke på den omlagte strækning.[28][29]
01-04-2012 Afgange til Bella Center st. omlægges og forlænges til Ørestad st. i dagtimerne idet der fra Vejlands Alle køres ad Center Boulevard – Center Østvej – Bella Center st. – Ørestads Boulevard – Arne Jacobsens Allé – Kay Fiskers Plads til Ørestad st.
Hidtidige afgange til Femøren st. omlægges fra Sundbyvester Plads ad Wibrandtsvej – Backersvej til ny endestation ved Lergravsparken st.[30]
27-11-2012 - 26-01-2012 Ture til Ørestad st. afkortes til Bella Center st. Afkortningen skyldes vejarbejde på Arne Jacobsens Allé.[31]
03-03-2013 Forsøget med ind- og udstigning ændres, så der fremover stiges ind ad midterdørene og ud af for- og bagdøre.[32]
24-03-2013 Der indføres natdrift, så der fremover køres hele døgnet hele ugen, idet der dog kun køres hver time mellem Bella Center st. og Lergravsparken st.[33]
13-04-2014 Omlægges i begge retninger fra Wibrandtsvej ad Kastrupvej - Øresundsvej til endestationen ved Lergravsparken st.[34]
29-06-2015 - 22-02-2016 Omlægges i retning mod Svanemøllen ad Lersø Parkalle - Jagtvej - Lyngbyvej. Omlægningen skyldes at Haraldsgade ensrettes mellem Lyngbyvej og Lersø Parkalle i forbindelse med vejarbejde.[35]
Fra 2. november til 12. december 2015 gælder omlægningen i begge retninger.
23-04-2017 Der indføres fri ind- og udstigning af alle døre på linjens busser.[7]
18-02-2018 Omlægges ad > Louis Pios Gade > Sigvald Olsens Gade >(/< Borgmester Christiansens Gade < Mozarts Plads <) - Borgbjergsvej - Sydhavnsgade. Omlægningen skyldes metrobyggeri ved Mozarts Plads.[36]
23-04-2018 Grenen til Ørestad st. omlægges, så der køres i sløjfe ad Martha Christensens Vej - Ørestads Boulevard - Hannemanns Allé - Center Boulevard med endestationsophold på Ørestads Boulevard ved Field's. Omlægningen skyldes byggeri på Kay Fiskers Plads.[37]

NoterRediger

 1. ^ a b Opregnede og budgetterede passagertal, regneark tilgængeligt på Statistik og nøgletal, Moviatrafik.dk. Sidst kontrolleret 20. februar 2019.
 2. ^ Vis hvad du læser – og kør gratis med bus til Bogforum af Frederik Bjerre Andersen. Dr.dk, 5. november 2015.
 3. ^ Ind bagerst: Forsøg på københavnsk buslinje giver kortere rejsetid, Politiken.dk, 24. november 2012.
 4. ^ 4A tester om busturen kan blive lidt hurtigere, moviatrafik.dk fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 3. marts 2013)
 5. ^ Mere om Movias 12. udbud af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 7. oktober 2014.
 6. ^ a b A-busserne får frit flow - og siger farvel til laventré af Thomas de Laine. Busfronten 279/2017, s. 3-5.
 7. ^ a b Linjeændringer før 6.8.2017 af Jesper Kiby m.fl. Busfronten 282/2017, s. 3-6.
 8. ^ Busserne lægges om til Nyt Bynet 13. oktober, pressemeddelelse fra Movia, 28. juni 2019.
 9. ^ Trafikplan 2016 er vedtaget, Movia.
 10. ^ a b Nyt Bynet, Movia. Besøgt 10. januar 2017.
 11. ^ a b Fuldt forslag til Bynet 2019 af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 8. januar 2018.
 12. ^ Trafikplan 2016, s. 21-27, 91. Movia, januar 2017.
 13. ^ Forslag til Trafikplan 2016, Movia, september 2016.
 14. ^ Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet – Københavns Kommune, Movia, 19. september 2016.
 15. ^ Jernholmen, garagefakta på Myldretid.dk, 16. oktober 2018.
 16. ^ Garage- og entreprenørændringer 13.12.2015 af flere forfattere. Busfronten 271/2016, s. 8-10.
 17. ^ HUR Trafik linje- og entreprenørændringer 14.12.2003 (og 24.1.2004), Busfronten 174/2003, s. 4-6.
 18. ^ HUR Trafik linje- og entreprenørændringer 14.12.2003 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 175/2004, s. 3.
 19. ^ HUR Trafik linjeændringer, Busfronten 179/2015, s. 3-10.
 20. ^ Linjeændringer hos Movia, område Hovedstaden, Busfronten 204/2007, s. 3-6.
 21. ^ Linjeændringer 28. 30.9.2007 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 205/2007, s. 5.
 22. ^ Linjeændringer 16.3.2008 i område Hovedstaden af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 208/2008, s. 3-13.
 23. ^ Linjeændringer i område Hovedstaden 05/04 2009 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 217/2009, s. 6-10.
 24. ^ a b Linjeændringer i område Hovedstaden af Jesper Kby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 229/2010, s. 3-8.
 25. ^ Øvrige linjeændringer i område Hovedstaden siden 12.12.2010 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 233/2011, s. 16-19.
 26. ^ Linjeændringer i Hovedstadsområdet af Lars Carlsen, Jønne Bonne m.fl. Busfronten 232/2011, s. 4-5.
 27. ^ Tag linje 4A bagfra..., Busfronten 235/2011, s. 3.
 28. ^ Linjeændringer i perioden 23.10-11.12.2011 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 240/2012, s. 8.
 29. ^ Linjeændringer før 15.4.2012 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 246/2012, s. 3.
 30. ^ Linjeændringer 1.4.2012 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 242/2012, s. 4-5.
 31. ^ Linjeændringer før 9.12.2012 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 3-4.
 32. ^ Linjeændringer i perioden 9.12.2012-24.3.2012 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 8-9.
 33. ^ Linjeændringer 24.3.2013 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 9-13.
 34. ^ Linjeændringer 13.4.2014 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 257/2014, s. 7.
 35. ^ Linjeændringer i perioden 29.3.-10.8.2015 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 267/2015, s. 4-7.
 36. ^ Linjeændringer før 25.3.2018 af Søren Agerskov, Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 286/2018, s. 3.
 37. ^ Linjeændringer i perioden 25.3-12.8.2018 af Søren Agerskov, Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 286/2018, s. 6.

KilderRediger

Eksterne henvisningerRediger