Linje 9A

Buslinje i København
Hovedartikel: A-bus (København).

Linje 9A er en buslinje i København, der kører mellem Glostrup st. og Kongens Enghave, Valbyparken. Linjen er en del af Movias A-busnet og er udliciteret til Umove, der driver den fra sit garageanlæg i Glostrup. Med ca. 4,1 mio. passagerer i 2022 er den en af de mest benyttede af Movias buslinjer.[1] Linjen betjener blandt andet Glostrup, Rødovre, Vanløse, Frederiksberg, Vesterbro og Kongens Enghave.

9A
Linje 9A på hjørnet af Jernbane Allé og Vanløse Allé.
Overblik
LandDanmark
KommuneGlostrup Kommune
Brøndby Kommune
Rødovre Kommune
Københavns Kommune
Frederiksberg Kommune
FraGlostrup Station
TilKongens Enghave, Valbyparken
Drift
MaterielVDL Citea LLE 120
LinjetypeA-bus
TrafikselskabMovia
EntreprenørUmove
GarageGlostrup
Link til køreplanDin Offentlige Transport

Linjen blev oprettet mellem Glostrup st. og Operaen på Holmen 24. marts 2013. Den erstattede dele af linje 13, 14, 15, 66, 85N og 123. Senere samme år blev den omlagt via Flintholm st. og i 2014 på Slotsholmen. I 2017 blev den omlagt på Holmen til Refshaleøen. I forbindelse med åbningen af Cityringen i 2019 blev den omlagt til at køre til Valbyparken i stedet for til Refshaleøen. Desuden blev den omlagt ad Rødovre Parkvej i stedet for Tårnvej.

Historie

redigér
 
Den allerførste bus på den nye linje 9A ved Operaen. Linjen oprettedes samtidig med indførelsen af døgndrift og startede derfor ved ettiden om natten.

Linje 9A blev oprettet 24. marts 2013 med en linjeføring fra Glostrup st. via Rødovre Centrum, Vanløse st. og Københavns Hovedbanegård til Operaen på Holmen. Mellem Glostrup og Vanløse erstattede den linje 13, der omlagdes, mellem Vanløse og Hovedbanegården linje 14 og 15, der omlagdes hhv. nedlagdes, og mellem Hovedbanegården og Operaen linje 66, der omlagdes. Desuden overtog den linje 66's ekstrakørsel mellem Hovedbanegården og Operaen i forbindelse med forestillingerne.[2]

Der var på forhånd betydelige forventninger til den nye linje, der forventedes at få 7 mio. passagerer om året, svarende til 23.000 på en hverdag. Til sammenligning havde linje 1A 9,8 mio. passagerer i 2012 og linje 3A 5,7 mio.[3] Oprettelsen af den nye linje blev i øvrigt markeret i forvejen med en borgmesterstafet med borgmestrene fra Glostrup, Brøndby, Frederiksberg og Københavns Kommuner, der videregav stafetten, når bussen passerede kommunegrænserne.[4] Dagen efter oprettelsen, 25. marts, blev det markeret for almindelige mennesker med et arrangement ved Vanløse st. med deltagelse af en veteranbus fra Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.[5]

Samtidig med oprettelsen af linje 9A blev der også indført drift døgnet rundt på de fleste københavnske A-buslinjer med virkning fra natten mellem 23. og 24. marts.[2][6][7] For linje 9A havde det den følge, at de første busser på linjen kom til at køre allerede ved ettiden om natten, hvor de fleste andre linjer først begynder driften om morgenen.[8] Desuden betød det nye tiltag, at linje 9A udover de ovennævnte daglinjer også erstattede natbuslinje 85N mellem Vesterport st. og Vanløse st. Derudover fik Holmen og områderne omkring Jyllingevej nu også betjening om natten.[2]

20. oktober 2013 omlagdes linjen ad Apollovej og Grøndals Parkvej forbi Flintholm st. i stedet for at køre direkte ad Jernbane Allé.[9] Omlægningen var planlagt allerede ved oprettelsen af linjen men måtte afvente en ombygning og udvidelse af busterminalen ved Flintholm st.[2]

I maj 2014 var København vært for Eurovision Song Contest 2014, der fandt sted på Refshaleøen, hvilket fik betydelige følger for linje 9A fra 5. til 10. maj. Normalt blev bustrafikken til Refshaleøen varetaget af linje 40 (nu linje 37) men med en-to afgange i timen ville den på ingen måde kunne håndtere de mange passagerer til og fra prøverne og konkurrencerne. I stedet afkortedes den til Amagerværket, mens linje 9A omlagdes og forlængedes fra Operaen til Refshaleøen, der i øvrigt var blevet omdøbt til Eurovision Island i perioden. I forbindelse med forskellige arrangementer indsattes desuden ekstrakørsel mellem Hovedbanegården og Refshaleøen. I modsætning til de ordinære busser, der kørte via Christians Brygge, foregik ekstrakørslen via Vindebrogade og kun med stop ved Christianshavn st. undervejs.[10][11]

Operaen var dog stadig i funktion i perioden, og i forbindelse med forestillingerne blev der derfor arrangeret særskilt ekstrakørsel mellem Islands Brygge st. og Operaen. Denne ekstrakørsel var også skiltet som linje 9A, der ellers ikke normalt kommer i nærheden af Islands Brygge st.[12]

14. december 2014 byttede linje 9A linjeføring på Slotsholmen med linje 66, så den i stedet for at køre ad Christians Brygge forbi Den Sorte Diamant kom til at køre ad Vindebrogade og Christiansborg Slotsplads.[13]

9. april 2017 blev linje 9A omlagt fra den hidtidige endestation ved Operaen, så der i stedet fortsattes ligeud ad Danneskiold-Samsøe Allé og Refshalevej til en ny endestation på Refshaleøen. Refshaleøen var som nævnt ovenfor hidtil blevet betjent af linje 37, men den afkortedes i stedet til Amagerværket. Omlægningen betød desuden at Operaen ikke længere havde bus til døren, så her må passagererne i stedet benyttes linje 9A's stoppested på Danneskiold-Samsøe Allé eller havnebus.[14][15] Ved forestillinger i Operaen kørte der dog stadig ekstra busser mellem Hovedbanegården og Operaen.[15][16] For at lovliggøre ekstrakørslen blev tre almindelige afgange sidst på aftenen omlagt til Operaen i stedet for Refshaleøen 9. december 2018.[17][18]

Fra 2015 blev linje 9A gentagne gange omlagt på grund af arbejder på forskellige dele af Gammel Kongevej. Det medførte typisk ensretninger af gaden, så busser den modsatte vej måtte køre ad Vesterbrogade og Frederiksberg Allé i stedet.[19][20][21] Fra 4. marts 2019 til 16. maj 2020 Peter Bangs Vej imidlertid også berørt, så busser mod Glostrup st. måtte køre ad Finsensvej i stedet.[22][23][24]

Nyt Bynet

redigér
 
Buskørsel på Madvigs Allé var en nyhed i Nyt Bynet.

29. september 2019 åbnede Metroselskabet metrostrækningen Cityringen. Det fik blandt andet betydning for linje 9A, der fik berøring med Cityringen ved Hovedbanegården og den nye Gammel Strand Station. Mange andre linjer blev også berørt, så derfor ændrede Movia det københavnske busnet 13. oktober 2019 til det, de kaldte for Nyt Bynet.[25] Grundlaget for ændringerne blev skabt i forbindelse med udarbejdelse af Trafikplan 2016, der blev godkendt af Movias bestyrelse 23. februar 2017.[26][27] Planerne blev efterfølgende mere konkrete med præsentationen af Nyt Bynet i januar 2018 med enkelte efterfølgende ændringer.[28][29]

Nyt Bynet medførte at linje 9A kom til at køre hidtil fra Glostrup st. ad Roskildevej men blev omlagt forbi byudviklingsområdet Irmabyen ad Korsdalsvej - Rødovre Parkvej - Rødovrevej til Jyllingevej, hvorfra der fortsattes som hidtil til Gammel Kongevej. Herfra omlagdes linjen ad den hidtil busløse Madvigs Allé forbi den nye Frederiksberg Allé Station og videre ad Kingosgade og Enghavevej til Mozarts Plads og Valbyparken som erstatning for linje 3A der nedlagdes. Det var egentligt meningen, at der skulle køres ad Platanvej og Vesterfælledvej, men Platanvej var spærret, så indtil videre måtte linjen køre ad Kingosgade og Enghavevej i stedet. Betjeningen af Holmen overgik til linje 2A, der omlagdes til Refshaleøen. De dele af Tårnvej og Jyllingevej, som linje 9A ikke længere betjente, blev overtaget af linje 13 og 132 der omlagdes. På den indre del af Gammel Kongevej og over Slotsholmen erstattedes line 9A af linje 31 og i et vist omfang også af linje 26 og 37, der begge omlagdes.[28][30][31]

I de første planer fra 2016 var det i øvrigt tanken, at linje 9A i stedet for at køre til Valbyparken skulle køre ad Sjællandsbroen og Ørestads Boulevard til Ørestad st. i stedet for linje 4A.[27] Det blev dog senere droppet, så det i stedet blev en ny linje 18, der kom til at køre den vej.[27][28]

Den planlagte kørsel ad Platanvej og Vesterfælledvej blev gennemført fra 16. maj 2020, hvor linjen blev omlagt fra Kingosgade og Enghavevej.[24] De sidstnævnte gader var i forvejen blevet betjent af linje 1A som erstatning for linje 3A i forbindelse med indførelsen af Nyt Bynet. Platanvej og Vesterfælledvej havde derimod ikke haft busbetjening hverken før eller efter indførelsen af Nyt Bynet, men sammen med kørslen ad Madvigs Allé kom der nu en ny forbindelse på tværs af Vesterbro mellem Gammel Kongevej og Vigerslev Allé. Desuden blev betjeningen af det nye boligkvarter Carlsberg Byen forbedret.[32]

Linjeføring

redigér
 
Linje 9A i maj 2020.

Linje 9A kører mellem Glostrup st. og Kongens Enghave, Valbyparken. I Glostrup har linjen endestation i en busterminal mellem stationen og Glostrup Shoppingcenter. Herfra køres ad Banegårdsvej og Hovedvejen, der efter at have passeret under Motorring 3 og over Vestvolden bliver til Roskildevej. Der drejes op ad Korsdalsvej, hvor linjen kommer forbi Absalon Camping, Espelundens Idrætsanlæg og byudviklingsområdet Irmabyen. Derefter køres ad Rødovre Parkvej, hvor linjen kommer forbi Rødovrehallen, Rødovre Rådhus og Rødovre Centrum, hvor hver anden bus har endestation i aftentimerne. Linjen fortsætter ad Rødovrevej og Jyllingevej forbi Jyllingevej st. til Jernbane Allé, som der fortsættes ad til Vanløse st. Herfra fortsættes ad Vanløse Allé, Apollovej og Grøndals Parkvej til Flintholm st. Her er der anlagt en busterminal med en øperron langs vejen, hvilket betyder at busser mod Operaen må dreje ind i terminalen og derefter ud på vejen igen, mens dem mod Glostrup kan blive ude på vejen.

Efter Flintholm st. fortsættes ad Grøndals Parkvej og Sønderjyllands Allé forbi Frederiksberg Stadion, før det går indad mod byen ad Peter Bangs Vej forbi Peter Bangs Vej st., pladsen Sløjfen og Diakonissestiftelsen. Ved krydset med Nordre Fasanvej skifter gadenavnet til Smallegade, der bringer linjen videre til Frederiksberg Rådhus. Herefter går det videre ad Gammel Kongevej og om ad Madvigs Allé til Frederiksberg Allé Station. Derefter fortsætter linjen ad Platanvej og Vesterfælledvej forbi kvartererne Humlebyen og Carlsberg Byen til Carlsberg st. Efter et kort stykke ad Vigerslev Allé forbi Vestre Fængsel fortsætter linjen ad Enghavevej langs med jernbaneterrænet på Vesterbro. Nær enden af vejen kører linjen under Sydhavn st. og kort efter drejes om ad Borgbjergsvej til Mozarts Plads i kvarteret Musikbyen. Herfra køres rundt ad Borgmester Christiansens Gade - Ellebjergvej - Stubmøllevej før det sidste stykke ad Hammelstrupvej til endestationen, hvor der vendes i en rundkørsel ved indgangen til Valbyparken.

 
Ekstrakørsel ved Eurovision Song Contest 2014.
 
Ekstrakørsel fra Islands Brygge st. til Operaen i 2014.
 • Linjeføring
  • Glostrup st. - Banegårdsvej - Hovedvejen - Roskildevej - Korsdalsvej -Rødovre Parkvej - Rødovrevej - Jyllingevej - Jernbane Allé - Vanløse Alle - Apollovej - Grøndals Parkvej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej - Finsensvej - Sønderjyllands Allé - Peter Bangs Vej - Smallegade - Gammel Kongevej - Madvigs Allé - Frederiksberg Allé st. - Kingosgade - Enghavevej - Sydhavn st. - Borgbjergsvej -> Mozarts Plads >(< Sigvald Olsens Gade < Louis Pios Gade <) - Borgmester Christiansens Gade - Ellebjergvej - Stubmøllevej - Hammelstrupvej - Kongens Enghave, Valbyparken[33]
 • Overordnede linjevarianter
  • Glostrup st. - Kongens Enghave, Valbyparken[33]
  • Rødovre Centrum - Kongens Enghave, Valbyparken (kun aften)[33]
  • Vanløse, Ålekistevej - Kongens Enghave, Valbyparken (kun nat)[33]
 • Vigtige knudepunkter
  • Glostrup st., Rødovre Centrum, Jyllingevej st., Vanløse st., Flintholm st., Peter Bangs Vej st., Søndre Fasanvej, Frederiksberg Rådhus, Frederiksberg Allé st., Sydhavn st., Mozarts Plads
 • Materiel
  • 22 VDL Citea LLE 120, garageret hos Umove, Glostrup.[34]
Entreprenør
Fra Entreprenør, anlæg
24-03-2013 Arriva Skandinavien A/S, Ejby
13-12-2015 Umove, Glostrup[35]
År 2019 2020 2021 2022
Passagertal[1] 6.771.766 3.133.145 3.207.181 4.062.566

Kronologisk oversigt

redigér

Nedenfor er der gjort rede for permanente og længerevarende midlertidige ændringer. Der er set bort fra ændringer af få dages varighed og de til tider temmelig omfattende ændringer ved sportsbegivenheder, demonstrationer, statsbesøg og lignende. Før omlægningerne i 2019 var det typisk Christiansborg Slotsplads, der blev berørt ved sådanne lejligheder, så linje 9A måtte en tur om ad Langebro og Amager Boulevard i stedet.

Rutehistorik
Dato/periode Ændring
24-03-2013 Linje 9A oprettes ad følgende rute:
Glostrup st. - Banegårdsvej - Hovedvejen - Roskildevej - Tårnvej - Jyllingevej - Jernbane Allé - Finsensvej - Sønderjyllands Allé - Peter Bangs Vej - Smallegade - Gammel Kongevej - Hammerichsgade - Bernstorffsgade - Hovedbanegården - Kalvebod Brygge - Christians Brygge - Slotsholmsgade - Børsgade - Knippelsbro - Torvegade - Christianshavns Torv - Prinsessegade - Danneskiold-Samsøes Allé - Fabriksmestervej - Operaen.[2]
Linjen får natdrift fra starten, så der køres døgnet rundt hele ugen, idet der dog kun køres hver time mellem Glostrup st. og Jyllingevej/Ålekistevej om natten. I aftentimerne betjenes Glostrup st. - Rødovre Centrum kun af hveranden afgang.[2] Endestation ved Rødovre Centrum er på Tårnvej, idet busserne fortsætter uden passagerer ad Tårnvej - Rødager Alle for at vende i rundkørslen ved Brandholms Allé.[36]
Linjen erstatter dele af linje 15, der nedlægges, dele af linje 13, 14 og 66, der omlægges og dele af linje 123, der afkortes fra Ålholm Plads til Glostrup st. Linjen kører fra starten hele døgnet og erstatter derved desuden dele af linje 85N, der nedlægges.[2]
24-03-2013 - 12-05-2013 Omlægges i retning mod Glostrup st. ad Dalgas Boulevard - Finsensvej i stedet for Peter Bangs Vej - Sønderjyllands Alle. Omlægningen skyldes vejarbejde.
24-03-2013 - 29-04-2013 Omlægges i begge retninger ad fra Bernstorffsgade ad Polititorvet - Puggårdsgade - Hambrosgade til Kalvebod Brygge. Omlægningen skyldes fjernvarmearbejde på Bernstorffsgade.
20-10-2013 Omlægges i begge retninger fra Jernbane Alle ad Vanløse Alle - Apollovej - Grøndals Parkvej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej til Finsensvej.[9]
21-10-2013 - 21-12-2013 Afkortes fra Operaen til stoppestedet Fabriksmestervej i tidsrummet kl. 6.30-15.00. Afkortningen skyldes broarbejde.
05-05-2014 - 10-05-2014 I forbindelse med afholdelsen af Eurovision Song Contest 2014 på Refshaleøen omlægges linjen, så der i stedet for at køres til Operaen køres ad Danneskiolds Samsøes Alle - Kongebrovej - Refshalevej til en endestation på Refshaleøen.
I forbindelse med forskellige arrangementer indsættes desuden ekstrakørsel mellem Hovedbanegården og Refshaleøen. Ekstrakørslen har linjeføringen Hovedbanegården - Bernstorffsgade - Tietgensgade - Stormgade - Vindebrogade - Christiansborg Slotsplads - Børsgade - Knippelsbro - Torvegade - Christianshavns Torv - Prinsessegade - Danneskiold-Samsøes Allé - Kongebrovej - Refshalevej - Refshaleøen. Undervejs standses kun ved Christianshavn st.[10][11]
I forbindelse med forestillinger i Operaen arrangeres særskilt ekstrakørsel til og fra dem mellem Islands Brygge st. og Operaen i perioden. Denne ekstrakørslen har linjeføringen Islands Brygge st. - Njalsgade - Amagerfælledvej - Torvegade - Prinsessegade - Danneskiold-Samsøes Allé - Fabriksmestervej - Operaen.[12]
14-12-2014 Der byttes linjeføring på Slotsholmen med linje 66, så der fremover køres ad Tietgensgade - Stormgade - Vindebrogade - Christiansborg Slotsplads i begge retninger.[13]
21-09-2015 - 30-11-2015 Omlægges i retning mod Glostrup st. ad Vesterbrogade - Frederiksberg Allé - Alhambravej. Omlægningen skyldes fjernvarmearbejde på Gammel Kongevej mellem Værnedamsvej og Schønbergsgade.
12. oktober - 23. oktober 2015 omlægges linjen i retning mod Glostrup st. ad Vesterbrogade - Frederiksberg Allé - Allégade og mod Operaen ad Allégade - Frederiksberg Allé - Alhambravej.[19]
04-07-2016 - 06-08-2016 Omlægges i retning mod Glostrup st. ad Alhambravej - Frederiksberg Allé - Allégade. Omlægningen skyldes asfaltarbejde på Gammel Kongevej med deraf følgende ensretning mellem H.C. Ørsteds Vej og Falkoner Allé.[20]
09-04-2017 Omlægges på Holmen så der i stedet for at køres til Operaen køres ad Danneskiold-Samsøe Allé - Refshalevej til ny endestation på Refshaleøen.[14][15]
Ved forestillinger i Operaen køres der ekstrabusser fra Hovedbanegården til Operaen, kun med stop ved Christianshavn st. undervejs. Der kører to busser til Operaen før forestillingerne og retur efter forestillingerne.[15][16]
31-07-2017 - 11-10-2017 Omlægges i begge retninger mellem Flintholm st. og Vanløse st. ad Grøndals Parkvej - Jernbane Allé. Omlægningen skyldes lukning af Vanløse Allé og etablering af indkøbscentret Kronen.[15]
01-02-2018 - 11-05-2018 Omlægges i retning mod Refshaleøen ad Allégade - Frederiksberg Allé - Alhambravej. Omlægningen skyldes vejarbejde på Gammel Kongevej.[37]
22-05-2018 - 20-07-2018 Omlægges i retning mod Refshaleøen ad Alhambravej - Frederiksberg Allé - Vesterbrogade. Omlægningen skyldes vejarbejde på Gammel Kongevej.[21]
09-12-2018 Sidst på aftenen mandag-lørdag kører tre afgange til og fra Operaen i stedet for Refshaleøen.[17][18]
04-03-2019 - 16-05-2020 Omlægges i retning mod Glostrup st. ad Nordre Fasanvej - Finsensvej til Jernbane Allé. Fra 14. juli 2019 ændres omlægningen, så der køres ad Nordre Fasanvej - Finsensvej - Dalgas Boulevard til Peter Bangs Vej i retning mod Glostrup st. Omlægningen skyldes skybrudssikring.[22][23][24]
10-03-2019 - ca. 26-06-2019 Omlægges i retning mod Refshaleøen ad Alhambravej - Frederiksberg Allé - Vesterbrogade. Omlægningen skyldes vejarbejde på Gammel Kongevej med deraf følgende ensretning.[22][23]
13-10-2019 I forbindelse med åbningen af Cityringen og etableringen af Nyt Bynet omlægges linjen ad Korsdalsvej - Rødovre Parkvej - Rødovrevej. Den hidtidige kørsel ad Tårnvej og Jyllingevej overtages af linje 13 og 132 der omlægges. Desuden omlægges linjen fra Gammel Kongevej ad Madvigs Allé - Frederiksberg Allé st. - Kingosgade - Enghavevej - Sydhavn st. - Borgbjergsvej -> Mozarts Plads >(/< Sigvald Olsens Gade < Louis Pios Gade <) - Borgmester Christiansens Gade - Ellebjergvej - Stubmøllevej - Hammelstrupvej til ny endestation ved Kongens Enghave, Valbyparken. Omlægningen erstatter en del af linje 3A der nedlægges. Strækningen gennem Indre By erstattes af linje 31 der forlænges, mens strækningen gennem Holmen til Refshaleøen og Operaen overgår til linje 2A der omlægges.[30][31]
16-05-2020 Omlægges ad Platanvej - Vesterfælledvej - Vigerslev Allé som planlagt ved omlægningerne 13. oktober 2019.[24]
18-10-2020 - ca. 15-01-2021 Omlægges ad Damagervej - Spontinisvej på grund af vejarbejde.[38]
06-12-2021 - 21-02-2021 Omlægges ad P. Knudsens Gade i retning mod Glostrup st. Omlægningen skyldes vejarbejde.[39]
02-03-2022 - ca. 10-06-2022 Omlægges ad Rødovrevej - Rødager Allé - Tårnvej i retning mod Glostrup st. Omlægningen skyldes fjernvarmearbejde på den østlige del af Rødovre Parkvej.[40]
22-03-2022 - ca. 17-06-2022 Omlægges ad Tårnvej - Knud Anchers Vej - Korsdalsvej i retning mod Glostrup st. Omlægningen skyldes fjernvarmearbejde på den vestlige del af Rødovre Parkvej.[40]
14-08-2023 - ca. 04-03-2024 Omlægges ad Frederiksberg Allé - Kingosgade - Vesterbrogade i retning mod Valbyparken. Omlægningen skyldes ensretning af Platanvej og anlæg af cykelstier.[41]

Eksterne henvisninger

redigér
 • Køreplaner, trafikkort og løbende meddelelser om omlægninger fra Movia.
 • Løbende oversigter over linjeændringer i Busfronten, medlemsblad for foreningen Busfronten.
 1. ^ a b Passagertal, regneark tilgængeligt på Nøgletal, Moviatrafik.dk. Sidst kontrolleret 10. april 2023.
 2. ^ a b c d e f g Linjeændringer 24.3.2013 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 9-12.
 3. ^ "Ny A-bus på gaden, pressemeddelelse fra Movia, 20. marts 2013". Arkiveret fra originalen 10. april 2015. Hentet 24. marts 2017.
 4. ^ "Årsberetning 2013, s. 12" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 12. november 2016. Hentet 16. oktober 2019.
 5. ^ Farvel til linie 15 - goddag til linie 9A, Busfronten 249/2013, s. 3-4.
 6. ^ København: A-busserne skal køre om natten, Myldretid, 19. juni 2012.
 7. ^ "Køreplanskift 24. marts 2013, moviatrafik.dk". Arkiveret fra originalen 13. marts 2013. Hentet 13. oktober 2015.
 8. ^ Første bus på linje 9A ved Hovedbanegården, København af Thomas de Laine. Myldretid, 25. marts 2013.
 9. ^ a b Linje/driftsændringer 20.10.2013 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 253/2013, s. 6.
 10. ^ a b "Tag bus, tog og metro til Eurovision Song Contest". Arkiveret fra originalen 14. april 2014. Hentet 13. oktober 2015.
 11. ^ a b "Sådan kommer du til og fra B & W Hallerne på Refshaleøen, Wonderful Copenhagen". Arkiveret fra originalen 15. april 2014. Hentet 13. oktober 2015.
 12. ^ a b 9A Islands Brygge - Operaen, særkøreplan 5.-10. maj 2014, Movia.  (Webside ikke længere tilgængelig)
 13. ^ a b Linje/driftsændringer 14.12.2014 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 263/2015, s. 3-4.
 14. ^ a b "Køreplanskift 9. april, Din Offentlige Transport". Arkiveret fra originalen 25. marts 2017. Hentet 24. marts 2017.
 15. ^ a b c d e Linjeændringer før 6.8.2017 af Jesper Kiby m.fl. Busfronten 282/2017, s. 4.
 16. ^ a b "Ekstrakørsel i april til forestillinger i Operaen på linje 9A, Din Offentlige Transport". Arkiveret fra originalen 10. april 2017. Hentet 9. april 2017.
 17. ^ a b Linje/driftsændringer 9.12.2018 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 293/2019, s. 4.
 18. ^ a b "Køreplanskift 9. december 2018, Din Offentlige Transport". Arkiveret fra originalen 27. november 2018. Hentet 27. november 2018.
 19. ^ a b "Fjernvarmearbejde Gammel Kongevej, Movia". Arkiveret fra originalen 27. september 2015. Hentet 13. oktober 2015.
 20. ^ a b "Linje 9A, Din Offentlige Transport". Arkiveret fra originalen 23. juni 2016. Hentet 10. juni 2016.
 21. ^ a b Linjeændringer før 25.3.2018 af Søren Agerskov, Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 286/2018, s. 2.
 22. ^ a b c "Køreplan for linje 9A, Din Offentlige Transport". Arkiveret fra originalen 20. marts 2019. Hentet 20. marts 2019.
 23. ^ a b c Linjeændringer i perioden 9.12.2018-14.4.2019 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 293/2019, s. 6.
 24. ^ a b c d "Åbning af Platanvej og Peter Bangsvej". Arkiveret fra originalen 20. maj 2020. Hentet 23. april 2021.
 25. ^ "Busserne lægges om til Nyt Bynet 13. oktober". Arkiveret fra originalen 28. november 2020. Hentet 29. februar 2020.
 26. ^ "Trafikplan 2016 er vedtaget". Arkiveret fra originalen 25. oktober 2020. Hentet 29. februar 2020.
 27. ^ a b c "Trafikplan 2016, s. 21-27, 91" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 15. marts 2017. Hentet 14. marts 2017.
 28. ^ a b c Fuldt forslag til Bynet 2019 af Thomas de Laine. Myldretid, 8. januar 2018.
 29. ^ Nyt Bynet, Din Offentlige Transport. Besøgt 28. februar 2020.
 30. ^ a b Nyt Bynet 13.10.2019 af Jesper Kiby. Busfronten 291/2019, s. 4-5
 31. ^ a b Nyt Bynet 13.10.2019 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 293/2019, s. 19.
 32. ^ Nyt Bynet - farvel til strækninger og stop af Jesper Kiby. Busfronten 293/2019, s. 24-25.
 33. ^ a b c d Køreplan for linje 9A Arkiveret 5. april 2022 hos Wayback Machine, gyldig fra 12. december 2021.
 34. ^ Fakta om Glostrup garage, Myldretid, besøgt 5. april 2022.
 35. ^ Garage- og entreprenørændringer 13.12.2015 af flere forfattere. Busfronten 271/2016, s. 8-10.
 36. ^ Linjeændringer før 30.6.2013 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 251/2013, s. 4.
 37. ^ Linjeændringer før 25.3.2018 af Søren Agerskov, Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 286/2018, s. 2.
 38. ^ Linjeændringer 18.10.2020 af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby og Thomas de Laine m.fl. Busfronten 299/2020, s. 23.
 39. ^ Linjeændringer i perioden før 12.12.2021 af Jesper Kiby m.fl. Busfronten 309/2022, s. 3.
 40. ^ a b Linjeændringer i perioden 12.12.2021-26.6.2022 af Jesper Kiby m.fl. Busfronten 309/2022, s. 10-11.
 41. ^ Linjeændringer i perioden 25.6-15.10.2023 af Jesper Kiby m.fl. Busfronten 317/2024, s. 15.