Moderat truet (EN) (engelsk: Endangered) er en term som anvendes indfor rødlistning af arter.

Rødliste

Rød edderkopabe (moderat truet)

Rød edderkopabe
(moderat truet)
(Byt art)
Uddød (EX)
Uddød i vild tilstand (EW)
Forsvundet (RE)
Kritisk truet (CR)
Moderat truet (EN)
Sårbar (VU)
Næsten truet (NT)
Ikke truet (LC)
Utilstrækkelige data (DD)

Se også:
IUCN
Dansk Rødliste

En art tilhører kategorien "moderat truet", hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet (CR), men når der alligevel er en meget stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i nær fremtid.

For eksempel, se Kategori:IUCN Rødliste - moderat truede arter

Diagram som viser rødlistningskategorien Moderat truet (EN) i relation til IUCN:s andre rødlistningskategorier.KildeRediger