Posebind

(Omdirigeret fra Posebog)

Et posebind eller en posebog er en type bogbind, som blev benyttet i Europa ca. 1400-1600. Der kendes 23 sådanne bind i forskellige biblioteker og samlinger (enkelte er gået tabt efter at være blevet dokumenteret). I kunst fra perioden forekommer posebind i over 800 kunstværker, så bindtypen har nok været mere udbredt end antallet af overleverede eksemplarer tyder på.

Bog i posebind i en apostels hånd på altertavlen i Tranbjerg Kirke
Posebind fra Nürnberg (Hs 17231) af 1471

På danske bogbind er bindet forlænget fra undersnittet, så bogen kan bæres og ligner en pose. Den har oftest været båret hængende fra bæltet. I posens ende kan der være en knude eller en krog, men den kan også være ladt åben. I nogle tilfælde er det kun bindets for- og bagside, der er forlænget, så bindet kommer til at udgøre en slags løkke. For det meste er bindet forsynet med en form for spænder, så bogen ikke åbner sig, når den bæres.

Det danske navn for denne type bind er først brugt af Sofus Larsen 1920. Han taler om "Bogpunge eller, som man hellere burde kalde dem, Posebind". På tysk bruges betegnelserne Beutelbuch og Buchbeutel. De er anvendt siden de tidligste behandlinger af bindtypen fra slutningen af 1800-tallet. Den engelske betegnelse girdle book blev første gang brugt i 1939 og er nu den gængse betegnelse. Tidligere blev den samme betegnelse brugt om kostbare bøger illumineret med miniaturer fra 1500-tallet og 1600-tallet, som adelsdamer bar i guldkæder.

De fleste kendte posebind indeholder tekster med kristent indhold som bønnebøger o.l. Der kendes fire med juridisk indhold, herunder de danske posebind. 11 er pergamenthåndskrifter, syv papirhåndskrifter og fem er trykt på papir. Langt hovedparten (19) stammer fra 1400-tallet, og de fleste (16) har en knude i enden af posen, mens fire har en bronzekrog og tre har en åben poseende. I ni tilfælde er posebindet monteret på et eksisterende bind.

Posebindet har haft sin største udbredelse i et begrænset geografisk område: Holland og Tyskland. Det kan skyldes de såkaldte Brødrene af Fælleslivet, Fratres Communis Vitæ, der blev stiftet i slutningen af 1300-tallet i Deventer af disciple af Geert Groote (død 20. august 1384). Bevægelsen oprettede i begyndelsen af 1400-tallet flere brødre- og søsterhuse i Holland og Tyskland. De lagde vægt på undervisning af fattige børn i boghåndværk i form af afskrivning af håndskrifter og indbinding af bøger. Nogle af bindene med salg for øje. Posebindet kan være en opfindelse fra disse værksteder.

Posebind i kunsten

redigér
Uddybende artikel om danske forhold: Posebind i kunstværker i Danmark

Med over 800 kunstværker, hvor posebind forekommer, er det praktisk med en oversigt over karakteristiske træk ved disse kunstværker.

Det er oftest bibelske personer eller gejstlige, som i kunstværkerne holder eller ejer posebind. Omtrent en 33% er apostle. (Johannes er den hyppigst forekommende efterfulgt af Peter, Paulus og Jakob). Helgener, munke og nonner ses også. Ca. 66% af dem holder posebindets ende i hånden og kun ca. 12% har bogen hængende i bæltet. Bindet er her en attribut. Når posebindet i omkring 50% af kunstværkerne har en åben ende, er det ikke sikkert, om det afspejler virkeligheden. Det stemmer ikke med de kendte eksemplarer.

Kendte posebind

redigér

Nedenstående liste er udarbejdet på grundlag af Sofus Larsen 1920, Viggo Starcke 1949 og J. A. Szirmai 1999. Den bør sammenholdes med Bruckner 1995. Bindene er søgt opstillet alfabetisk efter navnet på den institution, der er i besiddelse af bøgerne.

 • 2. Bayerische Staatsbibliothek, München
  • Katalognr.: Cgm 8950
  • Datering: —
  • Oprindelsessted: —
  • Indhold: —
  • Størrelse: 29,2 x 20,4 cm
  • Proveniens: —
  • Online ressourcer: —
 • 3. Bayerische Staatsbibliothek, München
  • Katalognr.: Clm 19309 16º
  • Datering: 1503
  • Oprindelsessted: Tegernsee
  • Indhold: Pergamenthåndskrift med bønnebog
  • Størrelse: 11,5 x 8,5 x 4,5 cm
  • Proveniens: —
  • Online ressourcer: —
 
Posebogen fra Bethmann Museum
  • Katalognr.: —
  • Datering: sidste halvdel af 1400-tallet
  • Oprindelsessted: Augsburg (?)
  • Indhold: Håndskrift
  • Størrelse: —
  • Provniens: —
  • Online ressourcer: —
 
Hs 17231
  • Katalognr.: Hs 17231
  • Datering: 1471
  • Oprindelsessted: Nürnberg
  • Indhold: Pergamenthåndskrift med tidebog
  • Størrelse: 13,5 x 10,5 x 5,2 cm
  • Proveniens: En indskrift angiver bogens ejer til i 1471 at have været Hieronymus Kress, borgmester i Nürnberg 1452-1477.
  • Online ressourcer: —
 
Gamle Kongelige Samling 3423
  • Katalognr.: Gamle Kongelige Samling 3423 8º
  • Datering: 1400-tallet
  • Oprindelsessted: Formodentlig Nürnberg
  • Indhold: Papirhåndskrift med plattysk andagtsbog fra 1400-tallet med kalendarium, Mariæ psalter eller tidebog og bønner til jomfru Maria. En radering af jomfru Maria med Jesusbarnet er indklæbet i bogen. Denne radering er signeret W.P., formodentlig Wilhelm Pleydenwurff fra Nürnberg.
  • Størrelse: 15 x 11 x 4,5 cm
  • Proveniens: —
  • Online ressourcer: —
 • 9. Det Kongelige Bibliotek, København
 
Rostgaard 6
 
C 109
  • Katalognr.: C 109 8º
  • Datering: 1589 (posebindet er da blevet lagt uden om et bind fra 1579)
  • Oprindelsessted: Danmark
  • Indhold: Quedam breues expositiones et legum et iurium concordantie et alligationes circa leges iucie per reuerendum in christo patrem ac dominum Kanutum Episcopum vibergensem et venerabilem vtriusque iuris doctorem super iutorum legisterium, palæotyp fra 1508 trykt af Gotfred af Ghemen i København. Der er tale om Jyske Lov med biskop Knud Mikkelsens forklaringer og register og et tillæg med Thord Degns artikler på latin og nogle håndfæstninger og forordninger. De første seks og de sidste tre sider mangler og ud fra bindets dimensioner må der have været yderligere nogle sider i bogen, da den blev indbundet. Om det har været blanke sider eller et andet værk kan ikke siges.
  • Størrelse: 19,4 x 13,5 x 4,5 cm
  • Proveniens: Bindet fra 1579 er stemplet med initialerne I.P. og årstallet, men denne ejer kendes ikke.
  • Online ressourcer: —
 • 11. Kunstmuseum Düsseldorf
  • Katalognr.: Inv. no. 8309
  • Datering: —
  • Oprindelsessted: —
  • Indhold: —
  • Størrelse: —
  • Proveniens: —
  • Online ressourcer: —
 • 15. Qvarnfors – omtales hos Starcke 1960 som en bog i Thore Virgins samling på Qvarnfors. Bogen blev ifølge Szirmai 1999 solgt på Sotheby's i London i juni 1997 til en privat samler i Tyskland.
 
Bibliotheca Qvarnforsiana nr. 262
  • Katalognr.: Bibliotheca Qvarnforsiana nr. 262
  • Datering: ca. 1515?
  • Oprindelsessted: Sydtyskland
  • Indhold: Pergamenthåndskrift fra ca. 1515 med sydtysk bønnebog
  • Størrelse: 13 x 10 x 6 cm. Starcke 1960 angiver fejlagtigt størrelsen til 10 gange så meget.
  • Proveniens: —
  • Online ressourcer: —
 
Röhsska museet 519-15
 • 18. Staatsbibliothek zu Berlin, Berlin
  • Katalognr.: Ms. lat. oct. 217
  • Datering: —
  • Oprindelsessted: —
  • Indhold: —
  • Størrelse: —
  • Proveniens: —
  • Online ressourcer: —
 • 20. Stiftsbibliothek Kremsmünster, Kremsmünster
  • Katalognr.: CC 391
  • Datering: slutningen af 1400-tallet
  • Oprindelsessted: Kremsmünster
  • Indhold: Håndskrift med bønnebog
  • Størrelse: —
  • Proveniens. —
  • Online ressourcer: —
 • 22. Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle
  • Katalognr.: ThSGV 3148
  • Datering: —
  • Oprindelsessted: Tyskland
  • Indhold: Håndskrift med titlen Dise nachgeschribn gepete hat gemacht ain erwirdiger hayliger man. Der hat gehaissen Petrus Damiani under der was etwan ain kardinal und ward ain guter aynsidel uf das das er gotte desterbaz gediene möcht.
  • Størrelse: 11,4 x 8,3 x 2,4 cm
  • Proveniens: —
  • Online ressourcer: —
 
MS084
  • Katalognr.: MS084
  • Datering: Begyndelsen af 1400-tallet
  • Oprindelsessted: England, men indbindingen er muligvis ikke foretaget der.
  • Indhold: Pergamenthåndskrift med Boëthius: De consolatione philosophiae
  • Størrelse: 10 x 8 cm
  • Proveniens: Bogen har tilhørt A. Edward Newton, der formodentlig har købt den fra antikvariatet I.I. Davis & G.M. Orioli i London. Bogen var i hvert fald til salg herfra i 1916. Den blev solgt fra Newtons samling 14. maj 1941 og senere samme år foræret til Yale-universitetet.
  • Online ressourcer: MS084 Arkiveret 3. november 2005 hos Wayback Machine – katalogbeskrivelse

Litteratur

redigér
 • Ursula Bruckner: "Beutelbuch-Originale" i Studien zum Buch- und Bibliothekswesen 9 (1995), s. 5-23
 • Sofus Larsen: "To Minder fra de aabne Ting" i Carl Dumreicher (red.): Ex Bibliotheca Universitatis Hafniensis, København 1920, s. 15-50
 • Viggo Starcke: "Da jeg tilfældigvis fandt en af det britikes Riges Kronjuveler" i Hans Bagger, E. Grønholt Pedersen og Volmer Rosenkilde (red.): Læsningens Glæde. 69 Kulturpersonligheder fortæller om Bøger i deres Tilværelse, bind II, Den danske Antikvarboghandlerforening 1960, s. 194-200
 • Viggo Starcke: "Posebind og Posebøger" i Bogvennen 4 (1949), s. 60-89
 • J.A. Szirmai: The Archaeology of Medieval Bookbinding, Ashgate:Aldershot, Burlington, Singapore og Sydney 1999 ISBN 0-85967-904-7
 
Wikimedia Commons har medier relateret til: