Undersøgelseskommission

En undersøgelseskommission er en særlig retslig instans, der ved lov indførtes i Danmark i 1999. Loven om undersøgelseskommissioner giver mulighed for at nedsætte en kommission, der skal undersøge og vurdere, om offentligt ansatte embedsmænd har begået fejl eller forsømmelser. Justitsministeriet udarbejder først et kommissorium, hvorefter dette bliver oversendt til Folketinget, som formelt forestår undersøgelsen.[1] Den første undersøgelse efter retningslinjerne i denne lov blev foretaget af PET-kommissionen.

HistorieRediger

Særdomstolene fandtes i Danmark fra ca. år 1600 til 1999. Oprindeligt blev de nedsat af kongen med det formål at mægle i lokale stridigheder. Under Christian IV udviklede kommsssionsdomstolene sig til dømmende instans i visse personsager og forvaltningsretslige spørgsmål.[2] Efter demokratiets indførelse med Grundloven i 1849 kunne regeringen "anordne ekstraordinære retter", herunder kommissionsdomstole, med dømmende magt indtil 1953, hvor det i en ny paragraf § 61 i grundloven fastslås, at ”særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes”. Den indskrænkede kompetence betød bl.a., at Tamilsagen ikke behandledes af en kommissionsdomstol, og da Folketinget i 1999 ønskede at undersøge PET's arbejde, blev det efter den nye lov om undersøgelseskommissioner. [1]

PET-kommissionenRediger

PET-kommissionen er en undersøgelseskommission, der blev nedsat af et flertal i Folketinget i 1999 og består af en formand, landsdommer Leif Aamand, to juraprofessorer Ditlev Tamm og Jens Vedsted-Hansen samt historikerne Johnny Laursen og Regin Schmidt.[3]

Kommissionen afsluttede sit arbejde i 2009.

  Uddybende artikel: PET-kommissionen

Andre kommissionerRediger

Farumsagen, Dan Lynge-sagen og statsløsesagen er alle behandlet af undersøgelseskommissioner. Kommissionen vedrørende Statsløsesagen forventes dog først at påbegynde vidneafhøringer i 2012.

ReferencerRediger

  1. ^ a b "Lov om Undersøgelseskommissioner". Arkiveret fra originalen 31. juli 2007. Hentet 11. december 2011.
  2. ^ Kommissionsdomstol Karl Peder Pedersen(2002): I kommissionens kløer
  3. ^ PET-kommissionens rapport

Se ogsåRediger