Minksagen

Minksagen er en sag om beordring af minkaflivninger i Danmark under COVID-19 pandemien.[1][2] Den er resultatet af, at Regeringen Mette Frederiksen den 3. november 2020, på baggrund af en risikovurdering udarbejdet af Statens Serum Institut,[3] besluttede at udstede en ordre, der manglede lovhjemmel, om at aflive alle mink.[4][5]

I risikovurderingen vurderer Statens Serum Institut, at "På grund af de ændringer, der optræder i spike proteinet i flere af minkvarianterne af virus, er der risiko for at vacciner, der er rettet imod spike proteinet ikke vil give optimal beskyttelse imod de nye virus," med henvisning til et foreløbigt forsøg med en virusvariant, af instituttet kaldet cluster 5.[6][7] Som konklusion vurderer instituttet, at "En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner."[6] Beslutningen om at aflive alle mink blev bakket op af instituttets faglige direktør[8] og den var ifølge den faglige direktør "en naturlig konsekvens af risikovurderingen".[9] I instituttets høringssvar til lovforslag L 77 - 2020-21 understreger instituttet, "at det ikke er SSI, der har foreslået, at aflivning af mink,"[10][11]

Beslutningen blev udmeldt på regeringens pressemøde den 4. november 2020[12] og ordren om at aflive alle mink, blev udstedt til minkavlerne via brev den 6. november 2020.[13][14] At ordren, udlovningen af tempobonus mv. manglede lovhjemmel og følgelig ikke var lovlige, blev meddelt pressen og Folketinget efter den 7. november 2020.[15] I Justitsministeriets to notitser vedrørende forløbet, [16][17][18][19] vurderer Justitsministeriet, at forløbet er kritisabelt og udtryk for "tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretlige normer,". At indgreb i borgernes retsforhold uden lovhjemmel kan ses på, som et problem i forhold til grundloven, er blevet anført.[16][20][21] Om mødet den 3. november 2020, hvor regeringens øverste minister med flere traf beslutningen om at beordre alle mink aflivet, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i sin redegørelse vedrørende manglende lovhjemmel, at "Spørgsmålet om hjemmel til aflivning blev ikke bragt op på mødet. Derimod drøftes spørgsmålet om hjemmel til midlertidig eller varig nedlukning af erhvervet og økonomisk kompensation i den forbindelse."[4]

I slutningen af april 2021 offentliggjorde Folketinget kommissoriet for en granskningskommission til undersøgelse af minksagen[22] og kommissorierne for to advokatundersøgelser af forholdene omkring henholdsvis politiets mink-actioncard[23] og nedgravningen af aflivede mink.[24]

BaggrundRediger

Mens antallet af registrerede smittede med COVID-19 generelt faldt hen over sommeren, opstod der et nyt problem i forbindelse med COVID-19, nemlig den såkaldte "cluster 5"-mutation.[25] Smitten blev i juni 2020 konstateret hos mink på en farm i Sindal, Nordjylland. Sygdommen fandtes også blandt personer på minkfarmen og blandt beboere på Vendelbocentret i Hjørring. Det var på dette tidspunkt ikke muligt at sige om minkene havde smittet mennesker eller omvendt. Da der ingen hospitalsindlæggelser var i forbindelse med denne smittekilde, kunne det tyde på en relativ mild infektion.[26] På grund af smitten blev besætningen aflivet.[27] Senere blev flere danske minkfarme også ramt. Den 18. september 2020 drejede det sig om i alt 19.[28] I november 2020 var tallet vokset til 216 ramte danske minkfarme.[29]

ForløbRediger

Den 4. november 2020 meldte regeringen ud, at alle minkbesætninger i Danmark skal aflives af hensyn til folkesundheden.[30] Denne beslutning blev imidlertid karakteriseret som værende i strid med grundloven,[20] idet der ikke var hjemmel i epidemilovgivningen til at kræve raske mink aflivet.[31] Efter flere samråd i Folketinget konstaterede fødevareminister Mogens Jensen, at der som følge af minksagen ikke var et flertal bag hans fortsatte virke som minister, hvorfor han den 18. november 2020 indgav sin afskedsbegæring.[32]

Aflivningen af mink og nedlukningen af NordjyllandRediger

4. november udmeldte statsminister Mette Frederiksen (S), at alle mink i Danmark skulle aflives. Ifølge hendes oplysninger udgjorde minkavl i Danmark en risiko for folkesundheden, da COVID-19 havde muteret til en virus kaldet Cluster-5. Statsministeren henviste til, at myndighederne frygtede, at en kommende vaccine ikke ville virke, og at Danmark i værste fald kunne blive udgangspunktet for en ny pandemi, sådan som Wuhan var det tidligere på året.[33]

Mette Frederiksen udtalte:[33]

  Med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, kan vi risikere, at effekten af den kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver.  

Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut udtalte:[33]

  Worst case-scenariet er, at vi har en pandemi, som starter forfra med udgangspunkt i Danmark.  

5. november lukkede Mette Frederiksen 7 kommuner i Region Nordjylland, nemlig Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Jammerbugt, Vesthimmerland og Thisted. Disse fik de samme restriktioner, som var landsdækkende i foråret, under Verdensnedlukningen. Dog var hverdagen anderledes, da indbyggerne tillige blev tilrådet ikke at krydse hinandens kommunegrænser.[34]

9. november, vurderingen af mutationernes betydning for kommende vacciner, som regeringen dagen efter at have besluttet at aflive alle landets mink, bad Lægemiddelstyrelsen om at lave, er færdig. I vurderingen konkluderer Lægemiddelstyrelsen at:[35][36][37]

  These mutations do not seem highly likely to raise new issues for vaccine development which do not already exist, due to the well-known and relatively well understood currently ongoing mutation and evolution of SARS-CoV-2 in humans.

The spike protein mutations are evaluated as not being likely to have substantial impact the efficacy of first-generation vaccines.

 

TidslinjeRediger

 • 17. juni 2020: Fødevarestyrelsen registrerer coronasmitte med COVID-19 på en minkfarm i Nordjylland.
 • 20. juni 2020: Fødevarestyrelsen oplyser, at endnu en minkfarm har coronasmitte.
 • 22. juni 2020: Antallet af smittede minkfarme stiger til 120.
 • 1. oktober 2020: Fødevareminister Mogens Jensen (S) oplyser, at 100 minkbesætninger skal aflives.
 • 2. november 2020: Statens Serum Institut fremsender notat med en beskrivelse af det foreløbige forsøg med virusvarianten af instituttet kaldet cluster 5 og notat med en beskrivelse af de helgenomsekvenser, der er foretaget af SARS-CoV-2 virus fra mink og mennesker.[38]
 • 3. november 2020: Statens Serum Institut fremsender risikovurderingen af 3. november 2020.[6] Beslutningen om at beordre alle mink aflivet, træffes på regeringens koordinationsudvalgsmøde. Til stede på mødet er bl.a. statsministeren, finansministeren, udenrigsministeren, skatteministeren, sundhedsministeren og fødevareministeren.[39][40]
 • 4. november 2020: Statsminister Mette Frederiksen (S) udmelder, at alle mink i Danmark skal aflives og at minkbranchen skal afvikles og først må genetableres i 2022.[33]
 • 6. november 2020: Brevet med ordren om at alle mink i landet skal aflives og udlovningen af tempobonus, sendes til minkavlerne.[13][14]
 • 16. november 2020: S, RV, SF, EL og ALT indgår politisk aftale mhp. at tilvejebringe lovhjemmel til at kunne kræve mink uden for smittezonerne aflivet, udbetale tempobonus samt forbyde hold af mink midlertidigt.[41]
 • 18. november 2020: Mogens Jensen (S) meddeler sin udtræden af regeringen. Folketinget modtager Sundheds- og Ældreministeirets redegørelse vedrørende sundhedsfagligt grundlag[38] samt Miljø- og Fødevareministeriets redegørelser vedrørende manglende lovhjemmel[4] og valg af strategi.[42]
 • 5. december 2020: Lækkede mails viser at dele af Miljø- og Fødevareministeriets pressekommunikation den 10. november 2020 blev styret fra Statsministeriet.[43]
 • 7. december 2020: Advokat og tidligere vicedirektør i Fødevarestyrelsen Tage Siboni vurderer, at der var hjemmel til at beordre mink aflivet uden for de af Fødevarestyrelsen definerede smittezoner, med henvisning til formålsbestemmelsen i paragraf 1 i Lov om hold af dyr. Fødevarestyrelsen mener ikke at dette er tilfældet. Styrelsen konkluderer, at det hverken ud fra en veterinærfaglig eller en proportionalitetsmæssig betragtning vil være muligt at udstrække zonerne til at dække hele landet.[44][45]
 • 10. december 2020: Et politisk flertal beslutter, at der skal etableres mulighed for at sager såsom minksagen kan undersøges af en granskningskommission.[46]
 • 17. december 2020: Lækket internt referat fra koordinationsudvalgsmødet den 3. november 2020 omtaler regeringens beslutning som "nedlukningen af erhvervet".[47]
 • 21. december 2020: Folketinget vedtager lovforslag L 77, der udmønter den politiske aftale af 16. november 2020.[48][49] Det foreløbige kommissorium for en granskningskommission til undersøgelse af minksagen fastlægges.[50]
 • 25. januar 2021: S, V, RV, SF og LA indgår politisk aftale mhp. at tilvejebringe lovhjemmel til erstatning, kompensation mv. til minkavlerne og følgeerhverv.[51]
 • 28. januar 2021: Borgerforslag om at stille Mette Frederiksen for en rigsret, opnår støtte fra flere end 50.000 borgere. "Mette Frederiksen skal redegøre for den manglende hjemmel til at aflive sunde og raske mink inklusive avlsdyr" står der i borgerforslaget.[52]
 • 27. april 2021: Folketinget vedtager lovforslag L 206, der udmønter den politiske aftale af 25. januar 2021.[53]

Kritik af regeringenRediger

 
Demonstration på Langelinje den 21. november 2020 mod regeringens håndtering af aflivninger af mink

Regeringen og Mette Frederiksen er efterfølgende blevet kritiseret for håndteringen og beslutningen. Især blå blok reagerede med kritik, og efterfølgende kritiserede medierne og regeringens støttepartier ligeledes håndteringen.[54]

Det vigtigste af kritikpunkterne er, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at aflive minkbesætningen i Danmark, og at regeringen intet gjorde for at standse den ulovlige aflivning af mink, da den blev opmærksom på den manglende hjemmel. Efter dette blev hun og hendes ministre indkaldt til en række samråd. En redegørelse til Folketinget fra Miljø- og Fødevareministeriet den 18. november 2020 fastslog, at der ikke var lovhjemmel til at aflive mink udenfor de zoner som relaterede sig til smittede mink.[4] På denne baggrund undskyldte statsministeren forløbet, men fastholdt, at det var sundhedsfagligt velbegrundet.

Et andet kritikpunkt er, at der ikke var tilstrækkelig faglig baggrund for at træffe beslutningen, og at danske og udenlandske eksperter burde have haft adgang til data og forsøgsbeskrivelser.[55] Statens Serum Institut har i sit høringssvar til lovforslag L 77 - 2020-21 understreget, at instituttet ikke har foreslået aflivningen af mink,[10][11] ligesom et mødereferat viser, at instituttet den 2. november havde skitseret en model, der lod avlsdyrene overleve.[56]

Enhedslisten har udtrykt kritik af regeringen i forhold til strategiskiftet i juli 2020.[57][42]

Politiets og forsvarets rollerRediger

  Dette afsnit eller denne liste er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at tilføje mere.
Der er fremkommet en hård kritik af politiets rolle i sagen.[58] Der er fra politisk side stillet krav om kulegravning af rigspolitichef Thorkild Fogdes rolle.[59]

Alex Vanopslagh (LA) kræver Thorkild Fogde stillet for retten.[59]

Påvirkning af vandmiljøetRediger

Ca. 3 millioner af de aflivede mink er begravet i massegrave. Eksperter har påpeget, at dette kan forurene grundvandet. Som følge heraf har et flertal i Folketinget krævet, at de døde mink graves op og destrueres på forsvarlig vis.[60]

UndersøgelserRediger

På baggrund af de mange kritikpunkter af forløbet har Folketinget igangsat en uvildig undersøgelse af aflivningen af raske mink.[61] Et politisk flertal besluttede den 10. december 2020 at nedsætte en granskningskommission for at undersøge Minksagen.[46]. Den består af landsdommer Michael Kistrup som formand samt juraprofessor Helle Krunke fra Københavns Universitet og advokat Ole Spiermann fra firmaet Bruun & Hjejle, og ministre og embedsmænd kan indkaldes til at afgive forklaring under vidneansvar.[62]

Kommissionens undersøgelsesområde er afgrænset til forløbet op til beslutningen om aflivning af mink, Statsministerens ageren og om der var lovhjemmel til at træffe beslutningen. Selve det sundhedsfaglige belæg for beslutningen samt myndighedernes, herunder politiets og Forsvarets, faktiske udførsel af beslutningen er ikke en del af undersøgelsesområdet.[63]

Undersøgelsen påbegyndes april 2021. Undersøgelsen skal være afsluttet og kommissionen have aflagt beretning indenfor 12 måneder.[64]

Udover Granskningskommissionen vil Folketinget iværksætte to advokatundersøgelser. Den ene skal undersøge sagen om nedgravningen af døde mink i Vestjylland imens den anden skal undersøge politiets rolle i Minksagen, herunder politiets opringninger til minkavlerne. Disse to undersøgelser skal være færdiggjort 1. oktober 2021.[65]

Se ogsåRediger

KilderRediger

 1. ^ Martin Borre et al. (9. nov. 2020). "Fødevarestyrelsen har »grundlovsstridigt« beordret minkavlerne til at slå deres mink ihjel: »De ringer hver anden dag for at høre, hvor langt vi er kommet«". Berlingske. 
 2. ^ Kristian Madsen (21. nov. 2020). "Det ømme punkt: Den røde tråd i minkrapporten er en stemning af let panik". Politiken. 
 3. ^ Andreas Østergaard (13. nov. 2020). "Detektor: SSI-chef afviste at have skrevet om mink-mutation. Men her står det sort på hvidt". DR Detektor. 
 4. ^ a b c d "Redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet" (PDF). Miljø- og Fødevareministeriet. 18. nov. 2020. 
 5. ^ Andreas Østergaard og Sofie Frøkjær (21. nov. 2020). "Detektor: Mette Frederiksen vil ikke svare på, om hun læste advarsel om lovhjemmel". DR Detektor. 
 6. ^ a b c "Risikovurdering af human sundhed ved fortsat minkavl 03112020 (Bilag 88 - Orientering om SSI risikovurdering vedrørende af human sundhed ved forsat minkavl, fra ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling)" (PDF). Statens Serum Institut. 3. nov. 2020. 
 7. ^ "Assessing cross-neutralization activity for SARS-CoV-2 spike mutants (Bilag 106 - Orientering om redegørelse om regeringens beslutningsgrundlag, der relaterer til de forskningsmæssige resultater og anbefalinger ift. mink, fra sundheds- og ældreministeren)" (PDF). Statens Serum Institut. 2. nov. 2020. 
 8. ^ Jacob Friberg (23. dec. 2020). "Internt mødereferat afslører: Det skete der i timerne op til historisk pressemøde". B.T. 
 9. ^ Christian Birk (24. nov. 2020). "Mølbak slår fast efter omdiskuteret e-mail: Aflivning af alle mink var en naturlig konsekvens". Berlingske. 
 10. ^ a b "SSI's svar til høring over L 77 vedr. aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink" (PDF). Statens Serum Institut. 26. nov. 2020. 
 11. ^ a b "L 77 - svar på spm. 134 om kommentar til høringssvar fra SSI, fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri" (PDF). 7. dec. 2020. 
 12. ^ "Pressemøde den 4. november 2020". Statsministeriet. 4. nov. 2020. 
 13. ^ a b "Brev til minkavlere, 6. november 2020 (L 77 - svar på spm. 142 om brevet sendt til minkavlerne den 6. november 2020)" (PDF). Fødevarestyrelsen. 6. nov. 2020. 
 14. ^ a b Torsten Cordes (10. nov. 2020). "Her er brevet med den ulovlige ordre". Berlingske. 
 15. ^ Steffen Nyboe McGhie og Selin Türker (8. nov. 2020). "Regeringen vil slå alle landets mink ned, men har endnu ikke lovgivningen på plads". Berlingske. 
 16. ^ a b "Notits vedrørende visse retlige spørgsmål med relation til Miljø- og Fødevareministeriets redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet" (PDF). Justitsministeriet. 18. nov. 2020. 
 17. ^ "Supplerende notits om visse statsretlige spørgsmål med relation til for-løbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet". Justitsministeriet. 24. nov. 2020. 
 18. ^ Ritzau (18. nov. 2020), "Justitsminister afviser grundlovsbrud i sag om minkaflivning", B.T., hentet 21. nov. 2020. 
 19. ^ Jan Kjærgaard (26. nov. 2020). "Justitsminister: Udtalelser på et pressemøde ikke det samme som en ordre". Netavisen Pio. 
 20. ^ a b Korsgaard, Kristine (10. november 2020). "Dagens overblik: Minkordre var i strid med grundloven, men støttepartier giver afdæmpet kritik". Altinget. Hentet 23. november 2020. 
 21. ^ Maiken Brusgaard Christensen (10. nov. 2020). "Minister vidste ikke, at ordre om aflivning var ulovlig: - Vi har begået en fejl". TV2 Nord. 
 22. ^ "Kommissorium for en granskningskommission om sagen om aflivning af mink" (PDF). Folketinget. 23. apr. 2021. 
 23. ^ "Kommissorium for en advokatundersøgelse af politiets brug af et "action card" i forbindelse med sagen om aflivning af mink" (PDF). Folketinget. 22. apr. 2021. 
 24. ^ "Kommissorium for en advokatundersøgelse af sagen om nedgravning af aflivede mink" (PDF). Folketinget. 22. apr. 2021. 
 25. ^ Overblik: Få de videnskabelige fakta om den omstridte mink-mutation cluster 5 fra videnskab.dk
 26. ^ "Smitte hos Mink og mennesker". Statens Serum Institut. 19. juni 2020. Hentet 8. november 2020. 
 27. ^ Videbæk, Klaus; Godtberg, Bendt (18. juni 2020). "Mindst 10.000 mink aflives efter smitte med corona: 'Det er et livsværk, der går tabt'". DR. Hentet 18. september 2020. 
 28. ^ Kort over undersøgelse for COVID-19 i mink, Fødevarestyrelsen, hentet 18. september 2020. 
 29. ^ "Mutationer i minkvirus". Statens Serum Institut. 5. november 2020. 
 30. ^ "Mink og COVID-19". Fødevarestyrelsen. Hentet 23. november 2020. 
 31. ^ https://www.dr.dk/nyheder/politik/enhedslisten-om-minister-efter-mink-ballade-det-ser-temmelig-alvorligt-ud-mogens
 32. ^ Mogens Jensen trækker sig som fødevareminister efter minkskandale (dr.dk, 2020-11-18)
 33. ^ a b c d Myndighederne frygter, at Nordjylland bliver et nyt Wuhan: Alle mink skal aflives, information.dk, 5. november 2020.
 34. ^ https://www.tv2nord.dk/nordjylland/nedlukning-af-nordjylland-saadan-skal-du-forholde-dig-hvis-du-arbejder-i-en-beroert
 35. ^ Andreas Østergaard, Camilla Stampe, Sofie Frøkjær og Nikolaj Arve (17. nov. 2020). "Detektor: Regeringen besluttede at aflive mink uden at spørge central myndighed". DR Detektor. 
 36. ^ "Bilag 105 - Orientering om Lægemiddelstyrelsens vurdering vedr. vacciner indkøbt via EU og virusmutationer fra mink, fra sundheds- og ældreministeren". 17. nov. 2020. 
 37. ^ "Implications of mutations in the spike protein of Danish mink-de-rived SARS-CoV-2 isolates for vaccines and monoclonal antibody therapeutics." (PDF), Lægemiddelstyrelsen, 9. nov. 2020. 
 38. ^ a b "Redegørelse for regeringens beslutningsgrundlag, der relaterer til de sundhedsfaglige analyse- og forskningsmæssige resultater og anbefalinger ift. mink" (PDF). Sundheds- og Ældreministeriet. 18. nov. 2020. 
 39. ^ Janus Østergaard, Jonas Sahl og Kristian B. Larsen (13. nov. 2020). "Cand.lur: Topjurister snorksov i minkskandale". Ekstra Bladet. 
 40. ^ Jacob Friberg og Anders Leonhard (11. nov. 2020). "B.T. afslører: Mette F. havde ansvaret for beslutning om ulovlig ordre". B.T. 
 41. ^ "Politisk aftale om lovgrundlag for tempobonus samt aflivning og forbud mod hold af mink". Erhvervsministeriet. 16. nov. 2020. 
 42. ^ a b "Redegørelse for baggrund for og beslutning om strategi til bekæmpelse af spredning af COVID-19 i danske minkbesætninger" (PDF). Miljø- og Fødevareministeriet. 16. nov. 2020. 
 43. ^ Jacob Friberg (5. dec. 2020). "Fortrolige mails afslører: Mogens Jensen blev styret af Mette Frederiksens stabschef". B.T. 
 44. ^ Kristian Corfixen og Johan Blem Larsen (7. dec. 2020). "Topembedsmand bag loven Der var hjemmel til at aflive alle mink". Politiken. 
 45. ^ Peter Astrup (8. dec. 2020). "Mette Frederiksens redningsmand: 'Det må du ikke spørge mig om'". B.T. 
 46. ^ a b Jørgensen, Anna Sol (10. dec. 2020). "Minksagen kan nu undersøges af en ny kommission, der kan indkalde både ministre og embedsfolk som vidner". DR Nyheder. Hentet 10. dec. 2020. 
 47. ^ Jacob Friberg (17. nov. 2020). "Afsløring: Fortrolige dokumenter modsiger Mette Frederiksens forklaring". B.T. 
 48. ^ "L 77 Forslag til lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink.". 21. dec. 2020. 
 49. ^ Ritzau (21. dec. 2020). "Minksagen med manglende lovgrundlag har presset regeringen, som mandag med forsinkelse har fået det på plads.". Landbrugsavisen. 
 50. ^ "Kommissorium for en granskningskommission om sagen om aflivning af mink (Bilag 1.)" (PDF). Folketinget. 21. dec. 2020. 
 51. ^ "Bred aftale sikrer fuldstændig erstatning til minkavlere og følgeerhverv.". Finansministeriet. 25. jan. 2021. 
 52. ^ Ritzau (28. jan. 2021). "Borgerforslag om rigsretssag mod Mette Frederiksen når til Folketinget". Politiken. 
 53. ^ "L 206 Forslag til lov om ændring af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.". 27. apr. 2021. 
 54. ^ Støttepartier skærper kritik af regeringen i minksag, Agriwatch. Hentet den 23. november 2020
 55. ^ Christian Birk og Lars Nørgaard Pedersen (15. feb. 2021). "Partiformænd og sundhedsordførere: Afgørende oplysninger blev tilbageholdt i minkforløb". Berlingske. 
 56. ^ Mødereferat sår tvivl om statsminister Mette Frederiksens forklaringer i minksagen, Finans, 11. december 2020
 57. ^ Anders Byskov Svendsen, Cecilie Frederiksen og Mette Viktoria Pabst Andersen (5. nov. 2020). "Enhedslisten kritiserer regeringen for at have handlet for langsomt på coronamutation hos mink". DR. 
 58. ^ dr.dk dr.dk: "Ekspert: 'Fuldstændigt uforståeligt', at politiet udførte ulovlig ordre"
 59. ^ a b dr.dk: "Rigspolitichef under pres: Vidste i flere dage, at aflivningsordre var ulovlig"
 60. ^ Flertal i Folketinget vil have millioner af mink gravet op, TV Midtvest, 27. november 2020
 61. ^ Folketingsudvalg sætter gang i uvildig undersøgelse af minksagen, Altinget 11. november 2020
 62. ^ Klarskov, Kristian; Larsen, Johan Blem (23. april 2021). "Kendt jurist skal lede historisk kommission: Får et år til at granske Mette Frederiksen og minkene". Politiken. JP/Politikens Hus A/S. Hentet 24. april 2021. Kommissionen skal ledes af landsdommer Michael Kistrup 
 63. ^ Frost, Karl Emil (21. december 2021). "Kommission skal stille skarpt på Mette Frederiksens rolle i minksag". Altinget. Hentet 30. januar 2021. 
 64. ^ Prakash, Thomas (10. december 2020). "Ringberg om ny kommissionstype: 'En mindre undersøgelse, end de borgerlige havde ønsket'". Politik. DR Nyheder. Hentet 10. december 2020. 
 65. ^ Leonhard, Anders (21. april 2021). "Nu skal 'minkskandalen' kulegraves: Gemmer Mette Frederiksen på sandheden?". B.T. Berlingske Media. Hentet 21. april 2021. Derudover bliver der nedsat to advokatundersøgelser, som dels skal se på den ulovlige nedgravning af mink i Vestjylland og dels på politiets indblanding. [...] De to advokatundersøgelser skal være færdige 1. oktober.