Ungdomskommissionen

Ungdomskommissionen, formelt Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet var en dansk kommission, der blev nedsat af VK-regeringen i december 2007.

Kommissionen havde til opgave at udarbejde en samlet gennemgang af indsaten mod ungdomskriminalitet og derefter komme med et forslag til hvordan indsatsen kan styrkes med henblik på at gøre den mere effekttiv.

Betænkningen fra kommissionen blev fremlagt i september 2009 og fremhæver den tidlige, helhedsorienterede, tværsektorielle og sammenhængende forebyggende indsats som essentiel, hvis ungdomskriminalitet skal begrænses. Kommissionen foreslår bl.a. at styrke muligheden for at reagere, når unge under 15 år begår kriminalitet.

MedlemmerRediger

Kilder og eksterne henvisningerRediger