Wikipedia:Den danske Wikipedias historie

Dette er den danske Wikipedias historie. Vi prøver her at beskrive de ting der specielt har med den danske Wikipedias udvikling at gøre.

Wikipedia oprettedes og der blev reserveret domæner til den danske Wikipedia. Allerede fra starten fik vi som den eneste Wikipedia tildelt to adresser, på hhv. da.wikipedia.com og dk.wikipedia.com

Fra starten blev alle Wikipedia-versioner oprettet i .com-domænet, hvilket dog siden er blevet ændret til .org.

I det første år af projektets eksistens blev der ikke oprettet nogen reelle artikler på den danske Wikipedia. Der var et par enkelte tilfældige forbipasserende der skrev et par sætninger, men intet omfangsrigt og seriøst.

Den 1. februar 2002 udkom Ingeniøren med en artikel om det nye fænomen Wikipedia.[1] I en sidebemærkning skrev de

  Hvis det skulle krible i fingrene hos danske brugere, som har lyst til andet end blot at skrive artikler, ser det ud til, at der er gode muligheder for at sprede opslagsværket. Endnu er siden med en henvisning til den danske udgave ganske tom.  
Fagbladet Ingeniøren

Christian List læste artiklen, og efter at have surfet rundt på den engelske udgave hele dagen, besluttede han at starte den danske udgave ved at oversætte den tyske forside til dansk.

De første måneder var der kun Christian til at skrive lidt og det gik ikke alt for stærkt. I løbet af sommeren fik Christian kontakt med Brian Hansen som allerede var godt i gang med sit eget initiativ Lexopen. Brian viste stor interesse og ildhu for projektet og der begyndte at komme lidt mere gang i artikelskrivningen.[2] Det blev også besluttet at overføre alle artiklerne fra Lexopen til Wikipedia. Der skulle dog gå adskillige måneder inden beslutningen blev ført ud i livet.

I efteråret 2002 blev Malene Thyssen kontaktet af Brian for at høre om han måtte bruge noget af hendes materiale på Wikipedia. Malene gav tilladelsen, og som en sidegevinst blev hun også særdeles interesseret i projektet.

I september fik vi den danske Wikipedia opgraderet til at køre på en specialudviklet PHP-platform, i stedet for den UseMod-platform vi havde arvet fra de allerførste Wikipedia-projekter på nettet. Christian havde fra starten sørget for at PHP-platformen var oversat til dansk, så vi kom på den nye software som nogen af de første, lige efter engelsk og hollandsk. Ved samme lejlighed blev vores domæne skiftet fra da.wikipedia.com til da.wikipedia.org for bedre at indikere, at der ikke er nogen kommerciel indblanding i Wikipedia.

 
Logo fra 2003.

Vi udsendte den første danske pressemeddelelse den 21. januar og det gav en hel del omtale og nye brugere.

I januar og februar ydede Jan Pedersen en kraftpræstation da han næsten ene mand overførte over 10.000 opslag fra Lexopen til Wikipedia. Jan begyndte på Wikipedia i sidste halvdel af 2002 og var så småt begyndt overførslen, men det store træk kom i januar og februar. Det har senere vist sig, at vi måske skulle have været mere kritiske med, hvilke opslag vi importerede og have frasorteret mange af dem allerede på det tidspunkt, men da det blev gjort var der bred enighed om, at det ville give den danske Wikipedia et tiltrængt løft. Resultatet var da også, at vi med antallet af artikler pludselig kunne blande os med de store sprog, som den 7. største Wikipedia.

Under denne import så vi også for første gang i større stil, at Sebastjan påpegede bunkevis af fejl i de mange nye artikler. Sebastjan erklærede sig fra starten som Wikipedia-skeptiker og påpegede i de næste tre-fire år flittigt fejl og mangler.

Den 2. februar rundede vi 1.000 artikler og efter importen af Lexopen artiklerne var vi på knap 5.000, men allerede i juni blev der ændret i måden at tælle artikler på. Der var ingen fra den danske Wikipedia der havde noget med denne ændring at gøre, men ændringen medførte at vores artikeltæller skiftede fra ca. 6.000 artikler til over 11.000.

I september blev Brian interviewet til radioprogrammet HarddiskenP1. Denne omtale gav selvfølgelig yderligere promovering af projektet og endnu flere danske brugere stødte til.

Det meste af året var Wikipedia temmelig langsomt i projektets udvikling og det hæmmede væksten en del. Der indkøbtes nye servere to gange og en ny forbedret version af PHP-softwaren blev installeret, men lige lidt hjalp det. Wikipedias succes var nu så stor, at indkøb af ny hardware ikke kunne holde trit med tilgangen af nye brugere. Problemerne kulminerede i juledagene, hvor serverne brød totalt sammen. Dette sammenbrud gav anledning til, at man lavede en indsamling til indkøb af nye servere. Indsamlingen gav overraskende over $30.000 i løbet af ganske kort tid, og vi kunne pludselig se, at der var ved at være ganske god støtte til Wikipedia-projektet.

Den danske Wikipedia fejrede de første 2 år ved at skrive artikel nummer 15.000 og samtidig indkøbtes og installeredes dér et nyt antal servere. Allerede nogle få måneder senere var den dog gal med hastigheden igen og i oktober blev endnu et stort antal servere indkøbt og installeret. I august rundede vi 20.000 artikler. Vi begyndte da at være nødt til at tage blokeringsfunktionen i brug, der ellers stort set havde været en overflødig funktion de første to år.

I februar udsendte vi vores anden pressemeddelelse, da vi rundede en halv million artikler på 50 sprog.

I maj indledte vi et forsøg på at evaluere kvaliteten af vores artikler. I august opsatte Christian et afstemningssystem som en slags forsøg på at lade brugerne fortælle os hvad de mente om hver enkelt artikel. I løbet af det første halve år indløb ca. 1.700 stemmer i alt.

I juli var Malene hovedmotor bag tiltaget Wikipedia for børn og unge. Den danske Wikipedia var først til at henvende sig direkte til børn og unge, siden har flere andre sprog lavet noget lignende.

I august blev det endeligt besluttet at de mange meget korte Lexopen-artikler skulle slettes igen, så vi kun beholdt dem med et reelt encyklopædisk indhold. Jan gav sig også denne gang i kast med den store opgave og slettede de første mange tusind opslag som tydeligvis stammede direkte fra afløsningsordbogen.

Dette år blev en mængde nye wiki-projekter sat i gang. I maj startede Wikiordbog og Wikisource. I september startede Wikibooks, Wikispecies og Wikimedia Commons.

Specielt mediedatabasen Wikimedia Commons fik hurtigt medvind. I november fik den de første danske sider og siden er næsten alle frie billeder på den danske Wikipedia overført til Commons. I 2012 blev upload-funktionen endvidere ændret, så folk der vil uploade billeder på dansk Wikipedia bliver ført direkte til Commons.

I løbet af 2004 kom Haabet i kraftig modvind. Haabet havde på det tidspunkt været med i projektet et par år, men han kom konstant op at diskutere med et stort antal andre brugere om de mest underlige detaljer i artiklerne og i de fleste tilfælde uden at kunne fremlægge nogen reelle beviser for sine påstande. Det endte med at Haabet i starten af 2005 blev den første bruger med brugernavn på den danske Wikipedia der blev blokeret, først i en måned og derefter i to måneder.

 
Resultatet af den arkæologiske udgravning: Antallet af artikler i artikel-navnerummet frem til 26. september 2005 rekonstrueret så godt som det kunne lade sig gøre på baggrund af databasedump fra 17. september 2005.

I starten af året strømmede det til med nye brugere. Specielt gav en stor artikel i Samvirke i april mange nye interesserede. Det store antal nye brugere gjorde at vi i april næsten fordoblede antallet af administratorer, for at kunne holde styr på alle de vandaliserede artikler der ser ud til altid at følge i kølvandet på en flok nye brugere. Også arbejdet med at rydde op i de mange Lexopen-artikler fik nogle til at melde sig som administratorer, så de kunne hjælpe med at slette artiklerne.

Desuden rundede den danske Wikipedia 25.000 artikler i juni. Der er dog uenighed om hvilken artikel der akkurat er nummer 25.000.

Den 11. juni blev det første danske Wikipedia-træf for wikipedianere afholdt. Træffet foregik i Dragør og Jimmy Wales deltog i nogle timer.

Wikimania 2005 - den første internationale konference om Wikimedia (altså Wikipedia, Wiktionary og øvrige søsterprojekter) nogensinde - fandt sted 4.8. august i Frankfurt am Main. Fra den danske Wikipedia deltog Wegge og Twid.

Bruger Wegge startede en arkæologisk udgravning af data og rekonstruerede udviklingen i antallet af artikler i artikel-navnerummet på den danske Wikipedia frem til 26. september 2005 på baggrund af databasedumps. Da der er tale om en rekonstruktion, er der selvfølgelig nogle ting der skal tages højde for. Det væsentligste er at alle de Lexopen-artikler vi i tidens løb har slettet igen ikke er i databasedumpet, hvorfor de heller ikke fremgår af artikelantallet før de blev slettet. Det medfører et under-estimat for perioden fra marts 2003 til maj 2005 på i hvert fald 2.000 artikler.

I løbet af efteråret var Wikipedia i pressen en del gange - mest med negativ omtale af projektets manglende troværdighed. Der var intern diskussion om, hvorvidt den danske Wikipedia skulle indføre restriktioner for anonyme bidragsydere for at imødegå kritikken. Trods den negative omtale strømmede nye bidragsydere til. En positiv artikel i tidsskriftet Nature dæmmede lidt op for kritikken og hen mod jul begyndte væksten i antallet af artikler ifølge Wegges uofficielle statistik at se næsten eksponentiel ud - i hvert fald for en periode. Den 20. december blev 36.000 artikler rundet med artiklen Theben (Ægypten).

Sidst på året indførtes duksefunktionen for at give de mange tilbagevendende administrative opgaver omkring ugens og månedens initiativer en saltvandsindsprøjtning. Konceptet gik dog død allerede året efter, om end projektsiden først blev slettet 23. oktober 2008 efter at have være mærket som forældet siden 11. januar 2007.

 
DR-udgaven af den danske Wikipedia.
 
Forsiden med festlogoet ved 50.000 artikler den 30. september 2006.
 
Logo fra da den danske Wikipedia rundede 50.000 artikler.

I starten af året besluttedes det ved afstemning med et overvældende flertal, at fair use-billeder ikke må bruges på den danske Wikipedia. Dette gav anledning til en omfattende oprydning i billeder med tvivlsomme eller mangelfulde licensoplysninger. Det berørte således ikke kun fair use-billederne.

I februar blev det muligt for administratorer at patruljere alle redigeringer i artiklerne. Det er et effektivt værktøj i bekæmpelsen af vandalisme, der stort set eliminerer dobbeltarbejde. Men det gav også anledning til noget nær nedsmeltning på administratorholdet, da det var en stor opgave vi dermed fik sat os for - dagligt at patruljere samtlige indlæg i artiklerne fra anonyme IP-adresser. Efter et par år blev systemet da også ændret i juni 2008, så brugere hvis redigeringer normalt er i orden kan blive autopatruljerede, dvs. at deres redigeringer automatisk markeres som patruljeret.

I marts blev Anjoe, Metalindustrien, Barklund og Nico valgt til administrator-posten, hvilket gav lidt luft i patruljeringen og samtidig forskellige initiativer, bl.a. indenfor kvalitetssikring af artiklerne, et godt skub fremad. I juni blev ligeledes EPO valgt som administrator og i juli og august fulgte Onkel Tuca, Apoltix, Martin Manscher og Jan Friberg, så administratorkorpset kom op på 23 i alt.

Den 26. maj afholdtes det tredje Wikipedia-træf i Odense. Her deltog ti wikipedianere. Den 2. september fulgte det fjerde træf. Det var håbet at Jimmy Wales atter kunne deltage, da han var i Danmark i anden anledning, men han blev desværre forhindret. Træffet blev dog gennemført i København alligevel og som sidegevinst fik vi etableret kontakt til svenskerne, der således også deltog med repræsentanter til træffet.

I løbet af foråret og sommeren blev der målrettet arbejdet med at sætte den danske Wikipedia op som en indlejring på DR's sportssider. I denne anledning blev en sportsportal og et nyt side-design udarbejdet. Processen blev aftalt og gennemført over IRC, da der krævedes tilladelse fra administrator-gruppen på Wikipedia samtidig med at DR ønskede diskretion. Projektet blev søsat den 22. juni efter en stor arbejdsindsats fra specielt Sir48, Wegge, Ernst Poulsen og medarbejdere hos DR. Den danske Wikipedia har siden nydt godt af sportsmateriale, der bliver kanaliseret hertil fra DR.

I forbindelse med en kampagne for større brugervenlighed på den danske Wikipedia fik forsiden og velkomstskabelonerne nyt design, og der blev oprettet en mentorordning og et nybegynderforum, der skal hjælpe nye brugere til rette. I samme forbindelse arbejdedes der også på at nedskrive procedurer, politiker og hjælpesider bl.a. med hensyn til brug af licenser og billedupload.

Den 23. august blev der for første gang bandlyst brugere på dansk Wikipedia. Villy på Hjul blev bandlyst for på ingen måde at arbejde konstruktivt, med 13 administratorer for og ingen imod, mens både YourPhen og OlliOll blev bandlyste for linkspam, med 11 administratorer for og ingen imod.

Den 29. august blev Søren Kierkegaard dansk Wikipedias første anbefalede artikel.

Den 18. september bandlystes Haabet på dansk Wikipedia. Afstemningen mellem administratorerne resulterede i 18 stemmer for, 1 neutral stemme og ingen imod.

I perioden efter starten af september fik kurven over artikler i Wegges uofficielle statistik endnu et knæk opad. Vi fik da en tilgang på ca. 48 artikler om dagen og den 30. september nåede vi milepælen for 50.000 artikler. I 2006 blev udnævnt 4 gode artikler.

Den danske Wikipedia rundede allerede syv dage inde i det nye år 55.000 artikler.

17. januar rundede administratorkorpset 30 medlemmer efter Broadbeer og Morten LJ blev udnævnt med to dages mellemrum. Efter yderligere 3 tilføjelser oplevede den danske Wikipedia den 19. april den første fratagelse af administratorrettigheder, dog skete dette frivilligt efter ønske fra brugerens side og ikke på grund af misbrug. Efter at have rundet 36 administratorer opgav to brugere, Apw og Morten LJ, frivilligt hvervet i slutningen af oktober og starten af december, for førstes vedkommende blandt andet på grund af kontroverser over en brugers deltagelse i et planlagt Wikipedia-træf i januar 2008. Antallet af administratorer endte ved årsskiftet på 36 i alt.

18. maj blev endnu et Wikipedia-træf afholdt i Odense i forbindelse med DSB Døgnet.

28. september rundede den danske Wikipedia 70.000 artikler og allerede 2. december nåede man 75.000 artikler. I 2007 blev udnævnt 24 lovende og 11 gode artikler.

 
Forsiden med logoet ved 100.000 artikler.
 
Logo da den danske Wikipedia rundede 100.000 artikler.

19. januar afholdtes endnu et Wikipedia-træf, denne gang som julefrokost i Aarup hos Danielle og Wegge. Det blev det hidtil største Wikipedia-træf i Danmark.

6. februar rundede den danske Wikipedia 80.000 artikler og 13. marts indførtes en ny forside, der primært var designet af Hejsa med inspiration fra den tjekkiske Wikipedia.

Rangeringen af artikler fik et nyt trin da fremragende artikler, efter en afstemning, indførtes som det højeste niveau den 17. marts. Artiklen Danmarks historie (1536-1660) blev den 4. maj den første artikel med dette prædikat. Desuden ændredes navnet anbefalet artikel, der efter indførelsen af fremragende artikler blev næsthøjeste niveau, til god artikel. Desuden kom muligheden for at samle en række statusmærkede artikler i de såkaldte anbefalede emner, som havde to emner ved årets udgang.

18. april startede Nyhedsbrev for AA-Taskforce, der efterfølgende udkom hver måned, indtil det 10. og sidste udkom 20. februar 2009, hvorefter redaktørerne ophørte med at være aktive.

24. september indførtes patruljanter, der er almindelige brugere, der har fået mulighed for at hjælpe administratorerne med at patruljere ændringer og markere dem, hvis de er i orden. Tildeling af denne rolle skete efter afstemning blandt administratorer og de øvrige patruljanter, idet der krævedes mindst syv støtter, indtil denne procedure blev ændret i 2015. Sir48 blev udnævnt som den første patruljant på dansk Wikipedia.

Endnu et Wikipedia-træf blev afholdt i Roskilde den 8. november. I december blev der sat gang i indtalelsen af artikler i forbindelse med Palnatokes årligt tilbagevendende Julequiz.

29. december rundede den danske Wikipedia en stor milepæl, ved at passere 100.000 artikler. Der var lidt spænding og debat ved dette jubilæum, idet det magiske tal blev rundet flere gange pga. sletninger og sammenskrivninger. I 2008 blev udnævnt 111 lovende, 61 gode og 12 fremragende artikler.

Den 26. februar blev det meddelt, at Den Store Danske Encyklopædi ville gå online. Fremstødet blev skildret som inspireret af Wikipedia[3]. men blev opfattet som et angreb på projektet.[4]

14. marts stiftedes foreningen Wikimedia Danmark som det danske chapter af Wikimedia Foundation med det formål at styrke Wikipedia, især på dansk, færøsk og grønlandsk.[5]

13. maj var der i Go' Morgen DanmarkTV 2 et indslag om Wikipedia. Indslaget handlede om at man ikke kan stole på alt hvad man læser på nettet og her snakkede Cecilie Frøkjær og Anders Breinholt hovedsageligt om Wikipedia. Indslaget indeholdt en række usande oplysninger og diskussionen om sagen fik hurtigt navnet Tv2wikigate. Den foregik foruden på vores egen Landsbybrønd intenst i diverse blogs og på Twitter, og endte med en berigtigelse fra TV 2, oplæst af værten Cecilie Frøkjær.

I juni skiftede Wikipedias licens fra GNU Free Documentation License til Creative Commons-licensen Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0 efter en afstemning. Se detaljer her.

20. juni var der et Wikipedia-træf i Århus.

25. juni lancerede Masz det månedlige nyhedsbrev Wikipedia-nyheder, der i oktober skiftede navn til Wikipediajournalen. Ved årets udgang var 17 brugere abonnenter, men da alle uden videre kan læse med, var læsertallet dog reelt en del højere med gennemsnitligt 132 besøgende om måneden. Efter det første års tid begyndte udgivelserne imidlertid at blive mere uregelmæssige, selvom der blev gjort flere forsøg på genoplivninger. Efter august 2014 gik nyhedsbrevet helt dødt, indtil InsaneHacker fik det genoplivet i december 2016 og denne gang med stabile månedlige udgivelser.

29. juli fremkom en sammenligning mellem Den Store Danske Encyklopædi og Dansk Wikipedia. Anledningen var angiveligt, at lanceringen af DSD ikke havde fået den opmærksomhed, som var forventet. Det blev påpeget, at DSD havde 161.000 artikler mod 113.000 artikler på Wikipedia, og "disse artikler er ikke godkendt af dokumenterede fageksperter". [6] Resultatet var "Den Store Danske: I alt 22 stjerner, Dansk Wikipedia: I alt 24 stjerner. Dansk Wikipedia vinder, ikke på knock-out, men på point. De mange links, de typisk længere artikler og hyppigere ajourføring sikrer Wikipedia sejren på trods af Store Danskes principielle autoritet" hed det i en ledsagende kommentar.[7]

Senere, i august, blev det påstået, at danskerne ikke længere brugte Wikipedia.[8] Forsøgene på at miskreditere wikipedia resulterede i en vred kommentar fra Flemming Leer. der gjorde opmærksom på, at Wikipedia modsat mange journalister faktisk havde sine kilder i orden.[9]

I august 2009 blev det besluttet at overføre et større antal biografiske tekster til det danske Wikipedia fra Danmarks Radios interne musiksystemer, herunder musikleksikonet, MUSA og P3 playlistnyt. Beslutningen blev taget i overensstemmelse med DR's generelle målsætning om at øge samarbejdet med eksterne virksomheder og internet-tjenester.

11. oktober resulterede en afstemning blandt administratorerne i at John Peters bandlystes efter talrige personangreb.

10. december rundede dansk Wikipedia 120.000 artikler. I gennemsnit kom der 1.000 nye artikler for hver 2½ uge. Antallet af registrerede brugere var i oktober nået op på 4.331. I praksis var det dog kun en mindre andel, der for alvor var aktive skribenter. Antallet af brugere med over 5 redigeringer hver om måneden svingede således omkring 350, mens antallet af brugere med mere end 100 redigeringer lå omkring 40.

I 2009 blev udnævnt 38 lovende, 26 gode og 4 fremragende artikler.

3. februar blev det oplyst, at danskere havde støttet dansk wikipedia med 200.000 kroner. Artiklen gentog påstanden om, at "danskerne fravælger dansk wikipedia".[10]

23. april blev oplyst, at dagbladet Information iværksatte et projekt med links til engelsk og dansk wikipedia.[11]

Der var ingen Wikipedia-træf i gængs forstand dette år. Til gengæld lanceredes WikiWednedsday som månedlige møder skiftende steder i Københavnsområdet om wikier og Wikipedia-relaterede emner foruden almindeligt socialt samvær.

20. december rundede dansk Wikipedia 140.000 artikler. I 2010 blev udnævnt 62 lovende, 10 gode og 2 fremragende artikler.

28. januar bragte Weekendavisen en artikel om Wikipedia og om formanden for Wikimedia Denmark, Ole Palnatoke Andersen.

29. januar blev der afholdt et fælles dansk/svensk Wikipedia-træf i Malmö med deltagelse af fire danske og to svenske brugere.

19. marts bandlystes Bruger:Rosenquist (tidligere kendt som Konnex) på grund af bl.a. gentagne rettelser i afsluttede diskussioner og massivt sokkedukkeri under blokeringen.

Den 16. maj blev det oplyst, at Wikipedia havde indledt et samarbejde med Nationalmuseet. Formålet var at nå en større kreds af mennesker, idet Nationalmuseet erkendte, at "oldtidens highlights har langt større eksponering på Wikipedia end på Nationalmuseets egen hjemmeside."[12]

25. maj rundede dansk Wikipedia med artiklen Big Mother 150.000 artikler.

I sommeren blev der lanceret nye fremstød imod dansk Wikipedia. Lektor i historie på Syddansk Universitet Tønnes Bekker-Nielsen hævdede, at "Wikipedia er forældet og fyldt med fejl". Baggrunden for denne påstand var, at lektoren havde ladet 17 elever oprette artikler på dansk wikipedia med fejl i. Lektoren påstod, at der godt nok havde været rettelser efterfølgende men ikke altid til det bedre. Ligeledes blev wikipedia kritiseret for, at man brugte oplysninger fra Salmonsens Konversationsleksikon og Dansk Biografisk Leksikon. Det forhold, at lektoren havde forsøgt at sabotere wikipedia, blev ikke fremhævet i omtalen. Tønnes Bekker-Nielsen afsluttede med kommentaren, at "Wikipedia i Danmark er ekstra udfordret, fordi de skal konkurrere med et andet gratis opslagsværk på nettet, nemlig Den Store Danske, som kan overflødiggøre Wikipedia på dansk", hvilket afslørede fremstødets egentlige formål.[13] Kort efter blev angrebet fulgt op i tidsskriftet "Ny viden".[14] og andetsteds.[15]

I begyndelsen af juli resulterede en afstemning i indførelse af regler om, at administratorer, der ikke længere er aktive, får frataget deres rettigheder. I praksis sker det ved, at de pågældende efter seks måneders inaktivitet får et notits, og såfremt der ikke sker noget i den efterfølgende måned, bliver rettighederne frataget. I første omgang betød det, at 7 inaktive administratorer fik frataget deres rettigheder 7. august.

I august startede Wikipedia:WikiProjekt Odense Bys Museer, et samarbejde om at oprette og udvide artikler om emner, som havde relation til museernes emneområder. Projektet varede ca. et år. Projektede resulterede i 17 registrerede nyoprettede artikler.

I 2011 blev udnævnt 29 lovende og 2 gode artikler.

 
Lagkage ved dansk Wikipedias 10-årsjubilæum.

16. januar rundede dansk Wikipedia 160.000 artikler. Vokseværket er dog ikke så stort længere og den 28. december var antallet af artikler således "kun" kommet til 173.000.

28. januar fejrede den danske Wikipedia 10-årsjubilæum i Guldbergsalen på Nationalmuseet i København med snak, lagkage og fremvisning af dokumentarfilmen Truth in numbers? om Wikipedia.

I marts indledte Nationalmuseet og wikipedia et tættere samarbejde, idet Ole Palnatoke Andersen blev ”wikipedian-in-residence”, som skulle hjælpe museet og dets fagfolk med at blive bedre til at dele viden og bidrage til leksikonnet.[16]

I juni måned blev Læg en fil op funktionen ændret fra at filer lægges lokalt på dansk Wikipedia, til at de nu havner på det fælles mediearkiv Commons. Samtlige eksisterende filer blev også overført til Commons. Seks andre Wikipediaer, herunder hollandsk og spansk Wikipedia havde allerede gjort dette.

17. oktober kritiserede teaterdirektør Jon Stephensen den biografi, der fandtes af ham på dansk wikipedia. [17] Historien blev i 2015 fulgt op af radioprogrammet wiki-værkstedetRadio24syv. Også andre klagede over den biografi, der fandtes af dem på dansk wikipedia.[18][19]

23. oktober kom wikipedia under kritik igen: "Dansk Wikipedia sakker bagud" hed det. Som begrundelse blev anført, at "Mange danskere vil hellere bruge engelsk Wikipedia. Det går ud over kvaliteten på det danske site, også når det gælder om at finde og rette fejl." I artiklen oplyses, at Dansk Wikipedia havde godt 6.500 danske wikipedianere, halvt så mange som i Norge, Sverige og Finland og en fjerdedel af antallet i Holland. Også antallet af artikler i det danske netleksikon var langt mindre end i de øvrige lande, nemlig kun godt 170.000 mod en halv million i Sverige og flere end en million artikler på hollandsk Wikipedia. Artiklen fandt ingen anledning til at oplyse om de fremskridt, som var sket på dansk Wikipedia.[20]

Top 10-listen over årets mest besøgte artikler så således ud pr. 28 december:

 1. Te: 752.669
 2. Danmark: 406.352
 3. One Direction: 252.022
 4. USA: 236.555
 5. Hvidstengruppen: 223.602 - Filmen Hvidsten Gruppen havde premiere
 6. Justin Bieber: 223.133
 7. Wiki: 220.914
 8. Matador (tv-serie): 215.561 - DR genudsendte serien
 9. 2. verdenskrig: 197.070
 10. Karen Blixen: 190.746

Til sammenligning var den mest besøgte artikel på svensk Wikipedia Sverige med 947.276, på norsk (bokmål) efternavnet Schrøder med 790.319, på finsk Suomi (Finland) med 633.367 og på engelsk Facebook med 32.647.942 besøgende.

I 2012 blev udnævnt 43 lovende og 16 gode artikler.

 
Wikipedia-træffet i Aarhus under besøget ved Marselisborg.

11. februar rundede dansk Wikipedia 175.000 artikler med artiklen Rookie Blue.

Ved årets begyndelse var der fokus på politikere, som forsøgte at påvirke biografiske artikler om dem på Wikipedia.[21] I løbet af forsommeren kom det frem, at også virksomheder forsøgte at påvirke omtalen på Wikipedia.[22]

6. marts flyttedes henvisninger til andre sprog (interwiki-links) til databasen Wikidata, så de i modsætning til hidtidig praksis ikke længere redigeres lokalt men centralt på Wikidata. Desuden var det tanken på sigt, at informationer der bruges i infobokse på tværs af sprogene også skulle kunne komme fra Wikidata. Der gik dog tre-fire år, før det for alvor kom gang i brugen af den mulighed på dansk Wikipedia.

15. juni blev der afholdt et Wikipedia-træf i Aarhus, hvor de lokale og de tilrejsende deltagere fra København og Odense blandt andet fik rundet Sankt Pauls Kirke, Sculpture by the Sea og Marselisborg Slot.

I december blev Wikipedia endnu en gang anklaget for at være fejlagtig. Udtalelsen kom fra medieforsker Lars Konzack, der er lektor ved Københavns Universitet. Hen henviste bl.a. til det "eksperiment", Syddansk Universitet havde lavet med 17 historiestuderende under ledelse af Tønnes Bekker-Nielsen. I en kommentar påpegede Tønnes Bekker-Nielsen. at man i Norge og Sverige havde betalt stipendier til folk, der skriver artikler til disse sprog-wikipedier.[23]

17. december blev der igangsat en afstemning blandt administratorerne om bandlysning af Kong amdi I for gentagne oprettelser af hoax. Med 3 stemmer for og 3 imod var der dog ikke basis for bandlysning.

Top 10-listen over årets mest besøgte artikler så således ud:

 1. Danmark (364.002)
 2. Karen Blixen (299.274) - 100-året for afrejsedatoen for Karen Blixens afrikanske eventyr
 3. One Direction (233.535)
 4. Justin Bieber (193.246)
 5. Nelson Mandela (179.004) - Mandela døde 5. december
 6. USA (172.247)
 7. 2. verdenskrig (170.520)
 8. Tyskland (169.393)
 9. København (165.612)
 10. H.C. Andersen (163.416)

I 2013 blev udnævnt 110 lovende, 23 gode og 3 fremragende artikler.

Dette år bød på det nye koncept fotosafari, hvor flere brugere mødes for at fotografere et eller flere steder. Første fotosafari fandt sted i Fredericia den 10. maj, hvor de tre deltagere blandt andet fik set på fredede bygninger, voldanlæggene og den ny Lillebæltsbro. Andet fotosafari-træf fandt sted den 7. juni, hvor der med udgangspunkt i Odense kørtes rundt på Nordfyn til blandt andet Næsbyhoved Slot, naturområdet Gyldensteen Strand og Bogense.

7. september blev der for første gang på dansk Wikipedia iværksat en afstemning om fratagelse af administratorrettigheder. Afstemningen resulterede den 16. september i, at Pixi Uno fik frataget sine administratorrettigheder som følge af uacceptabel adfærd og sprogbrug.

I oktober afholdt KVINFO i samarbejde med Wikipedia seminaret ”Skriv ligestilling ind i Wikipedia”. Seminaret blev lanceret i et forsøg på at rette op på den kønsmæssige skævhed i repræsentationen af brugere på projektet.[24]

Den 23. december 2014 blev Midtlivskrise artikel nummer 194.000 på dansk Wikipedia.

Ved udgangen af året var der samlet 7.973 registrerede brugere på dansk Wikipedia. I en gennemsnitlig måned lavede omkring 230 brugere mindst fem redigeringer hver, mens omkring 33 brugere lavede mindst 100 redigeringer hver. Antallet af aktive skribenter er noget lavere end tidligere, hvilket smitter af på antallet af nye artikler, hvor der nu går omkring fem uger for hver tusind nye artikler mod 2½ uge i 2009.

Top 10-listen over årets mest besøgte artikler så således ud:

 1. Danmark (355.092)
 2. USA (146.432)
 3. Tyskland (144.218)
 4. 1. verdenskrig (142.827) - 100-året for krigens begyndelse
 5. H.C. Andersen (137.266)
 6. 2. verdenskrig (134.149)
 7. Berlinmuren (128.958) - 25-året for murens fald
 8. København (120.647)
 9. Adolf Hitler (116.790)
 10. Massefylde (114.983)

I 2014 blev udnævnt 72 lovende, 7 gode og 3 fremragende artikler.

 
Logoet der markerede runding af 200.000 artikler.

I marts gik Palnatoke i gang med at oprette artikler med sin bot baseret på Filmdatabasen fra Det Danske Filminstitut (DFI). Over nogle omgange kom der på den måde ca. 7.000 artikler om danske spille-, stum-, dokumentar- og børnefilm. De mange nye artikler krævede dog en del manuelt eftersyn. En del spillefilm havde vi således artikler om i forvejen, men med titlerne stavet på en lidt anden måde. Desuden var der en del serier, hvor DFI i stedet for at have sider om serierne, havde sider om de enkelte afsnit. Dette resulterede i tilsvarende artikler, der efterfølgende måtte skrives sammen.

19. marts resulterede en afstemning i at tildeling af patruljantstatus blev forenklet. Hvor der før krævedes syv støtter fra administratorer og øvrige patruljanter, kan en administrator nu udnævne en bruger med mindst 200 redigeringer til patruljant uden afstemning.

11. juni rundede dansk Wikipedia 200.000 artikler med G.F. Clement.

5. september var der fotosafari, hvor der med udgangspunkt i Fredericia kørtes til Sønderjylland, hvor deltagerne besøgte det tidligere grænseområde og Christiansfeld.

Top 10-listen over årets mest besøgte artikler så således ud:

 1. Danmark (232.742)
 2. 2. verdenskrig (113.627) - 75-året for Besættelsen og 70-året for Befrielsen
 3. København (111.183)
 4. Massefylde (103.379)
 5. 1. verdenskrig (100.056)
 6. USA (96.348)
 7. Tyskland (96.256)
 8. H.C. Andersen (91.099)
 9. Adolf Hitler (89.248)
 10. AM og PM (87.334)

I 2015 blev udnævnt 59 lovende, 7 gode og 1 fremragende artikel.

I begyndelsen af januar havde dansk Wikipedia nået 213.429 artikler.[25]

Den 15. januar 2016 erklærede en forsker, Jeppe Nicolaisen, lektor på Det Informationsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet om Wikipedia, at "indholdet er blevet langt mere validt og troværdigt med årene". Han tilføjede: "- Jeg synes faktisk, at langt de fleste opslag, er blevet meget bedre tid over tid. Jeg tror, det har noget at gøre med, der skal være en kritisk masse, før det bliver validt."[26] I et programindslag i P1 erklærede journalisten Torben Sangild, der havde lavet en række programmer om dansk Wikipedia, at han var "imponeret" over niveauet.[27]

Dette år blev to nye administratorer udnævnt - Simeondahl den 14. januar og Patchfinder den 7. november.

I marts blev et nyt initiativ startet i form af den såkaldte fokusmåned, inspireret af den nederlandske skriveuge. 10. august blev der afholdt WikiOnsdag i Aarhus for første gang. 31. december lige før midnat kom dansk Wikipedia op på 222.222 artikler med Aalborg Præstenetværk.

I 2016 blev udnævnt 96 lovende og 5 gode artikler.

 
Fra dansk Wikipedia 15 års jubilæum på Enigma.

Den 1. februar fyldte dansk Wikipedia 15 år.[28] Det blev markeret med et arrangement på dagen på post- og kommunikationsmuseet Enigma i København med deltagelse af omkring et dusin brugere og enkelte læsere. Desuden var en reporter fra DR P4 til stede og optog en lille video.

I forbindelse med jubilæet fremkom der også en vurdering af dansk Wikipedia. Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles forskningschef Jakob Linaa Jensen udtalte, at "Generelt er troværdigheden høj, og det gælder både for dansk og engelsk Wikipedia, for fejl bliver som oftest hurtigt korrigeret." Også lektor Jeppe Nicolaisen fra Det Informationsvidenskabelige Akademi på Københavns Universitet og arbejder med kildekritik mente, at "Wikipedia er bedre end sit rygte": "Wikipedia fremstår som en af de autoritative kilder. Andre danske digitale leksika som »Leksikon for det 21. århundrede« har gennem tiderne vist sig at være meget bias og meget politiske. Wikipedia er standarden for digitale leksika". Han mente, at det er overdrevent, når skolelærere underkender Wikipedia som kilde. [29] Dagbladet Information konstaterede, at "Med 225.000 artikler er den lidt større end Den Store Danske Encyklopædi", som havde 190.000 artikler.[30]

I april 2017 medførte et forslag fra InsaneHacker, at der blev indført en mulighed for individuelle forbud og restriktioner som et alternativ til blokeringer. Hvis en bruger ikke opfører sig konstruktivt eller på anden måde forstyrrer encyklopædiens arbejde, kan vedkommende udelukkes fra at arbejde med bestemte ting eller fra at kontakte bestemte brugere. Det kræver dog, at der er konsensus blandt brugerne.

Den 24. august meddelte Gyldendal, at man opgav netleksikonet Den Store Danske. Det skyldtes, at det ikke var lykkedes at få projektet til at løbe rundt, hverken med reklame eller med betaling.[31] I en kommentar oplyste adm. direktør for Gyldendal Stig Andersen, at det gratis internationale opslagsværk Wikipedia 'sikkert har betydet en del' for den negative udvikling, selvom Den Store Danske - modsat Wikipedia, som forfattes af brugerne - er en accepteret kilde i undervisningen".[32]

I 2017 blev udnævnt 111 lovende, 9 gode og 1 fremragende artikel.

I 2018 blev udnævnt 40 lovende, 4 gode og 0 fremragende artikler.

Dansk Wikipedia rundede 250.000 artikler. I 2019 blev udnævnt 14 lovende, 2 gode og 0 fremragende artikler.

2020 blev udnævnt 17 lovende, 0 gode og 0 fremragende artikler.

2021 blev udnævnt 15 lovende, 0 gode og 0 fremragende artikler.

2022 blev udnævnt 5 lovende, 0 gode og 0 fremragende artikler.

Se også

redigér

Referencer

redigér
 1. ^ Kurt Westh Nielsen, Net-brugere skriver digitalt opslagsværk. Ingeniøren. 3. feb 2002.
 2. ^ Peter Toft: "Wikipedia runder 100.000 artikler - nu også på dansk" (Ingeniøren, 8. marts 2003)
 3. ^ Sebastian Gjerding: "Dansk megaleksikon går online" (Politiken, 26. FEB. 2009 KL. 11.39)
 4. ^ Lars Damgaard Nielsen: "Den Store Danske: Er det slut for den danske Wikipedia?" (nettendenser, 10. februar 2009)
 5. ^ Kasper Villum Jensen: "Nu vil danske Wikipedia bide skeer med Gyldendal" (computerworld, 15. april 2009)
 6. ^ "Wikipedia vs. nationalencyklopædien". Berlingske. 26. juli 2009.
 7. ^ "Hvem ved bedst?". Berlingske. 26. juli 2009.
 8. ^ Jens Nielsen: "Danskere vrager dansk Wikipedia" (Computerworld, 28. august 2009)
 9. ^ Flemming Leer: "Stopper i så snart miskrediteringen af wikipedia.org?" (Denmarkonline.dk, 15. december 2009)
 10. ^ Kaspar Villum Jensen: "Wikipedia får 200.000 kroner fra danskerne" (Computerworld, 3. februar 2010)
 11. ^ "Information.dk - nu med Wikipedia" (Information.dk, 23. april 2010)
 12. ^ Anne Bech-Danielsen: "Nationalmuseet og Wikipedia går sammen" (Politiken.dk, 16. maj 2011)
 13. ^ Laura Labarca Clausen og Bent Blüdnikow: "Lektor: Wikipedia er forældet og fyldt med fejl" (Berlingske b.dk, 3. juni 2011)
 14. ^ Bente Dalgaard: "Kan vi stole på Wikipedia? (Ny Viden, juni 2011)
 15. ^ Heidi Reidel Sørensen: "Er Wikipedia DK noget værd?" (Kommunikationsforum, 5. december 2011)
 16. ^ Wikipedian-in-residence på Nationalmuseet (Natmus.dk presse-og-nyheder 2012)
 17. ^ https://www.b.dk/kultur/haengt-ud-paa-wikipedia Bent Blüdnikow: "Hængt ud på Wikipedia " (Berlingske b.dk, 17. oktober 2012)
 18. ^ Bent Blüdnikow: "Arne Astrup hængt ud på Wikipedia" (Berlingske, 20. oktober 2012).
 19. ^ Ole Hyltoft: "Stol nu ikke på Wikipedia" (Politiken, 18. dec. 2012)
 20. ^ Trine Munk-Petersen: "Dansk Wikipedia sakker agterud", Berlingske b.dk, 23. oktober 2012)
 21. ^ "Wikipedia gav hele Folketinget karantæne for 'hærværk'" (BT, 7. januar 2013)
 22. ^ Jakob Albrecht: "Virksomheder kæmper med negativ Wiki-omtale" (journalisten.dk, 31.05.2013)
 23. ^ "Det danske Wikipedia har langt flere fejl end det engelskprogede" (Politiken, 6. december 2013)
 24. ^ "Kvindelige bidragsydere er underrepræsenteret på Wikipedia" (Kvinfo, 10. juni 2015)
 25. ^ Nicolas Stig Nielsen:Dansk wikipedianer: "Vi er blevet et alment opslagsværk". DR.dk, 15. jan. 2016
 26. ^ Nicolas Stig Nielsen: "Forsker i kildekritik: Wikipedia er blevet mere troværdig" (DR.dk, 15. jan. 2016)
 27. ^ Mennesker og medier: "Farvel til finken" (P1, 22. jan. 2016)
 28. ^ Jesper Stein Sandal: "Den danske Wikipedia fylder 15 år og er tæt på en kvart million artikler" (version2.dk, 31. januar 2017)
 29. ^ "Dommen er klar: Fordommene om Wikipedia er gjort til skamme " (Berlingske b.dk, 1. februar 2017)
 30. ^ Otto Lerche Kristiansen: "15 år med dansk Wikipedia: ’I dag mangler folk respekt for at skabe noget i fællesskab’" (Information.dk, 18. maj 2017)
 31. ^ Christian Carlsen: "Gyldendal lukker netleksikonet Den Store Danske" (mediawatch.dk, 24.08.17)
 32. ^ Laura Rode Nygaard: "100.000 besøger den hver dag - men nu lukker stor dansk hjemmeside" (Berlingske b.dk, 25. august 2017)