Dansk Ungdoms Fællesråd

paraplyorganisation for danske børne- og ungdomsorganisationer
(Omdirigeret fra DUF)

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er en paraply- og interesseorganisation for 78 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer.

Dansk Ungdoms Fællesråd
Generelle informationer
TypeParaplyorganisation
HjemstedDanmark København, Danmark
Grundlagt25. juni 1940; 83 år siden (1940-06-25)
ForkvindeChristine Ravn Lund
NøglepersonLouise Juul Jensen
(generalsekretær)
Tidligere navnDansk Ungdoms Samvirke
Eksterne henvisninger
www.duf.dk
CVR-nummer13078513 Rediger på Wikidata

Spejdere, studenterorganisationer, religiøse foreninger, miljøorganisationer, udviklingsorganisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne. DUF's medlemsorganisationer har tilsammen ca. 5.000 lokalforeninger med i alt 600.000 medlemmer.[1]

DUF blev stiftet under navnet Dansk Ungdoms Samvirke i 1940 af Hal Koch. Organisationen skiftede til det nuværende navn i 1945. Fællesrådets nuværende forkvinde er Christine Ravn Lund. Christine Ravn Lund har i mange år været en aktiv del af FDF, siddet i DUF's styrelse siden 2017 og været næstformand i perioden 2019-2021.

Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF

Formål

redigér

I DUFs formålsparagraf står det skrevet, at:

"DUFs formål er at være fællesrepræsentation for dansk landsomfattende demokratisk børne- og ungdomsarbejde og herunder repræsentere de tilsluttende organisationer i forhandlinger med offentlige myndigheder, institutioner og andre organisationer i ind- og udland.

DUF skal gennem sin virksomhed medvirke til at løse ungdommens problemer samt fremme sammenholdet og den indbyrdes forståelse blandt unge og deres organisationer. DUF skal arbejde for at øge unges forståelse for og deltagelse i de demokratiske beslutningsprocesser, stimulere til samfundsengagement samt bidrage til ligestilling mellem individer og grupper i samfundet.

DUF skal ligeledes engagere sig i internationale opgaver, der kan medvirke til at fremme global lighed, fred og afspænding, mellemfolkelig forståelse og samarbejdet mellem unge på tværs af grænserne."

Historie

redigér

DUF blev stiftet den 25. juni 1940, da en lang række enkeltpersoner og ungdomsorganisationer i reaktion mod datidens nazistiske og fascistiske tendenser gik sammen om at danne Dansk Ungdomssamvirke (DU). Målet var at "oplyse, engagere og oplære unge til demokrati", hvorfor man heller ikke anså sig selv som en del modstandsbevægelsen. Teologen Hal Koch blev anmodet om at være Ungdomssamvirkets første formand, hvilket han trods indledende skepsis accepterede på betingelse af, at Ungdomssamvirkets fundament blev at politisere ungdommen. Nedenunder ses en tabel med relevante nedslagspunkter i DUF's historie[2][3].

Årstal Begivenhed
1946 Efter 2. Verdenskrig revurderer man samarbejdet i DU. I 1946 skifter organisationen derfor navn til Ungdomsorganisationernes Fællesråd, hvorved man signalerer at rådet skal være fællesrepræsentant for den samlede organiserede ungdom. Samme år etablerer Hal Koch Krogerup Højskole, der gennem årene har lagt hus til mange DUF-arrangementer.
1951 Fællesrådet skifter endnu en gang navn, denne gang til det nuværende Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
1957 Valgretsalderen nedsættes til 21 år efter stærkt pres fra bl.a. DUF under parolen "pligter og rettigheder følges ad".
1960'erne DUF oplever problemer med økonomien og må som konsekvens indskrænke dets virke. Man beslutter at ansøge om et øget statstilskud på 50 procent, som godkendes. Midlerne bruges på at lancere en kampagne for 18-års valgret, etablere en omfattende kursusvirksomhed, og at udgive DUFs første foreningshåndbog.

Op gennem 1950'erne har det internationale virke i stigende grad fyldt i DUF. I midten af 60'erne kommer det bl.a. til udtryk i et stort antiapartheidarbejde, hvor DUF sælger 20.000 solidaritetsbreve, som efterfølgende sendes til adresser i Sydafrika.

1963 I 1963 er DUF med til at etablere Council of European National Youth Committees (CENYC), der i 1996 bliver til European Youth Forum[4].
1976 Tipsloven indføres. Loven øremærker dele af overskuddet (også kendt som tipsmidler) fra det nuværende Danske Spil til idébestemte børne- og ungdomsorganisationer. Indførelsen fører for mange organisationers vedkommende til en fire-femdobling i statsligt tilskud, mens det for andre er første gang, at de overhovedet modtager støtte.
1979 Efter mere end 10 års kampagne bliver valgretsalderen sænket til 18 år.
1990 DUF fejrer sit 50-års jubilæum ved at udnævne 1990 til festår under parolen "90'erne - Tid til handling. Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet må du selv skab".
1991 En række ungdomspolitiske organisationer bliver taget i at fuske med medlemstallene for at opnå højere tipsstøtte. Sagen bliver kendt som Tipsmiddelsagen i den bredere offentlighed, og leder bl.a. til skærpelse af reglerne for modtagere af tipsmidler og en øget kontrol med DUFs medlemsorganisationer. Som direkte konsekvens af sagen bliver Radikal Ungdom (RU) nedlagt og genopstår efterfølgende som Radikal Ungdom af 1994[5].
1995 DUF indgår sin første Miniprogramaftale med Danida, og det første Mellemøstprojekt i DUF-regi gennemføres. Miniprogramaftalen støtter DUF-medlemsorganisationer, der ønsker at engagere sig i internationalt udviklingsarbejde.
2000 DUF er initiativtager og medstifter af Center for ungdomsforskning (CeFU).
2001 DUFs Delegeretmøde beslutter at arbejde for 16-års valgret.
2006 DUF indstifter Ungdomskommuneprisen, som hvert år uddeles til den kommune, der har gjort "den største indsats for at forbedre unges vilkår".
2010 I samarbejde med Integrationsministeriet etablerer DUF Ny-Dansk Ungdomsråd.
2011 Valgretskommissionen, der blev nedsat af DUF med det formål at undersøge, hvordan det danske demokrati kunne styrkes, leverer sine 28 anbefalinger til Statsminister Helle Thorning-Schmidt[6].
2015 DUF er med til at arrangere Skolevalg 2015.
2017 DUF er med til at arrangere Skolevalg 2017.

Under Kommunalvalget 2017 indgår DUF et samarbejde med Helsingør Kommune, og gennem forskellige tiltag forsøges der at øge interessen for kommunalpolitik blandt unge i kommunen.

DUF søsætter projektet Demokratiets Dag, der skal få flere erhvervsskoleelever til at stemme. Det første år besøger DUF 76 uddannelsesinstitutioner i hele landet.

2018 DUF lancerer demokratikommissionen med Lisbeth Knudsen i spidsen, som får til opgave at undersøge tilstand af det danske demokrati. De lancerer deres resultater i starten af 2020.
2019 DUF er med til at arrangere Skolevalg 2019.
2020 D. 25. juni 2020 kunne Dansk Ungdoms Fællesråd også fejre 80-års fødselsdag.

Medlemsorganisationer

redigér

Nedenfor ses en oversigt over DUF’s medlemsorganisationer opstillet i alfabetisk orden.[1]

Ny-Dansk Ungdomsråd

redigér
 
Samira Nawa Amini, som var formand for Ny-Dansk Ungdomsråd fra 2010 til 2012


Ny-Dansk Ungdomsråd var et rådgivende organ fra 2010 til 2013. Bag organet stod Dansk Ungdoms Fællesråd og Integrationsministeriet. Ny-Dansk ungdomsråd opnåede støtte fra Satspuljen, men støtten ophørte i 2013, hvorefter Ny-Dansk Ungdomsråd nedlagde sig selv.[7] Det var Dansk Folkeparti, der fik fjernet støtten, efter at rådet havde inviteret den kontroversielle Muhammed Tahir-ul-Qadri fra Pakistan til at tale ved en konference. Han havde haft en rolle i indførelsen af Pakistans strenge blasfemilov.[8]

Rådet bestod af 14 medlemmer og fem suppleanter.[9] Som formand for rådet blev i 2010 valgt den 21-årige studerende Samira Nawa Amini, mens 28-årige Ali Sufi blev valgt som næstformand.[10] I 2012 valgtes nyt formandskab. Som formand valgtes 23-årige Natasha Al-Hariri fra Hellerup, mens 22-årige Hasan Sahin fra Vollsmose og 23-årige Christian Mathias Kriznjak fra Frederiksberg blev næstformænd.[11] Christina Krzyrosiak Hansen blev valgt til rådet i marts 2013, kort før nedlæggelsen i april 2013.[12]

Formænd og -kvinder, næstformænd og -kvinder samt generalsekretærer

redigér

Nedenfor ses en oversigt over DUF’s formænd og forkvinder, næstformænd og -kvinder samt generalsekretærer siden 1940.

Formænd og -kvinder Næstformænd og -kvinder Generalsekretærer
Årstal Navn Organisation Årstal Navn Organisation Årstal Navn
1940-1945 Poul Hjermind (formand for arbejdsudvalget) Konservativ Ungdom 1946 Jørgen Jessen 1943-1944 Knud Gedde (forretnningsfører)
1940-1946 Hal Koch (formand for repræsentantskabet) Danmarks Socialdemokratiske

Ungdom

1946-1952 Asger Due 1944-1946 Einar Nielsen (forretningsfører)
1946-1953 Knud Gedde Konservativ Ungdom 1952-1955 Kaj Lænkholm 1946-1952 Jørgen Larsen
1953-1959 P. Givskov Christensen Radikal Ungdom 1955-1959 Lizzie Moesgård 1952-1955 Ib Juul
1959-1962 Christian Kelm-Hansen Danmarks Socialdemokratiske

Ungdom

1959-1961 Jens Nørgård 1955-1959 Christian Kelm-Hansen
1962-1964 Knud Enggård Venstres Ungdom 1961-1964 Alfred Dam 1959-1961 Verner Jensen
1964-1967 Svend Erik Bjerre Landsforeningen af

Højskoleelever

1964-1967 Tue Rohsted 1962-1964 Jørgen Mejdahl
1967-1969 Tue Rohrsted Konservativ Ungdom 1967-1969 Frede Buchardt 1964-1968 Carl Nissen
1969-1970 Axel Sløk Radikal Ungdom 1969-1969 Jesper Ryhede 1968-1971 Dorte Bennedsen
1970-1972 Ole Løvig Simonsen UNGR

(Landsforeningen Ungdomsringen)

1969-1970 Ole Løvig Simonsen 1971-1972 Poul Christensen
1972-1974 Knud Munksgård FDF/FPF 1970-1972 Jens Clausager 1972-1972 Vivian Balslev
1974-1976 Flemming Albertsen Venstres Ungdom 1972-1973 Jørn Christensen 1972-1979 Jens Clausager
1976-1978 Torben Dalby Larsen FDF/FPF 1973-1974 Flemming Albertsen 1979 -1984 Carsten Andersen
1978-1980 Frode Møller Nicolaisen Danmarks Socialdemokratiske

Ungdom

1974-1975 Uffe Torm 1984-1987 Finn Larsen
1980-1982 Inge Marie Nielsen KFUK-Spejderne 1975-1976 Torben Dalby Larsen 1988-1989 Viggo Ernst Thomsen
1982-1984 Lars Mortensen KFUM-Spejderne i Danmark 1976-1978 Frode Møller Nicolaisen 1989-1993 Anders Ladekarl
1984-1985 Troels Beck DDGU 1978-1980 Inge Marie Nielsen 1994-1996 Bjarke Steen Johansen
1985-1987 Jens Skipper Rasmussen Venstres Ungdom 1980-1982 Niels Tofte UNGR 1996-2000 Hans Stavnsager
1988-1989 Lotte Henriksen Landsforeningen Ungdomsringen 1982-1984 Flemming Oppfeldt Venstres Ungdom 2001-2003 Niels Lund
1989-1991 Merete Emcken KFUK Spejderne 1984-1987 Lotte Henriksen UNGR 2003-2005 Stig Fog
1991-1992 Hanne Marie Knudsen De Danske Gymnastik- og

ungdomsforeninger

1987-1989 Allan Ibsen Danske Baptisters

Ungdomsforbund

2005-2007 Rasmus Hylleberg
1993 Erik Mollerup KFUM Spejderne 1989-1991 Jens Christiansen Danmarks Socialdemokratiske

Ungdom

2007-2008 Anders Christensen
1993-1995 Johnny Tang LH 1991 Karsten Bernstein De Danske Gymnastik-

og ungdomsforeninger

2008-2009 Kim Mørch Jacobsen
1995-1997 Kristian Sloth Petersen KFU 1991-1992 Erik L. Mollerup KFUM-Spejderne i Danmark 2009-2014 Kåre Månsson
1997-1999 Katrine Hermansen KFUM-Spejderne i Danmark 1992-1993 Hans Kargaard Thomsen Venstres Ungdom 2014-2016 Henriette Laursen
1999-2003 Rasmus Hylleberg Radikal Ungdom 1993-1997 Elisabet Løvland Macko DUK 2017-2020 Morten E. G. Jørgensen
2003-2007 Jeppe Bruus Christensen Danmarks Socialdemokratiske

Ungdom

1997-1999 Flemming Østergaard Hansen Danmarks Socialdemokratiske

Ungdom

2020- Louise Juul Jensen
2007-2011 Martin Justesen Danmarks Socialdemokratiske

Ungdom

1999 Claus Jørgensen LO-U
2011-2011 Rune Siglev KFUM-Spejderne i Danmark 1999-2000 Mette Frederiksen Danmarks Socialdemokratiske

Ungdom

2012-2015 Signe Bo KFUM og KFUK 2000-2001 Anders Langballe Venstres Ungdom
2015-2019 Kasper Sand Kjær Danmarks Socialdemokratiske

Ungdom

2007-2011 Rune Siglev KFUM-Spejderne i Danmark
2019-2021 Chris Holst Preuss Venstres Ungdom 2013-2013 Zelle Huma Sheikh
2021- Christine Ravn Lund FDF 2015-2017 Andreas Højmark Søndergaard Baptisternes Børne- og

Ungdomsforbund

2017-2019 Jens Nicolai Malskjær Det Danske Spejderkorps
2019-2021 Christine Ravn Lund FDF
2021-2023 Frederik Enevoldsen Fagbevægelsens Ungdom 2023-

Lasse Haugaard Pedersen Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

 1. ^ a b Dansk Ungdoms Fællesråd, Medlemmer, duf.dk, hentet 30. april 2024
 2. ^ "Gå på opdagelse i DUFs historiske oversigt - Dansk Ungdoms Fællesråd". Arkiveret fra originalen 11. september 2016. Hentet 30. maj 2016.
 3. ^ "Vigtige årstal i DUF" - Dansk Ungdoms Fællesråd. [1] D. 6. april 2022.
 4. ^ European Youth Forum
 5. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 8. maj 2016. Hentet 30. maj 2016.
 6. ^ "Valgretskommissionen - Dansk Ungdoms Fællesråd". Arkiveret fra originalen 22. maj 2016. Hentet 30. maj 2016.
 7. ^ Ny-Dansk ungdomsråd trækker stikket, b.dk, 12.04.13
 8. ^ Ritzau (12. april 2013). "Kontroversiel sharia-professor blev dyrt bekendtskab for Ny-Dansk Ungdomsråd". Politiken.
 9. ^ Medlemmer af Rådet – Dansk Ungdoms Fællesråd (Webside ikke længere tilgængelig)
 10. ^ "Ny-Dansk Ungdomsråd vælger ny ledelse". 15. marts 2010.{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: url-status (link)
 11. ^ "Nyt formandskab for Ny-Dansk Ungdomsråd". U-landsnyt.dk. 3. april 2012. Arkiveret fra originalen 3. december 2013. Hentet 8. april 2014.
 12. ^ "Christina Krzyrosiak Hansen (A)". Altinget.dk. Arkiveret fra originalen 1. december 2017. Hentet 22. november 2017.

Eksterne henvisninger

redigér