Diskussion:Kraka (tænketank)

Aktive diskussioner
(Omdirigeret fra Diskussion:Fonden Kraka)

Flytteforslag: Fonden Kraka

Se evt. på Wikipedia:Flytteforslag

Hej

Jeg foreslår hermed, at siden "Fonden Kraka" omdøbes til "Tænketanken Kraka", da dette er det rigtige navn. Det er korrekt, at det i virksomhedsregisteret er noteret som Fonden Kraka, men dette var blot en beslutning truffet tilbage i 2011, da alt var nyt. Siden er virksomheden vokset, og kendes i dag udelukkende som Tænketanken Kraka. Det er derfor fjollet, at den stadig (som noget nært det eneste sted) omtales Fonden Kraka på Wikipedia.

Jeg foreslår derfor, at siden omdøbes til Tænketanken Kraka. (Denne usignerede kommentar er skrevet af BasKraka (diskussion • bidrag) 17. sep 2018, 13:42)

 • Symbol delete vote.svg Flyt ikke - Jf. Brugerdiskussion:BasKraka#Fonden Kraka har jeg allerede oprettet henvisningen Tænketanken Kraka. Så længe at virksomhedens officielle navn er Fonden Kraka, så mener jeg, at siden bør være placeret her. Hvis virksomheden ønsker at ændre sit navn, er den korekte vej, at ændre det hos Fonden Kraka i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).--Kjeldjoh (diskussion) 17. sep 2018, 14:21 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Vi har en norm om, at artikler placeres under det navn, som flest dansktalende vil finde naturligt. Jeg ved ikke så meget om det konkrete emne, så jeg vil vælge side her. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 17. sep 2018, 17:17 (CEST)
 • Symbol move vote.svg Flyt - Jf vores politik om navne. Google og min egen fornemmelse bekræfter Tænketanken Kraka. Hvad de "i virkeligheden" hedder er relativt underordnet, ligesom med Den Demokratiske Folkerepublik Korea. NisJørgensen (diskussion) 18. sep 2018, 23:30 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Det er navnet Kraka som er det vigtige og ikke at det er organiseret som en fond. Tænketanken Kraka er hellere ikke navnet på fonden, så den synes jeg hellere ikke om. Jeg vil foreslå Kraka (tænketank), så vi har det reelt navn først, som bliver brugt, og præcisering i parentes. --Steen Th (diskussion) 19. sep 2018, 10:49 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Flyt ikke - Jeg kan ikke se det bekræftet nogen steder, at institutionen "kendes i dag udelukkende som Tænketanken Kraka" - snarere kaldes den vist simpelthen Kraka, inklusive på sin egen hjemmeside. Googler man "tænketanken Kraka", kan man finde en del hits på den ordstilling, men typisk med lille t, som angiver en beskrivelse og netop ikke et navn. Jeg ved ikke, om en flytning gør fra eller til i dette tilfælde, for folk, der søger efter den via WP, kommer formodentlig i alle tilfælde først ind på flertydighedssiden Kraka, hvorfra man så kan klikke videre på den rigtige henvisning. Men skal der laves en flytning, synes jeg, at det vil være naturligt at flytte til Kraka (virksomhed) parallelt med Vølund (virksomhed), eller alternativt Steens forslag. --Økonom (diskussion) 19. sep 2018, 20:50 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Støtter Steens forslag om flytning til Kraka (tænketank). --Pugilist (diskussion) 24. jan 2019, 10:59 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Flyttes til Kraka (tænketank). mvh Tøndemageren (diskussion) 1. jul 2019, 21:17 (CEST)

RedigeringskrigRediger

Der var ved at opstå, hvad der kaldes en redigeringskrig. Derfor vil jeg gerne, jf. Brugerdiskussion:BasKraka#Fonden Kraka opfordre BasKraka beskrive her på diskussionssiden, hvad der ønskes ændret, og hvorfor.--Kjeldjoh (diskussion) 17. sep 2018, 15:49 (CEST)

Hej :)

For det første ønsker jeg navnet ændret til "Tænketanken Kraka" eftersom det er navnet der bruges af alle personer og i alle medier. Det har I vist også en norm om, er det korrekte. Derudover ønsker jeg teksten ændret så den er faktuelt korrekt og ikke mindst neutral:

Krakas mission er ikke at fremtidssikre velfærdssamfundet i Danmark. I stedet forsøger Kraka at tilvejebringe og formidle viden, der kan medvirke til at balancere hensyn og politiske beslutninger. Alt arbejde foretaget af tænketanken er alene baseret på faglighed og ikke en politisk ideologi. Kraka gør meget ud af at være helt neutral og uafhængig. Derudover er ingen politologer ansat men kun økonomer og studentermedarbejdere.

Det er også faktuelt forkert, hvad Peter Mose siger. Kraka støttes af en lang række danske virksomheder, men er på ingen måde talerør eller på anden vis lobbyister for nogle. Alt Krakas arbejde er uafhængigt af alle politiske ideologier og erhvervsmæssige ønsker. Ellers ville tænketankens troværdighed stå for mål. Det er derudover ikke særligt troværdig eller neutralt at benytte et citat af en tilfældig konsulent som beskrivelse af Danmarks eneste uafhængige tænketank.

Det er korrekt at Tænketanken har senior fellows og ansatte med baggrund i De Økonomiske Råd og Finansministeriet. Ingen af disse er dog kunder hos Kraka, så dette er også misvisende. Her benyttes en meget subjektiv udtalelse af en CBS professor og hans syn på tænketanken som en legitim beskrivelse af tænketankens arbejde. Endnu en gang er kilden ikke særlig god.

Til sidst kan jeg se, at vedkommende som har skrevet dette, har skrevet stort set alt ud fra en enkelt artikel i Information - heller ej en særlig fyldestgørende kilde at anvende.

Jeg foreslår derfor, at teksten om TÆNKETANKEN KRAKA skrives om, så det der står er neutralt, korrekt og beskriver hvad virksomheden foretager sig. Lige nu beskrives den med et utal af forkerte konklusioner og subjektive holdninger fra ikke-neutrale kilder.


Der kunne i stedet stå noget a la dette: Kraka er en samfundsøkonomisk tænketank, der blev oprettet i 2011 med det formål at skabe en tænketank, der alene var baseret på faglighed og fakta og altså uafhængig af politiske ideologier.

Tænketanken ledes af direktør Peter Mogensen og består derudover primært af økonomer.

Tænketankens arbejde består i at udarbejde samfundsøkonomiske analyser, der skal tilvejebringe og formidle viden til den brede offentlighed, som kan medvirke til at balancere hensyn og politiske beslutninger i den brede debat om kommende politiske tiltag og udfordringer.

Tænketanken støttes bl.a. af Realdania, Landbrug & Fødevarer, Mærsk, Falck, Ingeniørforeningen i Danmark, Deloitte, Dansk Byggeri, DI - Dansk Industri og Grundejernes Investeringsfond.

Dette er blot et forslag, men helt generelt foreslår jeg ihvertfald, at det nuværende fjernes. Jeg vedhæfter ydermere et link til en bog om tænketanke, hvis I selv ønsker at skrive noget, som i det mindste er objektivt og korrekt. https://www.djoefbladet.dk/artikler/2016/10/tv-ae-rpolitiske-t-ae-nketanke-vinder-frem.aspx

Jeg håber på, at dette løser sig :)

(Denne usignerede kommentar er skrevet af BasKraka (diskussion • bidrag) 18. sep 2018, 11:26‎)
 • Flytteforslag: Dette diskuteres i en selvstændig tråd.
 • Krakas mission: Jf. hjemmesiden er Krakas mission: "at tilvejebringe og formidle viden, der kan medvirke til at balancere hensyn og politiske beslutninger på tre områder: Individet, erhvervene og den offentlige sektor." Jeg ved ikke hvor vendingen "at fremtidssikre velfærdssamfundet i Danmark" kommer fra, men det har stået i artiklen siden 2012. Det kan godt opdateres.
 • Medarbejdere: I virksomhedsartikler plejer der ikke at blive beskrevet hvilken uddanelse medarbejderne har. Så i stedet for "økonomer og politologer" eller "økonomer og studentermedarbejdere" foreslår jeg at der blot skrives at der er ca. 20 medarbejdere.
 • Kritik: Jeg mener at både Peter Mose's artikel i Business.dk og Christoph Ellersgaard beskrivelse i Information er relevant i artiklen, men det vil være mere passende at den flyttes længere ned i artiklen til et kritik-afsnit.
 • Kilder: Artiklen har ganske rigtig brug for flere kilder, og her kan djoefbladet.dk godt hjælpe.
 • Støttere: Jeg mener ikke at det er relevant at liste hvilke støttere virksomheden har. Det beskrives normalt heller ikke i andre virksomhedsartikler hvilke kunder de har.
--Kjeldjoh (diskussion) 19. sep 2018, 10:55 (CEST)
- Googler man vendingen om at fremtidssikre velfærdssamfundet i Danmark, ser det ud til, at den i hvert fald tidligere er anvendt hyppigt af Kraka (f.eks. nævnes den her og her). Eftersom den jo netop står i en historisk sætning om situationen i 2011, synes jeg, at den er relevant også i dag, men der bør indsættes kilder til den. Hvis Kraka på et senere tidspunkt udtrykkelig har besluttet, at man ikke længere vil bruge denne formulering, kan det også være interessant. Det kan Bruger:BasKraka måske hjælpe med at finde en kilde til?
- Ifølge Krakas hjemmeside er der i øjeblikket ansat en ph.d. i statskundskab og en pressemedarbejder (der efter navnet at dømme øjensynlig er identisk med Bruger:BasKraka) uden nærmere uddannelsesoplysninger. Derfor er det lidt overraskende at læse, at der kun skulle arbejde økonomer. Men i øvrigt er Kjeldjohs forslag om blot at skrive det omtrentlige antal medarbejdere bedre i tråd med vores normale skik for virksomhedsartikler, så det lyder som en fin ændring.
- Citatet fra Ellersgaard vil passe fint i et Kritik-afsnit. Moses analyse fra Berlingske mener jeg ikke, passer der, for han kritiserer jo ikke institutionen. Derimod vil den passe fint i et lille afsnit om virksomhedens finansiering. Modsat Kjeld synes jeg, at de nævnte virksomheder vil være meget relevante i det samme afsnit. Her er vel ikke tale om kunder, men deciderede finansielle støtter. I wiki-artiklerne om CEPOS og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der tilsvarende skrevet om deres økonomiske fundament.
- Til gengæld virker alle bestyrelsens navne ikke så relevante. Det er ikke normal praksis at remse hele bestyrelsen for en virksomhed op, medmindre der er tale om personer, der er notable i sig selv. Det ser ikke ud til at gælde de fleste her.
- Det er generelt en god ide at udvide artiklen med kildebelagte oplysninger, også om virksomhedens historie. I dagspressen kan man se, at der var en del omtale og diskussioner om Kraka, da den startede, som også kan være med til at give perspektiv på artiklen. --Økonom (diskussion) 19. sep 2018, 20:45 (CEST)

Hvornår kan man forvente, at teksten om Tænketanken Kraka skrives om? Sjældent har jeg på Wikipedia læst noget så faktuelt forkert og baseret på så få subjektive kilder, hvis udtalelser desuden er forkerte og tydeligvis er sagt med en agenda eller taget ud af en bestemt kontekst. (skrev 178.249.49.138 (diskussion • bidrag) 28. sep 2018, 15:01. Husk at signere dine indlæg.)

Oplæg til kompromisRediger

Kraka er en samfundsøkonomisk tænketank, som blev oprettet i 2011 med den mission "at tilvejebringe og formidle viden, der kan medvirke til at balancere hensyn og politiske beslutninger".[Kraka]
Virksomheden ledes af Peter Mogensen og består derudover af ca. 20 medarbejdere.
Tænketankens arbejde består i at udarbejde tværpolitiske samfundsøkonomiske analyser, og komme med anbefalinger på centrale samfundsmæssige områder.[Djøfbladet]
Kraka støttes bl.a. af Realdania, Landbrug & Fødevarer, Mærsk, Falck, Deloitte, Dansk Byggeri, Dansk Industri og Grundejernes Investeringsfond.[Kraka]
Kritik
En række nøglepersoner i Kraka har haft en fortid i De Økonomiske Råd eller i Finansministeriet, som samtidig er en af organisationens store kunder.[Information][Berlingske] Det har ifølge forsker ved CBS Christoph Ellersgaard givet Kraka en position som en "systembevarende tænketank": "Mange af folkene omkring Kraka har været med til at udvikle regnemodellerne og udstikke linjerne for de seneste årtiers dominerende, økonomiske politik. Nu laver de så i høj grad analyser, der legitimerer den politik. Man kan i hvert fald sige, at deres arbejde i høj grad bekræfter Moderniseringsstyrelsens syn på verden."[Information]
Ifølge kommunikationsrådgiveren Peter Mose er det et udtryk for, at store danske virksomheder ser en fordel i at kunne anvende en institution som Kraka for at få lavet samfundsanalyser, der kan skubbe tøvende politikere i den ønskede retning, som alternativ til virksomhedernes egne erhvervsorganisationer, der ikke fremstår med den samme troværdighed i offentligheden.[Berlingske]
--Kjeldjoh (diskussion) 1. okt 2018, 13:05 (CEST)
Da der ikke er kommet yderligere kommentarer, har jeg indført ændringen. --Kjeldjoh (diskussion) 17. okt 2018, 14:40 (CEST)
Tilbage til siden »Kraka (tænketank)«.