Diskussion:Lov (jura)

Tilføj diskussion
Aktive diskussioner

Igen: Utroligt, at noget så basalt som en lov ikke er med - endnu.

Der er mange gode henvisninger til DR, bl.a. om en lovskole - måske burde dette begreb også være med? --hansjorn 5. apr 2004 kl. 10:37 (CEST)

Har omskrevet artiklen fra bunden, da den indeholdt irrelevante og faktuelt forkerte oplysninger. --Edelvang 28. okt 2005
Jeg mener, den nuværende fremstilling i det indledningsmæssige er temmelig intetsigende om ikke direkte forkert. Eksempelvis nævnes højesterets rolle ikke med et eneste ord, og det nævnes ikke, at det er regeringen, der normalt fremsætter lovforslag til vedtagelse i parlamentet (i demokratiske systemer). Der nævnes heller ikke med et eneste ord sondringen mellem den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. Jeg har selv været inde og forsøge at lave nogle forbedringer, men disse blev omgående afvist med den begrundelse at "de indeholdt en lang række uklarheder og fejl" - uden nærmere redegørelse for hvilke. Jeg havde forresten tænkt mig yderligere at tilføje en lille reference til fortalen af Jyske Lov. Jeg har imidlertid ikke lyst til at indlede nogen redigeringskrig her. Andre (meget gerne jurakyndige på højt plan) må tage affære.Harlekin96 16. nov 2009, 09:33 (CET)
Hvad forstås ved udtrykket "den første lov"? Er den der står først på boghylden et eller andet sted eller hvad. Hvis man skal snakke om uklarhed, så var der her en præcisering man passende kunne tage fat på.Harlekin96 16. nov 2009, 09:36 (CET)
Hvad forstås der ved vendingen "fyrste eller suveræn". Er "suveræn" brugt som substantiv overhovedet et dansk ord?Harlekin96 16. nov 2009, 09:56 (CET)
Jeg synes også, det bør nævnes/uddybbes i denne artikel:
  1. Hvad myndighederne kan gøre for at sikre sig at landets love bliver efterlevet.
  2. Hvad befolkningen kan gøre i tilfælde af, at et folketingsflertal misligholder grundlovens bestemmelser.
  3. Hvad proceduren er i forbindelse med mulige fremtidige grundlovsændringer (eksempelvis afskaffelse af monarkiet, adskillelse mellem stat og kirke, ændring af habeas corpus, etc.
  4. Miljøret (hvad sker der, når den krænkede part ikke er et firma eller en person, men derimod miljøet)
Harlekin96 16. nov 2009, 09:56 (CET)

Jeg har nu tilladt mig at forbedre på det indledende afsnit. (Det skal blive spændende at se, om det får lov tl at blive stående) Følgende passage mener jeg nu stadig er ..., ja jeg vil undlade at sige ordet der ligger mig på tungen, for ikke at fornærme nogen unødigt.

"Den første lov i ethvert moderne samfund er forfatningen (i Danmark kaldet Grundloven), som almindeligvis også regulerer, hvorledes love gives."
"I de fleste demokratiske lande bliver lovene givet af en folkevalgt forsamling (parlament), eventuelt i forening med en regent (præsident/konge e.l.)."

Der savnes stadigt en redgørelse for, hvordan lovgivning i praksis foregår ("normalt"), fra idéen fostres i hjernen på en politiker, til den er trådt i kraft og er blevet en del af det gældende lovkompleks. Desuden er højesterets rolle ikke nævnt. med et eneste ord. Harlekin96 16. nov 2009, 15:01 (CET)

FlytteforslagRediger

Flytteforslag: Lov

Se evt. på Wikipedia:Flytteforslag
  •   Flyt Lov til Lov (flertydig) og Lov (jura) til Lov. Jeg vil mene det er hovedbetydningen for 99 ud af 100 dansktalende. Den blev flyttet den modsatte vej i 2004 af Bruger:Glenn. Hvad mener I andre? Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 3. sep 2021, 12:24 (CEST)
  •   Flyt ikke Det er altid vanskeligt at vurdere, hvad der er hovedbetydning. Hvad der er hovedbetydning for én person, kan være en anden for en anden person. Det er sikkert rigtigt, at de fleste forbinder en juridisk lov med "lov", men der mange økonomer og naturvidenskabsfolk vil måske i lige så høj grad anse økonomiske love og naturvidenskabelige love som hovedbetydning. Uden klar hovedbetydning, synes jeg det bør ligge hvor det ligger. --Pugilist (diskussion) 3. sep 2021, 12:53 (CEST)
  •   Flyt ikke – Det er forholdsvis nemt at finde og rette forkerte links til en flertydside med halvautomatiske værktøjer, men svært at finde forkerte links til en hovedbetydning for en flertydig titel. Derfor bør man kun udnævne en hovedbetydning i meget klare tilfælde, og det mener jeg ikke er tilfældet her jf. Pugilist herover. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 3. sep 2021, 13:18 (CEST)
  •   Flyt ikke - som Dipsacus fullonum og Pugilist skriver, er hovedbetydningen ikke klar her. --Glenn (diskussion) 3. sep 2021, 16:57 (CEST)
  •   Flyt ikke - Jeg har samme holding som Dipsacus fullonum og Pugilist udtrykker. Jeg vil gerne gå i den modsatte vej. Jeg har en liste med flertydig parentes, hvor nogle andre Wiki'er ikke har det: Bruger:Steenth/lister/er flertydigparentes nødvendig? Den kan bruges til inspiration til flytning i den retning, hvor den parentes fjernes. --Steen Th (diskussion) 3. sep 2021, 17:45 (CEST)
  •   Flyt /  Flyt ikke Jeg synes umiddelbart det lyder helt rimeligt at lade en juridisk lov være hovedopslaget. Jeg tror meget få tænker på andet, hvis man blot nævner ordet "lov" for dem. Angående argumentet "mange økonomer og naturvidenskabsfolk vil måske i lige så høj grad anse økonomiske love og naturvidenskabelige love som hovedbetydning", så mener jeg ikke det holder. Økonomer og videnskabsfolk er for det første en ekstremt lille minoritet af befolkningen (vel langt under 1%), og for det andet tror jeg de udmærket ved, at deres faglige forståelse af "lov" ikke er hovedforståelsen i befolkningen; jeg tror endda, at "juridisk lov" normalt også er deres egen hovedforståelse. Jeg mener også økonomer og naturvidenskabsfolk snarere taler om lovmæssigheder end egentlige love, og desuden optræder ordet "lov" nok meget begrænset i deres arbejde inden for de områder, da der i hvert fald i økonomisk teori vel næsten ingen egentlige love findes, kun en masse teorier om tilsyneladende lovmæssigheder (som ikke rigtig er "love", og som heller ikke rigtig holder), og inden for naturvidenskab er det nok også begrænset, hvor meget de ganske få fysiske love (som også sjældent er helt korrekte, men dog langt mere korrekte end de økonomiske) egentlig fylder i deres arbejde som ordet "lov". Jeg mener faktisk at den juridiske lov er det "klare tilfælde" i denne situation, og at de andre betydninger er langt mindre og endda lidt søgte (da jeg snarere vil bruge ordet lovmæssigheder inden for økonomi, og måske også fysik, omend fysiske naturlove har mere karakter af egentlige ufravigelige love). Jeg mener det er mindst 99% klart, at man mener juridisk lov, når man kun siger "lov", men hvor klart skal det være for at være "meget klart"? Med "man" mener jeg i øvrigt her ikke "jeg", men man.
Det eneste nævnte argument, der måske kan få mig til at tvivle, er, hvis det kan gøre arbejdet med at finde forkerte links til en flertydighedsside sværere, som Steenth nævner. Jeg må indrømme at jeg ikke helt forstår dette problem (altså som i faktisk ikke forstår, og ikke politikerbetydningen "nægter at ville forstå, fordi en forståelse vil skabe konflikt med min eksisterende holdning"). Jeg er dog i tvivl om jeg synes en vedligeholdelsesproblematik skal have lov til at få indflydelse på dette.
Nå, nu fandt jeg så på at slå "lov" op i Den Store Danske, og det var interessant. For dér har de simpelthen en artikel om selve det brede lovbegreb, som indbefatter alle betydninger, blandt andet opdelt i normative love ("sådan skal det være"; herunder juridiske love) og deskriptive love ("sådan er det"; herunder naturlove), og med deres oprindelige betydninger i oldtiden. Det giver mig jo helt lyst til at vi også skal have sådan en artikel her på Wikipedia, hvorfra der så kan linkes til særbetydninger som fx "Lov (jura)" og "Naturlov". Og den skulle så bare hedde "Lov", og ikke "Lov (flertydig)". Men det vil jo kræve, at Nogen sætter sig ned og stykker sådan en artikel sammen – men som oftest er Nogen jo på ferie, når man lige står og mangler ham.
Og nu har jeg været så meget omkring emnet, at jeg ikke længere rigtig ved, hvad min holdning egentlig er, men selve argumenterne står jeg dog inde for, og jeg synes de i hvert fald skulle nævnes. --Jhertel (diskussion) 9. sep 2021, 11:48 (CEST)
 Konklusion:
Ikke konsensus for flytning. --Pugilist (diskussion) 10. nov. 2021, 10:13 (CET)
Tilbage til siden »Lov (jura)«.