Ordliste

Denne side forklarer nogle af Wikipedias mest benyttede terminologi og forkortelser og henviser til sider med yderligere information. Forkortelser som bruges i beskrivelsesfeltet når man redigerer artikler, er beskrevet under Hjælp:Beskrivelse.

Indholdsfortegnelse
Top - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Administrator
Administratorerne er erfarne personer, der er valgt af brugerne til at patruljere og holde orden. Deres primære opgave er at fjerne hærværk og nonsens, men de kan også slette sider, der ikke opfylder normerne, og blokere brugere, der ikke opfører sig ordenligt. Bemærk at administratorer ikke er overbrugere i øvrigt og således ikke har mulighed for at bestemme, hvad der skal stå og ikke stå i artiklerne. Tværtimod har de lige så lidt og meget at skulle have sagt som alle andre seriøse brugere. Se Wikipedia:Administratorer.
Afstemning
Hvis en diskussion går helt i hårdknude, og der er behov for en løsning, kan sagen sættes til afstemning blandt brugerne. Til daglig foretrækkes dog konsensus, og afstemning anses normalt for at være sidste udvej. Se Wikipedia:Afstemninger.
Ambassaden
En side hvor personer der ikke kan dansk kan henvende sig for at få hjælp. Se Wikipedia:Ambassaden.
Anbefalede emner
Anbefalede emner er en gruppe af artikler indenfor et givent emneområde, der har opnået et niveau, der fortjener samlet fremhævelse. Det kræver bla.a., at mindst en af artiklerne er valgt som fremragende artikel og mindst 30 % som gode artikler.
Arkiv
Hvis en diskussionsside bliver meget lang, flyttes de ældste diskussioner til en arkivside, hvis det ikke længere er sandsynligt, at der kommer flere indlæg til dem. Arkivsiden oprettes som en underside til diskussionssiden. På enkelte stærkt benyttede sider sker sådan arkivering flere gange om året eller måneden, men på de fleste artiklers diskussionssider vil diskussioner typisk blive stående i flere år efter. For brugerdiskussionssider anbefales det at arkivere gamle diskussioner, i det ren sletning af dem normalt ikke er tilladt. Se Hjælp:Diskussionssider.
Artikel
Det Wikipedia først og fremmest består af. Artiklerne er korte og lange tekster om alverdens emner, der skønnes at have interesse for en større kreds. Nogle er blot simple definitioner, mens andre er mere eller mindre udbyggede og atter andre gennemarbejdede omfattende beskrivelser af emnet. Derimod er det hverken beregnet til opskrifter, anmeldelser, diskussioner eller opmærksomhedsskabelse.
Autopatruljeret
Som udgangspunkt bliver alle redigeringer så vidt muligt patruljeret af administratorer og patruljanter. Hvis en bruger skønnes normalt kun at foretage fornuftige redigeringer, kan vedkommendes redigeringer imidlertid sættes til at blive markeret som patruljeret automatisk. Så behøves der ikke i samme grad at holdes øje med vedkommende og kræfterne kan bedre koncentreres om især nybegyndere og hærværk. Se Wikipedia:Autopatruljerede.
Babel
Babel-skabelonerne bruges på folks brugersider. De beskriver brugerens sprogkundskaber. Læs mere på Hjælp:Babel
Bandlysning
En permanent blokering og det ultimative skridt overfor brugere, der trods gentagne advarsler og blokeringer stadig ikke har kunnet opføre sig ordenligt, og som ikke skønnes at ville ændre adfærd. Iværksættes efter afstemning blandt administratorerne.
Barnstar
En påskønnelse en bruger giver en anden bruger som belønning for dennes store arbejde indenfor et givent område. Som mindre påskønnelse for at have gjort noget godt findes også Småkage. Se Wikipedia:Barnstars.
Bekendtgørelser
En side der bekendtgør ting på Wikipedia. Bruges i praksis mest til at fortælle at dansk Wikipedia har rundet et nyt antal tusind artikler. Se Wikipedia:Bekendtgørelser.
Beskrivelsesfelt
Beskrivelsesfeltet er den linie der kan skrives i under redigeringsvinduet. Her kan man indsætte et kort resume om hvad man har ændret. Dette hjælper mange andre, der skal vurdere hvilke ændringer de vil kigge på og hvilke der ikke er interessante. Mange af ordene i nærværende ordliste bruges i beskrivelsesfeltet.
Blokering
Hvis en bruger trods advarsler ikke kan opføre sig ordenligt, f.eks. bliver ved med at lave hærværk, kan en administrator blokere brugeren, så denne ikke kan redigere på Wikipedia. Første gang vil blokeringen som regel vare et par timer eller et døgn, men ved gentagelser øges varigheden. Se Wikipedia:Politik for blokering og bandlysning.
Blød omdirigering
Et alternativ til omdirigeringer (redirect) hvor man i stedet for at blive sendt direkte til en anden side får vist en side, der kort henviser til den anden side. Bruges primært som omdirigering til sider på andre af Wikimedias projekter. Se meta:Soft redirect.
Bot
(af robot). Et program der automatisk udfører bestemte opgaver, f.eks. indsættelse af interwiki-links. Læs mere på Wikipedia:Bots.
Bruger
Person der har oprettet en profil på Wikipedia. Man behøver ikke at oprettes som bruger hverken for at læse eller skrive. Det anbefales dog at man opretter sig som bruger, hvis man vil skrive i større omfang, da det gør det lettere for både skribenten selv og andre at overskue vedkommendes redigeringer, ligesom det letter kontakten med vedkommende.
Bemærk at det ikke er muligt at få slettet sin brugerkonto, så hvis du ikke længere ønsker at bidrage, så er det enkleste blot at lade være. Til gengæld vil du så stort set altid have mulighed for at vende tilbage til den samme brugerkonto. Bemærk desuden at det ikke er tilladt at have ekstra brugerkonti uden sagligt formål, såkaldte sokkedukker.
Brugerdiskussionsside
Diskussionsside der er tilknyttet den enkelte bruger, og som benyttes til kontakt med vedkommende. Siden må ikke forveksles med intern besked-sider fra internetfora. Skriver nogen således noget på ens brugerdiskussionsside, skal der også svares der, ikke på den andens side. Det skal desuden understreges, at selvom brugerdiskussionssider er personlige, er de ikke brugernes ejendom, og man kan således ikke forhindre andre i at skrive, ligesom man heller ikke må slette eller ændre deres indlæg, bortset fra hærværk og fejlplaceringer. Dette især for at sikre at brugeren ikke forsøger at skjule noget, og for at andre kan se, om en bruger allerede har fået et givent råd eller advarsel. Til gengæld kan man oprette arkiver som undersider til gamle diskussioner.
Se Wikipedia:Normer for brugersider og Hjælp:Diskussionssider.
Brugerside
En side der er tilknyttet den enkelte bruger. Man behøver ikke at skrive noget på sin brugerside, men det anbefales dog at skrive lidt som minimum, så andre kan få lidt indtryk af hvem man er. Bemærk dog at selvom brugersider er personlige er de ikke brugernes ejendom, og der er visse begrænsninger på, hvad de må bruges til. Se Wikipedia:Normer for brugersider.
Bureaukrat
Administrator der har fået myndighed til at tildele administratorstatus, tildele eller fjerne robotstatus og ændre brugernavne. På dansk Wikipedia er der kun et par enkelte af slagsen, da behovet er behersket. Se Wikipedia:Bureaukrater.
Cc-by, cc-by-sa
Forskellige angivelser af licens for billeder. Et billede under en sådan licens må ændres og bruges frit og uindskrænket, herunder kommercielt og uvedkommende, i det skaberen dog skal krediteres. Ved cc-by-sa skal der desuden benyttes samme licens ved afledte værker. Se Hjælp:Valg af billedlicens.
Commons
Et projekt som centraliserer opbevaringen af billeder, video, musik og taler for alle Wikimedia-projekter. Hvis en fil er uploaded til Commons kan den bruges på alle projekter. Alle filer på dansk Wikipedia kommer således derfra. Se Wikimedia Commons eller projektets side
commonscat/commonskat
To forskellige måder at linke fra en artikel til en kategori på Commons med relation til artiklens emne. Ved at indsætte {{commonscat|Kategoriens navn}} (med c) får man en diskret linie tekst med link til kategorien, mens man med {{commonskat|Kategoriens navn}} (med k) får en mere iøjnefaldende boks med linket. Hvilken man benytter er en smagssag, men i begge tilfælde placeres de normalt i afsnittet med eksterne henvisninger.
Copyvio
Fra engelsk "copyright violation": Mistænkes for at være en overtrædelse af Lov om ophavsret, dvs. typisk kopieret et sted fra uden at have fået tilladelse til det. Se Wikipedia:Ophavsret.
Crosswikispam
Et andet ord for interwikispam.
Dansk Wikipedia
Den udgave af Wikipedia du sidder og læser lige nu. Bemærk at dansk Wikipedia trods navnet ikke er særligt knyttet til Danmark men derimod det danske sprog. Wikipedia har også udgaver på mange andre sprog.
Diskussionsside
Side tilknyttet en artikel, skabelon eller kategori. Bruges til at diskutere og afklare forhold vedrørende artiklen, skabelonen hhv. kategorien (men ikke om emnet som sådan). Hvis en diskussion får principiel karakter kan den flyttes til Landsbybrønden, der fungerer som et generelt forum for dansk Wikipedia. Også de enkelte brugere har en brugerdiskussionsside, der bruges til kontakt med vedkommende. Mange af ordene her på siden benyttes på diskussionssider. Se Hjælp:Diskussionssider.
Dukse
Dukse løste tidligere rutineopgaver som ikke kræver administratorrettigheder. Denne ordning er nedlagt og erstattet af mere specifikke tiltag.
Dåsedansk
Se Maskinoversættelse.
Eksklusionist
Bruger der ønsker at maksimere brugbarheden af Wikipedia ved at slette eller begrænsen mængden af irrelevant stof og uneutrale tekster. Se meta:Exclusionism (engelsk).
Eksterne henvisninger
Links til andre hjemmesider. Der linkes til officielle hjemmesider for et emne og til sider, der kan give mere information om emnet. Der skal dog ikke linkes til alt, der tilfældigvis har lidt med emnet at gøre, ligesom man i almindelighed bedes lade være med at linke til sin egen hjemmeside. Begge dele for at undgå at vi sander til i ligegyldige links. Se Wikipedia:Eksterne henvisninger.
FA
Forkortelse for Fremragende artikler. Det øverste trin af tre på vores skala for fremhævede artikler og den ultimative udmærkelse for en artikel. En artikel skal først have været lovende artikel og dernæst være valgt som god artikel, før det kan komme på tale at vælge den som fremragende artikel.
Fair use
Et begreb anvendt til billeder på bl.a. engelsk Wikipedia til at vise bestemte billeder til særlige formål. Disse billeder er ikke frie og vises typisk uden tilladelse. Dette kan lade sig gøre pga. en anden lovgivning i USA, der tillader at vise billeder, hvis man ikke kan skaffe frie billeder af emnet. Begrebet findes ikke i dansk lov og accepteres derfor ikke på dansk Wikipedia og Wikimedia Commons. Se Fair use og Wikipedia:Afstemninger/Fair use-billeder.
Fem søjler
Se Wikipedias fem søjler.
Flertydig
Flertydige sider er specielle sider til når flere artikler har samme navn, men forskellige betydninger - allerhelst bør artikler slet ikke henvise til de flertydige sider, men hellere videre til den korrekte artikel. At ændre et link, så det peger videre til den rigtige artikel kaldes ofte et linkfix.
Flytning
Hvis en artikel bør have et andet navn, f.eks. hvis navnereglerne ikke er blevet fulgt, emnet har skiftet navn eller bare stavefejl, kan artiklen flyttes af registrerede brugere ved hjælp af fanen flyt over artiklen. Kategorier flyttes, ved at man flytter alle artiklerne i en kategori over i en anden kategori. Derefter kan man bede en administrator om at slette den oprindelige kategori. Se Hjælp:Flytning.
Forhåndsvisning
En knap som mange glemmer at bruge. Den sidder ved siden af "Offentliggør ændringer"-knappen under redigeringsvinduet. Ved at trykke på den kan du se hvordan din redigering kommer til at se ud, med et redigeringsvindue nedenunder. Dette er en god ide til korrekturlæsning og opsætning, da teksten i artiklens font er mere overskuelig end i redigeringsvinduet. Se Hjælp:Forhåndsvisning.
Fortjenstudmærkelser
En udmærkelse, en bruger har ret til at give til sig selv og fremvise på sin brugerside. De forskellige niveauer defineres ved den tid, man har været på Wikipedia og antallet af redigeringer, man har foretaget. Udmærkelserne er uofficielle – fremvises den forkerte, udløser det ingen straf, og fremvises den rigtige, indikerer det ikke autoritet eller kompetance. Se Wikipedia:Fortjenstudmærkelser.
Forældreløse artikler
Sider som der ikke henvises til fra nogen anden side, og som derfor kun kan findes via søgning og kategorier. Se forældreløse artikler og ubrugte billeder.
Fremhævet indhold
Fremhævede indhold er artikler, lister og emner, der skønnes at være særligt gode, og som navnet siger fortjener at blive fremhævet. En artikel der har nået et vist niveau og som har betydeligt potentiale kan nomineres som lovende artikel. Ved yderligere fremskridt kan den vælges til god artikel og evt. senere fremragende artikel. Der findes også fremragende lister og anbefalede emner.
Fremragende lister
Fremragende lister er lister, der er usædvanligt gode og informative. En liste skal opfylde en række kriterier for at kunne vælges for at blive fremragende liste.
Fri licens
En licens, der tillader uindskrænket kopiering, brug og redigering, herunder kommercielt og uvedkommende. Al tekst og billeder på Wikipedia er omfattet af forskellige frie licenser. Du må ikke indsætte andres tekst og billeder, hvis de ikke er indforståede med, at det er under en fri licens med de tilhørende konsekvenser.
GA
En forkortelse for Gode artikler. Det andet trin af tre på vores skala for fremhævede artikler. En lovende artikel der har gjort fremskridt kan vælges til god artikel og eventuelt senere til fremragende artikel.
Gendannelse, gendan
Se tilbagerulning
Genvej
En forkortet omdirigering (redirect) til en intern Wikipedia-side. Sådanne sider har ofte lange navne og/eller henvises til ofte, så det kan være bekvemt at benytte en forkortelse istedet. For eksempel er Wikipedia:L en genvej til Wikipedia:Landsbybrønden. Se også Wikipedia:Genveje.
GFDL, GNU FDL
Den licens Wikipedia var udgivet under, GNU Free Documentation License. Se også Wikipedia:Ophavsret.
Hjælpeside
En intern side der typisk indeholder forskellige vejledninger, råd og praktiske informationer til brugerne. Nærværende side er en sådan hjælpeside.
Historik
En fane over en side der gør det muligt at se alle ændringer på den siden oprettelsen. Kan bruges til at følge en artikels udvikling og se hvem der har lavet hvad hvornår.
Hoax
En artikel der ved første øjekast ser troværdig ud, men hvor emne og indhold i virkeligheden er opdigtet. Oprettelse af sådanne snydeartikler kan medføre blokering. Se Wikipedia:Opfundet indhold på Wikipedia.
HotCat
En funktion registrerede brugere kan benytte til at fjerne, ændre og tilføje kategorier. Se Hjælp:HotCat.
Hovedartikel
En overordnet artikel om et givent emne, hvor forskellige delområder er uddybet i særlige uddybende artikler.
Hærværk
Ondskabsfulde ændringer af en artikel. Du kan rapportere vandaliserende brugere på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance.
Hønsedesign
Et design der bruges til mange kvalitetsskabeloner til artikler og henvendelsesskabeloner på brugerdiskussionssider. Kan kendes på den lodrette røde, gule eller grønne streg i venstre side.
Ikke vurderede artikler
Artikler der indgår i et projekt, men som endnu ikke har fået deres potentiale og kvalitet vurderet. Skabelonen om det indsættes på artiklens diskussionsside, typisk automatisk af en bot, hvorefter projektets deltagere så senere kan rette til den passende vurdering.
Indholdsfortegnelse
En oversigt over overskrifterne på en side. Fremkommer normalt automatisk umiddelbart før den første overskrift når der er mindst fire overskrifter. Enkelte sider som denne benytter dog andre løsninger, da indholdsfortegnelsen kan blive meget lang, hvis der som her er mange overskrifter på siden.
Indledning
Alle artikler og interne sider har en indledning, der definerer emnet og kort opridser de vigtigste ting. Dette er bla.a. beregnet til læsere, der ikke kender emnet i forvejen, og som derfor har brug for en forklaring for at kunne forstå resten af artiklen. Se Wikipedia:Skriv det indlysende.
Infoboks
En boks i højre side af en artikel der oplister de vigtigste data i overskuelig form. Se listen over dem her: Kategori:Infoboksskabeloner.
Inklusionist
Bruger med en liberal holdning til hvilke informationer, der kan tilføjes og beholdes i artiklerne. I modsætning til eksklusionister fokuseres typisk mindre eller slet ikke på notabilitet men istedet på, om en artikel er faktuel eller på anden måde brugbar. Se meta:Inclusionism (engelsk).
Interwiki, iw
(Inter: mellem) Links til tilsvarende sider på samme sprog. De redigeres i og leveres af databasen Wikidata og fremstår i en boks til venstre på siden sorteret efter de enkelte sprogs bogstavkode. F.eks. henviser sv:Wikipedia:Ordlista til denne listes modpart på svensk. Se Hjælp:Henvisninger til andre sprog.
Interwikispam
Oprettelser af enslydende artikler eller indsættelser af eksterne henvisninger på mange sprog som reklame. Kendestegnes ofte ved maskinoversættelser eller slet ingen oversættelser.
IP
En IP er en bidragsyder som ikke har oprettet en brugerkonto. Disse identificeres via deres IP-adresse.
Interne links.
Links i en artikel til andre artikler. Det bruges bla.a. ved personer og stednavne og ved ting, som nogle læsere måske gerne vil vide mere om. På denne side er mange af punkterne således forsynet med interne links til sider, der beskriver de enkelte emner nærmere.
Kat, kategori
Kategorier er en praktisk måde at sortere Wikipedias sider på. Alle artikler, skabeloner og interne sider (undtagen specialsider) er tilknyttet en eller flere kategorier. Kategorierne er sorteret efter emneområde i et pyramide-lignende system af over- og underkategorier og kan være mere eller mindre specifikke afhængig af omfanget af artikler. Se Wikipedia:Kategorier.
Kilder
Alle artikler skal være forsynet med troværdige kilder til alt, hvad der ikke kan siges at være grundliggende og ubestridelige forhold. Kilderne fungerer som dokumentation for indholdet og som henvisning til videre læsning. Kilderne kan være skriftlige eller elektroniske men skal altid være eller have været offentligt tilgængelige, evt. mod betaling. Mundtlige oplysninger duer derimod ikke, da de ikke kan dokumenteres. Andre Wikipedia-artikler kan heller ikke bruges som kilde, da Wikipedia ikke kan være kilde til sig selv. Ved oversættelser skal man derfor medtage de originale kilder eller erstatte med tilsvarende. Se Wikipedia:Kildeangivelser.
Koder
Når der skal indsættes links, fed tekst, skabeloner, tabeller osv. skrives forskellige koder for at få det ønskede frem. F.eks. skrives ''kursiv tekst'' for at få kursiv tekst men '''fed tekst''' for at få fed tekst. For de mest almindelige koder se Hjælp:Snydeskema.
Konsensus
Den måde vi normalt forsøger at løse konflikter og problemstillinger på. De fleste skal så vidt muligt være enige. En enkelt bruger kan ikke blokere, men et simpelt flertal er heller ikke nok. Se Wikipedia:Konsensus.
Kvalitetsskabelon
Skabelon der indsættes øverst i en artikel for at markere, at der er alvorlige problemer med den. Det kan f.eks. være hvis sproget i den er meget dårligt, eller der er alvorlig mangel på kilder til oplysninger og påstande i artiklen. Skabelonen må ikke fjernes, før problemet er løst.
Kvalitetsvurdering
Projekter indenfor en række område opererer med forskellige grader af kvalitet af artiklerne, alt efter hvor brugbare de er, og hvor meget der mangler. Skalaen starter med stub, artikler der kun indeholder det allermest basale, og fortsætter over Start og Klasse B til GA, God artikel. Se Wikipedia:Projekter/Kvalitetsvurdering
LA
En forkortelse for Lovende artikler, det første trin af tre på vores skala for fremhævede artikler. En artikel der har opnået et vist niveau og har et betydeligt potentiale kan nomineres som lovende artikel. Ved yderligere fremskridt kan artiklen vælges til god og eventuelt senere fremragende.
Landsbybrønden
Landsbybrønden er dansk Wikipedias generelle forum, der især bruges til at diskutere mere principielle ting, der kan have betydning for mange artikler, samt til forskellige informationer. Nye diskussioner oprettes som undersider, der så linkes til fra selve Landsbybrønden.
Lexopen
Et åbent leksikon, startet af Bruger:BrianHansen. Mange, særdeles korte, artikler blev senere importeret til Wikipedia. Se også Lexopen.
Licens
En tilladelse til brug af enten en tekst eller et billede. Se f.eks. licensskabeloner til billeder og valg af billedlicens.
Linkfix, linkfiks, linkfisk
Slangudtryk der bruges om det at rette et wikilink så det peger på den helt rigtige artikel - f.eks. at rette [[Black Sabbath]] til [[Black Sabbath (album)|Black Sabbath]] hvis det er meningen at linket skal henvise til bandets album af samme navn. Sidstnævnte betegnelse er en joke over selve fænomenet.
Liste
En liste eller tabel der fungerer som en overskuelig ensartet oversigt over et eller andet, f.eks. de største byer i et land eller afsnit i en tv-serie. De enkelte punkter skal så vidt muligt uddybes med yderligere data og bemærkninger, så det ikke bare fremstår som løs opremsning. Se Wikipedia:Lister.
Lua
Et programmeringssprog der benyttes til at lave moduler til brug for visse skabeloner. Se Hjælp:Lua.
Maskinoversættelse
Oversættelse foretaget ved hjælp af et oversættelsesprogram. Ofte af lav kvalitet og derfor uønsket.
MediaWiki
Den wikisoftware, som Wikipedia kører på.
Mentorer
Wikipedias mentorprogrammet er et program designet til at hjælpe nye og uerfarne brugere.
Meta-Wiki
Wikimedia Foundations centrale, flersprogede koordineringswiki. Se Meta-Wiki Forside.
Mindre ændring
Som navnet siger en mindre ændring af en side, f.eks. rettelse af stavefejl eller ændring af en kategori. Markeres ved et tjektegn over knappen Gem side. Anbefales især hvis man man foretager mindre ændringer på mange sider, da det gør det muligt at skjule dem på listen over seneste ændringer, der ellers nemt vil drukne i dem. Se Hjælp:Mindre ændringer.
Monobook
Betegnelse for et "skin" (udseende) til Wikipedia. Det var tidligere det standard-udseende som de fleste brugte, hvis man ikke havde ændret på indstillingerne. Nu er det Vector, der er standard-udseendet, men man kan stadig godt vælge Monobook istedet under mine indstillinger, hvis man foretrækker det.
Navigationsboks
Skabelon med links til forskellige beslægtede artikler, og som indsættes nederst i disse, så man nemt kan navigere rundt mellem dem. For eksempel er Skabelon:Navboks Wikipediapolitik indsat nederst på denne side. Se Hjælp:Navigationsbokse.
Navnerum
De forskellige "rum" som alle Wikipedias sider placeres i. De fleste navnerum har bestemte præfikser ("Wikipedia:", "Bruger:", "Diskussion:", "Brugerdiskussion" osv.) Wikipedias artikler befinder sig dog i "hovednavnerummet" og har derfor intet præfiks.
Navngivning
Alle artikler og andre sider skal have et navn, der gør det let at identificere emnet, og som svarer til det, de fleste dansksprogede vil finde naturligt. Se Wikipedia:Navngivning.
Noinclude
En kode der benyttes i skabeloner til ting, der ikke skal medtages, når de bruges. Det vil typisk omfatte bemærkninger og forklaringer, kategorier og interwiki-links.
Norm
Normer er de retningslinier, Wikipedias brugere arbejder efter til daglig. I modsætning til politikker er de ikke helt faste regler, og de justeres også af og til. Til daglig anbefales det dog at man følger dem for at undgå konflikter. Se Wikipedia:Politikker og normer.
Notabilitet
Artiklernes emner skal have en vis relevans for omverdenen, dvs. være notable. Er emnet for smalt bliver artiklen slettet. Se Wikipedias kriterier for artikler.
Note
Se Referencer
NOTOC
Hvis man af enelleranden grund ikke ønsker, at der automatisk bliver indsat en indholdsfortegnelse på en given side, kan man indsætte koden __NOTOC__. Det bruges bla.a. på denne side, da der her er valgt en anden udformning af indholdsfortegnelsen.
Nowiki
En kode der sættes udenom en anden kode, når man skal vise, hvordan den skal bruges. For eksempel skrives <nowiki>'''fed tekst'''</nowiki> til at vise koden '''fed tekst''' for at vise, hvordan man skriver fed tekst i en artikel.
NPOV
Står for "neutral point of view" oversat neutralt synspunkt er en af Wikipedias grundpiller. Ikke at forveksle med POV, som står for det modsatte, selvom de to ofte forveksles.
Nybegynderforummet
Et særligt forum hvor nybegyndere kan stille spørgsmål, som de ikke lige kan finde svar på. Se Wikipedia:Nybegynderforum.
Omdirigering
Se Redirect.
Omdøbning
Se Flytning.
Ophavsret
Ikke et Wikipedia-begreb som sådan men noget vi tager meget alvorligt. Mange tekster og illustrationer er omfattet af ophavsret, der gør at de er beskyttede i en vis årrække og derfor ikke må gengives uden ophavsmandens tilladelse. Stof på Wikipedia må imidlertid redigeres, anvendes og redistribueres frit på enkelte betingelser, så vi er nød til at sikre os, at skaberne er indforståede med det, eller ophavsretten er udløbet.
Opslag
Se Artikel.
Opslagstavlen
Forum beregnet til små emner der ikke behøver en dedikeret diskussion ved Landsbybrønden. Det kan f.eks. være notitser om diskussioner der har brug for input fra flere personer, kvalitetsproblemer som {{POV}} og {{tætpå}} i artikler der skal tjekkes efter af uvildige brugere, eller redigeringer som man ikke er sikker på er korrekte. Se Hjælp:Opslagstavle.
OTRS
Wikipedias og de andre Wikimediaprojekters "mailservice", som svarer på spørgsmål og andet via OTRS.
Overskrift
De enkelte delemner på en side forsynes med en overskrift om hvad de handler om. Nye diskussioner får også en overskrift, så man kan holde de enkelte diskussioner adskilte. Derimod skal man ikke indlede en side med en overskrift, for sidens navn bliver alligevel indsat som overskrift automatisk.
Oversættelse
Mange sider er hel eller delvis oversættelser af tilsvarende sider på andre sprog. Det har den fordel at sidens opretter ikke selv behøver undersøge emnet til bunds, finde kilder osv. men kan støtte sig til andres arbejde. Se Wikipedia:Oversættelser.
Overvågningsliste
En oversigt over de seneste ændringer på de sider du har valgt at overvåge.
Patruljant
Bruger der har fået lov til at hjælpe administratorerne med at patruljere og markere ændringer, der skønnes at være i orden.
PD
Forkortelse for public domain (offentlig ejendom). Benyttes ved værker der kan gengives frit.
PD-old
Også en forkortelse for public domain (offentlig ejendom), men med den tilføjelse at ophavsretten er udløbet, og at det omhandlede værk derfor kan gengives frit.
Personangreb
Et subjektivt angreb på en bestemt person, ofte af beskyldende, arrogant, nedladende eller truende karakter. Kan ske i ophedede situationer men er særdeles ubehageligt for den angrebne og straffes derfor ofte med blokering. Se Wikipedia:Ingen personlige angreb.
Politik
Politikker er Wikipedias overordnede regler. De anses i almindelighed for ufravigelige. Se Wikipedia:Politikker og normer.
Portal
En indgangsside til givent emneområde, for eksempel sport, historie eller et bestemt land. Se Hjælp:Portal.
POV
"Point of view" (synspunkt) bruges ofte som modstykke til NPOV om artikler, som ikke er neutrale i deres udformning.
Projekt
Et projekt dækker over at nogle brugere er gået sammen om at styrke og koordinere arbejdet på artikler og andet indenfor et givent emneområde. Se Wikipedia:Projekter.
QA
Forkortelse for Quality Assurance, på dansk kvalitetsoffensiven. Se Wikipedia:QA
QA-intro
En skabelon der indsættes i artikler, der ikke har nogen indledning og derfor heller ingen forklaring på, hvad de handler om.
Redaktør, redaktion
Noget vi ikke har i gængs forstand. Som udgangspunkt kan stort set alle redigere stort set alt, så på en måde er alle brugere redaktører og kan både rette, ændre og supplere efter behov. Men derudover findes der også et antal administratorer, der kan blokere brugere og slette sider, der ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Det skal dog understreges, at de på ingen måde er forsynet ved vetoret og f.eks. ikke sletter artikler af ond vilje.
Redigeringskonflikt
Når du forsøger at redigere en side, som lige er blevet redigeret af en anden bruger, melder wikiprogrammet om en redigeringkonflikt og viser forskellene. Du bør så overføre dine ændringer fra det nederste tekstvindue op til det øverste, og gemme siden. Se Hjælp:Redigeringskonflikt. (Ikke at forveksle med redigeringskrige)
Redigeringskrig
Redigeringskrige opstår når to eller flere brugere skiftevis fjerner hinandens bidrag til en artikel, fordi de er uenige i ændringerne. Dette er uønsket da det skaber rod og forvirring. Diskuter i stedet tingene fredeligt på artiklens diskussionsside. Se Wikipedia:Redigeringskrige. (Ikke at forveksle med redigeringskonflikt)
Redirect, redir (engl.)
Omdirigeringer til andre artikler. Hvis et givent emne er kendt under flere navne eller stavemåder, oprettes der kun en artikel under en af dem, mens der oprettes omdirigeringer som automatisk viderestilling fra de andre.
Referencer
Noter med kilder og eventuelle bemærkninger til oplysninger, påstande og citater i teksten. I selve teksten indsættes <ref>Kilde, bemærkninger</ref> efter oplysningen, mens der i et særligt afsnit forneden i artiklen indsættes {{Reflist}}. På den måde kommer læseren til at se et nummer i teksten, der så henviser til en note i afsnittet med referencer.
Regler
Se Politik og Norm.
Revert, rv (engl.)
Se tilbagerulning
Røde links
Links der går til sider, der endnu ikke er oprettede men forventes at kunne blive det på sigt. Når siden oprettes, bliver linksene blå.
Sammenskrivning
Hvis to eller flere sider helt eller delvist handler om det samme, vil det ofte være oplagt at samle indholdet i en artikel. Det sker ved at man kopiere det relevante stof fra en artikel ind i en anden og om nødvendigt retter det til, så gentagelser og irrelevant stof undgås. Derefter erstattes den første artikel med en redirect til den anden.
Sandkassen
En side der er åben for eksperimenter. Den slags frabedes i artikler, da resultatet kan ses af alle straks man gemmer. En del brugere har også oprette private sandkasser til brug for egne eksperimenter og artikelskrivning. Se Wikipedia:Sandkassen.
Scanwiki
Et samarbejde mellem Wikipedia på dansk, svensk, norsk (bokmål) og nynorsk. Se meta:Skanwiki
SDBS
Forkortelse for "Sider Der Bør Slettes", det tidligere navn for Wikipedia:Sletningsforslag.
Semibeskyttelse
Hvis en side ofte er udsat for hærværk eller subjektive redigeringer, for eksempel hvis emnet er kontroversielt, kan siden semibeskyttes, så anonyme og nyligt registrerede brugere ikke kan redigere i den. I særligt grove tilfælde kan den desuden skrivebeskyttes, så kun administratorer kan ændre i den. Se Hjælp:Beskyttelser samt Kategori:Semibeskyttede sider for hvilke sider der for tiden er semibeskyttede.
Seneste ændringer
Seneste ændringer er en automatisk liste over de seneste ændringer på hele dansk Wikipedia. Siden bruges meget af erfarne brugere for at se hvad der sker og for at spotte hærværk.
Sidetømning
En fjernelse af alt indholdet på en side. Forekommer blandt andet i form af rent hærværk og ved folk der fejlagtig tror, at det er det samme som at slette siden. I begge tilfælde vil siden imidlertid stadig bestå men nu som tom. Den kan imidlertid uden videre gendannes fra historikken.
Derudover ses det også af og til ved brugerdiskussionssider, hvor nogle brugere sletter indlæg, de har læst. Sådan sletning frabedes imidlertid, da det gør det sværere for andre at se, om en bruger allerede har fået et givent råd eller advarsel, ligesom det nogle gange kan være tegn på, at brugeren har noget at skjule.
Signatur
Indlæg på diskussionssider bør altid afsluttes med en signatur, dvs. angivelse af navn og tidspunkt, så man kan se hvem der har skrevet hvad hvornår. Det gøres ved at indsætte fire tilder: ~~~~. Derimod skal man aldrig signere i artikler. Se Wikipedia:Signér indlæg på diskussionssider.
Sitenotice
En tekst eller banner der fremkommer øverst på alle sider, når der skal gøres opmærksom på noget, f.eks. aktuelle arrangementer eller opfordringer til at bidrage til Wikimedia Foundation.
Skabelon
Skabeloner er til, så man ikke behøver skrive det samme på flere artikler men kan nøjes med at indsætte en enkelt kode, hvorefter resten så fremkommer automatisk, ofte i form af en boks. Kvalitetsskabeloner, infobokse og navigationsbokse er typiske eksempler. Se Wikipedia:Skabeloner.
Skrivebeskyttelse
Hvis en side er stærkt udsat for hærværk eller er involveret i en redigeringskrig, kan den skrivebeskyttes, så kun administratorer kan ændre i den. Nogle meget brugte skabeloner er også skrivebeskyttede, fordi konsekvenserne ville kunne blive uoverskuelige, hvis mindre kyndige begyndte at ændre i dem. Se Hjælp:Beskyttelser samt Kategori:Skrivebeskyttede sider for hvilke sider der for tiden er skrivebeskyttede.
Sletning
Administratorer kan slette sider, hvis de ikke skønnes at overholde normerne. Det kan for eksempel være hvis indholdet er uencyklopædisk, på andet sprog end dansk, er ren nonsens, eller emnet ikke er notabelt, eller skribenten har for tæt tilknytning til det til at kunne være neutral. I tvivlstilfælde og i mere principielle tilfælde kan der oprettes et sletningsforslag, hvor der så ved konsensus blandt brugerne afgøres, om siden skal slettes, ændres eller beholdes.
Sletninger må ikke ske som følge af subjektive opfattelser af emnet, og når der slettes, vil det da som regel også have en saglig årsag. Se Wikipedia:Sletningsforslag og Hjælp:Sletning.
Sletningsskabelon
En skabelon der indsættes øverst på en side, hvis en bruger mener, den bør slettes, jvf. punktet ovenfor. Skabelonen skal følges op af en begrundelse i redigeringsfeltet, på diskussionssiden eller i et sletningsforslag. Sletningsskabeloner må ikke fjernes før sagen er afklaret. Argumenter derimod sagligt hvis du er uenig.
Slettetitis
En nedsættende betegnelse som nogle brugere benytter, når de synes, der bliver slettet for meget, idet de populært sagt synes, at andre brugere "lider af slettetitis". Se meta:Deletionism (engelsk).
Snydeskema
Skema med de vigtigste koder og funktioner til når man redigerer Wikipedia. Se Hjælp:Snydeskema.
Småkage
En mindre påskønnelse en bruger kan give en anden for at have gjort noget godt. Som større påskønnelse findes også Barnstar. Se Skabelon:Småkage.
Sokkedukke
Brugerkonto oprettet af en bruger, der allerede har en. Den slags er ikke tilladt, da det kan bruges til at manipulere diskussioner og omgå blokeringer. Se Wikipedia:Sokkedukker.
Sortering, sort
En betegnelse for at liste artikler, kategorier o.a. korrekt i kategorier. Ex. sortere en person efter efternavn [[Kategori:Personer|Jensen, Hans]].
Specialside
En automatisk generet side med oversigt over forskellige ting. Speciel:Seneste ændringer er et eksempel på sådan en side.
Staveplade
En oversigt over ofte brugte koder og en række specielle tegn, der kan findes under redigeringsfeltet. Ved at trykke på en af dem bliver den indsat i teksten.
Stilmanualen
En oversigt med forklaringer på hvordan de forskellige dele af en artikel skal bygges op. I almindelighed foretrækkes det at man følger stilmanualen for at sikre, at alle artikler følger samme struktur og har nogenlunde samme udseende. Se Wikipedia:Stilmanual.
Stub
En meget kort (påbegyndt) artikel.
Stubskabelon
Skabelon indsat for neden i meget korte artikler for at markere dem som stubbe. Findes i en række varianter tilpasset forskellige emner.
Substub
En artikel der er for lille til at være en stub. Disse kan meget nemt risikere at blive slettet.
Søsterprojekt
Udover Wikipedia står Wikimedia Foundation også bag en række andre wiki-baserede projekter: Wiktionary (ordbog), Wikisource (kilder), Wikiquote (citater), Wikibooks (bøger), Wikinews (nyheder), Wikispecies (artsoversigt), Wikimedia Commons (billeder) og Wikivoyage (rejseguide).
Taxoboks
De skabeloner der er tilpasset artiklerne om levende organismer.
Teknisk forum
Forum til at få hjælp med og diskussion af blandt andet avancerede wikikoder, opbygning og brug af skabeloner og modulprogrammering. Se Hjælp:Teknisk forum.
Thumb
En kode der sikrer at billeder vises i et lille format og ikke det oprindelige, der kan være for stort for mange skærme. Ved at klikke på billedet kan man se det i stort format og får desuden adgang til uddybende oplysninger om skaber, licens osv. Som standard vises billeder med thumb med bredden 220px (220 pixels). Registrerede brugere kan dog vælge en anden standardstørrelse under mine indstillinger, hvis de foretrækker. Er der behov for at vise særlige detaljer, kan der desuden fastsættes en bestemt størrelse i koden efter thumb, så billedet vises i et større format, for eksempel 350px.
Tilbagerulning
Når man fjerner ændringer fra en bruger fra en artikel, kaldes det en tilbagerulning - man "ruller tilbage" til den tidligere version. Alle kan tilbagerulle ændringer, men administratorer og patruljanter har bestemte værktøjer som gør det nemmere.
Tæt på
Betegner at en bruger har en for tæt tilknytning til et emne eller har for personlige eller økonomiske interesser i det til at kunne være neutral. I almindelighed bedes man derfor lade være med at skrive om ting og personer man er tæt på. Se Wikipedia:Selvbiografier.
Typo
Engelsk udtryk for en tastefejl. F.eks. man skriver "røv", men ville egentlig have skrevet "ræv". Kan ofte forhindres ved at bruge forhåndsvisning
Uddybende artikel
En artikel der går i dybden med et givent delområde, som en hovedartikel kun omtaler kortfattet. F.eks. kan en bys historie være omtalt kort i artiklen om byen, i det der så i øvrigt henvises til en uddybende artikel med en mere omfattende beskrivelse af byens historie.
Uencyklopædisk
Noget der ikke skønnes at høre hjemme i en encyklopædi som Wikipedia. Se Wikipedia:Hvad Wikipedia ikke er.
Ugens artikel
Den artikel der vises på forsiden en given uge. Wikipedianerne nominerer og vælger de artikler de artikler, der fortjener at blive vist frem. Typisk er der tale om artikler betydeligt over gennemsnittet, men det kan også bruges til at fokusere på aktuelle begivenheder og jubilæer. Der samarbejdes desuden med de tilsvarende projekter på Wikipedia på svensk, norsk (bokmål) og nynorsk, sådan at de respektive ugens artikel skiftes til at blive vist en dag på de andre sprogs forsider under deres egen ugens artikel. Se Wikipedia:Ugens artikel
Underside
En side tilknyttet en anden overordnet side. Arkiver oprettes for eksempel som undersider til respektive diskussionssider. På visse sider som Wikipedia:Landsbybrønden og Wikipedia:Sletningsforslag oprettes de enkelte diskussioner som undersider, der så linkes til fra respektive overordnede sider, sådan at de også bliver gengivet det. Brugere kan også oprette undersider til deres brugersider som private sandkasser til artikelskrivning og eksperimenter.
Derimod oprettes ikke undersider til artikler. Her kan man i stedet oprette uddybende artikler. De fungerer ligesom almindelige artikler men er blot koncentreret om et specifikt delområde.
Vandalisme
Se hærværk
Vector
Betegnelse for et skin til Wikipedia og det nuværende standardudseende. Brugere har mulighed for at vælge et andet udseende under mine indstillinger.
Visual Editor
En funktion til at redigere Wikipedia med hvor man benytter måder at redigere på der er kendte fra f.eks. skriveprogrammer i stedet for den traditionelle redigering med koder. Funktionen skulle gerne gøre det mere tiltrækkende at redigere at Wikipedia. Desværre er den endnu behæftet med flere fejl, der gør at den ikke virker i browserne Internet Explorer og Opera, ligesom der er problemer med skabeloner som infobokse. Se Wikipedia:VisualEditor.
Wiki
En hjemmeside hvor enhver kan oprette, vedligeholde og forfatte artikler og andre sider i samarbejde med andre. Wikipedia er en sådan wiki. Der findes også mange andre wikier, hvoraf nogle er søsterprojekter til Wikipedia, mens andre drives af private og er udenfor Wikipedias indflydelse.
Wikibooks
En samling af bøger, som er skrevet af sidens brugere, overvejende lærebøger, manualer, guider, introduktioner og lignende. Den danske version kan findes her. Se også Wikibooks.
Wikidata
En central database der gør at man kun behøver at redigere og opdatere visse oplysninget et sted, hvorefter de indsættes på de forskellige sprog automatisk, så man slipper for arbejdet lokalt. Det bruges blandt andet til interwiki-links, infobokse og henvisningsskabeloner. Se Wikipedia:Wikidata
Wikificering, wikify, wiki, WF
Det at formatere en artikel så den overholder stilmanualen - specielt med henblik på links mellem artikler.
Wikikette
Omgangsreglerne på Wikipedia. Se Wikikette.
Wikimedia, Wikimedia Foundation, WMF
Organisationen, som driver Wikipedia og dets søsterprojekter. Se organisationens hjemmeside.
Wikimedia Commons
Se Commons.
Wikimedia Danmark, WMDK
Den danske støtteforening for Wikimedia, herunder især dansk, færøsk og grønlandsk Wikipedia. Se foreningens side på meta.wikimedia.org.
Wikinews
En fri nyhedsside skrevet af brugerne. Der findes endnu ingen dansk version, men den engelske kan findes her. Se også Wikinews.
Wikipedia
Den frie encyklopædi, du sidder og læser lige nu. Det er et wiki-baseret leksikon, hvor tusindvis af brugere har oprettet millioner af artikler på alverdens sprog om stort set alle mulige emner.
Wikipediajournalen
En slags intern avis med nyheder om dansk Wikipedia, og som brugerne kan abonnere på og også selv hjælpe med at skrive. Se Wikipedia:Wikipediajournalen for den seneste udgave.
Wikipedianere
De mange brugere af Wikipedia kalder sig wikipedianere.
Wikipedias fem søjler
De fem grundlæggende forhold Wikipedias politikker og normer er baseret på og som kan siges at definere Wikipedias karakter: Wikipedia er en encyklopædi, Wikipedia har et neutralt synspunkt, Wikipedia er frit indhold, Wikipedia har en adfærdsnorm og Wikipedia har ingen faste regler. Se Wikipedia:Fem søjler.
Wikipedia-træf
Træf for wikipedianere med socialt samvær. Kan arrangeres forskellige steder når nogen har lyst. Se Wikipedia:Træf.
Wikipe-tan
En uofficiel maskot for Wikipedia med udseende som en manga-pige. Bruges bla.a. til at illustrere artikler hvor der ikke er frie billeder til rådighed. Se Wikipedia:Wikipe-tan.
Wikiquote
En wiki-baseret samling af citater fra film, personer, opdigtede figurer, politikere, kunstnere, regenter, sportsudøvere osv. Den danske version kan findes her. Se også Wikiquote.
Wikisource
En online samling af kildetekster med åbent indhold. Den danske version kan findes her. Se også Wikisource.
Wikispecies
Et åbent og frit arkiv over arter. En dansk version kan findes her. Se også Wikispecies.
Wikivoyage
En webbaseret rejseguide for både rejsedestinationer og emner relateret til rejser, der er skrevet af frivillige forfattere. Startede i 2006 på privat initiativ af flere wikipedianere men kom senere under Wikimedia Foundation og relanceredes som en del af Wikimedia-familien 15. januar 2013. Der er endnu ingen dansk version, men den engelske version kan findes her. Se også Wikivoyage.
Wikiwednesday
Månedlige mindre træf for wikipedianere med socialt samvær og uforpligtigende snak om forskellige emner. Afholdes skiftende steder i København, typisk første onsdag i måneden. Se Wikipedia:WikiWednesday.
Wiktionary
En wiki-baseret ordbog med det formål at beskrive alle ord fra alle sprog. Den danske version kan findes her. Se også Wiktionary.
WP
Hvad mon? Wikipedia! Bruges bl.a. i forkortelserne i genvejene til Wikipedia-navnerummet.

Yderligere hjælp

redigér

Ved spørgsmål eller uklarheder er der sikkert mange der er klar til at hjælpe dig. Du kan stille spørgsmål til Wikipedia her.

Se også: Wikipedia:Genveje