Det Kongelige Danske Hof

(Omdirigeret fra Hoffet)

Det Kongelige Danske Hof er det danske kongehus' husholdning og består af en række Hofstater.

Hendes Majestæt Dronningens hofstatRediger

HofmarskallenRediger

Hofmarskallen er hoffets chef og administrator.

HofmarskallatetRediger

Hofmarskallatet er sekretariatet for H.M. Dronningen.

CeremonimesterenRediger

Ceremonimesteren er ansvarlig for de ceremonielle begivenheder, fx tilrettelæggelse af statsbesøg og officielle selskabeligheder.

Den Kongelige Civillistes økonomikontorRediger

Den Kongelige Civillistes økonomikontor er ledet af økonomichefen, der er ansvarlig for Hoffernes og de kongelige fondes regnskaber og budgetter.

EtatenRediger

Hof-etaten udfører en lang række praktiske servicefunktioner som betjening, kørsel, rengøring og madlavning.

VærkstedshusetRediger

Værkstedslederen har ansvaret for Civillistens interne værkstedsfunktioner, der omfatter: Snedker, maler, tapetserer og systue.

Den Kongelige Stald-EtatRediger

Den Kongelige Stald-Etat foretager den ceremonielle kørsel for Kongehuset og ledes af den kongelige staldmester.

Hendes Majestæt Dronningens HåndbibliotekRediger

Dronningens (eller Kongens) håndbibliotek blev etableret på Christiansborg Slot af Frederik 5. i 1746 og er siden blevet en permanent institution. Biblioteket ledes af Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotekar.

Hendes Majestæt Dronningens AdjudantstabRediger

Adjudantstaben er en instans under Forsvarsministeriet, der er stillet til rådighed for Dronningen som statsoverhoved. Adjudantstaben er det formelle bindeled mellem Kongehuset og Forsvaret og staben udgøres af ni personer: En adjudantstabschef, der har rang af Oberst fra Hæren og dertil 2 adjudanter fra hvert værn (Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet) med rang af major/orlogskaptajn samt to konstabler.[1][2].

Hendes Majestæt Dronningens JagtkaptajnRediger

Jagtkaptajnen er kommandør i Søværnet og chef på Kongeskibet Dannebrog og er Dronningens direkte kontakt til Søværnet og rådgiver i maritime spørgsmål.

Kongelig Jægermester ved StatsskoveneRediger

Jægermesteren er statsskovrider og er bindeledet mellem kongehuset og statsskovvæsnet. Han arrangerer de årlige jagter.

Kongelig KonfessionariusRediger

Den kongelige konfessionarius er Dronningens personlige sjælesørger og kongefamiliens huspræst.

KabinetssekretariatetRediger

Kabinetssekretariatet ledes af Kabinetssekretæren. Sekretariatet yder bistand, der angår Hendes Majestæt Dronningens funktion som statsoverhoved.

De Kongelige Ridderordeners KapitelRediger

Institutionen kaldes i daglig tale Ordenskapitlet. Det er grundlagt i forbindelse med Dannebrogordenens reorganisering i 1808 og er historisk set ikke en del af hofstaterne, da det står direkte under monarken som ordensherre.

Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens HofstatRediger

Hofstaten varetager de opgaver, der alene vedrører Prinsgemalen

Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessens HofstatRediger

Hofstaten ledes af hofchefen.

Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Maries HofstatRediger

Hofstaten ledes af privatsekretæren.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes HofstatRediger

Hofstaten ledes af privatsekretæren.

Tidligere stillinger ved hoffetRediger

  • Den kongelige køgemester, ansvarlig for husholdningen og fødens kvalitet. Titlen går tilbage til middelalderen.
  • Den kongelige fiskemester, ansvarlig for kvaliteten af spisefiskene. Titlen går tilbage til middelalderen.
  • Den kongelige overskænk, en ren ærestitel, der gav rang i 1. klasse nr. 12. Titlen gik tilbage til middelalderens mundskænk.
  • Overfalkonermester, ansvarlig for falkonererne

Tidligere var hoffet modelleret over Ludvig 14.s hof i Versailles og omfattede fx også stillingerne:

KilderRediger

  1. ^ kongehuset.dk: Kongehusets medarbejdere Arkiveret 9. februar 2014 hos Wayback MachineHofstaterHendes Majestæt Dronningens Adjudantstab
  2. ^ Kongehuset Arkiveret 17. marts 2010 hos Wayback Machine, særavis udgivet af Ekstra Bladet september 2008

LitteraturRediger

9788776743024