Københavns Universitets rektorer

Wikimedia liste
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Københavns Universitet har gennem tiden været ledet af en rektor og i øvrigt haft forskelligt sammensat ledelse. Over tid har mere end 250 forskellige personer været rektor. Indtil Universitetsloven af 2003, der fik effekt i 2005, var rektor valgt af universitetets medarbejdere. Siden da har en bestyrelse udpeget og ansat rektor.

Valgperioden har dog variereret meget og blev ændret i 1488, 1537, 1850 og 1936. I 1837 blev tidspunktet for rektorskiftet flyttet.

Ændringer i embedsperiode, ansættelsesform m.m.

redigér

I de første år af universitetets historie, 1479-1488, valgte man rektor for et halvt år ad gangen.

I 1488 gik universitetet over til helårlige rektorater. Denne praksis fortsatte, indttil universitetet i begyndelsen af 1530'erne blev opløst samtidig med, at reformationen begyndte at gøre sig gældende.

Reformationen fik også betydning for universitetets struktur. Institutionen blev reformeret i 1537. Man indførte igen halvårlige rektorater, men i praksis blev der efter få års forløb tale om helårlige rektorater. Enkelte rektorer beklædte primært embedet formelt, mens prorektor udførte det reelle arbejde. Derfor optræder to prorektorer på listen.

I 1837 blev det tidspunkt, hvor en ny rektor tog over, flyttet til reformationsfesten, der blev holdt hvert år den 31. oktober. Desuden indførte man i 1850 som noget helt nyt, at direkte genvalg kunne finde sted en enkelt gang. Det blev benyttet jævnligt i det følgende årti, men derefter mistede det sin praktiske betydning.

I 1936 blev det bestemt, at rektors valgperiode skulle vare to år med mulighed for genvalg. I 1973 besluttede universitetet at forlænge valgperioden op til tre år, stadig med mulighed for genvalg. Samtidig afgjorde man for første gang, at ikke kun professorer, men også lektorer, kunne vælges til rektor.

Universitetsloven blev ændret i 2003. Det betød blandt andet, at der skulle nedsættes en bestyrelse for universitetet, og at universitetets ledelse fremover skal ansættes for en periode på 4 år i stedet for at vælges. Den første bestyrelse tiltrådte 1. januar 2005. Deres første opgave var at ansætte rektor, og han tiltrådte 1. november 2005.

Liste over rektorer

redigér
Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.
Fra Til Navn Fakultet Noter
1479 1479 Jesper Henriksen 1. periode som rektor
1480 1480 Erik Nielsen Rosenkrantz Jura 1. periode som rektor
1480 1480 Tilemann Schlecht
1481 1481 Jørgen Hvid
1482 1482 Peder David Skotte 1. periode som rektor
1482 1483 Jesper Henriksen 2. periode som rektor
1484 1487 Erik Nielsen Rosenkrantz Jura 2. periode som rektor
1488 1489 Peder David Skotte 2. periode som rektor
1489 1490 Arnold Lauridsen
1490 1491 Jørgen Hvid 1. periode som rektor
1491 1492 Peder Albertsen
1492 1493 Erik Nielsen Rosenkrantz 3. periode som rektor
1493 1494 Jørgen Hvid 2. periode som rektor
1494 1495 Peder David Skotte 3. periode som rektor
1495 1496 Erik Nielsen Rosenkrantz
1496 1497 Jørgen Hvid 3. periode som rektor. Dør i rektoratet
1496 1497 Erik Nielsen Rosenkrantz 4. periode som rektor
1497 1499 Hans Albertsen (kannik)
1499 1500 Peder David Skotte 4. periode som rektor
1500 1501 Anders Friis 1. periode som rektor
1501 1502 Erik Nielsen Rosenkrantz 5. periode som rektor
1502 1503 Paul Andersen
1503 1504 Peder David Skotte 5. periode som rektor
1504 1505 Anders Friis 2. periode som rektor
1505 1507 Peter Petersen (rektor)
1507 1508 Johannes Luche
1508 1509 Poul Reff
1509 1510 Peder David Skotte 6. periode som rektor
1510 1511 Matthias Pedersen
1511 1513 Anders Friis 3. periode som rektor
1513 1514 Ditlev Smyther
1514 1515 Peder Albertsen
1515 1516 Anders Friis 4. periode som rektor
1516 1517 Knud Valkendorf
1517 1518 Alexander Kinghorn
1518 1519 Christoffer Jacobsen Ravensberg 1. periode som rektor
1519 1520 Paul Andersen 1. periode som rektor
1520 1521 Amelung Amelungsen nedlagde rektoratet
1520 1521 Paul Andersen 2. periode som rektor
1521 1522 Vincens Lunge
1522 1524 Christen Torkelsen Morsing
1524 1525 Ditlev Smyther
1525 1526 Christoffer Jacobsen Ravensberg 2. periode som rektor
1526 1529 Claus Rosengaard
1529 1531 Claus Urne
1531 1532 Peder Svave
1537 1538 Christen Torkelsen Morsing 1. periode som rektor
1538 1538 Peder Palladius 1. periode som rektor
1538 1539 Johan Bugenhagen
1539 1539 Christen Torkelsen Morsing 2. periode som rektor
1539 1541 Tileman von Hussen
1541 1542 Peder Povlsen
1542 1543 Oluf Chrysostomus
1543 1544 Peder Svave
1544 1545 Johannes Machabæus 1. periode som rektor
1545 1546 Jens Andersen Sinning
1546 1547 Christen Torkelsen Morsing 3. periode som rektor
1547 1548 Peter Capteyn 1. periode som rektor
1548 1549 Rembert Gilsheim
1549 1550 Johannes Machabæus 2. periode som rektor
1550 1551 Niels Hemmingsen 1. periode som rektor
1551 1552 Peter Capteyn 2. periode som rektor
1552 1553 Albret Knoppert 1. periode som rektor
1553 1555 Peder Palladius 2. periode som rektor
1555 1556 Hans Albertsen 1. periode som rektor
1556 1557 Christian Torkelsen Morsing
1557 1558 Albret Knoppert 2. periode som rektor
1558 1559 Niels Hemmingsen 2. periode som rektor
1559 1560 Jacob Bording
1560 1561 Poul Madsen 1. periode som rektor
1561 1562 Erasmus Lætus
1562 1564 Albret Knoppert 3. periode som rektor
1564 1565 Niels Hemmingsen 3. periode som rektor
1565 1566 Hans Frandsen 1. periode som rektor
1566 1567 Klaus Lauritsen Scavenius 1. periode som rektor
1567 1569 Hans Albertsen 2. periode som rektor
1569 1570 Albret Knoppert 4. periode som rektor
1570 1571 Johannes Sascerides 1. periode som rektor
1571 1573 Niels Hemmingsen 4. periode som rektor
1573 1575 Hans Frandsen 2. periode som rektor
1575 1577 Hans Thomesen Aurifaber 1. periode som rektor
1577 1578 Poul Madsen 2. periode som rektor
1578 1580 Anders Lemvig 1. periode som rektor
1580 1581 Klaus Hammer
1581 1582 Anders Lauritzen
1582 1584 Klaus Theophilius 1. periode som rektor
1584 1585 Klaus Lauritsen Scavenius 2. periode som rektor
1585 1586 Jakob Madsen Aarhus
1586 1588 Anders Lemvig 2. periode som rektor
1588 1589 Hans Thomesen Aurifaber 2. periode som rektor
1589 1590 Poul Madsen 3. periode som rektor
1590 1592 Anders Christensen 1. periode som rektor
1592 1593 Johannes Sascerides 2. periode som rektor
1593 1594 Hans Olufsen Slangerup
1594 1595 Klaus Theophilius 2. periode som rektor
1595 1596 Anders Krag
1596 1597 Jørgen Christoffersen Dybvad 1. periode som rektor
1597 1598 Anders Lemvig 3. periode som rektor
1598 1599 Thomas Fincke 1. periode som rektor
1599 1600 Peder Jensen Winstrup 1. periode som rektor
1600 1601 Anders Christensen 2. periode som rektor
1601 1602 Niels Krag
1602 1603 Hans Poulsen Resen 1. periode som rektor
1603 1604 Klaus Theophilius 3. periode som rektor
1604 1605 Ivar Stub
1605 1606 Jørgen Christoffersen Dybvad 2. periode som rektor
1606 1607 Thomas Fincke 2. periode som rektor
1607 1608 Johannes Stephanius
1608 1609 Peder Jensen Winstrup 2. periode som rektor
1609 1610 Gellius Sascerides
1610 1611 Hans Rasmussen Skomager
1611 1612 Hans Poulsen Resen 2. periode som rektor
1612 1613 Leonhard Metzner
1613 1614 Hans Jensen Alanus 1. periode som rektor
1614 1615 Cort Aslaksen 1. periode som rektor
1615 1616 Thomas Fincke 3. periode som rektor
1616 1617 Christen Sørensen Longomontanus 1. periode som rektor
1617 1618 Hans Poulsen Resen 3. periode som rektor
1618 1619 Caspar Bartholin den ældre 1. periode som rektor
1619 1620 Wolfgang Rhuman 1. periode som rektor
1620 1621 Cort Aslaksen 2. periode som rektor
1621 1622 Claus Plum 1. periode som rektor
1622 1623 Hans Jensen Alanus 2. periode som rektor
1623 1624 Jesper Rasmussen Brochmand 1. periode som rektor
1624 1625 Thomas Fincke 4. periode som rektor
1625 1626 Christen Sørensen Longomontanus 2. periode som rektor
1626 1627 Hans Poulsen Resen 4. periode som rektor
1627 1628 Ole Worm 1. periode som rektor
1628 1629 Wolfgang Rhuman 2. periode som rektor
1629 1629 Caspar Bartholin den ældre 2. periode som rektor, dør i rektoratet
1629 1630 Jesper Rasmussen Brochmand 2. periode som rektor
1630 1631 Claus Plum 2. periode som rektor
1631 1632 Hans Rasmussen Brochmand 1. periode som rektor
1632 1633 Niels Pedersen Aurilesius
1633 1634 Thomas Fincke 5. periode som rektor
1634 1635 Christen Sørensen Longomontanus 3. periode som rektor
1635 1636 Jesper Rasmussen Brochmand 3. periode som rektor
1636 1637 Ole Worm 2. periode som rektor
1637 1637 Wolfgang Rhuman 3. periode som rektor, dør i rektoratet
1637 1638 Jacob Fincke 1. periode som rektor
1638 1638 Hans Rasmussen Brochmand 2. periode som rektor, dør i rektoratet
1638 1639 Jacob Fincke 2. periode som rektor
1639 1640 Claus Plum 3. periode som rektor
1640 1641 Christen Sørensen Longomontanus 4. periode som rektor
1641 1642 Hans Hansen Resen
1642 1643 Ole Worm 3. periode som rektor
1643 1644 Jacob Fincke 3. periode som rektor
1644 1645 Niels Poulsen Schandorph
1645 1646 Claus Plum 4. periode som rektor
1646 1647 Thomas Bang 1. periode som rektor
1647 1648 Laurits Mortensen Scavenius
1648 1649 Ole Worm 4. periode som rektor
1649 1650 Peder Spormand 1. periode som rektor
1650 1651 Hans Hansen Svane
1651 1652 Johan Müller 1. periode som rektor
1652 1653 Jacob Fincke 4. periode som rektor
1653 1654 Thomas Bang 2. periode som rektor
1654 1654 Ole Worm 5. periode som rektor, dør i rektoratet
1654 1654 Thomas Bartholin den ældre 1. periode som rektor, resignerer rektoratet
1654 1656 Peder Spormand 2. periode som rektor
1656 1657 Jacob Knudsen 1. periode som rektor
1657 1658 Christen Ostenfeld 1. periode som rektor
1658 1659 Rasmus Enevoldsen Brochmand
1658 1659 Jacob Knudsen prorektor (fungerende rektor)
1659 1661 Hans Wandal
1661 1661 Johan Müller 2. periode som rektor, afgår fra universitetet i rektoratet
1661 1662 Peder Lauritsen Scavenius
1662 1664 Bertel Casparsen Bartholin
1664 1664 Rasmus Hansen Brochmand dør i rektoratet
1664 1665 Christian Nold 1. periode som rektor
1665 1666 Thomas Bartholin den ældre 2. periode som rektor
1666 1667 Rasmus Bartholin 1. periode som rektor
1667 1668 Matthias Foss
1668 1669 Christen Ostenfeld 2. periode som rektor
1669 1670 Bertel Bartholin
1670 1671 Jørgen Witzleben
1671 1672 Thomas Bartholin den ældre 3. periode som rektor
1672 1673 Jørgen Eilersen
1673 1674 Jens Jensen Bircherod 1. periode som rektor
1674 1675 Rasmus Bartholin 2. periode som rektor
1675 1676 Ole Borch 1. periode som rektor
1676 1677 Christoffer Hansen Schletter
1677 1679 Willum Worm 1. periode som rektor
1679 1680 Hans Bagger
1680 1680 Thomas Bartholin den ældre 4. periode som rektor, dør i rektoratet
1680 1681 Christian Nold 2. periode som rektor
1681 1682 Ole Borch 2. periode som rektor
1682 1683 Christian Nold 3. periode som rektor
1683 1684 Rasmus Bartholin 3. periode som rektor
1684 1685 Cosmus Bornemann 1. periode som rektor
1685 1686 Jens Jensen Bircherod 2. periode som rektor
1686 1687 Willum Worm 2. periode som rektor
1687 1688 Caspar Thomsen Bartholin 1. periode som rektor
1688 1689 Hans Vandal 1. periode som rektor
1689 1690 Cosmus Bornemann 2. periode som rektor
1690 1691 Holger Jacobsen 1. periode som rektor
1691 1692 Hector Gottfried Masius 1. periode som rektor
1692 1693 Caspar Thomsen Bartholin 2. periode som rektor
1693 1694 Ole Christensen Rømer 1. periode som rektor
1694 1695 Heinrich Bornemann
1695 1697 Holger Jacobsen 2. periode som rektor
1697 1698 Hans Vandal 2. periode som rektor
1698 1699 Christian Reitzer 1. periode som rektor
1699 1700 Ole Christensen Rømer 2. periode som rektor
1700 1701 Hector Gottfried Masius 2. periode som rektor
1701 1703 Caspar Thomsen Bartholin 3. periode som rektor
1703 1704 Hans Thomsen Bartholin 1. periode som rektor
1704 1706 Hans Mikkelsen Mule
1706 1708 Hans Vandal 3. periode som rektor
1708 1711 Christian Reitzer 2. periode som rektor
1711 1714 Hans Jensen Bircherod
1714 1717 Hans Steenbuch 1. periode som rektor
1717 1720 Georg Frederik Franck de Franckenau
1720 1722 Heinrich Weghorst
1722 1723 Hans Thomsen Bartholin 2. periode som rektor
1723 1726 Johannes de Buchwald 1. periode som rektor
1726 1729 Anders Frølund
1729 1731 Søren Lintrup dør i rektoratet
1731 1731 Johannes de Buchwald prorektor (fungerende rektor)
1731 1732 Christian Bagger
1732 1733 Hans Gram 1. periode som rektor
1733 1734 Hans Stenbuch 2. periode som rektor
1734 1735 Georg Detharding 1. periode som rektor
1735 1736 Ludvig Holberg
1736 1737 Marcus Wöldike 1. periode som rektor
1737 1738 Andreas Hojer
1738 1739 Peder Nielsen Horrebow 1. periode som rektor
1739 1740 Jeremias Friedrich Reuss 1. periode som rektor
1740 1741 Balthazar Johannes de Buchwald 1. periode som rektor
1741 1742 Christian Thestrup
1742 1743 Marcus Wöldike 2. periode som rektor
1743 1744 Georg Detharding 2. periode som rektor
1744 1745 Hans Gram 2. periode som rektor
1745 1746 Søren Bloch
1746 1747 Christian Ludvig Scheidt
1747 1748 Peder Nielsen Horrebow 2. periode som rektor
1748 1749 Jeremias Friedrich Reuss 2. periode som rektor
1749 1750 Balthazar Johannes de Buchwald 2. periode som rektor
1750 1751 Peder Holm 1. periode som rektor
1751 1752 Hans Peter Anchersen 1. periode som rektor
1752 1753 Peder Kofoed Ancher 1. periode som rektor
1753 1754 Johan Christian Kall 1. periode som rektor
1754 1755 Peder Rosenstand-Goiske 1. periode som rektor
1755 1756 Christen Lodberg Friis
1756 1757 Bernhard Møllmann 1. periode som rektor
1757 1758 Hans Otto Bang
1758 1759 Balthazar Johan de Buchwald 3. periode som rektor
1759 1760 Hans Peter Anchersen 2. periode som rektor
1760 1761 Peder Holm 2. periode som rektor
1761 1762 Johan Christian Kall 2. periode som rektor
1762 1763 Peder Kofoed Ancher 2. periode som rektor
1763 1764 Peder Rosenstand-Goiske 2. periode som rektor
1764 1765 Bernhard Møllmann 2. periode som rektor
1765 1766 Christian Gottlieb Kratzenstein 1. periode som rektor
1766 1767 Johan Andreas Cramer
1767 1768 Peder Kofoed Ancher 3. periode som rektor
1768 1769 Christen Horrebow
1769 1770 Peder Holm 3. periode som rektor
1770 1771 Johan Christian Kall 3. periode som rektor
1771 1772 Christian Gottlieb Kratzenstein 2. periode som rektor
1772 1773 Martin Hübner
1773 1774 Nicolai Edinger Balle 1. periode som rektor
1774 1775 Peder Kofoed Ancher 4. periode som rektor
1775 1776 Hector Frederik Janson 1. periode som rektor
1776 1777 Christen Friis Rottbøll
1777 1778 Balthasar Gebhard von Obelitz
1778 1779 Claus Frees Hornemann 1. periode som rektor
1779 1780 Christian Gottlieb Kratzenstein 3. periode som rektor
1780 1780 Johan Heinrich Schlegel dør i rektoratet
1780 1782 Nicolai Edinger Balle 2. periode som rektor
1782 1783 Jacob Edvard Colbiørnsen 1. periode som rektor
1783 1784 Abraham Kall 1. periode som rektor
1784 1785 Hector Frederik Janson 2. periode som rektor
1785 1786 Christian Gottlieb Kratzenstein 4. periode som rektor
1786 1787 Børge Riisbrigh
1787 1788 Claus Frees Hornemann 2. periode som rektor
1788 1789 Jacob Edvard Colbiørnsen 2. periode som rektor
1789 1790 Thomas Bugge 1. periode som rektor
1790 1791 Daniel Gotthilf Moldenhawer 1. periode som rektor
1791 1792 Lauritz Nørregaard
1792 1793 Nicolai Christoffer Kall 1. periode som rektor
1793 1794 Claus Frees Hornemann 3. periode som rektor
1794 1795 Jacob Baden
1795 1796 Mathias Saxtorph 1. periode som rektor
1796 1797 Friederich Münter 1. periode som rektor
1797 1798 Mathias Saxtorph 2. periode som rektor
1798 1799 Abraham Kall 2. periode som rektor
1799 1800 Daniel Gotthilf Moldenhawer 2. periode som rektor
1800 1801 Johan Clemens Tode
1801 1802 Thomas Bugge 2. periode som rektor
1802 1803 Friederich Münter 2. periode som rektor
1803 1804 Johan Frederik Vilhelm Schlegel 1. periode som rektor
1804 1805 Nicolai Christoffer Kall 2. periode som rektor
1805 1806 Claus Frees Hornemann 4. periode som rektor
1806 1807 Frederik Ludvig Bang
1807 1808 Niels Treschow
1808 1809 Peter Erasmus Müller 1. periode som rektor
1809 1810 Frederik Theodor Hurtigkarl 1. periode som rektor
1810 1811 Thomas Bugge 3. periode som rektor
1811 1812 Claus Frees Hornemann 5. periode som rektor
1812 1813 Johan Frederik Vilhelm Schlegel 2. periode som rektor
1813 1814 Børge Thorlacius
1814 1815 Peter Erasmus Müller 2. periode som rektor
1815 1816 Johan Sylvester Saxtorph 1. periode som rektor
1816 1817 Jacob Andreas Wolf
1817 1818 Claus Frees Hornemann 6. periode som rektor
1818 1819 Frederik Theodor Hurtigkarl 2. periode som rektor
1819 1820 Johan David Herholdt 1. periode som rektor
1820 1821 Niels Schow
1821 1822 Gregers Wad
1822 1823 Jens Møller 1. periode som rektor
1823 1824 Matthias Hastrup Bornemann
1824 1825 Ole Bang 1. periode som rektor
1825 1826 Hans Christian Ørsted 1. periode som rektor
1826 1827 Knud Lyne Rahbek
1827 1828 Peter Erasmus Müller 3. periode som rektor
1828 1829 Johan Frederik Vilhelm Schlegel 3. periode som rektor
1829 1830 Johan Sylvester Saxtorph 2. periode som rektor
1830 1831 Jens Wilken Hornemann
1831 1832 Adam Oehlenschläger 1. periode som rektor
1832 1833 Jens Møller 2. periode som rektor
1833 1834 Janus Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge
1834 1835 Johan David Herholdt 2. periode som rektor
1835 1836 Christian Thorning Engelstoft 1. periode som rektor
1836 1837 Erich Christian Werlauff
1837 1838 Henrik Nicolai Clausen 1. periode som rektor
1838 1839 Johannes Ephraim Larsen 1. periode som rektor
1839 1840 Ole Bang 2. periode som rektor
1840 1841 Hans Christian Ørsted 2. periode som rektor
1841 1842 Peter Oluf Brøndsted
1842 1843 Carl Emil Scharling 1. periode som rektor
1843 1844 Anton Wilhelm Scheel
1844 1845 Daniel Frederik Esricht
1845 1846 Frederik Christian Sibbern
1846 1847 Adam Oehlenschläger 2. periode som rektor
1847 1848 Christian Thorning Engelstoft 2. periode som rektor
1848 1849 Frederik Christian Bornemann 1. periode som rektor
1849 1850 Sophus August Vilhelm Stein
1850 1851 Hans Christian Ørsted 3. periode som rektor
1851 1853 Henrik Nicolai Clausen 2. periode som rektor
1853 1855 Johannes Ephraim Larsen 2. periode som rektor
1855 1857 Johan Nicolai Madvig 1. periode som rektor
1857 1859 Johan Georg Forchhammer
1859 1861 Frederik Christian Bornemann 2. periode som rektor
1861 1862 Carl Emil Scharling 2. periode som rektor
1862 1863 Henrik Nicolai Clausen 3. periode som rektor
1863 1864 Johan Nicolai Madvig 2. periode som rektor
1864 1865 Henrik Nicolai Clausen 4. periode som rektor
1865 1866 Frederik Terkel Julius Gram
1866 1867 Johan Nicolai Madvig 3. periode som rektor
1867 1868 Niels Ludvig Westergaard
1868 1869 Andreas Buntzen
1869 1870 Henrik Nicolai Clausen 5. periode som rektor
1870 1871 Johan Nicolai Madvig 4. periode som rektor
1871 1872 Andreas Aagesen
1872 1873 Adolph Steen
1873 1874 Christen Hermansen
1874 1875 Johannes Magnus Valdemar Nellemann
1875 1876 Johan Louis Ussing 1. periode som rektor
1876 1877 Peter Ludvig Panum
1877 1878 Carl Valentin Holten
1878 1879 Johan Nicolai Madvig 5. periode som rektor
1879 1880 August Herman Ferdinand Carl Goos
1880 1881 Rasmus Nielsen
1881 1882 Johannes Frederik Johnstrup
1882 1883 Peter Edvard Holm 1. periode som rektor
1833 1834 Carl Marinus Reisz 1. periode som rektor
1884 1885 Carl Henrik Scharling 1. periode som rektor
1885 1886 Johan Louis Ussing 2. periode som rektor
1886 1887 Hans Peter Jürgen Julius Thomsen 1. periode som rektor
1887 1888 H. William Scharling
1888 1889 Carl Edward With Lægevidenskab
1889 1890 Peder Madsen Teologi
1890 1891 Peter Edvard Holm Humaniora 2. periode som rektor
1891 1892 Hans Peter Jürgen Julius Thomsen 2. periode som rektor
1892 1893 Henning Matzen
1893 1894 Carl Marinus Reisz 2. periode som rektor
1894 1895 Ludvig Wimmer
1895 1896 Hieronymus Georg Zeuthen 1. periode som rektor
1896 1897 Carl Henrik Scharling 2. periode som rektor
1897 1898 Johan Henrik Deuntzer
1898 1899 Carl Marinus Reisz Lægevidenskab 3. periode som rektor
1899 1900 Johannes Steenstrup Humaniora
1900 1901 Thorvald Nicolai Thiele Naturvidenskab
1901 1902 Vilhelm Thomsen Humaniora
1902 1903 Harald Høffding Humaniora
1903 1904 Peder Madsen Teologi
1904 1905 Julius Lassen Jura
1905 1906 Christian Bohr Lægevidenskab
1906 1907 Hieronymus Georg Zeuthen Naturvidenskab 2. periode som rektor
1907 1908 Martin Clarentius Gertz Humaniora
1908 1909 Carl Torp Jura
1909 1910 Carl Julius Salomonsen Lægevidenskab
1910 1911 Kristian Erslev Humaniora
1911 1912 Frants Buhl Teologi
1912 1913 Hector Jungersen Humaniora
1913 1914 J.C. Jacobsen (teolog) Teologi
1914 1915 Harald Westergaard Rets- og Statsvidenskab
1915 1916 Johan Ludvig Heiberg (filolog) Humaniora
1916 1917 Knud Faber Lægevidenskab
1917 1918 Wilhelm Johannsen Naturvidenskab
1918 1919 Viggo Bentzon (jurist) Jura
1919 1920 Thorkild Rovsing Lægevidenskab
1920 1921 Otto Jespersen Humaniora
1921 1922 Einar Biilmann Naturvidenskab
1922 1923 Johannes Bock Lægevidenskab
1923 1924 Hans Vilhelm Munch-Petersen Jura
1924 1925 Frederik Torm Teologi
1925 1926 Johannes Fibiger Lægevidenskab
1926 1927 Holger Pedersen Humaniora
1927 1928 Martin Knudsen Naturvidenskab
1928 1929 Johannes Hjelmslev Naturvidenskab
1929 1930 Johannes Oskar Andersen Teologi
1930 1931 Lauritz Vilhelm Birck Rets- og Statsvidenskab
1931 1932 Carl Bloch (læge) Lægevidenskab 1. periode som rektor
1932 1933 Aage Friis Humaniora
1933 1934 N.E. Nørlund Naturvidenskab
1934 1935 Johannes Østrup Humaniora
1935 1936 Axel Nielsen Rets- og Statsvidenskab
1936 1942 Carl Bloch (læge) Sundhedsvidenskab 2. periode som rektor
1942 1948 Jens Nørregaard Teologi
1948 1956 Hans Marinus Hansen Naturvidenskab dør i rektoratet
1956 1958 Erik Warburg Sundhedsvidenskab
1958 1966 Carl Iversen Rets- og Statsvidenskab
1966 1972 Mogens Fog Sundhedsvidenskab
1972 1976 Thor A. Bak Naturvidenskabelig
1976 1979 Morten Lange Naturvidenskab
1979 1982 Erik Skinhøj Sundhedsvidenskab
1982 1994 Ove Nathan Naturvidenskab
1994 2002 Kjeld Møllgård Sundhedsvidenskab
2002 2005 Linda Nielsen Jura første kvindelige rektor
2005 2017 Ralf Hemmingsen Sundhedsvidenskab første ikke-medarbejdervalgte rektor
2017 siddende Henrik C. Wegener Fødevarevidenskab

Kilde: Københavns Universitet