Kunstig intelligens

intelligens udstillet af maskiner
Denne artikel omhandler begrebet kunstig intelligens. For andre betydninger, se Ai

Kunstig intelligens er den gren inden for datalogien, der beskæftiger sig med at få maskiner til at "tænke"; det vil sige det at få dem til at kunne gå målrettet efter noget, fx at vinde over en person i et spil, eller ligesom os at undgå at holde op med at fungere, ved hjælp af påvirkninger som opfattes af sensorer. Op til 2004 har det været umuligt at gengive menneskelig intelligens. Der er sket en opdeling i forskningen indenfor dette felt, og i dag skelner man blandt andet mellem "stærk" og "blød" kunstig intelligens:

Robotten Sophia, der via kunstig intelligens er i stand til at føre en (form for) samtale.

Stærk kunstig intelligens (strong AI) bygger på den forestilling at computere teoretisk set vil kunne udvikle bevidsthed svarende til menneskets.[1] Blød kunstig intelligens (weak AI) indebærer mere beskedent, at computere i fremtiden vil blive i stand til at simulere alle aspekter af menneskets intellektuelle evner – og dermed ubesværet kunne få andre til at tro, at den vitterlig har menneskelig intelligens og bevidsthed (se Turing-test), selvom den mangler den subjektivitet, der karakteriserer menneskelig forståelse.[2] Sidstnævnte har den amerikanske filosof John Searle forsøgt at illustrere med et tankeeksperiment; The Chinese Room.

Nogle kritikere[hvem?] af AI har fremført, at det aldrig vil lykkes at simulere menneskelig intelligens, fordi det kræver intentionalitet, som kun et menneske kan have – det vil sige evnen til at tænke på konkrete ting som noget, der betyder noget andet og dermed fastholde tingenes semantiske betydninger på trods af deres skiftende sansemæssige fremtrædelser. Andre, fx Peter Naur, er skeptiske overfor kunstig intelligens, fordi tænkning hos mennesker medfører fysiske ændringer i hjernen. Ændringerne skaber flere forbindelser i hjernen, og sådanne fysiske ændringer findes ikke ækvivalent hos computere, der udfører programmer.

Udviklingen af kunstig intelligens og psykologisk forskning i computermodellering af menneskelige kognitive funktioner påvirker hinanden betydeligt.

Væsentlige delområder er: robotsyn og processering af naturlige sprog.

Hvad er kunstig intelligens?

redigér

Inden for kunstig intelligens-programmering findes der to grundlæggende måder at tænke; disse er så delt ind i to undergrupper. Den første gruppe er programmer, der opfører sig som mennesker. Det vil sige programmer, der tænker ligesom mennesker, og programmer, der opfører sig ligesom mennesker. Den anden gruppe er programmer, der er baseret på logik. Det vil sige systemer, der tænker logisk, og systemer, der opfører sig logisk.

Typer kunstig intelligens
Som et menneske Logik
Tænker Tænker som et menneske Tænker logisk
Opføre Opfører sig som et menneske Opfører sig logisk

At opføre sig som et menneske

redigér

I 1950 forslog Alan Turing en måde, hvorpå man kunne fastslå, om en maskine virkelig var intelligent. I Turings test skulle en person via en computer skrive med både et andet menneske og en kunstig intelligens. Hvis testpersonen ikke kunne gætte hvem af de to der var programmet ville det være intelligent.

For at et program skal klare testen, bliver det nødt til at have følgende evner:

 • Kundskab til naturlige sprog. Det skal kunne grammatik, tegnsætning osv.
 • Hukommelse. Det skal være i stand til at huske de vigtige detaljer det får at vide.
 • Fornuft. Det skal kunne svare på spørgsmål og drage konklusioner.
 • Lære. Det skal kunne tilpasse sig til nye situationer.

Standard Turing-testen undgår direkte kontakt mellem programmet og brugeren. Derfor har moderne dataloger skabt den ultimative Turing-test, eller Total Turing Test, som den kaldes. Testen er udvidet med et kamera og muligheden for brugeren at sende objekter til programmet. For at bestå total turing testen skal programmet bruge:

 • Syn. Det skal være i stand til at fortolke de billeder det ser af brugeren.
 • Bevægelse. Det skal kunne håndtere de objekter det modtager fra brugeren, samt fortolke hvad de er.

Turing testen er ikke så brugt blandt dataloger, da de hellere vil udforske de underliggende ideer bag kunstig intelligens end bestå turing testen.

At tænke som et menneske

redigér

For at kunne sige at et program tænker som et menneske, skal vi først definere, hvordan et menneske tænker. Dette har vist sig at være meget svært at finde ud af. Der er to måder hvorpå man kan få lidt indsigt ind i den menneskelige hjerne.[kilde mangler] Man kan prøve at se, hvordan tanker opstår i ens egen hjerne og på den måde få en ide om, hvordan hjernen fungerer, eller man kan udføre en række psykologiske eksperimenter. Det nok mest kendte forsøg på at skabe et program, der tænker som et menneske er GPS, General Problem Solver (Den generelle problemløser), som blev udtænkt af Allen Newell og Herbert Simon i 1961. Newell og Simon ønskede ikke kun at skabe en maskine, der kunne løse problemer korrekt, men også løse dem ligesom et menneske ville gøre. De to forsøgte at bringe datalogien og psykologien lidt tættere på hinanden. Den danske professor ved DTU, Thomas Bolander forsker i dette område af kunstig intelligens. [3] Han prøver at udvikle matematiske modeller, som kan modellere evnen til at sætte sig i andres sted.[4]

At tænke rationelt

redigér

Det at et program tænker logisk betyder, at den altid vil komme frem til den ”rigtige” konklusion. Det at definere, hvad det rigtige svar til et givende spørgsmål er, kan være ligeså svært som at skrive programmet.[5] Denne form for kunstig intelligens bevæger sig ofte over mod filosofien, når man skal finde ud af det logiske svar til spørgsmålet.

Der er to store problemer ved at programmere på denne måde.[kilde mangler]

 • 1. Det kan være svært at fortolke den information man får, det så vi ovenfor.
 • 2. Der er stor forskel på at løse et problem i teorien og så rent faktisk løse det.

Hvis problemet bare har et par dusin fakta kan computere meget let gå tabt i alt den information og derved udregne for evigt.[kilde mangler] Derfor bruger rationelle programmer ofte Fuzzy logic til at finde det korrekte svar.[kilde mangler]

At opføre sig rationelt

redigér

Det at opføre sig rationelt kan ofte være ligeså svært som at tænke rationelt. Det er ikke ethvert spørgsmål der har et åbenlyst svar eller overhovedet har et svar. Er det fx i orden at stjæle hvis du kun gør det for at overleve? Nogle ville svare ja, andre nej. Dette dilemma skal den rationelle tankegang også kunne forstå og løse. En rationel handling skyldes ikke nødvendigvis en rationel tanke. Nogle gange er det bedre slet ikke at tænke. Fx hvis du brænder dig på et varmt komfur, så overvejer du ikke først om du skal fjerne hånden fra komfuret; det sker bare, men det var stadig det rigtige at gøre.
Mange af de evner et program skal have for at klare Turing Testen er også nødvendig for et rationelt program eller agent som de også kaldes. Agenten har brug for at kunne udforme gode konklusioner. Den skal have en god logisk sans. Den skal kende til den verden den befinder sig i for bedre at kunne forstå den. Den skal kunne forstå naturlige sprog for bedre at kunne forstå hvad spørgsmålet indebærer.
Denne fremgangsmåde har to fordele.

 • 1. Den er mere generel end ”Tænke rationelt” metoden.
 • 2. Den er bedre set med videnskabelige øjne, da der ikke er nogen standard måde at definere menneskelige tanker på, hvorimod rationelt er meget vel dokumenteret og meget fint defineret.

Historiske milepæle

redigér

I årene efter 1995 har AI sat en række historiske milepæle,[6] bl.a.:

1996: Deep Blue vandt over den bedste menneskelige skakspiller, Garry Kasparov.[7]

2011: IBM's AI Watson vandt spillet Jeopardy.[8]

2015: Japansk AI bestod universitetets eksamener.[9][10] Google's selvkørende bil begyndte at rulle på vejene.[11][12]

2017: Google's DeepMind AlphaGo AI vandt spillet Go.[13]

2017: Kinesisk AI er blevet i stand til at modificere vejret og frembringe kunstig regn.[14]

2017: Japansk AI bestod en adgangsgivende eksamen.[15] Kinesisk AI har bestået medicinstudiets eksamener, så denne AI er blevet læge.[16]

2017: Google's AI skabte AI, som var bedre end menneskeskabt AI.[17]

2018: Google Duplex bestod Turing-testen.[18] Japansk AI læste bedre end menneskelige studerende.[19]

2019: AI blev i stand til at diagnostisere lungekræft.[20] Japansk AI bestod eksamen i engelsk ved Tokyo Universitet.[21]

2020: Tanzania[22] anvendte undervisende AI.[23]

2021: AI blev i stand til at advare indere mod oversvømmelser.[24]

2022: Google's DeepMind AI blev i stand til at skrive code.[25] Google placerede en AI hjerne i en robot.[26] AI[27] anvendes[28] i Ukraine-krigen.[29][30]

2022: I fjerde kvartal opnåede OpenAI ChatGPT en million brugere i løbet af få dage.[31] ChatGPT kan bl.a. bestå eksamener, skrive artikler og reducere antallet af bugs i software.[32]

2023: ChatGPT bestod jurastudiets eksamener ved University of Pennsylvania’s Wharton School of Business.[33]

2024: Siden d. 1. februar tillader Aarhus Universitet sine studerende at anvende kunstig intelligens til at skrive bachelorprojekt eller speciale.[34][35]

Kunstig intelligens i forskellige indsatsområder

redigér

Se også

redigér

Referencer

redigér
 1. ^ "Strong AI". Investopedia. 25. juni 2019. Hentet 11. august 2019.
 2. ^ "Weak Artificial Intelligence (Weak AI)". Techopedia. Hentet 12. august 2019.
 3. ^ Person
 4. ^ Sociale robotter i støbeskeen
 5. ^ "Logic and Artificial Intelligence". Stanford Encyclopedia of Philosophy. 27. august 2003. Hentet 12. august 2019.
 6. ^ AI Achievements - The Growing Timeline of AI Milestones
 7. ^ Deep Blue computer beats world chess champion – archive, 1996 | Chess | The Guardian
 8. ^ https://www.nytimes.com/2011/02/17/science/17jeopardy-watson.html
 9. ^ Japanese artificial intelligence passes university exams | Daily Mail Online
 10. ^ You Have No Idea What Artificial Intelligence Really Does
 11. ^ https://www.bbc.com/news/technology-31931914
 12. ^ https://www.ennomotive.com/self-driving-cars-artificial-intelligence/
 13. ^ https://www.bbc.com/news/technology-40042581
 14. ^ https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/China/Artificial%20intelligence%20Implications%20for%20China/MGI-Artificial-intelligence-implications-for-China.ashx
 15. ^ Japanese AI Robot Takes University Entrance Exam, Exposes Alarming Flaw in Human Education
 16. ^ A Chinese AI passed the national medical licensing exam, so technically it's a doctor
 17. ^ a b Google's Artificial Intelligence Built an AI That Outperforms Any Made by Humans
 18. ^ 2018's Biggest Moments In AI (Artificial Intelligence)
 19. ^ A Warning About Japan’s Future? AI Outperforms Students at Reading | Nippon.com
 20. ^ Top 5 AI achievements of 2019
 21. ^ AI performed well at the University of Tokyo pass level in the 2019 Center English Written Exam-University Journal Online
 22. ^ https://afruturist.medium.com/artificial-intelligence-in-tanzania-whats-happening-aa05460bdac
 23. ^ a b Artificial Intelligence for the Realization of Quality Education | Policy Forum
 24. ^ "Artificial intelligence: 7 achievements of 2021, fully controlled by AI - 作业部落 Cmd Markdown 编辑阅读器". Arkiveret fra originalen 17. maj 2022. Hentet 17. april 2022.
 25. ^ DeepMind's AlphaCode AI writes code at a competitive level • TechCrunch
 26. ^ ThemeLower – This is the real Online Sites
 27. ^ A.I. goes to war in Ukraine | Fortune
 28. ^ "Artificial Intelligence for Monitoring the War in Ukraine - Groundstation". Arkiveret fra originalen 14. marts 2022. Hentet 4. april 2022.
 29. ^ Exclusive: Ukraine has started using Clearview AI’s facial recognition during war | Reuters
 30. ^ The Role of AI in the Russia-Ukraine War | The Brian Lehrer Show | WNYC
 31. ^ I en uge har ny chatbot vakt vild opsigt – nu advarer virksomheden bag (dateret d. 12. dec. 2022) TV2 Nyhederne
 32. ^ Ny chatrobot kan klare din eksamen, rette din software og skrive dit essay DR nyheder (dateret d. 5. december 2022)
 33. ^ ChatGPT passes exams from law and business schools (dateret d. 26. januar 2023) på CNN.com
 34. ^ Nu må studerende bruge AI til specialer og bacheloropgaver (dateret d. 1. februar 2024) på au.dk
 35. ^ New rules: You may now use AI when writing your Master’s thesis or Bachelor’s project (1 February 2024) au.dk
 36. ^ Second Generation AI Possible After New Discovery About the Human Brain | Worldhealth.net Anti-Aging News
 37. ^ Google's AI Makes Its Own AI Children – And They're Awesome | IFLScience
 38. ^ https://www.technologyreview.com/2021/05/27/1025453/artificial-intelligence-learning-create-itself-agi/
 39. ^ AI Can Write Code Like Humans—Bugs and All | WIRED
 40. ^ https://www.techyv.com/article/ai-is-making-antivirus-software-smarter/
 41. ^ Can AI Create Video Games
 42. ^ Don’t Get Obfuscated: Use AI To Stop Attacks
 43. ^ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adpr.202100048
 44. ^ Machine learning could reveal graphene oxide’s real structure – Physics World
 45. ^ Harvard, Princeton scientists make AI breakthrough for fusion energy – Harvard Gazette
 46. ^ Artificial Intelligence helps nuclear fusion- EUROfusion
 47. ^ https://tierrechtskongress.at/2017/slides/artificial.pdf
 48. ^ Chinese Scientists Grow Saltwater-Tolerant Rice With AI in Dubai's Desert
 49. ^ Artificial intelligence in cancer diagnosis and prognosis: Opportunities and challenges - ScienceDirect
 50. ^ https://www.bbc.com/news/technology-51315462
 51. ^ Robotic Surgery: The Role of AI and Collaborative Robots | automate.org
 52. ^ AI i undervisningen på videnscenterportalen.dk
 53. ^ CBS forbyder kunstig intelligens til eksamen. Men vil bruge den i undervisningen (dateret d. 2. februar 2023) på berlingske.dk
 54. ^ How AI is helping hundreds of schools in Pakistan - CENTURY
 55. ^ At this Bengaluru school, robots teach and teachers mentor | Bengaluru News - Times of India
 56. ^ Frontiers | Using Artificial Intelligence-Based Collaborative Teaching in Media Learning
 57. ^ Taiwan schools shift emphasis from teaching coding to applications of AI | Taiwan News | 2021-08-05 19:42:00
 58. ^ AI program to set and mark assessments helps teachers in Singapore save time | The Straits Times
 59. ^ Thailand Gets ASEAN’s First AI Robot Teacher - OpenGov Asia
 60. ^ Is Vietnam’s first AI robot the future of education? - Tech Wire Asia
 61. ^ Südkorea: Roboter als Englischlehrer | DiePresse.com
 62. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 22. december 2021. Hentet 22. december 2021.
 63. ^ Advancing education and speech recognition in Nigeria with AI and machine learning - AI for Good
 64. ^ How Artificial Intelligence is Shaping the Future of Education - Drilling Sense from Data
 65. ^ iview
 66. ^ https://www.newsroom.co.nz/page/digital-teacher-in-kiwi-schools
 67. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 2. december 2021. Hentet 22. december 2021.
 68. ^ Språkkompis – att lära sig språk med hjälp av Artificiell Intelligens - Innovation i Helsingborg
 69. ^ My teacher is a robot | EASEL Project | Results in brief | FP7 | CORDIS | European Commission
 70. ^ Digital Intelligence: Roboter als Assistenz-Professoren? | Campus | ARD alpha | Fernsehen | BR.de
 71. ^ a b https://www.dw.com/en/meet-germanys-first-robot-lecturer/av-47653794
 72. ^ Deutschland: Wenn Roboter unterrichten | Reporter – gloria.tv
 73. ^ Hungary’s National AI Strategy - Ulkoministeriö
 74. ^ Kunstmatige intelligentie in het onderwijs - Onderwijs van Morgen
 75. ^ Estonia to unleash AI for personalisation of education
 76. ^ Russian Scientists Suggest Teaching AI Creative Writing
 77. ^ https://www.nytimes.com/2019/12/18/education/artificial-intelligence-tutors-teachers.html
 78. ^ https://people.math.harvard.edu/~knill/preprints/sofia.pdf
 79. ^ In Ecuador, Artificial Intelligence Makes Learning Math Easier
 80. ^ Schools in Japan turn to AI robots for help with English classes
 81. ^ Japanese School Kids Learn English from AI Robots | JAPAN Forward
 82. ^ LG CNS offers AI-powered English education service to schools nationwide
 83. ^ The Ukrainian AI start-up teaching kids English - Emerging Europe
 84. ^ https://medium.com/swlh/artificial-intelligence-can-now-solve-a-mathematical-problem-that-can-make-researchers-life-easier-9602c869128
 85. ^ Facebook's AI mathematician can solve university calculus problems | New Scientist
 86. ^ Maplesoft launches new AI learning tool to help high school and university students do math quickly | IT Business
 87. ^ Chinese university uses robots to replace students for graduation ceremony amid coronavirus pandemic - video Dailymotion
 88. ^ Emirati student developing robots that can attend school for sick students | Society – Gulf News
 89. ^ Anwesend trotz Krankheit: Wie ein Roboter Lucas im Klassenzimmer vertritt
 90. ^ A Chinese AI passed the national medical licensing exam, so technically it's a doctor
 91. ^ https://www.bbc.com/news/technology-48908346
 92. ^ 🚗 New AI tool helps self-driving cars navigate on snowy roads
 93. ^ A 3D printed Car which is designed by AI - Czinger 21C – Thereviewstories
 94. ^ Mayflower 400: First Crewless Ship Run By AI To Sail Across The Atlantic
 95. ^ Artificial Intelligence in Drone Technology
 96. ^ "Kindred Futures Challenges Voice Driven Betting". 14. november 2018. Hentet 13. december 2018.
 97. ^ "Bookmaker præsenterer app med kunstig intelligens". 3. december 2018. Hentet 13. december 2018.
 98. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 24. januar 2021. Hentet 28. december 2021.
 99. ^ Robotter som skribenter: Bliver journalister overflødige? | fyens.dk
 100. ^ https://www.dr.dk/nyheder/indland/nordea-fyrer-tusindvis-robotten-nora-bliver-din-nye-bankraadgiver
 101. ^ 9 AI Trading Companies Helping Investors | Built In
 102. ^ https://www.cnbc.com/2021/09/17/what-artificial-intelligence-means-for-homebuyers-real-estate-market.html
 103. ^ https://medium.com/syncedreview/google-ai-translatotron-can-make-anyone-a-real-time-polyglot-e7b6d616f5d2
 104. ^ a b A New AI Can Write Music as Well as a Human Composer
 105. ^ AI can now compose pop music and even symphonies. Here's how composers are joining in
 106. ^ AI still writes lousy poetry | ZDNET
 107. ^ This AI art app is a glimpse at the future of synthetic media - The Verge
 108. ^ 🤖 🖼 AI Art Generator, AI Art Maker - NightCafe Creator
 109. ^ Hollywood is replacing artists with AI, and its future is bleak. - Vox
 110. ^ https://towardsdatascience.com/the-games-that-ai-won-ff8fd4a71efc
 111. ^ Researchers built an AI that plays chess like a person, not a super computer | Engadget
 112. ^ Former Go champion beaten by DeepMind retires after declaring AI invincible - The Verge
 113. ^ IBM Watson: The inside story of how the Jeopardy-winning supercomputer was born, and what it wants to do next | TechRepublic
 114. ^ "New AI Is Capable of Beating Humans at Doom | Den of Geek". Arkiveret fra originalen 28. december 2021. Hentet 28. december 2021.
 115. ^ Google's New AI Is a Master of Games, but How Does It Compare to the Human Mind? | Innovation| Smithsonian Magazine
 116. ^ https://medium.com/gyroscopesoftware/how-we-built-an-ai-to-play-street-fighter-ii-can-you-beat-it-9542ba43f02b
 117. ^ https://80.lv/articles/an-ai-agent-learns-to-play-deathmatch-in-counter-strike/

Eksterne henvisninger

redigér