Question book-4.svg Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Paludan er navnet på en dansk præsteslægt. Navnet Paludan er en latinisering af "Kær" eller "fra Kæret".

Gravsten for Paludan på Viborg Kirkegård.

Slægtens historieRediger

Paludan er en sydjysk slægt, som nedstammer fra rektor i Kolding Hans Sørensen Kjær (Johannes Severini Paludanus) (ca. 1555-1634). Han var søn af borgmester i Kolding Søren Mortensen Kjær (ca. 1510-1582) (kaldet Søren Skriver, idet han fungerede som rigets skriver fra 1536) og Anna Knudsdatter Thuresen (ca. 1515-1582). Søren Mortensen Kjær (også kendt som Søren Sørensen Kjær) var søn af Morten Skræder, født i Ribe ca. 1450 og død samme sted 1538.[1] Hans Sørensen Kjær (Paludan) var sammen med sin hustru Anne Iversdatter Hundevad (ca. 1565-1600) forældre til sognepræst i Ringkøbing-Rindum og provst i Hind Herred Hans Hansen Kjær (Paludan) (ca. 1600-1652), hvorfra hele slægten nedstammer.

Søren Mortensen Kjær var også fader til Dorothea Sørensdatter (død 1599), gift med abbed i Sorø Morten Pedersen (1537-1595), og til magister Johannes Sørensen Pedersen (død efter 1600), hvis søn sognepræst i Ringkøbing, provst Hans Hansen Kjær (ca. 1600-52) var fader til Elisabeth Hansdatter. Hendes søn med pastor N.L. Rindom, sognepræst i Ål, provst Hans Nielsen Paludan (1652-1709) var fader til borgmester og stiftsskriver i Roskilde Niels Hansen Lunde (1680-1734) — hvis dattersøn var legatstifteren Niels Lunde Reiersen (1742-1795) — til sognepræst i Kalundborg, provst Peder Hansen Paludan (1687-1753) og til sognepræst i Torslunde og Ishøj Jens Paludan (1697-1782) af hvis børn skal nævnes Helene Margrethe Paludan (1738-1793) — gift med professor juris Lauritz Laurberg Kongslew (1737-1783) — Anna Paludan (1740-1805) — der ægtede godsforvalter ved Sorø Akademi Caspar Peter Müller (1736-1776) — Anne Elisabeth Paludan (1762-1829) — som var gift med pastor Johan Paludan (1756-1821) — og residerende kapellan ved Trinitatis Kirke i København Johan Lønborg Paludan (1757-1840). Denne var fader til Elise Christence Paludan (1792-1866), gift med kommandør Frederik August Paludan (1792-1872), og til sognepræst til Rårup, provst Janus August Paludan (1803-1869), af hvis børn skal nævnes plantør Johan Kipnasse Paludan (1834-1914) — fader til Thyra Bolette Emilie Christine Kipnasse Paludan (1872-), enke efter digteren Thøger Larsen (1875-1928) — sognepræst til Gunderup og Nøvling Otto Frederik Paludan (1836-1917) — hvis søn var arkitekt, palæforvalter Hother August Paludan (1871-1956) — arkitekten Hother August Paludan (1841-1888) og slotsgartner Christian Frederik Paludan (1850-1933), fader til hortonom, professor Hother Kirketerp Paludan (1889-1994). Hother August Paludan (1871-1956) var fader til inspektør, cand.jur. Arvid Paludan (1910-2006).

Ovennævnte Provst Peder Hansen Paludan (1687-1753) var fader til sognepræst i Kalundborg, provst Hans Jacob Paludan (1717-1782), af hvis børn skal nævnes de slotspræst Peder Paludan (1755-1799), sognepræst i Fanefjord Johan Paludan (1756-1821), Anna Paludan (1760—1827) — der ægtede ovennævnte pastor Johan Lønborg Paludan (1757-1840) — samt sognepræst i Sønder Kirkeby og Alslev Ebbe Jacobsen Paludan (1767-1815) — hvis søn sognepræst i Vestenskov og Kappel Hans Jacob Peder Dorph Paludan (1814-1883) var morfader til professor i Oslo Francis Bull (1887-) — og overtelegrafinspektør, postmester, justitsråd Holger Frederik Paludan (1772—1855), der var fader til kommandør Frederik Paludan (1808-1880) og til herredsskriver i Vejle, kancelliråd Hans Jacob Paludan (1805-1864); denne sidste var fader til overretssagfører Holger Frederik Paludan (1845-1923) og til professor Julius Paludan (1843-1926), hvis sønner var bibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek Hans Aage Puggaard Paludan (1894-1942) og forfatter Stig Henning Jacob Puggaard Paludan (1896-1976).

Ovennævnte slotspræst Peder Paludan (1755-1799) var fader til kommandør Jens Jacob Paludan (1781-1856), til kommandør, overlods Frederik August Paludan (1792—1872), til generalmajor Julius Ferdinand Paludan (1794-1879) samt til Louise Paludan (1789-1821), der var gift med politikeren Jesper Peter With (1791-1854). Af børnene af ovennævnte pastor Johan Paludan (1756-1821) skal nævnes sognepræst i Tønset, provst Julius Frederik Paludan (1787-1851), der var morfader til gartneren og kgl. haveinspektør Hans Christopher Elers Koch (1858-1912).

Dertil kommer planteskoleejer Otto Paludan (-1952), der var fader til museumsinspektør Knud Paludan (1908-1988). Læge Julius Gustav Paludan (1882-1963) var fader til journalist og oversætter Marie-Louise Paludan (født 1917) og diplomaten Janus August Worm Paludan (1920-2004), der var gift med forfatteren Ann Paludan, født Murray (født 1928).

Paludan-MüllerRediger

Ovennævnte godsforvalter Caspar Peter Müller (1736-1776) — der var søn af sognepræst i Holbæk og Udby Mikkel Pedersen Møller (død 1709) fra Grenaa — var fader til Charlotte Christine Müller (1773-1814), gift med konferensråd Christian Rothe (1770-1852), til Inger Marie Muller (1774—1828), der ægtede amtmand Johan Henrik Selmer (1756-1831) og til biskop i Aarhus Jens Paludan-Müller (1771-1845), af hvis børn skal nævnes Lovise Paludan-Müller (1803-1862), gift med rektor Frederik Olaus Lange (1798-1862), og historikeren Caspar Peter Paludan-Müller (1805-1882), forfatteren Frederik Paludan-Müller (1809-1876) og provst Jens Paludan-Müller (1813-1899); sidstnævnte var fader til præsten Bernhard Lucian Paludan-Müller (1845-1932) — hvis søn var forfatteren Martin Mathæus Caspar Paludan-Müller (1882-) — og forfatteren Johannes Nathanael Paludan-Müller (1853-1940), hvis sønner var departementschef i Undervisningsministeriet Kai Paludan-Müller (1883-1976), rektor for Viborg Katedralskole Frits Paludan-Müller (1884-1967) og oberst Svend Bartholin Paludan-Müller (1885-1944). Historikeren Jens Paludan-Müller (1836-1864) var søn af den nævnte professor Caspar Paludan-Müller.

Jernstøber E.C. Paludan-Müller var fader til forfatteren Astrid Paludan-Müller (1873-1930).

Flamsk slægtRediger

På et tidspunkt var der også medlemmer af en flamsk slægt med navnet Paludan i Danmark. Johannes Paludan (født ca. 1479-97, død ca. 1561-70) blev 1528 indskrevet ved det medicinske universitet i Montpellier, hvor han angaves at stamme fra Aalst i Øst-Flandern. Hans søn, Hans Paludan (1538 i Gent – 19. november 1615 i Viborg) var ærkedegn og livlæge for enkedronning DorotheaKoldinghus og Sønderborg Slot. Efterfølgende var han gennem en årrække læge i Viborg og havde apotekerprivilegium (for hele Jylland) i Viborg fra 8. december 1577 til 5. februar 1587. Hans Paludan fik kun døtre i sit ægteskab og videreførte ikke slægten.

Kendte medlemmer af slægtenRediger

Slægtsgrenen Paludan-MüllerRediger

Slægtsgrenen PalludanRediger

Se ogsåRediger

KilderRediger

NoterRediger