Rigsretssagen mod Inger Støjberg

En rigsretssag mod Inger Støjberg
Ambox currentevent.svgDenne artikel beskriver en aktuel begivenhed
Informationerne kan blive ændret hurtigt, som begivenheden skrider frem.

Rigsretssagen mod Inger Støjberg blev vedtaget af Folketinget 2. februar 2021 med stemmerne 141 for og 30 imod. [1] Støjberg blev tiltalt for i 2016 som integrationsminister at have givet en instruks til Udlændingestyrelsen om at adskille alle asylansøgerpar, hvor den ene var under 18 år, hvilket ifølge Folketingets Ombudsmand, Instrukskommissionens undersøgelse og to uvildige advokater ikke er tilladt, da det strider imod forvaltningsretlige grundsætninger og den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der begge kræver at der foretages en individuel vurdering for hvert par.[2]

Inger Støjberg, set her i 2017, er tiltalt for i 2016 at give ordre til at adskille asylpar, hvor den ene var under 18 år.

Rigsretssagen havde støtte fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Venstre (32 af 41 folketingsmedlemmer), Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Imod var Inger Støjberg selv, otte andre folketingsmedlemmer fra Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, og løsgænger Lars Løkke Rasmussen.[1][2] Selve stemmeafgivningen foregik pga. coronaviruspandemien i tre hold, hvor der blev sprittet af mellem hvert hold. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige agtede nemlig at sende alle deres medlemmer ind i salen for at stemme i stedet for som normalt kun at have et færre antal medlemmer inde for at stemme, således at flertalskonstellationen bibeholdes (clearing).[3]

Rigsretten består af 30 medlemmer, heraf 15 dommere fra Højesteret og 15 personer valgt af Folketinget.[4]

Retssagen begyndte 2. september 2021.[5] Den vil bestå af 38 retsmøder og sidste retsmøde afholdes 30. november 2021.[6] Som anklagere er valgt Anne Birgitte Gammeljord og Jon Lauritzen.[7]

AnklagenRediger

I anklageskriftet[8] har Folketinget tiltalt Inger Støjberg for at overtræde ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1 ved:

  ...at være ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar 2016 og indtil senest den 12. december 2016 iværksatte og fastholdt en indkvarteringsadministration, hvorefter der i et antal sager adskiltes ægtefæller og samlevende par indkvarteret i asylsystemet, hvoraf mindst den ene part var under 18 år, i stridmed Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 og under tilsidesættelse af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om saglig forvaltning, pligtmæssigt skøn og proportionalitet samt forvaltningsrettens og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions krav til konkret og individuel partshøring, sagsoplysning og begrundede afgørelser.  

Folketinget anførte endvidere at:

  Det er en skærpende omstændighed, jf. § 5, stk. 2, i lov nr. 117 af 15. april 1964 om ministres ansvarlighed, at forhenværende minister Inger Støjberg i tilknytning til dette forløb afgav urigtige eller misvisende oplysninger til Folketinget under samrådene i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg den 1. juni 2017 om samrådsspørgsmål AT og AU, den 23. juni 2017 om samrådsspørgsmål AW-AZ, den 11. oktober 2017 om samrådsspørgsmål A og B og den 1. marts 2019 om samrådsspørgsmål Q, R og U.  

Rigsretten afviste denne del af anklagen med henvisning til, at rigsretten kun kan dømme anklagede for forhold der fremgår af tiltalen og det anklagen lyder på at overtræde § 5, stk. 1, og forhold vedrørende fhv. minister Inger Støjbergs påstået urigtige eller misvisende oplysninger til Folketinget vedrører § 5, stk. 2.[9]

ReferencerRediger

  1. ^ a b Nielsen, Mads Korsager (2. februar 2021). "141 folketingskolleger stemte Inger Støjberg i rigsretten". dr.dk. Hentet 2. februar 2021. 
  2. ^ a b Nielsen, Nicolas S. (27. januar 2021). "Her er rigsrets-anklagen mod Inger Støjberg: Tiltales for ulovlige adskillelser og vildledning af Folketinget". dr.dk. Hentet 2. februar 2021. 
  3. ^ Holst, Emma Qvirin (2. februar 2021). "Folketinget har vedtaget rigsretssag mod Inger Støjberg". altinget.dk. Hentet 2. februar 2021. 
  4. ^ Kotkas, Birk Sebastian (2. februar 2021). "Rigsretssagen er vedtaget: Sådan kommer den til at foregå". altinget.dk. Hentet 2. februar 2021. 
  5. ^ LIVE Rigsretssagen mod Inger Støjberg går i gang. DR, 2. september 2021. Hentet 2. september 2021
  6. ^ Ritzau (17. februar 2021). "Rigsret mod Inger Støjberg begynder til september". Politiken. JP/Politikens Hus A/S. Hentet 17. februar 2021. 
  7. ^ Mauricio, Martin (12. februar 2021). "Mød advokaterne, der skal lægge arm om Støjbergs skæbne i Rigsretten". altinget.dk. Hentet 2. september 2021. 
  8. ^ https://rigsretten.dk/media/cgpbvpni/anklageskrift.pdf
  9. ^ https://rigsretten.dk/media/eijnvkjs/kendelse-om-anklageskriftet.pdf
 Spire
Denne artikel om dansk politik er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.