Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Blokering eller bandlysning af Rosenquist

Flyttet fra Wikipedia-diskussion:Administratorer af hensyn til arkivering. --MGA73 17. jan 2011, 18:03 (CET)

Blokering eller bandlysning af RosenquistRediger

Som bekendt ønsker Bruger:Rosenquist (tidligere Konnex) til stadighed at ændre og gentage afsluttede diskussioner (især Diskussion:Karen Blixen) begrundet i ting som hensynet til artiklens værdighed og andre usaglige årsager. Dette er konsekvent blevet afslået, og da brugeren alligevel ikke kunne holde fingrene fra andres indlæg, er følgen blevet indtil flere blokeringer, senest af et halvt års varighed. Efterfølgende har det imidlertid vist sig, at brugeren stadig ikke har ønsket at ændre adfærd. Det har blandt andet foranlediget undertegnede til i klare vendinger at påpege det, som stort set alle andre er enige om i forvejen: at gamle diskussioner hverken ændres, gentages eller slettes. Påpegelser der tydeligvis ikke passede brugeren, der i stedet valgte at søge støtte i uvedkommende indlæg revet ud af sammenhæng, hvilket blev påpeget. Videre diskussion ændrede intet, hvorfor brugeren i stedet valgte at blive personlig ved at påstå, at jeg afsporede debatten. En påstand der er aldeles uden hold i virkeligheden men kun kan være forårsaget af, at undertegnede ikke giver de svar brugeren ønsker, men som forhåbentlig heller ingen andre fornuftige brugere ønsker at give ham.

For baggrundslæsning henvises til Wikipedia:Landsbybrønden/Uskik at fortsætte en diskussion i arkivet og Brugerdiskussion:EPO#Alle er lige for loven.

Rosenquist har desuden tilstået at have benyttet Bruger:Zerlina, Bruger:Victoria og Bruger:Sihu Shikoba som sokkedukker.

Alt i alt: Rosenquist har længe udvist en uacceptabel adfærd, men når han begynder at blive personlig med påstande uden hold i virkeligheden, er grænsen overskredet. Hvis dette ikke skal ende ligesom de løbskløbne sager med Law Lord og John Peters, må og skal der skrides ind nu med håndfaste midler. Brugeren har gentagne gange fået at vide, at opførslen er uacceptabel, men selv gentagne blokeringer har intet ændret. Derfor vil jeg stærkt opfordre til at Rosenquist bandlyses, alternativt blokeres et år. Pædagogikken har spillet fallit, og dette er for mig at se eneste løsning. Barsk måske, men jeg ikke ønsker ikke at stå model til løgn og personangreb. Dette må stoppes! --Dannebrog Spy 30. dec 2010, 00:17 (CET)

Jeg ønsker kort og godt at ligge mit hjerte i artiklen om Karen Blixen. - Mvh. Rosenquist 30. dec 2010, 00:30 (CET)
Enig med Dannebrog Spy i, at balladen med Law Lord og JP formentlig kunne være undgået, såfremt der var blevet skredet noget mere konsekvent ind fra starten. Tilfældet Konnex/Rosenquist peger i samme retning. Der er tale om en konsekvent mangel på forståelse for, hvorledes Wikipedia fungerer og en stålsat vilje til at ignorere den utallige henstillinger som brugeren har modtaget over en temmelig lang periode. Nu krydres det med personangreb, og jeg er enig i, at grænsen er nået. En bandlysning er nok i overkanten, men en blokering på ½-1 år kan måske have en effekt. Hvis ikke, så kan vi for min skyld gerne starte en bandlysningsafstemning. Pugilist 30. dec 2010, 09:24 (CET)
Jeg synes man skal nøjes med at diskutere om Rosenquist skal blokeres efter princippet "dobbelt op". Det må være alt rigeligt, og Rosenquist kan vende tilbage til Blixen og ikke sig selv i 2012. -- Mvh PHansen 30. dec 2010, 09:41 (CET)
Det vil i så fald vist blive den 13. blokering; og dobbelt op giver et år. Fint med mig. --Pugilist 30. dec 2010, 10:15 (CET)

Jeg synes ikke, at sokkedukkerne skal give anledning til en ny blokering, da de er ca. 1 år gamle. Jeg synes også man bør være tilbageholdende med at blokere (især længerevæarende blokeringer) på baggrund af diskussioner, idet det generelt bør være tilladt at diskutere tingene. Diskussioner skal selvfølgelig ikke trækkes ud i det urimelige. Det man bør fokusere på er de senere bidrag. Fx nye sokkedukker, om Rosenquist fx har redigeret i arkiverne/har ændret i gamle diskussioner osv. eller om der kommer gentagende personlige angreb.

Umiddelbart mener jeg, at før længerevarende blokeringer bør give en klar advarsel om hvad det er, der er uønsket. Nu er det jo snart nytår og tid til nytårsforsæt. Så hvis nogen har et forslag til hvad Rosenquists nytårsforsæt kunne være, så er der plads på Brugerdiskussion:Rosenquist til en fin lille opsummering.

Overholdes disse henstillinger ikke, så støtter jeg en blokering. --MGA73 30. dec 2010, 11:08 (CET)

Det er altså et objektivt faktum, at brugeren Dannebrog Spy har afsporet denne debat i kraft af en række irrelevante påstande. Og det er derfor ikke noget personangreb, når der gøres opmærksom på det pågældende faktum. - Mvh. Rosenquist 30. dec 2010, 11:22 (CET)
Nej, det er et objektivt faktum, at vi har givet dig mulighed for at starte forfra. Det er også et objektivt faktum, at du alligevel vil slette/rette gamle diskussioner. Som jeg ser det, takker du dermed nej til at starte forfra. Det er jo dit valg, men jeg vil påstå at det er et dumt valg. --Palnatoke 30. dec 2010, 11:37 (CET)
Jeg vil - i modsætning til Palnatoke - påstå, at det er et dybt intelligent og særdeles klogt valg. Det er som bekendt et faktum, at KB-diskussionen i sin nuværende form fremstår med dels mange uskønne gendannelser i dens historik, dels mange uskønne overstregninger og dels en uværdig redigeringskrig. Og disse forhold bør og kan - i kraft af mit pågældende valg - ændres til fordel for KB-artiklens ære og værdighed. - Mvh. Rosenquist 31. dec 2010, 02:02 (CET)
@MGA73: Lige netop i Rosenquists tilfælde har der vel næppe manglet advarsler. Interesserede kan lægge vejen forbi Brugerdiskussion:Rosenquist. At indsætte en opfordring til nytårsforsæt på diskussionssiden forekommer at være Spildte Guds ord på Balle-Lars, da de mange tidligere henstillinger på diskussionssiden og i øvrige diskussioner konsekvent ignoreres. Med hensyn til alderen af de tidligere advarsler, bemærkes, at Rosenquist i perioden 28. januar - 6. oktober 2010 var blokeret (bortset fra en enkelt dag den 5/6. april). Det er således ikke fordi Rosenkvist har holdt sig i skindet i årets første halvdel, at der ikke er advarsler i den periode. --Pugilist 30. dec 2010, 11:39 (CET)
Min kommentar var en reaktion på at en stor del af motiveringen af blokeringen/bandlysningen vedrørte forhold , der lå før den seneste blokering. Efter blokeringen er der kun 4 indlæg på brugerdiskussionen, og der er ingen af dem, der ser særligt slemme ud. Mit forslag var derfor at "skære det ud i pap" på brugersiden hvad det var, der skulle stoppe. Alternativt kunne man indsætte en håndfuld links med seneste problematiske ændringer ind her - det gør det lettere at vurdere om der skal blokeres nu, eller om en advarsel er nok. --MGA73 30. dec 2010, 18:57 (CET)
Der er intet nyt i min situation som giver anledning til en bandlysningssag. - Mvh. Rosenquist 30. dec 2010, 11:52 (CET)
Endvidere skal det nævnes, at dansk Wikipedia vil miste en seriøs og arbejdsom bidragsyder, når og hvis en eventuel bandlysningssag bliver gennemført. Dansk Wikipedia vil også miste en række potentielle GA-artikler i fremtiden. Jeg mener derfor, at en bandlysningssag ikke vil være gavnlig og udbytterig for dansk Wikipedia, eftersom mit eneste ønske er følgende: Få orden i den nuværende og rodede KB-diskussions redigeringskrig. - Mvh. Rosenquist 4. jan 2011, 00:37 (CET)
Undskyld jeg blander mig, men hører den her diskussion ikke til på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance ifølge skiltet ovenfor? mvh Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 30. dec 2010, 19:29 (CET)
Den hører vel sådan set ikke hjemme nogen af stederne :-). WP:AOA var oprindeligt kun beregnet til at anmode om sletninger, flytninger, blokeringer og den slags. Vi mangler en side til sådanne diskussioner...medmindre man bruger Brønden.
- Sarrus (db) d. 30. dec 2010, 19:36 (CET)
Jeg spekulerede godt nok også på, om jeg skulle benytte Wikipedia:Anmodning om administratorassistance, men en bandlysning er jo noget mere alvorlig og principel sag. Landsbybrønden er selvfølgelig et alternativ, men da det jo alligevel er administratorerne, der i givet fald skal stemme om det og effektuerer beslutningen, vil det bare være en overflødig omvej. Ikke mindst da sagen allerede har belastet communityet mere end nok.
For blokeringer gælder i princippet, at gamle sager også tæller med, og at hver ny blokering derfor skal være længere end den foregående, indtil administratorerne på et tidspunkt taber tålmodigheden og bandlyser. Men som flere tidligere har givet udtryk for, skal man altså ikke op på 12-13 blokeringer eller mere, før det burde stå klart, at man har at gøre med en bruger, der ikke vil ændre adfærd. Længere blokeringer og hurtigere bandlysninger, tak! Det nytter ikke at lukke øjnene og lade tingene løbsk. Men jeg skal måske selv søge om at blive administrator for at få ændret stilen?
Rosenquist forsøger trods gentagne afslag, henstillinger, advarsler og blokeringer igen og igen og igen at få ændret tidligere diskussioner og erstatte med nye uden saglig grund. Dette er fortsat efter den seneste blokering, hvorfor undertegnede i klare vendinger (de mere diplomatiske havde jo spillet fallit) fastslog, at det ikke ville ske, og da det alligevel forsøgtes omgået, fremdrog jeg det for at gøre opmærksom på. Simpel sandhed men sandheden er åbenbart ilde hørt hos Rosenquist, der hellere vil søge støtte, hvor ingen støtte er, og som åbenlyst ikke ønsker at fatte, at man ikke kan diktere hvordan diskussioner skal forløbe. Tværtimod er Rosenquist gået over til at blive personlig, og så er grænsen overskredet. Alt i alt burde det derfor stå klart, at det er spild af tid med yderligere henstillinger. Brugeren vil simpelthen ikke fatte men bliver ved med sine vildspor. Her hjælper derfor kun en langvarig blokering eller bandlysning. --Dannebrog Spy 30. dec 2010, 23:12 (CET)
Dannebrog Spy: Kan du dokumentere et personangreb?
- Sarrus (db) d. 30. dec 2010, 23:21 (CET)
Her beskyldes Dannebrog Spy for "med al tydelighed [at have] afsporet debatten med en række overkritiske og overmistænksomme påstande af irrelevant karakter". Her gentages beskyldningen. Om sådanne beskyldninger hører under personangreb, kan man have forskellig opfattelse af, men de synes ikke at komme fra en bruger med et ønske om at starte forfra.. --Palnatoke 30. dec 2010, 23:30 (CET)
Jeg er helt med på, at Rosenquists halvårige blokering ikke just har fået vedkommende til at droppe sine ønsker om at ændre i diskussioner - se bare MGA73's diskussionsside - men at kalde de nævnte eksempler for personangreb? Bum, bum.
- Sarrus (db) d. 30. dec 2010, 23:37 (CET)
I forlængelse af Palnatokes indlæg vil jeg gerne understrege: Jeg har ikke afsporet debatten men kommet med relevante henstillinger og fremdragelser i forbindelse med Rosenquists konstante forsøg på ændre diskussioner. Naturligvis har jeg været kritisk ligesom de fleste andre, og når Rosenquist ønsker mulighed for ekstra tyk overstregning, der reelt vil gøre indlæg ulæselige, bliver jeg selvfølgelig mistænksom. En såre naturlig opførsel som Rosenquist fuldstændig fordrejer. --Dannebrog Spy 30. dec 2010, 23:43 (CET)

(efter redigeringskonflikt)

Jeg vil ikke kalde det personangreb, men lad nu bare karakteriseringen ligge. Som Palnatoke er inde på, er hovedsagen, at brugeren bevæger sig på tynd is, når han selv ripper op i den historik, som han netop skulle have lagt bag sig med det nye navn. --Sir48 (Thyge) 30. dec 2010, 23:47 (CET)

[redigeringskonflikt

Jeg siger på ingen måde, at det er i orden, at man vil ændre på diskussionsindlæg, men man bliver jo nødt til at have nogle beviser på "bordet", hvis man skal gå så vidt som til en bandlysning. Man bør ikke bandlyse for bagateller og momentvis irritation samt udokumenterede påstande om brugerens færden. Jeg siger ikke det er tilfældet her, men jeg beder bare om nogle beviser :-).
- Sarrus (db) d. 30. dec 2010, 23:49 (CET)
På trods af min undren over Rosenquists ønsker om sletning/gentagelse/ændring af gamle diskussioner, må jeg indrømme at Dannebrog Spys tone overfor Rosenquist forekommer mig hårdere og personligere end Rosenquists overfor Dannebrog Spy. I en lignende sag (Bruger:Kongerækken) fandt jeg også Dannebrog Spys retorik en anelse for hård, selv om jeg grundlæggende delte hans mening. Som MGA73 har skrevet et sted skal Rosenquist advares formelt på brugersiden og han skal trodse denne advarsel groft før en bandlysning overhovedet kan diskuteres. Jeg må også tage afstand fra at sammenligne John Peters og Low Lords yderst skadelige adfærd/hetz med Rosenquist, der blot synes at være lidt for optaget af indholdet af nogle gamle diskussioner. Nillerdk 31. dec 2010, 15:09 (CET)
Og så er det i øvrigt ikke ligegyldigt, om der er personangreb involveret, når vi taler bandlysning. Og, hvis man anklager andre for personangreb, bør man kunne dokumentere det, for ellers laver man næsten et selv. Da personangrebene kan ligge i sider, der er slettet af samme grund, kan det dog være, at dokumentationen kun kan ses af administratorer.
- Sarrus (db) d. 31. dec 2010, 16:15 (CET)
Med hensyn til det personlige henviste jeg allerede til det i mit første indlæg og Palnatoke henviste til dem bagefter. Jeg er fuldt ud klar over, at Rosenquist ikke er ude i samme stil som John Peters og Law Lord. Det havde måske været mere retfærdigt at sammenligne med Haabet, men den sag ligger før flere her blev brugere og vil nok ikke sige så meget. Pointen er dog den samme i alle tilfælde: vi står/stod med en bruger, der trods gentagne råd, henstillinger, advarsler og blokeringer ikke ændrer/ændrede adfærd. Sådanne personer må bedømmes på den samlede bunkede problemer de skaber og ikke kun den, der får læsset til at vælte. For dømmer man sagerne enkeltvis, får brugeren aldrig en straf af betydning.
Nillerdk: Jeg går ud fra, at du hentyder til Wikipedia:Landsbybrønden/Afstemning vedrørende Kongerækken. I almindelighed foretrækker jeg at lægge ud med den diplomatiske linie overfor folk, men når de trods forklaringer, påpegelser og i visse tilfælde advarsler fra flere forskellige brugere stadig ikke fatter pointen, er jeg nok hurtigere end gennemsnittet til at gå over til mere klare ord. For så er vi ude i en sag, der kan trække ud i det uendelige, hvis ikke nogen trækker i nødbremsen. Sådan som f.eks. Palnatoke gjorde det en tak hårdere med en blokering af Rusty Nail i forbindelse med Wikipedia:Landsbybrønden/Californien eller Kalifornien?. Og den diskussion fandt endda sted over meget kortere tid end diskussionerne omkring Rosenquists konstante forsøg på at ændre fortiden. I modsætning til netop Kongerækken der heldigvis har vist sig betydeligt bedre til at opfatte pointer og lade være med at fortsætte tabte kampe. --Dannebrog Spy 31. dec 2010, 17:18 (CET)
Der er åbentbart forskellige opfattelser af, hvad et personangreb er, men sådan er det jo med mennesker :-).
- Sarrus (db) d. 31. dec 2010, 17:28 (CET)
Til Rosenquist: For det første: du må meget gerne lære at diskussioner føres kronologisk fortløbende. Din seneste kommentar er nok en gang blevet puttet ind midt i denne diskussion, hvilket netop fører til rodede og usammenhængende diskussioner, hvor man skal holde tungen meget lige i munden for at finde ud af, hvem der svarer på hvad. Til fremtidig reference gøres du hermed opmærksom på, at nye diskussionsindlæg tilføjes nederst i debatten, og ingen andre steder. For det andet: Diskussionen om Karen Blixen bliver ikke ændret.Hvis du vil undgå at diskussionen bliver (mere) rodet, eller at redigeringskrigen fortsætter, så lad være at forsøge at ændre mere på den. Acceptér, at den er som den er, og lad den hvile. DU har selv magten til at standse redigeringskrigen, eftersom DU er den eneste, der taler for at "rydde op", ligesom DU er den eneste, der p.t. udviser interesse i at forlænge diskussionen. Derfor, det øjeblik DU stopper dine forsøg på at ændre den diskussion, og indser, at du ikke får medhold, da stopper den redigeringskrig, du netop har erklæret ønske om at standse. Lad mig sige det så utvetydigt som muligt: Fortsæt enhver diskussion fra bunden af teksten, aldrig midt i diskussionen. Og lad Karen Blixen-diskussionen ligge. Du får ikke medhold. Accepterer du disse to henstillinger, er der for mig at se ikke meget i vejen for, at du fortsat skal kunne arbejde hen imod alle de GA-artikler, du stiller Wikipedia i sigte. Accepterer du ikke disse henstillinger, kan jeg ikke se andet end at du redigerer mere for at yppe kiv end for at forbedre WP - og dermed selv vælger at bevise gyldigheden af at overveje endnu en længere blokering eller bandlysning. --Medic (Lindblad) 4. jan 2011, 04:01 (CET)
Jeg vil hermed gerne takke brugeren Medic for at give belærende og konstruktive kommentarer om diskussioners kronologiske forløb, selvom jeg naturligvis aldrig vil finde det acceptabelt, at KB-diskussionen skal fremstå med dels mange uskønne gendannelser i dens historik, dels mange uskønne overstregninger og dels en uværdig redigeringskrig. Jeg vil endvidere påpege en væsentlig misforståelse i ovenstående diskussion, eftersom brugeren Sir48 har skrevet, at jeg burde undlade at rippe op i fortidens historik. Jeg har naturligvis respekt for Sir48, men hans udsagn er altså ikke korrekt. Det er derimod brugeren Dannebrog Spy som - i kraft af nærværende debat og debatten på Landsbybrønden - fremdrager en række forhold omkring min brugerkontos historik. - Mvh. Rosenquist 9. jan 2011, 15:02 (CET)

Spørgsmålet om adfærd og utilstedelig opførsel - Dannebrog Spys attitude over for Rosenquist er hårdere og personligere end Rosenquists over for Dannebrog SpyRediger

Jeg vil hermed gerne indlede en afklaring af spørgsmålet om adfærd og utilstedelig opførsel, eftersom jeg altså har udvist en langt mildere og venligere attitude end Dannebrog Spy selv har udvist i ovenstående diskussion. Jeg forventer i øvrigt indlæg fra Dannebrog Spy selv. - Mvh. Rosenquist 9. jan 2011, 15:02 (CET)

Hvad angår adfærd, kan man bare kigge her og her for at se, at du konstant forsøger at ændre på diskussioner, hvilket ikke vil ske. Til sidst taber vi altså tålmodigheden!
- Sarrus (db) d. 9. jan 2011, 15:10 (CET)

De to pågældende henvisninger giver ikke Dannebrog Spy ret til at have en hårdere og mere personlig attitude end jeg selv har i forhold til Dannebrog Spy. Og denne omstændighed vil jeg gerne have bekræftet af Dannebrog Spy selv. - Mvh. Rosenquist 9. jan 2011, 15:24 (CET)

Anklagerne om personangreb må Dannebrog Spy selv rode sig ud af. Jeg taler om den udprægede lyst du har til at ændre i eksisterende diskussioner.
- Sarrus (db) d. 9. jan 2011, 15:29 (CET)

Spørgsmålet om bevisførelse og dokumentation - Dannebrog Spy har ikke selv fremlagt håndgribelig dokumentation for sine postulater om løgn og personangrebRediger

Jeg vil hermed gerne indlede en afklaring af spørgsmålet om bevisførelse og dokumentation, eftersom jeg dels ikke har løjet eller talt usandt og dels ikke har foretaget personangreb. Jeg forventer i øvrigt klar og utvetydig dokumentation fra Dannebrog Spy selv. - Mvh. Rosenquist 9. jan 2011, 15:02 (CET)

Bruger:Dannebrog Spy er ikke en administrator og du vel ikke seriøst, at det er en administrator-opgave at fremskaffe de ønskede beviser og dokumentation?
Venligst hold debatten på denne side til emner relevante for WP administratorer. --Henrik (heb) 9. jan 2011, 17:42 (CET)
Heb: årsagen til at diskussionen befinder sig på denne side er forklaret længere oppe.
Rosenquist 1): du bliver ved med at fejlfortolke andres indlæg. Sir48's indlæg gik tydeligt på din stædige kamp på at ændre for længst afsluttede diskussioner og den dermed forbundne historik. Det har du fået gentagne afslag på af flere forskellige brugere, men alligevel bliver du ved med at rode i sagen. Noget der medfører stadig større irritation hos alle andre, der hellere vil beskæftige sig med mere nutidige sager.
Rosenquist 2): når du selv lægger ud med at være personlig, kan du ikke forvente at andre tager med fløjlshandsker. Og da slet ikke når du i den grad har spildt alles tid med en tabt kamp.
Rosenquist 3): at du efter min mening har grebet til personligheder fremgår længere oppe og er allerede blevet grundigt diskuteret (har du overhoved læst diskussionen?). Og det er løgn at påstå, at jeg afsporer debatten, og at jeg er overkritisk, ligesom du afgjort ikke er objektiv nok til at bedømme, om jeg er overmistænksom. Tværtimod henledte jeg opmærksomheden på, at du forsøger at finde en kode, der reelt vil gøre indlæg ulæselige. Og med din stædige ønske om at ville ændre gamle diskussioner in mente, blev jeg naturligvis straks både mistænksom og kritisk. Intet mærkeligt i det og hvis du faktisk læste diverse indlæg, ville du bemærke, at andre heller ikke kan se nogen grund til at efterredigere gamle diskussioner hverken på denne eller andre måder.
Generelt: det er særdeles påfaldende, at du i både denne diskussion og i Wikipedia:Landsbybrønden/Uskik at fortsætte en diskussion i arkivet umiddelbart giver et kort, sagligt og faktisk også tilfredsstillende svar. Men så 1½-2½ uge efter kommer du med indlæg i en ganske anden personlig og absolut ikke fremadskuende tone. Dette trods for at adskillige bidrag imellemtiden vidner om din aktivitet og derved også mulighed for at ytre dig i diskussionerne. Ligeledes er det særdeles påfaldende, at du lige går efter mig og ikke de andre, der også har afvist dine ønsker eller endda blokeret dig. --Dannebrog Spy 9. jan 2011, 23:41 (CET)
@Dannebrog Spy: Jeg har stadigvæk svært ved at se at et punkt med titlen Spørgsmålet om bevisførelse og dokumentation - Dannebrog Spy har ikke selv fremlagt håndgribelig dokumentation for sine postulater om løgn og personangreb skulle være administrator-relevant... --Henrik (heb) 10. jan 2011, 11:10 (CET)
Det er i orden, når brugeren Dannebrog Spy i ovenstående indlæg betvivler, at jeg har læst den ovenstående diskussion. Jeg har naturligvis læst den pågældende diskussion, mens det dog på ingen måde er givet, at Dannebrog Spy - i kraft af dennes synspunkter - har læst Karen Blixen. Jeg vil derfor betvivle sidstnævnte omstændighed. - Mvh. Rosenquist 10. jan 2011, 13:11 (CET)
Nej jeg har ikke læst artiklen om Karen Blixen, men det er altså tusindvis af andre artikler jeg heller ikke har læst, al den stund at emnerne ikke interesserer mig. --Dannebrog Spy 11. jan 2011, 00:06 (CET)
Jeg mente altså ikke artiklen, men derimod forfatterskabet. Og såfremt du måtte have læst forfatterskabet, så ville du nemlig også bedre kunne forstå mine tidligere omtalte synspunkter omkring ære og værdighed. - Mvh. Rosenquist 11. jan 2011, 00:32 (CET)
Jeg tror artiklen og resten af Wikipedia havde været bedre tjent med, om du helt havde holdt fingrene fra både artiklen og diskussionssiden til at begynde med. Selvfølgelighed har du som udgangspunkt lov til at bidrage ligesom alle andre, men din beskæftigelse med sagen har for længst overskredet alle grænser for rimelig adfærd. Artiklen tilhører ikke dig, og du kan ikke bestemme hvad andre skal skrive. --Dannebrog Spy 12. jan 2011, 00:00 (CET)

Oplæg til konklusionRediger

Jeg synes efterhånden, at Wikipedias befolkning har gjort rigeligt for at gøre det tydeligt for Rosenquist hvilke forventinger der ligger til opførsel og adfærd på dansk Wikipedia. Alene efter undertegnedes seneste indlæg - 4. januar i år, altså for mindre end en uge siden - har brugeren trods talrige opfordringer til at lade emnet ligge valgt at fortsætte sin kamp for at få ændret på diskussioner, der ikke passer ham, fortsætte sin personfikserede debatform og endda forsøge at bestikke sig til samarbejde. Det skal medgives, at der også er fremkommet fornuftige og brugbare redigeringer i samme tidsrum, men holdt op imod den energi og goodwill, der drænes af denne sag/debat ser jeg det efterhånden nødvendigt at sende et signal, som ord og venlige opfordringer alene med al tydelighed ikke formår at afstedkomme. Jeg kan ikke længere konkludere andet end at Rosenquist enten vælger ikke at lytte til de henstillinger, der gives, eller måske endda ligefrem foretager bemeldte redigeringer for at yppe kiv. Alt i alt må brugerens virke på dansk Wikipedia bedømmes at være mere negativt end positivt i øjeblikket, hvorfor en fornyet restriktion må være på sin plads. Jeg kan således kun tale for en ny tænkepause på et halvt år, hvorved brugeren opfordres til at bruge tiden til at overveje grundigt, hvad han egentlig ønsker at opnå på Wikipedia; såfremt ønsket om alle de GA-artikler, vi er blevet lovet, vejer stærkest, hilses han velkommen efter blokeringens udløb. Dersom fornyet strid og diskussionsmanipulation er formålet, da må han indstille sig på at blive blokeret på ny. Det er yderst kedeligt, at vi som helhed ikke har formået at gøre brugeren dette klart uden at skulle gribe til så langvarige blokeringer, men redskabet er introduceret netop for tilfælde som disse.
Det eneste "fredelige" alternativ, jeg ser til fornyet blokering, er at tillade brugeren fortsatte redigeringer, men fortsat under fuldt opsyn. Brugbare redigeringer beholdes, mens ethvert forsøg på historikforvanskning tilbageføres prompte, og enhver usaglig debat lukkes uden at argumentationen videreføres. Det kommer til at koste ressourcer (primært selvfølgelig fra patruljanter og administratorers side) at føre dette tilsyn, men måske denne strategi med tiden kan tydeliggøre hvad der findes brugbart og hvad der ikke gør. --Medic (Lindblad) 10. jan 2011, 12:12 (CET)

Konklusionen dækker ret godt min holdning. Der er både nu og tidligere gjort mange forsøg på at gøre situationen klart for skribenten. Jeg kan dog gå med til det sidstnævnte forslag med den virkning, at blokeringen falder, første gang brugeren herefter skriver om den gamle sag igen, uanset hvor og hvordan. --Sir48 (Thyge) 10. jan 2011, 12:38 (CET)

[redigeringskonflikt

Jeg synes efterhånden meget taler for ikke bare en blokering i en evighed, men en permanent bandlysning. --Brandsen 10. jan 2011, 12:41 (CET)

Jeg forstår for så vidt godt ønsket om en bandlysning; dog mener jeg, at det er så voldsom en sanktion, at den kun skal finde anvendelse, når ingen andre muligheder foreligger. Jeg mener fortsat at vi skal være meget tilbageholdende med at bandlyse Foreløbig ser det ud til, at seneste blokering i det mindste modererede brugerens adfærd noget; derfor taler jeg for fornyet blokerering, indtil det måtte vise sig, at dette redskab er effektløst. Først derefter kan jeg tale for en egentlig bandlysning i denne sag. --Medic (Lindblad) 10. jan 2011, 13:06 (CET)

Som tidligere beskrevet er der intet nyt i min situation som giver anledning til en blokering eller bandlysningssag. Og man bør desuden være tilbageholdende med at blokere på baggrund af indlæg eller diskussioner, eftersom det generelt bør være tilladt at foretage diskussioner her på dansk Wikipedia - også længerevarende diskussioner. - Mvh. Rosenquist 10. jan 2011, 13:11 (CET)
Jeg er først med Medics fornuftige konklusionsoplæg blevet gjort bekendt med bestikkelsesforsøget. Det viser vel med al ønskelig tydelighed, at der er tale om en bruger, der har vanskeligt ved at indordne sig under de gængse normer. Kombineret med at brugeren ikke ses at kunne forstå eller efterleve de mange henstillinger, ligesom de ca. 13 tidligere blokereringer synes at have haft ringe virkning, er det min opfattelse, at vi gør os selv en bjørnetjeneste hvis vi forsøger at vende det blinde øje til også denne gang. Et halvt års tænkepause til Rosenquist vil være en passende sanktion alene for bestikkelsesforsøget, og bør være en absolut sidste advarsel. Pugilist 10. jan 2011, 13:13 (CET)
Jeg ønsker altså blot at overstrege visse tidligere debatindlæg - og derfor er det altså forkert og ukorrekt at benytte betegnelsen bestikkelsesforsøg. Jeg ønsker af forskellige grunde udelukkende at rydde op i fortiden her på dansk Wikipedia. - Mvh. Rosenquist 10. jan 2011, 13:26 (CET)
(Ignorerer Rosenquists indlæg, der som sædvanligt ikke har bragt noget nyt på banen) Jeg har meget sympati for Medics konklusionsoplæg, idet jeg dog hælder til blokeringen. Min umiddelbare tanke er, om ikke ignorering af alle kommentarer samt simpel gendannelse af andet vil være et muligt forsvar. Jeg er dog bange for, at det ikke kan praktiseres, da det lykkes ham at provokere en række andre brugere på skift, og så kører møllen; derfor må blokering være rigtig. --Arne (Amjaabc) 10. jan 2011, 17:40 (CET)
Jeg er den anklagede part i denne sag - og derfor er mine udtalelser altså af væsentlig betydning. Det er således meningsløst, når brugeren Amjaabc vælger at ignorere disse udtalelser. Endvidere skal det siges, at jeg finder det fornuftsstridigt at skulle blokeres på baggrund af diskussioner, når det - som tidligere beskrevet - bør være tilladt at foretage længerevarende diskussioner. - Mvh. Rosenquist 10. jan 2011, 20:57 (CET)

Det er så ikke kun overfor Froztbyte Rosenquist har forsøgt sig med "belønning" for at få det som han vil ha' det!

Jeg er i øvrigt enig med både Thyge og Medic. mvh Per (PerV) 10. jan 2011, 21:24 (CET)

Jeg hælder også til at vi giver en overvåget redigeringstilladelsese og spænder hanen på endnu en blokering. Jeg kan ikke lade være med at tænke på alle de artikler der kunne være blevet skrevet/patruljeret/forbedret af den energi, der er lagt i denne diskussion. --Jørgen 10. jan 2011, 22:42 (CET)

Konklusion hvis ingen protestererRediger

På baggrund af ovenstående mener jeg at kunne konkludere, at der er koncensus til, at Bruger:Rosenquists evige kamp for at redigere i gamle diskussioner skal stoppe. Hvis ikke frivilligt, så med en blokering. Der er også koncensus for en længereværende blokering (fx 1 år) næste gang, Rosenquist prøver at rette i gamle diskussioner. Der synes ikke at være fuld opbakning til en bandlysning allerede nu.

For at stoppe diskussionen her, så foreslår jeg at konklusionen bliver, at Rosenquist blokeres fx 1 år næste gang, han forsøger at ændre gamle diskussioner. Med gamle diskussioner menes diskussioner, hvor andre brugere har nået at kommentere bidraget eller er mere end fx 1 time gammel. --MGA73 10. jan 2011, 23:56 (CET)

Omfatter ovenstående også Rosenquists bestræbelser på at finde en ekstra tyk overstregningskode, der netop vil kunne bruges til at ændre i diskussioner?
I øvrigt glæder det mig at se, at også andre er ved at være godt trætte af Rosenquists opførsel, men jeg vil nu stadig foretrække en blokering med det samme. Rosenquists tidsspilde med en for længst tabt diskussion har allerede fået alt for lang snor. --Dannebrog Spy 11. jan 2011, 00:06 (CET)

Dansk Wikipedia har ingen retningslinjer for formen af overstregninger - og desuden kan man godt overstrege udvalgte indlæg uden at ændre på diskussioner samt deres tidligere versioner i historikken. Derfor bør overstående naturligvis ikke omfatte mine godhjertede bestræbelser på at finde en ekstra tyk overstregningskode. - Mvh. Rosenquist 11. jan 2011, 00:32 (CET)

Hvad gavn har en overstregning? Der skal ikke megen fantasi til at trykke rediger og se kildekoden.... --Jørgen 11. jan 2011, 00:51 (CET)

En eventuel overstregning vil gøre læseren opmærksom på at man fortryder sine uheldige og ureflekterede indlæg. - Mvh. Rosenquist 11. jan 2011, 01:10 (CET)

Det kan klares med ord - og når du endda har skiftet brugernavn, vil den almindelige bruger næppe forbinde fortidens uheldige og ureflekterede indlæg med dig... med mindre du selv bliver ved med at vende tilbage til dem. --Palnatoke 11. jan 2011, 07:26 (CET)
Jeg vil gerne tilslutte mig MGA73's konklusion - samt modstand mod flere overstregningsformer. --Arne (Amjaabc) 11. jan 2011, 08:48 (CET)
Jeg støtter også Rosenquists blokering i 1 år ved direkte eller indirekte forsøg på at ændre i gamle diskussioner (herunder brug af nogen form for overstregning i gamle diskussioner). Jeg støtter naturligvis ikke, at Rosenquist forhindres i at lege med almindelige eller ekstra tykke overstregninger på Bruger:Rosenquist eller i en sandkasse, da det ikke bør genere nogen og da det også kunne få konsekvenser for andre, der eksperimeterer med MediaWiki-softwaren. Nillerdk 11. jan 2011, 09:01 (CET)
Støtter også, men med præcisering af, at "prøver at rette i gamle diskussioner" udvides med "eller kommer med nye diskussionsindlæg om sådanne rettelser", idet de nuværende problemer stammer fra sidstnævnte situation. --Sir48 (Thyge) 11. jan 2011, 09:49 (CET)
Tak for præciseringen. Det var faktisk det jeg (lidt vel uklart) mente med "indirekte". Nillerdk 11. jan 2011, 11:42 (CET)

Det er mine udtalelser - og derfor også udelukkende mit valg og min afgørelse, hvis jeg måtte ønske at overstrege visse tidligere indlæg i diskussioner. Da brugeren EPO overstregede dette indlæg var det også denne brugers egen afgørelse. Jeg har derfor tilsvarende ret til at overstege mine indlæg - også selvom der måtte være tale om gamle diskussioner eller tyk overstregning. Dette kan og bør nemlig ikke sideordnes med at ændre i diskussioner, da diskussionerne som bekendt forbliver intakte i deres sproglige indhold. - Mvh. Rosenquist 11. jan 2011, 11:48 (CET)

Dét var efter min mening blokeringsgrund - for Rosenquist, der i modsætning til EPO ikke lader til at have situationsfornemmelse. Her udtaler du, at du ikke vil ændre din skadelige adfærd. Det taler for ikke at lade dig fortsætte. Nillerdk 11. jan 2011, 12:00 (CET)

Jeg ønsker altså blot at overstrege udvalgte indlæg - og det er på ingen måde skadelig adfærd. - Mvh. Rosenquist 11. jan 2011, 12:06 (CET)

Ovennævnte fra Rosenquist illustrerer vel blot, at han fortsat agter at overstrege i tidligere diskussioner, og at han løbende kommer med nye diskussionsindlæg om sådanne rettelser. Hertil kommer denne redigering. Jeg undrer mig lidt over, at der er så lang snor til en bruger, der notorisk ikke vil ændre adfærd. Hvad der ikke er blevet spildt af energi på denne diskussion .... Pugilist 11. jan 2011, 21:24 (CET)
@ Dannebrog Spy. Formålet er vel at stoppe den uønskede adfærd og ikke selve det at få blokeret Rosenquist. Hvis vi træffer beslutningen at nok er nok og siger "næste gang..." så sker der en af to ting. 1) Rosenquist retter sig efter det (problemet er løst) eller 2) Rosenquist retter sig ikke efter det og bliver blokeret (problemet er løst et års tid).
Mht. det at skrive om at rette, så er det lidt svært at sige, at det er totalt forbudt. Rosenquist skal vel som minimum have lov til at tage afstand fra egne formuleringer. Eksempelvis sige "Undskyld" eller hvis Rosenquist skriver "EPO har skrevet at..." og så senere opdager at det var Sir48. Så mener jeg, at det er tilladt at lave noten "Hovsa det var Sir48 og ikke EPO der skrev osv...". Modsat er det nok de færreste, der orker mange/lange/gentagne kommentarer og supplementer til gamle diskussioner (det burde være nok med en enkelt velformuleret note et passende sted).
Da de fleste ser ud til at støtte, at vi trækker en grænse i sandet nu, så vil jeg dog gerne lige 1 ekstra dag med spørgsmålet "Er nogen IMOD et sådant forbud eller blokering?" Så er det nu, der skal argumenteres for det. --MGA73 11. jan 2011, 22:49 (CET)
Såfremt jeg får lov til at overstrege udvalgte indlæg, så lover jeg at stoppe den i nogens optik uønskede gebærden. - Mvh. Rosenquist 11. jan 2011, 22:57 (CET)
Taget i betragtning af at du hidtil har ignoreret samtlige henstillinger og misbrugt alle chancer, vil jeg stærkt fraråde, at en sådan tilladelse gives. Du kan skrive, at du har taget fejl, men efterrettelser af diskussioner så lang tid efter er udelukket. Og at normerne måske ikke direkte forbyder sene efterrettelse lige nu, er ikke det samme som, at de ikke kan komme til det. Tværtimod bør netop denne sag fører til en stramning af Hjælp:Diskussionssider og evt. også en forfremmelse til egentlig norm.
Igen vil jeg stærkt opfordre til omgående blokering af Rosenquist omgående, da brugeren jo åbenlyst ikke forstår, at man ikke altid kan få sin vilje, men i stedet blot kører videre i en uendelighed. --Dannebrog Spy 12. jan 2011, 00:00 (CET)
  • @ Rosenquist. Svaret er "Nej" - ikke flere rettelser af gamle indlæg. Diskussionen går alene på om du skal blokeres nu, eller om vi skal vente til næste gang du retter eller prøver at rette en diskussion. Jo mere du prøver, desto flere er der, der mener som Dannebrog Spy. --MGA73 12. jan 2011, 00:04 (CET)
En eventuel bandlysning af min brugerkonto ville være en sejr for Dannebrog Spy - og dette ønsker jeg naturligvis ikke at give Dannebrog Spy. Derfor vil jeg tilkendegive følgende: Jeg forlader hermed dansk Wikipedia frivilligt. Endvidere skal det siges, at disse ord bør være de sidste i denne diskussion. Med håb om forståelse og med venlig hilsen Rosenquist 12. jan 2011, 01:32 (CET)
Og det løfte har Rosenquist efterfølgende brudt, hvorfor ovenstående ønske ikke kan efterkommes. Måske Rosenquist ønsker "hjælp" til dets overholdelse?
- Sarrus (db) d. 14. jan 2011, 20:45 (CET)
Det er korrekt, at Rosenquist ikke har valgt at forlade Wikipedia trods ovenstående. Ikke desto mindre kan jeg ved første øjekast ikke se "uønsket" adfærd fra brugerens side siden 12/1 - og dermed heller ingen grund til at effektuere en blokering. Med mindre der er noget, jeg har overset? --Medic (Lindblad) 14. jan 2011, 21:10 (CET)
Nu har jeg ikke blandet mig i denne diskussion før, men lad vedkommende forsætte med de gode redigeringer. Til gengæld skal der ikke spildes den mindste smule krudt på nogen diskussion, hvis det sludder med rettelser af diskussionerne genoptages. Så er det kort proces. Knud Winckelmann 14. jan 2011, 21:15 (CET)

[redigeringskonflikt

Jeg hentyder til følgende passage af Rosenquist: "Endvidere skal det siges, at disse ord bør være de sidste i denne diskussion". Når brugeren ikke holder dette løfte, kan han/hun heller ikke forvente, at debatten slutter.
- Sarrus (db) d. 14. jan 2011, 21:20 (CET)
Helt enig med Knud Winckelmann og Medic (Lindblad), de rettelser jeg har set er ok, men det FØRSTE pip i den tåbelige diskussion, der nu har stået på i år og måneder bør udløse en UMIDDELBAR blokering, men fornuttige rettelser er der jo faktisk brug for! mvh Per (PerV) 14. jan 2011, 21:29 (CET)
Nu får vi at se. Tålmodigheden er ikke uendelig.
- Sarrus (db) d. 14. jan 2011, 21:35 (CET)
Jeg må indrømme at jeg lidt indifferent, min tiltro at vedkommende kan holde sig i skindet er ret så lille. Knud Winckelmann 14. jan 2011, 21:37 (CET)
 Konklusion:
Vi har nu den spøjse situation, at Rosenquist har forladt Wikipedia men stadig retter. Indtil videre ser rettelserne fornuftige ud og som både Knud Winckelmann og Per (PerV) siger, så er der brug for fornuftige rettelser men ikke uendelige diskussioner.
Rosenquist kan derfor foretage rettelser så længe de bidrager positivt til Wikipedia. Hvis Rosenquist igen begynder at rette i gamle diskussioner, så kan han blokeres. --MGA73 17. jan 2011, 18:32 (CET)

TrollingRediger

Brugeren har trods sit eget ovenstående udsagn ikke forladt Wikipedia. Samtidig er dette indlæg et eklatant og uacceptabelt eksempel på trolling. Jeg skal derfor stærkt henstille til, at den ovenfor anbefalede sanktion nu sættes i værk. --Sir48 (Thyge) 24. jan 2011, 01:15 (CET)

Det pågældende indlæg er altså et neutralt og upartisk indlæg - og derfor er det ikke trolling. Desuden forlader jeg - som tidligere beskrevet - frivilligt dansk Wikipedia, når jeg altså med ret og rimelighed har afsluttet min oprydning i fortiden. - Mvh. Rosenquist 24. jan 2011, 01:37 (CET)
Det er ikke din opgave at rydde op i fortiden - og når du går ind i en diskussion, der er afsluttet for over et år siden, er det netop noget af det, du er blevet bedt om at lade være med. --Palnatoke 24. jan 2011, 07:10 (CET)
Om brugeren vælger at forlade Wikipedia eller ej, mener jeg må være brugerens eget ønske. Så længe hans bidrag er af den positive karakter, vi har set de sidste par uger, kan jeg kun kende det en fordel, at han vælger at ombestemme sig med hensyn til sit "løfte" om at gå. Til gengæld er linen nu så stram den kan blive, i forhold til fortiden og gamle diskussioner. Rosenquist fik utvetydigt at vide herover, at han skal holde fingrene fra gamle diskussioner. Det har han ikke gjort. At hans nye indlæg i en gammel diskussion er endnu et personangreb er overordentligt kedeligt. Han har ydermere d.d. erklæret, at hans formål er "at rydde op i fortiden", hvilket han også er blevet advaret mod. Alt i alt er det svært at konkludere andet end at brugeren har stillet gode miner til slet spil de seneste uger, og ikke har reelle ønsker om at ændre sin adfærd. Jeg er derfor stemt for en fornyet tænkepause på et halvt år, og med den budskabet om, at vi som community mener det aldeles alvorligt. Positive bidrag er velkomne. Det er kiv og ufred ikke. --Medic (Lindblad) 24. jan 2011, 08:32 (CET)
Helt som forventet fortsætter Rosenquist med en uønsket adfærd, og det seneste er efter min opfattelse helt oplagt et brud på de vilkår, som nogle venlige brugere forsøgte at stille op for at Rosenquist fortsat kunne være her. Der har imidlertid været (overraksende mange) brugere, der har været stemt for at give Rosenquist nye chancer igen og igen og igen, hvorfor jeg formoder, at de samme brugere endnu engang vil give Rosenquist en mulighed for love bod og bedring indtil næste gang. Kan nogle af de brugere, der gav Rosenquist en chance sidste gang tilkendegive, om de nu har tabt tålmodigheden ? Pugilist 24. jan 2011, 09:23 (CET)
Jeg ved ikke om jeg er en af de ovenfor omtalte brugere, men Rosenquists sidste indspark viser tydeligt at vedkommende enten ikke har nogen situationsfornemmelse overhovedet eller satser på at kunne trække den i land hver gang. Vedkommende fik en sidste chance, som nu er spildt og der bør derfor ikke spildes mere krudt på dette. Bloker. Knud Winckelmann 24. jan 2011, 09:29 (CET)
Jeg er i tvivl om det er et halvt eller et helt år, der er konsensus om, men det er en detalje. --Palnatoke 24. jan 2011, 10:10 (CET)
Gør det reelt nogen forskel, om det er et halvt eller et helt år? Hvis ikke Rosenquist kan nå at tænke sig nok om i løbet af et halvt år, hvad er så sandsynligheden for at et helt kan gøre det? Jeg mener, det handler om budskabet. Giv manden et halvt år, og lad ham derefter forsøge igen. Fortsætter han i samme stil, kan bandlysningsdebatten tages op igen. Jeg ser ingen grund til at "vente" ved at blokere i et helt år. --Medic (Lindblad) 24. jan 2011, 10:13 (CET)
Helt enig med Sir48 (Thyge) ... Jeg gider simpelthen ikke deltage i mere end et år gamle diskussioner, nu ér det slut. Skulle jeg forholde mig til alt Rosenquists ævl, ville det blive umuligt at skrive én linie om LitauenAt forholde sig til Rosenquists indlæg igen kostede så lige rettelse af 2-3 artikler og nyoprettelse af 2! :(
Jeg fortrækker en bandlysning men ellers i det mindste blokering, om det bliver et helt eller halvt års blokering er jeg indifferent overfor!
mvh Per (PerV) 24. jan 2011, 10:39 (CET)
 Konklusion:
Blokeret ét år --Palnatoke 24. jan 2011, 15:08 (CET)