Natura 2000-område nr. 132 Rusland

Natura 2000-område nr. 132 Rusland ligger langs Pandehave Å fra Dronningmølle Strandvej i nord til Hellebjergvej ved Villingerød i syd og ligger i Esbønderup Sogn, i Gribskov Kommune. Det består af et habitatområde H116 og har et areal på 249 hektar og er privatejet, og den nordlige del er en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Rusland
Tegners Museum, Denmark.jpg
Geografi
Region Region Hovedstaden
Kommune(r) Gribskov Kommune
Areal 249 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

OmrådebeskrivelseRediger

Navnet Rusland henviser til den afsides beliggenhed i tidligere tider. Området ligger i et varieret landskab med lyng- og kratbevoksede bakker, nåle- og løvskovsbevoksninger og i områdets østlige del en bred ådal med den lille Pandehave Å. For 7000 år siden strakte en fjordarm fra Øresund sig ind gennem ådalen, hvis skråninger i dag afgrænser den tidligere fjord. Området var i 1600-1700 -årene påvirket af sandflugt, og det aflejrede sand har nogle steder dannet indlandsklitter, hvor der findes en særlig vegetation.

Der er en del forekomster af hede- og overdrevsnaturtyper, som især ligger på og langs åsen på vestsiden af ådalen. Men også på østsiden af ådalen ligger et stort, fint overdrev. I dalen ned mod åen findes et areal med en særligt artsrig forekomst af surt overdrev på gamle klitter af flyvesand. Natura 2000-området er også kendt for sin ret store forekomst af enekrat og for sine bevoksninger af krat og skov med ældre løv- og nåletræer på tør, næringfattig bund. Især på skrænterne ned mod ådalen ses gammel skovmed bøg og eg.

Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H 116 og ligger i Gribskov Kommune i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanopland 2.3 Øresund [1]

FredningerRediger

Ca. 260 ha er fredet af flere omgange. Fredningen, der går helt op til kysten, har til formål at sikre de landskabelige værdier og befolkningens adgang.[2]

Se ogsåRediger

Eksterne kilder og henvisningerRediger