Natura 2000-område nr. 68 Skjern Å

Natura 2000-område nr. 68 Skjern Å er et habitatområde (H61) med et areal på i 2.580 hektar, hvoraf 67 % er statsejet. Habitatområdet består af den nedre del af Skjern Å fra udløbet i Ringkøbing Fjord og opstrøms til Arnborg samt den nedre del af Vorgod Å, op til nordvest for Troldhede.

Borris Hede
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune.
Areal 2.580 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Den cirka otte kilometer brede ådal blev dannet efter sidste istid af smeltevand fra den østlige isbræ. Skjern Å er Danmarks vandrigeste vandløb og afvander 11 % af Jylland. Med sine 94 kilometer er det landets næstlængste å, kun overgået af Gudenåen. Langs åen er der områder med overdrevs-, hede- og rigkærsvegetation. Af særlig interesse er den nationalt sjældne og globalt truede planteart vandranke. Natura 2000-området er blandt andet udpeget for at sikre den vilde stamme af Skjern Å-laks, som har været i området siden istiden. Også odder og grøn kølleguldsmed er udpegningsarter.

SøerRediger

Der er i Natura 2000-området seks søer på over 5 hektar (ha):

FredningerRediger

I Natura 2000-området er der to fredede moser, Albæk Mose og Råddensig Kær, der begge er under kraftig tilgroning og har afvandingsproblemer. Her vokser sjældne planter, eksempelvis festgræs.

Videre forløbRediger

Natura 2000-planen blev vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen lavede bindende handleplaner. Planen videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Ringkøbing-Skjern- og Herning Kommune, og naturplanen koordineres med vandplanen for 1.8 Hovedvandopland Ringkøbing Fjord [1].

Se ogsåRediger

Eksterne kilder og henvisningerRediger