Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Blokering af AnetteM

Til info: jeg har blokeret Bruger:AnetteM for utilstedelig opførsel. Vedkommendes løse gætterier om brugeres identiter og deres evt. motiver i forbindelse med artikelskrivning hører ingen steder hjemme.

Feel free til at vurdere blokeringen og evt. ændre denne. Mvh KnudW (diskussion) 3. dec 2018, 16:05 (CET)

Brugeren har en lang historik på dansk og engelsk Wikipedia med adskillige blokeringer for utilstedelig opførsel. Hertil kommer endnu flere blokeringer for sokkedukkeri. Da brugeren vendte tilbage som Anette, var brugeren i begyndelsen tilsyneladende indstillet på at bidrage positivt i artiklerummet og holde sig fra diskussionerne, hvorfor jeg ikke lukkede sokkedukken ned. Man kan diskutere, om brugerkontoen blot skal lukkes ned som sokkedukke, eller om der skal ske blokering efter de sædvanlige takster. I så fald skal vi bruge tid på at kigge på historikken for Bruger:ANCJensen, Bruger:SimpleSimpleSimple og alle de andre for at kunne vurdere længden af en blokering. Bruger:AnetteM er for længe siden blokeret på enwp som sokkedukke for Bruger:Fanoftheworld, der på enwp anses som hovedkontoen. --Pugilist (diskussion) 3. dec 2018, 16:38 (CET)
Bruger:Zxcver blokeret 7 gange grundet utilstedelig opførsel, manglende reaktion på henstillinger m.v. Hertil kommer en enkelt blokering som AnetteM. Mønsteret rækker mere end 10 år tilbage, så der er ikke meget der tyder på en vilje til at ændre adfærd. --Pugilist (diskussion) 3. dec 2018, 17:04 (CET)
Tak til Pugilist for ovenstående opklaring. Som jeg har forstået sagen er det formuleringen om, at en bruger har en interessekonflikt, baseret på "mistanke om" medlemskab af en forening, der er årsag til blokeringen. I sig selv finder jeg ikke den konkrete formulering som et personangreb, selv om "formodning" lyder pænere end "mistanke". Men hvis der angiveligt er tale om en bruger med ovennævnte antal alias'er, som er benyttet til at skjule problematisk adfærd, så er det klart, at der kan være belæg for at lukke kontoen. Vi har desværre stadig bøvl med flere, som har fået en ny chance, men alligevel ikke ændrer adfærdsmønster.--Ramloser (diskussion) 3. dec 2018, 18:52 (CET)
Har der været konkrete problemer med sokkedukkeri i mens kontoen AnetteM har været anvendt? Altså er der benyttet andre konti af samme person mens AnetteM også er benyttet? Det er tilladt efter Wikis regler at efterlade en konto for at skabe en ny så længe, at de gamle ikke benyttes, hvis man ønsker at starte på en frisk med ny identitet. Men når det så er sagt er jeg ikke videre bekendt med AnetteMs sokkedukke historik, så den vil jeg lade det være op til nogen, der er mere inde i det at vurdere sanktioner udfra. Hvad det angår AnetteMs ageren i omtalte diskussion er jeg meget på linje med Ramloser. Jeg synes ikke, det er et direkte personangreb, men ofte har AnetteM en debatstil, der sommetider kan karakteriseres konfronterende, hvor det nok vil være bedre, at indlæggene var lidt mere velovervejede. Med lidt omtanke kan de fleste konflikter undgås :) --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 3. dec 2018, 20:57 (CET)
Er det ikke på en-wiki "clean start"-reglerne gælder? -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 6. dec 2018, 14:34 (CET)

Anette er nu vendt tilbage for fuld styrke med lovprisning af sit eget bidrag og blandt andet henkastede bemærkninger om andres måde at arbejde på. Er der fundet afklaring på om Anette har benyttet sig af sokkedukkeri - og hvad det eventuelt har af konsekvenser? Derudover, denne meget bombastiske tilbagevende fra brugeren, hvordan forholder resten sig til det? Pugilist skrev at der ikke er meget der tyder på vilje til at ændre adfærd - og det passer jo meget godt overens med ageren her. Skal der være sanktioner eller gives brugeren mere tid? mvh Tøndemageren (diskussion) 12. dec 2018, 16:43 (CET)

Jeg skal love for, at Tøndemageren har travlt med at forfølge mig og mine bidrag for tiden. Han har før fået kritik af andre administratorer for at forfølge almindelige brugere. Det er rigtigt, at jeg åbenlyst lovpriser mit eget Wikipedia-arbejde, der er blevet kopieret af en avis. Kan ikke se det skulle være forbudt at rose sig selv en gang imellem. Det viser bare, at Tøndemageren forfølger mig, når han skriver det i en blokerings-diskussion. Og med hensyn til at kommentere andres måde at arbejde på, så skrev jeg i et langt indlæg følgende: "I modsætning til mange andre på Wikipedia og sociale medier, så sætter jeg mig gerne ind i tingene, før jeg udtaler mig. Det har jeg også gjort, før jeg skriver dette: Bogen der..." Det virker meget nærtagende eller som decideret forfølgelse, at jeg nu bliver kritiseret for at rose åbenlyst mine egne bidrag og for at skrive én sætning om den generelle måde at arbejde på på Wikipedia og sociale medier. Det er tydeligvis en generel betragtning om Wikipedia og sociale medier og er ikke noget personangreb fra min side. Jeg kan ikke se, det skulle bryde med nogle normer eller regler. Venligst oplys mig hvis det gør. -AnetteM (diskussion) 12. dec 2018, 16:45 (CET)

Brugeren bag AnetteM har bekræftet benyttet en lang række brugerkonti som beskrevet ovenfor. Så ja, der er ingen tvivl om, at der er benyttet sokkedukker. Asgers synspunkt om, at det nok er ok, er ikke relevant her, allerede fordi brugeren bevidst søger at sløre sin identitet med de forskellige konti. Hvis man gider, kan man læse op på bidrag fra nogle af de tidligere benyttede konti. Han har holdt sig i ro i noget tid, men de seneste par måneders eskapader tyder på, at den årelange adfærd med usædvanlig konfrontatorisk adfærd, selvhævdelse og ikke-eksisterende selvindsigt. For min skyld kan kontoen blokeres permanent som sokkedukke. Ellers har jeg ovenfor beskrevet, at der er en lang række tidligere blokeringer, hvilket indebærer, at Knuds blokering burde have været forlænget betragteligt. --Pugilist (diskussion) 12. dec 2018, 17:19 (CET)

Pugilist: Nu er du jo altid hurtig til at gribe chancen og lave et personangreb mod mig. Ofte kommer du med historien om sokkedukker og adfærd, der ifølge dig selv ligger op til ti år tilbage. Dog skriver du overfor, at jeg har "holdt mig i ro i noget tid" (altså hvis det skal siges mere nøgternt og klart, så har jeg uproblematisk bidraget til artikler i flere år). Men fordi der så kommer en adfærd i den seneste tid, der måske eller måske ikke er problematisk, så skal der lukkes permanent ned for min profil. Og det der med at skrive "usædvanlig konfrontatorisk adfærd" er meget farvet. Som du kan se på et par administratorer ovenfor, så er det jo ikke alle, der mener, at det er "usædvanlig konfrontatorisk adfærd". Tværtimod mener de, at den seneste blokering var unødvendig. Husk at blokering/bandlysnig ikke gøres for at straffe, men fordi der skulle være behov. Og hvad er de problematiske ting jeg har skrevet i dag, der giver et aktuelt behov for blokering? Er det min åbenlyse ros af mig selv eller den generelle betragtning om Wikipedia og sociale medier, der er problematisk? -AnetteM (diskussion) 12. dec 2018, 17:34 (CET)
Behovet er helt åbenlyst efter min opfattelse. At du har en historik, der spænder over 10 år er ikke det samme som, at dit sokkedukkeri ligger 10 år tilbage. --Pugilist (diskussion) 12. dec 2018, 17:48 (CET)
Jeg har godt forstået, at du mener, at der skulle være et behov. Jeg har bare ikke forstået, hvilke af mine aktiviteter i dag, der er problematiske, og som udløser et aktuelt behov. Handler dit stadige behov om at blokere mig ikke kun om, at jeg engang for længe siden deltog i en debat med generel kritik af administrator-korpset, og som stadig nager dig? -AnetteM (diskussion) 12. dec 2018, 17:54 (CET)
@AnetteM. Det er ikke kun Pugilist som er kritisk over for din adfærd. Du har netop overstået en blokering, men viser ikke at du forstår årsagen til din sanktion. I stedet fortsætter du med at bære brænde til bålet, så konflikterne holdes ved lige. Er du ikke venligt at stoppe med det samme. - Savfisk (diskussion) 12. dec 2018, 23:56 (CET)
Som jeg læser reglerne (incl. enwiki) kan alle sukkedukker blokeres uendeligt uden videre, men så vidt jeg forstår, skal man identifisere den grundliggende bruger og denne konto kan så kun blokeres uendeligt ved en bandlysning. Er jeg i denne antagelse korrekt? Såfremt jeg har læst rigtigt er mit forslag, at AnetteM blokeres uendeligt og at den gundlæggende konto blokeres 1-3 måneder. Såfremt brugeren i blokeringsperioden opretter nye sokkedukker, bør vi bandlyse brugeren. InsaneHacker nævner clean start, men det forudsætter at man ændrer adfærd, så andre brugere ikke "opdager" at der er tale om "gammel vin på nye flasker". Jeg vurdere ikke at AnetteM er oprettet fordi brugeren oprigtigt vil starte på en frisk, men at man vil omgå den kritik som er blevet fremsat og det er en skærpende omstændighed. - Savfisk (diskussion) 13. dec 2018, 00:30 (CET)
@Savfisk: Jeg fik ret med mit indlæg for få minutter siden. Kritik af administratorer fører hurtigt til snak om, at kritikeren skal stoppe med kritikken. Hvorfor er det, at generel diskussion af administrator-korpset altid hurtigt kommer til at dreje sig om blokering? Er kritik af administrator-korpset at forstyrre projektet eller at forbedre projektet? Hvad er det, administratorerne er så bange for af kritik? Jeg vil gerne stoppe, men som du ser, har jeg ovenfor efterlyst begrundelser for, hvad jeg har lavet forkert i dag. Intet konkret svar! Og hvad i alverden har årsagen til den seneste blokering at gøre med det, jeg har skrevet i dag??? Det vil jeg meget gerne høre. -AnetteM (diskussion) 13. dec 2018, 00:33 (CET)
Når man læser den opridelige diskussion for Fanoftheworld [1] er det utroligt så lidt, der har ændret sig i løbet af 8 år. Så vidt jeg kan forstå er brugeren er bandlyst på tværs af alle wiki, og så behøver vi ikke at tage stilling til bandlysning. Hvis mine antagelser er korrekte, mener jeg det er da-wiki magtpåliggende at blokere samtlige sokkedukker, eftersom det er en alvorlig overtrældelse af politikkerne. Jeg usikker på, hvorvidt vi bør oprette en liste over brugerens sokkedukker og i givet fald hvor, men det kunne vel godt gøres i denne AOA. Til sidst: Hvad skal vore råd være til brugeren? Kan vedkommende ansøge at få sin sag behanlet om et år, som andre bandlyste brugere, eller hvad er proceduren? - Savfisk (diskussion) 13. dec 2018, 01:32 (CET)
@Savfisk: Vedkommende kan vel sådan set godt få behandlet sin sag hvert år, som vist er den normale procedure. Denne behandling bør ikke tage lang tid. I og med at intet har ændret sig over flere år (udover at aktiviteten er spredt ud på flere brugere), så tænker jeg ikke at behandlingstiden bliver særligt lang hver gang. Derudover giver det vel god mening at have en liste med de forskellige sokkedukker - men hvor den skal være ved jeg ikke. Denne AOA kunne godt give mening, men så skal den skrivebeskyttes så kun admins kan redigere heri. mvh Tøndemageren (diskussion) 13. dec 2018, 08:57 (CET)

Der sker ofte det, at besværlige brugere meddeler, at de forlader wikipedia, fordi administratorerne er dumme. Det har brugeren også meddelt her. Så vi kommer formentlig ikke til at se så meget mere til brugeren under kontoen AnetteM. Der er ovenfor link til de blokerede sokkedukker på enwp. På dansk wp er det vist ANCJensen, der er hovedkontoen. Blokering af AnetteM som sokkedukke er fint med mig. Det har dog vist sig, at brugeren har det med at komme tilbage i ny forklædning, så vi vil nok have problemet igen om noget tid. --Pugilist (diskussion) 13. dec 2018, 10:43 (CET)

Det er efterhånden noget af et arbejde at finde rundt i alle de gamle konti og diskussioner. Eftersom brugeren er så vedholdende og har kostet så meget besvær rundt omkring, tænkte jeg det vil være mest effektiv, at vi beslutter at oprette et centralt sted at lave listen og rapportere mistænkelige konti. Endelig er det også væsentlig at der findes konsensus om at være konsekvent med at blokere sokkedukkerne og bibeholde bandlysningen indtil brugeren ansøger om at få behandlet sin sag, så administratorer ikke kommer i tvivl om der er mandat til blokeringerne. Heldigvis har vi meget få af den type problemer og da jeg er forholdvis uerfaren i disse sager, gør jeg måske for meget ud af det. - Savfisk (diskussion) 13. dec 2018, 11:14 (CET)
Der har ikke tidligere været noget konkret behov for en mere systematisk tilgang til brugen af sokkedukker, da de fleste ofte enten har givet op eller er gået under radaren, fordi de har kunnet styre sig under en ny identitet. Den konkrete bruger er ekstrem i sin brug af sokkedukker, som den systematiske gennemgang på enwp viser. Tiden er måske kommet til, at vi også på dawp forsøger at systematisere indsatsen mod sokkedukkeri og opretter en underside til WP:Sokkedukker, hvor oplysningerne kan samles. AnetteM/ANCJensen m.fl. kan så være den første, der får oprettet en sådan underside. --Pugilist (diskussion) 13. dec 2018, 12:08 (CET)
PS. Da der synes at være stemning for, at vi følger reglerne i den konkrete sag, har jeg lukket AnetteM ned som sokkedukke. --Pugilist (diskussion) 13. dec 2018, 12:10 (CET)
[redigeringskonflikt]  ::Jeg tror, at du misforstår mig kære Pugilist. Jeg har formentlig ikke udtrykt mig klart nok, hvilket jeg naturligvis skal beklage er tilfældet. Jeg har ikke ment, at noget "nok er ok". Jeg har blot foretaget en henvisning til retningslinjen om, at det er tilladt at "genopstå" på Wiki, hvis man ønsker en ny identitet. Jeg kan se, at InsaneHacker har spurgt om denne retningslinje ikke kun er gældende på en.wikipedia. Jeg mener at have læst det på Meta, men må jeg må sande, at jeg ikke har været istand til at genfinde dette. Brugen af retningslinjen ville i øvrigt også skulle være proportional og ikke blot bruges som carte blanche til at "genopstå" og så blot fortsætte en problematisk adfærd. Som tidligere skrevet, er jeg netop ikke bekendt med sokkedukke historikken og vil derfor lade den være op til administratorer, der er inde i sagen, at vurdere sanktioner udfra, da jeg ikke selv har den fornødne tid til at gennemgå detaljerne, men med det du har skrevet her, er jeg enig i, at det giver et indtryk af et problematisk forhold. Derudover er jeg, som skrevet i mit tidligere indlæg, helt enig i, Anette har en debatstil, der kan karakteriseres konfrontatorisk. --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 13. dec 2018, 12:14 (CET)
Helt ok. --Pugilist (diskussion) 13. dec 2018, 12:17 (CET)
Vil der være en pointe i at lave en da.wiki-version af en.wikis skabelonen til sokkedukkeri? mvh Tøndemageren (diskussion) 13. dec 2018, 12:33 (CET)
Vi har {{sokkedukke}} og {{sokkedukkemistanke}}. Tænker du på en yderligere skabelon ? --Pugilist (diskussion) 13. dec 2018, 12:37 (CET)
@Asger. Eftersom vi har globale konti, vil reglerne om clean start på en-wiki i praksis også være gældende på da-wiki. Jeg synes ikke vi har behov for danske versioner af siderne på en-wiki når de kun gør sig gældende for ganske få brugere. Kunne det være en ide at lave en henvisning til en-wiki på Wikipedia:Brugerkonti og -navne for brugere med "særlige behov" - Savfisk (diskussion) 13. dec 2018, 12:57 (CET)
Det var egentlig de skabeloner jeg tænkte på Pugilist - så dem kan vi bare bruge (kunne ikke lige finde dem af en eller anden årsag) :) mvh Tøndemageren (diskussion) 13. dec 2018, 14:34 (CET)

Liste over sokkedukkerRediger

Jeg vil opfordre en Tjekbrugere kigger nærmere på disse konti:

mvh, Kjeldjoh (diskussion) 13. dec 2018, 12:46 (CET)

@Kjeldjoh:: Disse konti er stort set allesammen checkbruger-tjekket på enwp og er bekræftede sokkedukker for brugeren. JEg mener ikke, at vi skal spilde mere tid på ham. --Pugilist (diskussion) 13. dec 2018, 12:56 (CET)

PS: Han er her allerede igen ;-) Men da der tilsyneladende benyttes dynamisk IP er det svært at fange det på en checkbruger. Der går dog sjældent så lang tid før det bobler over, og så tager vi ham bare der. --Pugilist (diskussion) 13. dec 2018, 16:54 (CET)
  Anmodning lukket Brugeren er bandlyst for sokkedukkebrug. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 26. mar 2019, 16:31 (CET)