Århus Amtskreds var en amtskreds omfattende Århus Amt. Kredsen blev nedlagt ved Strukturreformen i 2007, hvorefter størstedelen af kredsen indgår i Østjyllands Storkreds og en mindre del i Nordjyllands Storkreds.

Amtskredsen var fra 1971 inddelt i følgende opstillingskredse, med deres bestanddelskommuner i parentes:

 • Aarhus Nordkredsen (bestående af den del af Aarhus Kommune, der mod syd følger Aarhus 1. kreds' (del af bykernen) nordgrænse fra Aarhus Bugt indtil Åby Sogn, fortsættende i en linje i nordlig retning langs østsiden af Åby, Hasle, Tilst og Kasted Sognes sognegrænser til kommunegrænsen, og som mod nord og øst begrænses af en linje løbende fra Aarhus Bugt langs Risskov og Vejlby Sognes sydgrænser og langs Skelager Sogns syd-, vest- og nordgrænser, videre mod nord langs Egå og Hjortshøj Sognes vestgrænser til kommunegrænsen).

Fra 1920 til 1970 bestod amtskredsen af følgende opstillingskredse:

Valgresultater 1971 - 2005

redigér
Liste Stemmer +/- Mandater +/- Valgte
A. Socialdemokratiet 120.526 29,0 % -2,8 7 - Svend Auken, Anne-Marie Meldgaard, René Skau Björnsson, Jan Petersen, Kirsten Brosbøl, Torben Hansen, Hüseyin Arac
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 116.041 27,9 % -2,7 6 -1 Anne-Mette Winther Christiansen, Jørgen Winther, Michael Aastrup Jensen, Kim Andersen, Leif Mikkelsen, Eyvind Vesselbo
O. Dansk Folkeparti 45.398 10,9 % +0,5 3 - Birthe Skaarup, Morten Messerschmidt, Kim Christiansen
B. Det Radikale Venstre 40.354 9,7 % +4,3 2 +1 Elisabeth Arnold, Morten Østergaard
C. Det Konservative Folkeparti 39.950 9,6 % +1,7 2 +1 Henriette Kjær, Tom Behnke
F. Socialistisk Folkeparti 25.259 6,1 % -0,2 1 -1 Morten Homann
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne 15.151 3,7 % +1,1 1 - Frank Aaen
K. Kristendemokraterne 7.383 1,8 % -0,7 -1
D. Centrum-Demokraterne 4.023 1,0 % -0,9 -
M. Minoritetspartiet 1.236 0,3 % ny ny
Janus Kramer Møller 87 0,0 % ny ny
Gyldige stemmer i alt 414.408
Afgivne stemmer i alt 418.834
Valgdeltagelse 85,8 % - 2,2

Kilde[1]

Liste Stemmer +/- Mandater +/- Valgte
A. Socialdemokratiet 133.460 31,8% -7,4 7 -1 Svend Auken, Nicolai Wammen, Jan Petersen, René Skau Björnsson, Torben Hansen, Anne-Marie Meldgaard, Jørn Pedersen
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 128.174 30,6% +5,9 7 +2 Jørgen Winther, Kim Andersen, Else Winther Andersen, Leif Mikkelsen, Freddy Dam, Henrik Vestergaard, Eyvind Vesselbo
O. Dansk Folkeparti 43.761 10,4% +4,3 3 +2 Birthe Skaarup, Per Dalgaard, Uno Larsson
C. Det Konservative Folkeparti 33.087 7,9% +0,7 1 - Henriette Kjær
F. Socialistisk Folkeparti 26.399 6,3% -1,2 2 - Aage Frandsen, Morten Homann
B. Det Radikale Venstre 22.709 5,4% +1,5 1 - Elisabeth Arnold
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne 11.055 2,6% -0,3 1 - Keld Albrechtsen
Q. Kristeligt Folkeparti 10.468 2,5% +0,1 1 - Jann Sjursen
D. Centrum-Demokraterne 7.743 1,9% -2,4 -1
Z. Fremskridtspartiet 2.232 0,5% -1,0 -1
Lars Bang 203 0,1% +0,1 -
Gyldige stemmer i alt 419.291
Afgivne stemmer i alt 423.029
Valgdeltagelse 88,0 % + 1,4

Kilde[2]

Liste Stemmer +/- Mandater +/- Valgte
A. Socialdemokratiet 160.437 39,2% +3,9 8 - Svend Auken, Hans Peter Baadsgaard, Jan Petersen, Anne-Marie Meldgaard, Jørn Pedersen, Sonja Mikkelsen, Hugo Sørensen, René Skau Johansen
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 101.375 24,7% +1,5 5 - Uffe Ellemann-Jensen, Jørgen Winther, Else Winther Andersen, Kim Andersen, Karen Rønde
F. Socialistisk Folkeparti 30.599 7,5% +0,6 2 - Aage Frandsen, Anni Svanholt
C. Det Konservative Folkeparti 29.677 7,2% -5,1 1 -2 Henriette Kjær
O. Dansk Folkeparti 24.853 6,1% ny 1 ny Poul Nødgaard
D. Centrum-Demokraterne 17.482 4,3% +1,8 1 - Arne Melchior
B. Det Radikale Venstre 15.851 3,9% -0,4 1 - Elisabeth Arnold
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne 11.828 2,9% +0,1 1 - Keld Albrechtsen
Q. Kristeligt Folkeparti 9.728 2,4% +0,5 1 +1 Jann Sjursen
Z. Fremskridtspartiet 6.279 1,5% -3,5 1 - Kim Behnke
U. Demokratisk Fornyelse 1.428 0,3% ny ny
Kandidater udenfor partierne 122 0,0% -5,8 -1
Gyldige stemmer i alt 409.659
Afgivne stemmer i alt 412.281
Valgdeltagelse 86,6 % + 0,9

Kilde[3]

Liste Stemmer +/- Mandater +/- Valgte
A. Socialdemokratiet 141.289 35,3% -2,6 8 - Svend Auken, Hans Peter Baadsgaard, Anne-Marie Meldgaard, Jan Petersen, Jørn Pedersen, Sonja Mikkelsen, Peter Christensen, Jytte Madsen
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 93.034 23,2% +6,4 5 +1 Uffe Ellemann-Jensen, Jørgen Winther, Knud Enggaard, Else Winther Andersen, Jonna Grønver
C. Det Konservative Folkeparti 49.263 12,3% -1,3 3 - Pernille Sams, H.P. Clausen, Henriette Kjær
F. Socialistisk Folkeparti 27.672 6,9% -2,6 2 - Aage Frandsen, Anni Svanholt
Kandidater udenfor partierne 23.358 5,8% +3,5 1 +1 Jacob Haugaard
Z. Fremskridtspartiet 20.214 5,0% -0,9 1 - Kim Behnke
B. Det Radikale Venstre 17.215 4,3% +0,8 1 - Elisabeth Arnold
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne 11.212 2,8% +1,0 1 +1 Keld Albrechtsen
D. Centrum-Demokraterne 10.099 2,5% -2,0 1 - Arne Melchior
Q. Kristeligt Folkeparti 7.442 1,9% -1
Gyldige stemmer i alt 400.798
Afgivne stemmer i alt 403.419
Valgdeltagelse 85,7 % + 1,4

Kilde[4]

Liste Stemmer +/- Mandater +/- Valgte
A. Socialdemokratiet 145.251 37,9% +6,4 8 -1 Svend Auken, Hans Peter Baadsgaard, Pernille Forchhammer, Jørn Pedersen, Jan Petersen, Karl Hjortnæs, Anne-Marie Meldgaard, Sonja Mikkelsen
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 64.292 16,8% +4,2 4 +1 Uffe Ellemann-Jensen, Jørgen Winther, Knud Enggaard, Else Winther Andersen
C. Det Konservative Folkeparti 52.283 13,6% -3,8 3 -1 Pernille Sams, Lars P. Gammelgaard, Chr. O. Aagaard
F. Socialistisk Folkeparti 36.580 9,5% -5,0 2 -1 Ebba Strange, Jens Thoft
Z. Fremskridtspartiet 22.480 5,9% -1,9 1 - Kim Behnke
D. Centrum-Demokraterne 17.151 4,5% +0,4 1 - Arne Melchior
B. Det Radikale Venstre 13.330 3,5% -1,8 1 - Elisabeth Arnold
Kandidater udenfor partierne 8.717 2,3% +1,5 -
Q. Kristeligt Folkeparti 7.478 1,9% +0,2 1 - Inger Stilling Pedersen
Ø. Enhedslisten 7.026 1,8% +1,8 -
P. Fælles Kurs 3.639 0,9% -0,5 -
G. De Grønne 3.164 0,8% -0,3 -
E. Danmarks Retsforbund 2.277 0,6% ny ny
Gyldige stemmer i alt 383.668
Afgivne stemmer i alt 386.128
Valgdeltagelse 84,3 % - 2,4

Kilde[5]

Liste Stemmer +/- Mandater +/- Valgte
A. Socialdemokratiet 122.034 31,5% +0,7 7 - Svend Auken, Hans Peter Baadsgaard, Pernile Forchhammer, Karl Hjortnæs, Christian Kelm-Hansen, Søren B. Jørgensen, Sonja Mikkelsen
C. Det konservative Folkeparti 67.371 17,4% -1,2 4 +1 Pernille Sams, Lars P. Gammelgaard, Chr. O. Aagaard, Ole Bernt Henriksen
F. Socialistisk Folkeparti 56.070 14,5% -1,5 3 - Ebba Strange, Jens Thoft, Aage Frandsen
V. Venstre, Danmarks liberale Parti 48.906 12,6% +1,6 3 +1 Uffe Ellemann-Jensen, Knud Enggaard, Jørgen Vinther
Z. Fremskridtspartiet 30.094 7,8% +3,7 1 - Kim Behnke
B. Det radikale Venstre 20.582 5,3% -1,0 1 - Elisabeth Arnold
M. Centrum-Demokraterne 15.750 4,1% -0,1 1 - Arne Melchior
Q. Kristeligt Folkeparti 6.592 1,7% -0,3 1 - Inger Stilling Pedersen
P. Fælles Kurs 5.251 1,4% -0,3 -
G. De Grønne 4.312 1,1% -0,0 -
K. Danmarks kommunistiske Parti 3.733 1,0% -0,0 -
Jacob Haugaard 3.221 0,8% +0,2 -
Y. Venstresocialisterne 3.040 0,8% -1,1 -
Finn Mikkelsen 59 0,0% ny ny
Bruno Nielsen-Boreas 8 0,0% ny ny
Gyldige stemmer i alt 387.023
Afgivne stemmer i alt 389.488
Valgdeltagelse 86,7 % - 0,8

Kilde[6]

Liste Stemmer +/- Mandater +/- Valgte
A. Socialdemokratiet 119.590 30,8% -1,2 7 +1 Svend Auken, Hans Peter Baadsgaard, Christian Kelm-Hansen, Pernille Forchhammer, Sonja Mikkelsen, Søren B. Jørgensen, Lissa Mathiasen
C. Det konservative Folkeparti 72.372 18,6% -2,6 3 -1 Pernille Sams, Lars P. Gammelgaard, Chr. O. Aagaard
F. Socialistisk Folkeparti 62.016 16,0% +2,6 3 +1 Ebba Strange, Jens Thoft, Aage Frandsen
V. Venstre, Danmarks liberale Parti 42.573 11,0% -1,1 2 - Uffe Ellemann-Jensen, Knud Enggaard
B. Det radikale Venstre 24.278 6,3% +0,8 1 - Bernhard Baunsgaard
M. Centrum-Demokraterne 16.306 4,2% -0,2 1 - Arne Melchior
Z. Fremskridtspartiet 15.879 4,1% +1,2 1 - Kim Behnke
Q. Kristeligt Folkeparti 7.803 2,0% -0,1 1 - Inger Stilling Pedersen
Y. Venstresocialisterne 7.216 1,9% -1,7 -1
P. Fælles Kurs 6.705 1,7% ny ny
G. De Grønne 4.435 1,1% ny ny
K. Danmarks kommunistiske Parti 3.841 1,0% +0,3 -
Jacob Haugaard 2.275 0,6% +0,4 -
E. Danmarks Retsforbund 2.251 0,6% -1,2 -
H. Det Humanistiske Parti 537 0,1% ny ny
I. Internationalen-Socialistisk Arbejderparti 214 0,1% -0,0 -
L. Marxistisk-Leninistisk Parti 99 0,0% -0,0 -
Henning Brønd-Nielsen 15 0,0% ny ny
Gyldige stemmer i alt 388.405
Afgivne stemmer i alt 391.047
Valgdeltagelse 87,5 % - 1,8

Kilde[7]

Liste Stemmer +/- Mandater +/- Valgte
A. Socialdemokratiet 122.298 32,0% -1,7 6 -1 Svend Auken, Hans Peter Baadsgaard, Christian Kelm-Hansen, Lissa Mathiasen, Søren B. Jørgensen, Karl Hjortnæs
C. Det konservative Folkeparti 81.112 21,2% +8,8 4 +1 Lars P. Gammelgaard, Elisabeth Krog, Ole Bernt Henriksen, Chr. O. Aagaard
F. Socialistisk Folkeparti 51.319 13,4% +0,0 2 - Ebba Strange, Jens Thoft
V. Venstre, Danmarks liberale Parti 46.286 12,1% +1,0 2 - Uffe Ellemann-Jensen, Knud Enggaard
B. Det radikale Venstre 21.001 5,5% +0,7 1 - Bernhard Baunsgaard
M. Centrum-Demokraterne 16.968 4,4% -4,0 1 - Arne Melchior
Y. Venstresocialisterne 13.672 3,6% +0,5 1 - Jørgen Lenger
Z. Fremskridtspartiet 10.920 2,9% -5,3 1 -1 John Arentoft
Q. Kristeligt Folkeparti 8.054 2,1% +0,3 1 +1 Inger Stilling Pedersen
E. Danmarks Retsforbund 6.693 1,8% +0,2 -
K. Danmarks kommunistiske Parti 2.656 0,7% -0,4 -
Jacob Haugaard 676 0,2% +0,0 -
I. Internationalen-Socialistisk Arbejderparti 294 0,1% +0,0 -
L. Marxistisk-Leninistisk Parti 103 0,0% ny ny
Gyldige stemmer i alt 382.052
Afgivne stemmer i alt 384.539
Valgdeltagelse 89,3 % + 4,2

Kilde[8]

Liste Stemmer +/- Mandater +/- Valgte
A. Socialdemokratiet 120.433 33,7% -6,0 7 - Svend Auken, Søren B. Jørgensen, Chr. Kelm-Hansen, Otto Mørch, Lissa Mathiasen, Sonja Mikkelsen, Karl Hjortnæs
F. Socialistisk Folkeparti 47.696 13,4% +5,8 2 - Ebba Strange, Marianne Bentsen-Pedersen
C. Det konservative Folkeparti 44.161 12,4% +0,8 3 +1 Lars P. Gammelgaard, Ole Bernt Henriksen, Elisabeth Krog
V. Venstre, Danmarks liberale Parti 39.742 11,1% -1,1 2 - Uffe Ellemann-Jensen, Anders Andersen
M. Centrum-Demokraterne 30.049 8,4% +5,4 1 - Arne Melchior
Z. Fremskridtspartiet 29.114 8,2% -0,8 2 - John Arentoft, Børge Halvgaard
B. Det radikale Venstre 17.270 4,8% -0,3 1 - B. Baunsgaard
Y. Venstresocialisterne 11.081 3,1% -1,3 1 - Mikael Waldorff
Q. Kristeligt Folkeparti 6.565 1,8% -0,3 -
E. Danmarks Retsforbund 5.642 1,6% -1,3 -1
K. Danmarks kommunistiske Parti 3.995 1,1% -0,7 -
Jacob Haugaard 558 0,2% -0,0 -
R. Arbejderpartiet (KAP) 341 0,1% -0,3 -
I. Internationalen - Socialistisk Arbejderparti 226 0,1% ny ny
Henrik Christensen 25 0,0% ny ny
Lars Michaelsen 15 0,0% ny ny
Gyldige stemmer i alt 356.913
Afgivne stemmer i alt 358.895
Valgdeltagelse 85,1 % -2,0

Kilde[9]

Liste Stemmer +/- Mandater +/- Valgte
A. Socialdemokratiet 142.605 39,7% +0,7 7 - Svend Auken, Henry Grünbaum, Otto Mørch, Lissa Mathiasen, Chr. Kelm-Hansen, Søren B. Jørgensen, Karl Hjortnæs
V. Venstre, Danmarks liberale Parti 43.637 12,2% +0,8 2 - Uffe Ellemann-Jensen, Knud Enggaard
C. Det konservative Folkeparti 41.430 11,6% +3,8 2 +1 Lars P. Gammelgaard, Ole Bernt Henriksen
Z. Fremskridtspartiet 32.379 9,0% -4,0 2 - John Arentoft, Børge Halvgaard
F. Socialistisk Folkeparti 27.425 7,6% +2,8 2 +1 Ebba Strange, Marianne Bentsen-Pedersen
B. Det radikale Venstre 18.228 5,1% +1,9 1 - Bernhard Baunsgaard
Y. Venstresocialisterne 15.612 4,4% +0,8 1 - Mikael Waldorff
M. Centrum-Demokraterne 10.866 3,0% -3,2 1 - Arne Melchior
E. Danmarks Retsforbund 10.403 2,9% -0,7 1 - Ib Christensen
Q. Kristeligt Folkeparti 7.540 2,1% -0,9 -1
K. Danmarks kommunistiske Parti 6.541 1,8% -1,9 -1
R. Arbejderpartiet KAP 1.434 0,4% ny ny
Jacob Haugaard 797 0,2% ny ny
Gyldige stemmer i alt 358.897
Afgivne stemmer i alt 361.087
Valgdeltagelse 87,1 % - 2,2

Kilde[10]

Liste Stemmer +/- Mandater +/- Valgte
A. Socialdemokratiet 135.036 39,0% +3,3 7 +1 Svend Auken, Otto Mørch, Jens Kampmann, Henry Grünbaum, Søren B. Jørgensen, Karl Hjortnæs, Marinus Sørensen
Z. Fremskridtspartiet 45.096 13,0% +1,0 2 - John Arentoft, Børge Halvgaard
V. Venstre, Danmarks liberale Parti 39.594 11,4% -10,3 2 -2 Uffe Ellemann-Jensen, Anders Andersen
C. Det konservative Folkeparti 26.989 7,8% +2,9 1 - Oluf Lowzow
M. Centrum-Demokraterne 21.396 6,2% +4,2 1 - Arne Melchior
F. Socialistisk Folkeparti 16.509 4,8% -0,4 1 - Ebba Strange
K. Danmarks kommunistiske Parti 12.682 3,7% -0,3 1 - Freddy Madsen
Y. Venstresocialisterne 12.585 3,6% +0,8 1 - Steen Folke
E. Danmarks Retsforbund 12.440 3,6% +1,4 1 +1 Ib Christensen
B. Det radikale Venstre 11.252 3,2% -3,8 1 - Bernhard Baunsgaard
Q. Kristeligt Folkeparti 10.518 3,0% -2,5 1 - Inger Stilling Pedersen
P. Pensionistpartiet 2.429 0,7% ny ny
Tommy Nielsen 128 0,0% ny ny
Gyldige stemmer i alt 346.654
Afgivne stemmer i alt 348.622
Valgdeltagelse 89,3 % + 0,4

Kilde[11]

Liste Stemmer +/- Mandater +/- Valgte
A. Socialdemokratiet 111.107 32,7% + 4,4 6 + 1 Svend Auken, Henry Grünbaum, Otto Mørch, Jens Kampmann, Karl Hjortnæs, Søren B. Jørgensen
V. Venstre, Danmarks liberale Parti 73.891 21,7% +10,1 4 + 2 Anders Andersen, Knud Enggaard, Anna Dorith Skriver, Bent Knie-Andersen
Z. Fremskridtspartiet 40.842 12,0% - 3,0 2 - 1 Børge Halvgaard, John Arentoft
B. Det radikale Venstre 23.842 7,0% - 4,2 1 - 1 Bernhard Baunsgaard
Q. Kristeligt Folkeparti 18.516 5,5% + 1,8 1 - Inger Stilling Pedersen
F. Socialistisk Folkeparti 17.676 5,2% - 0,9 1 - 1 Ebba Strange
C. Det konservative Folkeparti 16.784 4,9% - 3,7 1 - Oluf Lowzow
K. Danmarks kommunistiske Parti 13.567 4,0% + 0,4 1 - Freddy Madsen
Y. Venstresocialisterne 9.368 2,8% ny 1 ny Steen Folke
E. Danmarks Retsforbund 7.477 2,2% - 1,5 - 1
M. Centrum-Demokraterne 6.762 2,0% - 4,4 1 - Christian Arnfast
Arnt Hansen 63 0,0% ny ny
Gyldige stemmer i alt 339.895
Afgivne stemmer i alt 341.929
Valgdeltagelse 88,9 % - 0,6

Kilde[12]

Liste Stemmer +/- Mandater +/- Valgte
A. Socialdemokratiet 95.826 28,3 % - 12,0 5 - 3 Svend Auken, Henry Grünbaum, Jens Kampmann, Otto Mørch, Søren B. Jørgensen
Z. Fremskridtspartiet 51.025 15,0 % ny 3 ny John Arentoft, Børge Halvgaard, Chr. V. Gede
V. Venstre, Danmarks liberale Parti 39.175 11,6 % - 4,0 2 - 1 Anders Andersen, Knud Enggaard
B. Det radikale Venstre 37.893 11,2 % - 3,4 2 - 1 Bernhard Baunsgaard, Meta Ditzel
C. Det konservative Folkeparti 29.050 8,6 % - 6,3 1 - 2 Per Bendix
M. Centrums-Demokraterne 21.752 6,4 % ny 1 ny Svend Tønnesen
F. Socialistisk Folkeparti 20.629 6,1 % - 2,2 2 - Aage Frandsen, Ebba Strange
Q. Kristeligt Folkeparti 12.662 3,7 % + 2,1 1 + 1 Inger Stilling Pedersen
E. Danmarks Retsforbund 12.480 3,7 % + 1,7 1 + 1 Ib Christensen
K. Danmarks kommunistiske Parti 12.219 3,6 % + 2,5 1 + 1 Freddy Madsen
Y. Venstresocialisterne 5.996 1,8 % ny ny
John Bove 156 0,0 % ny ny
Gyldige stemmer i alt 338.863
Afgivne stemmer i alt 340.604
Valgdeltagelse 89,5 % + 1,4

Kilde[13]

Liste Stemmer Mandater Valgte
A. Socialdemokratiet 127.110 40,3% 8 Jens Otto Krag, Jens Kampmann, Henry Grünbaum, Svend Auken, Søren B. Jørgensen, Marichen Nielsen, Otto Mørch, Karl Hjortnæs
V. Venstre, Danmarks liberale Parti 49.270 15,6% 3 Anders Andersen, Knud Enggaard, Per Federspiel
C. Det konservative Folkeparti 46.867 14,9% 3 Per Bendix, Oluf Lowzow, Ellen Strange Petersen
B. Det radikale Venstre 45.929 14,6% 3 B. Baunsgaard, Harald Westergaard Andersen, Meta Ditzel
F. Socialistisk Folkeparti 26.042 8,3 % 2 Holger Vivike, Aage Frandsen
E. Danmarks Retsforbund 6.339 2,0 %
Q. Kristeligt Folkeparti 5.063 1,6 %
Y. Venstresocialisterne 4.963 1,6 %
K. Danmarks kommunistiske Parti 3.601 1,1 %
Gyldige stemmer i alt 315.184
Afgivne stemmer i alt 317.354
Valgdeltagelse 88,1 %

Kilde[14]

Referenceliste

redigér
 1. ^ http://www.dst.dk/pubfile/20331/valg2005
 2. ^ http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20330&sid=valg2001
 3. ^ http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20329&sid=valg1998
 4. ^ http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20328&sid=valg1994
 5. ^ http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20327&sid=valg1990
 6. ^ http://www.dst.dk/pubfile/20199/valg1988
 7. ^ http://www.dst.dk/pubfile/20200/valg1987
 8. ^ http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20201&sid=valg1984
 9. ^ http://www.dst.dk/pubfile/20202/valg1981
 10. ^ http://www.dst.dk/pubfile/20203/valg1973
 11. ^ http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20204&sid=valg1977
 12. ^ http://www.dst.dk/pubfile/20205/valg1975
 13. ^ http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20206&sid=valg1973
 14. ^ http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20207&sid=valg1971