Brugerdiskussion:Trade/arkiv 6

Tilføj diskussion
Aktive diskussioner

16. Vedrørende indgreb i artiklerne "Seriemord" og "Seriemorder"!Rediger

Hej Trade,

jeg har bemærket, at du har dels barberet voldsomt i min del af én artikel, dels foreslår en anden helt fjernet. I begge tilfælde har dine begrundelser en kraftig lighed med ubeføjede personangreb - til gengæld er det tydeligt, at du intet kendskab overhovedet har skaffet dig til den kilde, du angriber!

Ferrers beskrivelse er det, der hedder en metaanalyse - hvilket vil sige, at den er baseret på en omfattende analyse af den eksisterende litteratur. Hvis man går en tur på biblioteket og får fat i værket, kan man se listen over anvendt litteratur - som jeg lige tilføjer her, så det bliver tydeligt, at der ikke er tale om en personlig mening, men om et stykke videnskabeligt arbejde. Der findes kun to andre større skrifter om seriemord på dansk - det ene er Henriette Sørensens bog "seriemordere", som er en god gennemgang af diverse seriemordercases, men ikke så dyb i reflektionerne om baggrundstoffet; og den anden er Ole Lindboes meget sensationalistiske "Mord på stribe", som er meget overfladisk og hvor mindst ét kapitel primært er afskrift (uden kildeangivelse!!) af en avisartikel. Der er med andre ord ikke tale om en interessekonflikt.

NB: Hvis der er ting, du synes er uklare, svarer jeg gerne på dem, ligesom jeg gerne vil være med i en dialog, hvis du synes, at noget skal omformuleres!

MEN: Hvis du fortsætter med personangreb eller laver flere ubeføjede indgreb mod de nævnte artikler, er jeg nødt til at betragte det som hærværk - og tage skridt til, at du forhindres i yderligere at skade Wikipedia-projektet.

Psykobørge (diskussion) 28. nov 2012, 18:43 (CET)

Jeg, har taget en pause i denne weekend, så jeg har ikke så meget tid til at diskutere ting, men jeg vil prøve (og nej, det er ikke noget jeg står og opdigter, for at slippe for at tage diskussionen, hvis de er det du tænker, har taget pausenidag før du kom dig dine indlæg). Er, ked i af hvis du føler, at noget af det jeg har skrevet er et personangreb mod dig (kunne du give mig et, link til det). Jeg, har ændret 2 artikler 1, gang og foreslået en diskussion om det, så jeg synes det er en lidt voldsomt beskyldning at kalde det hærværk, og skade til projektet. Jeg, har aldrig sagt at der var interessekonflikter, med artiklerne, dig eller forfatternme til det du nævner, jeg antydede blot at det kunne være en mulighed. Jeg, sagde ikke at den skulle slettes artiklen, jeg sagde bare at jeg lige ville lade dne gå en runde og høre andres mening. Jeg, fjernede indtil jeg kunne finde ud, om der var stemning til at beholde den. Jeg, barberede den ikke fordi jeg ville have den på wiktionary. Jeg, har aldrig sagt det var forkert. Komplette, lister over forskellige analyser, og teorier er er ikke meningne med wikipedia. Et, format hvor det fx. Teorier om, hvorfor visse mennesker x er blevet fremført. Nogle teoretikere mener, at årsagerne er xx, hvilket tyder på xx er xx, ikke, og deres xx er xx, som det ofte har været ment. Grundne, til jeg ikke selv har gjort det er at jeg ikke er så meget i det emne. Så, man beholder læsbarheden af artiklen samtidig. Mvh. Trade (diskussion) 28. nov 2012, 19:50 (CET)


Kære Trade,
vi prøver et mere dybtgående svar fra min side - jeg har checket din profil og konstateret, at du er 15 år, hvorfor jeg tænker, at jeg skylder dig at være mindre barsk og mere vejledende. Givet, at du i den alder bruger tid på at prøve at forbedre Wikipedia, tænker jeg også, at jeg bør undskylde beskyldningen for hærværk (som til gengæld vil være ret relevant om ti år) og i stedet begrunde, hvorfor jeg anser dine indgreb for stærkt uhensigtsmæssige. Men lad mig svare på dit ovenstående indlæg i den rækkefølge, du fremfører dine pointer. I det flg. antager jeg, grundet din begavelse, at du enten er rykket op i 1.g eller er stærkt på vej dertil; no offense intended, hvis det (endnu) ikke er tilfældet!
1) At betegne andre menneskers arbejde som "reelt uden værdi" ER et personangreb - for hvilken slags mennesker laver værdiløst arbejde? Jeg ved godt, at en sofisme som "det er jo ikke dig, jeg kalder værdiløs, kun dit arbejde", anses for gangbar i 9.kl./1.g (og i Folketinget ;-) - men efter 3.g går folk ikke længere bare efter den bogstavelige ordlyd, men i høj grad efter intentionen bag. I det foreliggende tilfælde tror jeg ikke, du er opmærksom på det, men at beskrive mit arbejde som "reelt uden værdi" er faktisk uforskammet - jeg har brugt en del tid på at lave, hvad jeg anser for at være en enkel, overskuelig sammenfatning af Ferrers pointer, som er fordelt over mere end 100 sider, og det har jeg krav på respekt for, også selv om du mener, at resultatet ikke er, hvad du kunne ønske dig.
2) Formålet med Wikipedia er at sikre, at folk har adgang til mest mulig viden, uden at skulle betale for det (i modsætning til f.eks. i form af Encyclopædia Britannica eller Den store Danske). Samtlige de data, jeg fremfører, udgør central viden om seriemord og seriemordere. At beskrive seriemord f.eks. som flere mord, begået af én person, er nok rigtigt, men meget utilstrækkeligt (Hvorfor? Kan der være mere end én? etc.), hvorimod en beskrivelse af, at mordene ofte er seksuelt betingede giver os et indtryk af motiv, i stedet for blot af adfærd. Samtidig er det vigtigt at understrege, at der også findes ikke-seksuelle seriemord, fordi dette yderligere nuancerer motiverne. Et ofte forekommende spørgsmål er, om seriemordere er "sindssyge" - og derfor er det faktisk relevant at skrive, at seriemordere psykopatologisk set enten er personlighedsforstyrrede eller psykotiske. Et andet spørgsmål, der ofte ses, er spørgsmålet om, hvorvidt hvem som helst kunne blive seriemorder - og når vi ved det netop beskrevne, er svaret som udgangspunkt "nej". Og så fremdeles. Igen er du velkommen til at mene, at FORMEN ikke er optimal (og det vil jeg egentlig give dig ret i), men at slette oplysninger, som faktisk er relevante, uden en god begrundelse, er faktisk at skade Wikipedias vidensdissemineringsprojekt - også selv om jeg kan forstå, at dette ikke var din hensigt.
3) "Jeg har aldrig sagt, at ... jeg antydede kun, at det var en mulighed": Dette er endnu en sofisme, som går i 9.kl./1.g, men ikke i virkeligheden. Som jeg tror, du er kvik nok til at gennemskue, prøver du her at smyge dig udenom en beskyldning, du har fremsat, ved at lege med sproget. Men lad mig give dig et tænkt modeksempel: "Jeg har aldrig SAGT, at Jacob Kjellerup Nielsen fra Lindevænget i Skive er pædofil - jeg antydede kun, at det var en mulighed!" Så er alt jo i orden, ikke sandt?! (NEJ!)
4) "Jeg sagde ikke, at den skulle slettes" og "Jeg fjernede indtil jeg kunne finde ud af" er også politiske undvigelser - som jeg vel næppe behøver at forklare dig, eftersom du jo selv har udtænkt dem.
5) "wiktionary": Min pointe er, at Wikipedia er en encyclopædi - som rummer uddybende ARTIKLER om mener - hvorimod resultatet, efter din barbering, faktisk er en (i øvrigt utilstrækkelig) DEFINITION, og sådanne hører faktisk ikke hjemme i Wikipedia, men netop i Wiktionary - som jo er Wiki-svaret på Nudansk Ordbog. Med andre ord: det, der skal stå i Wikipedia, er netop en mere uddybende artikel frem for blot en simpel definition.
6)"Jeg, har aldrig sagt, det var forkert": Igen en undvigelse - for du beskriver indholdet som uden værdi og som en række mere eller mindre tilfældige meninger fra en eller anden psykolog, og fjerner indholdet. Hvis din mening var, at du skam har tillid til indholdet, men finder det utilstrækkeligt Wikipedia'sk i dets opsætning, ville du have tagget indholdet som havende behov for en formuleringsmæssig opstramning - eller endog selv foretaget den! DERVED ville du nemlig bidrage konstruktivt til Wikipedias formål og sikre, at alle får adgang til viden, nu ovenikøbet udtrykt i en mere tilgængelig, brugervenlig form!
7) Din pointe om formatet "På den ene side ... på den anden side .. så derfor" er en god brugsanvisning til sen-folkeskolelig/gymnasial (og senere) OPGAVESKRIVNING, men kun delvis til brug i Wikipedia - netop fordi Wikipedia ikke må have FORM af "original forskning", hvilket vil sige DINE eller MINE analyser, men en saglig fremstilling af gældende viden. Som du sikkert har opdaget, er der næppe megen menneskelig viden, der ikke er diskussion om, og det er derfor, der findes metaanalyser: værker, hvor en eller anden sætter sig for at lave en videnskabelig gangbar, kritisk gennemgang af den eksisterende litteratur på området (så vi andre ikke behøver at læse os gennem 5000 sider for at nå frem til et resultat). Denne wikipedia-artikel er baseret på én metaanalyse, og du og jeg kan hurtigt blive enige om, at det ikke er den eneste mulige konklusion på seriemorder-spørgsmålet - men løsningen på det er IKKE at slette mit arbejde, men derimord at foreslå alternative metaanalyser og beskrive, hvorved de adskiller sig fra Ferrers!
8) "Jeg er ikke så meget i det emne": Enig!! Det er du ikke - men det er jeg! At du har andre interesser, er helt OK - men så er det inden for f.eks. seriemord, at du skal udvise ydmyghed omkring din egen manglende viden og lade værd med at smide andres (seriøse) arbejde ud! Du kan derimod med fuld ret stille spørgsmål om, hvorvidt der ikke burde benyttes flere kilder - men det er et spørgsmål, man stiller I STEDET FOR at slette andres arbejde, ikke EFTER at have slettet det! Jeg har kastet et blik på din "Snoop Dogg"-artikel, som jeg synes er imponerende i sin grundighed. Mit umiddelbare indtryk er dog også, at ikke alt, hvad der står dér, er væsentligt nok til at være med i artiklen (Hvor MANGE arrestationer for besiddelse af marihuana etc. behøver vi at høre om for at forstå pointen?) - men derfor ville jeg ikke drømme om at slette løs i artiklen, specielt ikke, fordi jeg ved meget lidt om ham og derfor ville føle mig utilstrækkeligt kompetent til at kunne vurdere korrekt, hvad der bør beholdes, og hvad der ikke bør. Den samme grad af "professional courtesy" bør jeg kunne forvente fra din side!
KONKLUSION: Jeg genindfører nu min version, og vil med glæde modtage forbedringsforslag fra dig m.h.t. yderligere kilder, bedre formuleringer etc. (og vil, såvidt min desværre ret sparsomme tid tillader dt, gerne prøve selv at bidrage til projektet) - men vil tage yderligere sletninger over en kam meget ilde op.
PS: Når jeg i sin tid oprettede to næsten ens artikler ("Seriemord" og "Seriemorder"), skyldes det igen hensyn til den brede, søgende befolkning - hvoraf mange STARTER med at søge på f.eks. Google og DERFRA lader sig føre videre til Wikipedia. Så ved den struktur, jeg har valgt, har mit formål været at sikre mig, at flest mulig mennesker fik mest mulig adgang til den viden, de søger, fordi der så vil dukke en direkte henvisning til den ene/den anden Wikipedia-artikel op ved en Google-søgning.
PPS: Jeg har fjernet litteraturlisten ovenfor, da den i dén grad hæmmer overblikket; jeg gætter på, at du fangede påointen med den, og hvis du gerne vil have den igen, så sig bare til, så skal jeg nok re-poste. :-)
God jul
Psykobørge (diskussion) 24. dec 2012, 16:14 (CET)
Kan, du ikke bar elade mig være. ):. Du, giver mig konstant stress, og intet trænger igennem. Gør, mig en tjeneste: BLAND MIG UDENOM HAVD DU LAVER FOR FREMTIDEN OG GØR HAVD DU ELLERS VIL! --Trade (diskussion) 24. dec 2012, 19:58 (CET)
Jeg er sikker på at Psykobørge har kommenteret i bedste mening, han har brugt megen tid og fremsat gode argumenter, så slap lidt af og du ønskes hermed et godt Nytår --Ultraman (diskussion) 30. dec 2012, 21:09 (CET)
Undskyld, jeg var lidt presset juleaften. Jeg, har i modsætning til Børge ikke gennem længere tid haft ressourcer til så store ændringer, samtidig jeg prøver jeg få husket at få brugt kvaliteteskabeloner i stedet for bare at slette uden videre. --Trade (diskussion) 30. dec 2012, 22:44 (CET)

FTF-ARediger

Hej Trade - jeg er ked af, hvis jeg er kommet til at gøre noget forkert med min artikel, men jeg var bange for at miste min tekst ved kun at lave forhåndsvisning. Så min tekst var ikke helt færdig med at skrive den. Jeg havde nogle problemer med at få fodnoter til at virke i forhold til priser og i tilsyn med a-kassen. Men jeg går ud fra, at jeg kan blive ved med at redigere i den? Men jeg er imponeret over så hurtig I var til at spotte den ufærdige tekst :-) (skrev Peder Bjerge (diskussion • bidrag) ‎2. jan 2013, 13:31‎. Husk at signere dine indlæg.)

Hej, Peder jeg har flyttet teksten over til dit brugerrum, hvor du kan arbejde videre med det. Ang. teksten plejer, man at forsøge at skrive, dne så den kun giver et overblik, ikke et helt resume (dvs. det ikke er meningen det er ting, som hvad man får ud af a-kassen, navne på bestyrelsesmedlemmer, eller service de tilbyder, men derimod lidt mere faktuelle fx. historie. Det, kan man altid klikke på FTA-A's hjemmeside i bunden hvis man er interesseret i det. Prøv, at se på fx. ASE, hvordan man kan skrive en artikel, så det giver en hurtig resume over det vigtigste. Man, kan altid, så tilføje et historieafsnit, hvis man har lyst. Ses, (:. Trade (diskussion) 2. jan 2013, 14:37 (CET)
Hej Trade - tusinde tak. Det hjælper mig en del. Det var mit første forsøg nogensinde i denne verden (tænkte at jeg som mangeårig glad bruger ville give noget tilbage), og det blev så lidt kikset, og det er jeg så ked af. Som gammel erhvervsjournalist ville jeg gerne bidrage med mit kendskab til arbejdsmarked, it og erhverv generelt. Kan du for øvrigt hjælpe mig med det fodnoter, så jeg forsøgte mig med at henvise til et link som fodnote, fik jeg en melding på, at der manglede tags (?) De bedste hilsner Peder (skrev Peder Bjerge (diskussion • bidrag) 3. jan 2013, 12:11‎. Husk at signere dine indlæg.)
Sådan. <ref/> skulle udskiftes med </ref>, og der manglede et {{Reflist}}, i bunden. Sels, tak (:. --Trade (diskussion) 3. jan 2013, 14:53 (CET)


Brugere med 2001:878:200....Rediger

Hej Trade

De brugere du ser med navne som 2001:878:200...osv osv, er IP-brugere, men nu med de nye IPv6-numre. Det er således ikke "rigtige" brugernavne. mvh Knud Winckelmann (diskussion) 3. jan 2013, 14:42 (CET)

Ok, tak for svar. (skrev Trade (diskussion • bidrag) 3. jan 2013, 14:53‎‎. Husk at signere dine indlæg.)


HerlufsholmRediger

Du har fjernet et større afsnit i artiklen om Herlufsholm, hvorfor?--Lcl (diskussion) 3. jan 2013, 17:42 (CET)

Når, man har afsnit, omkring en virksomheds værdier, plejer man det at kunne undværes. Det, var ikke for at ødelægge, dne nuværende debat om emnet. Jeg, kan heller ikke se hvorfor man havde, en liste over skolens beklædningsreglement, da det næppe er andre end eleverne der vil søge efter det. Men, jeg siger dog ikke det skal væk. ironi Hvis, nogen godt vil finde, alt om deres skole i en encyklopædi, kan vi vel tage skridtet videre og imødekomme dem ved at inkludere en kantinemenuen, listen over forældremøder, samtlige elevers skoleskeamer i fint tilrettelagte skabeloner, og sågår også hele deres årsbog- og årlige skolebilleder i et galleri-afsnitironi slut. Jeg, syntes bare at vi skulle undgå den vej. Mvh. --Trade (diskussion) 3. jan 2013, 17:57 (CET)
Rart at du kan holde dine svar i en imødekommende og venlig tone. Jeg synes da det er interessant hvad skolens beklædningsrelement er. Hvilken selvskabt regel er det, at en virksomheds værdier plejer at kunne undværes?--Lcl (diskussion) 3. jan 2013, 18:12 (CET)

Jeg blander mig lige fra sidelinjen: personligt finder jeg, at et beklædningsreglement kan betragtes som et interessant særtræk ved en skole og derfor kan fortjene omtale i en artikel. venlig hilsen --Rmir2 (diskussion) 3. jan 2013, 18:21 (CET)

Jeg, er ikke interesseret i skole-artikler generelt, så jeg vil skam ikke modsætte mig hvis der også er andre, der vil beholde afsnittene. --Trade (diskussion) 3. jan 2013, 18:24 (CET)
Jeg, er ligeglad, med at lcl syntes min tone var uvenlig, jeg har vel bare fordi jeg prøvede at illustrere det ved at være ironisk, ligesom andre også har gjort, men det er der aldrig nogen der brokker sig over anvendt ironi er anvendt! --Trade (diskussion) 3. jan 2013, 21:45 (CET)


MalingRediger

Nu har du slettet et større afsnit i artiklen om maling. Jeg kunne godt ønske, at du lige læste sammenhængen i afsnittet og hvis du syntes sproget er lidt for blomstrende så i stedet tilpassede det, frem for at slette ukritisk så sammenhængen bliver forstyrret.--Lcl (diskussion) 4. jan 2013, 12:06 (CET)

Jeg, kan ikke se hvordan man kan tilpasse det, til et neutralt sprog. Jeg, tror bare jeg ignorer det fremover hvis jeg ikke kan se hvordan man kan få noget ud af en tekst. --Trade (diskussion) 4. jan 2013, 12:08 (CET)

Stanisław PrzybyszewskiRediger

Jeg ser ikke lige dit indlæg på diskussionssiden. Mht. de slettede litteraturreferencer, så er de jo OK på nowiki og dewiki!--Lcl (diskussion) 6. jan 2013, 12:12 (CET)

Hvad, er der nu galt? Jeg, lod dig have din liste være i fred, da du blandede dig. På tysk wiki er det i det mindste sat sådan op at 75% af artiklens, indhold ikke er den samme tyske liste, som på samtlige andre sprog. mvh. --Trade (diskussion) 6. jan 2013, 12:16 (CET)
Nu er det jo ikke min liste. Årsagen til at jeg henviser til diskussionssiden var din egen kommentar: "så, det er hærværk at have en overskuelig, artikel med en bruger der ikke engang vil diskutere? fint nok, kan jeg leve med". Jeg synes det er godt stil, at diskussion af en artikel foregår på artiklens egen diskussionsside.--Lcl (diskussion) 6. jan 2013, 12:26 (CET)
Det, var ikke dig jeg henviste til men Bennike, så du behøver ikke at tage det personligt. --Trade (diskussion) 6. jan 2013, 12:28 (CET)
Jeg tager det absolut ikke personligt og anerkender dit enorme engagement, men i stedet for hovedløst slette en anden brugers input, kunne du jo evt. skrive på diskussionssiden at du mener man godt kunne tynde lidt ud i referencerne inden du skrider til handling. Husk altid at antage den bedste mening!--Lcl (diskussion) 6. jan 2013, 12:36 (CET)


CVRediger

Davsen med dig Trade. Jeg kunne se du fjernede min redigering her. Jeg ved ikke helt hvad for en skabelon som skal bruges istedet? --Simeondahl (diskussion) 6. jan 2013, 19:10 (CET)

For, det meste {{tætpå}} eller {{reklame}}. Der, er dog et godt stykke, endnu med den nuværende brugerside. Mvh. --Trade (diskussion) 6. jan 2013, 19:23 (CET)

[redigeringskonflikt

I og med at det er personens brugerside, må man godt skrive lidt om sig selv. Det er primært, når det går hen og bliver ren reklame eller på anden måde uhensigtsmæssigt at der måske er grund til at gribe ind. Mvh Knud Winckelmann (diskussion) 6. jan 2013, 19:25 (CET)

Dårlig liste?Rediger

Hej Trade. Jeg kan se at du har markeret Sygdom med {{kunliste}}. Hvad er dine tanker bag det? Mere præcist er jeg i tvivl om hvor du mener listen ikke overholder listenormen? Med venlig hilsen, --Medic (Lindblad) (diskussion) 6. jan 2013, 22:36 (CET)

Jeg, syntes ikke at det bør fylde, den centrale artikel hvis man vil have et sted at opremse ICD-numrene. Mvh. --Trade (diskussion) 7. jan 2013, 08:39 (CET)

Min tanke var nærmere at liste sygdomme op på en overskuelig og ordnet måde; til sammenligning kan jeg pege på den tidligere version, der var nærmest ubrugelig. Hvis du har forslag til en bedre udformning af listen vil jeg meget gerne kigge på en forbedring af artiklen. Men mit oprindelige spørgsmål er egentlig stadig ubesvaret (da lister i sig selv ikke er uvelkomne her i encyklopædien): hvor er det, du synes listen over sygdomme ikke lever op til kriterierne på listenormen? Med venlig hilsen, --Medic (Lindblad) (diskussion) 7. jan 2013, 09:14 (CET)

Arhh, ja jeg kan godt se at det er en god liste, hvis man sammenligner med den tidligere version. Mvh. --Trade (diskussion) 7. jan 2013, 09:40 (CET)


Brugerdiskussion vedr.: 94.144.63.214. Henvendele vedrørende sletning af redigering af indlæg på wikipedia.Rediger

Til Trade

det er relativt nyt for mig at skrive indlæg på Wikipedia. men jeg har en række spørgsmål vedr. hele min redigering som i har slettet. Jeg har i redigeringen oplyst om flere korrekte ting, bla. udtalelser som Asmaa Abdol-Hamid har fremkommet med i det offentlige rum. Dvs. jeg har givet sandfærdig,fakuel korrekte gengivelser. hvorfor skal dette fjernes, når det er korrekt? Jeg har beskrevet kriminalitet udfra officielle statistikker fra Danmarks statistik. Hvorfor skal dette fjernes? Hvis man skriver korrekte ting strider det så imod jeres politikker?

Mv.h.

En Ny bruger

Hejsa, jeg kan kun se du har lavet en redigering med Abdol-Hamid (som det var Knud Winckelmann der fjernede, redigeringen havde som du ser ikke noget med offentlige udtaelser at gøre). Det, er normen at skrive folks nationalitet i introen, også selvom det er dobbeltnationalitet, eller at forholdene er komplicerede som fx. med statsløs. Det, virkede lidt, som om du havde omdstand mod palæstina ved at fjerne det fra introen. Jvf. dine andre redigeringer, kan jeg ikke finde noget der skulle handle om kriminalitet eller statistik desværre. Mvh. --Trade (diskussion) 7. jan 2013, 18:24 (CET)

Til Trade

Tak for dit svar. Først og fremmest vil jeg tage afstand fra din udtalelse:" det virkede lidt, som om du havde modstand mod Palestina,ved at fjerne det fra introen". det har intet med Palestina- israel konflikt at gøre. den konflikt forholder jeg mig neutralt til.Din udtalelse bygger på gætterier, antagelser om mit synspunkt vedr. denne konflikt. Jeg beskriver korrekt at Asmaa Abdol-hamid korrekt er kommet til Danmark, har ansøgt og opnået dansk statsborgerskab. Du skriver det er normem at skrive nationalitet. Det er igen ord, som skal gøre, at alle tilsyneladende skal skrive ens. Er det ikke et udtryk for adfærdsregulering af hvad hvad personer må skrive,mene,sige på Wikipedia, hvis man skal udtrykke sig på samme måde eller via samme ord, vendinger m.m.?? Jeg har sidenhen redigeret mit indlæg og blev straks beskyldt af en Nico for at vandalisere.Jeg er ikke ude på at vandalisere.I min seneste redigering fremgår der kun beskrivelser af udtalelser, som kan dokumenteres og henvisningen til kriminalitetsstatistikkerne er korrekt. Så at jeg skulle vandalisere må stå for vedkommendes egen regning. Det er en udtalelse jeg ikke kan tage seriøs! jeg har som sagt fjernet de af mine menings-tilkendegivelser,som er baseret på holdninger og prognoser på fremtiden, da de ikke er evident. Men de ting jeg lod stå i min seneste redigering er baseret på korrekte og veldokumenteret udtalelser som er fremkommet i det offentlige rum fra Asmaa Abdol-Hamid. Kriminalitetsstatistikkerne er ligeledes faktuelle korrekte. Hvis man redigerer et indlæg på wikipedia og fx. skriver udelukkende faktuelle korrekte ting, begivenheder, statistikker m.m. skal det så som bruger Nico skriver først diskuteres i et forum, før det evt. må offentliggøres?

Mvh. En ny bruger

Selv hvis dine indlæg faktisk var faktuelt korrekte, skulle de også være relevante og, hvis de var (eller kunne antages at være) kontroversielle, kildebelagte. --Palnatoke (diskussion) 7. jan 2013, 19:37 (CET)
Det, er nok mere et udtryk for at artiklens indledning helst skal være kort og simpel. Du, må da hjertens gerne godt skrive om hendes opholdsstatus senere i artiklen, man plejer bare at skulle starte med at nævne nationalitet. Indledningen, er en blanding af fakta og hvad folk betragtes som. Kan, man finde en kilde der beskriver hende som dansk-palæstinensisk (eller dansk-palistinensæren) er det ofte godt nok, eller er hun bare kendt som sådan. Jeg, finder det irrelevant drage danske kriminalitetstal for indvandrere ind i artikler om dem. Ellers, kunne du lige så godt, beskrive hvor meget folket topper i danske kriminalitetstatistik,,er blandt indvandrere i det omkring 20 artikler der også er om dem.Jeg, tror sandsynligvis ikke du kunne finde en kilde der starter med at beskrive hende som er kommet til Danmark som statsløs person fra området Palæstina og siden hen har Asmaa Abdol-Hamid ansøgt om og blevet tildelt Dansk statsborgerskab. Men, personer der har dansk statsborgerskab, er altså danskere eller dansk-deres nationalitet, som hun jo har. Derudover, har du godt nok links, men artiklen er skrevet på en meget negativ og nedladende måde, Forøvrigt hvorfor er det en dårlig ting ikke at anerkende Israel?. Der, står allerede om hendes syn på ligestilling, og et shariaråd er ikke det samme som et paralelt samfund. Der, var fx. for ikke så lang tid siden en tysk (etnisk) politiker der forslog noget lignende. Generelt, giver det lidt sig selv at hun ikke anerkender Israel da hun er palæstinenser. Og, hendes politiske karriere står der allerede en masse om. Mvh. --Trade (diskussion) 7. jan 2013, 19:45 (CET)

Julidochromis MarlieriRediger

Hej Trade
Hvad er grunden til at du har fjernet oplysninger om hvilke krav fisken kræver i et akvarie?
Mvh Savfisk (diskussion) 9. jan 2013, 15:14 (CET)

Jeg, kan ikke helt se hvorfor vi skal have en guide i hvordan man holder fisk som akvariedyr. Jeg, prøver at blive bedre, til at diskutere før jeg sletter, så jeg har sat det tilbage når (hvis), vi bliver enige på et tidspunkt. Vi, kunne vel også have en guide i kat, om hvordan man holder dme som kæledyr samt hvordan det har det bedst, eller hvad man skal undgå at gøre med dem, men som sagt synes jeg ikke wikipedia skal være en how-to-do-guide bare generelt set. Mvh--Trade (diskussion) 9. jan 2013, 15:21 (CET)
Jeg er enig med dig i at wiki ikke skal være en how to guide, men derfor kan der jo godt være encyklopædisk indhold relateret til specifikke fiskearter i et akvarium og specifikke katteracer som kæledyr. Med hensyn akvariehold er der på engelsk wiki den samme diskussion og her forsøger man ved http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Aquarium_Fishes at finde frem til den rette balance. Det er de samme retningslinjer jeg prøver at følge. At den aktuelle artikel så kan forbedres meget i den henseende er en anden sag, men så skulle du prøve at læse den, inden jeg foretog mine redigeringer. Min mening var egentlig bare at rydde op i artikler uden taxobox, men ved denne artikel forsøgte jeg med få redigeringer at forbedre den.
Mvh Savfisk (diskussion) 9. jan 2013, 16:02 (CET)
Arh, det var så en helt ny side af engelsk wiki jeg har fået set. Kan, godt se hvad du mener nu. --Trade (diskussion) 9. jan 2013, 16:49 (CET)


Om Persiske FolkRediger

Hej, det er ok, jeg synes ikke du virker hård, jeg prøver bare at lave bedre information om Perserne, og tak fordi du vil kigge på den bagefter når du har tid, jeg har slettet alt der er oversættet og sættet noget meget bedre information, jeg håber du kan lide det. (skrev HistoryofIran (diskussion • bidrag) 9. jan 2013, 15:33‎. Husk at signere dine indlæg.)

Flytning?Rediger

Hej Trade. Jeg kan se, at du har flyttet Larabanga-moskeen til Larabanga-moskéen. Det er efter min mening i bedste fald overflødigt, idet den første form i hvert fald også er korrekt, se fx her. Der er derfor ingen grund til at gøre sådan noget fremover. I øvrigt har du ikke opdateret tilsvarende i selve artiklen. Mvh. Arne (Amjaabc) (diskussion) 14. jan 2013, 16:31 (CET)

Ambassader i DanmarkRediger

Hej Trade, godt nytår!

Jeg sidder og arbejder over en liste af ambassader i Danmark og da jeg ville lægge den første kopi op, så ser jeg at du allerede er i gang :-)

Jeg har en Excel baseret liste med land, ambassade adresse (inkl. wiki-links) og er begyndt at samle foto's af ambassaderne.

Skal vi slå os sammen? --VicVal (diskussion) 11. jan 2013, 17:50 (CET)

Lyder, som en knippelfin ide (: --Trade (diskussion) 11. jan 2013, 22:27 (CET)
Jeg har kun lavet ambasserderne indtil nu, og de er alle udfra Udenrigsministeriets Januar 2013 liste, så hvis jeg må arbejde i det afsnit, så vil jeg lave udkast til en Wikitable?! --VicVal (diskussion) 11. jan 2013, 22:38 (CET)
Lyder, godt. --Trade (diskussion) 11. jan 2013, 23:11 (CET)
Så har jeg indsat det som jeg har lavet. Jeg har ikke slettet noget af det eksisterende, da der så gik ged i ref's som genbruges. Jeg har stadigvæk originalen liggende i Excel, så jeg kan hurtigt lave større rettelser, hvis der er noget du syntes vi skal lave anderledes.
Jeg regner med at få taget nogle flere billeder og sætte dem ind. Ligeledes planlægger jeg at opdatere OpenStreetMap og når jeg har koordinaterne på plads derovre, så trække dem tilbage ind i artiklen.
Lad mig vide hvad du syntes --VicVal (diskussion) 12. jan 2013, 00:33 (CET)
Det, første resultat ser meget lovende ud. Jeg, tænkte så på om man ikke kunne fjerne rammen (humb), og justere billedstørrelsen så billederne faldt bedre sammen med tabellen, ligesom jeg har gjort i Vindmøller på Bornholm. Jeg, har bare ikke rigtig nogen ide, hvilken billedestørrelse, der vil passe bedst her. Mvh. --Trade (diskussion) 12. jan 2013, 00:47 (CET)
Teknisk set, jo. Men jeg plejer at bruge thumb, da jeg så respekterer den størrelse som brugeren har sat i sine settings. Hvis vi sætter specifik størrelse på, så bliver brugerens preference overskrevet.
Jeg tror måske at det egentlige problem er at nogle billeder er taget i "Portrait" fremfor "Landscape" mode og derfor bliver meget dominerende i listen!? --VicVal (diskussion) 12. jan 2013, 01:03 (CET)
Forøvrigt, tror jeg det ville være en god ide hvis afsnittet flagicon, blev erstattet med flag også man nøjedes med at lade det fulde et afsnit. Og, endnu et afsnit i tabellen (kilder), så man har et sted at linke til ambassaden. --Trade (diskussion) 15. jan 2013, 11:21 (CET)
Bare lige et hurtigt input - det giver et meget bedre layout, hvis billederne har den samme størrelse. Ønsker man at se billedet større, kan man jo altid trykke på det. Ellers ser det pisse godt ud. mvh Tøndemageren (diskussion) 15. jan 2013, 11:25 (CET)

Husk at fjerne {{IBrug}}, når du er færdig med artiklen i denne omgang. --Palnatoke (diskussion) 27. jan 2013, 11:10 (CET)

Tilbage til brugersiden for »Trade/arkiv 6«.