Denne side betragtes som en norm på Wikipedia – den illustrerer standardopførsel, som mange bidragsydere anser for korrekt og benytter sig af. Selvom det kan være anbefalelsesværdigt at følge den, så er det ikke en politik. Du skal derfor være velkommen til at rette sidens indhold, men det foretrækkes, at du konsulterer sidens diskussion inden større ændringer.
Genvej:
WP:LIST
Denne side i en nøddeskal
Lister bør kun figurere på Wikipedia, hvis de kan afgrænses og har en indledende tekst samt ikke kan erstattes af en eller flere kategorier.

Lister på Wikipedia defineres som oversigter over bestemte emner, som kan afgrænses naturligt (såsom afsnit i en tv-serie) eller i nogle tilfælde arbitrært (såsom Danmarks største byer), hvor det dog vil være muligt at fastsætte en grænse for listens omfang. I modsætning til disse lister er andre uafgrænsede, som kan udvides til al evighed (for eksempel "kendte musikere" ). Disse lister er uønskede i wikipedia-navnerummet, men kan finde god anvendelse i fx Wikipedia:Projekter og Wikipedia:Ønskeliste.

Listen er i en række tilfælde en god ide at anvende, og gode eksempler på dette kan ses i projektet for fremragende lister.

Denne side indeholder information om den danske wikipedias listepolitik og er en uddybning af punkt 11 i Hvad Wikipedia-artikler ikke er. Normen er blevet defineret efter adskillige diskussioner på Wikipedia:Sletningsforslag, samt den konkluderende diskussion på Wikipedia:Landsbybrønden/Listepolitik.

Listenorm

redigér

En god liste er:

  • udstyret med en fyldig intro, der følger stilmanualen.
  • afgrænset naturligt af sig selv.
  • skrevet med parametre ud for hvert listet punkt.
  • i stand til at sortere sig selv ved brugerinput, for eksempel ved brug af class="wikitable sortable".
  • skrevet, så den følger stilmanualen som enhver anden artikel.

En dårlig liste kan samtidig siges at være:

  • kategori-agtig, og kan ikke afgrænses naturligt.
  • ikke udstyret med en intro, der beskriver listen og dens indhold.
  • en liste, der blot nævner navne for hvert punkt.
  • skrevet, så den ikke følger gældende stilmanualer og formateringsregler.
  • løs opremsning af de eksempler forfatteren tilfældigvis kunne huske uden forsøg på at gøre listen komplet.

Uddybning af hvad der kendetegner en god liste

redigér

Gode lister har udover listen over indhold, information, der knytter listens indhold sammen og introducerer emnet, således at indholdet overskueliggøres. Dette vil ikke kunne omfattes af en sætning som Denne liste indeholder malere. Listen vil desuden have som formål at give en form for information ud over oplysning af hvilke personer, genstande eller begivenheder listen dækker over. Dette kan være i form af kommentarer eller parametre (datoer, genrer, ledende personer, nøgletal osv.) ud for hvert af listens punkter.

Sletningsprocedure

redigér

Hvis en artikel, der består af en liste indstilles til sletning vil forslaget som udgangspunkt blive behandlet på Wikipedia:Sletningsforslag som alle andre artikler. Åbenlyst uønskede lister kan slettes uden forbehold på samme måde som åbenlyst uønskede artikler kan slettes uden forbehold.

Hvis man finder en listeartikel man anser som åbenlyst uønsket og værende i strid med ovenstående norm, kan man også indstille den til sletning ved at indsætte skabelonen {{slet liste}}.